Latvijas Republikas 13. Saeimas
ziemas sesijas desmitās (attālinātās ārkārtas) sēdes
turpinājums 2021. gada 18. februārī

Sēdi vada Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi
Sēdes videotranslācija
Sēžu videotranslācijas (arhīvs)

Sēdes vadītāja. Labrīt, godātie deputāti! Sākam Saeimas sēdi.

Turpināsim izskatīt šā gada 28. janvāra pirmās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību.

Tātad darba kārtībā - likumprojekts “Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā”, otrais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāte Inese Voika.

I. Voika (AP!).

Labrīt, kolēģi! Skatām likumprojektu “Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā” otrajā lasījumā.

Likumprojekts paredz, ka civilstāvokļa aktu reģistri turpmāk tiks iekļauti, aktualizēti un atjaunoti Fizisko personu reģistrā, nevis Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmā... un dažus citus precizējumus atbilstoši faktiskajai situācijai.

Uz otro lasījumu ir saņemti 18 priekšlikumi.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums, kas papildina likumprojekta 1. pantu ar... likumprojekta 1. pantu. Šobrīd... Pirmajā lasījumā... Tiek aizstāts termins “vienotais civilstāvokļa aktu reģistrs” ar vārdiem “Fizisko personu reģistrs”; tas likumā tiek lietots vairākkārt. Un šis aizstājums tiek veikts ar vienu priekšlikumu, tāpēc to... papildina arī attiecībā uz terminu... “Iedzīvotāju reģistrā” aizstāšanu ar “Fizisko personu reģistrā”. Komisijā šis Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

I. Voika. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojekta 2. pantu, jo tas saistīts ar nupat atbalstīto 1. priekšlikumu. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

I. Voika. 3. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Komisijā daļēji atbalstīts, iekļaujot 4. priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

I. Voika. 4. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Paredz iespēju, ka pilnvarota persona var prasīt iepazīties ar reģistra ierakstiem. Un priekšlikumā tiek piedāvāts papildināt panta sesto daļu ar šādiem... ar konkrētiem vārdiem... Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

I. Voika. 5. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Līdzīgi... Papildina 6. panta septīto daļu ar vārdiem... pēc vārda “radiniekam” ar vārdiem “vai tā pilnvarotai personai”. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

I. Voika. 6. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Redakcionāla rakstura precizējums, kas paredz norādīt administratīvo teritoriju iedalījumu atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, aizstājot vārdus “republikas pilsēta” ar vārdu “valstspilsēta” (attiecīgā locījumā). Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

I. Voika. 7. - Juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojekta 5. pantu saistībā ar to, ka redakcionālie grozījumi iekļauti vienā... šī likumprojekta 1. pantā. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

I. Voika. 8. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas paredz izslēgt 32. panta trešo daļu. Pamatojams ar to, ka likuma 32. panta otrajā daļā jau tiek noteikts tas, ka bērna uzvārds ierakstīts atbilstoši vecāku uzvārdam, tātad tas aptver arī trešajā daļā noteikto... to, ka māte ir vienīgais vecāks. Un tātad mātes uzvārds bērnam būs ierakstīts. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

I. Voika. 9. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas paredz izslēgt 36. panta ceturtajā daļā vārdus “vai bērna vecāki izsaka vēlēšanos mainīt viņa personas kodu sakarā ar adopciju vai adopcijas atcelšanu”. Šis priekšlikums paredz precizēt dzimšanas reģistra ierakstā... papildināšanas kārtību... pēc adopcijas apstiprināšanas vai adopcijas atcelšanas... Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

I. Voika. 10. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas ir redakcionāls. Atbilstoši reformai vārds “pilsētas” tiek aizstāts ar vārdu “valstspilsētas” 36. panta piektajā daļā. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

I. Voika. 11. - Juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izteikt likumprojekta 7. pantu jaunā redakcijā. Ar šo priekšlikumu nekas netiek būtiski mainīts... pēc būtības, un tiek piedāvāts to, kas ir iesniegts uz pirmo lasījumu, izteikt kā grozījumu 37. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

I. Voika. 12. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas paredz izteikt 39. panta ceturto daļu šādā redakcijā: “Ja sakarā ar personas nāvi notiek izmeklēšana un par miršanas faktu nav paziņojušas šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētās personas, izmeklēšanas iestādes pienākums ir rakstveidā paziņot par miršanas faktu.” Tas saistīts ar nepieciešamību precizēt pantu, pasakot, ka izmeklēšanas iestāde par personas miršanas faktu paziņo tikai tad, ja tiek konstatēts, ka par miršanas faktu vēl nav paziņots. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

I. Voika. 13. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas paredz aizstāt 42. panta otrajā daļā vārdu “lēmumu” ar vārdu “dokumentu”. Priekšlikums paredz noteikt, ka situācijās, kad miršanas fakts ir reģistrēts nezināmai personai un vēlāk šī persona tiek atpazīta, miršanas reģistru var papildināt, pamatojoties uz izmeklēšanas iestādes dokumentu. Līdzšinējā lēmuma vietā... izmeklēšanas iestādes pārsvarā nosūta... nesūta lēmumus, jo lēmums var saturēt arī cita rakstura informāciju, kas nav nepieciešama dzimtsarakstu nodaļai un miršanas reģistra papildināšanai. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

I. Voika. 14. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas paredz izslēgt 44. panta trešajā daļā vārdus “vai civilstāvokļa aktu reģistra ieraksts izdarīts ārvalstī”.

Pants saistīts ar apstākļiem, kad dzimtsarakstu nodaļai nav pietiekama pamata labot vai papildināt civilstāvokļa aktu reģistra aktu. Pamatojoties uz tiesas spriedumu, dzimtsarakstu nodaļa var aktualizēt, papildināt, grozīt tikai tos civilstāvokļa aktus un ierakstus, kas reģistrēti Latvijas dzimtsarakstu nodaļā. Līdz ar to nav reāli izpildīt tiesas spriedumu, ja civilstāvokļa aktu reģistra ieraksts ir sastādīts ārvalstīs.

Līdz ar to ir priekšlikums svītrot vārdus par civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta izdarīšanu ārvalstīs. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

I. Voika. 15. - Juridiskā biroja priekšlikums, kurš attiecas uz pārejas noteikumiem.

Likumprojekta pirmajā lasījumā bija noteikta šā likuma spēkā stāšanās vienlaikus ar Fizisko personu reģistra likumu, bet, pārrunājot ar Tieslietu ministriju un ņemot vērā, ka tikai dažas no normām (vai daži no grozījumiem) ir saistītas ar Fizisko personu reģistra likumu, ir sagatavots precizēts normu spēkā stāšanās... priekšlikums, uzskaitot, kuras normas stāsies spēkā vienlaikus ar Fizisko personu reģistra likumu. Savukārt pārējie priekšlikumi stāsies spēkā parastajā kārtībā. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

I. Voika. 16. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura precizējums par pārejas noteikumiem un spēkā stāšanās laiku. Komisijā daļēji atbalstīts, iekļauts 17. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

I. Voika. 17. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Tas paredz papildināt pārejas noteikumus ar 11. punktu šādā redakcijā: “Grozījumi šā likuma 10. panta pirmajā un otrajā daļā un 36. panta piektajā daļā stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.” Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

I. Voika. Un 18. - Juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt norādi par likuma spēkā stāšanās laiku, kāds tas bija iepriekšējā redakcijā. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

I. Voika. Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus, kuri bija iesniegti uz otro lasījumu.

Aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 88, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.

I. Voika. Termiņš priekšlikumu iesniegšanai ir piecas dienas - šā gada 23. februāris.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Tātad termiņš priekšlikumiem - šā gada 23. februāris.

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā”, pirmais lasījums.

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā - deputāte Vita Anda Tērauda.

V. A. Tērauda (AP!).

Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Labrīt, kolēģi! Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija saņēma un izskatīja Tieslietu ministrijas sagatavoto likumprojektu “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā”.

Likumprojekts paredz pilnveidot nosacīti pirms termiņa atbrīvoto, ar probācijas uzraudzību notiesāto un nosacīti notiesāto personu uzraudzību, kā arī piespiedu darba izpildes kārtību, precizējot pienākumus, kuri minētajām personām ir jāievēro uzraudzības laikā, un paredzot kārtību, kādā var tikt pastiprināta elektroniskā uzraudzība.

Likumprojekts arī paplašina vājdzirdīgo un nedzirdīgo ar brīvības atņemšanu notiesāto personu tiesības uz saziņu, paredzot tiesības uz videosaziņu.

Likumprojekts arī precizē normas, kuras noteic notiesāto personu naudas apriti un skar citus jautājumus.

Šobrīd Latvijas Sodu izpildes kodekss vājdzirdīgajiem un nedzirdīgajiem notiesātajiem neparedz tiesības uz videozvanu. Taču, ņemot vērā minēto personu ierobežotās iespējas izmantot telefonsarunas kā saziņas veidu, bija nepieciešams rast risinājumus minēto personu tiesību uz saziņu paplašināšanai, šajā
gadījumā - videosaziņu.

Likumprojekts paredz noteikt, ka vājdzirdīgajiem un nedzirdīgajiem notiesātajiem slēgtajā cietumā, izņemot uz mūžu notiesātās personas, ir tiesības izmantot videosaziņas iespējas saziņai ar radiniekiem, laulāto un citām personām bez brīvības atņemšanas iestādes pārstāvja klātbūtnes - atbilstoši tiesību uz telefonsarunām apjomam cietumā.

2019. gada 24. oktobrī Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā par Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 40. punkta atbilstību Satversmes 112. pantam un atzina to par neatbilstošu.

Izpildot minēto Satversmes tiesas spriedumu, ir nepieciešams kodeksu papildināt ar jaunu regulējumu, kas nosaka kārtību, kādā brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks izvērtē jautājumu par atļaujas došanu notiesātajam saņemt un noteiktu laiku izmantot palīglīdzekli augstākā līmeņa izglītības iegūšanai, nosakot kārtību un apstākļus, kādā notiesātais iesniedz brīvības atņemšanas iestādes priekšniekam iesniegumu ar lūgumu atļaut saņemt un noteiktu laiku izmantot palīglīdzekli, kā arī kārtību, kādā notiesātais var apstrīdēt atteikumu dot atļauju. Kodekss jāpapildina arī ar kārtību rīcībai gadījumos, kad minētā atļauja ir uzskatāma par anulētu.

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija nolēma atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.

Aicinu deputātus atbalstīt likumprojekta virzīšanu tālākai izskatīšanai.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” pirmajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 89, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.

V. A. Tērauda. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 2021. gada 18. aprīlis.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Tātad termiņš priekšlikumiem - šā gada 18. aprīlis.

Likumprojekts “Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā”, otrais lasījums.

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā - deputāts Juris Rancāns.

J. Rancāns (JK).

Labdien, godātie kolēģi! Likumprojekts “Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā”.

Likumprojekta otrajam lasījumam tika saņemti trīs priekšlikumi.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Tas ir redakcionāls labojums. Ir runa par Ministru kabineta deleģējumu... par personām, kuras ir tiesīgas apmeklēt ieslodzījuma vietā esošās personas. Komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Rancāns. 2. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš precizē amatpersonas tiesības nēsāt, glabāt, izmantot un pielietot izsniegto ieroci. Komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Rancāns. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionāls. Un komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J. Rancāns. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti.

Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 91, pret un atturas - nav. Līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

J. Rancāns. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - šā gada 4. marts.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Termiņš priekšlikumiem - šā gada 4. marts.

Likumprojekts “Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā”, pirmais lasījums.

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā - deputāts Juris Rancāns.

J. Rancāns (JK).

Godātie kolēģi! Ministru kabineta sagatavotais likumprojekts “Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā” paredz grozījumus, ar kuriem tiek īstenota daļa no jaunajām Eiropas Savienības regulām.

Likumprojektā paredzētie grozījumi skar to datu apjomu, kuri tiks iekļauti Šengenas informācijas sistēmā. Tie ir, piemēram: atgriešanas lēmumi, lēmumi par personām, kurām ir liegta ieceļošana. Tā ir arī informācija par priekšmetiem un detalizētāka informācija, kas līdz šim sistēmā netika paredzēta. Jauninājumi arī dos iespēju veikt meklēšanu sistēmā pēc biometrijas vai DNS datiem, ja ir skaidra norāde, ka konkrētā persona varētu būt saistīta ar noziedzīgiem nodarījumiem.

Tāpat paredzēta iespēja padarīt ziņojumu neredzamu uz 48 stundām, ja šī ziņojuma redzamība varētu apdraudēt sasniedzamo mērķi.

Ir paredzēti arī gadījumi, kad var neiekļaut ziņojumu sistēmā, kā arī mainīta šo ziņojumu prioritāšu rinda.

Likumprojekts satur grozījumus, kas īsteno šos principus.

Komisijā, uzklausot iestādes un ekspertus, likumprojekts tika atbalstīts.

Tāpēc komisija aicina to atbalstīt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā” pirmajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 91, pret un atturas - nav. Līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

J. Rancāns. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - šā gada 8. marts.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Termiņš priekšlikumiem - šā gada 8. marts.

Likumprojekts “Grozījums Ieroču aprites likumā”, otrais lasījums.

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā - deputāts Juris Rancāns.

J. Rancāns (JK).

Labdien, kolēģi! Priekšlikumi likumprojekta otrajam lasījumam netika saņemti.

Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījums Ieroču aprites likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 81, pret - 1, atturas - 1. Likumprojekts tātad ir atbalstīts otrajā lasījumā.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.

J. Rancāns. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - šā gada 23. februāris.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Termiņš priekšlikumiem - šā gada 23. februāris.

Likumprojekts “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”, pirmais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Aivars Geidāns.

A. Geidāns (KPV LV).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Kolēģi! Juridiskajā komisijā izskatījām Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” (Nr. 858/Lp13).

Likumprojekta izstrādē piedalījās Tieslietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Tiesu administrācija, Valsts zemes dienests, Būvniecības valsts kontroles birojs.

Likumprojekta mērķis ir vienkāršot būves ierakstīšanas zemesgrāmatā procesu, ieviešot saskarni starp Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu un Būvniecības informācijas sistēmu un nodrošinot būvju ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamo datu elektronisko nodošanu elektroniskajā veidā informācijas sistēmu līmenī.

Tieslietu ministrija informēja: lai veicinātu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu aktualitāti un mazinātu birokrātisko slogu pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, dati par būves pieņemšanas ekspluatācijā faktu sistēmu līmenī tiek nodoti no Būvniecības informācijas sistēmas uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu.

Būtisks papildu aspekts ir tas, ka minētā procedūra neattieksies uz tādām ēkām (būvēm), kurām nodošanas ekspluatācijā process noritējis pirms ēkas (būves) reģistrācijas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, proti, pārējām būvēm, kuras nav ēkas un hidrotehniskās inženierbūves vai kuru nodošanas ekspluatācijā process ir saistīts ar tādām izmaiņām, kas netiek nostiprinātas zemesgrāmatā, būvniecību regulējošie normatīvie akti, kuri nenosaka prasību veikt būves kadastrālo uzmērīšanu pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā...

Likumprojektā paredzētais regulējums administratīvās izmaksas attiecīgajai sabiedrības mērķgrupai samazinās par aptuveni 350 tūkstošiem eiro.

Komisijā likumprojekts tika atbalstīts, tāpēc komisijas vārdā aicinu kolēģus balsot par likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” pirmajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 90, pret un atturas - nav. Likumprojekts tātad ir atbalstīts pirmajā lasījumā.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

A. Geidāns. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir divas nedēļas - līdz šā gada 4. martam.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Tātad termiņš priekšlikumiem - šā gada 4. marts.

Likumprojekts “Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā”, otrais lasījums.

Sociālo un darba lietu komisijas vārdā - deputāte Ieva Krapāne.

I. Krapāne (KPV LV).

Labdien, kolēģi! Sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi likumprojektu “Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā” otrajā lasījumā.

Atgādināšu, ka likumprojekta mērķis ir noteikt militārpersonas izdienas pensijas izmaksas pārtraukšanu, ja persona izdarījusi tīšu noziedzīgu nodarījumu militārā dienesta laikā un pēc atvaļināšanas no profesionālā dienesta un par to sodīta... neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas.

Kopumā komisijā saņemti divi priekšlikumi.

1. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Komisijā tika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

I. Krapāne. 2. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kurš precizē likuma spēkā stāšanās laiku. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

I. Krapāne. Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Otrajā lasījumā. Otrajā!

I. Krapāne. Jā, atvainojiet, otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 90, pret un atturas - nav. Līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.

I. Krapāne. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 2021. gada 19. marts.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Tātad termiņš priekšlikumiem - šā gada 19. marts.

Likumprojekts “Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums”, otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Sandis Riekstiņš.

S. Riekstiņš (JK).

Labrīt, kolēģi! Šodien otrajā lasījumā izskatīsim likumprojektu “Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums” (Nr. 829/Lp13).

Uz otro lasījumu tika iesniegti 15 priekšlikumi.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz precizēt termina “pircējs” skaidrojumu. Priekšlikums komisijā tika daļēji atbalstīts, iekļaujot to 2. - atbildīgās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

S. Riekstiņš. 2. - atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz precizēt termina “pircējs” skaidrojumu, redakcionāls labojums. Priekšlikums komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

S. Riekstiņš. 3. - atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz aizstāt likumprojekta 2. pantā vārdu “ierobežot” ar vārdu “aizliegt”. Priekšlikums komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

S. Riekstiņš. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz redakcionālus labojumus. Komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

S. Riekstiņš. 5. - Juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojekta 3. panta otrajā daļā vārdus “vai abi”. Priekšlikums komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Tātad 5. priekšlikumu deputāti atbalsta.

S. Riekstiņš. 6. - Juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz aizstāt likumprojekta 5. panta pirmās daļas 2. punkta apakšpunktā vārdus “nav noslēguši” ar vārdiem “ir noslēguši”. Priekšlikums komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts 7. - atbildīgās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

S. Riekstiņš. 7. - atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz 5. panta 2. punkta “c” apakšpunkta redakcionālus labojumus. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

S. Riekstiņš. 8. - Juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz aizstāt likumprojekta 5. panta pirmās daļas 16. punktā vārdus “nav vienojies” ar vārdiem “ir vienojies”. Priekšlikums komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts 9. - atbildīgās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

S. Riekstiņš. 9. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

S. Riekstiņš. 10. - Juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz aizstāt likumprojekta 6. panta 2. punktā vārdus “nav noslēguši” ar vārdiem “ir noslēguši”. Priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts 11. - atbildīgās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

S. Riekstiņš. 11. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

S. Riekstiņš. 12. - Juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz atbildību arī piespiedu naudu ieskaitīt valsts pamatbudžetā. Priekšlikums komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

S. Riekstiņš. 13. - Juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz precizēt līguma noslēgšanas termiņu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

S. Riekstiņš. 14. - Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaiņa priekšlikums, kas paredz pārejas noteikumos noteikt termiņu - 2021. gada 1. maiju - likumā paredzēto Ministru kabineta noteikumu izdošanai. Priekšlikums komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts 15. - atbildīgās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

S. Riekstiņš. 15. - atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz likumā noteiktos noteikumus izdot līdz 2021. gada 30. aprīlim. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

S. Riekstiņš. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 90, pret un atturas - nav. Līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

S. Riekstiņš. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - šā gada 25. februāris.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Termiņš priekšlikumiem - šā gada 25. februāris.

Godātie kolēģi! Sēdes darba kārtība ir izskatīta.

Vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija notikusi.

Līdz ar to šā gada 28. janvāra pirmo attālināto ārkārtas sēdi slēdzu.

Šā gada 18. februāra pirmo attālināto ārkārtas sēdi sāksim izskatīt pēc 15 minūtēm - pulksten 9.45.

Paldies.

SATURA RĀDĪTĀJS
13. Saeimas ziemas sesijas 10. (attālinātās ārkārtas) sēdes
2021. gada 28. janvārī
turpinājums 2021. gada 18. februārī

Likumprojekts “Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā” (Nr. 586/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 3469)
   
- Ziņo - dep. I. Voika
   
Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (Nr. 855/Lp13) (1.lasījums)
(Dok. Nr. 3143, 3471)
   
- Ziņo - dep. V. A. Tērauda
   
Likumprojekts “Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā” (Nr. 786/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 3472)
   
- Ziņo - dep. J. Rancāns
   
Likumprojekts “Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā” (Nr. 869/Lp13) (1.lasījums)
(Dok. Nr. 3239, 3473)
   
- Ziņo - dep. J. Rancāns
   
Likumprojekts “Grozījums Ieroču aprites likumā” (Nr. 756/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 3474)
   
- Ziņo - dep. J. Rancāns
   
Likumprojekts “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” (Nr. 858/Lp13) (1.lasījums)
(Dok. Nr. 3180, 3477)
   
- Ziņo - dep. A. Geidāns
   
Likumprojekts “Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā” (Nr. 794/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 3494)
   
- Ziņo - dep. I. Krapāne
   
Likumprojekts “Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums” (Nr. 829/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 3495)
   
- Ziņo - dep. S. Riekstiņš
   
Informācija par reģistrācijas rezultātiem
   
Informācija par ārkārtas sēdi

Balsojumi

Datums: 18.02.2021 09:12:30 bal001
Par - 88, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā (586/Lp13), 2.lasījums

Datums: 18.02.2021 09:16:31 bal002
Par - 89, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā (855/Lp13), 1.lasījums

Datums: 18.02.2021 09:18:40 bal003
Par - 91, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā (786/Lp13), 2.lasījums

Datums: 18.02.2021 09:21:10 bal004
Par - 91, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā (869/Lp13), 1.lasījums

Datums: 18.02.2021 09:22:17 bal005
Par - 81, pret - 1, atturas - 1.
Balsošanas motīvs: Grozījums Ieroču aprites likumā (756/Lp13), 2.lasījums

Datums: 18.02.2021 09:25:24 bal006
Par - 90, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi Zemesgrāmatu likumā (858/Lp13), 1.lasījums

Datums: 18.02.2021 09:27:37 bal007
Par - 90, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā (794/Lp13), 2.lasījums

Datums: 18.02.2021 09:32:12 bal008
Par - 90, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums (829/Lp13), 2.lasījums

Datums: 18.02.2021 09:32:40 bal009
Balsošanas motīvs: Deputātu klātbūtnes reģistrācija

Sēdes videotranslācija

18.02.2021. 9.00
9.45
10.15
11.00
13.30Pirmdien, 26.februārī
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Eksporta un konkurētspējas apakškomisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde