Latvijas Republikas 5.Saeimas sēde

1993.gada 8.jūlijā

Sēdi atklāj Latvijas Republikas

5.Saeimas priekšsēdētājs Anatolijs Gorbunovs.

(Plkst. 12.00)

Priekšsēdētājs. Godātais Valsts pezidenta kungs! Godātie deputāti! Saeimas sēdi pasludinu par atklātu. Saeimas sēdes darba kārtībā ir Valsts pezidenta svinīgais solījums. Saskaņā ar Satversmes 40.pantu tuvākajā Saeimas sēdē pēc ievēlēšanas Valsts prezidents, uzņemoties amata pienākumus, dod svinīgo solījumu. Lūdzu, Prezidenta kungs!

G.Ulmanis (Latvijas Valsts prezidents).

Es zvēru, ka viss mans darbs būs veltīts Latvijas tautas labumam. Es darīšu visu, kas stāvēs manos spēkos, lai sekmētu Latvijas valsts un tās iedzīvotāju labklājību. Es turēšu svētus un ievērošu Latvijas Satversmi un valsts likumus. Pret visiem es izturēšos taisni un savus pienākumus izpildīšu pēc labākās sirdsapziņas.

Priekšsēdētājs. Paldies, Prezidenta kungs! Jūsu svinīgais solījums tiks nodots Valsts arhīvā.

G.Ulmanis. Atļaujiet man vēl izdarīt divus paziņojumus. Pirmais paziņojums visiem, ka sakarā ar manu ievēlēšanu par Valsts prezidentu es nolieku savas Saeimas deputāta pilnvaras. Lūdzu Prezidiju ņemt šo paziņojumu vērā.

Un otrais paziņojums. Gribu ziņot jums, ka šodien saskaņā ar Satversmes 56.pantu esmu uzaicinājis Saeimas deputātu Valdi Birkavu sastādīt Ministru kabinetu.

Priekšsēdētājs. Paldies, Prezidenta kungs! Sakarā ar to, godātie Saeimas deputāti, ka Saeimas deputāts Guntis Ulmanis saskaņā ar Satversmi ir atteicies no deputāta mandāta, viņa vietā prezidijam Zemnieku savienības frakcija ir iesniegusi nākamo deputātu Paulu Putniņu. Saeimas prezidijs šo iesniegumu akceptē un uzaicina Paulu Putniņu ieņemt deputāta vietu Zemnieku savienības frakcijā. Lūdzu! Kad jūs, Silāra kungs, apsēdāties tur, jums vēl nebija apstiprināts mandāts. Lūdzu, apsēdieties! Sveicam jūs, Putniņa kungs, un vēlam sekmes jūsu darbā! (Aplausi.) Acīmredzot šeit jau izskanēja jautājumi un piezīmes. Tālāk pilnvaras izskatīs Mandātu komisija. Lūdzu, Budovska kungs!

M.Budovskis (Pagaidu mandātu komisijas priekšsēdētājs).

Priekšsēdētāja kungs! Mēs esam apsprieduši šo jautājumu, un Mandātu komisijai nav iebilžu pret deputāta Paula Putniņa mandāta pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzam to izdarīt arī Saeimu.

Priekšsēdētājs. Paldies. Vai jums, deputātiem, ir jautājumi? Nav. Tad lūdzu ieslēgt balsošanas režīmu. Lūdzu, balsosim! Rezultātu! Viens papildus "par". Tātad 91 - par, 2 - pret un 2 - atturas. Mandātu komisijas ierosinājums un ziņojums ir akceptēts. Šis darba kārtības jautājums ir izskatīts.

Tālāk mums būtu jālemj par nākamajiem Saeimas darba kārtības jautājumiem. Vai nebūtu pareizāk, ja jūs tagad man ļautu paziņot 10 minūšu starpbrīdi, bet pēc tam turpināt Saeimas darba kārtības izskatīšanu? Vai jums kādam ir iebildes? Nav iebilžu? Līdz ar to atļaujiet arī man nebalsot un pasludināt pārtraukumu uz 10 minūtēm.

(Pārtraukums)
Sēdi vada Latvijas Republikas 5.Saeimas priekšsēdētājs

Anatolijs Gorbunovs.

Priekšsēdētājs. Godātie deputāti! Turpināsim sēdi! Godātie deputāti, vai tiem, kuri tagad stāv kājās un runā, man būtu jāprasa atļauja sākt sēdi vai arī jūs uzskatāt, ka tā mēs varam uzsākt darbu. Grūti dzirdēt, ja zālē ir troksnis.

Tātad, godātie deputāti, mūsu apstiprinātie darba kārtības jautājumi ir izskatīti, tāpēc es ierosinu Saeimai lemt par mūsu nākamajiem darba kārtības jautājumiem. Man rakstiski šeit, prezidijā, ir iesniegti pagaidām divi priekšlikumi, kurus es jums gribētu nolasīt un darīt zināmus.

Pirmo priekšlikumu ir iesniegusi Latvijas Zemnieku savienība, kurā tā lūdz iekļaut darba kārtībā un izskatīt jautājumu par Latvijas Republikas Valsts prezidenta rezidenci. Tas ir pirmais jautājums.

Frakcija "Latvijas ceļš" lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā jautājumu par pagaidu komisijas izveidošanu astoņu cilvēku sastāvā, kas izstrādātu likumprojektu par Ministru kabineta iekārtas atjaunošanu. Attiecīgie paraksti, kas ir nepieciešami šādās reizēs, šeit ir. Kādi vēl būtu priekšlikumi?

Lūdzu, deputāt Grīnblat!

M.Grīnblats ("Tçvzemei un brīvībai").

Apvienība "Tçvzemei un brīvībai" rakstiski ir sagatavojusi vēl vienu priekšlikumu, kura jēga ir sekojoša. Deputātu frakcija "Tçvzemei un brīvībai" iesniedz ierosinājumu Latvijas Republikas Saeimai, lai noskaidrotu valsts budžeta izlietojumu, ārvalstu kredītu un humānās palīdzības izmantošanu, valsts īpašumu pārvaldīšanu, privatizācijas gaitu, okupācijas armijas, PSKP un VDK īpašumu pārņemšanu, valsts augstāko amatpersonu rīcību 1991.gada janvārī un augustā, ārpolitisko darbību Latvijas valsts vārdā un citus svarīgus jautājumus. Ierosinām atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 26.pantam izveidot Saeimas izmeklēšanas komisiju astoņu cilvēku sastāvā un uzdot tai pēc viena mēneša ziņot Saeimai par sava darba rezultātiem, kā arī iesniegt savus priekšlikumus sakarā ar Augstākās padomes un Ministru padomes darbību laikposmā no 1990. gada maija līdz 1993.gada jūnijam. Šo iesniegumu parakstījuši 34 Saeimas deputāti, ieskaitot trīs no pieciem prezidija locekļiem. Tā ka es iesniedzu to prezidijam pašam zināšanai. Lūdzu!

Priekšsēdētājs. Paldies. Vai ir vēl kādi iesniegumi? Godātais deputāt Breša kungs! Lūdz vārdu "Saskaņa Latvijai". Jūs gribat sniegt ārkārtas paziņojumu?

V.E.Bresis. Nē, runāšu par darba kārtību.

Priekšsēdētājs. Par kuru punktu? Mēs vēl neesam sākuši apspriest.

V.E.Bresis. Un ko tad mēs darām?

Priekšsēdētājs. Mēs tagad pieņemam apspriešanai priekšlikumus par darba kārtību. Kā, lūdzu?

V.E.Bresis. Taisni par to es gribu runāt.

Priekšsēdētājs. Lūdzu, iesniedziet rakstiskā veidā un ar parakstiem. Kā, lūdzu?

V.E.Bresis. Bet vai par paziņojumu un lūgumu varēs pēc tam izteikties?

Priekšsēdētājs. Ārkārtas paziņojumu vai lūgumu jūs varat izteikt, bet man tas ir jālemj, un es tādu jums došu pēc tam, kad būs izskatīti rakstiskie priekšlikumi. Vai ir vēl kādi iesniegumi? Nav. Tad izskatīsim priekšlikumus iesniegšanas kārtībā. Pirmais ierosinājums - iekļaut darba kārtībā jautājumu par Latvijas Valsts prezidenta rezidenci. Vai ir kādi jautājumi? Nav. Un citu priekšlikumu nav? Un citu formulējumu? Tad lūdzu balsošanas režīmu. Rezultātu! 84 - par, 3 - pret, 2 - atturas. Iekļauts darba kārtībā.

Nākamo priekšlikumu ir iesniegusi savienība "Latvijas ceļš": "Lûdzam iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā jautājumu par pagaidu komisijas izveidošanu likumprojekta par Ministru kabineta iekārtas atjaunošanu izstrādāšanai astoņu cilvēku sastāvā." Tagad mēs runājam tikai par iekļaušanu darba kārtībā. Pēc tam runāsim par šīs komisijas izveidošanas principiem un kārtību. Vai jums ir jautājumi? Vai kāds vēlas izteikt savu viedokli? Tad varam balsot.

Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojiet, lūdzu! Lūdzu rezultātu! 81 - par, 4 - pret, 5 - atturas. Paldies. Iekļauts darba kārtībā.

Nākamais - deputātu frakcijas "Tçvzemei un brīvībai" ierosinājums, lai noskaidrotu valsts budžeta izlietojumu, ārvalstu kredītu un humānās palīdzības izmantošanu, valsts īpašuma pārvaldīšanu un privatizācijas gaitu, okupācijas armijas, PSKP un VDK īpašuma pārņemšanu, valsts augstāko amatpersonu rīcību 1991.gada janvārī un augustā, ārpolitisko darbību Latvijas valsts vārdā un citus svarīgus jautājumus, ierosinām atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 26.pantam izveidot Saeimas izmeklēšanas komisiju astoņu deputātu sastāvā, uzdodot tai pēc viena mēneša ziņot Saeimai par sava darba rezultātiem un iesniegt savus priekšlikumus sakarā ar Augstākās padomes un Ministru padomes darbību laika posmā no 1990.gada maija līdz 1993.gada jūnijam. Lūdzu, vai kāds vēlas vārdu? Nav. Tad balsosim par iekļaušanu darba kārtībā! Rezultāts: 43 - par, 13 - pret, 25 - atturas. 38. Iekļauts darba kārtībā.

Bet tas ir iekļauts darba kārtībā, un es pirms tā izskatīšanas neatļāvos izteikt savu viedokli par deputāta Māra Grīnblata nekorekto rīcību, nosaucot prezidija locekļus. Jūs, kolēģi, citiem (vismaz man) nebijāt piedāvājuši to parakstīt, bet Saeimā šo jautājumu izvirzījāt ar tādu intonāciju un tādā redakcijā, ka to ir parakstījuši tikai trīs prezidija locekļi. Vai ir vēl kādi jautājumi?

Tagad es varu dot vārdu apvienībai "Saskaņa Latvijai", bet jūsu domu es tomēr nesapratu, jo tagad jau mēs strādājam tā, kā tas ir rakstīts jaunajā kārtības rullī, un tāpēc pasakiet paši, ko jūs gribējāt.

E.Kide ("Saskaņa Latvijai").

Es pavisam par citu jautājumu, par darba kārtību. Man vienkārši ir jautājums. Pirmais. Es nezinu, kāds ir jaunais kārtības rullis, es saprotu, ka tas ir tas, kas mums šodien ir, šis kārtības rullis. Tas ir viens. Un pēc šā kārtības ruļļa dienas kārtība jāizziņo 48 stundas pirms plenārsēdes vai jāpaziņo plenārsēde par ārkārtēju un tad var pieņemt darba kārtību tā, kā mēs pašlaik pieņemam. Tāpēc man tāds jautājums: vai mēs varam šādi ekspromtā pieņemt darba kārtību, neiepazīstoties iepriekš? Vienkārši jautājums.

Priekšsēdētājs. Es jums paskaidrošu, kolēģi. Acīmredzot, kamēr mēs neesam vēl pilnīgi izvērtējuši jauno kārtības rulli, visas tās nianses, daļu pantu apturējuši, mēs tomēr konsekventi cenšamies to ievērot, bet situācija, kā jūs saprotat, ir tiešām ārkārtēja. Kā es saprotu, 48 stundas attiecas uz prezidiju un prezidijs nevar pasludināt darba kārtību, ja tas šīs 48 stundas neievēro. Saeima ir sanākusi kopā un saprot, ka ir jāstrādā tālāk un ir neatliekami jautājumi, kā šis jautājums par Prezidenta rezidenci. Vai tas gaidīs 48 stundas vai mēs izlemsim to lietu šodien? Ja jūs interesē formālās nianses, tad mēs varam sākt debates par formālām niansēm. Nevis prezidijs iesniedza šo darba kārtību, bet pati Saeima, frakcijas iesniedza un pati Saeima akceptēja. Un es šeit neredzu nekādu pārkāpumu. Par formālām niansēm, protams, mēs varam debatēt.

E.Kide. Es domāju, ka kārtības ruļļa ievērošana pēc pantiem, ko mēs sākām diezgan konsekventi, nebūtu saucama vienkārši par formālu niansi. Un es liktu priekšā, lai mēs varētu šos darba kārtības jautājumus tā izskatīt (un mēs piekritām, ka tie ļoti steidzami jāizskata), pasludināt varbūt šo sēdi atbilstoši šim pantam par ārkārtēju. Tad mēs varētu pieņemt visus darba kārtības punktus un tad mēs nebūtu atkāpušies no kārtības ruļļa. Vienkārši šīs konsekvences dēļ.

Priekšsēdētājs. Paldies par ierosinājumu. Es personīgi to atbalstītu. Ja deputāti neiebilstu, tad es aicinātu nobalsot un uzskatīt šo sēdi par ārkārtēju atbilstoši kārtības rullim. Tad mums nebūtu arī nekādu nianšu, kuras šeit izskanēja. Vai ir iebildes vai citi viedokļi? Nav.

Tad, lūdzu, balsosim par deputāta Kides ierosinājumu - uzskatīt tālāk mūsu sēdi ar šiem iekļautajiem darba kārtības jautājumiem par ārkārtēju.

Rezultāts: 86 - par, pret - nav, 3 - atturas. Paldies.

Mēs varam izskatīt darba kārtības punktus tādā secībā, kā tie tika iesniegti un kā mēs tos akceptējām.

Godātie kolēģi, es esmu saņēmis precizējumu, kas pēc būtības ir protests, un es lūgtu to tūlīt izskatīt, jo es domāju, ka tas mums arī palīdzēs regulēt darbu, it sevišķi sēdes vadītājam palīdzēs precīzāk regulēt sēdes vadīšanu arī turpmāk.

24.punkts. Lūdzu, atveriet kārtības rulli un atrodiet 24.pantu sadaļā "Satversme". Tātad mūsu grāmatiņā, kur ir Satversme un kārtības rullis, sadaļā "Satversme" ir 24.pants. Saeima, izņemot Satversmes sevišķi paredzētos gadījumus, pieņem lēmumus ar klātesošo deputātu absolūto balsu vairākumu. Par apvienības "Tçvzemei un brīvībai" ierosinājumu balsošanas situācija bija sekojoša: reģistrējušies 94 deputāti, par - 43, 13 - pret, 25 - atturas. Lai pieņemtu lēmumu, šajā gadījumā ir vajadzīgas 48 balsis "par" vai precīzāk - 47 ar pusi.

Lūdzu, Grīnblata kungs!

M.Grīnblats. Man ir sekojoša piebilde. Tātad, nebūdams jurists, es gribētu vērsties pie cilvēkiem, kas tieši ir speciālisti. Tātad 24.pants skan sekojoši: Saeima, izņemot Satversmē sevišķi paredzētos gadījumus, pieņem savus lēmumus ar klātesošo deputātu absolūto balsu vairākumu. Tātad vairākums šajā gadījumā tiešām būtu šie 47,5, izņemot sevišķi paredzētus gadījumus, un 26.pants laikam ir šis sevišķi paredzētais gadījums: Saeimai jāieceļ... Tātad nevis "var iecelt", bet "jâieceļ" noteiktiem gadījumiem parlamentāriskas izmeklēšanas komisijas, ja to pieprasa ne mazāk kā 1/3 daļa Saeimas locekļu. Tā kā viena trešā daļa bija pieprasījusi, es saprotu, ka šis ir tas sevišķais izņēmuma gadījums, kad arī 34 pieprasa. Manuprāt, tas ir tā. Lūdzu spriest visus deputātus!

Priekšsēdētājs. Protams, kolēģi, spriediet jūs un izsakiet savu viedokli! Man gan liekas loģiski, ka runa ir par balsīm un nevis par cita veida konstatējumu. Šis konstatējums, cik vajag balsu, ir precīzi norādīts Satversmē. Tas pirmām kārtām attiecas uz Valsts prezidenta ievēlēšanu. Un arī, protams, 22.pants, - ar 2/3 klātesošo deputātu balsu vairākumu. Tas ir par Satversmes izmaiņām.

Lūdzu, pirmais bija deputāts Bērziņš.

I.Bērziņš ("Latvijas ceļš).

Es pilnīgi piekrītu Grīnblata kungam, ka šāda komisija ir jāizveido, ja prasa tas skaits, kas ir paredzēts Satversmē. Jautājums ir tikai par to, kad izveidot. Un šajā gadījumā tas balsojums jau nebija pret šīs komisijas izveidošanu. Balsojums bija par iekļaušanu darba kārtībā. Tā ka noteikti tas ir kaut kad jāiekļauj darba kārtībā, teiksim, ka prezidijs izskata un ka noteikti šī komisija ir jāizveido. Par to tātad šeit strīds nevar būt. Bet balsojums jau bija pavisam par ko citu - vai mēs iekļaujam vai neiekļaujam. Un šajā gadījumā mēs to neiekļāvām, jo nebija šo klātesošo, kā priekšsēdētāja kungs pareizi norādīja. Nebija puses klātesošo. Bet tas, ka ir jāizveido šī komisija un ka prezidijam tas jāliek darba kārtībā pēc tam, arī ir skaidrs.

Priekšsēdētājs. Es pasludināju vispirms kļūdaini, jo diemžēl biju rēķinājis kā procedūras jautājumu - no balsojošo skaita. Faktiski tā ir laba mācība, jo šie procedūras balsojumi ir īpaši un par tiem, es ceru, kārtības rulli izstrādājot tālāk, precizēs, jo faktiski procedūras jautājumu kā tādu principā nav, viss ir paredzēts kārtības rullī.

Lūdzu, deputāt Saulīt!

A.Saulītis (Kristīgo demokrātu savienība).

Mēs gribētu skaidrību, ko saprot ar "klātesošie" un "reģistrējušies", jo ir atšķirība.

Priekšsēdētājs. Kādu atšķirību jūs redzat?

A.Saulītis. Klātesošo skaits ne vienmēr atbilst reģistrējušos skaitam.

Priekšsēdētājs. Vienīgā iespēja konstatēt klātesamību ir reģistrējoties, jo citas prakses nav. Ja jums ir cita prakse, tad, lūdzu, iesakiet to.

Paldies. Līdz ar to mēs pabeidzam šo diskusiju. Šis frakcijas "Tçvzemei un brīvībai" ierosinājums Latvijas Republikas Saeimai, kuru mēs tikko debatējām, nav iekļauts darba kārtībā. Es nevaru komentēt šīsdienas... ka rītdien tas būs iekļauts. Rīt jūs balsosit un iekļausit vai kā citādi, es šeit nevaru piebilst, ka tieši šodien tas nav iekļauts, jo tas būs nekorekti pret jums, balsotājiem, tāpat kā bija nekorekti dot vērtējumu par prezidija locekļiem, kurš ir parakstījis un kurš nav parakstījis. Es domāju, ka abpusēji visas tās lietas ļoti korekti var izdarīt. Es ceru, ka rīt sāks darboties pagaidu frakciju birojs, un es pirmais ierosināšu, lai šo jautājumu saskaņo starpfrakciju birojā. Nākamajā sēdē, es ceru, tiešām arī apstiprināsim.

Pirmais jautājums. Latvijas Republikas Valsts prezidenta rezidence. Ir iesniegts sekojošs priekšlikums - Latvijas Republikas Valsts prezidenta rezidence ir Rīgas pils. Rīgas pils restaurācijas laikā Latvijas Republikas Valsts prezidenta pagaidu rezidence ir nams Rīgā, Blieķu ielā nr.3. Šo priekšlikumu iesniedza Zemnieku savienība.

Lūdzu, kādi ir jautājumi? Es varu sniegt tikai mazu informāciju deputātiem. Šo namu reprezentācijas vajadzībām nomāja Augstākā padome. Nomas līgums ir noslēgts līdz šā gada beigām. Īpašnieka attieksme pret to, ka Latvijas Republikas varas struktūras, likumdevējs vai valdība šo namu nomās reprezentācijas vajadzībām, bija pozitīva. Jūsu zināšanai, mēs, protams, ņemot vērā šo iesniegumu, kā arī paša Prezidenta domas un uzskatus, izskatot dažādus variantus... Arī pats Prezidents, ja Saeima to akceptētu, iestātos par tādu variantu. Jautājumu nav? Neviens nevēlas runāt? Es lūdzu ieslēgt balsošanas režīmu! Lūdzu, balsosim!

Par lēmuma pieņemšanu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, 1 - pret, 6 - atturas. Lēmums pieņemts. Latvijas Republikas Valsts prezidenta rezidence ir Rīgas pils. Rīgas pils restaurācijas laikā Latvijas Republikas Valsts prezidenta pagaidu rezidence ir nams Rīgā, Blieķu ielā nr.3.

Un deputātu zināšanai. Arī šajā namā 3.stāvā, tas ir, otrās kāpnes 3.stāvā, Prezidentam ir piedāvāts kabinets, kuru viņš var izmantot, atrodoties šajā namā un tiekoties ar deputātiem. Un arī jums, ja ir tāda vajadzība, ir iespēja griezties pie Prezidenta, kad viņš šeit ir. Tas vienkārši jūsu zināšanai, godātie kolēģi.

Nākamais jautājums ir frakcijas "Latvijas ceļš" iesniegums. Ierosina izveidot pagaidu komisiju likuma "Par Ministru kabineta iekārtas atjaunošanu" izskatīšanai 8 cilvēku sastāvā. Būtu pareizi, ja frakcija "Latvijas ceļš", tās pārstāvji vai vadītājs arī ierosinātu izveidošanas kārtību un sniegtu mazu komentāru.

Deputāt Egil Levit, lūdzu, tribīnē!

E.Levits ("Latvijas ceļš").

Priekšsēdētāja kungs, cienītie kolēģi! Valsts prezidents šorīt uzdeva vienam Saeimas deputātam sastādīt Ministru kabinetu. Taču Satversme ir atjaunota, bet mēs negribam sastādīt jauno Ministru kabinetu pēc vecās Ministru padomes likuma. Tādēļ uzaicinātā persona, kas varētu būt Ministru prezidents, liek priekšā Saeimai savu kabineta sastāvu. Tāpēc ir nepieciešams likums par Ministru kabinetu. Tur starp citu ir noteikts arī ministriju skaits, valdības sastāvs un Ministru prezidents, iespējamais Ministru prezidents nevar bez šā likuma valdību sastādīt. Tādēļ vispirms mums ir jālemj par Ministru kabineta likumu. Mūsu frakcija, ejot tālāk Latvijas valsts atjaunošanas ceļu, ir ierosinājusi atjaunot 1925.gada 1.aprīļa likumu "Par Ministru kabineta iekārtu" jaunā un šodienas apstākļiem atbilstošā redakcijā.

Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli likumus var pieņemt, "izlaižot" tos caur komisijām. Tā kā mums komisijas vēl nav izveidotas, ir jāizveido īpaša komisija šā likumprojekta izskatīšanai. Lai veicinātu visu procesu paātrināšanu, lai pēc iespējas ātrāk pēc jaunā Valsts prezidenta Latvijai būtu arī jauna valdība, ir nepieciešams izveidot šādu Saeimas komisiju, kura izskatītu šo likumprojektu vai arī citus likumprojektus un tad liktu tos priekšā Saeimai balsošanai.

Tādēļ es ierosinu frakcijas "Latvijas ceļš" vārdā izveidot šo komisiju 8 cilvēku sastāvā pēc līdzīga principa, kā mēs vakar izveidojām vakardienas komisiju. Tātad mēs liekam priekšā kandidātus un balsojam par tiem, un tiek ievēlēti tie 8 deputāti, kuri iegūs visvairāk balsu.

Paldies.

Priekšsēdētājs. Vai kāds vēlas runāt par komisijas būtību, vai tas ir lietderīgi vai nelietderīgi? Vai arī par izveidošanas principu?

Lūdzu, ja tā nav procedūra, jūs varētu nākt tribīnē.

A.Lambergs (LNNK).

Mēs iesakām arī pirms valdības izveidošanas izveidot visas pārējās komisijas un ievēlēt to priekšsēžus, lai šīs komisijas varētu sākt darboties, un pēc tam pieņemt arī šo likumu un arī valdību izveidot pēc tam. Tā ka es lūdzu nobalsot, lai tiktu izveidotas šīs komisijas pirms valdības sastāva iesniegšanas.

Priekšsēdētājs. Lūdzu, deputāt Panteļējev!

Panteļējevs ("Latvijas ceļš").

Es tikai gribētu komentēt, ka LNNK priekšlikums pašreiz nav nekādā pretrunā ar "Latvijas ceļa" priekšlikumu. Mēs gribam tikai atjaunot likumu "Par Ministru kabinetu", kas atļauj Ministru kabineta priekšsēdētājam sākt meklēt ministru kandidātus utt. Jautājums ir par to, kad viņš var likt valdības sastāvu priekšā. Vai to likt pēc komisijas izveidošanas vai pirms, tas ir cits jautājums. Bet pašlaik, lai Ministru prezidentam būtu kaut mazākais priekšstats, lai viņš varētu sākt domāt par valdības veidošanu, ir nepieciešams atjaunot Ministru kabineta likumu. Tāpēc ir vajadzīga šī pagaidu komisija. Tā jau vēl nenosaka valdības sastāvu un tās iesniegšanu, tikai Ministru kabineta likuma atjaunošanu.

Priekšsēdētājs. Paldies. Lūdzu, deputāt Kide!

E.Kide. Jautājums "Latvijas ceļam". Kā to interpretēt? Vai šī komisija, pēc jūsu domām, ja izskatīs šo likumprojektu un iesniegs plenārsēdei, paredz arī pēc citu komisiju nodibināšanas izskatīt arī citās komisijās vai tūdaļ iesniegt akceptēšanu plenārsēdē bez citām komisijām?

Priekšsēdētājs. Lūdzu, deputāt Panteļējev! Es atvainojos, deputāt Birkav!

V.Birkavs ("Latvijas ceļš").

Tātad kārtības ruļļa 150.pants paredz, ka atsevišķu likumdošanas uzdevumu veikšanai Saeima var iecelt speciālas komisijas. Šis ir tas gadījums, kad ir speciāla komisija, lai paātrinātu procesu. Un tas pilnībā atbilst arī tam, ka šī ir tā komisija, caur kuru iziet likums, atjaunojamais likums par valdību.

E.Kide. Birkava kungs, ja drīkst... Vai jūs neuzskatāt, ka tomēr būtu lietderīgāk pēc 8 cilvēku komisijas šādu ļoti svarīgu likumprojektu par valsts struktūru izskatīt arī tautsaimniecības komisijā un citās, kuras mēs esam paredzējuši starpfrakciju sēdē.

V.Birkavs. Godātais Kides kungs, tas tiks izskatīts Saeimas plenārsēdē kopumā.

Priekšsēdētājs. Paldies, deputātu kungi! Es domāju, ir izskanējuši argumenti "par" un "pret". Un es tikai gribētu precizēt deputāta Lamberga priekšlikumu, jo, kā es sapratu, mums ir konkrēts iesniegums rakstiski ar konkrētu priekšlikumu. Un jūsu motīvi balsojot ir "pret". Viņi līdz ar to jūsu priekšlikumu realizē. Ja nav iebildumu, tad es, godātie kolēģi deputāti, lieku uz balsošanu Pagaidu komisijas izveidošanu likumprojekta izstrādāšanai par Ministru kabineta iekārtas likuma atjaunošanu astoņu cilvēku sastāvā. Ja būs pieņemts lēmums, tad tālāk mēs spriedīsim par kandidatūrām. Vai jums ir iebildes, ja es tā traktēju tālāk šā jautājuma izskatīšanas procedūru? Nav.

Es saprotu, ka notiek konsultācijas, bet acīmredzot es ļoti lēni vadu sēdi un varu arī ātrāku tempu. Es lieku uz balsojumu šo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! 52 - par, 25 - pret, 16 - atturas. Lēmums pieņemts.

Tagad par komisijas izveidi. Ja ir kādi citi priekšlikumi... Pagaidām bija viens priekšlikums pēc principa, kuru mēs šeit esam jau pielietojuši. Vispirms frakciju deputāti izvirza kandidatūras. Pēc tam notiek balsojums par katru kandidatūru atsevišķi. Zem 8 kandidatūrām , kam ir balsu vairākums, tiek pavilkta svītra. Pēc tam notiek balsojums par lēmumu kopumā. Vai par procedūru nav iebildes vai citi priekšlikumi? Nav, ja?

Tad sāksim izvirzīt. Lūdzu! Jūs abi reizē piecēlāties. Paši izlemiet!

A.Rozentāls (Latvijas Zemnieku savienība).

Mazākajiem priekšroka. Zemnieku savienības frakcija rekomendē komisijas sastāvā Jāni Riteni.

Priekšsēdētājs. Lūdzu, deputāt Panteļējev!

A.Panteļējevs. "Latvijas ceļa" vārdā mēs rekomendējam šai komisijai sekojošus deputātus: Egilu Levitu, Valdi Birkavu, Māri Gaili un Aivaru Endziņu.

Priekšsēdētājs. Lūdzu, deputāt Kide!

E.Kide ("Saskaņa Latvijai").

Frakcija "Saskaņa Latvijai" rekomendē šai komisijai deputātu Vilni Edvīnu Bresi.

Priekšsēdētājs. Paldies. Esiet tik laipns, Kides kungs, mums te stipri cieņā ir arī rakstveida darbība.

Deputāts Aristids Lambergs.

A.Lambergs (LNNK).

LNNK šai komisijai iesaka Viesturu Karnupu un Aristidu Lambergu.

Priekšsēdētājs. Deputāts Kreituss.

A.Kreituss (Demokrātiskā centra partija).

Demokrātiskās centra partija rekomendē komisijai Alfredu Čepāni un Ilgu Gravu.

Priekšsēdētājs. Paldies. Deputāts Milbergs.

R.Milbergs ("Tçvzemei un brīvībai").

Frakcija "Tçvzemei un brīvībai" rekomendē Māri Grīnblatu komisijai, kas izstrādās likumprojektu par Ministru kabineta likuma atjaunošanu.

Priekšsēdētājs. Paldies.

A.Prēdele (Kristīgo demokrātu savienība).

Kristīgie demokrāti rekomendē Andri Saulīti.

Priekšsēdētājs. Lūdzu!

No zāles.

Frakcija "Lîdztiesība" rekomendē šīs komisijas sastāvā Nikolaju Krasohinu.

Priekšsēdētājs. Es lūgšu jūs nākamreiz skaļāk, jo saucieni no zāles liecināja par nedzirdēšanu.

Vēlreiz jums nolasīšu kandidatūras iesniegšanas kārtībā, un pēc tam balsosim par katru atsevišķi.

Zemnieku savienības frakcija - Jānis Ritenis;

"Latvijas ceļš" - Egils Levits, Valdis Birkavs, Māris Gailis, Aivars Endziņš;

"Saskaņa Latvijai" - Vilnis Edvīns Bresis;

LNNK - Viesturs Karnups, Aristids Lambergs;

Demokrātiskā centra partija - Alfreds Čepānis, Ilga Grava;

Frakcija "Tçvzemei un brīvībai" - Māris Grīnblats;

Kristīgo demokrātu savienība - Andris Saulītis;

Frakcija "Lîdztiesība" - Nikolajs Krasohins. "Lîdztiesībai" arī jāparaksta iesniegums. Bet vai Kreitusa kungs vēl neierosināja? Paldies. Es atvainojos.

Es vēlreiz atgādinu, lai nebūtu mums pārpratumu par procedūru un par balsu skaitīšanu, pieņemot lēmumu: tātad tagad mēs balsojam par katru kandidātu atsevišķi. Jūs, protams, varat balsot par visiem, kā mums šeit arī sniedza paskaidrojumus komisijas vadītājs, vai ne par vienu, bet izvēlēti tiks tie 8 mūsu kolēģi, kuri saņems vairāk balsu. Vienkārši pēc principa - vairāk balsu. Pēc tam, lai pieņemtu lēmumu, būs jābūt pusei no klātesošajiem "par". Vai ir iebildes par procedūru? Paldies. Tad uzsāksim.

Jānis Ritenis. Balsošanas režīmu lūdzu! Lūdzu, balsosim! Lūdzu rezultātu! Es atvainojos. Jūs pacēlāt roku balsošanas laikā un jums ir tiesības izteikt savu viedokli. Kas tur jums bija? Es nedzirdēju.

(Kaut ko saka no vietas.)

Priekšsēdētājs. Viena balss papildus "par". Krastiņa kungs, jūs uzņemtos strīpas vilkšanu pēc tam?

Jānis Ritenis. Par - 61, pret - 13, atturas - 10.

"Latvijas ceļa" nākamais kandidāts - Egils Levits. Balsošanas režīmu! Rezultātu! Es atvainojos, viena balss papildus "par". 57 - par, 20 - pret, 16 - atturas.

Valdis Birkavs. Balsošanas režīmu! Viena balss papildus "par". Rezultātu! 57 - par, 23 - pret, 14 - atturas.

Māris Gailis. Es atvainojos, dzēsiet! Māris Gailis. Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 52, 29 - pret, atturas - 15. Dzēšam.

Aivars Endziņš. Balsošanas režīmu! Lūdzu, balsojam! Lūdzu rezultātu! 58 - par, 21 - pret, 16 - atturas. Paldies.

Deputāts Kide no apvienības "Saskaņa Latvijai" iesniedzis Viļņa Edvīna Breša kandidatūru. Lūdzu, balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu!

Par - 33, pret - 36, atturas - 25.

LNNK - Viesturs Karnups. Balsošanas režīmu! Rezultātu, lūdzu! 27 - par, 33 - pret, 31 - atturas.

Aristids Lambergs - arī LNNK. Balsošanas režīmu! Rezultātu! 31 - par, 32 - pret, 33 - atturas. Paldies.

Frakcija "Demokrātiskā centra partija". Alfreds Čepānis. Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 19, pret - 38, atturas - 32. Paldies.

Ilga Grava. Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 24, pret - 31, atturas - 31.

Frakcija "Tçvzemei un Brīvībai" - Māris Grīnblats. Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 44, 26 - pret, atturas - 24.

Kristīgo demokrātu savienība - Andris Saulītis. Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 20, pret - 37, atturas - 35.

Frakcija "Lîdztiesība" - Nikolajs Krasohins. Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! 12 - par, 48 - pret, 31 - atturas.

Visi, liekas, ir nosaukti. Vienu sekundīti!

Godātie deputāti! Ar savu balsojumu mēs esam izvēlējušies šai komisijai sekojošus deputātus: Ritenis, Levits, Birkavs, Gailis, Endziņš, Bresis, Lambergs, Grīnblats.

Vai jums ir iebildes par skaitīšanas rezultātiem? Tā šeit prezidijā esam saskaitījuši. Nav?

Tagad. Lūdzu, balsosim kopumā par lēmuma pieņemšanu "Par pagaidu komisijas izveidošanu likumprojekta "Par Ministru kabineta iekārtas atjaunošanu"" izskatīšanai ar sekojošiem deputātiem: Ritenis, Levits, Birkavs, Gailis, Endziņš, Bresis, Lambergs, Grīnblats. Balsošanas režīmu, lūdzu! Viena balss papildus "par". Rezultāts: 71 - par, 5 - pret. Es atvainojos, 72 - par, 5 - pret, 19 - atturas. Saeimas lēmums ir pieņemts, šī komisija ir izveidota.

Informāciju par komisijām grib sniegt Saeimas sekretārs deputāts I.Daudišs.


I.Daudišs ("Latvijas ceļš").

Cienījamie kolēģi! Tātad kārtības ruļļa 151.punkts nosaka, ka komisijas sēdi sasauc Saeimas sekretārs, kas to vada līdz komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanai. Turpmāk sēdes sasauc un vada komisijas priekšsēdētājs. Mēs esam jau izveidojuši šajās trīs dienās 3 komisijas, un es nekādā gadījumā kā sekretārs negribu aizkavēt šo komisiju darbu, tādēļ es ierosinātu sasaukt uz pirmo organizatorisko sēdi izmeklēšanas komisiju, ko mēs izveidojām vakar, kas tika izveidota sakarā ar nekontrolētas informācijas izplatīšanos par Totalitārisma seku dokumentācijas centra rīcībā esošajiem dokumentiem, rīt, pulksten 10.00 Saeimas prezidija zālē, kur notika balsošana. Deputāti - Kamaldiņš, Grīgs, Budovskis, Leiškalns, Straume. Tas ir, pirmkārt.

Otrkārt. Otra komisija - Saeimas kārtības ruļļa izstrādāšanas komisija. Deputāti - Endziņš, Ritenis, Puriņa, Čepānis, Grīnblats, Bukovskis, Brūvers, Fjodorova. Rīt pulksten 11.00 arī tepat blakus šajā Saeimas prezidija zālē.

Un treškārt. Šai komisijai, ko mēs tikko izveidojām, būtu lūgums uz pirmo organizatorisko sēdi pulcēties rīt, pulksten 12.00 arī tepat blakus šajā zālē. Es apzinos, ka, iespējams, jūs esat savu plānojuši, tādēļ šīs sēdes varētu būt tikai tiešām organizatoriskas un īsas, lai izraudzītu tikai priekšsēdētāju, sekretāru vai priekšsēdētāja biedru. Tas ir, pirmkārt.

Otrkārt, frakciju vadītāji šorīt saņēma nākamās Pagaidu starpfrakciju padomes sēdes darba kārtību. Šajā darba kārtībā nav minēts laiks, bet daži no frakciju vadītājiem ir pienākuši un izteikuši vēlēšanos pulcēties šajā sēdē nevis rīt, bet pirmdien 10.00. Tādēļ es ierosinu šo dažu frakciju vadītāju vārdā pulcēties pirmdien 10.00 Saeimas prezidija zālē. Paldies.

Priekšsēdētājs. Lūdzu, izsakiet savu viedokli par šo informāciju, it sevišķi par Saeimas frakciju padomi, jo Saeimas prezidijam ir ļoti svarīgi dzirdēt jūsu viedokli par dažādiem jautājumiem, uzsākot mūsu darbu. Kā zināt, šie jautājumi, it sevišķi saimnieciskie, nav atrisināmi vienā stundā un pat ne vienā dienā. Tāpēc, ja jūs esat izlēmuši, ka pirmdien, - lūdzu, bet prezidijs ir jūsu rīcībā gan šodien, gan rītdien, gan sestdien, kad jūs vēlaties. Ja jūs domājat, ka labāk ir pirmdien, tad paliekam pie pirmdienas, jo tā būtu tāda varbūt ievirze prezidija darbam nākamajā nedēļā. Mums ir ļoti daudz darba, bet vajag, lai mēs savā darbā arī ņemtu vērā jūsu ieteikumus un priekšlikumus.

Lūdzu! Par šo vairāk nav iebilžu? Ja nav iebilžu, tad paliek, ka mēs visi piekrītam šeit izteiktajam priekšlikumam.

Tagad, ja drīkst, man ir rakstveida iesniegums. Lūdzam izsludināt sēdes pārtraukumu līdz 13.jūlijam pulksten 12.00. Četrpadsmit deputātu paraksti.

Kā es saprotu, tā ir otrdiena. Vai kāds vēlas izteikties, teikt savu vārdu šajā sakarā? Lūdzu, divas minūtes apspriežaties un, ja ir kāds priekšlikums... Varbūt, lai kolēģi varētu labāk orientēties, vajadzētu arī izteikt argumentāciju. Lūdzu!

V.Birkavs ("Latvijas ceļš").

Priekšsēdētāja kungs, es gribētu vienkārši mazu informāciju, lai darbs ritētu ātrāk. Tikko apstiprinātās komisijas likumprojekta "Par likuma par Ministru kabineta iekārtas atjaunošanu" locekļus lūdzu pēc plenārsēdes saņemt prezidijā likuma tekstu, kuru līdz rītdienas sēdei jau varētu izpētīt un sākt... Lai debates sāktos auglīgi.

Priekšsēdētājs. Paldies. Lūdzu!

A.Panteļējevs. Mani šeit konsultē, ka neesot it kā korekti to saukt par pārtraukumu, jo mēs esam izsmēluši visu darba kārtību. Līdz ar to drīzāk varētu būt priekšlikums nosaukt to nevis par pārtraukumu, bet ierosinājumu nākamo sēdi sasaukt 13.jūlijā pulksten 12.00. Tad tā varētu formulēt, jo es nebiju paredzējis, ka mēs izskatīsim darba kārtību.


Priekšsēdētājs. Paldies. Bet jāsaka, ka man arī bija tāds viedoklis, ka jūs izteiktu savus argumentus... Es gribēju izteikt viedokli, ka mums darba kārtība nav apstiprināta. Līdz ar to, ja mēs tagad neapstiprinām darba kārtību, tad mēs tiešām tagad nozīmējam sēdi 13.jūlijā pulksten 12.00. Acīmredzot tad situācija veidojas tāda, ka pirmdien sanāks frakciju padome, un tur acīmredzot diskutēsim arī par savu darbu nākamajā nedēļā un arī lemsim par darba kārtību. Lai būtu ievērots kārtības rullis, acīmredzot būs jāpasludina ārkārtēja sēde, jo laikam nebūtu labi vaļoties un gaidīt 48 stundas. Bet tagad, ja citu priekšlikumu nav, es gribētu lūgt jūsu akceptu priekšlikumam, ka nākamā Saeimas plenārsēde notiks 13.jūlijā pulksten 12.00. Neviens nevēlas vārdu? Tad es lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 85, 2 - pret, 6 - atturas. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Uz redzēšanos!


Stenogrammu parakstījušas:

Redaktores: J.Kravale, R.Šterna.

Mašīnrakstītāja: B.Stukas.

Korektore: D.Kraule.

Ceturtdien, 29.februārī
09:00  Saeimas 2024.gada 29.februāra kārtējā sēde
10:30  Saeimas Prezidija un Frakciju padomes sēde
17:00  2024.gada 29.februāra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem - atcelta