Latvijas Republikas 13. Saeimas
pavasara sesijas piektā (attālinātā ārkārtas) sēde
2021. gada 8. aprīlī

Sēdi vada Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi
Sēdes videotranslācija
Sēžu videotranslācijas (arhīvs)

Sēdes vadītāja. Godātie deputāti! Sāksim Saeimas šā gada 8. aprīļa otro attālināto ārkārtas sēdi.

Darba kārtības sadaļa “Likumprojektu izskatīšana”.

Likumprojekts “Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”, pirmais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Ilze Indriksone.

I. Indriksone (NA).

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija šodien izskatīja likumprojektu “Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”.

Likumprojekta galvenā būtība ir tā, ka ar spēkā esošo Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu ir noteikts regulējums, ka... labvēlīgāku nosacījumu debitoriem saistībā ar kavēto parādsaistību izpildi, dodot tiesības labprātīgi izpildīt saistības vai izteikt iebildumus ne agrāk kā 60 dienu laikā no kreditora vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja paziņojuma saņemšanas dienas. Minētais nosacījums attiecas arī uz saistību nodošanu piespiedu izpildei. Vienlaikus šie labvēlīgākie nosacījumi debitoriem tika aprobežoti ar konkrētu termiņu šobrīd spēkā esošajā likumā - ar 2020. gada 1. septembri. Likumprojekts paredz šo termiņu pārcelt uz 2021. gada 1. septembri.

Komisija atbalstīja likumprojektu un lūdz noteikt likumprojektam steidzamību.

Sēdes vadītāja. Deputāti nav pieteikušies runāt par likumprojekta atzīšanu par steidzamu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā” atzīšanu par steidzamu! Lūdzu, balsosim! Par - 76, pret - 1, atturas - nav. Likumprojekts ir atzīts par steidzamu.

I. Indriksone. Komisija likumprojektu atbalstīja izskatīšanai pirmajā lasījumā.

Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti nav pieteikušies debatēm.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā” pirmajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 79, pret - 1, atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.

I. Indriksone. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - šā gada 9. aprīļa pulksten 17.00, un izskatīšana Saeimas sēdē - 15. aprīlī.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Tātad termiņš priekšlikumiem - šā gada 9. aprīļa pulksten 17.00, izskatīšana - Saeimas šā gada 15. aprīļa sēdē.

Sadaļa “Likumprojektu nodošana komisijām un izskatīšana 1. lasījumā”.

Saeimas Prezidijs ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā” nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojekta nodošanu komisijai?

Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Sākam izskatīt likumprojektu pirmajā lasījumā.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā - deputāte Anita Muižniece.

A. Muižniece (JK).

Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Kolēģi! Šā gada 6. aprīlī Izglītības, kultūras un zinātnes komisija skatīja grozījumus Augstskolu likumā, kuri bija nepieciešami, lai izpildītu Satversmes tiesas 2020. gada 11. jūlija spriedumā nolemto saistībā ar Augstskolu likuma 56. panta trešās daļas... un pārejas noteikumu 49. punktu (attiecībā uz privātajām augstskolām). Šo likumprojektu izskatījām tikko - iepriekšējā sēdē.

Komisijas sēdes laikā, uzklausot gan Saeimas Juridisko biroju, gan arī izskatot Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtos priekšlikumus, tika konstatēts, ka ir nepieciešams nodrošināt Izglītības likumā un Augstskolu likumā vienotu prasību piemērošanu attiecībā uz valsts valodas lietojumu studiju programmu īstenošanā un eksāmenu un noslēguma darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu valsts valodā, kā arī Eiropas Savienības oficiālajās valodās un citās svešvalodās.

Līdz ar to šobrīd strādājam ar likumprojektu, kas saistīts ar Augstskolu likumu, - “Grozījumi Izglītības likumā” (Nr. 1028/Lp13), kurš paredz izteikt jaunā redakcijā Izglītības likuma 9. panta 3.1 daļu un izslēgt 9. pantā tās tiesību normas, kas vistiešākajā mērā attiecas uz augstāko izglītību un ir iekļautas Augstskolu likuma 56. pantā, tādējādi novēršot situāciju, ka tiesiskajā regulējumā... divos likumos ir spēkā esošas normas ar vienādu jēgu un saturu.

