Latvijas Republikas 13. Saeimas
ziemas sesijas deviņpadsmitā (attālinātā ārkārtas) sēde
2021. gada 18. februārī

Sēdi vada Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētājas biedre
Inese Lībiņa-Egnere.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi
Sēdes videotranslācija
Sēžu videotranslācijas (arhīvs)

Sēdes vadītāja. Cienījamās deputātes un godātie deputāti! Sāksim Saeimas 18. februāra ceturtās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanu.

Darba kārtībā – likumprojektu izskatīšana.

Un kā pirmais ir likumprojekts “Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”, pirmais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā – deputāts Mārtiņš Šteins. Lūdzu!

M. Šteins (AP!).

Labdien, cienījamā sēdes vadītājas kundze! Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Kolēģi! Sēdes skatītāji un klausītāji! Šodien Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā izskatījām likumprojektu “Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”, kura mērķis ir sniegt vienreizēju atbalstu ģimenēm ar bērniem no 2021. gada 1. marta līdz brīdim... kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības radīto negatīvo ietekmi un spriedzi ģimenēs ar bērniem.

Ārkārtējās situācijas laikā faktiski visas ģimenes sastopas ar sarežģītiem apstākļiem - gan tās, kurās ir pavisam mazi bērni, gan tās, kuru aprūpē ir skolēni, gan arī ģimenes, kuru ienākumi ir būtiski samazinājušies. Iespējamas arī situācijas, ka kāds no ģimenes locekļiem ir zaudējis darbu un jebkādus ienākumus. Ģimenes ir nonākušas sarežģītās situācijās - nespēj veikt visus obligātos maksājumus, apmierināt ģimenes locekļu pamatvajadzības, izmantojot ierastos problēmu risināšanas veidus; tām ir nepieciešamība saņemt materiālo un psihoemocionālo palīdzību.

Ir pietiekami liela sabiedrības daļa, kur ģimenēm, iespējams, ienākumi nav mainījušies, taču tas neizslēdz apstākļus, ka vecāki ir spiesti ieguldīt ārkārtīgi lielus resursus, lai, nezaudējot darbu, spētu apvienot darba pienākumus un bērnu izglītošanu; īpaši apgrūtinoši tas ir situācijā, ja ģimenē ir vairāki bērni.

Turklāt jāņem vērā tas, ka gan vecākiem, gan skolēniem jānodrošina attālinātais darbs un mācības. Tā visa pilnvērtīgai nodrošināšanai ir nepieciešamas tehnoloģijas. Ģimenēs trūkst datoru, lai vienlaicīgi varētu attālināto mācīšanos veikt skolēns un attālināto darbu - vecāks.

Vecākiem ir arī dažādi citi izdevumi, to skaitā papildu izdevumi pārtikas iegādei un komunālajiem maksājumiem, jo ikdienā visi ģimenes locekļi uzturas mājās. Ģimenēs arī emocionālā spriedze ir diezgan augsta. Vecākiem jāveic ne tikai savi darba pienākumi, bet arī jāpalīdz bērniem mācību procesā.

Priekšlikums paredz vienreizēju atbalsta izmaksu ģimenēm ar bērniem... palielinātā apmērā - 500 eiro par katru audzināšanā esošu bērnu. Šī universālā finansiālā atbalsta sniegšana paredzēta ģimenēm ar bērniem, nevērtējot atsevišķus kritērijus, tādus kā, piemēram, ienākumu zaudējuma apmērs vai bērnu skaits ģimenē, un tas ļaus nodrošināt vienlīdzīgu valsts atbalstu visām ģimenēm, tādējādi novēršot risku, ka atbalstu nesaņemtu tāda ģimene, kurai tas ir vitāli nepieciešams, bet kura noteikto kritēriju dēļ nespētu kvalificēties tā saņemšanai.

Atbalsta pieejamība tiks nodrošināta arī aizbildņiem, audžuģimenēm un personām, kuras saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, ja konkrētajai personai ir piešķirts ģimenes valsts pabalsts, piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, bērna kopšanas pabalsts vai maternitātes pabalsts.

Komisija tika informēta, ka izmaksas plānots sākt jau martā un no izmaksātā atbalsta netiks veikta parādu piedziņa un ieturējumi.

Komisija izskatīja likumprojektu un aicina Saeimu atzīt to par steidzamu.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Orlova kungs, vai jūs vēlaties debatēt par steidzamību?

V. Orlovs (SASKAŅA).

Nē, es vēlos debatēt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā” atzīšanu par steidzamu! Lūdzu balsošanas režīmu! Par - 81, pret - 1, atturas - nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

Uzsākam debates.

Vārds deputātam Vitālijam Orlovam. Lūdzu!

V. Orlovs (SASKAŅA).

Labdien, cienījamā sēdes vadītāja! Cienījamie kolēģi deputāti! Šodien Sociālo un darba lietu komisija skatīja šo jautājumu, un es jau komisijā pievērsu uzmanību tam, ka mēs, manuprāt, aizmirsām vienu bērnu kategoriju. Tie ir bērni, kuri uzsāka apmācību skolās, būdami sešgadīgi, un pabeidza tad, kad... viņiem ir 18 vai 19 gadi. Un viņi pabeidza... ieguva vidējo izglītību, vēl nav kļuvuši par augstskolas absolventiem, un viņiem nepienākas, pēc mūsu regulējuma, tie 500 eiro... nevis viņiem, bet viņu vecākiem nepienākas tie 500 eiro, kurus mēs paredzējām ar šo likumprojektu.

Es griežos pie Labklājības ministrijas pārstāvjiem, ierēdņiem ar lūgumu tomēr risināt šo jautājumu. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgs. Talantīgus bērnus, kuri vienkārši gudrības pēc priekšlaicīgi (priekšlaicīgi - pēc mūsu domām) pabeidza vidusskolu, mēs nevaram “sodīt” ar to, ka viņu vecāki nevar saņemt šo atbalstu.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputātes Jūlijas Stepaņenko lūgumu runāt par procedūru.

Lūdzu ieslēgt sadaļu par procedūru.

Stepaņenko kundze, lūdzu, piesakieties.

Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko - par procedūru.

J. Stepaņenko (pie frakcijām nepiederoša deputāte).

Jā, paldies.

Kolēģi! Lībiņas-Egneres kundze, iespējams, varētu izskaidrot mums to, kāpēc šajā sēdē netika iekļauti deputātu iesniegtie likumprojekti - grozījumi Covid-19 izplatības seku pārvarēšanas likumā. Tie ir gan par sportu bērniem, gan par frizieriem, gan arī... ir vēl arī viens likumprojekts par PVN.

Mūsu iesniegtie likumprojekti nekādā veidā nebremzē Saeimas sēdes darbību; šo likumprojektu izskatīšanai (to nodošanai vai nenodošanai Saeimas komisijai) vajag - maksimāli - 10 minūtes, ja ne piecas, ja neviens nepiesakās runāt “pret”.

Es uzskatu, ka šāda Saeimas rīcība... šāda Saeimas Prezidija locekļu rīcība ir voluntāra un mums ir visas tiesības vākt parakstus, lai grieztos Satversmes tiesā par to, ka opozīcijas tiesības, proti, tiesības ierosināt likumprojektu uz Saeimas sēdi, tiek voluntāri ierobežotas no jūsu puses. Ja jūs to nespēsiet izskaidrot, tad jums tas būs jāskaidro Satversmes tiesā.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Atgriezīsimies pie likumprojektu izskatīšanas.

Tātad debatēs citi deputāti nav pieteikušies.

Šteina kungs, vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst?

M. Šteins. Komisija vienprātīgi atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā” atbalstīšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Par - 88, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un sēdes... izskatīšanas dienu.

M. Šteins. Kā priekšlikumu iesniegšanas termiņu komisija noteica 15 minūtes. Un izskatīšana otrajā lasījumā - Saeimas ārkārtas sēdē šodien, 18. februārī.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu attiecībā uz termiņu nav.

Tātad likumprojektam priekšlikumus uz otro lasījumu var iesniegt līdz pulksten 15.56. Un izskatīšana - šodien 18. februāra ārkārtas sēdē.

Paldies.

Tagad var pievērsties procedūras jautājumiem. Esam noslēguši pirmo darba kārtības jautājumu.

Stepaņenko kundze lūdza informāciju par to, kādēļ Saeimas Prezidija sasauktajā... šajā, ceturtajā, 18. februāra attālinātajā ārkārtas sēdē ir iekļauti trīs likumprojekti, no kuriem divi ir savstarpēji saistīti, tātad - Ministru kabineta iesniegtais un komisijas izstrādātais alternatīvais likumprojekts.

Varu informēt, ka Saeimas Prezidijs bija saņēmis divu Saeimas komisiju, atbildīgo komisiju, proti, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas, lūgumus Saeimas Prezidijam - iekļaut atsevišķā ārkārtas sēdē šodien, 18. februārī, tieši šos manis minētos likumprojektus... ar piezīmi... abos tātad šo komisiju lūgumos Saeimas Prezidijam... izskatīšanai pirmajā lasījumā un neiekļaut sēdes darba kārtībā citus jautājumus. Saeimas Prezidijs respektēja komisiju lūgumus un sasauca Saeimas sēdi ar šādu darba kārtību, kādu komisijas bija lūgušas.

Turpinām sēdes darba kārtības izskatīšanu.

Kā otrais darba kārtības jautājums ir tātad likumprojekts “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, pirmais lasījums. Likumprojekta iesniedzējs - Ministru kabinets.

Un alternatīvais likumprojekts “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, kuru ir iesniegusi Sociālo un darba lietu komisija.

Komisijas vārdā - deputāts Andris Skride. Lūdzu!

A. Skride (AP!).

Labdien vēlreiz! Tātad komisija skatīja Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”. Nolēma tieši šo, ko iesniedza Ministru kabinets, neatbalstīt un izstrādāt savu - alternatīvu likumprojektu.

Tā ka, ja mums vispirms ir jābalso par šo - Ministru kabineta -, tad...

Komisija šo - Ministru kabineta - noraidīja un neatbalstīja.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Skrides kungs, debates gan tātad mēs varam... un mums arī saskaņā ar Saeimas Kārtības rulli ir par abiem likumprojektiem šobrīd... bet neviens debatēs nav pieteicies.

Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” atbalstīšanu pirmajā lasījumā! Atgādinu, ka komisija šo likumprojektu aicina noraidīt. Lūdzu zvanu! Lūdzu, balsosim! Par - 17, pret - 63, atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts.

Skrides kungs...?

A. Skride. Jā. Un tagad mēs strādājam ar alternatīvo, komisijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”.

Tā pamatbūtība ir tā, ka valsts nodrošina lielāku mērķdotāciju pašvaldībām - speciāli kovida pabalstu segšanai. Un šī valsts mērķdotācija tiek palielināta no 40 uz 75 eiro. Un pašvaldība, protams, var izmaksāt pati vēl lielāku... un katru mēnesi var izmaksāt.

Un vēl. Tas ietver arī to, ka šo pabalstu var izmaksāt līdz pat 30. jūnijam, tā ka tas laiks tiek pagarināts.

Likumprojekts paredz arī to, ka likums stājas spēkā  ar 25. februāri.

Ar Finanšu ministriju ir saskaņots, Juridiskais birojs iesaistījās un apstiprināja, Labklājības ministrija arī apstiprināja.

Lūdzu atzīt likumprojekta steidzamību.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par komisijas izstrādātā alternatīvā likumprojekta “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” atzīšanu par steidzamu! Lūdzu balsošanas režīmu! Par - 90, pret un atturas - nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

Un balsosim par komisijas izstrādātā alternatīvā likumprojekta “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” atbalstīšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Par - 88, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.

(Skaņas defekts.)... termiņu otrajam lasījumam un sēdes... izskatīšanas laiku... Saeimas sēdes... izskatīšanas laiku.

A. Skride. Jā, paldies par atbalstu pirmajā lasījumā.

Un, konsultējusies arī ar Labklājības ministriju un Saeimas Juridisko biroju... un arī deputāti tātad lūdz... komisija lūdz atbalstīt otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.

Tāds bija komisijas lēmums - vienprātīgs lēmums.

Lūdzu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā bez otrreizējas izskatīšanas komisijā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vai deputātiem ir iebildumi pret to, ka mēs šo likumprojektu šodien izskatām Saeimas sēdē - bez atkārtotas izskatīšanas komisijā - otrajā, galīgajā, lasījumā?

Lūdzu ieslēgt sadaļu par procedūru. Ja kādam ir iebildumi, lūdzu pieteikties.

Deputātiem iebildumu nav. Tātad varam izskatīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Skrides kungs, vai vēlaties komisijas vārdā vēl ko piebilst?

A. Skride. Nē. Aicinu atbalstīt un balsot “par” otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par alternatīvā likumprojekta “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Par - 89, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Cienījamās deputātes un godātie deputāti! Līdz ar to esam izskatījuši Saeimas 2021. gada 18. februāra ceturtās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību.

Atgādinu, ka pēc šīs sēdes beigām... 15 minūtes pēc tam mēs atgriežamies Saeimas 18. februāra otrajā attālinātajā sēdē un turpinām šās sēdes darba kārtības izskatīšanu.

Vēl tikai dalībnieku reģistrācija. Tā sekmīgi noritējusi.

Sēdi slēdzu.

Darbu turpinām pulksten 16.05 otrajā attālinātajā sēdē.

SATURA RĀDĪTĀJS
13. Saeimas ziemas sesijas 19. (attālinātā ārkārtas) sēde
2021. gada 18. februārī

Likumprojekts “Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā” (Nr. 934/Lp13) (1.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 3625, 3658)

   
- Ziņo - dep. M. Šteins
   
- Debates - dep. V. Orlovs
   
- Par procedūru - dep. J. Stepaņenko
  Saeimas priekšsēdētājas biedre I. Lībiņa-Egnere
   
Likumprojekts “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” (Nr. 939/Lp13) (1.lasījums) (Noraidīts)
(Dok. Nr. 3630, 3659) Alternatīvais Likumprojekts “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” (Nr. 949/Lp13) (1.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 3659)
   
- Ziņo - dep. A. Skride
   
Likumprojekts “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” (Nr. 949/Lp13) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 3659)
   
- Ziņo - dep. A. Skride
   
Informācija par ārkārtas sēdi
   
Informācija par reģistrācijas rezultātiem

Balsojumi

Datums: 18.02.2021 15:36:03 bal001
Par - 81, pret - 1, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā (934/Lp13) atzīšanu par steidzamu

Datums: 18.02.2021 15:40:29 bal002
Par - 88, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā (934/Lp13), 1.lasījums

Datums: 18.02.2021 15:45:00 bal003
Par - 17, pret - 63, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (939/Lp13), 1.lasījums

Datums: 18.02.2021 15:47:06 bal004
Par - 90, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (949/Lp13) atzīšanu par steidzamu

Datums: 18.02.2021 15:47:48 bal005
Par - 88, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Alternatīvais likumprojekts Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (949/Lp13), 1.lasījums

Datums: 18.02.2021 15:49:58 bal006
Par - 89, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Alternatīvais likumprojekts Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (949/Lp13), 2.lasījums

Datums: 18.02.2021 15:50:48 bal007
Balsošanas motīvs: Deputātu klātbūtnes reģistrācija

Sēdes videotranslācija

18.02.2021. 9.00
9.45
10.15
11.00
13.30
15.30
16.05
16.45
18.20
19.10Ceturtdien, 7.decembrī
09:00  Saeimas 2023.gada 7.decembra ārkārtas sēde
10:00  Ziemassvētku rotājumu darbnīca
10:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde