Latvijas Republikas 9.Saeimas

ārkārtas sesijas desmitā sēde

2010.gada 16.augustā

(Sēde pasludināta par nenotikušu)

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 9.Saeimas priekšsēdētājs

Gundars Daudze.

 

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas!

Sākam Saeimas 16.augusta ārkārtas sesijas otro ārkārtas sēdi.

Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, es informēju, ka sēžu starplaikā Saeimas Prezidijs nolēma sasaukt šodien vēl vienu ārkārtas sēdi, kurā ir iekļauti divi darba kārtības punkti, kas netika izskatīti iepriekšējā sēdē, tātad likumprojekts „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums” (otrajā, galīgajā, lasījumā) un likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”” (trešajā lasījumā), un ārkārtas sēde izsludināma desmit minūtes pēc šīs ārkārtas sēdes beigām. Materiāli jums tiks izdalīti.

Savukārt pašreiz sākam otro ārkārtas sēdi.

Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, es informēju, ka ir saņemts Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas iesniegums ar lūgumu izdarīt šodienas sēdes darba kārtībā izmaiņas: līdz turpmākam komisijas lēmumam izslēgt no darba kārtības 3.punktu - likumprojektu „Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība ir grozīta.

Un tā, godātie kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību.

Sākam tradicionāli ar Saeimas Prezidija ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” nodot Juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? (No zāles dep. K.Leiškalns: „Jābalso!”) Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” nodošanu Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 41, pret un atturas - nav. Nav kvoruma.

Acīmredzot jābalso vēlreiz.

Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” nodošanu Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu!

Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” nodošanu Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 40, pret un atturas - nav. Atkārtoti nav kvoruma.

Acīmredzot atkal mums ir jāizsludina pārtraukums. (Starpsaucieni no zāles: „3 minūtes!”)

Pārtraukums līdz pulksten 11.40.

(Pārtraukums.)

 

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 9.Saeimas priekšsēdētājs

Gundars Daudze.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Turpinām otro ārkārtas sēdi. Es atgādinu, ka sēdi mēs pārtraucām sakarā ar to, ka zālē nebija kvoruma, lai varētu ar balsojumu nodot likumprojektu „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Tāpēc saskaņā ar Kārtības rulli mums ir vēlreiz jāpārbalso. Ja vēlreiz nebūs kvoruma, tad sēde tiks slēgta un pasludināta par nenotikušu. (No zāles dep. Dz.Ābiķis: „Obstrukcija!”)

Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” nodošanu Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 41, pret un atturas - nav. Kvoruma nav. Sēde tiek pasludināta par nenotikušu.

Atgādinu, ka pēc desmit minūtēm, tātad pulksten 11.50, sākas trešā ārkārtas sēde.

 

SATURA RĀDĪTĀJS

9. Saeimas ārkārtas sesijas 10. sēde

2010. gada 16. augustā

(Sēde pasludināta par nenotikušu)

Par ārkārtas sēdes sasaukšanu

   

Par darba kārtību

   

Par likumprojektu „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” (Nr. 1909/Lp9)
(Dok. Nr. 6304, 6304A)

 

Balsojumi

Datums: 16.08.2010 11:32:41 bal001
(atkartots balsojums).
Par - 41, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 76)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Zemesgrāmatu likumā (1909/Lp9), nodošana komisijām

Datums: 16.08.2010 11:33:10 bal002
(atkartots balsojums).
Par - 40, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 77)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Zemesgrāmatu likumā (1909/Lp9), nodošana komisijām

Datums: 16.08.2010 11:40:56 bal003
Par - 41, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 84)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Zemesgrāmatu likumā (1909/Lp9), nodošana komisijām

Piektdien, 23.februārī
09:00  Baltijas Asamblejas Ekonomikas, enerģētikas un inovācijas komitejas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Konference “Tā ir arī mūsu nauda! Ko darīt, lai Eiropas Savienības fondu investīcijas Latvijā būtu pārdomātākas?”