Ar šiem grozījumiem tiks novērsta nevajadzīga tiesību normu dublēšanās, nodrošinot tiesiskās drošības principa ievērošanu. Minētais princips sevī ietver prasību par tiesību normu skaidrību, tiesisko noteiktību un sabiedrības informētību par normu prasībām.

Ņemot vērā, ka Augstskolu likuma un Izglītības likuma grozījumiem būtu jāstājas spēkā vienlaikus, komisijas vārdā lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu un atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijas sēdē.

Sēdes vadītāja. Tā, vispirms - par likumprojekta atzīšanu par steidzamu.

Kucina kungs, vai debatēsiet par likumprojekta atzīšanu par steidzamu?

E. Kucins (SASKAŅA).

Jā, gribu debatēt pret steidzamību.

Sēdes vadītāja. Tātad “pret” steidzamību pieteicies runāt deputāts Edgars Kucins.

E. Kucins. Kolēģi! Ir pagājuši jau vairāk nekā deviņi mēneši kopš Satversmes tiesas lēmuma pieņemšanas. Manuprāt, tas bija pietiekami ilgs laiks, lai Izglītības un zinātnes ministrija varētu sagatavot Latvijas valsts galvenajam dokumentam, Satversmei, atbilstošu likumprojektu, kura sagatavošanas gaitā būtu uzklausīti nozaru speciālisti, it īpaši - privātās augstskolas pārstāvošie, un kura redakcija būtu izdiskutēta atbilstošajās institūcijās, un kurš tikai tad tiktu virzīts izskatīšanai komisijā. Diemžēl nākas secināt, ka Izglītības un zinātnes ministrija kārtējo reizi savu mājasdarbu nav izpildījusi.

Augstskolu likuma izskatīšanas gaitā tika konstatēta - tikai pateicoties Juridiskajam birojam, tika konstatēta! - tiesību normu kolīzija. Un tas viss tikai steidzamības dēļ. Un ko mēs atkal mēģinām izdarīt? Mēs atkal mēģinām labot kļūdu steidzamības kārtā. Kamēr sagaidīsim nākamo kļūdu? Komisijā iesniegtais likumprojekts nebija apspriests ar jomas profesionāļiem un faktiski vispār netika apspriests. Atbildīgajai komisijai tam tika atvēlēts ļoti īss laiks, lai varētu izveidot kvalitatīvu redakciju.

Vēršu jūsu uzmanību uz to, ka likumprojekta normu sagatavošanas un pieņemšanas procesi nemaz neatbilst labas likumdošanas principam. Kolēģi, Satversmes tiesa savā spriedumā vienreiz Saeimai jau norādīja uz nekvalitatīvu pieņemto likumu.

Aicinu balsot pret steidzamību, kā arī neatbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.

Paldies.

Sēdes vadītāja. “Par” steidzamības noteikšanu pieteicies runāt deputāts Reinis Znotiņš.

R. Znotiņš (JK).

Sveicināti, kolēģi, vēlreiz! Tātad... pirmām kārtām šis, par ko mēs runājam... Pretēji tam, ko Kucina kungs teica, - šie ir grozījumi Izglītības likumā, nevis tas, ko mēs jau iepriekš izdiskutējām... pie grozījumiem Augstskolu likumā.

Šeit mēs paredzam tikai un vienīgi svītrot dublējošas normas un paredzam to, ka šim likumam ir jāstājas spēkā vienlaikus ar nupat atbalstītajiem (otrajā, galīgajā, lasījumā) Augstskolu likuma grozījumiem.

Līdz ar to būs nepieciešams tiešām atbalstīt šo steidzamības kārtā.

Un es arī pēc tam lūgšu vārdu - pie procedūras -, rosinot noteikt citu termiņu priekšlikumu iesniegšanai.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Tātad viens deputāts ir runājis “par”, viens - “pret” likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Balsosim!

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Izglītības likumā” atzīšanu par steidzamu! Lūdzu, balsosim! Par - 65, pret - 19, atturas - 3. Likumprojekts ir atzīts par steidzamu.

Ziņotāja lūdza atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.

Deputāti debatēs nav pieteikušies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā” pirmajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 66, pret - 4, atturas - 19. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.

A. Muižniece. Komisijā deputāti vienojās par to, ka priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir viena diena jeb šā gada 9. aprīlis, un izskatīšana - tuvākajā Saeimas ārkārtas sēdē.

Sēdes vadītāja. Proti, tātad Saeimas 15. aprīļa sēdē, ja?

Lūdzu mikrofonu deputātam Reinim Znotiņam.

R. Znotiņš (JK).

Kolēģi! Pārrunājot šo likumprojektu un ņemot vērā to, ka šim likumprojektam... šim likumam ir jāstājas spēkā vienlaikus ar Augstskolu likuma grozījumiem, kur mēs pildām Satversmes tiesas lēmumu, un abiem šiem likumiem ir jāstājas spēkā arī līdz 1. maijam... un mums vēl ir jāparedz laiks, lai Valsts prezidents šos likuma grozījumus izsludinātu...

Tāpat arī, vēlreiz pārrunājot šo gan ar Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāju Ašeradena kungu, gan ar Saeimas Juridisko biroju, es aicinu tomēr skatīt likumprojektu uzreiz otrajā lasījumā - bez atkārtotas skatīšanas komisijā.

Kā jau iepriekš minēju... Vēlreiz atgādinu, ka šeit ir tikai un vienīgi... Izglītības likumā tiek izslēgtas dublējošas normas un nekas cits netiek mainīts.

Līdz ar to lūdzu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu ieslēgt sadaļu par procedūru.

Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojekta izskatīšanu šajā Saeimas sēdē bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Ja kaut vienam deputātam ir iebildumi, tad mēs to nevaram darīt.

Lūdzu mikrofonu deputātam Edgaram Kucinam.

E. Kucins (SASKAŅA).

Jā, ir iebildumi.

Sēdes vadītāja. Tātad deputātiem ir iebildumi.

Vai ir priekšlikumi par citu termiņu priekšlikumu iesniegšanai, Znotiņa kungs?

R. Znotiņš (JK).

Nu, tad paliek tas termiņš, ko ziņotāja piedāvāja. Un skatīšana - nākamās nedēļas... komisijas sēdē.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Citu priekšlikumu par termiņu nav.

Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - šā gada 9. aprīlis, izskatīšana Saeimas sēdē - šā gada 15. aprīlī.

Godātie kolēģi! Līdz ar to šīs sēdes darba kārtība ir izskatīta.

Vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies.

Laiks paziņojumiem.

Šā gada 8. aprīļa trešo ārkārtas sēdi sāksim pulksten 16.00. Tātad turpināsim darbu pulksten 16.00.

Šo sēdi - 8. aprīļa otro attālināto ārkārtas sēdi - slēdzu.

SATURA RĀDĪTĀJS
13. Saeimas pavasara sesijas 5. (attālinātā ārkārtas) sēde
2021. gada 8. aprīlī

Likumprojekts “Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā” (Nr. 1022/Lp13) (1.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 3916, 3945)
   
- Ziņo - dep. I. Indriksone
   
Par likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā” (Nr. 1028/Lp13)
(Dok. Nr. 3933, 3933A)
   
Likumprojekts “Grozījumi Izglītības likumā” (Nr. 1028/Lp13) (1.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 3933)
   
- Ziņo - dep. A. Muižniece
   
- Priekšlikumi (par steidzamību) - dep. E. Kucins (pret)
  - dep. R. Znotiņš (par)
   
- Priekšlikumi - dep. R. Znotiņš
  - dep. E. Kucins
  - dep. R. Znotiņš
   
Informācija par reģistrācijas rezultātiem
   
Informācija par ārkārtas sēdi

Balsojumi

Datums: 08.04.2021 15:34:25 bal001
Par - 76, pret - 1, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā (1022/Lp13) atzīšanu par steidzamu

Datums: 08.04.2021 15:35:24 bal002
Par - 79, pret - 1, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā (1022/Lp13), 1.lasījums

Datums: 08.04.2021 15:42:25 bal003
Par - 65, pret - 19, atturas - 3.
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta Grozījumi Izglītības likumā (1028/Lp13) atzīšanu par steidzamu

Datums: 08.04.2021 15:43:20 bal004
Par - 66, pret - 4, atturas - 19.
Balsošanas motīvs: Grozījumi Izglītības likumā (1028/Lp13), 1.lasījums

Datums: 08.04.2021 15:46:18 bal005
Balsošanas motīvs: Deputātu klātbūtnes reģistrācija

 

Sēdes videotranslācija

08.04.2021. 9.00
11.00
11.30
13.30
15.30
16.00
16.35
17.00Sestdien, 18.maijā
19:00  Muzeju nakts Saeimā. Ekspozīcija “Latvija ES un NATO 20”