Latvijas Republikas 6. Saeimas ārkārtas sēde

1995. gada 9. novembrī.

Sēdi vada Latvijas Republikas 6. Saeimas priekšsēdētāja

Ilga Kreituse.

Sēdes vadītāja. Cienījamās kolēģes un kolēģi! Paziņoju par atklātu 6. Saeimas pirmās rudens sesijas 9. novembra ārkārtas sēdi, kuru saskaņā ar Kārtības ruļļa 38. pantu pēc sava ierosinājuma sasauca Saeimas Prezidijs, ņemot vērā 10 deputātu, kā arī Saeimas Frakciju padomes pārstāvju priekšlikumus.

Bet, tā kā Kārtības rullis paredz, ka mums ir trīs reizes dienā jāreģistrējas... bet, kā jūs redzat, darba kārtībā ir tikai viens jautājums, tādēļ lūdzu tagad reģistrēties. Lūdzu reģistrācijas režīmu! Lūdzu rezultātu! Paldies. Lūdzu Kušneres kundzi nolasīt reģistrācijas rezultātus.

J.Kušnere (6. Saeimas sekretāra biedre).

Labrīt, cienījamie kolēģi! Šodien reģistrējušies, kā jūs redzējāt, ir 95 deputāti un 5 nav reģistrējušies. Es nosaukšu. Ja kāds tomēr ir, tad, lūdzu, atsaucieties!

Kārlis Čerāns,

Modris Plāte,

Jānis Rubulis,

Anatolijs Tučs,

Gundars Valdmanis. Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi, kā jūs redzējāt, šodienas sēdes darba kārtībā ir viens jautājums - Saeimas lēmuma projekts ¿Par Saeimas komisiju izveidošanas noteikumiem¿. Uz šo brīdi lēmuma projekts ir pieņemts sakarā ar 10 deputātu parakstiem. Iesniedzēji: Lagzdiņš, Kreituse, Rugāte, Seile, Kuprijanova, Lujāns, Bāns, Čepānis, Straume, Sinka. Vai no iesniedzējiem kāds vēlas vārdu? Jānis Lagzdiņš - ¿Latvijas ceļa¿ frakcija.

J.Lagzdiņš (LC).

Godātie kolēģi deputāti! Kā jūs zināt, Frakciju pagaidu padome izveidoja darba grupu, kurā ietilpa no katras frakcijas pa vienam deputātam. Šī darba grupa izstrādāja lēmuma projektu, kurš ir jūsu priekšā. Bet, pirms runājam par šo lēmuma projektu, godātie kolēģi, es gribētu atgādināt, ka Saeimas komisiju darbību reglamentē Kārtības ruļļa sestā nodaļa un komisiju skaitlisko sastāvu un principus, pēc kādiem tiek veidotas komisijas, nosaka, pirmkārt, 153. panta otrā daļa, kura nosaka, ka deputāts vienā un tajā pašā laikā var būt ne vairāk kā divu pastāvīgo komisiju loceklis. Savukārt 149. panta otrā daļa nosaka, ka katras komisijas skaitlisko sastāvu, kā arī komisijas izveidošanas principus nosaka Saeima. Frakciju padomes izveidotā darba grupa nolēma, ka nebūtu jāaprobežojas tikai ar šiem noteikumiem, šiem diviem noteikumiem, bet jāizveido īpašs lēmums, kas sīkāk reglamentētu komisiju izveidošanas principus. Es gribētu atgādināt, ka šāds lēmums bija arī... tika pieņemts arī tad, kad sāka darboties 5. Saeima, tas bija ļoti līdzīgs pēc sava satura tam lēmumam, kas šobrīd jums ir izsniegts kā projekts. Tātad par ko vienojās darba grupa?

Darba grupa vienojās, pirmkārt, par to, ka Kārtības ruļļa 149. pantā uzskaitītās 16 komisijas būtu nosacīti jāsadala divās grupās. No 1. līdz 9. komisijai būtu jāatzīmē nosacīti kā likumdošanas komisijas, savukārt no 11. līdz 16. komisijai nosacīti būtu jānosauc kā organizatoriskās jeb speciālās komisijas. Darba grupa vienojās par šādu vienu ļoti svarīgu principu, ka viens deputāts var darboties tikai vienā likumdošanas komisijā un vienā speciālā komisijā. Nevar būt tā, ka deputāts vienlaikus ir, piemēram, Sociālo un darba lietu komisijā un Juridiskajā komisijā. Bet deputāts var būt, piemēram, Juridiskajā komisijā un Pilsonības likuma izpildes komisijā.

Tāpat darba grupa vienojās par otru ļoti svarīgu principu, ka divi deputāti no vienas frakcijas var ietilpt vienā likumdošanas komisijā vai vienā speciālajā komisijā tikai tad, ja no šīs frakcijas katrā likumdošanas komisijā ir vismaz viens deputāts. Kādēļ ir šāds princips? Tādēļ, godātie kolēģi, lai nesakoncentrētu viena frakcija, piemēram, kādā vienā komisijā pārāk daudz savus deputātus un tādā veidā negodīgi vai kaut kādu subjektīvu citu apsvērumu dēļ un nenodrošinātu pārsvaru. Šie divi principi, mūsuprāt, rada zināmu proporcionalitāti komisijas veidošanas gaitā.

Darba grupa vienojās arī par to, ka būtu nepieciešams, pirms notiek balsošana par komisiju personālsastāvu, saņemt no katra deputāta rakstveida apliecinājumu, ka viņš vēlas kļūt par attiecīgās komisijas locekli. Tādēļ lēmuma projektā ir 5. pants.

Tālāk. Mēs vienojāmies par to, ka, lai saīsinātu balsošanas procesu, lai pārāk ilgi nenoritētu balsošanas process, būtu nepieciešams noteikt, ka gadījumos, ja frakcijas ir izvirzījušas deputātus pastāvīgajām komisijām atbilstoši Kārtības rullim un šim lēmumam, kurš ir nodots jūsu apspriešanai, balsošana notiek nevis par katru deputātu atsevišķi, bet par attiecīgajām komisijām kopumā. Tādējādi mēs saīsinātu šo laiku.

Turklāt, ņemot vērā atsevišķus darba grupas priekšlikumus, tika lēmuma projektā ietverts 7. pants, kurš nosaka, ka izņēmuma gadījumos deputātu var ievēlēt komisijā, neievērojot šos noteikumus, kas minēti no 2. līdz 5. punktam. Kā liecina 5. Saeimas darbība, nereti rodas situācijas, ka frakcijas tomēr apmainās gan vietām komisijās, gan arī kādu citu apsvērumu un apstākļu dēļ netiek ievēroti šie noteikumi.

Svarīgs ir arī 8. punkts, kurš nosaka, ka par to deputātu ievēlēšanu komisijās, kuri nepieder pie frakcijām, lemj Saeima. Tas nozīmē, ka šobrīd, kad mūsu Saeimā ir viens deputāts, kurš nepieder pie frakcijām, par viņa ievēlēšanu vienā vai otrā komisijā mēs lemsim atsevišķi - balsojot .

Godātie kolēģi, lūdzu jūs principā atbalstīt šo Saeimas lēmuma projektu, bet, ņemot vērā to, ka ir iesniegti jau šobrīd divi priekšlikumi par šo lēmuma projektu, acīmredzot būs jāizveido pagaidu komisija šo priekšlikumu izvērtēšanai un sagatavošanai galīgai nobalsošanai un pieņemšanai. Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Paldies. Atklājam debates. Pirmais ir pieteicies Anatolijs Gorbunovs - ¿Latvijas ceļa¿ frakcijas deputāts.

A.Gorbunovs (LC).

Cienījamo Prezidij! Godātie deputāti! Par lēmuma projektu. Diemžēl Kārtības rullī lēmuma projekta procedūra nav precīzi fiksēta, un līdz ar to dažādi var pielietot jeb attiecināt procedūru, kura ir likumprojektiem, - patstāvīgo priekšlikumu apspriešanai un arī citādi. Es iesniedzu Sekretariātā priekšlikumu un ceru, ka jūs jau esat to saņēmuši.

Un man faktiski ir divi jautājumi. Pirmais. Man liekas, ka katrs deputāts ir suverēns šajā namā un šajā zālē (es ar to domāju balsojumus, piedalīšanos komisijās un cita veida viņa darbības), un faktiski šeit visu frakciju pārstāvji ir to arī apliecinājuši ar lēmuma projekta 5. punktu: ¿Deputātu komisijā var ievēlēt tikai tad, ja viņš Saeimas Prezidijam rakstveidā apliecinājis, ka vēlas kļūt par attiecīgās komisijas locekli.¿ Protams, šo apliecināšanu varētu izdarīt dažādi. Lai atceramies: kad mēs vēlējām amatpersonas, tad šī deputātu piekrišana balotēties vai kandidēt attiecīgās amatpersonas amatā bija apliecināta ar iesniedzēja parakstu. Protams, ka varētu būt arī varianti, ka to apliecina frakcijas vadītājs vai arī katrs deputāts atsevišķi, bet katrā ziņā es domāju, ka tāds punkts šeit ir ierakstīts un tas ir arī pareizi, un to ir lēmuši visu frakciju pārstāvji.

Bet lasiet nākamo, tas ir, 6., pēc tam lasiet, lūdzu, 7. punktu: ¿Izņēmuma gadījumā, ja Saeima tā nolēmusi, deputātu var ievēlēt komisijā, neievērojot šā lēmuma 2. - 5. punkta noteikumus.¿ Tātad Saeima izņēmuma gadījumos... tas ir mans nākamais diskusiju temats - par izņēmuma gadījumiem. Tātad Saeima tomēr pretēji deputāta gribai var likt viņam strādāt Sociālo lietu komisijā vai Cilvēktiesību komisijā, kurā viņš negrib, bet viņš grib Ārlietu komisijā, un Ārlietu komisijā daudzi grib. Tā ir deputāta griba, lai tas tā notiek. Bet tātad Saeima var attiecībā uz vienu varbūt nepopulāru komisiju pieņemt lēmumu - izveidot šo komisiju pret deputātu gribu. Es domāju, ka tas nekādā gadījumā nevar notikt, jo tad mēs sāksim savu darbību ar precedentiem, kuri diez vai būtu atbalstāmi.

Tāpēc es ierosinu svītrot 7. punktu. Ierosinu to svītrot arī otra apsvēruma dēļ. Es nezinu, kā jums, bet man personīgi jau sen kaut kādā veidā ir izveidojies tomēr varbūt cits stereotips, kas arī nav tas labākais, bet katrā ziņā šie izņēmuma gadījumi mūsu, dažādu šeit sanākušo tautas priekšstāvju, darbībā jau tika pamazām izskausti un netika lietots tāds termins kā ¿izņēmuma gadījumā¿, jo ¿izņēmuma gadījumu¿ nekad nevar noformulēt. Ko nozīmē - ¿izņēmuma gadījums¿? Izņēmuma gadījums paver iespējas, ar vienu vārdu sakot, tādai likumīgai lietai - visu uzskatīt par izņēmuma gadījumu.

Es saprotu, ka Saeima tiešām var lemt arī citādi, ja tas ir nepieciešams katrā konkrētajā gadījumā, bet tad katru konkrētu gadījumu izskata - un bez šā ¿izņēmuma gadījuma¿.

Tāpēc, protams, redakcija arī varbūt nav tā labākā, es te ierosināju papildināt 3. un 4. punktu: ¿ja Saeima nav lēmusi citādi¿. Ja šeit komisijas locekļi nav līdz galam visus iespējamos variantus šajos punktos atainojuši, ļoti iespējams, ka Saeimai ir jālemj citādi, bet tad varbūt tā arī papildināt 3. un 4. punktu.

Un pēdējais. Es ierosinu Sekretariātam - vai nu sekretāra, vai sekretāra biedres vadībā tad, kad ir plenārsēde, uzsākt šeit darbu vismaz pusstundu pirms sēdes sākuma.

Sēdes vadītāja. Paldies. Lūdzu, vārds Modrim Lujānam - Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija.

M.Lujāns (LSP).

Cienījamie kolēģi! Sakarā ar to, ka šeit mēs izskatījām šo jautājumu un nebijām ņēmuši vērā tādu iespēju, ka varētu arī neizveidoties uz kādu laiku frakcija, tad, kā es iesniedzu lūgumu, teiksim, 3. un 4. punktā aiz vārda ¿frakcija¿ jāieliek vai nu iekavās, vai aiz komata ¿deputātu grupa¿ - jo deputātu grupu es tomēr neuzskatītu par pareizu pielīdzināt individuāliem deputātiem, kas tiek individuāli arī izskatīti. Un attiecīgi tāds būs iesniegts jums izskatīšanai arī papildinājums - tas ir, 3. un 4. punktā aiz vārda ¿frakcija¿ ielikt vai nu iekavās, vai aiz komata ¿deputātu grupa¿. Paldies.

Sēdes vadītāja. Lūdzu! Lagzdiņa kungs? Lūdzu! Jānis Lagzdiņš - ¿Latvijas ceļa¿ frakcija. Es atvainojos! Endziņa kungs, jūs? Lagzdiņš jūs palaiž pa priekšu, ja? Pēc abpusējas vienošanās.

Aivars Endziņš - ¿Latvijas ceļa¿ frakcija.

A.Endziņš (LC).

Cienījamā priekšsēdētāja! Cienījamie kolēgas! Es aicinu cienījamo Saeimu atbalstīt gan Gorbunova kunga priekšlikumu, gan arī frakcijas ¿Tēvzemei un Brīvībai¿ priekšsēdētāja Straumes kunga priekšlikumu par šā lēmuma projekta redakcijas pilnveidošanu. Kāpēc? Pirmām kārtām 7. punkts tādā redakcijā, kā viņš ir pašreiz uzrakstīts, te paliek diezgan neskaidrs. Tīri no tāda, man liekas, valodas viedokļa, no juridiskā viedokļa. Kā mums būtu jārīkojas? Vai mums šajos gadījumos - izņēmuma gadījumos vajadzētu divus lēmumus. Vienu lēmumu, ka mēs pieļaujam izņēmumu un pēc tam - ievēlēšanu. Ja šajā gadījumā ir Gorbunova kunga priekšlikums par šā punkta svītrošanu un attiecīgi par 3. un 4.punkta papildināšanu ¿ja Saeima nav lēmusi citādi¿... tātad Saeima katrā gadījumā individuāli izvērtē un lemj. Un arī Straumes kunga priekšlikums - šeit rakstīt 3. un 4. punktā ¿no katras frakcijas¿... Jo tad iznāk tā, ka, ja frakcijā ir 5 vai 8, bet komisiju mums ir daudz, daudz vairāk, tad atkal paliek jautājums. Tik tiešām - kā tas ir? Tad obligāti katrai frakcijai ir jābūt un līdz ar to uzreiz paši par sevi šie izņēmumi rodas automātiski. Tīri loģiski. Tāpēc būtu pareizāk, ja tā vietā rakstītu nevis ¿no katras frakcijas¿, bet ¿no vienas frakcijas¿. Tad, es domāju, kopumā mēs varētu šo lēmuma projektu pieņemt. Paldies.

Sēdes vadītāja. Jānis Lagzdiņš - ¿Latvijas ceļa¿ frakcija.

J. Lagzdiņš (LC).

Godātie kolēģi deputāti! Paldies par izteiktajiem ierosinājumiem un priekšlikumiem. Tā kā tie ir nopietni, it īpaši tas priekšlikums, ko izteica priekšpēdējais debatētājs, proti, sociālistu pārstāvis Modris Lujāns, un tie ir iesniegti rakstveidā, tad Kārtības rullis paredz, ka šādos gadījumos jebkurš priekšlikums ir jāizskata komisijai. Tad es lūgtu atbilstoši Kārtības rullim Saeimas Prezidiju izveidot pagaidu komisiju; varbūt šajā komisijā varētu ietilpt tie paši pārstāvji, kas ietilpa darba grupā, ko izveidoja pagaidu Frakciju padome, un stundas laikā uzdot šai pagaidu Frakciju komisijai izvērtēt priekšlikumus un likt priekšā Saeimai savu atzinumu. Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Paldies. Vārds Jurim Kaksītim - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija.

J.Kaksītis (DPS).

Cienījamie kolēģi! Es ierosinu, lai lēmumā izskanētu komisijas tādā tekstā, kā tas ir norādīts Kārtības rullī, un līdz ar to 2. punktā tā vietā, lai rakstītu ¿vienā komisijā¿, mēs minētu vienu pastāvīgo komisiju. Tad tas būtu kontekstā ar Kārtības ruļļa 153. pantu, ka deputāti vienā un tajā pašā laikā var būt ne vairāk kā divu pastāvīgo komisiju locekļi, jo pretējā gadījumā var rasties domstarpības. Tās komisijas, kas sākas ar 11. un tālākās, tiks atzītas par pastāvīgajām. Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies. Lūdzu! Vairs debatēs neviens nevēlas uzstāties, tad mums ir jāvienojas par deputāta Jāņa Lagzdiņa priekšlikumu - izveidot pagaidu komisiju darbam pie likumprojekta ¿Par Saeimas komisiju izveidošanas noteikumiem¿. Kāds vēlas izteikties? Ja nevēlas, tad, lūdzu, balsosim par šo Jāņa Lagzdiņa priekšlikumu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātus! Par - 87, pret - 1, atturas - 3. Lēmums ir pieņemts.

Lūdzu, vai kāds vēlas izteikties par Jāņa Lagzdiņa ierosinātajiem principiem, pēc kādiem veidojama komisija? Tātad, cik es sapratu, tad Lagzdiņa kungs lūdz komisijā iekļaut tos pašus cilvēkus, kas jau strādāja pagaidu darba grupā, kad izstrādāja šo 10 cilvēku priekšlikumu. Man vienīgi ir lūgums Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcijai: varbūt jūs varētu izvirzīt citu pārstāvi?

I.Ķezbers (DPS).

Godājamie kolēģi! Mūsu frakcija - ¿Demokrātiskā partija Saimnieks¿ izvirzīja Juri Kaksīti šim darbam. (Starpsauciens no zāles: ¿Skaļāk!¿) Mēs izvirzām Juri Kaksīti šim darbam. Es vēlreiz atkārtoju, kolēģi, - tātad izvirzām Juri Kaksīti.

Sēdes vadītāja. Es ceru, ka kolēģi neapvainosies, ja es atkārtošu priekš tiem, kas nedzirdēja, ka Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija izvirza savu pārstāvi - deputātu Juri Kaksīti. Vai ir nepieciešams citām frakcijām atkārtot tos cilvēkus, kas strādāja komisijā? (Starpsauciens no zāles: ¿Nevajag!¿) Vai visiem deputātiem tas ir zināms? Tomēr ir priekšlikums. Lagzdiņa kungs, lūdzu jūs...

Jānis Lagzdiņš - ¿Latvijas ceļa¿ frakcija.

J.Lagzdiņš (LC).

Godātie kolēģi! Es varbūt ne tādēļ nācu tribīnē, lai nosauktu pēc atmiņas tos deputātus, kas strādāja darba grupā, bet tādēļ, lai aicinātu šos deputātus tad, kad tiks izsludināts pārtraukums, pulcēties Prezidija zālē uz īsu darba grupas sēdi. Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Te gan izskan arī cits viedoklis - ka vajadzētu sasaukt vēlreiz visus tos, kas strādāja šajā grupā no katras frakcijas, lai precīzi zinātu, kur tie cilvēki ir. Tāpēc man ir lūgums frakciju vadītājiem - iznākt priekšā un nosaukt savas frakcijas pārstāvjus, kas strādās šajā pagaidu komisijā.

Odisejs Kostanda...

O.Kostanda (TKL, ZP).

Frakcija ¿Latvijai¿ izvirza darbam šajā pagaidu darba grupā Janīnu Kušneri.

Sēdes vadītāja. Jirgena kungs - frakcijas ¿Tēvzemei un Brīvībai¿ deputāts.

A.Jirgens (TB).

Frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿ izvirza Jāni Straumi darba grupā.

Sēdes vadītāja. Andrejs Panteļējevs - ¿Latvijas ceļa¿ frakcija.

A.Panteļējevs (LC).

Frakcija ¿Latvijas ceļš¿ izvirza Jāni Lagzdiņu šeit darba grupā.

Sēdes vadītāja. Aivars Kreituss - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija.

A.Kreituss. Frakcija ¿Demokrātiskā partija Saimnieks¿ izvirza Juri Kaksīti šim darbam.

A.Bartaševičs (LSP).

Latvijas Sociālistiskā partija darba grupā izvirza deputātu Modri Lujānu.

Sēdes vadītāja. Es atvainojos! Jāpiesaka, kas runā, jo arī stenogrammai ir vajadzīgs ieraksts.

A.Bartaševičs. Deputāts Aleksandrs Bartaševičs.

Sēdes vadītāja. Jūs izvirzāt...

A.Bartaševičs. Mēs izvirzām Modri Lujānu.

Sēdes vadītāja. Tātad Latvijas Sociālistiskās partijas frakcijas pārstāvji izvirza Modri Lujānu.

A.Bartaševičs. Jā.

Sēdes vadītāja. Nacionālās frakcijas pārstāvis Aleksandrs Kiršteins.

A.Kiršteins (NF).

Godājamie deputāti! Mūsu frakcija izvirza Annu Seili.

Sēdes vadītāja. Latvijas Zemnieku savienības, Kristīgo demokrātu savienības, Latgales Demokrātiskās partijas frakcijas vadītājs Pauls Putniņš.

P.Putniņš (LZS, KDS, LDP).

Godātais Prezidij! Cienījamie kolēģi! Mūsu frakcija izvirza Antu Rugāti.

Sēdes vadītāja. Tautas saskaņas partijas frakcija. Vārds Dozorceva kungam!

V.Dozorcevs (TSP).

Tautas saskaņas partijas frakcija izvirza Ludmilu Kuprijanovu.

Sēdes vadītāja. Latvijas Vienības partijas frakcijas vadītājs Bāna kungs.

E.Bāns (LVP).

Latvijas Vienības partija uzticēja Edgaram Bānam šo pienākumu.

Sēdes vadītāja. Paldies. Tātad, lai nebūtu pārpratumu, es vēlreiz atļaušos nolasīt šo sarakstu.

Tātad Pagaidu komisijai tiek izvirzīti šādi deputāti: Juris Kaksītis, Janīna Kušnere, Jānis Straume, Jānis Lagzdiņš, Modris Lujāns, Anna Seile, Anta Rugāte, Ludmila Kuprijanova, Edgars Bāns.

Tā kā vienošanās bija, ka frakcija izvirza vienu, es domāju, ka mēs varam balsot par sarakstu kopumā, ja nav iebildumu. (No zāles deputāts J.Dobelis: ¿Man ir jautājums.¿)

Dobeļa kungs, jautājumi neeksistē! Ja jūs gribat runāt debatēs... Jūs gribat par procedūru? Lūdzu!

Juris Dobelis - Nacionālā frakcija. Par procedūru.

J.Dobelis (NF).

Godātie kolēģi! No rīta mēs reģistrējāmies, un nosauca piecus cilvēkus, kuri nav reģistrējušies. Es zālē neredzu Ziedoni Čeveru un Jāni Jurkānu un neredzēju viņus arī no rīta. Kā var būt, ka viņi ir reģistrējušies? (Starpsauciens no zāles: ¿Viņi ir zālē.¿)

Sēdes vadītāja. Dobeļa kungs! Cik es saprotu, Dobeļa kungs atsauc savas pretenzijas, jo zālē atrodas gan Jānis Jurkāns, gan Ziedonis Čevers. (Zālē smiekli.) Vēl kāds grib runāt par procedūru? Ja nav, lūdzu, deputāti pievērsiet uzmanību tagad balsošanas aparatūrai. Lūdzu balsot par Pagaidu komisijas izveidošanu darbam pie likumprojekta ¿Par Saeimas komisiju izveidošanas noteikumiem¿ 9 cilvēku sastāvā, par sarakstu kopumā. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 94, pret - nav, atturas - 3. Lēmums ir pieņemts.

Izmantojot Kārtības ruļļa 49. pantu, ierosinu izsludināt pārtraukumu uz 45 minūtēm.

Cienījamie kolēģi! Neleciet uzreiz kājās! Tie, kas pirmoreiz piedalās šajā praktiskā darba sēdē. Mums par šo lēmumu ir jānobalso. (No zāles deputāts A.Endziņš: ¿Nav jabalso!¿) Paldies, Endziņa kungs mani tikko kā laboja, ka ir jābalso. Paldies. Es zinu, ka jūs esat šā Kārtības ruļļa autors un to lieliski pārzināt. Atvainojos pārējiem deputātiem par šo tehnisko kļūdu. Paldies un uz redzēšanos pēc 45 minūtēm. Pievērsiet uzmanību, tas ir 10.15.

(P ā r t r a u k u m s )

Sēdi vada Latvijas Republikas 6.Saeimas priekšsēdētāja

Ilga Kreituse.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Tika izsludināts 45 minūšu ilgs pārtraukums. Tā kā komisija nav varējusi iekļauties šinīs 45 minūtēs... Es atvainojos, Lagzdiņa kungs! Mēs tikko kā gribējām teikt, ka jūs neesat iekļāvušies laikā. Bet, tā kā jūs esat ieradies, vai jūs, lūdzu, varat ziņot par komisijas darba rezultātiem?

J.Lagzdiņš (LC).

Godātie kolēģi deputāti! Tūlīt jums pavairos tabulu, kurai ir jābūt sagatavotai. Tātad pēc pāris minūtēm tabula būs gatava.

Sēdes vadītāja. Lagzdiņa kungs! Jūs vēlaties runāt? Paldies. Tad ierosinu sēdes pārtraukumu uz 10 minūtēm. Lūdzu deputātus... Lagzdiņa kungs, vai es pareizi sapratu jūs, ka jūs lūdzāt 10 minūtes? Lūdzu! Jūs varbūt varētu tribīnē to pateikt. Es jūs šeit nedzirdu no zāles.

J.Lagzdiņš. Godātie kolēģi deputāti! Likumdošanas darbs - tā ir nopietna lieta. Saskaņā ar Kārtības rulli visi priekšlikumi ir jāizvērtē, ir jāsagatavo tabula. Tātad šajā ziņā nekāda steiga nebūtu pieļaujama. Pirms stundas es tribīnē, runādams par šo projektu, lūdzu stundu ilgu pārtraukumu. Tika noteikts 45 minūšu ilgs pārtraukums, tādēļ mēs nevarējām iekļauties šajā grafikā, un tāpēc acīmredzot vajadzētu vēl 15 minūšu ilgu pārtraukumu. Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Lagzdiņa kungs! Lūdzu, precizējiet vēlreiz - cik minūšu jūs lūdzat tagad?

J.Lagzdiņš. Lūdzu 15 minūšu ilgu pārtraukumu.

Sēdes vadītāja.Lūdzu, balsosim par 15 minūšu ilgu pārtraukumu! Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret - 4, atturas - 3. Pārtraukums - 15 minūtes.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 6.Saeimas priekšsēdētāja

Ilga Kreituse.

Sēdes vadītāja. Kolēģi! Pirms sākam darbu pie mūsu komisijas iesniegtā lēmuma projekta labojumiem, lūdzu reģistrēties. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu! Lūdzu Saeimas Prezidija sekretāra biedri Kušneres kundzi nolasīt reģistrācijas rezultātus.

J.Kušnere (6.Saeimas Prezidija sekretāra biedre).

Nav reģistrējušies: Romāns Apsītis, Aleksandrs Kiršteins...

Sēdes vadītāja. Atvainojos. Apsīša kungs ir zālē. Lūdzu jūs enerģiskāk parādīt, ka jūs esat klāt!

J.Kušnere. Aleksandrs Kiršteins, Aristids Jēkabs Lambergs, Modris Plāte, Jānis Rubulis, Anatolijs Tučs. Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Paldies. Komisijas vārdā - Jānis Lagzdiņš, ¿Latvijas ceļa¿ deputāts.

J.Lagzdiņš (LC).

Godātie kolēģi deputāti! Tātad lēmuma projektā tika izdarīti... tātad ir iesniegti un izskatīti seši priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir par lēmuma projekta nosaukumu. Komisija ierosina izteikt lēmuma projekta nosaukumu šādi: ¿Par Saeimas pastāvīgi darbojošos komisiju izveidošanas noteikumiem¿. Atbilstoši Kārtības ruļļa 149.panta pirmajai daļai.

Sēdes vadītāja. Iebildumu nav? Paldies. Pieņemts.

J.Lagzdiņš. Frakcija ¿Tēvzemei un Brīvībai¿ iesniedza priekšlikumu 3. un 4.punktā vārdkopu ¿no katras frakcijas¿ izteikt ar vārdiem ¿no vienas frakcijas¿. Deputāts Modris Lujāns ierosināja lēmuma projekta 3. un 4.punktu aiz vārda ¿frakcijas¿ papildināt ar vārdiem ¿deputātu grupa¿. Komisija pieņēma pilnībā frakcijas ¿Tēvzemei un Brīvībai¿ priekšlikumu, kā arī konceptuāli atbalstīja deputāta Modra Lujāna priekšlikumu, izsakot 3. un 4.punkta sākumdaļu šādā redakcijā: ¿No vienas frakcijas vai politiskā bloka, kurā ietilpst pie frakcijām nepiederoši deputāti...¿ Un tālāk seko iepriekšējā redakcija.

Sēdes vadītāja. Iebildumu nav? Pieņemts.

J.Lagzdiņš. Komisija diezgan ilgi diskutēja... (No zāles deputāts J.Straume: ¿Par procedūru.¿)

Sēdes vadītāja. Atvainojos, Lagzdiņa kungs! Tikko kā... Par procedūru? Lūdzu! Frakcijas ¿Tēvzemei un Brīvībai¿ deputāts Jānis Straume.

J.Straume (TB).

Mūsu frakcijai ir priekšlikums - ņemot vērā to, ka šajā tabulā iekļautais 5.punkts... šā priekšlikuma būtība ir radikālāka nekā 4. priekšlikuma, tāpēc vajadzētu par šo balsot pirms 4.priekšlikuma.

Sēdes vadītāja. Vārds Anatolijam Gorbunovam - ¿Latvijas ceļa¿ frakcijas deputātam!

A.Gorbunovs (LC).

Godātie deputāti! Te nu gan sēdes vadītājai būtu jāizlemj šis jautājums, jo Kārtības rullī šīs gradācijas attiecībā uz radikālumu nav. Radikāls - tas ir visai nenoteikti. Bet šeit varētu pielietot citu. Deputāta Gorbunova priekšlikums ir plašāks. Jā, svītrot - tas ir radikāls, bet 4.priekšlikums ir - svītrot 7.punktu, vienlaikus papildinot 3. un 4. punktu ar vārdiem ¿ja Saeima nav lēmusi citādi¿. No šā viedokļa, es personīgi uzskatu, ka, protams, šis priekšlikums ir plašāks. Un, ja mēs sākam diskutēt, mums vispirms jāatklāj diskusijas un pēc tam jādara tas, ko mēs katrs gribam darīt ar šīm lietām, kuras ir ierosinātas. Bet katrā ziņā vispirms ir jāatklāj diskusijas un pēc tām sēdes vadītājai jālemj, par kuru balsos vispirms.

Sēdes vadītāja. Lūdzu! Jānis Lagzdiņš - ¿Latvijas ceļa¿ frakcijas deputāts.

J.Lagzdiņš (LC).

Godātie kolēģi deputāti! Ļoti uzmanīgi izskatījām abus šos priekšlikumus, un, ņemot vērā to, ka frakcijas ir tomēr ieinteresētas, lai darba gaitā būtu iespējas ¿pārbīdīt¿ kādus deputātus no vienas komisijas uz otru komisiju, lai vajadzības gadījumā, ņemot vērā deputātu izglītību, profesionālismu, pieredzi, iepriekšējo darbu, pieļautu iespēju strādāt vienas nelielas frakcijas deputātiem tātad vienā likumdošanas komisijā vai speciālajā komisijā... tādēļ vairākums atbalstīja priekšlikumu - atstāt 7.punktu. Vienlaikus komisija ņēma vērā to domu, ko izteica deputāts Anatolijs Gorbunovs, - ka būtu jāprecizē 7.punkta redakcija un nebūtu pieļaujams, ka deputāts tiktu ievēlēts pastāvīgajā komisijā bez viņa rakstveida piekrišanas. Tādēļ arī tika izdarīts grozījums. Mēs ierosinām izdarīt grozījumus 7.punktā. To jūs varat redzēt arī no 6.priekšlikuma, kuru komisija pati izstrādāja un arī, neapšaubāmi, ir atbalstījusi. Aicinu balsot par tādu redakciju un tādā secībā, kādā priekšlikumi ir sakārtoti priekšlikumu tabulā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu - Anatolijs Gorbunovs. Atklājam debates par Jāņa Lagzdiņa priekšlikumu. Lūdzu, vārds Anatolijam Gorbunovam - ¿Latvijas ceļa¿ frakcijas deputātam.

A.Gorbunovs (LC).

Cienījamais Prezidij! Cienījamā sēdes vadītāja - Saeimas priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Tātad mīļā miera labad es varu pateikt tūlīt, ka es piekrītu savam kolēģim Lagzdiņam, bet man diemžēl tad jāsaka, ka viņš kā jurists, uzsākot šo darbu, parasti to darīja ļoti principiāli juridiskajās lietās, bet tagad tātad viņš piekrīt šim vārdam ¿izņēmuma gadījumos¿. Endziņa kungs jau formulē. Šeit principā komisija ir ievērojusi to, ko es esmu iesniedzis, bet tā juridiskā valoda ir cita - tā nav juridiskā valoda ¿izņēmuma gadījumā¿. Juridiskā valoda tomēr ir ¿ja Saeima nav lēmusi citādi¿. Tāpēc katrā ziņā man personīgi liekas, ka, ja Saeima nobalso par manu priekšlikumu, tad viss tas, ko komisija lēma un par ko balsoja, tas viss tur ir, viņš tikai ir uzrakstīts juridiskā valodā. Daudzmaz juridiskā valodā. Bet katrā ziņā tās lielās pretrunas, kura bija šajā komisijas lēmuma projektā, šeit vairs nav. Tāpēc es tiešām tajā ziņā piekrītu komisijai, bet par savu priekšlikumu es aicinu balsot.

Sēdes vadītāja. Paldies. Juris Kaksītis - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcijas deputāts. Lūdzu!

J.Kaksītis (DPS).

Cienījamie kolēģi! Es uzskatu, ka šis priekšlikums, ja viņš realizēsies balsojumā, izsauks tālāk nepieciešamību mainīt likumu, jo praktiski tas ir pretrunā ar likumu - pretrunā ar Kārtības ruļļa 153.pantu, kas ir noteicis, reglamentējis katra deputāta garantētas tiesības piedalīties komisijā. Un, izlemjot šo jautājumu, mums ir jādomā par to, lai tās frakcijas, kuru sastāvā ir mazāk deputātu nekā komisiju, būtu tomēr garantētas, ka tiek pārstāvētas viņu intereses komisijās un tanī komisijā, kurā viņš grib darboties un kur viņu atbalsta. Pretējā gadījumā mums iznāks tā, ka Kārtības ruļļa 153.pants nosaka, kā var darboties komisijās, bet iznāk, ka Saeima pēc tam izlemj savādāk. Līdz ar to es uzskatu, ka atbilstoši Kārtības ruļļa nosacījumam ir komisijas izstrādātais variants, un es lūdzu balsot par to.

Sēdes vadītāja. Ja vairāk pieteikušos nav, debates slēdzam. (No zāles deputāts A.Gorbunovs: ¿5 minūtes lūdzu¿.) Lūdzu, Gorbunova kungs! Anatolijs Gorbunovs - ¿Latvijas ceļa¿ frakcija.

A.Gorbunovs (LC).

Godātie kolēģi, man ir tiesības piecas minūtes otrreiz runāt. Un deputāta Kaksīša teiktais mani stipri pārsteidza. Šis ¿izņēmuma gadījumā¿ ir atbilstoši Kārtības rullim, un pat pants tika nosaukts, un tas mani stipri pārsteidza. Katrā ziņā mani šis arguments galīgi nepārliecina, bet ir taisni otrādi - tātad izrādās, ka šeit nav juridiskā puse, bet ar ¿izņēmuma gadījumu¿ tā ir kaut kāda politiskā puse. Ja tā frakcija ierosina, tad, protams, tā ir frakcijas politiskā lieta, bet ne juridiskā puse.

Sēdes vadītāja. Debates gan bija pasludinātas par pārtrauktām, āmura sitiens bija noskanējis. Gorbunova kungs kā ierosinātājs saņēma vārdu, par cik mēs šo procedūru pārkāpām.

Lūdzu, Anna Seile - Nacionālā frakcija.

A. Seile (NF).

Cienījamie deputāti! Mēs šodien sākām tādas lielas debates par būtībā ļoti skaidru jautājumu, un to var saprast, tāpēc ka Saeima ir jauna un mēs varbūt visi pietiekami neesam iedziļinājušies Kārtības ruļļa noteiktajās normās. Vispirms es gribu teikt, ka man gribētos runāt par visiem šiem priekšlikumiem kopā, kuri būtībā visi runā par vienu tematu - tātad no trešā līdz sestajam priekšlikumam. Jo viņi visi runā par to, vai pieļaut kādam deputātam vai tikai kādam blokam piederošam deputātam strādāt komisijā, ja Saeima par to nobalso. Es atbalstu Gorbunova kunga izteikto priekšlikumu, kas ir juridiski korekts, precīzs, ka katra frakcija izvirza savus pārstāvjus komisijām, bet, ja ir citi priekšlikumi, tad Saeima par to var lemt. Tādas tiesības vienmēr Saeimai ir bijušas, arī 5.Saeimai. Es ceru, ka būs arī 6.Saeimai, un tādēļ šis priekšlikums izsaka visu būtību. Ja mēs atbalstītu Gorbunova kunga priekšlikumu, tad, protams, nav vajadzīgs šis 7.punkts, kurš ir ierosināts kā 5.priekšlikums, jo tur tiek noteiktas tās garantijas, kādos gadījumos Saeima var lemt atsevišķi. Bet es iebilstu pret 3.priekšlikumu un iebildu pret viņu jau komisijā. Diemžēl vairākums nebija mana ierosinājuma pusē, ka nevajag pieņemt tā, kā Lujāna kungs ir ierosinājis, - ka ¿no vienas frakcijas vai politiskā bloka, kurā ietilpst pie frakcijām nepiederoši deputāti¿, ka tikai tad viņi var strādāt kādā komisijā. Un, ja nu šis deputāts, nepiederēdams ne vienam, ne otram blokam, ir skaidri paudis savu pārliecību, ka viņš ir neatkarīgs, - pagaidām šāds mums ir viens deputāts -, kas tad viņam atliek? Mēs viņu ar varu grūžam vienā vai otrā blokā, kurš būs vinnētājs par vienu balsi vai kurš - zaudētājs. Es domāju, ka jāsaglabā šī demokrātiskā norma - neatkarīgajam deputātam atļaut palikt patiesi neatkarīgam. Tādēļ es ierosinu balsot cienījamos kolēģus pret 3.punktu, balsot par Gorbunova kunga ierosinājumu, un līdz ar to atkritīs arī balsojums par to, ka būtu jāatstāj tekstā 7.punkts. Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Valdis Krisbergs - Demokrātiskās partijas ¿Saimnieks¿ frakcijas deputāts.

V.Krisbergs (DPS).

Augsti godātā priekšsēdētāja! Prezidij! Kolēģes un kolēģi! Nupat ir strādājusi komisija, komisijā šie jautājumi ir izvērtēti, un man grūti saprast, kāpēc Saeimā, demokrātiskā institūcijā, vēlreiz tiek apstrīdēts vienas demokrātiski veidotas komisijas lēmums. Tauta gaida mūsu Saeimas ātrākus lēmumus, un mēs ierosinām balsot par šo. (No zāles deputāts J.Dobelis: ¿Lai dzīvo Krisbergs! Urā!¿)

Sēdes vadītāja. Lūdzu, Ludmila Kuprijanova - Tautas saskaņas partijas frakcijas deputāte.

L.Kuprijanova (TSP).

Es negribētu piekrist Seiles kundzei vienā argumentā, ka rodas strīdi tādēļ, ka ir daudz jaunu deputātu. Man šķiet, ka šie strīdi radušies tieši tādēļ, ka komisijā piedalās pārsvarā vecie deputāti un ļoti labi saprot, par ko ir runa, bet neviens par to nerunā šobrīd no tribīnes. Es gribētu pieskarties tātad no 4.līdz 6.priekšlikumam, būtībā par 7.punktu. Ir starpība, vai ierakstīt 7.punktā izņēmuma gadījumus vai 4.un 5. ja ¿Saeima nav lēmusi citādi¿. Jo mums ir pieredze, ka tādā gadījumā, kā tiks vēlētas komisijas, būs momentā no tā vai cita spēka... nav svarīgi, no kuras puses... kam būs īpašas intereses piedāvāt alternatīvu lēmumu, un Saeima viņu lems. Bet, ja ir 7.punkts, tad patiešām būs vajadzīga ļoti spēcīga motivācija, ka tas ir izņēmuma gadījums. (No zāles deputāts A.Gorbunovs: ¿Tāpat Saeima lems.¿) Saeima lems, Gorbunova kungs, bet paskaidrot izņēmuma gadījumu, es domāju, būs grūtāk, nekā automātiski katram balsojumam iesniegt alternatīvu. Un man šķiet, dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, ka tieši iekš tā ir šobrīd šis cīniņš - vai 4.un 5.punkta labojumus... vai 7.punkts. Un man gribējās varbūt padalīties ar jums savās domās, lai, arī balsojot, jūs ņemtu to vērā. Paldies.

Sēdes vadītāja. Jānis Lagzdiņš, ¿Latvijas ceļa¿ frakcijas deputāts.

J.Lagzdiņš (LC).

Godātie kolēģi deputāti! Paskatīsimies, kāds ir lēmuma projekts. Ja mēs gadījumā pieņemtu Gorbunova priekšlikumu, tas nedotu tos rezultātus, par kuriem runāja Anna Seile, jo 2.punkts lēmuma projektā saka, ka katrs Saeimas deputāts var būt tikai vienā komisijā, kas minēts Saeimas kārtības ruļļa 149.panta pirmās daļas 1.-9.punktā, kā arī vienā komisijā, kas minēta šā paša panta pirmās daļas 11.līdz 16.punktā. Un diemžēl Gorbunova kunga priekšlikumā nav atsauces uz 2.punktu un nav šī piebildes - 2.punkts netiek papildināts ar analogu piebildi kā 3.un 4.punkts - ¿ja Saeima lemj citādi¿. Tātad rezultāti, Seiles kundze, nebūs tādi, par kādiem jūs vēlaties un par kādiem jūs šeit runājat. Tā ka, godātie kolēģi, rezultāts var būt tikai tāds, Seiles kundze, proti, ir dotas tiesības vienam Saeimas deputātam ieiet Tautsaimniecības komisijā un ieiet, teiksim, Juridiskajā komisijā tikai tad, ja nobalsos par septīto... respektīvi, par 7.punktu. Es aicinātu godātos kolēģus balsot par komisijas redakciju. (No zāles deputāts A.Gorbunovs: ¿Pēc šiem vārdiem es noņemu savu priekšlikumu, bet kas būs šie izņēmuma gadījumi?¿)

Sēdes vadītāja. Jūs noņemat? Gorbunova kungs, jums būtu jāizmanto tribīne, bet es zinu, ka jūs esat divas reizes runājis, jūs vairs tribīnē iziet nevarat, jūs izmantojāt šīs tiesības. Endziņa kungs, jūs vārdu lūdzat? Aivars Endziņš - ¿Latvijas ceļa¿ frakcijas deputāts.

A.Endziņš (LC).

Cienījamo sēdes vadītāj! Cienījamie kolēģi! Es jau uzdevu jautājumu pirms tam Lagzdiņa kungam: bet kā tad paliek ar desmito komisiju, kas ir Kārtības rullī? Tā ir Mandātu un iesniegumu komisija. Un kontekstā ar to, ko piezīmēja cienījamais Kaksīša kungs? Šeit ir atsauce 2.punktā, ka katrs Saeimas deputāts var būt tikai vienā komisijā, kas minēta Saeimas Kārtības ruļļa 149.panta pirmās daļas 1.-9.punktā... Tātad komisijas ir uzskaitītas... kā arī vienā komisijā, kas minēta šā paša panta pirmās daļas 11.un 16.punktā. Kārtības ruļļa 153.panta otrā daļa pasaka kaut ko citu vēl - ka deputāts vienā un tajā pašā laikā var būt ne vairāk kā divu pastāvīgo komisiju loceklis. Mandātu un iesniegumu komisija arī ir pastāvīgā komisija. Man gan Lagzdiņa kungs teica, ka par Mandātu un iesniegumu komisiju ir atsevišķs lēmums par tās izveidošanu. Jā, bet deputāts tad strādās... tad iznāk tā, ka galu galā mēs pārkāpsim Kārtības ruļļa 153.panta otro daļu, ka faktiski var rasties situācija, ka viens un tas pats deputāts ir gan Mandātu un iesniegumu komisijas loceklis, gan tajā pašā laikā varbūt vēl kādas pastāvīgās komisijas (no 1. līdz 9 un vēl no 11.līdz 16.) loceklis, un iznāk, ka viņš būtībā ir trīs pastāvīgo komisiju loceklis, jo būtība šeit, ko... Rullī ir ierakstīts, ka ir šīs divas pastāvīgās komisijas, vai nu tīrās likumdošanas komisijas, vai, teiksim, Saeimas Revīzijas komisija vai Saimnieciskā komisija. Kā arī, ja Saeima savas darbības gaitā izveido kādas speciālās komisijas - vai tā ir Parlamentārās izmeklēšanas komisija vai kāda cita īpaša, kaut kāda jautājuma gatavošanai veidota komisija -, tad tur deputāts var būt iekšā. Tā ka šeit zināmā mērā vispār rodas jau pretruna ar likumu, ar šo lēmumu izslēdzot ārā un nedodot nekādu atsauci par 149.panta 10.punktu, proti, par Mandātu un iesniegumu komisiju. Var būt, ka mums vēl tomēr būtu nepieciešams pārdomāt, varbūt vēl vienu pārtraukumu paņemt, un darba grupa tomēr apsvērtu varbūt, arī novērstu šo trūkumu, kas ir. Paldies.

Sēdes vadītāja. Andrejs Požarnovs - frakcijas¿Tēvzemei un Brīvībai¿ deputāts.

A.Požarnovs (TB).

Man nav saprotama... tāda šis te procedūras jautājums, tas ir 4.un 5.punkts. Tie abi divi ir līdzīgi, bet, ja mēs par abiem diviem nobalsosim ¿par¿, tad tas nozīmē, ka tabulas 5.punkts izslēgs 4., jo tabulas 4.punkts tomēr ir garāks un plašāks. Es domāju, ka jautājums sākumā jārisina tādā veidā - vispār svītrot vai nesvītrot. Ja svītrot, tad balsot par 4., ar noteikumiem vai bez noteikumiem. Ja nesvītrot, tādā gadījumā - par tabulas 6.punktu. Mainīt lēmuma projekta 7.punktu vai nemainīt., Tad tas būtu loģiski, pretējā gadījumā šī kārtība ir tiešām neloģiska.

Sēdes vadītāja. Paziņoju debates par pabeigtām. Komisijas vārdā - Jānis Lagzdiņš, ¿Latvijas ceļa¿ deputāts.

J.Lagzdiņš (LC).

Godātie kolēģi! Tātad lēmuma projekta 1.punkts skaidri un gaiši nosaka, ka, veidojot komisijas, tiek ievēroti Kārtības ruļļa un vēl papildus šā lēmuma noteikumi. Tādējādi nekādā gadījumā viens deputāts nevar būt trijās vai četrās pastāvīgajās komisijās. Nevar būt. Turklāt 7.punktā ir atsauce, ka izņēmuma gadījumā var neievērot šā lēmuma 2.un 4.punkta noteikumus. Nevis Kārtības ruļļa noteikumus, Endziņa kungs! Paldies par uzmanību. Aicinu balsot par 4., 5.un 6.priekšlikumu. (No zāles deputāts A.Panteļējevs: ¿3. arī jābalso!¿)

Sēdes vadītāja. Trešais nav balsojams, jo tad, kad paziņoja, ka ir pieņemts, pretenziju zālē nebija un sākās diskusijas jau par 7.punktu. Cik es sapratu, Gorbunova kungs, jūs noņemat un neprasāt balsojumu. Vai paturat spēkā?.. (No zāles deputāts A.Gorbunovs: ¿Es noņemu!¿) Noņemat un neprasāt balsojumu. Tātad līdz ar to mums ir jābalso šobrīd par tabulas 5.punktu - svītrot lēmuma projekta 7.punktu (frakcijas ¿Tēvzemei un Brīvībai¿ ierosinājums). Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, balsosim! Lūdzu rezultātu! Par - 25, pret - 53, atturas - 14. Priekšlikums nav pieņemts.

Par 6.punktu. Komisija... Lagzdiņa kungs, jūs ziņosiet?

J.Lagzdiņš. Tātad, ņemot vērā deputāta Anatolija Gorbunova izteiktos ierosinājumus debatēs, komisija precizēja lēmuma projekta 7. punktu - ierosināja vārdus ¿neievērojot šā lēmuma 2. - 5. punkta noteikumus¿ aizstāt ar vārdiem ¿neievērojot šā lēmuma 2. - 4. punkta noteikumus¿. Tādējādi tika izlabota tā kļūda, kas tika pieļauta, sagatavojot šo projektu, - proti, tiek novērsta iespēja, ka deputātu bez viņa rakstveida piekrišanas varētu ievēlēt kādā no Saeimas pastāvīgajām komisijām. Aicinu šo priekšlikumu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav? Pieņemts.

Tagad lūdzu Saeimu balsot kopumā par lēmuma projektu ¿Par Saeimas pastāvīgi darbojošos komisiju izveidošanas noteikumiem¿. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 80, pret - 1, atturas - 14. Lēmums ir pieņemts.

Pirms sēdes slēgšanas paziņoju, ka nākamā sēde, saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, notiks 16. novembrī pulksten 9.00.

Pirms reģistrācijas Saeimas Prezidijs lūdz frakciju vadītājus pievērst uzmanību tam, ka saskaņā ar tikko kā pieņemtajiem komisiju veidošanas noteikumiem frakcijām ir jāiesniedz atbilstošie dokumenti Prezidijā līdz pirmdienai pulksten 10.00.

Tātad precizējam vēlreiz: pirmdien, 13. novembrī, pulksten 10.00.

Tāpat Saeimas Prezidijs lūdz frakciju vadītājus - tiem, kas to vēl nav izdarījuši, līdz šā paša datuma, 13. novembra, pulksten 10.00 vajag iesniegt Saeimas frakciju nolikumu.

Lūdzu reģistrēties! Lūdzu reģistrācijas režīmu! Lūdzu rezultātu! Lūdzu Saeimas sekretāra biedri Kušneres kundzi nolasīt reģistrācijas rezultātus!

J.Kušnere (6. Saeimas sekretāra biedre).

Cienījamie kolēģi! Sēdes beigu daļā nav reģistrējušies:

Modris Plāte,

Jānis Rubulis,

Anatolijs Tučs,

Gundars Valdmanis.

Sēdes vadītāja. Valdmanis ir zālē.

J.Kušnere. Paldies.

Sēdes vadītāja. 9. novembra ārkārtas sēdi pasludinu par slēgtu.

Redaktores: J.Kravale, L.Bumbura

Datoroperatores: B.Strazdiņa, S.Bērziņa, M.Ceļmalniece, I.Kuzņecova

Korektores: D.Kraule, J.Kurzemniece, S.Stikute

SATURA RĀDĪTĀJS

1995.gada 9.novembra rudens sesijas

ārkārtas sēde

Reģistrācijas rezultāti

Nolasa - Saeimas sekretāra

biedre J.Kušnere - 1.lpp.

Lēmuma projekts ¿Par Saeimas komisiju izveidošanas

noteikumiem¿

(1.dok.)

Ziņo - dep. J.Lagzdiņš - 2.lpp.

Debates - dep. A.Gorbunovs - 4.lpp.

- dep. M.Lujāns - 6.lpp.

- dep. A.Endziņš - 6.lpp.

- dep. J.Kaksītis - 7.lpp.

Pagaidu komisijas izveidošana darbam pie lēmuma

projekta ¿Par Saeimas komisiju izveidošanas¿ - 8.lpp.

noteikumiem

Priekšlikums - dep. I.Ķezbers - 8.lpp.

Paziņojums - dep. J.Lagzdiņš - 9.lpp.

Priekšlikumi - dep. O.Kostanda - 9.lpp.

- dep. A.Jirgens - 9.lpp.

- dep. A.Panteļējevs - 9.lpp.

- dep. A.Kreituss - 9.lpp.

- dep. A.Bartaševičs - 10.lpp.

- dep. A.Kiršteins - 10.lpp.

- dep. P.Putniņš - 10.lpp.

- dep. V.Dozorcevs - 11.lpp.

- dep. E.Bāns - 11.lpp.

Par procedūru - dep. J.Dobelis - 11.lpp.

- dep. J.Lagzdiņš - 12.lpp.

Reģistrācijas rezultāti

Nolasa - Saeimas sekretāra

biedre J.Kušnere - 14.lpp.

Lēmuma projekta ¿Par Saeimas komisiju izveidošanas

noteikumiem¿ izskatīšanas turpinājums

Ziņo - dep. J.Lagzdiņš - 14.lpp.

Par procedūru - dep. J.Straume - 15.lpp.

Debates - dep. A.Gorbunovs - 15.lpp.

- 16.lpp.

- dep. J.Kaksītis - 17.lpp.

- dep. A.Gorbunovs - 18.lpp.

- dep. A.Seile - 18.lpp.

- dep. V.Krisbergs - 19.lpp.

- dep. L.Kuprijanova - 19.lpp.

- dep. J.Lagzdiņš - 20.lpp.

- dep. A.Endziņš - 21.lpp.

- dep. A.Požarnovs - 22.lpp.

Reģistrācijas rezultāti

Nolasa - Saeimas sekretāra

biedre J.Kušnere - 24.lpp.

Piektdien, 1.martā
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde