Latvijas Republikas 6. Saeimas sēde

1995. gada 16. novembrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 6. Saeimas priekšsēdētāja

Ilga Kreituse

Sēdes vadītāja. Lūdzu, ieņemiet savas vietas darbam! Paziņoju par atklātu Saeimas 16. novembra sēdi. Bet, pirms mēs sākam izskatīt darba kārtību un to, kā mēs šodien strādājam, es gribētu atgādināt deputātiem Kārtības ruļļa 56. pantu: ¿Neviens deputāts nedrīkst uzrunāt Saeimu bez sēdes vadītāja atļaujas.¿ Un tagad, lūdzu, pievērsiet uzmanību: ¿Atvēle dodama pēc rakstveida pieprasījuma saņemšanas pieteikšanās kārtībā, izņemot gadījumus, kuri paredzēti 66. pantā. Deputātam-ministram, pieprasot atvēli runāt, jāpaziņo priekšsēdētājam, vai viņš runās kā deputāts vai kā ministrs.¿ Kārtības ruļļa 6. pants: ¿Ārpus kārtas vārds dodams runātājiem: 1) par Kārtības ruļļa neievērošanu vai pārkāpšanu; 2) par kārtību, kādā apspriežamā lieta tālāk virzāma.¿ Man būtu lūgums atcerēties to, ja šodien kāds gatavojas piedalīties debatēs. Jums visiem ir izdalītas lapiņas ar virsrakstu ¿Lūdzu vārdu¿, kuras var aizpildīt laicīgi un nodot Prezidija Sekretariātā. Ja kādam rodas problēmas, Sekretariāta darbinieki ir gatavi jūsu vietā aizpildīt šo lapiņu, ja jūs piesakāties, un nodot Prezidijam.

Šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā ir iekļauts Saeimas lēmuma projekts par Saeimas komisiju locekļu izvēlēšanu, bet Saeimas Prezidijs ir saņēmis piecu deputātu iesniegumu: ¿Lūdzam papildināt Saeimas 16. novembra plenārsēdes dienas kārtību un iekļaut kā otro punktu Saeimas deputātu delegācijas Baltijas asamblejā apstiprināšanu. Juris Sinka - ¿Tēvzemei un Brīvībai¿, Roberts Jurdžs - ¿Tēvzemei un Brīvībai¿, Aigars Jirgens - ¿Tēvzemei un Brīvībai¿, Andrejs Krastiņš - LNNK un LZP un Jānis Straume - ¿Tēvzemei un Brīvībai¿.¿ Vai deputātiem ir kādi iebildumi, ka mēs iekļaujam darba kārtībā šo jautājumu? Ja iebildumu nav, sākam sēdes darbu.

Kā jau atceramies, mēs pagājušajā sēdē pieņēmām lēmumu par Saeimas komisiju izveidošanas kārtību. Saeimas Prezidijs ir saņēmis visu 6. Saeimā ievēlēto frakciju un bloku pieteikumus atbilstoši tam, kāds bija pieņemts lēmums par tiem deputātiem, kuri ir iekļauti atbilstošajās komisijās. Un ir sagatavots atbilstošs Saeimas lēmuma projekts, kuru mēs šodien izskatīsim.

Vai kāds vēlas izteikties par šo lēmuma projektu? Ja runātāju nav, tad sākam darbu un izskatām pirmo - tā ir Ārlietu komisija.

Atbilstoši Saeimas Prezidijā iesniegtajiem dokumentiem Ārlietu komisijā ir iekļauti šādi deputāti:

Ilga Kreituse - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Ivars Ķezbers - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Gundars Valdmanis - Latvijas Vienības partijas frakcija,

Janīna Kušnere - frakcija ¿Latvijai¿,

Andris Rubins - frakcija ¿Latvijai¿,

Aleksandrs Kiršteins - LNNK un LZP frakcija,

Valdis Birkavs - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Indulis Bērziņš - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Imants Daudišs - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Juris Sinka - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Leopolds Ozoliņš - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Paulis Kļaviņš - LZS, KDS un LDP frakcija,

Jānis Jurkāns - Tautas saskaņas partijas frakcija.

Atbilstoši Saeimas lēmumam mēs balsojam par šo komisiju kopumā. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu, balsosim par Ārlietu komisiju! Lūdzu rezultātus! Par - 96, pret - nav, atturas - nav.

Nākamā - Budžeta un finansu (nodokļu) komisija. Vai kāds no iesniedzējiem vēlas runāt? Ja nē, tad Budžeta un finansu komisijas sastāvs ir šāds:

Aleksandrs Bartaševičs - Sociālistiskās partijas bloks,

Aivars Kreituss - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Ēriks Kaža - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Ernests Jurkāns - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Anatolijs Tučs - Latvijas Vienības partijas frakcija,

Kārlis Čerāns - frakcija ¿Latvijai¿,

Jānis Strods - frakcija ¿Latvijai¿,

Elmārs Zelgalvis - frakcija ¿Latvijai¿,

Aristids Lambergs - LNNK un LZP frakcija,

Vilis Krištopans - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Andrejs Panteļējevs - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Pēteris Apinis - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Māris Grīnblats - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Roberts Zīle - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Vents Balodis - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Māris Vītols - LZS, KDS un LDP frakcija,

Jānis Urbanovičs - Tautas saskaņas partijas frakcija.

Lūdzu, balsosim par Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas sastāvu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu, balsosim! Lūdzu rezultātu! Par - 94, pret - 1, atturas - nav. Lēmums ir pieņemts.

Juridiskā komisija. Vai, lūdzu, kāds no iesniedzējiem vēlas runāt? Ja runātāju nav, tad Juridiskās komisijas sastāvs ir šāds:

Modris Lujāns - Sociālistiskās partijas bloks,

Ilmārs Bišers - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Juris Kaksītis - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Jānis Rāzna - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Roberts Dilba - Latvijas Vienības partijas frakcija,

Jānis Mauliņš - frakcija ¿Latvijai¿,

Aivars Endziņš - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Romāns Apsītis - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Kristiāna Lībane - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Aigars Jirgens - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿.

Lūdzu, balsosim par Juridisko komisiju! Lūdzu rezultātu! Par - 91, pret - nav, 3 - atturas. Juridiskās komisijas sastāvs ir apstiprināts.

Ceturtā - Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Lūdzu! Vai kāds no iesniedzējiem vēlas runāt? Ja nē, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir šāda:

Juris Zaķis - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Viktors Kalnbērzs - Latvijas Vienības partijas frakcija,

Modris Plāte - frakcija ¿Latvijai¿,

Andrejs Krastiņš - LNNK un LZP frakcija,

Antons Seiksts - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Juris Vidiņš - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Andrejs Naglis - LZS, KDS un LDP frakcija,

Vladilens Dozorcevs - Tautas saskaņas partijas frakcija.

Lūdzu, balsosim par Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sastāvu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu, balsosim! Lūdzu rezultātu! Par - 94, pret - nav, atturas - 2. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sastāvs ir apstiprināts.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Lūdzu! Vai kāds no iesniedzējiem vēlas runāt? Ja runātāju nav, tad Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir šāda:

Juris Celmiņš - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Oļģerts Dunkers - frakcija ¿Latvijai¿,

Pēteris Tabūns - LNNK un LZP frakcija,

Dzintars Ābiķis - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Andris Tomašūns - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Aleksandrs Pētersons - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Pauls Putniņš - LZK, KDS un LDP frakcija... jā, tas arī viss, 7 cilvēki.

Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu, balsosim! Lūdzu rezultātu! Par - 90, pret - nav, atturas - 3. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sastāvs ir apstiprināts.

Aizsardzības un iekšlietu komisija. Vai, lūdzu, kāds no iesniedzējiem vēlas runāt? Ja runātāju nav, tad Aizsardzības un iekšlietu komisija ir šāda:

Martijans Bekasovs - Sociālistiskās partijas bloks,

Ziedonis Čevers - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Dainis Turlais - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Raitis Apalups - Latvijas Vienības partijas frakcija,

Odisejs Kostanda - frakcija ¿Latvijai¿,

Jānis Kazāks - frakcija ¿Latvijai¿,

Juris Dobelis - LNNK un LZP frakcija,

Jānis Ādamsons - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Jānis Straume - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Oskars Grīgs - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Roberts Jurdžs - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Kārlis Jūlijs Druva - LZS, KDS un LDP frakcija,

Māris Rudzītis - frakcija ¿Latvijai¿.

Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim, lūdzu! Lūdzu rezultātu! Par - 91, pret - 2, atturas - 1. Aizsardzības un iekšlietu komisijas sastāvs ir apstiprināts.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Lūdzu! Vai kāds no iesniedzējiem vēlas runāt? Runātāju nav. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija:

Aleksandrs Golubovs - Sociālistiskās partijas bloks,

Valdis Krisbergs - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Alfreds Čepānis - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Jānis Rubulis - Latvijas Vienības partijas frakcija,

Ojārs Grinbergs - frakcija ¿Latvijai¿,

Jānis Kalviņš - LNNK un LZP frakcija,

Jānis Bunkšs - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Jānis Lagzdiņš - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Normunds Pēterkops - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Anta Rugāte - LZS, KDS un LDP frakcija,

Andris Ameriks - Tautas saskaņas partijas frakcija.

Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu, balsosim! Lūdzu rezultātu! Par - 92, pret - 1, atturas - 1. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sastāvs ir apstiprināts.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija. Vai kāds no iesniedzējiem vēlas runāt? Runātāju nav. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija:

Modris Goba - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Atis Sausnītis - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Leonards Teniss - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Edgars Bāns - Latvijas Vienības partijas frakcija,

Gunta Gannusa - frakcija ¿Latvijai¿,

Edmunds Grīnbergs - frakcija ¿Latvijai¿,

Anna Seile - LNNK un LZP frakcija,

Anatolijs Gorbunovs - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Guntars Grīnblats - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Ervids Grinovskis - LZS, KDS un LDP frakcija,

Leonards Stašs - Tautas saskaņas partijas frakcija.

Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu, balsosim. Lūdzu rezultātu! Par - 94, pret - nav, atturas - 1. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sastāvs ir apstiprināts.

Sociālo un darba lietu komisija. Lūdzu, vai kāds no iesniedzējiem vēlas runāt? Nav.

Sociālo un darba lietu komisija:

Oļegs Deņisovs - Sociālistiskās partijas bloks,

Valdis Nagobads - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Viesturs Gredzens - Latvijas Vienības partijas frakcija,

Andris Saulītis - frakcija ¿Latvijai¿,

Māris Gailis - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Andrejs Požarnovs - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Aida Prēdele - LZS, KDS, LDP frakcija,

Ludmila Kuprijanova - Tautas saskaņas partijas frakcija.

Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu, balsojam. Lūdzu rezultātu! Par - 94, pret - nav, atturas - 1. Sociālo un darba lietu komisijas sastāvs ir apstiprināts.

Kā jau deputāti atceras, Mandātu un iesniegumu komisijas izveidošana notika 7.novembra sēde, un par tās sastāvu arī 7.novembra sēdē mēs esam nobalsojuši. Šajā lēmuma projektā tas ir, lai jums vairāk atgādinātu, kādi cilvēki tajā darbojas.

Pieprasījumu komisija. Lūdzu, vai kāds vēlas runāt no iesniedzējiem? Nav. Paldies.

Pieprasījumu komisija:

Oļegs Deņisovs - Sociālistiskās partijas bloks,

Alfreds Čepānis - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Atis Sausnītis - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Juris Celmiņš - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Modris Goba - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Ēriks Kaža - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Jānis Rubulis - Latvijas Vienības partijas frakcija,

Andrīs Rubīns - frakcija ¿Latvijai¿,

Modris Plāte - frakcija ¿Latvijai¿,

Ojārs Grinbergs - frakcija ¿Latvijai¿,

Pēteris Tabūns - LNNK, LZP frakcija,

Aivars Endziņš - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Imants Daudišs - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Jānis Bunkšs - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Aigars Jirgens - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Normunds Pēterkops - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Māris Vītols - LZS, KDS, LDP frakcija,

Leonards Stašs - Tautas saskaņas partijas frakcija.

Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu, balsojam. Lūdzu rezultātu! Par - 91, pret - nav, atturas - 5. Pieprasījumu komisijas sastāvs apstiprināts.

Revīzijas komisija. Lūdzu, vai kāds no iesniedzējiem vēlas runāt? Nav. Revīzijas komisija:

Valdis Nagobads - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Jānis Rāzna - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Gundars Valdmanis - Latvijas Vienības partijas frakcija,

Edmunds Grīnbergs - frakcija ¿Latvijai¿,

Juris Dobelis - LNNK, LZP frakcija,

Pēteris Apinis - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Guntars Grīnblats - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Ervids Grinovskis - LZS, KDS, LDP frakcija.

Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu, balsojam. Lūdzu rezultātu! Par - 95, pret - nav, atturas - nav.

Saimnieciskā komisija. Lūdzu, vai kāds no iesniedzējiem vēlas runāt? Nav.

Saimnieciskā komisija:

Valdis Krisbergs - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Leonards Teniss - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Viesturs Gredzens - Latvijas Vienības partijas frakcija,

Māris Rudzītis - frakcija ¿Latvijai¿,

Aristids Lambergs - LNNK, LZP frakcija,

Indulis Emsis - LNNK, LZP frakcija,

Anatolijs Gorbunovs - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Andris Tomašūns - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Vents Balodis - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Andrejs Naglis - LZS, KDS, LDP frakcija,

Andris Ameriks - Tautas saskaņas partijas frakcija.

Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu, balsojam. Lūdzu rezultātu! Par - 94, pret - nav, atturas - 2. Saimnieciskās komisijas sastāvs ir apstiprināts.

Nacionālās drošības komisija. Lūdzu, vai kāds no iesniedzējiem vēlas runāt? Atklājam debates.

O.Grīgs (TB).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja...

Sēdes vadītāja. Es atvainojos, Grīga kungs, jums, bet es neesmu saņēmusi jūsu iesniegumu, un jūs pats sevi arī nestādījāt priekšā, līdz ar to jau vispirms deputātiem būtu jāzina, kas runā, un, otrkārt, arī Stenogrammu daļai. Tātad Oskars Grīgs - frakcijas ¿Tēvzemei un Brīvībai¿ deputāts. Lūdzu!

O.Grīgs (TB).

Es atvainojos, Saeimas priekšsēdētājas kundze, es nosaucu savu vārdu un arī piederību pie frakcijas, es atvainojos par pārsteidzību.

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Cienījamais Prezidij! Cienījamie deputāti! Nostrādājot iepriekšējo laiku 5.Saeimā arī Nacionālās drošības komisijā un Aizsardzības un iekšlietu komisijā un vispār domājot par darbu Saeimā, tagad, uzsākot darbu 6.Saeimā, es domāju par to, kura tad ir tā galvenā komisija, kas dotu lielāko labumu Latvijai. Un paskatoties 14.punktu par Nacionālās drošības komisiju, es redzu, ka ceturtā daļa no 100 deputātiem ir pieteikušies Nacionālās drošības komisijā. Tas ir ļoti pozitīvi, ka ceturtajai daļai deputātu no simta ir skaidrs, ka pati galvenā komisija ir Nacionālās drošības komisija, bet lūdzu manis izteikto domu neuzskatīt kā priekšlikumu. Es domāju, ka varbūt varētu visus 100 deputātus mēs likt priekšā. Es saprotu, ka tas varētu izraisīt zināmu rokādi atkal jau pieņemtajos deputātos komisijā skaita ziņā. Es domāju, ka varētu varbūt visus 100 deputātus Nacionālās drošības komisijā, jo tik tiešām šī ir ļoti svarīga komisija, un varbūt divas sēdes varētu rīkot divreiz nedēļā. Šeit būtu visi 100 deputāti, un par nacionālās drošības jautājumiem mums būtu ērti no praktiskā viedokļa šeit izteikt savu attieksmi, teiksim, balsojot, jo 25 deputāti, no praktiskā viedokļa, strādājot komisijā tur augšā, tajos mazajos kabinetiņos vai kaut kur citur meklējot vietas un zāli, - tas mums tiešām sarežģītu visu darbu.

Vēl viens arguments ir tas, ka mums vēl nav likuma par valsts noslēpumu. Es negribu ar to sacīt, ka, teiksim, šie deputāti nebūtu uzticami vai kā savādāk, bet zināmas bažas par to ir, jau ņemot vērā pieredzi no 5.Saeimas, kad daži tādi specifiski jautājumi, kurus tiešām ir tiesības uzzināt šiem deputātiem, kas strādā Nacionālās drošības komisijā, vienkārši nevēlami nokļūst presē. Tādi ir Iekšlietu ministrijas operatīvie dati, un šiem deputātiem ir tiesības visos jautājumos... Es ceru, ka būs arī likums par valsts noslēpumu. Es pats pie tā pašlaik strādāju. Kā jau minēju, šīs manas izteiktās domas neuzskatīt par priekšlikumu. Mans priekšlikums būtu šāds. Es zinu, ka tas izraisīs varbūt vēl debates, bet mans priekšlikums būtu tāds - šajā komisijā uz paritātes principiem ievēlēt deputātus - 9 deputātus atbilstoši ievēlētajām partijām; tas vienkārši no praktiskā viedokļa būtu labāk. Tāds ir mans priekšlikums. Lūdzu pārdomāt, cienījamie deputāti, par šo Nacionālās drošības komisiju. Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Vairāk nav pieteikušies debatēs? Debates paziņoju par slēgtām. Diemžēl, Grīga kungs, mēs šodien nevaram ņemt vērā jūsu priekšlikumu, jo, lai Saeima lemtu par priekšlikumu, ir vajadzīgs rakstiskā veidā ar 10 parakstiem. Līdz ar to šobrīd mēs varam balsot tikai par to, kāds mums ir iesniegts Nacionālās drošības komisijas sastāvs.

Nacionālās drošības komisija:

Modris Lujāns - Sociālistiskās partijas bloks,

Aivars Kreituss - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Ernests Jurkāns - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Dainis Turlais - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Ziedonis Čevers - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Anatolijs Tučs - Latvijas Vienības partijas frakcija,

Odisejs Kostanda - frakcija ¿Latvijai¿,

Janīna Kušnere - frakcija ¿Latvijai¿,

Andris Saulītis - frakcija ¿Latvijai¿,

Gunta Gannusa - frakcija ¿Latvijai¿,

Elmārs Zelgalvis - frakcija ¿Latvijai¿,

Andrejs Krastiņš - LNNK, LZP frakcija,

Jānis Ādamsons - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Andrejs Panteļējevs - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Vilis Krištopans - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Indulis Bērziņš - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Antons Seiksts - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Jānis Straume - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Māris Grīnblats - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Oskars Grīgs - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Roberts Jurdžs - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Pauls Putniņš - LZS, KDS, LDP frakcija,

Paulis Kļaviņš - LZS, KDS, LDP frakcija,

Ludmila Kuprijanova - Tautas saskaņas partijas frakcija,

Jānis Kazāks - frakcija ¿Latvijai¿.

Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu, balsojam. Lūdzu rezultātu! Par - 55, pret - 23, atturas - 15. Nacionālās drošības komisijas sastāvs ir apstiprināts.

Pilsonības likuma izpildes komisija. Vai kāds no iesniedzējiem, lūdzu, vēlas runāt? Nav.

Pilsonības likuma izpildes komisija:

Aleksandrs Golubovs - Sociālistiskās partijas bloks,

Ilga Kreituse - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Edgars Bāns - Latvijas Vienības partijas frakcija,

Oļģērts Dunkers - frakcija ¿Latvijai¿,

Anna Seile - LNNK, LZP frakcija,

Jānis Lagzdiņš - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Dzintars Ābiķis - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Leopolds Ozoliņš - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Aleksandrs Pētersons - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Andrejs Požarnovs - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Aida Prēdele - LZS, KDS, LDP frakcija,

Vladilens Dozorcevs - Tautas saskaņas partijas frakcija,

Jānis Strods - frakcija ¿Latvijai¿.

Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu, balsojam. Lūdzu rezultātu! Par - 93, pret - nav, atturas - 2. Pilsonības likuma izpildes komisijas sastāvs apstiprināts.

Eiropas lietu komisija. Lūdzu, vai kāds no iesniedzējiem vēlas runāt? Nav.

Eiropas lietu komisija:

Aleksandrs Bartaševičs - Latvijas Sociālistiskās partijas bloks,

Juris Kaksītis - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Ivars Ķezbers - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Juris Zaķis - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Roberts Dilba - Latvijas Vienības partijas frakcija,

Viktors Kalnbērzs - Latvijas Vienības partijas frakcija,

Kārlis Čerāns - frakcija ¿Latvijai¿,

Aleksandrs Kiršteins - LNNK, LZP frakcija,

Māris Gailis - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Valdis Birkavs - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Kristiāna Lībane - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Juris Sinka - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Roberts Zīle - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Kārlis Jūlijs Druva - LZS, KDS, LSP frakcija,

Jānis Jurkāns - Tautas saskaņas partijas frakcija.

Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu, balsojam. Lūdzu rezultātu! Par - 94, pret - 3, atturas - nav. Komisijas sastāvs apstiprināts.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis pie frakcijām nepiederošā 6.Saeimas deputāta Gunta Eniņa iesniegumu un sakarā ar mūsu pašu pieņemtā lēmuma 8.punktu par to deputātu ievēlēšanu komisijās, kuri nepieder pie frakcijām, lemj Saeima atsevišķi, Saeimai ir jāizskata Gunta Eniņa iesniegumi. 6.Saeimas deputāta Gunta Eniņa iesniegums: ¿Daru jums zināmu, ka vēlos strādāt 6.Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā¿. Atklājam debates par šo jautājumu. Andris Tomašūns - ¿Latvijas ceļa¿ frakcijas deputāts.

A.Tomašūns (LC).

Cienījamā Prezidija priekšsēdētāja! Prezidij un cienījamie deputāti! Mana uzstāšanās būs ļoti īsa, un tā ir veltīta tikai tam, lai mēģinātu šodien ieraudzīt to, ka neapstiprinās varbūt dažas ziņas, kuras jau bija dzirdamas vakar, ka cienījamā šīs Saeimas zāles daļa domājot par šī deputāta sodīšanu un mēģināšot šodien darīt visu, lai viņš nenokļūtu nevienā komisijā. Es ļoti lūgtu atbalstīt Gunta Eniņa iesniegumu un ļaut viņam strādāt Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, jo es domāju, ka viņš ar savu iepriekšējo darbu Latvijas kultūras, tautas vēstures pētīšanā, apzināšanā un tajā skaitā arī tautas patriotiskajā audzināšanā ir daudz darījis, lai varētu arī varbūt, apvienojot šos spēkus, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā darīt vēl vairāk. Liels paldies.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzam. Lūdzu, balsosim par Gunta Eniņa iesniegumu - par darbu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu, balsojam. Lūdzu rezultātu! Par - 48, pret - 40, atturas - 9. Lēmums nav pieņemts.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis arī otru Gunta Eniņa iesniegumu. 6.Saeimas deputāta Gunta Eniņa iesniegums: ¿Daru jums zināmu, ka vēlos strādāt 6.Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā...¿ Ā, to mēs nobalsojām, es atvainojos. ¿Daru jums zināmu, ka vēlos strādāt 6.Saeimas Eiropas lietu komisijā¿. Lūdzu balsošanas režīmu! (No zāles deputāts M.Gailis: ¿Vajag pārbaudīt manu balsojumu. Es balsoju ¿par¿.¿) Es atvainojos, Gaiļa kungs, kādas jums ir pretenzijas? Jūs gribat... (No zāles deputāts M.Gailis: ¿Es protestēju...¿) Lūdzu tribīnē! Māris Gailis - ¿Latvijas ceļa¿ frakcijas deputāts.

M.Gailis (LC).

Iepriekšējā balsojumā man ir aizdomas, ka es neesmu..., ka neiedegās lampiņa, un es lūdzu pārbaudīt, vai es esmu nobalsojis vai ne. Es balsoju ¿par¿.

Sēdes vadītāja. Lūdzu! Māris Gailis balsojumā nav piedalījies. (Starpsaucieni no zāles: ´Jāpārbalso! Ievērot Kārtības rulli!¿) Lai izdarītu pārbalsošanu, mums vajag deputātu priekšlikumu, nevis saucienus no vietas. Atbilstoši Kārtības rullim, (No zāles deputāts Dz.Ābiķis: ¿Es par procedūru...¿) deputātu kungi, zālē savstarpējās diskusijas nav atļautas, tāpēc, lūdzu, ievērosim Kārtības rullī izdarītos norādījumus, kā ir veicama pārbalsošana. Kamēr Gaiļa kungs... Māris Gailis, ¿Latvijas ceļa¿ deputāts, noskaidro un veic dokumenta iesniegšanu, man ir priekšlikums turpināt lietas izskatīšanu... (Starpsaucieni no zāles: ¿Ābiķi, sēdies! Ļoti nekorekti!¿) Tātad izskatīt Gunta Eniņa iesniegumu: ¿Daru jums zināmu, ka vēlos strādāt 6.Saeimas Eiropas lietu komisijā¿. Lūdzu balsošanas režīmu! Es atvainojos! Pēc balsošanas pasludināšanas, Ābiķa kungs... ( No zāles deputāts Dz.Ābiķis: ¿Es par procedūru...¿) Cienītie kungi, es jūs vēlreiz lūdzu - ievērojiet Kārtības rulli! Debates starp deputātiem zālē ārpus tribīnes nav atļautas. Ābiķa kungs, ja jūs vēlaties runāt debatēs, to vajadzēja darīt, pirms mēs pasludinājām, ka balsojam par šo jautājumu.

Lūdzu, Ābiķa kungs, - ja par procedūru. Dzintars Ābiķis - ¿Latvijas ceļa¿ frakcijas deputāts.

Dz.Ābiķis (LC).

Cienījamā priekšsēdētāja! Cienījamie kolēģi! Es runāšu par procedūru. Pirmkārt, sēdes vadītāja neatklāja debates, otrkārt, jūs vēl nebijāt pat savu frāzi nobeigusi, un līdz ar to nekādā veidā balsošana vēl nevarēja būt pasludināta, jo es Sekretariātā jau fiziski biju atnesis un iesniedzis savu lūgumu runāt par šo tēmu. Es nesaprotu jūsu rīcību. Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Anatolijs Gorbunovs - ¿Latvijas ceļa¿ deputāts. Par procedūru.

A.Gorbunovs (LC).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Godātie deputāti! Acīmredzot, lai nerastos šie pārpratumi mums visiem, un lai sēdes vadītājai, cienījamajai priekšsēdētājas kundzei, būtu iespējams operatīvāk un atbilstoši situācijai vadīt sēdi, problēmas būtība ir tāda. Ja tiešām ievēro Kārtības rulli, ka dod vārdu tikai tad, ja ir rakstisks iesniegums, tad sēdes vadītājai ir jāgaida kāds laiciņš, kamēr deputāts no zāles beigām atnāk līdz Sekretariātam un Sekretariāts nodod zīmīti Saeimas sekretāra biedrei, Saeimas sekretāra biedre nodod to Saeimas sekretāram, Saeimas sekretārs nodod sēdes vadītājai. Šis laiks ir deputātu laiks, un paziņot, ka debates ir beigušās, ja tur stāv deputāts vai šī zīmīte ceļo, ir ļoti problemātiski, un vienmēr radīsies šis nevajadzīgais strīds, kurš jau tagad ir nevajadzīgs, jo, ja deputāts ir pienācis klāt, tad ir jārespektē, ko viņš grib, un tai zīmītei ir jānokļūst... vai vienkārši ir jāpagaida. Tātad faktiski ir divi varianti - vai nu turpināt iepriekšējo situāciju (kuru izmantoja... kā jūs zināt, Kreituses kundze, jūs pati ļoti aktīvi izmantojāt to situāciju, nākot no vietas, un ar sēdes vadītāja atļauju runājāt), vai arī sēdes vadītājam ir jāgaida, kamēr deputāts atnāk līdz Sekretariātam un šis iesniegums ceļo šo dabisko ceļu. Jo citas iespējas es neredzu.

Sēdes vadītāja. Juris Dobelis - LNNK un LZP frakcijas deputāts. Par procedūru.

J.Dobelis (LNNK un LZP).

Cienījamie kolēģi! Es domāju, ka būtu ļoti pareizi, ja mēs būtu izskatījuši jautājumu par Gunta Eniņa iekļaušanu vai neiekļaušanu, jo radās problēmas ar Māra Gaiļa balsojumu, tāpēc būtu bijis pilnīgi pareizi vispirms šo jautājumu izskatīt līdz galam un tikai pēc tam ķerties pie nākamā. Mums nekur nav jāsteidzas un jāstrādā vienā mierā. Un tikai tad, kad mēs būsim nomierinājušies, varam ķerties pie nākamā jautājuma. Paldies.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi, atklājam debates par Gunta Eniņa iekļaušanu Eiropas lietu komisijā.

Vārds Dzintaram Ābiķim.

Dz.Ābiķis (LC).

Augsti godātā priekšsēdētāja! Cienījamie kolēģi! Ņemot vērā to, ka man ir zināma pieredze parlamenta darbā, gribu informēt jaunpienākušos deputātus, kuriem šīs pieredzes nav, ka komisijās deputāti mazāk strādā un lemj jautājumus, vadoties no politiskām nostādnēm, bet strādā pamatā profesionāli, atbilstoši komisiju profilam. Cienījamie kolēģi, es ļoti gribētu, lai visi 100 deputāti, kuri ir ievēlēti Saeimā, kuriem tauta savu uzticību ir parādījusi, tiktu pielaisti darbam komisijās. Jo galu galā kas tad mums šeit vairāk interesē - vai politiskas spēlītes vai tas, lai, mūsu komisijās strādājot, mēs nonāktu pie laba rezultāta, respektīvi, pie kvalitatīviem likumiem? Tāpēc man tiešām gribētos izteikt savu nožēlu, pirmkārt, jau par to, ka Guntis Eniņš netika iebalsots, ja tā varētu teikt, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Jo es pats pēc specialitātes esmu ģeogrāfs, un savulaik, rakstot mācību grāmatu, man bija tā izdevība ļoti plaši izmantot Eniņa sarakstītās grāmatas mācību grāmatas tapšanā. Jo cienījamais Eniņa kungs mūsu tautas ekoloģiskajā izglītošanā, tātad izglītošanā dabas aizsardzības jomā, dzimtenes mīlestības jomā, varbūt ir izdarījis vairāk nekā jebkurš no mums, klātesošajiem. (Starpsauciens no zāles: ¿Trīszvaigžņu ordeni Eniņam!¿) Tāpēc es lūdzu vēlreiz atcerēties to, ka tauta ir izteikusi uzticību visiem šeit sēdošajiem deputātiem un tāpēc mums nevajadzētu vērsties pret to, lai viņi strādātu godīgi sevis izvēlētajās komisijās. Tāpēc es lūdzu balsot par Eniņa kunga iekļaušanu Eiropas lietu komisijā un vēlreiz rūpīgi apdomāties un varbūt atgriezties pie jautājuma par to, lai Eniņa kungs tiktu iekļauts Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sastāvā. Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Vārds Modrim Lujānam - Sociālistiskās partijas bloks.

M.Lujāns (SP).

Labdien, cienījamie kolēģi! Man, aizmugurē sēdot, rada izbrīnu - kādēļ pārējas sīkpartijas tā uztraukušās šajā jautājumā? Mēs arī esam sīkpartija, bet mēs par Eniņa jautājumu tā neesam satraukušies, jo es pilnīgi redzu reālu iespēju, lai Eniņa kunga problēmu atrisinātu tā, kā mēs, - pēc būtības līdz šim arī bijām neatkarīgi deputāti, tagad ir bloks, mūsu bloka durvis ir atvērtas, un es domāju, ka mēs varētu labi sadarboties ar Eniņa kungu un pēc tam arī ieteikt viņu uz kādu nākamo komisiju. Jo, es domāju, mums it sevišķi ļoti demokrātiski... un, es domāju, tā būtu veselīga apmaiņa mums, teiksim, dzimtenes mācībā un Eniņam, teiksim, atkal kontaktēšanās iespējas ar cilvēkiem. Tā ka, es domāju, šis jautājums nebūtu jāsasteidz. Jo es skatos, it sevišķi LNNK satraukums - tas ir tāds īpatnējs satraukums, un es domāju, ka šajā brīdī Saeimai nav jākļūst, kā varētu teikt, par laimi, par ieroci pārējo kolēģu - sīkpartiju pārstāvju - rokās. Paldies.

Sēdes vadītāja. Aivars Endziņš - ¿Latvijas ceļa¿ frakcijas deputāts.

A.Endziņš (LC).

Cienījamo priekšsēdētāj! Cienījamie kolēģi! Man liekas, ka visi 100 deputāti, kuri ir ievēlēti 6.Saeimā, ir ievēlēti, lai šeit strādātu. Tāpēc man izsauc izbrīnu tie cilvēki, kuri balso pret cilvēka gribu, deputāta gribu, strādāt Saeimā. Jo darbs Saeimā - tā ir ne tikai piedalīšanās sēdēs. Satversmes normas un pirmām kārtām jau Kārtības ruļļa 7.pants pasaka kaut ko citu - ka deputāta pienākums ir piedalīties Saeimas darbā un strādāt Saeimā. Tas ir pienākums. Bet man liekas, ka viens otrs no deputātiem, kuri bieži vien ignorēja darbu Saeimas komisijās, tagad grib izslēgt kādu cilvēku no šīs aktīvās piedalīšanās. Es tomēr aicinu pārdomāt un atlikt savas politiskās ambīcijas varbūt pie malas, domāt par to, ka mēs esam šeit ievēlēti nevis tāpēc, lai nodarbotos ar politiskām spēlītēm, ar kaut kādu atriebību par to, ka cilvēks nerīkojas tā, kā partija vai frakcija vēlas un grib, bet ka viņam ir palicis savs mugurkauls, sava stāja, savas prasības. Un aicinu ļaut, dot šo iespēju deputātam realizēt savas deputāta tiesības un veikt savus deputāta pienākumus, proti, strādāt komisijās. Paldies.

Sēdes vadītāja. Par procedūru, Krastiņa kungs? Lūdzu! Andrejs Krastiņš - LNNK un LZP frakcijas deputāts.

A.Krastiņš (LNNK un LZP).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godājamie kolēģi deputāti! Es vēlos vērst sēdes vadītājas uzmanību uz to, ka šajā sēdē regulāri un sistemātiski tiek pārkāpts Latvijas Republikas Saeimas kārtības rullis.

Pirmkārt, 52.pants: ¿Pirms vienas lietas izskatīšana nav pabeigta, nedrīkst pāriet uz citu lietu, izņemot gadījumus, kad debašu pārtraukumu un pāreju uz citu lietu prasa Saeimas komisija vai vismaz 20 deputāti un Saeima tam piekrīt.¿ Mēs nepabeidzām izskatīt jautājumu par balsojumu par Eniņa kunga iekļaušanu komisijā, jo tika izteikts deputāta Māra Gaiļa protests. Neskatoties uz to, Saeimas priekšsēdētāja voluntāri pārgāja pie cita jautājuma izskatīšanas.

Nākamais un daudz būtiskākais Kārtības ruļļa pārkāpums šajā gadījumā ir 4.sadaļas 138.panta pārkāpums. Šā panta pirmajā daļā ir noteikts:¿Pirms balsošanas pēc sēdes vadītāja rīkojuma tiek zvanīts.¿ Ne pirms viena balsojuma šajā sēdē netika zvanīts. Es gribu vērst godājamās priekšsēdētājas un godājamo kolēģu uzmanību uz to, ka mūsu šodienas sēdē ir notikuši rupji Kārtības ruļļa pārkāpumi. Lūdzu godājamo sēdes vadību izstudēt Kārtības rulli un vadīt sēdi atbilstoši tam. Paldies!

Sēdes vadītāja. Krastiņa kungs, paldies par aizrādījumiem, bet es atļaušos jums atgādināt: kad mēs sākām izskatīt Eniņa kunga ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā, Saeimas Prezidijā rakstiska protesta ar piecu deputātu parakstiem nebija. Tas tika iesniegts tikai tad, kad šī lieta tika izskatīta. Tobrīd, kad mēs sākām izskatīt Eiropas lietu komisijas sastāva paplašināšanu, jautājums par deputāta Gunta Eniņa darbību Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā bija atrisināts negatīvi.

Aizrādījumu par to, ka netiek zvanīts, ņemam vērā.

Andrejs Požarnovs - ¿Tēvzemei un brīvībai¿ frakcijas deputāts. Par procedūru.

A.Požarnovs (TB).

Principā es iesniedzu pieprasījumu, bet, kamēr tas aizceļoja, tika apskatīta šī tēma. Es gribēju teikt to pašu. Esmu šeit jauns deputāts, tāpēc es īsti nesaprotu, kā tas notiek, bet jums jau ir liela pieredze un jums labāk zināms, bet man šī sanāksme atgādina trušu mīlētāju pulciņu, kur mēs nobalsojam un nolemjam, bet cits pēc tam izlemj... Tā ka es nezinu, kāds ir rezultāts iepriekšējā balsojumā. (Zālē smiekli.)

Sēdes vadītāja. Es atvainojos, Požarnova kungs! Jūs saņemat aizrādījumu par nekorektu deputātu salīdzinājumu ar zināmajiem dzīvniekiem.

Juris Dobelis - LNNK un LZP frakcijas deputāts.

J.Dobelis (LNNK un LZP).

Cienījamie kolēģi! Gribu atgādināt, ka mūsu valsts un latviešu tauta ir ārkārtīgi daudz izcietusi šajos pēdējos 50 gados. Man liekas, tas nevienam nav nekas jauns. Gribu atgādināt, ka šajos 50 gados nemaz nebija tik daudz cilvēku, kuriem bija drosme un prasme stiprināt mūsu nacionālo garu. Viens no tādiem bija Guntis Eniņš. Šodien skatīties to cilvēku sejās, kuri sauc sevi par Latvijas patriotiem un par latviešu interešu aizstāvjiem... cilvēkam, kurš praktiski visu mūžu ir veltījis Latvijai, visu mūžu ir veltījis Latvijas dabas pētīšanai, mūsu tradīciju pētīšanai... nobalsot pret to, lai šis cilvēks turpinātu strādāt Latvijas labā... es uzskatu - tas, protams, ir mans personīgais uzskats -, ka šeit jau ir pārkāptas visvienkāršākās cilvēcības robežas. Tā ir vienkārši cilvēku ļauna atriebība. Un, ja mēs šeit runājam par tālāku iespēju meklēt kopīgu valodu, meklēt kaut kādu sadarbību starp šiem cilvēkiem, es te redzu vienkārši vienu pretīgu varaskāri, vienkārši kaut kādu ļaunu tīksmi, vēlēšanos izrēķināties. Šiem cilvēkiem, kas nobalsoja pret Gunta Eniņa iekļaušanu komisijā, absolūti nav nekādu interešu ne par Latviju, ne par kādu no mūsu nopietnajām problēmām. Ir tikai viena vienīga vēlēšanās - parādīt savu varu, parādīt savu iespēju un savu pārākumu, izrēķināties ar cilvēku, kurš vienkārši atklāti ir izteicis savu pārliecību. Tāpēc es ļoti šaubos, vai šādi cilvēki vispār ir cienīgi ieņemt jebkuru amatu, es nemaz nerunāju par vadošajiem amatiem. Tāpēc, var būt, ka kādam radīsies kaut kādas šaubas par savu iepriekšējo balsojumu. Es pateikšu tā - vienam otram varbūt vientiesība un muļķība... Te vairs nevar runāt par kaut kādu disciplīnu, par kaut kādu dzelžainību, par to varēja runāt, kad vēlēja Prezidiju. Bet šajā gadījumā ir runa vienkārši par cilvēka vēlēšanos strādāt. Es vispār uzskatu, ka tas ir amorāli - runāt par to, vai viņam atļaut vai neatļaut strādāt kādā komisijā. Tā ka izsaku visdziļāko nožēlu šādiem balsotājiem. Un var būt, ka kādam no jums radīsies citas vēlēšanās. Paldies!

Sēdes vadītāja. Indulis Bērziņš - ¿Latvijas ceļa¿ frakcijas deputāts.

I.Bērziņš (LC).

Cienījamā sēdes vadītāja! Cienījamie kolēģi! Es negribētu piekrist tiem, kas saka, ka cienījamā otrā bloka pārstāvji šobrīd kaut kādā veidā soda Eniņa kungu. Viņi, es domāju, mēģina viņam pielīst, es atvainojos par šo vārdu, jo principā komisijās darbs tiešām ir sarežģīts, grūts un absolūti tur neviens presē nav apjūsmots. Tas ir darbs, kad ir jānāk papildus ne tikai vienreiz, divreiz, bet bieži vien pat vairākas reizes nedēļā. To zina visi tie, kas ir strādājuši par deputātiem. Un šajā gadījumā es domātu, ka, ja viņu kāds sodītu, tad droši vien viņam spiestu, piemēram, četrās vai piecās komisijās strādāt ar varu, nevis neļautu strādāt divās. Eniņa kungs tiešām neprasa kaut ko ārpus. Ja viņš prasītu kaut ko ārpus, es saprastu, te varētu būt dažāda deputātu nostāja. Viņš prasa tieši to, ko mēs paši sev, balsojot vienoti, gan viens, gan otrs bloks, ļāvām sev, tas ir, strādāt vienā komisijā un attiecīgi strādāt otrā komisijā. Nu šīs komisijas ir sadalītas it kā divās grupās. Tāpēc es arī tiešām iestātos par to, lai mēs balsotu par ļaušanu strādāt jebkuram deputātam, tāpat kā citiem deputātiem. Un konkrēti šajā gadījumā es atbalstu šo balsojumu par Eniņa kunga strādāšanu gan šinī komisijā, ko tagad sēdes vadītāja, kad beigsies debates, liks uz balsojumu, gan arī iepriekšējā gadījumā, jo 142. pants paredz: ¿Ja balsošanas rezultātu pamatoti apšauba vismaz 5 deputāti, izdarāma pārbalsošana¿.

Jūs dzirdējāt, ka Gaiļa kungs atnāca šeit priekšā un apšaubīja savus rezultātus, attiecīgi tika saņemts apstiprinājums par to, ka viņš nav balsojis, tātad ir notikusi kļūda vai arī nav strādājusi aparatūra - to mums šobrīd ir grūti pateikt. Un attiecīgi 5 deputāti ir iesnieguši (pie sēdes vadītājas ir šis dokuments), tā ka es pie viena, lai nebūtu otrreiz jānāk šeit priekšā, runāju gan par to jautājumu, gan jau par nākošo, šajā gadījumā - par procedūru, aicinot pārbalsojot balsot arī par Eniņa kunga iekļaušanu šinīs te abās komisijās. Paldies.

Sēdes vadītāja. Ilmārs Bišers - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcijas deputāts.

I.Bišers (DPS).

Cienījamie kolēģi! Es lūdzu jūs taupīt mūsu visu kopējo laiku. Es gribu runāt ne par to, kurā komisijā Eniņa kungam būtu jāstrādā, bet es domāju, ka mēs pilnīgi lieki esam sākuši šeit garu un nevajadzīgu diskusiju par Kārtības rulli. Kārtības rullī ir viens jautājums - komisiju sastāva izveidošana. Šis jautājums nav nobeigts, un mēs turpinām izskatīt. Tāpēc es domāju, ka Krastiņa kunga iebildums nebija vietā. Ir izsludināts patlaban balsojums par Eniņa kunga iesniegumu, un šo jautājumu mēs nobalsosim. Par cik ir pacēlies Gaiļa kunga iesniegums, ka viņa aparāts nav nostrādājis, (Zālē smiekli.) un šinī gadījumā jautājums ir par to, ka vajadzētu pārbalsot, ir iesniegts tāds iesniegums, un pēc tam, kad mēs nobeigsim sarunu par balsojumu, jau pasludināto balsojumu par Eniņa kunga strādāšanu šajā komisijā - Eiropas lietu komisijā, mēs varam atgriezties sakarā ar piecu deputātu iesniegumu un acīmredzot tad arī atklāt debates, vai viņam jāstrādā šinī komisijā vai jāstrādā kādā citā komisijā, vai vēl kādu citu lēmumu pieņemt mēs esam tiesīgi. Un taupīsim paši savu laiku. Paldies.

Sēdes vadītāja. Odisejs Kostanda - frakcijas ¿Latvijai¿ deputāts.

O.Kostanda (Latvijai).

Cienījamo priekšsēdētāj! Prezidij! Kolēģi! Es gribētu aicināt LNNK, Zemnieku savienību, LKDS palikt principiāliem, palikt pie tās pašas pozīcijas, kas viņiem bija 5. Saeimā, tas ir, pie pozīcijas, ka, ja deputāts izstājas vai tiek izslēgts no frakcijas, tas noliek mandātu. Jūs šo viedokli aizstāvat, vai es redzu, ka jūs atkal esat metuši kārtējo kūleni, teiksim, - maināt savus uzskatus, nododat savus principus un... (No zāles deputāts A.Kiršteins: ¿Tu jau nenoliki? Deputāts J.Dobelis: ¿Mēs mācāmies no tevis¿) (zālē aplausi). Paldies par aplausiem! Es redzu, ka tātad Zemnieku savienība un LNNK ir atkal mainījušas savus uzskatus un atkal atbalsta to, uz ko es viņus aicinu. Tātad nākošajā balsojumā, ja tāds būs nepieciešams, LNNK tieši tā arī principiāli rīkosies.

Otrkārt, es gribu teikt, ka šeit tomēr ir jāsaprot, ka deputāts, ja viņš ir ievēlēts Saeimā, viņš pārstāv noteiktu politisku spēku - šeit šajā gadījumā vai nu partiju, vai partiju koalīciju, vai tā, kā piedāvāja Lujāna kungs, ka ir izveidojies, piemēram, viens no neatkarīgo deputātu blokiem, kurā var iekļauties darbā tas vai cits deputāts. Lūdzu - ir iespēja katram deputātam izvēlēties savu politisko vietu šeit, Saeimā, bet strādāt vienkārši komisijā, nepārstāvot kādu noteiktu politisko spēku, kādu noteiktu politisko spēku apvienību, ir bezjēdzīgi. Un šajā gadījumā, kamēr Eniņš vienkārši sēž šeit kā brīvklausītājs, nav atradis savu vietu ne Latvijas politikā, ne arī šeit, Saeimā, ir grūti arī mums pieņemt lēmumu par to, kādā komisijā viņš būtu, kā saka, atbalstāms, lai viņš varētu šeit vislietderīgāk darboties, bet tikmēr... Nu, Kiršteina kungs, neķērc, nāc šeit priekšā! Bet tikmēr šeit, Saeimā, Eniņa kungam ir tā priekšrocība, ka viņš, nepiesaistīts ne pie vienas konkrētas komisijas, varēs brīvi iet un strādāt jebkurā no komisijām, jo tādas arī ir deputāta tiesības. Viņš varēs vienu sēdi pavadīt Juridiskajā komisijā, citu sēdi - Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, visur nākt ar saviem priekšlikumiem, iesniegumiem, likumprojektiem. Tā ka Eniņa kungam ir faktiski vēl plašākas darbības iespējas nekā mums pārējiem, kuri esam konkrētās politiskajās pozīcijās. (Skaļi komentāri zālē)

Sēdes vadītāja. Godātie deputātu kungi! Es jums gribētu aizrādīt, ka izsaucieni ir atļauti, bet komentāri no zāles nav atļauti. Un, ja jūs kāds vēlaties runāt, lūdzu, piesakieties debatēs, kamēr viņas nav slēgtas, un izsakiet savu viedokli no tribīnes. Jo diemžēl stenogrammā nevar ierakstīt to, ko jūs saucat no zāles, kā arī radioklausītāji nedzird tik labi, ko jūs esat teikuši.

Lūdzu, vai vēl kāds ir pieteicies debatēs? Debates slēdzam. Tātad lūdzu balsot par Gunta Eniņa iesniegumu: ¿Daru jums zināmu, ka vēlos strādāt 6. Saeimas Eiropas lietu komisijā¿. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 50, pret - 40, atturas - 9. Guntis Eniņš ir iekļauts Eiropas lietu komisijas sastāvā.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis sekojošu iesniegumu: ¿Apšaubām balsošanas rezultātus par Eniņa kunga līdzdalību Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Ierosinām pārbalsot.¿ Iesniedzēji: Indulis Bērziņš, Jānis Lagzdiņš, Aivars Endziņš, Vilis Krištopans, Imants Daudišs, Kristiāna Lībane, Antons Seiksts, Andris Tomašūns. Lūdzu, vai kāds vēlas runāt ¿par¿, ¿pret¿? Lūdzu balsot par šo iesniegumu. Lūdzu balsošanas režīmu! Zvanu, lūdzu! Atvainojos, cienījamie deputāti! Lūdzu atsaukt balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 51, pret - 41, atturas - 7. Atbilstoši Kārtības ruļļa 142. pantam: ¿Ja balsošanas rezultātu pamatoti apšauba vismaz 5 deputāti, izdarāma pārbalsošana¿, tātad izskatām Gunta Eniņa iesniegumu un balsošanas rezultātus: ¿Daru jums zināmu, ka vēlos strādāt 6. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā¿. Neviens nevēlas runāt? Lūdzu zvanu! Es ceru, ka visi deputāti ir vietas ieņēmuši un vairs pretenziju nebūs, ka ir arī paskatījušies, kā darbojas balsošanas aparatūra. Tad balsošanas režīmu! Zvans bija. Vēlreiz zvanu? Labi! Lai tagad ir kārtība. Lai dzird arī tie, kas nedzirdēja pirmo reizi. Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 51, pret - 39, atturas - 9. Guntis Eniņš iekļauts Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis sekojošu iesniegumu: ¿Saskaņā ar Saeimas lēmuma ¿Par Saeimas komisiju izveidošanas noteikumiem¿ 7. punktu 9.11.95. lūdzu balsot par iespēju strādāt Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā. Savu iesniegumu motivēju sekojoši. Mana ilggadējā profesionālā darba pieredze ir saistīta ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības sektoru. Kopš 5. Saeima ir likvidējusi Vides un sabiedrisko lietu komisiju, uzskatu, ka savas zināšanas visnoderīgāk varētu likt lietā Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā. Iesniedzējs - Indulis Emsis - LNNK, LZP frakcijas deputāts¿. Atklājam debates.

Sēdes vadītāja. Vai debatēs kāds ir pieteicies? Nav. Debates slēdzam, tās neatklājot. Aleksandrs Kiršteins - LNNK, LZP frakcija. Par procedūru.

A.Kiršteins (LNNK, LZP).

Godājamā priekšsēdētāja! Godājamie deputāti! Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka sēdes vadītāja joprojām vada sēdi neatbilstoši Kārtības rullim. Es gribētu nolasīt arī dažiem frakciju un neatkarīgajiem deputātiem vienu pantu, jo es šeit dzirdēju tādus izsaucienus, kā ¿starpsaucieni no zāles liecinot par inteliģences pazīmi¿. Tātad 71.pantā ir rakstīts: ¿Starpsaucieni ir atļauti, bet sarunas starp runātāju tribīnē un deputātu nav pieļaujamas¿. Godājamā Kreituses kundze teica, ka komentāri nav atļauti, bet izsaucieni ir atļauti. Ar ko starpsaucieni atšķiras no komentāra - tas Kārtības rullī nav uzrādīts. Vai tas ir komentārs vai tas ir starpsauciens - nav absolūti nekādas atšķirības, tāpēc es lūgtu turpmāk sēdes vadītāju ievērot Kārtības rulli saskaņā ar 71.pantu. Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies, Kiršteina kungs! Tātad lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu deputātus balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 48, pret - 49, atturas - 2. Lēmums nav pieņemts.

Sakarā ar mūsu lēmumu darba kārtībā tika iekļauts otrais darba kārtības jautājums ¿Par Saeimas deputātu delegāciju Baltijas asamblejā apstiprināšanu¿. Lūdzu, vai iesniedzēji vēlas runāt? Neviens nevēlas runāt. Sagatavotajā lēmuma projektā ir iesniegts sekojošs teksts: ¿Apstiprināt Saeimas deputātu delegāciju Baltijas asamblejā šādā sastāvā:

Valdis Birkavs - ¿Latvijas ceļš¿,

Ilmārs Bišers - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Oļegs Deņisovs - Latvijas Sociālistiskā partija,

Roberts Dilba - Latvijas Vienības frakcija,

Vladilens Dozorcevs - Tautas saskaņas partijas frakcija,

Kārlis Jūlijs Druva - LZS, LKDS, LDP partijas frakcija,

Indulis Emsis - LNNK, LZP frakcija,

Viktors Kalnbērzs - Latvijas Vienības partijas frakcija,

Valdis Krisbergs - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija,

Vilis Krištopans - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Ivars Jānis Ķezbers - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija, Aristids Jēkabs Lambergs - LNNK, LZP frakcija,

Leopolds Ozoliņš - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Andrejs Požarnovs - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Māris Rudzītis - frakcija ¿Latvijai¿,

Andris Saulītis - frakcija ¿Latvijai¿,

Juris Sinka - frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿,

Jānis Strods - frakcija ¿Latvijai¿,

Andris Tomašūns - frakcija ¿Latvijas ceļš¿,

Māris Vītols - LZS, KDS, LDP frakcija.

Pieteikumi debatēs nav saņemti. Ir priekšlikums balsot par komisijas sastāvu kopumā - tādu, kāds tas ir iesniegts Saeimas lēmuma projektā. Iebildumu nav. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu deputātus balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 93, pret - nav, atturas - 4. Lēmums pieņemts.

Tagad vārds Saeimas sekretāram Imantam Daudišam par komisiju turpmāko darbu.

I.Daudišs (6.Saeimas sekretārs).

Godātais Prezidij! Godātie deputāti! Saskaņā ar Kārtības ruļļa 151.pantu Saeimas sekretārs sasauc komisiju pirmās sēdes un vada tās līdz priekšsēdētāja ievēlēšanai. Es gribētu jūs informēt par to, ka es sasaucu komisiju pirmās sēdes šādos laikos un dienās. Tātad šodien, 16.novembrī, Ārlietu komisijas sēde pulksten 11.00 šeit blakus - Prezidija zālē. Es uzreiz, lai neatkārtotos pēc tam, gribētu pateikt, ka visu komisiju sēdes notiks šeit, Prezidija zālē. Tātad es lasīšu diezgan lēni, lai jūs paspētu pierakstīt.

Ārlietu komisija tātad 11.00.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija - 12.00.

Juridiskā komisija - 13.00.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija - 14.00.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija - 15.00.

Aizsardzības un iekšlietu komisija - 15.30. Pusstundu tātad te ir intervāls.

Un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija - 16.30.

Tas ir šodien.

Rīt, 17.novembrī, pulksten 9.00 - Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija.

Sociālo un darba lietu komisija - pulksten 10.00.

Pieprasījumu komisija - pulksten 11.00.

Revīzijas komisija - pulksten 12.00.

Saimnieciskā komisija - pulksten 13.00.

Nacionālās drošības komisija - pulksten 14.00.

Pilsonības likumu izpildes komisija - pulksten 15.00.

Eiropas lietu komisija - pulksten 16.00. Rīt, 17.novembrī. Tātad te blakus - Prezidija zālē. Paldies.

Sēdes vadītāja. Darba kārtības jautājumi izskatīti. (Starpsauciens no zāles: ¿Kad nākamā sēde?¿)

Nākošā, kārtējā, sēde notiks nākamo ceturtdien, 23.novembrī, pulksten 9.00. Sestdien, 18.novembrī, pulksten 12.00 Saeimas Prezidijs ir sasaucis svinīgo sēdi sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 77.gadadienu.

Lūdzu godātos deputātus reģistrēties! Reģistrācijas režīmu! Godātie deputātu kungi! Lūdzu reģistrēties! Saeimas sekretāra biedri Janīnu Kušneri lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātus!

J.Kušnere (6.Saeimas sekretāra biedre).

16.novembra... Cienījamie kolēģi! Lūdzu uzmanību! 16.novembra Saeimas sēdē nav reģistrējies Viktors Kalnbērzs.

Sēdes vadītāja. Pēc piecām minūtēm Saeimas Prezidija zālē notiks Saeimas Prezidija sēde.

16.novembra sēdi paziņoju par slēgtu.

Redaktores: J.Kravale, L.Bumbura

Datoroperatores: B.Strazdiņa, S.Bērziņa, M.Ceļmalniece, I.Kuzņecova

Korektores: D.Kraule, J.Kurzemniece, S.Stikute

SATURA RĀDĪTĀJS

1995.gada 16.novembra 6.Saeimas

rudens sesijas sēde

Par darba kārtību - 1.lpp.

Lēmuma projekts ¿Par Saeimas komisiju izveidošanas

kārtību¿

(13., 13.-a, 13.-b, 13.-c un 13.-d dok.) - 2.lpp.

Ārlietu komisija - 2.lpp.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija - 2.lpp.

Juridiskā komisija - 3.lpp.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija - 4.lpp.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija - 4.lpp.

Aizsardzības un iekšlietu komisija - 5.lpp.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija - 5.lpp.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās

politikas komisija - 6.lpp.

Sociālo un darba lietu komisija - 6.lpp.

Pieprasījumu komisija - 7.lpp.

Revīzijas komisija - 8.lpp.

Saimnieciskā komisija - 8.lpp.

Nacionālās drošības komisija - 9.lpp.

Debates - dep. O.Grīgs - 9.lpp.

Pilsonības likuma izpildes komisija - 11.lpp.

Eiropas lietu komisija - 12.lpp.

Lēmuma projekts ¿Par deputāta G.Eniņa ievēlēšanu

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā¿ (Nav

pieņemts)

(13.-c dok.) - 13.lpp.

Debates - dep. A.Tomašūns - 13.lpp.

Lēmuma projekts ¿Par deputāta G.Eniņa ievēlēšanu

Eiropas lietu komisijā¿

(13.-d dok.) - 13.lpp.

Par procedūru - dep. M.Gailis - 14.lpp.

- dep. Dz.Ābiķis - 14.lpp.

- dep. A.Gorbunovs - 15.lpp.

- dep. J.Dobelis - 16.lpp.

Debates - dep. Dz.Ābiķis - 16.lpp.

- dep. M.Lujāns - 17.lpp.

- dep. A.Endziņš - 17.lpp.

Par procedūru - dep. A.Krastiņš - 18.lpp.

- dep. A.Požarnovs - 19.lpp.

Debates - dep. J.Dobelis - 20.lpp.

- dep. I.Bērziņš - 21.lpp.

- dep. I.Bišers - 22.lpp.

- dep. O.Kostanda - 22.lpp.

Lēmuma projekts ¿Par deputāta G.Eniņa ievēlēšanu

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā¿

(13.-c dok.) - 24.lpp.

Lēmuma projekts ¿Par deputāta I.Emša ievēlēšanu

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās

politikas komisijā¿

(13.-b dok.) - 24.lpp.

Par procedūru - dep. A.Kiršteins - 25.lpp.

Lēmuma projekts ¿Par Saeimas deputātu delegācijas

Baltijas asamblejā apstiprināšanu¿ - 25.lpp.

Paziņojums - Saeimas sekretārs

I.Daudišs - 26.lpp.

Reģistrācijas rezultāti

Nolasa - Saeimas sekretāra

biedre J.Kušnere - 28.lpp.

Piektdien, 1.martā
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde