Latvijas Republikas 13. Saeimas
ziemas sesijas divdesmit trešās (attālinātās ārkārtas) sēdes
2021. gada 25. februārī
turpinājums 2021. gada 24. martā

Sēdi vada Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi
Sēdes videotranslācija
Sēžu videotranslācijas (arhīvs)

Sēdes vadītāja. Godātie deputāti! Sāksim Saeimas sēdi. Turpināsim izskatīt šā gada 25. februāra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību.

Tātad darba kārtībā - likumprojekts “Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām”, otrais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Jānis Butāns. (Pauze.)

Godātie kolēģi! Acīmredzot ziņotājam ir tehniskas problēmas ar interneta pieslēgumu. Butāna kungs, mēs gaidītu kādas dažas minūtes. (Pauze.)

Godātie kolēģi! Tehniskais pārtraukums - piecas minūtes. Centīsimies sazināties ar deputātu Butānu un noskaidrot problēmas iemeslu.

Ir lūgums arī gatavoties komisijas priekšsēdētājam Jurim Jurašam. Varbūt Juraša kungs var ziņot referenta vietā.

(Pārtraukums.)

Sēdi vada Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece.

Sēdes vadītāja. Godātie kolēģi! Deputāts Jānis Butāns joprojām risina tehniskas... Tātad Butāna kungs...

Lūdzu mikrofonu deputātam Jānim Butānam. Turpinām darbu pie likumprojekta.

J. Butāns (JK).

Sveicināti, kolēģi, vēlreiz! Ceru, ka tagad viss ir kārtībā.

Iepriekšējā reizē mēs palikām pie 29. priekšlikuma.

29. - deputātu Gata Eglīša, Krišjāņa Feldmana, Jāņa Butāna un Lindas Ozolas priekšlikums, kas paredz izslēgt 7. panta 2. un 3. punktu. Daļēji atbalstīts, iekļaujot 30. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J. Butāns. 30. - Juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz izslēgt 7. panta 2. punktu un mainīt turpmāko punktu numerāciju. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 31. - Juridiskās komisijas tehnisks priekšlikums, kas paredz izteikt 8. panta pirmās daļas 3. punktu attiecīgā redakcijā. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 32. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Vītola priekšlikums. Paredz aizstāt likumprojekta 9. panta otrajā daļā vārdus “atbilstoši šā likuma pielikumam” ar vārdiem un skaitli “atbilstoši šā likuma 1. pielikumam”. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 33. - Juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums. Paredz aizstāt likumprojekta 9. panta ceturtajā daļā vārdus “var sniegt” ar vārdu “sniedz”. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 34. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Vītola priekšlikums. Paredz, ka no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz dienai, kad zvērināts notārs atteicies apliecināt pieteikumu, vai līdz pieteikuma atsaukšanas dienai, vai līdz pieteikuma pieņemšanas dienai parādniekam ir liegts uzņemties jaunas saistības, kas atbilst šā likuma 6. panta pirmās daļas 3. punktā minētajām pazīmēm. Daļēji atbalstīts, iekļauts 36. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J. Butāns. 35. - Juridiskā biroja priekšlikums. Paredz aizstāt likumprojekta 9. panta piektās daļas 1. punktā vārdu “pazīmēm” ar vārdu “saistībām”. Atbalstīts, iekļauts 36. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 36. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Paredz izteikt 9. panta piekto daļu attiecīgā redakcijā. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 37. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Vītola redakcionāls priekšlikums. Paredz papildināt likumprojekta 10. panta pirmo daļu pēc vārdiem “prasībām vai” ar vārdiem “nav konstatēts kāds no šajā likumā noteiktajiem”. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 38. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Vītola priekšlikums, kas nosaka zvērināta notāra pienākumu parādnieku brīdināt par kriminālatbildību. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 39. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Vītola priekšlikums. Otro daļu izsaka kā trešo, tiek mainīta numerācija. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 40. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Vītola priekšlikums. Paredz likumprojekta 11. pantu papildināt ar norādi par atsaukuma formu, proti, atsaukums ir izdarāms rakstveidā, un paraksts uz atsaukuma ir notariāli apliecināms. Šāds regulējums paredzēts, lai izvairītos no strīda gadījumiem. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 41. - deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums. Paredz izteikt 12. pantu attiecīgajā redakcijā. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J. Butāns. 42. - Juridiskā biroja priekšlikums. Paredz skaidrāk izteikt 12. panta pirmo daļu. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 43. - Juridiskā biroja tehnisks priekšlikums. Paredz aizstāt vārdu “pazīmēm” ar vārdu “saistībām”. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 44. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Vītola priekšlikums. Papildina likumprojekta 12. pantu ar ceturto un piekto daļu. Daļēji atbalstīts. Iekļauts 46. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. 44. priekšlikums ir atbalstīts. Un deputāti 44. priekšlikumu atbalsta.

J. Butāns. 45. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Vītola priekšlikums. Paredz papildināt 12. pantu ar divām jaunām daļām, nosakot, ka cesijas gadījumā cesionāram ir jābūt nodrošinātai iespējai sniegt savus iebildumus, tāpēc cedentam ir nosakāms pienākums divu nedēļu laikā informēt cesionāru par pieteikuma par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām pieņemšanas faktu. Likumprojekts ir papildināms ar norādi, ka gadījumā, ja cedents nav informējis cesionāru, tad šis fakts neietekmē fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām. Daļēji atbalstīts. Iekļauts 46. priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

Stenogrammai: precizēsim, ka 44. priekšlikums ir atbalstīts un 45. priekšlikums ir iekļauts 46. priekšlikumā un ir daļēji atbalstīts.

J. Butāns. 46. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Paredz papildināt 12. pantu ar ceturto un piekto daļu attiecīgajā redakcijā. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 47. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Vītola priekšlikums. Paredz saīsināt... šobrīd parādniekam paredzētas tiesības divu mēnešu laikā pēc pieteikuma pieņemšanas precizēt pieteikumā norādītās parādsaistības... Paredz saīsināt to līdz vienam mēnesim. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 48. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Vītola priekšlikums. Nepieciešams, lai rastu lielāku tiesisko noteiktību -, ka fiziskās personas pieteikums ir pamatinformācija un tai ir jābūt pieejamai kreditoriem jebkurā gadījumā. Savukārt pārējo informāciju par procesu kreditori var saņemt Notariāta likuma 80. pantā noteiktajā kārtībā. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 49. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Vītola priekšlikums. Paredz termiņa saīsinājumu, nosakot, ka kreditoriem ir nosakāms termiņš - divu mēnešu laikā pieteikt savus iebildumus vai precizējumus zvērinātam notāram. Ir paredzēts ieviest jaunu 2. pielikumu, un tiem kreditoriem, kas minēti pieteikumā, būtu nodrošināmas tiesības iesniegt informāciju par šķēršļiem parādnieka atbrīvošanai no parādsaistībām. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 50. - deputātu grupas - Gata Eglīša, Krišjāņa Feldmana, Jāņa Butāna un Lindas Ozolas - priekšlikums. Paredz trīs mēnešu vietā noteikt viena mēneša termiņu kreditoriem pieteikt savus iebildumus vai precizējumus zvērinātam notāram. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J. Butāns. 51. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Vītola priekšlikums. Paredz papildināt likumprojektu ar skaidru norādi, ka iebildumu neiesniegšanas gadījumā ir prezumējams, ka kreditoram iebildumu nav, līdz ar to šis iebildumu iesniegšanas termiņš būtu uzskatāms par prekluzīvu termiņu, kas nav ne atjaunojams, ne pagarināms. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 52. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Vītola priekšlikums. Paredz regulējumu gadījumiem, kad kreditora un parādnieka viedokļi nav satuvināmi, proti, notāram ir jānosaka kreditoram termiņš, kādā viņam būtu jāceļ prasība tiesā. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 53. - deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums. Paredz izslēgt 16. pantu. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J. Butāns. 54. - deputātu Gata Eglīša, Krišjāņa Feldmana, Jāņa Butāna un Lindas Ozolas priekšlikums. Paredz regulējumu, ka Nodarbinātības valsts aģentūra automātiski nosūta informāciju atbildīgajam notāram, ka parādnieks ir apguvis finanšu pratības kursus. Daļēji atbalstīts, iekļauts 55. - Juridiskās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J. Butāns. 55. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Paredz izteikt 16. pantu attiecīgajā redakcijā. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 56. - deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums. Paredz izteikt 17. pantu attiecīgajā redakcijā (par pieteikuma izskatīšanas kārtību). Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J. Butāns. 57. - deputātu Gata Eglīša, Krišjāņa Feldmana, Jāņa Butāna un Lindas Ozolas priekšlikums. Paredz izslēgt 17. panta pirmās daļas 2. punktu. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J. Butāns. 58. - deputātu Gata Eglīša, Krišjāņa Feldmana, Jāņa Butāna un Lindas Ozolas priekšlikums. Paredz izslēgt 17. panta otrajā daļā vārdus  “vai kreditors šā likuma 18. panta otrajā daļā noteiktajā termiņā nav ierosinājis tiesvedību pret parādnieku”. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J. Butāns. 59. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Vītola tehnisks priekšlikums. Paredz izņemt neaktuālu atsauci. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 60. - deputātu Gata Eglīša, Krišjāņa Feldmana, Jāņa Butāna un Lindas Ozolas priekšlikums. Ar šo piedāvāto priekšlikumu paredzēts, ka parādniekam būtu iespēja saistības dzēst četrreiz ātrāk, lai procedūra būtu ātrāka, vienkāršāka, lai kreditors ļaunprātīgi neizmantotu tiesu kā instrumentu tam, lai, iespējams, novilcinātu parāda dzēšanu. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J. Butāns. 61. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Vītola tehnisks priekšlikums. Paredz aizstāt likumprojekta 18. panta pirmajā daļā vārdus “šā likuma 12. panta trešās daļas 1. punktā” ar vārdiem “šā panta otrajā daļā”. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 62. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Vītola priekšlikums. Paredz precizēt likumprojekta 18. panta otro daļu, lai noteiktu samērīgāku termiņu prasības celšanai. Priekšlikums paredz pagarināt termiņu, nosakot tam divus mēnešus. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 63. - deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums. Paredz izteikt 21. pantu attiecīgajā redakcijā. Daļēji atbalstīts, iekļauts 66. priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J. Butāns. 64. - deputātu Gata Eglīša, Krišjāņa Feldmana, Jāņa Butāna un Lindas Ozolas priekšlikums. Paredz izslēgt 21. panta pirmās daļas 2. un 3. punktu. Daļēji atbalstīts, iekļauts 66. priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J. Butāns. 65. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Vītola priekšlikums. Paredz precizēt sociālā dienesta konsultācijas mērķi - konstatēt, vai fiziskā persona ir sociālā dienesta klients Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma izpratnē. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 66. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Vītola priekšlikums. Paredz izslēgt likumprojekta 21. panta pirmās daļas 3. punktu un līdzšinējo 4. punktu izteikt kā 3. punktu. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 67. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Vītola priekšlikums. Paredz papildināt 21. panta pirmās daļas 4. punkta “c” apakšpunktu. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 68. - deputātu Gata Eglīša, Krišjāņa Feldmana, Jāņa Butāna un Lindas Ozolas priekšlikums. Paredz izslēgt 21. panta otro daļu. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J. Butāns. 69. - deputātu Gata Eglīša, Krišjāņa Feldmana, Jāņa Butāna un Lindas Ozolas priekšlikums. Paredz, ka izziņa attiecībā uz pensionāru nav nepieciešama. Daļēji atbalstīts, iekļauts 71. - Juridiskās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J. Butāns. 70. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Vītola priekšlikums. Paredz izteikt likumprojekta 21. panta otro daļu jaunā redakcijā, precizējot sociālā dienesta rīcību, kad persona ir apmeklējusi pirmo konsultāciju. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 71. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Paredz papildināt 21. pantu ar jaunu trešo daļu attiecīgā redakcijā un mainīt turpmāko daļu numerāciju. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 72. - Juridiskā biroja priekšlikums. Paredz terminoloģisku sakārtošanu, aizstājot likumprojekta 21. panta trešajā daļā vārdu “pazīmēm” ar vārdu “saistībām”. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 73. - deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums. Paredz izteikt 22. pantu attiecīgajā redakcijā. Komisijā netika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J. Butāns. 74. - deputātu Gata Eglīša, Krišjāņa Feldmana, Jāņa Butāna un Lindas Ozolas priekšlikums. Paredz izslēgt 22. panta otrajā daļā vārdus “ir saņemts sociālā dienesta elektroniskais paziņojums par neierašanos uz šā likuma 21. panta [..]”. Saistīts ar 73. priekšlikumu. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J. Butāns. 75. - deputātu Gata Eglīša, Krišjāņa Feldmana, Jāņa Butāna un Lindas Ozolas priekšlikums. Papildina 22. panta otro daļu pēc vārdiem “nav saņemts kāds no šā likuma 21. panta pirmās daļas 4. punkta apakšpunktos minētajiem apliecinājumiem” ar vārdiem “vai iestājies šā likuma 18. pantā noteiktais pamats pieteikuma iesniegšanai”. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Un nav arī balsojams.

J. Butāns. 76. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Vītola tehnisks priekšlikums. Saistīts ar sociālā dienesta samazināto iesaisti šajā procedūrā, paredz zvērināta notāra pienākumus - ko dara notārs, balstoties uz saņemto konkrēto paziņojumu. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 77. - deputātu Gata Eglīša, Krišjāņa Feldmana, Jāņa Butāna un Lindas Ozolas priekšlikums. Paredz izslēgt 22. panta otrajā daļā vārdus “saņemts sociālā dienesta elektroniskais paziņojums par neierašanos uz šā likuma 21. panta pirmās daļas 2. vai 3. punktā minēto konsultāciju vai”. Mērķis - samazināt administratīvo slogu. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J. Butāns. 78. - deputātu Gata Eglīša, Krišjāņa Feldmana, Jāņa Butāna un Lindas Ozolas priekšlikums. Paredz papildināt 22. panta ceturto daļu ar vārdiem “vai šā likuma 18. panta ceturtajā daļā noteiktajā termiņā iestājies šā likuma 18. pantā noteiktais pamats pieteikuma iesniegšanai”. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst. Un arī nav balsojams priekšlikums.

J. Butāns. 79. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Vītola priekšlikums. Tehniski precizē likumprojekta 22. panta otro daļu. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 80. - Juridiskā biroja priekšlikums. Paredz izslēgt likumprojekta 22. panta piektās daļas 2. punktā vārdus “un ceturtajā”. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 81. - Juridiskā biroja priekšlikums. Paredz izslēgt likumprojekta 22. panta sestajā daļa vārdus “šā likuma 21. pantā noteiktos pienākumus nav izpildījusi, jo”. Pamatojoties uz ētiskiem apsvērumiem... Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 82. - deputātu Gata Eglīša, Krišjāņa Feldmana, Jāņa Butāna un Lindas Ozolas priekšlikums. Paredz papildināt 22. panta devīto daļu ar jaunu punktu. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J. Butāns. 83. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Nosaka likuma spēkā stāšanos 2022. gada 1. janvārī. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 84. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Vītola priekšlikums. Tehnisks. Paredz izteikt likumprojekta pielikumu kā likumprojekta 1. pielikumu. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 85. - deputātu Gata Eglīša, Krišjāņa Feldmana, Jāņa Butāna un Lindas Ozolas priekšlikums. Paredz izteikt pielikuma “Pieteikums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām” 8.2. punktu attiecīgā redakcijā. Daļēji atbalstīts, iekļauts 86. - Juridiskās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J. Butāns. 86. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Paredz izteikt pielikuma “Pieteikums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām” 8.2. punkta tekstu attiecīgā redakcijā. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 87. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Vītola priekšlikums. Tehnisks. Paredz izslēgt likumprojekta 1. pielikuma “Pieteikums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām” 8.4. punktā vārdus “parādsaistību vai”. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 88. - deputātu Gata Eglīša, Krišjāņa Feldmana, Jāņa Butāna un Lindas Ozolas priekšlikums. Paredz izslēgt pielikuma “Pieteikums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām” 8.5. punktu. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J. Butāns. 89. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Vītola priekšlikums. Tehnisks. Paredz aizstāt likumprojekta pielikuma 8.5. punktā vārdus “pēdējā gada laikā” ar vārdiem “pēdējo 12 mēnešu laikā”. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 90. - deputātu Gata Eglīša, Krišjāņa Feldmana, Jāņa Butāna un Lindas Ozolas priekšlikums. Paredz izslēgt pielikuma “Pieteikums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām” 8.7. punktā vārdus “tai skaitā attiecībā pret mani nav bijis pieņemts pieteikums, kas noraidīts vai vēlāk atcelts saskaņā ar Likuma par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām 22. pantu”. Daļēji atbalstīts, iekļauts 91. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J. Butāns. 91. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Paredz izteikt pielikuma 8.7. punktu attiecīgā redakcijā. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 92. - deputātu Gata Eglīša, Krišjāņa Feldmana, Jāņa Butāna un Lindas Ozolas priekšlikums paredz izslēgt pielikuma “Pieteikums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām” 10.1. punktu. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J. Butāns. 93. - Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Vītola priekšlikums. Paredz pievienot likumprojektam 2. pielikumu “Iebildumi par pieteikumu par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām”. Daļēji atbalstīts, iekļauts 94. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J. Butāns. 94. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Paredz papildināt likumprojektu ar 2. pielikumu “Iebildumi par pieteikumu par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām”. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. Juridiskā komisija otrajam lasījumam likumprojektu ir atbalstījusi.

Aicinu kolēģus atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 86, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

J. Butāns. Plānotais likumprojekta priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir divas nedēļas - tas būtu 7. aprīlis.

Sēdes vadītāja. Paldies. Termiņš priekšlikumiem - šā gada 7. aprīlis.

Likumprojekts “Grozījumi Maksātnespējas likumā”, otrais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Jānis Butāns.

J. Butāns (JK).

Juridiskās komisijas šā gada 12. februāra sēdē tika izskatīts likumprojekts “Grozījumi Maksātnespējas likumā” (Nr. 653/Lp13), saistīts ar likumprojekta “Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām” paketi.

Likumprojekts paredz noteikt ziņu publicēšanu par fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām norisi maksātnespējas reģistrā, kā arī nodrošināt konsekventu ieviešamā regulējuma mijiedarbību ar fizisko personu maksātnespējas procesiem.

Juridiskajā komisijā saņemts un izskatīts 21 priekšlikums.

1. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Paredz papildināt 2. pantu ar sesto daļu. Ņemot vērā noteikumus likumā “Par aviāciju”, attiecas uz gaisa kuģiem un rīcību ar gaisa kuģu priekšmetiem. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 2. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Paredz aizstāt likumprojekta 1. pantā vārdus “Likumā par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām” ar vārdiem “Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumā”. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 3. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Paredz izteikt Maksātnespējas likuma 12.1 panta piekto daļu attiecīgā redakcijā. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 4. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Paredz izslēgt 26. panta ceturtajā daļā iekavas un vārdus “(tajā skaitā ar drošu elektronisko parakstu parakstīto dokumentu)”. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 5. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Paredz 27. pantā izteikt pirmās daļas 2. un 3. punktu attiecīgā redakcijā, kā arī papildināt pirmo daļu ar 5. punktu. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 6. - deputāta Gata Eglīša priekšlikums. Paredz izslēgt likumprojekta 2. pantā iekļautajā likuma 130. panta 6. punktā vārdus “neatkarīgi no tā, vai atbrīvošana no parādsaistībām vēlāk atcelta”. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J. Butāns. 7. - deputāta Gata Eglīša priekšlikums. Paredz papildināt likuma 130. pantu ar jaunu punktu. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J. Butāns. 8. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Paredz papildināt 137. pantu ar 14. punktu. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 9. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Paredz papildināt 155. panta pirmo daļu ar teikumu attiecīgā redakcijā. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 10. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Paredz papildināt 155. panta otro daļu un trešās daļas 1. un 2. punktu pēc vārdiem “viņa ienākumi” ar vārdiem “vismaz vienas trešdaļas apmērā pēc nodokļu samaksas”. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 11. - deputāta Igora Pimenova priekšlikums. Paredz izslēgt 155. panta trešās daļas 2. punktu. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Sākam debates.

Vārds deputātam Igoram Pimenovam.

I. Pimenovs (SASKAŅA).

Labdien, cienījamās deputātes! Godātie deputāti! Mani neatstāj déjà vu sajūta, jo es iesniedzu šo priekšlikumu jau ceturto reizi pēdējo četru gadu laikā, uzturot “Latvijas kredītņēmēju asociācijas” norādījumus par to, ka dažu likuma normu piemērošana tīri aritmētiski konsekventi noved likumu pretrunā ar savu mērķi.

Šis priekšlikums attiecas uz fiziskās personas maksātnespējas procesu. Atgādināšu, ka maksātnespējas procesa pieteicēja mērķis ir panākt, lai saistību dzēšanas laiks būtu pēc iespējas īsāks, parādniekam dzēšot saistības pēc iespējas ar mazāku summu. Fiziskās personas saistību dzēšanas plāna termiņu parādnieks nosaka pats atkarībā no dzēšamā saistību apjoma un ņemot vērā savus paredzamos ienākumus.

Spēkā esošais regulējums paredz, ka parādnieks izvēlas dzēst saistības 50 procentu vai 35 procentu, vai 20 procentu apjomā atkarībā no tā, vai viņam būs dzēšanai pietiekami ienākumi. Ja ienākumi nav pietiekami, dzēšanai tiek novirzīta viena trešdaļa parādnieka ienākumu, bet ne mazāk kā vienas trešdaļas apmērā no vienas minimālās mēnešalgas. Tomēr likumā noteiktā saistību kvalificēšanas kārtība pieļauj, ka var izveidoties paradoksālas situācijas, kad lielāku saistību dzēšanai rodas labvēlīgāki saistību dzēšanas nosacījumi nekā mazāku saistību dzēšanai. Proti, ar relatīvi mazāku samaksātu saistību daļu lielākās saistības var dzēst īsākā laikā, bet ar lielāku samaksātu saistību daļu mazākās saistības var dzēst ilgākā laikā. Tas nav nedz loģiski, nedz ekonomiski pamatoti, nedz taisnīgi. “Latvijas kredītņēmēju asociācija” nosauc virkni civillietu, kurās saistību dzēšanas plāna īstenošanas termiņš noteikts viens gads un seši mēneši no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, savukārt pusotras reizes lielākas saistību summas dzēstas tikai viena gada laikā.

Šādas paradoksālas situācijas kļūs neiespējamas, ja nosacījumi par saistību dzēšanu, sedzot 20 procentus no saistībām, tiks izslēgti no likuma un paliks tikai norma par saistību dzēšanu ar parādnieka ienākumu vienu trešdaļu.

Tieši šādu grozījumu es ierosinu izdarīt un attiecīgi izslēgt no likuma 155. panta trešās daļas 2. punktu, lai novērstu dažādu saistību summu dzēšanai neproporcionālus segšanas noteikumus.

Aicinu atbalstīt manu priekšlikumu.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu.

Vai komisijas vārdā kas piebilstams?

J. Butāns. Komisijas vārdā varu vien piebilst, ka priekšlikums tika izdiskutēts komisijā un netika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 11. - deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par - 24, pret - 55, atturas - 2. Priekšlikums nav atbalstīts.

J. Butāns. Turpinām. 12. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Paredz papildināt 159. pantu ar 4. punktu. Saistīts ar to, ka administratora darbības arī pēc saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas būtu jāpapildina ar to, ka arī tajā gadījumā ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli parādnieka vietā un iemaksā to budžetā. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 13. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Paredz aizstāt 161. panta 1. punktā vārdus “paturēt vismaz divas trešdaļas” ar vārdiem “paturēt līdz divām trešdaļām”. Saistīts ar regulējumu, cik daudz no saviem ienākumiem fiziskajai personai ir tiesības paturēt saistību dzēšanas procedūras laikā. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 14. - deputāta Igora Pimenova priekšlikums. Paredz izteikt 164. panta pirmo daļu attiecīgā redakcijā, nosakot: ja parādnieka saistības tiek dzēstas, tiek izbeigtas apturētās izpildu lietvedības gan par dzēsto saistību piedziņu, kas jau ir likumā noteikts, gan par sprieduma izpildes izdevumiem. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Sākam debates.

Vārds deputātam Igoram Pimenovam.

I. Pimenovs (SASKAŅA).

Labdien vēlreiz! Mans priekšlikums, kā jau teica ziņotājs, ir gan par parādnieka atbrīvošanu no sprieduma izpildes izdevumiem maksātnespējas procesā... Parāda atmaksas pasākumos secība ir šāda: ja parādnieks neatmaksā parādu, aizdevējs vēršas tiesā, tiesa lemj par parāda piedziņu, tiesu izpildītājs parādu piedzīs, un veidojas sprieduma izpildes izdevumi. Ja neizdevās piedzīt, sākas maksātnespējas process. Tā rezultātā parādnieka saistības ir dzēstas un apturētās izpildu lietvedības par dzēsto saistību piedziņu tiek izbeigtas, tomēr saskaņā ar Tiesu izpildītāju likumu tiesu izpildītājam pienākas ar viņa darbību saistītie izdevumi, faktiski saņemot samaksu par darbu, kuru viņš nav izpildījis, un no summas, kuru viņš nav piedzinis, bet kura ir norakstīta maksātnespējas procesā.

Lai likvidētu šo tiesisko nekonsekvenci, es ierosinu likuma 164. pantu “Parādnieka atbrīvošana no saistībām” papildināt, tā pirmajā daļā nosakot, ka parādnieka saistības tiek dzēstas, tiek izbeigtas apturētās izpildu lietvedības gan par dzēsto saistību piedziņu, kas jau ir likumā noteikts, gan par sprieduma izpildes izdevumiem, ko ierosinu iekļaut likumā es.

Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu.

Vai komisijas vārdā kas piebilstams?

J. Butāns. Komisijā tika diskutēts, netika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 14. - deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par - 23, pret - 59, atturas - 2. Priekšlikums nav atbalstīts.

J. Butāns. 15. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Paredz izslēgt 170. panta otrās daļas 4. punktu. No juridiskās personas maksātnespējas procesa izdevumiem ir izslēdzami izdevumi, kas ir saistīti ar lietu nodošanu arhīvā, ņemot vērā, ka administratori nodos arhīvā dokumentus bez maksas. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 16. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Paredz izteikt 172. panta trešo daļu attiecīgā redakcijā. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 17. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Paredz papildināt 172. panta ceturto daļu ar 6. punktu šādā redakcijā: “6) sprieduma izpildes izdevumi, ciktāl tie nav segti saskaņā ar Civilprocesa likumu.” Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 18. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Paredz papildināt pārejas noteikumus ar 71. punktu. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 19. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Paredz papildināt pārejas noteikumus ar 71., 72., 73. un 74. punktu. Daļēji atbalstīts, iekļauts 20. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J. Butāns. 20. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Paredz papildināt pārejas noteikumus ar 72., 73. un 74. punktu. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 21. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Paredz izslēgt norādi par likuma stāšanos spēkā. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. Juridiskā komisija ir atbalstījusi likumprojektu otrajam lasījumam.

Aicinu kolēģus atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Maksātnespējas likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 86, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

J. Butāns. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - divas nedēļas, tas ir, līdz šā gada 7. aprīlim.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Termiņš priekšlikumiem - šā gada 7. aprīlis.

Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā”, otrais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Jānis Butāns.

J. Butāns (JK).

Juridiskās komisijas šā gada 12. februāra sēdē tika izskatīts likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā” (Nr. 656/Lp13). Saistīts ar likumprojekta “Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām” paketi.

Likumprojekts paredz normatīvi nostiprināt finansiālo problēmu risinājumu fiziskajām personām ar zemiem ienākumiem un nelielām parādsaistībām, kā arī noteikt civilprocesuālo kārtību, kādā tiesā tiek izskatītas sūdzības par zvērināta notāra rīcību un pieteikumi par fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanu.

Juridiskajā komisijā ir iesniegti un izskatīti trīs priekšlikumi.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Tehnisks. Paredz aizstāt likumprojekta 9. pantā ietvertā 562. panta pirmās daļas 16. punkta “b” apakšpunktā vārdus “beidzies Likumā par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām noteiktais termiņš” ar vārdiem “beidzies termiņš”. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Paredz izslēgt likumprojekta 10. pantā ietvertā 563. panta pirmās daļas 14. punktā vārdus “Likumā par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām”. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Paredz izslēgt norādi par likuma spēkā stāšanos. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. 3. ir Juridiskās komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. Juridiskā komisija ir atbalstījusi likumprojektu otrajam lasījumam.

Aicinu kolēģus atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Civilprocesa likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 92, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

J. Butāns. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir divas nedēļas - līdz šā gada 7. aprīlim.

Sēdes vadītāja. Paldies. Termiņš priekšlikumiem - šā gada 7. aprīlis.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””, otrais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Jānis Butāns.

J. Butāns (JK).

Juridiskās komisijas šā gada 12. februāra sēdē tika izskatīts likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” (Nr. 654/Lp13). Saistīts ar likumprojekta “Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām” paketi.

Likumprojekts nosaka Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra kompetenci veikt noteiktu subjektu un juridisko faktu reģistrāciju un kārtību, kādā maksātnespējas reģistrā tiek izdarīti ieraksti par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām.

Juridiskajā komisijā iesniegti un izskatīti trīs priekšlikumi.

J. Butāns. 1. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Paredz izteikt likumprojekta 3. pantu šādā redakcijā: “Papildināt 4.11 panta otro daļu pēc vārda “visi” ar vārdiem “Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumu un”.” Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Paredz izslēgt likumprojekta 4. pantā ietvertā 18.7 panta otrajā daļā vārdus “Likumā par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām minēto”, ņemot vērā, ka no teksta ir saprotams, kādas tiesiskās attiecības norma regulē. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. 3. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Paredz izslēgt norādi par likuma spēkā stāšanos. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. Juridiskā komisija ir atbalstījusi likumprojektu otrajam lasījumam.

Aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 91, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

J. Butāns. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - divas nedēļas jeb šī gada 7. aprīlis.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Termiņš priekšlikumiem - šā gada 7. aprīlis.

Un likumprojekts “Grozījumi Notariāta likumā”, otrais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Jānis Butāns.

J. Butāns (JK).

Juridiskās komisijas šā gada 12. februāra sēdē tika izskatīts likumprojekts “Grozījumi Notariāta likumā” (Nr. 657/Lp13), kas saistīts ar likumprojektu “Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām”; tā ir pakete.

Likumprojekts nosaka kārtību, kā tiesā tiek izskatītas sūdzības par zvērināta notāra rīcību, kā arī pieteikumi par fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanu.

Saņemts viens priekšlikums.

1. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Paredz izslēgt norādi par likuma spēkā stāšanos. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Butāns. Juridiskā komisija likumprojektu otrajam lasījumam ir atbalstījusi. Aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Notariāta likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 87, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.

J. Butāns. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - divas nedēļas jeb šā gada 7. aprīlis.

Sēdes vadītāja. Termiņš priekšlikumiem - šā gada 7. aprīlis.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu””, pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Ralfs Nemiro.

Nemiro kungs, mēs jūs nedzirdam.

R. Nemiro (KPV LV).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Komisijā izskatījām likumprojektu “Grozījumi likumā “Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu””.

Likumprojekts paredz, ka dokumentāciju... pirmām kārtām - tajās lielākajās trijās mūsu hidroelektrostacijās... turpmāk skatīs Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), kā arī tās pašvaldības, kurās atrodas mazās hidroelektrostacijas.

Likumprojekts paredz arī to gadījumu regulējumu... ja hidroelektrostacija izbeidz savu darbību. Šajā gadījumā deleģējums tiek nodots Ministru kabinetam.

Likumprojekts komisijā tika atbalstīts.

Līdz ar to, kolēģi, aicinu jūs atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti nav pieteikušies debatēm.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu”” pirmajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 90, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

R. Nemiro. Kolēģi, priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 14. aprīlis.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Termiņš priekšlikumiem - šā gada 14. aprīlis.

Likumprojekts “Grozījums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā”, otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Iveta Benhena‑Bēkena.

I. Benhena‑Bēkena (KPV LV).

Labdien, cienījamā priekšsēdētāja! Godātie kolēģi!

Šodien skatām likumprojektu “Grozījums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā” (Nr. 655/Lp13).

Uz otro lasījumu tika saņemts viens priekšlikums.

1. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Tas ir redakcionāls precizējums 9. panta trešās daļas 12. punkta redakcijai, pirmajā lasījumā pieņemtajai redakcijai, - paredz aizstāt likumprojekta tekstā vārdus “Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām” ar vārdiem “Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums” (attiecīgā locījumā). Komisijā tika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

I. Benhena-Bēkena. Šis likumprojekts komisijā tika izskatīts un tika atbalstīts. Aicinu atbalstīt.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 89, pret un atturas - nav. Līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

I. Benhena-Bēkena. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir piecas dienas jeb šā gada 29. marts.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Tātad termiņš priekšlikumiem - šā gada 29. marts.

Likumprojekts “Grozījumi Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā”, otrais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Juris Jurašs.

J. Jurašs (JK).

Sveicināti, cienījamie kolēģi! Otrajā lasījumā šodien skatām likumprojektu “Grozījumi Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā” (Nr. 885/Lp13), kura mērķis ir vienkāršot un padarīt mazāk laikietilpīgu kārtību, kādā Latvijā kontrolei pakļauj narkotiskās vielas, psihotropās vielas, augus, zāles un prekursorus.

Likumprojekts tiek skatīts vienlaikus ar likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”” (Nr. 886/Lp13).

Juridiskajā komisijā tika saņemti un izskatīti septiņi priekšlikumi.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionāls. Paredz izslēgt likuma 3. panta otrās daļas otro teikumu, padarot panta redakciju skaidrāku.

Priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Jurašs. 2. - zemkopības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums. Tas ir tehnisks priekšlikums, kurš paredz likuma 8. pantā aizstāt vārdu “veterinārijā” ar vārdu “veterinārmedicīnā”, tādējādi veidojot vienotu terminoloģiju, proti, salāgojot terminoloģiju ar Veterinārmedicīnas likumu un Farmācijas likumu.

Priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Jurašs. 3. - zemkopības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums, kurš paredz izslēgt 37. panta 5. punktu, precizējot likumā noteikto kārtību veterinārmedicīnas jomā.

Priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Jurašs. 4. - zemkopības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums, kurš papildina likumu ar 37.1 pantu jaunā redakcijā, ar kuru juridiski tiek precizēts pilnvarojums Ministru kabinetam - izdot noteikumus, kuri nosaka, kā iegādājas, saņem, nodod lietošanā, uzglabā, uzskaita un iznīcina II un III saraksta vielas un zāles veterinārmedicīniskās prakses iestādēs.

Priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Jurašs. 5. - redakcionāls Juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz pārejas noteikumu 6. punktā aizstāt vārdus “ir spēkā” ar vārdu “piemērojami”.

Priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Jurašs. 6. - veselības ministra Daniela Pavļuta priekšlikums, kurš precizē informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām.

Priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Jurašs. 7. - veselības ministra Daniela Pavļuta priekšlikums, kurš nosaka likuma spēkā stāšanās datumu - 2021. gada 1. aprīli.

Priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Jurašs. Tātad visi priekšlikumi ir atbalstīti.

Aicinu deputātus atbalstīt likumprojektu “Grozījumi Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā” (Nr. 885/Lp13) otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 90, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

J. Jurašs. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - šā gada 31. marts.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Tātad termiņš priekšlikumiem - šā gada 31. marts.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību””, otrais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Juris Jurašs.

J. Jurašs (JK).

Otrajā lasījumā izskatām likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”” (Nr. 886/Lp13).

Likumprojekts saistīts ar nupat atbalstīto likumprojektu “Grozījumi Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā” (Nr. 885/Lp13).

Juridiskajā komisijā tika saņemti un izskatīti seši priekšlikumi.

1. - veselības ministra Daniela Pavļuta priekšlikums, kurš paredz aizstāt pārejas noteikumu 5., 6., 7. un 8. punktā vārdu un skaitli “1. janvāris” ar vārdu un skaitli “1. aprīlis” (attiecīgā locījumā). Tas ļaus nodrošināt saprātīgu un līdzsvarotu pāreju no vecā tiesiskā regulējuma uz jauno.

Priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Jurašs. 2. - veselības ministra Daniela Pavļuta priekšlikums, kurš paredz izteikt likuma 2. pielikuma I nodaļas 4. punktu jaunā redakcijā, padarot skaidrāku normas būtību, lai izvairītos no situācijas, kad kāda no II, III vai IV sarakstā iekļautajām vielām, pēc savas ķīmiskās uzbūves atbilstot arī I saraksta vielām, būtu aizliegta un līdz ar to medicīnā, pētniecībā vai rūpniecībā neizmantojama.

Priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Jurašs. 3. - veselības ministra Daniela Pavļuta priekšlikums, kurš paredz papildināt likuma 2. pielikuma II nodaļas 4. punktu ar divām jaunām psihoaktīvām vielām - Furanil UF-17 un viminola atvasinājumu 2F‑Viminol, jo abām minētajām vielām ir noteikts pagaidu aizlieguma termiņš.

Priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Jurašs. 4.  - veselības ministra Daniela Pavļuta priekšlikums, kurš paredz likuma 2. pielikuma V nodaļas 18. punktā uzskaitīt visus pirmās kategorijas prekursorus, tādējādi narkotisko vielu un prekursoru sarakstu papildinot ar Eiropas Padomes regulā 2020/1737 iekļautajiem prekursoriem.

Priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Jurašs. 5. - veselības ministra Daniela Pavļuta priekšlikums, kurš likuma 2. pielikuma V nodaļas 19.1. apakšpunktā uzskaita 2.a kategorijas prekursorus, papildinot narkotisko vielu un prekursoru sarakstu ar kontrolei pakļauto 2.a kategorijas prekursoru - sarkano fosforu - atbilstoši Eiropas Padomes regulai 2020/1737.

Priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Jurašs. 6. - veselības ministra Daniela Pavļuta priekšlikums, kurš nosaka likuma spēkā stāšanās datumu - 2021. gada 1. aprīli.

Priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Jurašs. Aicinu deputātus atbalstīt likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”” (Nr. 886/Lp13) otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 88, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

J. Jurašs. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - šā gada 31. marts.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Termiņš priekšlikumiem - šā gada 31. marts.

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par privātās izglītības iestādes “Latvijas Starptautiskā skola” darbības nodrošināšanu””, otrais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Rihards Kols.

R. Kols (NA).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Cienījamie, godātie kolēģi! Ārlietu komisija savā sēdē (neatminos - kad) skatīja pirms otrā lasījuma likumprojektu “Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par privātās izglītības iestādes “Latvijas Starptautiskā skola” darbības nodrošināšanu”” un to sagatavoja otrajam lasījumam.

Saeimas noteiktajā priekšlikumu iesniegšanas termiņā priekšlikumi komisijā netika saņemti, bet, izskatot likumprojektu un gatavojot to izskatīšanai otrajā lasījumā, uzklausot Finanšu ministrijas pārstāvjus un Juridiskā biroja pārstāvjus, tika izveidots Ārlietu komisijas priekšlikums.

Tātad ir viens priekšlikums - 1. priekšlikums, kas ir redakcionāli precizējošs, lai, apstiprinot šos grozījumus, mēs pildītu gan Latvijas valdības un ASV valdības noslēgtā līguma saistības, gan arī vienlaikus pildītu tās saistības, kuras ir Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij.

Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

R. Kols. Līdz ar to priekšlikumi ir izskatīti.

Aicinu kolēģus atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par privātās izglītības iestādes “Latvijas Starptautiskā skola” darbības nodrošināšanu”” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! (Skaņas pārrāvums.)... otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.

R. Kols. Priekšlikumi iesniedzami līdz šī gada 3. aprīlim.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Termiņš priekšlikumiem - šā gada 3. aprīlis.

Godātie kolēģi! Sēdes darba kārtību esam izskatījuši.

Vēlos jūs informēt, ka Saeimas Prezidijs ir saņēmis vēstuli no Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas, kura lūdz sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi šā gada 24. martā, tātad šodien, un iekļaut darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” (Nr. 962/Lp13) izskatīšanai pirmajā lasījumā.

Godātie kolēģi! Saeimas Prezidijs dosies lemt par šī likumprojekta iekļaušanu mūsu šodienas sēdes darba kārtībā, kā to lūdz komisija. Lūdzu pieņemt to zināšanai.

Vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies.

Tātad pārtraukums 30 minūtes - līdz pulksten 16.40.

Darbu atsāksim pulksten 16.40.

SATURA RĀDĪTĀJS
13. Saeimas ziemas sesijas 23. (attālinātā ārkārtas) sēdes
2021. gada 25. februārī
turpinājums 2021. gada 24. martā

Likumprojekts “Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām” (Nr. 651/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 3617)
   
- Ziņo - dep. J. Butāns
   
Likumprojekts “Grozījumi Maksātnespējas likumā” (Nr. 653/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 3618)
   
- Ziņo - dep. J. Butāns
   
- Debates - dep. I. Pimenovs
  - dep. I. Pimenovs
   
Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā” (Nr. 656/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 3619)
   
- Ziņo - dep. J. Butāns
   
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” (Nr. 654/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 3620)
   
- Ziņo - dep. J. Butāns
   
Likumprojekts “Grozījumi Notariāta likumā” (Nr. 657/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 3621)
   
- Ziņo - dep. J. Butāns
   
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu”” (Nr. 919/Lp13) (1.lasījums)
(Dok. Nr. 3534, 3622)
   
- Ziņo - dep. R. Nemiro
   
Likumprojekts “Grozījums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā” (Nr. 655/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 3646)
   
- Ziņo - dep. I. Benhena-Bēkena
   
Likumprojekts “Grozījumi Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā” (Nr. 885/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 3653)
   
- Ziņo - dep. J. Jurašs
   
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”” (Nr. 886/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 3654)
   
- Ziņo - dep. J. Jurašs
   
Likumprojekts “Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par privātās izglītības iestādes 'Latvijas Starptautiskā skola' darbības nodrošināšanu”” (Nr. 332/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 3661)
   
- Ziņo - dep. R. Kols
   
Informācija par ārkārtas sēdi
   
Informācija par reģistrācijas rezultātiem

Balsojumi

Datums: 24.03.2021 15:32:19 bal001
Par - 86, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām (651/Lp13), 2.lasījums

Datums: 24.03.2021 15:39:52 bal002
Par - 24, pret - 55, atturas - 2.
Balsošanas motīvs: 11. priekšlikums. Grozījumi Maksātnespējas likumā (653/Lp13), 2.lasījums

Datums: 24.03.2021 15:43:31 bal003
Par - 23, pret - 59, atturas - 2.
Balsošanas motīvs: 14. priekšlikums. Grozījumi Maksātnespējas likumā (653/Lp13), 2.lasījums

Datums: 24.03.2021 15:46:03 bal004
Par - 86, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi Maksātnespējas likumā (653/Lp13), 2.lasījums

Datums: 24.03.2021 15:48:55 bal005
Par - 92, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi Civilprocesa likumā (656/Lp13), 2.lasījums

Datums: 24.03.2021 15:51:45 bal006
Par - 91, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” (654/Lp13), 2.lasījums

Datums: 24.03.2021 15:53:32 bal007
Par - 87, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi Notariāta likumā (657/Lp13), 2.lasījums

Datums: 24.03.2021 15:55:42 bal008
Par - 90, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi likumā “Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” (919/Lp13), 1.lasījums

Datums: 24.03.2021 15:57:37 bal009
Par - 89, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (655/Lp13), 2.lasījums

Datums: 24.03.2021 16:02:06 bal010
Par - 90, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā (885/Lp13), 2.lasījums

Datums: 24.03.2021 16:06:33 bal011
Par - 88, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (886/Lp13), 2.lasījums

Datums: 24.03.2021 16:08:58 bal012
Par - 85, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par privātās izglītības iestādes "Latvijas Starptautiskā skola" darbības nodrošināšanu” (332/Lp13), 2.lasījums

Datums: 24.03.2021 16:10:17 bal013
Balsošanas motīvs: Deputātu klātbūtnes reģistrācija

 

Sēdes videotranslācija

24.03.2021. 15.00
16.45Pirmdien, 26.februārī
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Eksporta un konkurētspējas apakškomisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde