Latvijas Republikas 13. Saeimas
pavasara sesijas trīsdesmit trešā (attālinātā ārkārtas) sēde
2021. gada 8. jūnijā

Sēdi vada Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi
Sēdes videotranslācija
Sēžu videotranslācijas (arhīvs)

Sēdes vadītāja. Labdien, godātie deputāti! Sāksim šā gada 8. jūnija pirmo attālināto ārkārtas sēdi.

Vispirms aicinu ar klusuma brīdi pieminēt mūsu kolēģes deputātes Ineses Ikstenas piemiņu. (Klusuma brīdis.)

Paldies.

Godātie kolēģi! Sāksim darbu.

Darba kārtībā - “Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana”.

Paziņojums par Ramonas Petravičas 13. Saeimas deputātes pilnvaru atjaunošanu.

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas vārdā - deputāts Ainars Latkovskis.

A. Latkovskis (JV).

Saskaņā (Skaņas defekts.)... Tūlīt mans kolēģis atslēgs skaļumu. Ojār, izslēdz vienkārši, lūdzu!

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 5. panta otro daļu un Ramonas Petravičas 2021. gada 3. jūnija iesniegumu ar lūgumu atjaunot viņai Saeimas deputātes mandātu, kuru viņa bija nolikusi uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku, Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija paziņo, ka Ramonai Petravičai tiek atjaunotas 13. Saeimas deputātes pilnvaras.

Līdz ar to 13. Saeimas deputāta pienākumus beidz pildīt Edgars Kronbergs, kura mandātu Saeima apstiprināja uz laiku, kamēr no partijas “KPV LV” kandidātu saraksta Kurzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Paziņojumu esam uzklausījuši, un paldies Edgaram Kronbergam par darbu Latvijas parlamentā.

Paziņojums par Ilgas Šuplinskas 13. Saeimas deputātes pilnvaru atjaunošanu.

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas vārdā - deputāts Ainars Latkovskis.

A. Latkovskis (JV).

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 5. panta otro daļu un Ilgas Šuplinskas 2021. gada 4. jūnija iesniegumu ar lūgumu atjaunot viņai Saeimas deputātes mandātu, kuru viņa bija nolikusi uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku, Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija paziņo, ka Ilgai Šuplinskai tiek atjaunotas 13. Saeimas deputātes pilnvaras.

Līdz ar to 13. Saeimas deputāta pienākumus beidz pildīt Andris Kazinovskis, kura mandātu Saeima apstiprināja uz laiku, kamēr no Jaunās konservatīvās partijas kandidātu saraksta Latgales vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Kolēģi, tātad paziņojumu esam uzklausījuši, un paldies Andrim Kazinovskim par darbu Saeimā.

Darba kārtībā - lēmuma projekts “Par Māra Mičerevska 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas “Attīstībai/Par!” kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus”.

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas vārdā - deputāts Ainars Latkovskis.

A. Latkovskis (JV).

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija savā šī gada 7. jūnija sēdē izskatīja Marijas Golubevas iesniegumu par 13. Saeimas deputātes mandāta nolikšanu uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku.

Nākamais kandidāts no partijas Attīstībai/Par! kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ir Māris Mičerevskis, kurš ir piekritis uzņemties 13. Saeimas deputāta amata pienākumus uz laiku, kā arī apliecinājis to, ka uz viņu neattiecas Saeimas vēlēšanu likumā un citos normatīvajos aktos noteiktie deputāta amata ieņemšanas ierobežojumi.

Komisija aicina atbalstīt Saeimas lēmuma projektu “Par Māra Mičerevska 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas “Attīstībai/Par!” kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus”.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu Māri Mičerevski dot zvērestu vai svinīgo solījumu.

M. Mičerevskis.

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu “Par Māra Mičerevska 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas “Attīstībai/Par!” kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus”! Lūdzu, balsosim! Par - 78, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Apsveicu 13. Saeimas deputātu Māri Mičerevski! (Aplausi.)

Godātie kolēģi! Darba kārtībā - lēmuma projekts “Par Līvas Kreituses 13. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas “Jaunā konservatīvā partija” kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus”.

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas vārdā - deputāts Ainars Latkovskis.

A. Latkovskis (JV).

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija savā šī gada 7. jūnija sēdē izskatīja Gata Eglīša iesniegumu par 13. Saeimas deputāta mandāta nolikšanu uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku.

Nākamais kandidāts no Jaunās konservatīvās partijas kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ir Līva Kreituse, kura ir piekritusi uzņemties 13. Saeimas deputātes amata pienākumus uz laiku, kā arī apliecinājusi to, ka uz viņu neattiecas Saeimas vēlēšanu likumā un citos normatīvajos aktos noteiktie deputāta amata ieņemšanas ierobežojumi.

Komisija aicina atbalstīt Saeimas lēmuma projektu “Par Līvas Kreituses 13. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas “Jaunā konservatīvā partija” kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus”.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu Līvu Kreitusi dot zvērestu vai svinīgo solījumu.

L. Kreituse.

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu “Par Līvas Kreituses 13. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas “Jaunā konservatīvā partija” kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus”! Lūdzu, balsosim! Par - 76, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Apsveicu 13. Saeimas deputāti Līvu Kreitusi! (Aplausi.)

Darba kārtībā - lēmuma projekts “Par Māra Beļaunieka 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Jaunās konservatīvās partijas kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus”.

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas vārdā - deputāts Ainars Latkovskis.

A. Latkovskis (JV).

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija savā šā gada 7. jūnija sēdē izskatīja Anitas Muižnieces iesniegumu par 13. Saeimas deputātes mandāta nolikšanu uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku.

Nākamais kandidāts no Jaunās konservatīvās partijas kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ir Māris Beļaunieks, kurš ir piekritis uzņemties 13. Saeimas deputāta amata pienākumus uz laiku, kā arī apliecinājis to, ka uz viņu neattiecas Saeimas vēlēšanu likumā un citos normatīvajos aktos noteiktie deputāta amata ieņemšanas ierobežojumi.

Komisija aicina atbalstīt Saeimas lēmuma projektu “Par Māra Beļaunieka 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Jaunās konservatīvās partijas kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus”.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu Māri Beļaunieku dot zvērestu vai svinīgo solījumu.

M. Beļaunieks.

Es, Māris Beļaunieks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu “Par Māra Beļaunieka 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Jaunās konservatīvās partijas kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus”! Lūdzu, balsosim! Par - 75, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Apsveicu 13. Saeimas deputātu Māri Beļaunieku! (Aplausi.)

Paziņojums par 13. Saeimas deputāta Mārtiņa Šteina iestāšanos Saeimas sastāvā pastāvīgi.

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas vārdā - deputāts Ainars Latkovskis.

A. Latkovskis (JV).

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija ir saņēmusi 13. Saeimas deputātes Ineses Ikstenas nāvi apliecinošus dokumentus.

2019. gada 31. janvāra sēdē Saeima ir apstiprinājusi Mārtiņam Šteinam deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības Attīstībai/Par! kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.

Atbilstoši Saeimas kārtības rullī noteiktajam Mārtiņš Šteins ir uzaicināts iestāties Saeimas sastāvā pastāvīgi, un viņš tam ir piekritis. Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija savā šā gada 7. jūnija sēdē izvērtēja visus saņemtos dokumentus un līdz ar to paziņo, ka Mārtiņš Šteins 13. Saeimas sastāvā ir nevis uz laiku, bet pastāvīgi.

Sēdes vadītāja. Paldies. Tātad paziņojumu esam uzklausījuši.

Un lēmuma projekts “Par Viestura Liepkalna 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas “Attīstībai/Par!” kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus”.

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas vārdā - deputāts Ainars Latkovskis.

A. Latkovskis (JV).

Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 6. panta pirmo un trešo daļu, Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija ir sagatavojusi Saeimas lēmuma projektu “Par Viestura Liepkalna 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partiju apvienības “Attīstībai/Par!” kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus”.

No partiju apvienības Attīstībai/Par! kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā 13. Saeimā ir ievēlēts Artis Pabriks, kurš ir nolicis 13. Saeimas deputāta mandātu uz ministra amata pildīšanas laiku.

Tā kā 13. Saeimas deputāts Mārtiņš Šteins ir iestājies Saeimas sastāvā pastāvīgi, nākamais deputāta amata kandidāts šajā vēlēšanu apgabalā ir Viesturs Liepkalns, kurš ir piekritis uzņemties 13. Saeimas deputāta pilnvaras.

Komisija aicina atbalstīt Saeimas lēmuma projektu “Par Viestura Liepkalna 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas “Attīstībai/Par!” saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus”.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu Viesturu Liepkalnu dot zvērestu vai svinīgo solījumu.

V. Liepkalns.

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu “Par Viestura Liepkalna 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas “Attīstībai/Par!” kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus”! Lūdzu, balsosim! Par - 77, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Apsveicu 13. Saeimas deputātu Viesturu Liepkalnu! (Aplausi.)

Paldies, godātie kolēģi.

Sēdes darba kārtība ir izskatīta.

Laiks paziņojumiem.

Godātie kolēģi! Saeimas Prezidijs ir saņēmis 13. Saeimas deputātu Jura Pūces, Vitas Andas Tēraudas un Andra Skrides iesniegumu, ar kuru 13. Saeimas sekretāra biedra amatam tiek virzīta deputātes Ineses Voikas kandidatūra.

Saeimas Prezidijs nosaka vienu stundu citu kandidatūru iesniegšanai. Tātad kandidatūras uz Saeimas sekretāra biedra amatu ir rakstveidā jāiesniedz Prezidijam šodien, šā gada 8. jūnijā, līdz pulksten 14.20.

Godātie kolēģi, es atgādinu, ka šodien otrā attālinātā ārkārtas sēde sākas pulksten 14.00. Tātad pulksten 14.00 sāksim darbu pie Augstskolu likuma.

Vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies.

Tātad sēdi slēdzu.

SATURA RĀDĪTĀJS
13. Saeimas pavasara sesijas 33. (attālinātā ārkārtas) sēde
2021. gada 8. jūnijā

Klusuma brīdis, pieminot deputāti Inesi Ikstenu

   
Paziņojums par Ramonas Petravičas 13. Saeimas deputātes pilnvaru atjaunošanu
(Dok. Nr. 4332)
   
- Ziņo - dep. A. Latkovskis
   
Paziņojums par Ilgas Šuplinskas 13. Saeimas deputātes pilnvaru atjaunošanu
(Dok. Nr. 4333)
   
- Ziņo - dep. A. Latkovskis
   
Lēmuma projekts “Par Māra Mičerevska 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas “Attīstībai/Par!” kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus” (Nr. 658/Lm13)
(Dok. Nr. 4334)
   
- Ziņo - dep. A. Latkovskis
   
Svinīgais solījums
  - M. Mičerevskis
   
Lēmuma projekts “Par Līvas Kreituses 13. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas “Jaunā konservatīvā partija” kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus” (Nr. 659/Lm13)
(Dok. Nr. 4335)
   
- Ziņo - dep. A. Latkovskis
   
Svinīgais solījums
  - Līva Kreituse
   
Lēmuma projekts “Par Māra Beļaunieka 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Jaunās konservatīvās partijas kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus” (Nr. 660/Lm13)
(Dok. Nr. 4336)
   
- Ziņo - dep. A. Latkovskis
   
Svinīgais solījums
  - M. Beļaunieks
   
Paziņojums par 13. Saeimas deputāta Mārtiņa Šteina iestāšanos Saeimas sastāvā pastāvīgi
(Dok. Nr. 4337)
   
- Ziņo - dep. A. Latkovskis
   
Lēmuma projekts “Par Viestura Liepkalna 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas “Attīstībai/Par!” kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus” (Nr. 662/Lm13)
(Dok. Nr. 4338)
   
- Ziņo - dep. A. Latkovskis
   
Svinīgais solījums
  - V. Liepkalns
   
Paziņojums
  - Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
   
Informācija par ārkārtas sēdi
   
Informācija par reģistrācijas rezultātiem

Balsojumi

Datums: 08.06.2021 13:08:08 bal001
Par - 78, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Par Māra Mičerevska 13.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas “Attīstībai/Par!” kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus (658/Lm13)

Datums: 08.06.2021 13:11:40 bal002
Par - 76, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Par Līvas Kreituses 13.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas “Jaunā konservatīvā partija” kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus (659/Lm13)

Datums: 08.06.2021 13:14:56 bal003
Par - 75, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Par Māra Beļaunieka 13.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Jaunās konservatīvās partijas kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus (660/Lm13),

Datums: 08.06.2021 13:19:29 bal004
Par - 77, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Par Viestura Liepkalna 13.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas “Attīstībai/Par!” kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus (662/Lm13)

Datums: 08.06.2021 13:20:52 bal005
Balsošanas motīvs: Deputātu klātbūtnes reģistrācija

Sēdes videotranslācija

08.06.2021. 13.00
14.00
16.00
16.20
18.02Trešdien, 4.oktobrī
08:30  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
09:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Jāņa Reira tikšanās ar Vācijas Stabilitātes padomes Neatkarīgās konsultatīvās padomes priekšsēdētāju Thiess Büttner
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde