Latvijas Republikas 13. Saeimas
rudens sesijas trīsdesmitā (attālinātā ārkārtas) sēde
2020. gada 25. novembrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi

Sēdes vadītāja. Godātie deputāti! Sāksim šā gada 25. novembra otro attālināto ārkārtas sēdi.

Darba kārtībā – likumprojekts “Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””, pirmais lasījums.

Sociālo un darba lietu komisijas vārdā – deputāts Andris Skride.

A. Skride (AP!).

Labvakar, kolēģi! Tātad Sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi pirmajā lasījumā likumprojektu “Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””. Un, kā mēs zinām, turpinoties kovida izplatībai, arvien vairāk tiek slēgtas arī atsevišķas pirmsskolas izglītības iestādes un arī vispārējās izglītības iestādes, un tā rezultātā daudzās ģimenēs, kurās aug bērni līdz 10 gadu vecumam (Ministru kabinets ir noteicis, ka līdz šādam vecumam bērnu nevar atstāt vienu) vai bērns ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem un kurās vecākiem darba specifikas dēļ nav iespējams strādāt attālināti... Tātad ir nepieciešams atbalsts šādām ģimenēm.

Nepieciešams atbalsts arī personām, kas ir atbalsta personas personai ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu un kura ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst izmantot dienas aprūpes centru.

Likumprojekta mērķis ir uz terminētu laiku ieviest jaunu atbalsta veidu – vienreizēju slimības palīdzības pabalstu – par 14 kalendārajām dienām, kuru sociāli apdrošinātai personai būs tiesības pieprasīt vienu reizi laika posmā no 2020. gada 2. decembra līdz 31. decembrim un vēl vienu reizi - laika posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam ar konkrētiem nosacījumiem: vienam no bērna vecākiem vai vienam no adoptētājiem, vai audžuģimenes loceklim, vai aizbildnim, vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina, ja šī persona nevarēs strādāt attālināti un aprūpējamais bērns ir vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, un vienai personai, kura ir atbalsta persona personai ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu.

Un šo vienreizējo slimības palīdzības pabalstu izmaksās 60 procentu apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par iepriekšējiem 12 kalendāra mēnešiem.

Pabalstu neizmaksā, ja persona ir nodarbināta, veic saimniecisko darbību un gūst ienākumus vai personai piešķirts slimības pabalsts, vecāku pabalsts, maternitātes pabalsts, paternitātes pabalsts vai dīkstāves pabalsts.

Pabalstu varēs pieprasīt ne vēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad pirmsskolas grupas vai izglītības iestāde slēgta vai mācību process uzsākts attālināti. Slimības palīdzības pabalstu finansēs no valsts pamatbudžeta.

Sociālo un darba lietu komisija tātad šo likumprojektu izskatīja un aicina noteikt vispirms steidzamību šim likumprojektam.

Sēdes vadītāja. Labklājības ministre Ramona Petraviča ir pieteikusies debatēs par likumprojektu pirmajā lasījumā, arī deputāte Ikstena acīmredzot debatēs par likumprojektu pirmajā lasījumā.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” atzīšanu par steidzamu! Lūdzu, balsosim! Par - 87, pret - 2, atturas - nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.

Uzsāksim debates.

Vārds labklājības ministrei Ramonai Petravičai.

R. Petraviča (labklājības ministre).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Diemžēl Covid-19 infekcija strauji izplatās, un līdz ar to tiek slēgtas gan atsevišķas bērnudārzu grupiņas, gan arī visa iestāde un dažkārt arī mācības 1.-4. klasei tiek organizētas jau attālināti.

Vakar arī valdības sēdē tika lemts par stingrākām epidemioloģiskās drošības prasībām tieši skolām, nosakot, ka klātienē vienā telpā var uzturēties ne vairāk kā 10 izglītojamie, kā arī pašvaldībās ar paaugstinātu saslimstības rādītāju vispārējās izglītības programmas apguvi no 1. līdz 4. klasei klātienē varēs turpināt, ja vienam izglītojamam tiek nodrošināti ne mazāk kā trīs kvadrātmetri no mācību norises telpas platības. Līdz ar to var būt situācija, ka vairākās skolās, kuras to nevarēs nodrošināt, mācības notiks attālināti.

Līdz ar to virknē ģimeņu, kurās aug bērni līdz 10 gadu vecumam vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam un vecākiem nav tādas iespējas strādāt attālināti, viņiem šie grozījumi, ko Labklājības ministrija ir
sagatavojusi, t. i., “Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””, paredz iespēju saņemt slimības palīdzības pabalstu par 14 kalendārajām dienām vienu reizi laika posmā līdz šī gada 31. decembrim un vēl vienu reizi 14 dienas - no 2021. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam. Un šo slimības palīdzības pabalstu varēs saņemt viens no vecākiem, kurš nevar strādāt attālināti un kuram ir bērns vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot), ja mācības tiek organizētas attālināti vai tiek slēgtas bērnudārza grupiņas.

Tas ir tiešām būtisks atbalsts ģimenēm, kas dod iespēju palikt kopā ar savu bērnu un būt pārliecībā par to, ka bērns ir drošībā.

Tā ka lūdzu atbalstīt šo likumprojektu.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies labklājības ministrei.

Vārds deputātei Inesei Ikstenai.

I. Ikstena (AP!).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Kolēģi! Es ar abām rokām atbalstu šo likumprojekta grozījumu, jo mums vajag vairāk rūpēties par saviem bērniem un ģimenēm.

Vienīgais, ko es gribu piebilst, - ka Labklājības ministrijai tomēr būtu vairāk jāpadomā, kāpēc šis slimības pabalsts tiek noteikts 60 procentu apmērā.

Ja šis ir vienreizējs pabalsts, tad tas varētu būt arī 80 procentu apmērā vai pat 100 procentu apmērā no algas.

Otrs ir tas, ka likums tātad stājas spēkā 2. decembrī. Un, ja skola ir slēgta vai bērnudārza grupiņa slēgta, no 2. decembra vecāks var pieteikties slimības pabalstam... viens no vecākiem, tā es saprotu. Tātad šis te būs līdz 16. decembrim.

Mēs optimistiski domājam, ka kovids beigsies 16. decembrī. Tas nebeigsies 16. decembrī, un skolas arī tai laikā droši vien vēl neatvērsies. Būtu labi, ja tās atvērtos, bet, ja neatveras, tad šīs 14 dienas tomēr varētu arī pagarināt, kaut vai nosakot kādu mazāku pabalstu, un vecāki būtu ļoti pateicīgi. Tas būtu tāds lielisks žests no Labklājības ministrijas - pagarināt un dot iespēju vecākiem būt mājās ar bērniem un nemeklēt auklītes, vecmāmiņas un citu palīdzību.

Pie manis vērsušās arī māmiņas, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām. Un viņas vērsās jau tad, kad kovids sāka plosīties arvien vairāk, un lūdza iespēju saņemt vai nu slimības pabalstu, vai rast kādu citu iespēju neiet uz darbu, jo viņas baidījās vest savus bērnus, kuri ir ārkārtīgi uzņēmīgi pret slimībām, šos mazos bērniņus ar īpašām vajadzībām. Tomēr šāds atbalsts viņām netiek sniegts, un 14 dienas - tas nav risinājums. Varbūt, ka varētu padomāt mazliet vairāk par šiem mazuļiem, lai māmiņām nav jāved ne uz bērnudārzu, ne uz skolu, kur viņi varētu tik tiešām ātrāk saslimt nekā citi cilvēki, jo imunitāte ir ļoti zema.

Visādā citādā ziņā arī šīs 14 dienas, kuras tiek apmaksātas, tas ir apsveicami. Paldies ministrijai, paldies Petravičas kundzei.

Nu tad no manas puses šoreiz ir viss. Un es aicinu vairāk domāt un rūpēties par ģimenēm un bērniem arī turpmāk.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Vārds deputātam Reinim Znotiņam.

R. Znotiņš (JK).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Jā, šis nav viegls laiks skolotājiem, kas ir iesaistīti attālinātajā mācību procesā vai vēl joprojām pasniedz klātienē, tas nav viegls laiks vecākiem, un šis nav viegls laiks bērniem. Tomēr kopā mēs strādājam pie risinājumiem. Mēs esam atraduši vienu risinājumu, kā atbalstīt tos skolotājus, kuri ir aktīvi strādājuši un piedalījušies attālinātajā mācību procesā. Un tagad mēs nākam arī ar atbalsta mehānismu vecākiem, kuri būs spiesti palikt mājās, jo skolas nespēj strādāt infekcijas izplatības dēļ.

Mēs pateicamies vēlreiz Izglītības un zinātnes ministrijai un Labklājības ministrijai par konstruktīvo sadarbību un skatīsimies, ja būs nepieciešams, arī strādāsim, lai uzlabotu vēl šo mehānismu un sniegtu vēl labāku atbalstu vecākiem, skolotājiem un, protams, arī pašiem bērniem.

Paldies, un strādāsim tālāk arī kopā.

Sēdes vadītāja. Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.

V. Dombrovskis (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Godātie kolēģi! Man ir tas pats jautājums, ko jau uzdeva kolēģe Ikstenas kundze. Šis likumprojekts tiešām balstās uz pieņēmumu, ka tā autoriem kaut kā ir precīzi zināms, cik ilgi mācības klātienē šiem mazajiem bērniem nevarēs notikt. Un tas balstās uz pieņēmumu, ka... Vai tad šogad vēl notiks kādas mācības klātienē, jo 14 dienas no 2. decembra līdz gada beigām nenosedz visas darbdienas, ja nemaldos, kas ir šai mēnesī? Un, ja es pareizi lasu, apmēram 14 dienas uz visu nākamo gadu. Vai tiešām ir garantija no Izglītības un zinātnes ministrijas, ka aizliegums uz klātienes mācībām sākumskolā tiešām būs tikai maksimums 14 dienas? Manuprāt, pareizāks formulējums, ko es aicinātu atbildīgo komisiju ieviest uz otro lasījumu, būtu tāds, ka šis slimības pabalsts vai kāda cita veida pabalsts būtu spēkā, kamēr nav iespējams nodrošināt klātienes mācības sākumskolā. Tā būtu daudz loģiskāk, kolēģi.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Vārds labklājības ministrei Ramonai Petravičai otro reizi.

R. Petraviča (labklājības ministre).

Četrpadsmit dienas mēs šogad noteicām tāpēc, ka no 18. vai 19. decembra sākas bērniem brīvlaiks, un bērniem brīvlaiks turpinās līdz janvāra sākumam. Un tad ir iespēja vēl šīs 14 dienas, tad jau tālāk ir jāskatās, kā mums veiksies ar vīrusa apkarošanu, bet, ja būs nepieciešams, tad, protams, tiks pārskatīts un pagarināts šis termiņš.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim otro reizi.

V. Dombrovskis (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Paldies par atbildi. Tad līdz ar to par šo gadu jautājumu nav. Bet nu tomēr paliek jautājums, kolēģi, vai tiešām ir vērts strādāt šādi, ka mēs kaut ko ieviešam uz tām 14 dienām nākamajā gadā, un pēc tam, lai... pilnīgi skaidrs, ka visticamāk, nāksies to pagarināt. Mēs atkal sasauksim Saeimas ārkārtas sēdes un te divos lasījumos steidzami mēģināsim to darīt. Manuprāt, tiešām daudz labāk ir... Es aicinu komisiju vēlreiz ierakstīt attiecībā uz nākamo gadu, ka tas ir tik ilgi, kamēr ir spēkā valdības noteiktais aizliegums uz klātienes mācībām sākumskolā.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu.

Komisijas vārdā...?

A. Skride. Jā. Tātad komisija likumprojektu atbalstīja pirmajā lasījumā, un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” pirmajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 90, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē!

A. Skride. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 15 minūtes, un izskatīšana Saeimas sēdē - 26. novembrī.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - šā gada 25. novembris pulksten 18.35, izskatīšana - šā gada 26. novembrī Saeimas ārkārtas sēdē attālināti.

Tātad darba kārtību esam izskatījuši.

Vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija notikusi.

Tātad darbu pie budžeta sēdes turpināsim pēc 15 minūtēm - 18.35.

Šo sēdi slēdzu.

SATURA RĀDĪTĀJS

13. Saeimas rudens sesijas 30. (attālinātā ārkārtas) sēde

 

2020. gada 25. novembrī

 

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” (Nr. 862/Lp13) (1.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 3223, 3223A)
   
- Ziņo - dep. A. Skride
   
- Debates labklājības ministre R. Petraviča
  - dep. I. Ikstena
  - dep. R. Znotiņš
  - dep. V. Dombrovskis
  labklājības ministre R. Petraviča
  - dep. V. Dombrovskis
   
Informācija par reģistrācijas rezultātiem

Balsojumi

Datums: 25.11.2020 18:08:00 bal001
Par - 87, pret - 2, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" atzīšanu par steidzamu (862/Lp13)

Datums: 25.11.2020 18:19:03 bal002
Par - 90, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (862/Lp13), 1.lasījums

Datums: 25.11.2020 18:19:57 bal003
Balsošanas motīvs: Deputātu klātbūtnes reģistrācija

Pirmdien, 26.februārī
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Eksporta un konkurētspējas apakškomisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde