Latvijas Republikas 13. Saeimas
pavasara sesijas deviņpadsmitās (attālinātās ārkārtas) sēdes turpinājums
2020. gada 29. maijā

Sēdi vada Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs un balsojumi
Sēdes videotranslācija
Sēžu videotranslācijas (arhīvs)

Sēdes vadītāja. Godātie kolēģi, turpināsim izskatīt šā gada 28. maija Saeimas sēdes darba kārtību!

Godātie kolēģi, es vēlreiz lūdzu atcerēties, ka pārtraukumu laikā ir jāiziet... jāizlogojas, jāiziet no sistēmas un jāizņem no datora e-paraksta datu nesēji. Tas ir arī drošības jautājums. Sistēmas uzturētāji lūdz to ievērot.

Tātad lūdzu aktivizēt 28. maija sēdes darba kārtību! Paldies.

Darba kārtībā – likumprojekts “Grozījumi Muitas likumā”, otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā – deputāte Ļubova Švecova.

Deputāte lūdz uzgaidīt vienu minūti – atrisinās tehniskas problēmas.

(Skaņas pārrāvums.)... Tātad darba kārtībā likumprojekts “Grozījumi Muitas likumā”, otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā – deputāte Ļubova Švecova.

Ļ. Švecova (SASKAŅA).

Paldies.

Labrīt! Piedošanu par tehnisko ķibeli, un sāksim šo darba kārtību ar pozitīva likumprojekta pieņemšanu. Tiek izskatīts likumprojekts “Grozījumi Muitas likumā” (Nr. 540/Lp13), otrais lasījums.

Atgādināšu, ka likumprojekts ir izstrādāts, ņemot vērā gan komersantu sniegtās iniciatīvas, gan Finanšu ministrijas iniciatīvu, un likumprojekta mērķis ir pilnveidot atsevišķu normu regulējumu, kā arī paredzēt vairākas jaunas normas, tādējādi uzlabojot komercdarbības vidi un mazinot administratīvo slogu gan komersantiem, gan Valsts ieņēmumu dienestam.

Komisijā tika saņemti divi priekšlikumi.

1. – Finanšu ministrijas priekšlikums. Tā būtība ir veicināt klientorientētas valsts pārvaldes veidošanu un sekmēt muitas formalitāšu vienkāršošanu, kā arī atvieglot un paātrināt kuģu apgādes muitas formalitāšu kārtošanu, kuģu apgādi Latvijas ostās.

Finanšu ministrija sāka darbu pie grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 14, un procesā tika saņemti komersantu ieteikumi, kā tos pilnveidot. Līdz ar to tika... tapis 1. – Finanšu ministrijas priekšlikums, nosakot, ka Ministru kabinetam ir tiesības izstrādāt regulējumu attiecībā... šajā jomā. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Balsosim par 1. – finanšu ministra Reira priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par – 87, pret un atturas – nav. Priekšlikums ir atbalstīts.

Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu ziņotājam.

Ļ. Švecova. 2. – Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Paredz attiecīgi Muitas likumā nodrošināt tiesisku skaidrību attiecībā uz iespējamu Valsts ieņēmumu dienesta rīcību gadījumos, kad pēc atļaujas muitas noliktavas darbībai vai atļaujas pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai atcelšanas vai anulēšanas normatīvajos aktos muitas jomā noteiktajos termiņos attiecībā uz muitas noliktavā vai pagaidu uzglabāšanas vietā esošajām precēm nav nokārtotas visas saistības ar valsti. Pašlaik spēkā esošais regulējums nosaka 90 dienas, kuru laikā precēm jāpiemēro jauna muitas procedūra vai tās ir jāizved no Savienības muitas teritorijas. 2. priekšlikums komisijā ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 2. – atbildīgās komisijas priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par – 89, pret un atturas – nav. Priekšlikums ir atbalstīts.

Ļ. Švecova. Komisijā likumprojekts ir atbalstīts.

Lūdzu atbalstīt likumprojektu, jo tas vienkāršo vairākas administratīvas procedūras un ir labvēlīgāks nodokļu maksātājiem.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Muitas likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par – 89, pret un atturas – nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

Lūdzu ieslēgt mikrofonu ziņotājam. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātei Ļubovai Švecovai.

Ļ. Švecova. Jā, paldies.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 2. jūnijs.

Sēdes vadītāja. Pēc Kārtības ruļļa – piecas dienas, ja? 2. nevar būt.

Ļ. Švecova. 2020. gada 3. jūnijs.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš – šā gada 3. jūnijs. Paldies.

Turpinām darbu. Darba kārtībā – likumprojekts “Grozījumi Kredītiestāžu likumā”, otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā – deputāte Dana Reizniece‑Ozola.

D. Reizniece-Ozola (ZZS).

Labrīt, kolēģi! Mēs skatām likumprojektu “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (Nr. 563/Lp13), otrais lasījums. Šis likumprojekts un nākamie divi ir saistīti, un pamatā tās galvenās izmaiņas ir saistītas ar to, ka tiek iekļautas normas, kā kontu reģistrā tiek iekļautas ziņas par individuālajiem seifiem kredītiestādēs un kā šīs ziņas tiek nodotas dažādām valsts institūcijām.

Šajā likumprojektā uz otro lasījumu ir saņemti 10 priekšlikumi.

1. – finanšu ministra Reira kunga priekšlikums. 63. pants nosaka kārtību, kādā kredītiestādēs citkārt neizpaužamās ziņas tiek nodotas dažādām valsts institūcijām – gan gadījumus, gan apjomu, gan kārtību. Pirmajā lasījumā piedāvātajā redakcijā bija paredzēts, ka ziņas tiek nodotas arī Patērētāju tiesību aizsardzības centram. Par šo jautājumu notika plašas diskusijas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā. Juridiskais birojs arī norādīja uz to, ka nav pietiekama pamatojuma, kādēļ Patērētāju tiesību aizsardzības centram šādas ziņas būtu nepieciešamas. Līdz ar to no šī likumprojekta finanšu ministrs piedāvā izslēgt normas, kas paredz informācijas sniegšanu Patērētāju tiesību aizsardzības centram. 1. – tātad Reira kunga priekšlikums komisijā ir atbalstīts. Lūdzu arī jūs atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 1. – finanšu ministra Reira priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par – 87, pret un atturas – nav. Priekšlikums ir atbalstīts.

Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Reiznieces-Ozolas kundzei.

D. Reizniece-Ozola. Kolēģi! 2. – tālaika ekonomikas ministra Ralfa Nemiro priekšlikums. Pēc būtības tāds pats kā 1. – izslēgt informācijas sniegšanas kārtību PTAC. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 2. – ekonomikas ministra Nemiro priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par – 86, pret un atturas – nav. Priekšlikums ir atbalstīts.

D. Reizniece-Ozola. Kolēģi, 3. – Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Precizē kārtību, kā informācija tiek sniegta maksātnespējas kontroles dienestam, gan nosakot, ka tas ir balstīts uz Maksātnespējas likumu, gan arī nosakot, ka konta izraksts par maksātnespējīgās personas kontu vai arī par maksātnespējas administratora kontu, kas ir atvērts maksātnespējas procesa vajadzībām, – izdrukas tiek nodrošinātas pēc Maksātnespējas kontroles dienesta pieprasījuma. Komisijā ir atbalstīts. Lūdzu arī jūs atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 3. – atbildīgās komisijas priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par – 84, pret un atturas – nav. Priekšlikums ir atbalstīts.

D. Reizniece-Ozola. Nākamais, kolēģi, 4. – deputāta Kiršteina kunga priekšlikums. Kā es jau minēju, faktiski tās galvenās izmaiņas ir saistītas likumprojektā ar to, ka kredītreģistrā būtu iekļaujama informācija ne tikai par kontiem, bet arī par klientu lietošanā esošajiem individuālajiem seifiem. Savukārt Kiršteina kungs savā priekšlikumā piedāvā izslēgt šo normu par individuālo seifu informācijas iekļaušanu kontu reģistrā un attiecīgi arī par informācijas nodošanu citām valsts pārvaldes iestādēm nepieciešamības gadījumā. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 4. – deputāta Kiršteina priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par – 3, pret – 73, atturas – 7. Priekšlikums nav atbalstīts.

D. Reizniece-Ozola. Nākamais, 5., ir finanšu ministra Reira kunga priekšlikums. Precizē kārtību, kādā ir sniedzama informācija no kredītiestādēm gan kontu reģistram, gan arī Valsts ieņēmumu dienestam kā tai institūcijai, kas ir kontu reģistra pārzinis.

Aicinu atbalstīt to, kā arī komisijā atbalstīja priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 5. – finanšu ministra Reira priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par – 88, pret un atturas – nav. Priekšlikums ir atbalstīts.

D. Reizniece-Ozola. 6. – arī finanšu ministra priekšlikums. Precizē kārtību, kādā kredītiestādes likvidators var atvērt kontu Latvijas Bankā eiro valūtā. Tad attiecīgi ir noteikts, ka tas tiek darīts atbilstoši Latvijas Bankas kontu apkalpošanas nosacījumiem, ka tie līdzekļi, kas var tikt turēti skaidrā naudā, ir tikai tik daudz, cik nepieciešami tiešām likvidējamās... likvidācijas procesa īstenošanai, un ka ar šo kontu drīkst strādāt tikai pats likvidators. Nedrīkst tajā tikt ieskaitīti vai izskaitīti līdzekļi no kādas citas personas puses. Nu, tas ir svarīgs regulējums arī, lai pasargātu Latvijas Banku no potenciāliem naudas mazgāšanas riskiem. Komisija to ir atbalstījusi.

Arī jūs lūdzu to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 6. – finanšu ministra Reira priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par – 83, pret un atturas – nav. Priekšlikums ir atbalstīts.

D. Reizniece-Ozola. 7. – arī finanšu ministra Reira kunga priekšlikums. Precizē konta atvēršanas un strādāšanas ar šo kontu kārtību Latvijas Bankā maksātnespējas gadījumā, kad konta atvērējs ir administrators. Atkal jau līdzīgi nosacījumi, ka jāatbilst Latvijas Bankas kontu apkalpošanas nosacījumiem, ka to drīkst izmantot tikai administrators un attiecīgi arī skaidru naudu var turēt tikai šajā kontā kārtējo izdevumu segšanai.

Lūdzu atbalstīt, kā arī komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 7. – finanšu ministra Reira priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par – 82, pret un atturas – nav. Priekšlikums ir atbalstīts.

D. Reizniece-Ozola. 8. – finanšu ministra Reira kunga priekšlikums. Paredz izslēgt pārejas noteikumus, kas būtu noteikuši kārtību par informācijas sniegšanu Patērētāju tiesību aizsardzības centram. Komisijā ir atbalstīts.

Lūdzu arī jūs to darīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 8. – finanšu ministra Reira priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par – 83, pret un atturas – nav. Priekšlikums atbalstīts.

D. Reizniece-Ozola. 9. – līdzīgs ekonomikas ministra Ralfa Nemiro priekšlikums, kas izslēdz PTAC un tā iespējas saņemt informāciju par... no kontu reģistra. Komisijā ir atbalstīts.

Lūdzu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 9. – ekonomikas ministra Nemiro priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par – 77, pret un atturas – nav. Priekšlikums atbalstīts.

D. Reizniece-Ozola. Pēdējais, 10., finanšu ministra Reira kunga priekšlikums. Paredz, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Komisijā atbalstīts.

Lūdzu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 10. – finanšu ministra Reira priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par – 87, pret un atturas – nav. Priekšlikums ir atbalstīts.

D. Reizniece-Ozola. Visus priekšlikumus esam izskatījuši.

Es lūdzu atbalstīt arī visu likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par – 89, pret un atturas – nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

D. Reizniece-Ozola. Priekšlikumus gaidīsim līdz šā gada 4. jūnijam.

Sēdes vadītāja. Paldies. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš – šā gada 4. jūnijs.

Likumprojekts “Grozījumi Kontu reģistra likumā”, otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā – deputāte Dana Reizniece‑Ozola.

D. Reizniece-Ozola (ZZS).

Kolēģi, likumprojekta “Grozījumi Kontu reģistra likumā” (Nr. 564/Lp 13) otrais lasījums.

1. – deputāta Kiršteina kunga priekšlikums. Paredz izslēgt no likumā lietotajiem terminiem jēdzienu “individuālā seifa pakalpojums”, tas faktiski ir arī kontekstā ar visiem pārējiem Kiršteina kunga priekšlikumiem, kas piedāvā vispār izslēgt šīs normas, kas ir saistītas ar informācijas iekļaušanu kontu reģistrā par individuālajiem seifiem. Komisijā nav atbalstīts.

Attiecīgi es arī lūdzu neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Sākam debates.

Vārds deputātam Aleksandram Kiršteinam.

A. Kiršteins (NA).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godājamie deputāti! Tātad šie likumi, visi trīs, arī iepriekšējais un nākamais, tika pamatoti anotācijā, ka viņi atbilst Eiropas Savienības direktīvai, kas nav pat regula, un palīdzēs cīņā ar terorismu un naudas atmazgāšanu.

Problēma ir tā, ka atšķirībā no kontiem mēs nezinām saturu šajos seifos. Ja konti mainās, un tur tiek kaut kādas lielas summas pārskaitītas, tas liek bankām ziņot attiecīgajām finanšu izmeklēšanas iestādēm, kuras var rīkoties.

Šinī gadījumā mēs nezinām, kas ir seifā. Mēs nezinām seifa saturu, vai tur stāv tiešām nauda un miljoni, kur šie naudas atmazgātāji, teiksim, viņus pārnēsā no vienas vietas uz otru, vai tur ir gliemežvāki vai kāds mamuta zobs no izrakumiem, vai vecmāmiņas dzeju klade, vai teroristi tur glabā kalašņikovu un dinamītu. Nu, nebūsim naivi! Teroristi dinamītu vairāk glabā furgonos un spridzina. Ja mēs pieņemam šādus likumus, kas ierobežo personas brīvību, tad mums ir jāpieņem arī likums, ka, piemēram, VID būtu jāziņo par katru furgonu ko kāds nopērk, jo furgons taču ir daudz bīstamāks sprādziena sarīkošanai nekā seifs.

Kā radās šī ideja? Šī ideja radās, tāpēc ka bija agrāk tiešām anonīmi seifi, bija Šveices bankās anonīmi konti. Mēs pat zinām, ka tur no Otrā pasaules kara laikiem varēja dažādi kara noziedznieki, teiksim, ielikt zeltu un tā tālāk. Tas sen ir likvidēts.

Latvijā vispār nav neviena anonīma seifa un visi seifi ir reģistrēti pašreiz bankā. Kāpēc vajadzētu vēl papildus ziņot datus? Šis mans 1. priekšlikums ir saistībā arī ar 3. priekšlikumu, kur jūs varat paskatīties, kādi ir dati jāsniedz.

Es domāju, ka tas ir tikai solis uz personas brīvības ierobežošanu. Šis likums būtu jēdzīgs... Šis priekšlikums būtu jēdzīgs tikai tajā gadījumā, ja mēs, piemēram, seifu atvērtu komisijas klātbūtnē ja ne reizi ceturksnī, tad reizi gadā, saprotiet? Sastādām komisiju, atveram seifu, pārskaitām naudu. Ja tur iztrūkst 10 tūkstoši, tad mēs zinām, ka cilvēks nav uzrakstījis deklarāciju, un tad mums ir jāmaina, teiksim, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, un uzreiz jāuzliek sods, kāpēc viņš nav brīdinājis, ka viņš tur ir izņēmis vairāk nekā 10 tūkstošus un kādam ir iedevis. Saprotiet, cik tas viss ir absurdi!

Un mēs arvien vairāk pieņemam šādus likumus, kas ir, manā izpratnē, pilnīgi bezjēdzīgi. Tas ir tāpat kā braukt ārpus Latvijas uz Igauniju un aizpildīt deklarāciju, ka tur ir vairāk par 10 tūkstošiem. Šie sodi nav izstrādāti – ko darīt. Seifa saturu mēs nezinām...

Protams, katrs var balsot, kā grib, bet es principā atturos no šādiem absurdiem priekšlikumiem un grozījumiem. Es par tiem nebalsošu. Šis, 1., tāpat kā 3., ir... pilnīgi līdzīgi, un, manuprāt, tā ir liela muļķība.

Aicinu neatbalstīt.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Debates slēdzu.

Komisijas vārdā...?

D. Reizniece-Ozola. Komisijas vārdā vien varu piebilst, ka patiesi šīs normas par individuālo seifu informācijas iekļaušanu kontu reģistrā ir lūgts no Finanšu ministrijas iekļaut tādēļ, lai novērstu finanšu iestāžu potenciālo izmantošanu terorisma finansēšanā un proliferācijā.

 Netiek iekļauta informācija par konta saturu, tiek iekļauta informācija par faktu, ka kādai fiziskai vai juridiskai personai šis seifs kādā no finanšu iestādēm atrodas. Attiecīgi arī noteikta kārtība, kad un kādos gadījumos, un kādā formā informācija tiek nodota tālāk citām iestādēm to funkciju pildīšanai.

Nu, komisija nav atbalstījusi Kiršteina kunga priekšlikumus.

Komisijas vārdā lūdzu to neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 1. – deputāta Kiršteina priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par – 5, pret – 64, atturas – 9. Priekšlikums nav atbalstīts.

D. Reizniece-Ozola. Kolēģi, 2. – Reira kunga priekšlikums. Redakcionāls. Tas aizstāj garu teikuma daļu, kas ir “masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošana, glabāšana, pārvietošana, lietošana un izplatīšana” ar vienu vārdu “proliferācija”. Nu, tas ir vārds, kuru, ja vēl neesam apguvuši... Droši vien finanšu nozarē strādājošajiem pēdējais laiks to apgūt. Priekšlikums komisijā atbalstīts.

Lūdzu jūs atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 2. – finanšu ministra Reira priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par – 82, pret un atturas – nav. Priekšlikums atbalstīts.

D. Reizniece-Ozola. 3. – Kiršteina kunga priekšlikums. Arī kolēģis pats minēja: tas attiecas uz ziņu iekļaušanu reģistrā. Kiršteina kungs piedāvā, ka reģistrā... kontu reģistrā netiek iekļauta informācija par individuālajiem seifiem un pakalpojumu saņēmējiem. Visi panta apakšpunkti – tiek piedāvāts tos izslēgt. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Sākam debates.

Vārds deputātam Aleksandram Kiršteinam.

A. Kiršteins (NA).

Nu, ziņotājs drusciņ maldināja, ka līdz šim... Nezinu, it kā iznāk tā, ka līdz šim... iestādes nezina, ka kādam šis seifs ir. Seifi jau visi un seifu īpašnieki ir piereģistrēti attiecīgajā bankā. Un cik tad mums tās bankas ir palikušas, un ne jau visām bankām ir šie seifa sniegšanas pakalpojumi. Mums tur kādas 12 laikam ir palikušas tās vietējās, kas nav starptautiskās bankas.

Faktiski, ja mēs, teiksim, šādā veidā sakām, ka tas kaut kādā veidā palīdz cīnīties ar proliferāciju un ar kaut kādām citām problēmām, – tā, manuprāt, ir vienkārši muļķība. Tā kā, teiksim, jebkura iestāde, ja cilvēks ir aizdomās un ir attiecīgs tiesas vai prokurora rīkojums par kādas personas kratīšanu vai par operatīvām darbībām pret viņu, viņš var saņemt šo... izmeklētājs var saņemt šo atļauju, arī finanšu noziegumu izmeklētāji. Uzzināt, nu, no kādām četrām piecām bankām, vai tur attiecīgais cilvēks tur šo seifu vai netur, – nav nekādu problēmu. Tas ir tikai, lai atkal kārtējo reizi atvieglotu ierēdņiem darbu, lai bankas visu laiku strādātu vairāk un aizpildītu visādas ailītes, cik viņiem tur ir to turētāju, un rezultāts faktiski būs tikai viens. Pēc šāda labojuma pieņemšanas neviens noziedznieks, protams, vairs seifā dinamītu un kalašņikova automātu neturēs. Bankām vienkārši būs mazāk pakalpojumu, jo cilvēki vienkārši šos seifus nenomās. Jo jūs jau to seifu, ja jūs turat mājas pagrabā vai mežā zem koka, jums jau... Nekāda iestāde par to neziņo. Tad šinī gadījumā, teiksim, izpaliks tās lietas.

Es uzskatu, ka priekšlikums ir tikpat bezjēdzīgs, un atturos no balsojuma.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu.

Vai komisijas vārdā kas piebilstams?

D. Reizniece-Ozola. Jā. Komisijas vārdā un arī ziņotāja vārdā. Ziņotājs nemaldina deputātus. Šeit runa nav par to, un es nevienu brīdi neteicu, ka kredītiestādēm nav informācijas par kontiem. Protams, ka kredītiestādēm ir informācija par individuālajiem seifiem un to pakalpojumu saņēmējiem.

Šis likumprojekts ir saistīts ar to, ka tiek noteikts, ka šī informācija no kredītiestādēm ir jānodod iekļaušanai kontu reģistrā. Kontu reģistrs ir apvienota datubāze, kur šobrīd ir pieejama informācija par fizisku, juridisku personu kontiem kredītiestādēs. Līdz šim nebija iekļauta informācija par (Skaņas defekts.) pakalpojumiem. Tā kopumā ir arī šī likumprojekta būtība – iekļaut arī informāciju par individuālajiem seifiem... (Nav saklausāms.)

Kiršteina kunga priekšlikums nav atbalstīts.

Es attiecīgi komisijas vārdā lūdzu to neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 3. – deputāta Kiršteina priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par – nav, pret – 66, atturas – 10. Priekšlikums nav atbalstīts.

D. Reizniece-Ozola. Kolēģi, 4. – arī deputāta Kiršteina kunga priekšlikums. Atkal jau līdzīgi izslēdz normas, kas ir saistītas ar ziņu sniedzēja pienākumu vai kārtību, kādā jāsniedz informācija iekļaušanai kontu reģistrā. Attiecīgi ir izslēgtas normas, kas ir saistītas ar informācijas sniegšanu par individuālā seifa nomnieku, īrnieku un patieso labuma guvēju. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Sākam debates.

Vārds deputātam Aleksandram Kiršteinam.

A. Kiršteins (NA).

Lai netērētu laiku, es atsaucu tos priekšlikumus šajā un nākamajā likumprojektā, tā kā tur atbalsta nav.

Paldies.

Sēdes vadītāja. (Vēršas pie kāda.) Tad mums ir jābalso par... (Starpsauciens: “Mēs visu dzirdam!”) Varam nebalsot par šiem priekšlikumiem, ja tie ir atsaukti? Varam.

Paldies.

Tātad par... 4. priekšlikums ir atsaukts.

Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu komisijas ziņotājam.

D. Reizniece-Ozola. (Skaņas defekts.)... ir ekonomikas ministra Nemiro kunga priekšlikums. Paredz izslēgt normas par informācijas sniegšanu Patērētāju tiesību aizsardzības centram. Komisijā atbalstīts.

Lūdzu arī jūs atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 5. – ekonomikas ministra Nemiro priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par – 76, pret un atturas – nav. Priekšlikums atbalstīts.

D. Reizniece-Ozola. 6. – Reira kunga priekšlikums. Paredz kārtību, kādā informācija tiek nodota no kontu reģistra maksātnespējas procesa administratoram un Maksātnespējas kontroles dienestam to funkciju pildīšanai. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 6. – Reira priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par – 81, pret un atturas – nav. Priekšlikums atbalstīts.

D. Reizniece-Ozola. Nākamais, 7., ir Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Precizē kārtību, kādā informācija tiek sniegta kredītiestādēm, norādot, ka tās ir tiesīgas saņemt informāciju “par patērētāja Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē kontu esību citā kredītiestādē, ja klients kredītiestādei iesniedzis pieteikumu par pamatkonta minētā likuma izpratnē atvēršanu”. Komisijā priekšlikums atbalstīts.

Lūdzu, atbalstiet!

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 7. – atbildīgās komisijas priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par – 77, pret un atturas – nav. Priekšlikums atbalstīts.

D. Reizniece-Ozola. 8. – deputāta Kiršteina kunga priekšlikums. Atsaukts.

Tātad 9. – ekonomikas ministra Nemiro kunga priekšlikums. Paredz izslēgt normu saistībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru. Komisijā atbalstīts.

Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 9. – ekonomikas ministra Nemiro priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par – 82, pret un atturas – nav. Priekšlikums atbalstīts.

D. Reizniece-Ozola. 10. – Reira kunga priekšlikums. Arī paredz izslēgt PTAC no informācijas saņēmēju loka. Komisijā atbalstīts.

Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 10. – finanšu ministra Reira priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par – 78, pret un atturas – nav. Priekšlikums atbalstīts.

D. Reizniece-Ozola. 11. – arī Reira kunga priekšlikums. Paredz, ka likums stājas spēkā uzreiz pēc tā izsludināšanas. Atbalstīts komisijā.

Lūdzu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 11. – finanšu ministra Reira priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par – 82, pret un atturas – nav. Priekšlikums atbalstīts.

D. Reizniece-Ozola. Līdz ar to, lūdzu, atbalstiet arī likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Kontu reģistra likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par – 77, pret un atturas – nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

D. Reizniece-Ozola. Šā gada 4. jūnijs.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš – šā gada 4. jūnijs.

Likumprojekts “Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā”, otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā – deputāte Dana Reizniece‑Ozola.

D. Reizniece-Ozola (ZZS).

Jā, kolēģi, likumprojekts “Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā” (Nr. 565/Lp13), otrais lasījums.

Divi priekšlikumi.

1. – Kiršteina kunga priekšlikums. Šodien tika atsaukts.

2. – finanšu ministra priekšlikums. Paredz, ka likums stājas spēkā uzreiz, nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Aicinu priekšlikumu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Man ir jautājums komisijas ziņotājai – kādā veidā Kiršteina kungs šo priekšlikumu atsauca?

D. Reizniece-Ozola. Skatot iepriekšējo likumprojektu.

Sēdes vadītāja. Nē. Tas ir jādara... Tas ir jādara, izskatot šo likumprojektu, un deputāts Kiršteins nebija atsaucis.

Tātad par 1. priekšlikumu – sākam debates.

Vārds deputātam Aleksandram Kiršteinam.

A. Kiršteins (NA).

Jā. Tā kā šeit ir jāsniedz VID arī šīs ziņas par seifu, mans priekšlikums ir vienkārši... bija svītrot... šo seifu. Es tur nekādu lielu jēgu neredzēju.

Bet, nu, tā kā vairākums neatbalsta, tad es priekšlikumu, protams, atsaucu šeit.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Tagad gan priekšlikums ir atsaukts.

D. Reizniece-Ozola. Paldies.

Tātad 1. priekšlikums. Deputāts Kiršteina kungs savu priekšlikumu atsauca.

2. – Reira kunga priekšlikums. Par likuma spēkā stāšanos nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Komisijā ir atbalstīts.

Šo tad arī lūdzu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 2. – finanšu ministra Reira priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par – 77, pret un atturas – nav. Priekšlikums atbalstīts.

D. Reizniece-Ozola. Aicinu arī likumprojektu kopumā atbalstīt otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par – 78, pret – nav, atturas – 1. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

D. Reizniece-Ozola. Šā gada 4. jūnijs.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš – šā gada 4. jūnijs.

Likumprojekts “Grozījumi Vides aizsardzības likumā”, otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Daniels Pavļuts.

D. Pavļuts (AP!).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Kolēģes un kolēģi! Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu “Grozījumi Vides aizsardzības likumā” (Nr. 604/Lp13).

Šajā VARAM izstrādātajā likumprojektā noteikts, ka, ja Vides pārraudzības valsts birojs konstatē ekomarķējuma izmantošanas prasību pārkāpumus, tas pieņem lēmumu, nosakot par tiesisko pienākumu novērst konstatēto pārkāpumu.

Ir ticis izslēgts pants par sabiedriskajiem vides inspektoriem.

Priekšlikumi netika saņemti.

Likumprojekts komisijā ir izskatīts un atbalstīts izskatīšanai otrajā lasījumā Saeimas sēdē.

Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Vides aizsardzības likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par – 82, pret un atturas – nav. Likumprojekts līdz ar to otrajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

D. Pavļuts. Termiņš priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam ir šī gada 3. jūnijs.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš – šā gada 3. jūnijs.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par piesārņojumu””, otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Daniels Pavļuts.

D. Pavļuts (AP!).

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija sagatavojusi izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par piesārņojumu”” (Nr. 613/Lp13).

Likumprojekts izstrādāts, lai iekļautu likumā “Par piesārņojumu” administratīvos pārkāpumus piesārņojuma jomā, kas noteikti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kā arī lai noteiktu kompetentās iestādes, kuras ir atbildīgas par administratīvo pārkāpumu procesa piemērošanu.

Šo likumprojektu izstrādāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Priekšlikumi likumprojektam uz otro lasījumu netika saņemti.

Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par piesārņojumu”” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par – 83, pret un atturas – nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

D. Pavļuts. Lūdzam sniegt priekšlikumus trešajam lasījumam līdz šī gada 3. jūnijam.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Termiņš priekšlikumiem – šā gada 3. jūnijs.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm””, otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Daniels Pavļuts.

D. Pavļuts (AP!).

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija sagatavojusi izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm”” (Nr. 615/Lp13). (Skaņas pārrāvums.)

Sēdes vadītāja. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu ziņotājam.

D. Pavļuts. Tātad ar likumprojektu tiek pārņemtas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā esošās tiesību normas zemes dzīļu jomā. Tiek precizēti pārkāpumu veidi un par tiem paredzētā administratīvā atbildība. Likums stāsies spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. Izstrādājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Uz otro lasījumu jauni priekšlikumi nav saņemti, un komisija to ir atbalstījusi.

Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm”” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par – 78, pret un atturas – nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

D. Pavļuts. Šajā likumprojektā gaidīsim priekšlikumus trešajam lasījumam līdz šī gada 3. jūnijam.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Termiņš priekšlikumiem – šā gada 3. jūnijs.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām””, otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Daniels Pavļuts.

D. Pavļuts (AP!).

Sveiki vēlreiz, kolēģi! Komisija ir sagatavojusi izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”” (Nr. 616/Lp13).

Šis ir VARAM izstrādāts likumprojekts, un tas sagatavots, lai noteiktu administratīvās atbildības regulējumu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības jomā. Likumprojekts stāsies spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Šajā likumprojektā uz otro lasījumu saņemti četri priekšlikumi.

Tātad 1. ir Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz papildināt likumprojektu ar jaunu pantu, kas nosaka ierobežojumus atļauju izsniegšanai, ja pārkāpti aizsargājamo teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējošie normatīvie akti. Šis priekšlikums ir komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts 2. – komisijas priekšlikumā. Tātad daļēji atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par 1. – Juridiskā biroja priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par – 24, pret – 37, atturas – 15. Priekšlikums nav atbalstīts.

D. Pavļuts. 2. ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Paredz papildināt likumu ar 24.1 pantu par ierobežojumiem atļauju izsniegšanai, ja pārkāpti aizsargājamo teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējošie normatīvie akti. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 2. – atbildīgās komisijas priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par – 81, pret un atturas – nav. Priekšlikums atbalstīts.

D. Pavļuts. 3. ir precizējošs Juridiskā biroja priekšlikums – izslēgt likumprojektā piedāvātajā likuma XI nodaļas nosaukumā vārdus “atļauju saņemšanas un” un 45. pantu, attiecīgi mainot XI nodaļas pantu numerāciju. Komisijā šis priekšlikums ir ticis atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 3. – Juridiskā biroja priekšlikumu! Lūdzu, balsosim!  Par – 78, pret un atturas – nav. Priekšlikums atbalstīts. (Kāds čukst: “KPV švaki...” Smiekli.)

D. Pavļuts. Mīlīgi!

4. priekšlikums ir precizējošs un paredz aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 47. pantā skaitli “46.” ar skaitli “45.”. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 4. – Juridiskā biroja priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par – 79, pret un atturas – nav. Līdz ar to priekšlikums atbalstīts.

D. Pavļuts. Paldies, kolēģi.

Komisijā likumprojekts ir atbalstīts izskatīšanai otrajā lasījumā.

Un lūgums atbalstīt arī Saeimas sēdē otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par – 83, pret un atturas – nav. Līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

D. Pavļuts. Arī šim likumprojektam trešajam lasījumam priekšlikumus gaidīsim līdz šī gada 3. jūnijam.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Termiņš priekšlikumiem – šā gada 3. jūnijs.

Likumprojekts “Par nekustamā īpašuma Riharda Vāgnera ielā 4, Rīgā, nodošanu Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai”, otrais lasījums.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā – deputāts Raivis Dzintars.

R. Dzintars (NA).

Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Strādājam ar likumprojektu “Par nekustamā īpašuma Riharda Vāgnera ielā 4, Rīgā, nodošanu Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai”.

Kopā esam saņēmuši 27 priekšlikumus.

1. ir... Pirmie divi priekšlikumi nosaka likumprojekta nosaukumu.

Un 1. – Juridiskā biroja priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts 2. priekšlikumā. Aicinu attiecīgi balsot pret vai atturēties.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 1. – Juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par – 4, pret – 43, atturas – 32. Priekšlikums nav atbalstīts. (Tehniskas problēmas.)

Kolēģi! Tātad Dzintara kungs ir atgriezies sistēmā.

Ieslēdziet mikrofonu komisijas ziņotājam.

R. Dzintars. ... tehnisku... par tehnisku kļūmi.

2. – atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 2. – atbildīgās komisijas priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par – 79, pret – nav, atturas – 1. Priekšlikums atbalstīts.

R. Dzintars. 3. – Juridiskā biroja priekšlikums. Piedāvā jaunu 1. panta redakciju, kas runā par likuma mērķi. Tātad veicināt nekustamā īpašuma Rīgā, Riharda Vāgnera ielā 4, saglabāšanu, kā arī reglamentēt tā atjaunošanu, izmantošanu un arī raksturojošo īpašuma kultūrvēsturisko vērtību. Priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 3. – Juridiskā biroja priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par 3. priekšlikumu: par – 80, pret un atturas – nav.

Godātie kolēģi! Man ir jautājums Dzintara kungam, kurš ziņo par šo likumprojektu. Vai ir radušās kādas tehniskas grūtības? Jo mēs jūs neredzam.

R. Dzintars. Jā, ir radušās tehniskas grūtības. Man ir pieslēgta ārējā kamera, un acīmredzot izšķirtspēja ir par lielu, lai to varētu atskaņot.

Sēdes vadītāja. Mēs sapratām. Vai par šo likumprojektu varētu turpināt ziņot komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens – sākot no 3. priekšlikuma? Jo acīmredzot ar 3. priekšlikumu... (Pauze.)

Kolēģi! Vai ir komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens? Nav.

Tātad šo likumprojektu mēs neskatīsim tālāk, mēs nevaram identificēt deputātu, kurš ziņoja par likumprojektu. Un es saprotu, ka ir radušās šajā gadījumā tehniskas grūtības.

Paldies.

Tātad šo likumprojektu mēs izskatīsim kādā no nākamajām Saeimas sēdēm.

Līdz ar to šīs sēdes darba kārtība ir izskatīta.

Notiek dalībnieku reģistrācija.

Paldies.

Reģistrācija veiksmīgi notikusi.

Līdz ar to sēdi slēdzu.

Šā gada 26. maija sēdes darba kārtību mēs sāksim izskatīt pēc 30 minūtēm, tātad pulksten 12.30.Satura rādītājs un balsojumi
13. Saeimas pavasara sesijas 19. (attālinātā ārkārtas) sēde
2020. gada 28. maijā

Informācija par tehniskiem jautājumiem
   
Likumprojekts “Grozījums likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”” (Nr. 694/Lp13) (2. lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 2563 ,
[1P-22P, 2563Balsojums, 2RezNolas])
   
- Ziņo - dep. M. Šteins
   
- Debates - dep. R. Ločmele-Luņova
  - dep. D. Reizniece-Ozola
  - dep. G. Eglītis
  - dep. V. Valainis
  - dep. Ļ. Švecova
  - dep. A. Gobzems
  - dep. I. Ribakovs
  - dep. A. Zakatistovs
  - dep. V. Valainis
  - dep. J. Stepaņenko
  - dep. R. Petraviča
  - dep. R. Ločmele-Luņova
  - dep. D. Reizniece-Ozola
  - dep. Ļ. Švecova
  - dep. V. Dombrovskis
  - dep. I. Zariņš
  - dep. B. Cilevičs
  - dep. J. Stepaņenko
  - dep. V. Agešins
  - dep. K. Ģirģens
  - dep. J. Stepaņenko
  - dep. A. Gobzems
  - dep. A. Gobzems
  - dep. E. Papule
  - dep. A. Gobzems
  - dep. J. Stepaņenko
  - dep. A. Gobzems
   
Par procedūru - dep. J. Stepaņenko
   
Debašu turpinājums - dep. D. Reizniece-Ozola
  - dep. J. Stepaņenko
  - dep. R. Ločmele-Luņova
  - dep. I. Zariņš
  - dep. A. Gobzems
  - dep. I. Zariņš
  - dep. J. Stepaņenko
  - dep. D. Reizniece-Ozola
  - dep. R. Znotiņš
  - dep. J. Stepaņenko
  - dep. J. Stepaņenko
  - dep. A. Gobzems
  - dep. R. Ločmele-Luņova
  - dep. S. Dolgopolovs
  - dep. J. Stepaņenko
  - dep. A. Gobzems
  - dep. E. Papule
  - dep. R. Ločmele-Luņova
  - dep. E. Papule
  - dep. R. Znotiņš
  - dep. D. Reizniece-Ozola
  - dep. E. Papule
  - dep. V. Valainis
  - dep. R. Ločmele-Luņova
  - dep. S. Dolgopolovs
  - dep. A. Gobzems
   
Par procedūru - dep. J. Stepaņenko
  - dep. A. Gobzems
   
Debašu turpinājums - dep. Ļ. Švecova
  - dep. D. Reizniece-Ozola
  - dep. A. Muižniece
  - dep. V. Valainis
  - dep. S. Dolgopolovs
  - dep. E. Papule
  - dep. Ļ. Švecova
  - dep. J. Stepaņenko
  - dep. D. Reizniece-Ozola
  - dep. J. Dombrava
  - dep. A. Muižniece
  - dep. R. Znotiņš
  - dep. R. Ločmele-Luņova
  - dep. E. Papule
  - dep. J. Stepaņenko
  - dep. V. Valainis
  - dep. V. Dombrovskis
  - dep. A. Gobzems
  - dep. K. Feldmans
  - dep. A. Gobzems
  - dep. V. Dombrovskis
  - dep. U. Augulis
  - dep. S. Dolgopolovs
  - dep. J.  Rancāns
  - dep. R. Ločmele-Luņova
  - dep. E. Papule
  - dep. A. Gobzems
  - dep. V. Valainis
  - dep. D. Reizniece-Ozola
  - dep. E. Papule
  - dep. M. Golubeva
  - dep. A. Gobzems
  - dep. R. Ločmele-Luņova
  - dep. I. Klementjevs
  - dep. V. Valainis
  - dep. E. Papule
  - dep. R. Znotiņš
  - dep. D. Reizniece-Ozola
  - dep. A. Čakša
  - dep. A. Muižniece
  - dep. J. Stepaņenko
  - dep. V. Valainis
  - dep. E. Papule
  - dep. S. Dolgopolovs
  - dep. A. Gobzems
  - dep. N. Kabanovs
  - dep. G. Eglītis
  - dep. Ļ. Švecova
  - dep. A. Gobzems
  - dep. A. Kaimiņš
  - dep. J. Rancāns
  - dep. R. Ločmele-Luņova
  - dep. V. Dombrovskis
  - dep. Ļ. Švecova
  - dep. V. Valainis
  - dep. J. Vucāns
  - dep. S. Dolgopolovs
  - dep. J. Butāns
  - dep. K. Feldmans
  - dep. R. Ločmele-Luņova
  - dep. J. Stepaņenko
  - dep. D. Reizniece-Ozola
  - dep. I. Klementjevs
  - dep. U. Augulis
  - dep. A. Muižniece
  - dep. K. Feldmans
  - dep. R. Kols
  - dep. V. Dombrovskis
   
Par procedūru - dep. J. Stepaņenko
   
Debašu turpinājums - dep. E. Papule
  - dep. A. Gobzems
  - dep. J. Butāns
  - dep. E. Papule
  - dep. A. Gobzems
  - dep. J. Stepaņenko
  - dep. V. Dombrovskis
  - dep. Ļ. Švecova
  - dep. A. Muižniece
  - dep. E. Papule
  - dep. J. Stepaņenko
  - dep. A. Gobzems
  - dep. S. Dolgopolovs
  - dep. V. Valainis
  - dep. J. Butāns
  - dep. E. Papule
  - dep. S. Dolgopolovs
  - dep. V. Valainis
  - dep. R. Ločmele-Luņova
  - dep. J. Stepaņenko
  - dep. A. Gobzems
  - dep. R. Ločmele-Luņova
  - dep. V. Dombrovskis
  - dep. A. Gobzems
  - dep. E. Papule
  - dep. A. Gobzems
  - dep. J. Stepaņenko
  - dep. Ļ. Švecova
   
Lēmuma projekts “Par Ministru kabineta 2020. gada 21. maija rīkojumu Nr. 279, ar kuru grozīts 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” (Nr. 407/Lm13)
(Dok. Nr. 2574 ,
[2574Balsojums])
   
- Ziņo - dep. J. Rancāns
   
- Debates - dep. J. Stepaņenko
  - dep. A. Gobzems
   
Par likumprojektu “Grozījumi Kultūras institūciju likumā” (Nr. 706/Lp13)
(Dok. Nr. 2558, 2558A,
[2558Balsojums])
   
Par procedūru - dep. J. Stepaņenko
   
Par likumprojektu “Grozījumi Muzeju likumā” (Nr. 707/Lp13)
(Dok. Nr. 2559, 2559A,
[2559Balsojums])
   
Par likumprojektu “Grozījums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā” (Nr. 708/Lp13)
(Dok. Nr. 2560, 2560A,
[2560Balsojums])
   
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par radiācijas drošību un kodoldrošību”” (Nr. 709/Lp13)
(Dok. Nr. 2561, 2561A,
[2561Balsojums])
   
Likumprojekts “Grozījums likumā “Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos”” (Nr. 679/Lp13) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 2430B,
[1P-3P, 2430Balsojums])
   
- Ziņo - dep. J. Jalinska
   
Likumprojekts “Grozījumi Jūras kodeksā” (Nr. 479/Lp13) (3.lasījums)
(Dok. Nr. 2197,
[2197Balsojums])
   
- Ziņo - dep. J. Dūklavs
   
Likumprojekts “Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā” (Nr. 519/Lp13) (3.lasījums)
(Dok. Nr. 2534,
[1P, 2534Balsojums])
   
- Ziņo - dep. J. Rancāns
   
Likumprojekts “Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā” (Nr. 520/Lp13) (3.lasījums)
(Dok. Nr. 2535,
[2535Balsojums])
   
- Ziņo - dep. J. Rancāns
   
Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (Nr. 518/Lp13) (3.lasījums)
(Dok. Nr. 2536,
[1P, 2536Balsojums])
   
- Ziņo - dep. J. Rancāns
   
Likumprojekts “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā” (Nr. 581/Lp13) (1.lasījums)
(Dok. Nr. 2066, 2198,
[2198Balsojums])
   
- Ziņo - dep. R. Naudiņš
   
Likumprojekts “Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā” (Nr. 580/Lp13) (1.lasījums)
(Dok. Nr. 2065, 2199,
[2199Balsojums])
   
- Ziņo - dep. R. Naudiņš
   
Likumprojekts “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Nr. 579/Lp13) (1.lasījums)
(Dok. Nr. 2064, 2200,
[2200Balsojums])
   
- Ziņo - dep. R. Naudiņš
   
Likumprojekts “Grozījumi Iepakojuma likumā” (Nr. 641/Lp13) (1.lasījums)
(Dok. Nr. 2310, 2421,
[2421Balsojums])
   
- Ziņo - dep. D. Pavļuts
   
Likumprojekts “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” (Nr. 640/Lp13) (1.lasījums)
(Dok. Nr. 2309, 2512,
[2512Balsojums])
   
- Ziņo - dep. J. Cielēns
   
Likumprojekts “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (Nr. 680/Lp13) (1.lasījums)
(Dok. Nr. 2431, 2539,
[2539Balsojums])
   
- Ziņo - dep. J. Kursīte
   
Informācija par sēdes turpinājumuSēdes videotranslācija

28/29a.05.2020. 10.45Ceturtdien, 5.oktobrī
08:30  Saeimas Prezidija sēde
08:55  Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Turcijas parlamentu darba sanāksme- grupas vadītāja vietnieka vēlēšanas
09:00  Saeimas 2023. gada 5. oktobra kārtējā sēde
10:30   Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Moldovas parlamentu darba sanāksme – grupas vadītāja vēlēšanas
10:30  Nacionālās drošības komisijas sēde
10:35  Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Kazahstānas parlamentu darba sanāksme – grupas vadītāja vēlēšanas
12:30  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Riharda Kola un komisijas deputātu tikšanās ar Palestīnas Valsts ārlietu minisitra vietnieci Amal Jadou