Latvijas Republikas 13. Saeimas
ziemas sesijas divdesmit trešās (attālinātās ārkārtas) sēdes
2021. gada 25. februārī
turpinājums 2021. gada 4. martā

Sēdi vada Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētājas biedre
Dagmāra Beitnere-Le Galla.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi
Sēdes videotranslācija
Sēžu videotranslācijas (arhīvs)

Sēdes vadītāja. Godātie kolēģi! Turpinām ar 2021. gada 25. februāra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību šā gada 4. martā.

Mēs palikām pie likumprojekta “Dzīvojamo telpu īres likums”, trešais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ziņojums. Vārds deputātam Uldim Budriķim. Lūdzu!

U. Budriķis (JK).

Labdien, godātie kolēģi! Labvakar! Mēs palikām pie 25. - komisijas priekšlikuma. Pēc būtības tie ir Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikuma uzlabojumi par saistību uzņemšanos pārjaunošanas gadījumā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. Paldies.

26. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 27. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

U. Budriķis. 27. - komisijas priekšlikums. Tas runā par īrnieka pienākumiem. Visus neuzskaitīšu. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 28. - Juridiskā biroja priekšlikums. Salāgo terminoloģiju. Komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 29. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Paredz, ka izīrētājam ir pienākums informēt, ja mainās kontaktinformācija vai īpašums tiek atsavināts. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 30. - Juridiskā biroja priekšlikums. Redakcionāls. Komisijā ir atbalstīs.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 31. - Juridiskā biroja priekšlikums. Tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts 32. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

U. Budriķis. 32. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Tas nosaka, ka izīrētājam ir pienākums īrnieka nāves gadījumā noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar īrnieka ģimenes locekli, nemainot iepriekšējā līguma nosacījumus. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 33. - Juridiskā biroja priekšlikums. Saistīts ar struktūras maiņu. Komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 34. - Juridiskā biroja priekšlikums. Arī ir saistīts ar struktūras maiņu. Komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 35. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Redakcionāls. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 36. - Juridiskā biroja priekšlikums. Redakcionāls. Komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 37. - Juridiskā biroja priekšlikums. Saistīts ar struktūras maiņu. Komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 38. - Juridiskā biroja priekšlikums. Precizē atsauces. Redakcionāli precizējumi. Komisijā atbalstīts, redakcionāli precizējot.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 39. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Redakcionāls. Komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 40. - arī atbildīgās komisijas priekšlikums. Redakcionāls. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 41. - arī atbildīgās komisijas priekšlikums. Redakcionāls. Komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 42. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts un iekļauts 44. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 43. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 44. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 44. - komisijas priekšlikums. Runā par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanos dzīvojamās telpas īres maksas un citu saistīto maksājumu nesamaksas dēļ, proti, izīrētājs var izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, ja īrnieks nesamaksā īres maksu, ja neveic saistītos maksājumus un ja tiesa to nolemj. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 45. - komisijas priekšlikums. Redakcionāls. Precizē atsauces. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 46. - Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaiņa priekšlikums. Arī precizē atsauces. Komisijā atbalstīts, redakcionāli precizējot.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 47. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Redakcionāls. Komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 48. - komisijas priekšlikums. Redakcionāls. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti arī atbalsta.

U. Budriķis. 49. - Juridiskā biroja priekšlikums. Paredz izslēgt 28. panta sesto daļu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts, ņemot vērā, ka komisija izstrādāja jaunu sesto daļu. Tātad komisijā šis priekšlikums atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 50. - Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaiņa priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 51. priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

U. Budriķis. 51. - komisijas priekšlikums. Un protokolam es vēlētos pieminēt, ka priekšlikums nosaka, ka, brīdinot īrnieku par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu vai par atkāpšanos no dzīvojamās telpas īres līguma, pirms vēršanās tiesā izīrētājs brīdinājumā norāda saistību, tās kavējuma periodu, kavējuma maksājumu apmēru, saistības neizpildes sekas. Šis priekšlikums saistīts ar Civilprocesa likuma grozījumiem. Komisijā 51. priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 53. - atbildīgās komisijas priekšlikums.

Sēdes vadītāja. 52.

U. Budriķis. 52., es atvainojos. 52. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts un iekļauts 53. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

U. Budriķis. 53. - komisijas priekšlikums. Iekļauj arī Juridiskā biroja precizējumu. Šeit es arī protokolam vēlētos minēt, ka pirmās un otrās daļas būtība ir tāda, ka, nostiprinot īpašuma tiesības zemesgrāmatā, izbeidzas īres līgums īpašnieku maiņas gadījumā. Vienlaikus divus mēnešus īrniekiem saglabājas tiesības lietot šo dzīvojamo telpu uz šī likuma pamata, protams, ja īrnieks ir zināms. Ja ziņu par īrnieku nav, bet īrnieki piesakās pie notāra, tad tiesības lietot beidzas mēneša laikā pēc ceturtajā daļā norādītā paziņojuma. Savukārt, ja neviens nav pieteicies, tad ir uzskatāms, ka ar ieguvēja īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā ir izbeigušās jebkādas šajā likumā minētās tiesības lietot dzīvojamo telpu. Šis priekšlikums, 53., komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti ir lūguši balsojumu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par 53. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par - 76, pret - 1, atturas - nav. 53. priekšlikums ir atbalstīts.

U. Budriķis. Paldies, kolēģi.

54. - Juridiskā biroja priekšlikums. Paredz izslēgt vārdus “vai nekustamā īpašuma”, veidojot redakciju... Tas tika izdarīts. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 55. - Juridiskā biroja priekšlikums. Paredz izslēgt 29. panta trešajā daļā vārdus “un sestās”. Komisija lēma šos vārdus nesvītrot. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

U. Budriķis. 56. - Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaiņa priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 57. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

U. Budriķis. 57. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Un šeit es arī vēlētos minēt protokolam, ka komisijas priekšlikums izsaka pantu par līguma izbeigšanās sekām jaunā redakcijā. Otrajā daļā minētā kompensācija, komisijas ieskatā, ietver arī tos saistītos maksājumus, kurus es nosaucu iepriekš... jau pagājušajā sēdē. Vienkārši komisijā par šo kompensāciju bija jautājums, kā tā izpaudīsies. Tā ka tie ir saistītie maksājumi, ko es iepriekšējā sēdē arī minēju. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 58. - Juridiskā biroja priekšlikums. Paredz atsaukties uz specifiskiem likumiem, tomēr komisija nolēma atsaukties uz likumu darbības jomu, nevis uz atsevišķiem likumiem, tāpēc 58. - Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

U. Budriķis. 59. - Juridiskā biroja priekšlikums. Paredz izslēgt 32. panta otro daļu. Komisijā nav atbalstīts. Komisija nolēma atstāt šo daļu.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

U. Budriķis. 60. - Juridiskā biroja priekšlikums. Paredz izslēgt 33. panta pirmo daļu. Arī netika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

U. Budriķis. 61. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Precizē citādākā redakcijā nosaukumu “Pašvaldībai piederošas vai tās nomātas dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšana no jauna”, tagad to izsakot - “Pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšana”. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 62. - Juridiskā biroja priekšlikums. Arī saistīts... ko es jau minēju pie 58. panta, kurš netika atbalstīts. Tātad 62. - Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst. Nē, piedodiet, deputāti prasījuši balsojumu.

Lūdzu zvanu! Lūdzu, balsosim par 62. - Juridiskā biroja priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par - 23, pret - 53, atturas - 1. 62. - Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.

U. Budriķis. Jā, paldies, kolēģi.

63. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Redakcionāls. Komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 64. - Juridiskā biroja priekšlikums. (Skaņas pārrāvums.)... nodaļas nosaukuma precizēšana. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 65. - Juridiskā biroja priekšlikums. Paredz izslēgt 34. pantu. Atbalstīts, jo valsts... pēc “Possessor” ziņojuma, valstij piederošās dzīvojamās telpas viņi neizīrē. Komisijā 65. priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 66. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Tas ir precizējošs. Uz trešo lasījumu komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 67. - tieslietu ministra Bordāna priekšlikums. Paredz, ka nostiprinājuma lūgumu apliecina tikai zvērināts notārs. Komisija atbalstīja otrā lasījumā ietverto konceptu, kas aptver, ka nostiprinājuma lūgumu var iesniegt, arī parakstot elektroniski. Tātad 67. - tieslietu ministra Bordāna priekšlikums nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst. Piedodiet, piedodiet, tomēr ir prasīts balsojums par 67. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikumu.

Lūdzu zvanu! Lūdzu, balsosim! Par - 16, pret - 60, atturas - 1. 67. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums nav atbalstīts.

U. Budriķis. 68. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ietver Tieslietu ministrijas precizējumu attiecībā uz nostiprinājuma lūguma iesniegšanu elektroniski. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 69. - tieslietu ministra Bordāna priekšlikums. Ir saistīts ar 67. priekšlikumu. Komisijā netika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti pieprasa balsojumu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par 69. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par - 19, pret - 61, atturas - nav. 69. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums nav atbalstīts.

U. Budriķis. Jā, paldies.

70. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Precizē otrā lasījuma redakciju. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 71. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Nosaka, ka zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis bez īpaša lūguma dzēš īres tiesību nostiprinājumu, ja pagājuši seši mēneši, kopš īres līgums ir beidzies. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 72. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 73. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

U. Budriķis. 73. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Nosaka administratīvos pārkāpumus dzīvojamo telpu īres jomā un kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā. Komisijā 73. priekšlikums ir atbalstīts. (Pauze.)

Es atvainojos, 73. ir atbalstīts. Sēdes vadītājas kundze, es atvainojos, es nedzirdu, un arī man neuzrādās, ka... 73. ... ka mēs turpinām virzīties aiz 73. priekšlikuma. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Kolēģi, es atvainojos, bija maza tehniska pauze.

Mēs palikām pie 73. priekšlikuma.

U. Budriķis. Jā, paldies.

Kā jau minēju, 73. priekšlikums nosaka administratīvos pārkāpumus un kompetenci. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Un deputāti arī atbalsta.

U. Budriķis. Jā, paldies.

74. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 75. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

U. Budriķis. 75. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 76. - Juridiskā biroja priekšlikums. Paredz izslēgt pārejas noteikumu 3. punktu. Komisija uzskatīja, ka šis punkts ir jāatstāj. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

U. Budriķis. Paldies.

77. - Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaiņa priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 78. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 78. - komisijas priekšlikums. Šeit es vēlos protokolam minēt, ka šis ir nozīmīgs īrnieku tiesību aizsardzības līdzeklis, lai būtu iespējams pāriet uz principu, kuru jau minēju iepriekš pie, šķiet, 52. ... 51. priekšlikuma, ka pirkums lauž īri. Šis punkts nozīmē, ka tiek noteiktas īrnieka tiesības prasīt īres līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā, ja piecu gadu laikā, kas ir pārejas periods, kad vēl darbojas princips, ka pirkums nelauž īri, izīrētājs tam nav piekritis. Komisijā šis, 78., priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Sākam debates.

Vārds deputātei Regīnai Ločmelei. Lūdzu!

R. Ločmele (SASKAŅA).

Šajā likumprojektā ir normas, par kurām ir jārunā un jāstāsta jebkuram Latvijas iedzīvotājam. Šī jaunā norma būs viena no tām. Tātad visiem cilvēkiem ir jāzina sekojošais: ka līdz ar šī likuma stāšanos spēkā viņiem būs tiesības pieprasīt ierakstīt viņu īres līgumu zemesgrāmatā pat tajā gadījumā, ja tam nepiekrīt izīrētājs. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi.

Un es ļoti lūdzu visus deputātus, nedalot partijās, izskaidrot šo normu saviem vēlētājiem, jebkuram Latvijas iedzīvotājam, jo, kā pareizi atzīmēja Uldis Budriķis, tā ir viena no svarīgākajām šī likumprojekta normām, kas tiešām aizstāv īrnieku tiesības.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu.

Vai vēlaties ko piebilst komisijas vārdā? Lūdzu, Budriķa kungs!

U. Budriķis. Nē, paldies. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. (Skaņas pārrāvums.)... Juridiskā biroja priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts 80. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. 79. priekšlikums arī ir deputātu atbalstīts.

U. Budriķis. Paldies.

80. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Un šeit arī es vēlos protokolam pieminēt, ka 4. un 5. punkta mērķis ir līdzsvarot īrnieku un izīrētāju tiesības, it īpaši attiecībā uz situācijām, kad dzīvojamo telpu īres līgumu ir slēdzis iepriekšējais izīrētājs, nenorādot īres termiņa līgumu... līguma termiņu, es atvainojos. Līdz ar to ir nepieciešams šāds pārejas periods, pēc kura izīrētājs var brīvi rīkoties ar sev piederošo īpašumu. Gadījumā ja par īres līguma termiņu nav panākta abu pušu vienošanās, kā tas ir dažādos Satversmes tiesas spriedumos, tiesiskās paļāvības princips citstarp noteic arī to, ka indivīda reiz iegūtās tiesības nevar pastāvēt neierobežoti ilgi, jo šis princips nedod pamatu ticēt, ka reiz noteiktā tiesiskā situācija nekad nemainīsies. Tiesiskās paļāvības princips arī negarantē indivīdam pastāvīgi tādu status quo, tas ir, nedod tiesības uz pastāvīgu izņēmuma situāciju jaunajā tiesiskajā regulējumā. Būtiski ir tas, ka tiesiskās paļāvības princips nodrošina indivīdam tiesisko aizsardzību tikai likumdevēja noteiktajā pārejas periodā. Šajā gadījumā ir noteikts ļoti ilgs pārejas periods, kura maksimālais ilgums ir 2036. gada 31. decembris, vairāk nekā 15 gadi no likuma spēkā stāšanās. 80. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta. Piedodiet, deputāti prasa balsojumu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par 80. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par - 79, pret - nav, atturas - 2. Priekšlikums ir atbalstīts.

U. Budriķis. Paldies.

81. - Juridiskā biroja priekšlikums. Paredz izslēgt likumprojekta pārejas noteikumu 5. punktu. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst. Piedodiet! Lūdzu mazliet laicīgāk ieslēgt balsojuma pieprasījumu!

Lūdzu zvanu! Balsosim par 81. - Juridiskā biroja priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par - 22, pret - 54, atturas - nav. Priekšlikums nav atbalstīts.

U. Budriķis. 82. - komisijas priekšlikums. Par pārejas noteikumiem attiecībā uz pašvaldību īres telpām. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 83. - Juridiskā biroja priekšlikums. Paredz izslēgt pārejas noteikumu 6. punktu par valstij piederošām īres telpām. Kā jau iepriekš minēju “Possessor”, kas darbojas ar valsts īpašumu, viedokli... Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

U. Budriķis. 84. - komisijas priekšlikums. Paredz saudzēšanas periodu denacionalizēto māju īrniekiem līdz 2023. gada 31. decembrim. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Sākam debates.

Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam. Lūdzu!

S. Dolgopolovs (SASKAŅA).

Paldies.

Cienījamie kolēģi! Es vēlos atgādināt vienu ļoti elementāru lietu. Līdz šim spēkā esošais likums “Par dzīvojamo telpu īri” 1993. gadā bija pieņemts ar vienu mērķi - pasargāt denacionalizēto māju likumīgo īrnieku intereses no īpašnieku patvaļas. Līdz ar to šeit parādās... principā pirmo reizi minēts par to, ka, lūk, šāda veida kategorija pastāv arī līdz šai baltai dienai.

Kas ir paredzēts šinī normā? Ir paredzēts, ka īrniekiem jāturpina sarunas, kas nebija veiksmīgas 30 gadu garumā, līdz 2023. gadam, un, ja ne, tad tie strīdi tiek risināti tiesā.

Jautājums: ja tas nebija panākts iepriekšējo gadu garumā, vai tas ir reāls solis risinājumam turpmākajos divos gados? Diez vai. Līdz ar to - kas paliek nabaga kategorijai, kura saucas “denacionalizēto māju īrnieki”, kuru skaits ir pietiekami liels? Paliek saglabāties arī atkal līdz šai baltai dienai. Nekas, jo tā kompensācija, par kuru bija runa visu laiku, kas būs piešķirama ar Ministru kabineta lēmumiem un ar budžeta ailītēm... faktiski tur ir divas lietas. Pirmā lieta, ka šodien tā ir paredzēta tikai trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm, jo palīdzības likums nav grozīts un pat nav sākti darbi, lai to grozītu.

Un otrā - abās... tā summa, kas ir piešķirta... Nu, godīgi sakot, diez vai tā palīdzēs īrniekam iegādāties jaunu dzīvokli, labākajā gadījumā viņš varēs noslēgt, meklējot jaunu īres dzīvokli... pāris gadus viņš varbūt to dzīvokli varēs uzturēt.

Tāpēc tas nav risinājums. Un tas risinājums nav panākts līdz šai baltai dienai, un diemžēl, kaut šodien bija runa pie iepriekšējiem likumprojektiem, ka, lūk, jācenšas nepieļaut, lai būtu atbalstāms banku lobijs, šis likumprojekts ir liecinājums tam, ka banku lobijs ir atbalstāms ne tikai vienkārši, bet ar uzviju. Un šeit vispār tas ir ļoti spilgts piemērs tam, ka divu interešu grupu viedokļi likumā nesakrīt un nevar sakrist, bet risinājumi tiek meklēti un radīti par labu vienai grupai, un tie ir īpašnieki.

Tāpēc šis nav risinājums. Un es esmu pārliecināts, ka tā nav vienīgā kļūda, kas ir šinī likumprojektā. Tas pats attiecas arī, teiksim, uz tiem pašiem īres līgumiem, kuri sadalīti divās kategorijās. Vieni, kas ir līgumiskāki, kas ir ierakstīti zemesgrāmatā, otri, kas nav līgumiskāki, kuri nav ierakstīti, kaut no Civillikuma viedokļa... prasību viedokļa tiem līgumiem ir vienāda nozīme un vienāds juridisks spēks.

Tāpēc šeit ir ļoti daudz tādas putras savārīts iekšā, ko diemžēl strēbt mums vajadzēs vēl ilgus gadus.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Godātie kolēģi! Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputātu Golubevas, Latkovska, Adamoviča, Ašeradena un Čakšas iesniegumu ar lūgumu izsludināt pārtraukumu Saeimas sēdē - šā gada 25. februāra otrās attālinātās ārkārtas sēdes turpinājumā 4. martā - no pulksten 18.00 līdz šā gada 11. marta pulksten 9.00.

Lūgums - vai mēs varam pabeigt skatīt šo likumprojektu līdz beigām šodien? Lūdzu ieslēgt sadaļu par procedūru. Vai deputātiem ir iebildumi, ka izskatām šo likumprojektu līdz beigām? Lūdzu pieteikties!

Vārds deputātei Regīnai Ločmelei. Lūdzu!

R. Ločmele (SASKAŅA).

Jā, man ir iebildumi, ka mēs turpinātu izskatīt šo likumprojektu šodien.

Šis likums ir tik nopietns un tik svarīgs jebkuram Latvijas iedzīvotājam, ka skatīt to bez nopietnām debatēm tad, kad mēs jau esam izturējuši visas dienas maratonu un vairākas parlamenta sēdes, teiksim tā, ir politiski bezatbildīgi.

Es uzskatu, ka tas tiek darīts tikai viena iemesla dēļ, lai pirmām kārtām pilnīgi izslēgtu mediju uzmanības pievēršanu šim likumprojektam, jo šodien dienas garumā bija ļoti dažāda un pretrunīga informācija, līdz cikiem šodien parlaments strādās, kāda būs dienas kārtība. Bija plāni, cik es atceros, ievēlēt tiesībsargu, Satversmes tiesnesi un tā tālāk, bet pēkšņi nezināmu iemeslu dēļ mēs turpinām skatīt likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres likums”, pie kam mēs tuvojamies ļoti nopietniem pantiem, kas skar denacionalizēto namu īrnieku...

Sēdes vadītāja. Jūsu laiks beidzies. Paldies.

Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam. Lūdzu!

S. Dolgopolovs (SASKAŅA).

Šodien jau vairākkārt ir izskanējuši aizrādījumi par to, ka Saeimas darbam piemīt paviršība un, godīgi sakot, zināmā mērā arī nekompetence.

Šis ir viens no ļoti sensitīviem likumprojektiem, ja ne viens no sensitīvākajiem pēdējā laika likumprojektiem.

Es arī atbalstu ierosinājumu sākt to... turpināt šo izskatīšanu nākamceturtdien no rīta.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Lūdzu, balsosim par sēdes pārtraukumu līdz 11. marta pulksten 9.00! Lūdzu, balsosim! Par - 70, pret - 7, atturas - nav. Tātad lēmums ir pieņemts. Sēdes pārtraukums līdz 11. marta pulksten 9.00.

Godātie kolēģi! Ir deputātu jautājums.

Deputāti Karina Sprūde, Jūlija Stepaņenko, Aldis Gobzems, Ļubova Švecova un Viktors Valainis ir iesnieguši jautājumu satiksmes ministram Tālim Linkaitam “Par Aviācijas muzeja turpmāko likteni”. Jautājums ministram tiks nodots.

Līdz ar to darba kārtība šodien izskatīta. Vēl tikai deputātu klātbūtnes reģistrācija, kas ir noslēgusies.

Paldies. Šodien darbu beidzam.

Sēdi slēdzu.

(Pārtraukums.)

SATURA RĀDĪTĀJS
13. Saeimas ziemas sesijas 23. (attālinātā ārkārtas) sēdes
2021. gada 25. februārī turpinājums 2021. gada 4. martā

Likumprojekts “Dzīvojamo telpu īres likums” (Nr. 144/Lp13) (3.lasījums)
(Dok. Nr. 3663)
   
- Ziņo - dep. U. Budriķis
   
- Debašu turpinājums - dep. R. Ločmele
  - dep. S. Dolgopolovs
  - dep. R. Ločmele
  - dep. S. Dolgopolovs
   
Informācija par ārkārtas sēdi
   
Informācija par deputātu K. Sprūdes, J. Stepaņenko, A. Gobzema, Ļ. Švecovas un V. Valaiņa jautājumu satiksmes ministram Tālim Linkaitam “Par Aviācijas muzeja turpmāko likteni (Nr. 187/J13)
   
Informācija par reģistrācijas rezultātiem

Balsojumi

Datums: 04.03.2021 17:39:37 bal001
Par - 76, pret - 1, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: 53. priekšlikums. Dzīvojamo telpu īres likums (144/Lp13), 3.lasījums

Datums: 04.03.2021 17:43:43 bal002
Par - 23, pret - 53, atturas - 1.
Balsošanas motīvs: 62. priekšlikums. Dzīvojamo telpu īres likums (144/Lp13), 3.lasījums

Datums: 04.03.2021 17:45:55 bal003
Par - 16, pret - 60, atturas - 1.
Balsošanas motīvs: 67. priekšlikums. Dzīvojamo telpu īres likums (144/Lp13), 3.lasījums

Datums: 04.03.2021 17:47:12 bal004
Par - 19, pret - 61, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: 69. priekšlikums. Dzīvojamo telpu īres likums (144/Lp13), 3.lasījums

Datums: 04.03.2021 17:56:08 bal005
Par - 79, pret - 0, atturas - 2.
Balsošanas motīvs: 80. priekšlikums. Dzīvojamo telpu īres likums (144/Lp13), 3.lasījums

Datums: 04.03.2021 17:57:06 bal006
Par - 22, pret - 54, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: 81. priekšlikums. Dzīvojamo telpu īres likums (144/Lp13), 3.lasījums

Datums: 04.03.2021 18:05:15 bal007
Par - 70, pret - 7, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Par pārtraukuma izsludināšanu Saeimas 2021.gada 25.februāra otrā attālinātā ārkārtas sēdē līdz 11.marta pulksten 9.00

Datums: 04.03.2021 18:06:07 bal008
Balsošanas motīvs: Deputātu klātbūtnes reģistrācija

Sēdes videotranslācija

04.03.2021. 9.10
9.55
11.00
13.30
15.30
16.20
17.30Sestdien, 25.maijā