Latvijas Republikas 9.Saeimas

ārkārtas sesijas ceturtā sēde

2010.gada 12.jūlijā

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 9.Saeimas priekšsēdētājs

Gundars Daudze.

 

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas!

Sākam Saeimas ārkārtas sesijas šodienas, 2010.gada 12.jūlija, trešo sēdi.

Darba kārtībā mums ir četri jautājumi.

Pirmais darba kārtības punkts - likumprojekts „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums”, pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā... Es saprotu, ka šobrīd nav neviena no šīs komisijas. Acīmredzot tad pārceļam šo jautājumu uz darba kārtības beigām.

Turpināsim ar otro darba kārtības punktu - likumprojektu „Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums”, pirmais lasījums.

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā - deputāts Juris Dalbiņš.

J.Dalbiņš (Tautas partijas frakcija).

Augsti godātais priekšsēdētāj! Cienījamie kolēģi! Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 12.jūlija sēdē izskatīja Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumu un atbalstīja to pirmajam lasījumam.

Aicinām atbalstīt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu „Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums” pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 72, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.

J.Dalbiņš. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 16.jūlijs.

Sēdes vadītājs. 16.jūlijs. Deputāti neiebilst.

Likumprojekts „Grozījumi Ieroču aprites likumā”, pirmais lasījums.

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā - deputāts Juris Dalbiņš.

J.Dalbiņš (Tautas partijas frakcija).

Augsti godātais priekšsēdētāj! Kolēģi! Šis likumprojekts „Grozījumi Ieroču aprites likumā” ir saistīts ar Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumu.... Komisija to ir izskatījusi savā 12.jūlija sēdē un atbalstījusi pirmajam lasījumam.

Aicinām jūs atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu „Grozījumi Ieroču aprites likumā” pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 79, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.

J.Dalbiņš. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 16.jūlijs.

Sēdes vadītājs. 16.jūlijs. Deputāti neiebilst.

Likumprojekts „Par nekustamā īpašumā esošas zemes daļas kompensēšanu”, pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāte Anna Seile.

A.Seile (partijas „Pilsoniskā Savienība” frakcija).

Godātie deputāti! Mēs izskatām likumprojektu Nr.6226. Šajā likumprojektā mēs gribam novērst to netaisnību, kāda ir radusies, nospraužot robežu starp Krieviju un Latviju, jo šajā Krievijas pusē ir palikusi arī zeme tās īpašniecei Belcānei.

Belcānes īpašums bija 20,6 hektāru platībā, un šis projekts jau bija apstiprināts 1997.gadā, bet vēlākā laikā tika domāts par to, kādā veidā novērst šo situāciju, ka daļa zemes 8,2 hektāru platībā ir nonākusi Krievijas teritorijā.

Komisija ilgstoši vērtēja šo likumprojektu kopā ar Tieslietu ministriju, ar Saeimas Juridisko biroju un arī ar Zemkopības ministriju, un tika atrasts risinājums. Šis risinājums ir zemes kompensācija no valsts meža zemes šajā pašā teritorijā blakus bijušajam Belcānes īpašumam, un tagad Alūksnes rajona Liepnas pagasta teritorijā ar šo likumprojektu, kurš tagad mums ir izskatāms pirmajā lasījumā, īpašniecei tika piešķirti 8,2 hektāri meža zemes. Jautājums ir saskaņots ar visām manis minētajām ministrijām un arī ar īpašniekiem, un šādā veidā tā netaisnība varētu arī tikt novērsta.

Ņemot vērā to, ka šeit nav domstarpību un ka šis ir pirmais tāds gadījums, kad ir jāpieņem īpašs likums zemes reformas laikā, lai svešai valstij atdoto zemes gabalu kompensētu, jo mūsu likumdošana neko tādu neparedz, mums būs šis īpašais likums. Komisija lūdz atzīt šajā gadījumā šo likumprojektu par steidzamu, jo nekādas domstarpības šeit nav bijušas.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam „Par nekustamā īpašumā esošas zemes daļas kompensēšanu”! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

A.Seile. Komisija lūdz atbalstīt arī šo likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu „Par nekustamā īpašumā esošas zemes daļas kompensēšanu” pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 84, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.

A.Seile. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 2.septembris, un izskatīšana - 9.septembrī kārtējā Saeimas sēdē.

Sēdes vadītājs. Tātad 2.septembris - priekšlikumu iesniegšanas termiņš, 9.septembrī - galīgais lasījums. Deputāti neiebilst.

Un pēdējais šodienas sēdes darba kārtības punkts - likumprojekts „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums”, pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Vents Armands Krauklis.

V.A.Krauklis (Tautas partijas frakcija).

Paldies.

Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar likumprojektu „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums”. Jāteic, ka šis ir tiešām ļoti apjomīgs likumprojekts un ka to ir nepieciešams steidzami virzīt, jo pret Latviju jau ir ierosināta pārkāpumu procedūra. Diemžēl šis likumprojekts ir nogulējis Finanšu ministrijā divus mēnešus, tādēļ mums tagad vajadzēs to tomēr skatīt steidzamības kārtā.

Līdz ar to es aicinu vispirms nobalsot par steidzamību.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums”! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 64, pret - nav, atturas - 20. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

V.A.Krauklis. Paldies.

Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums” pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 86, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.

V.A.Krauklis. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 26.jūlijs, izskatīšana - Saeimas nākamajā ārkārtas sēdē, bet, ja ārkārtas sēžu šajā periodā nebūs, tad pirmajā kārtējā Saeimas sēdē.

Sēdes vadītājs. Tātad 26.jūlijs - priekšlikumu iesniegšanas termiņš, un izskatīšana - tuvākajā ārkārtas vai kārtējā sēdē. Deputāti neiebilst.

Godātie kolēģi! Līdz ar to visa šodienas trešās, ārkārtas, sēdes darba kārtība ir izskatīta.

Pirms mēs reģistrējamies, vēl jānoklausās paziņojumi.

Vārds deputātam Ventam Armandam Krauklim.

V.A.Krauklis (Tautas partijas frakcija).

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde notiks tūlīt komisijas telpās.

Sēdes vadītājs. Vārds deputātam Oskaram Spurdziņam.

O.Spurdziņš (Tautas partijas frakcija).

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde pulksten 14.15 komisijas telpās.

Sēdes vadītājs. Vārds deputātam Valdim Ģīlim.

V.Ģīlis (Tautas partijas frakcija).

Sabiedrības veselības apakškomisijas sēdi pārceļam pusstundu vēlāk - uz pulksten 15.00.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu reģistrācijas režīmu! Lūdzu reģistrācijas rezultātus!

Reģistrācijas rezultātu nolasīšanai vārds Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.

A.Klementjevs (9.Saeimas sekretāra biedrs).

Labdien trešo reizi, augsti godātie deputāti! Prieks jūs visus redzēt! Nav reģistrējušies: Andris Bērziņš (LPP/LC), Visvaldis Lācis, Leopolds Ozoliņš, Vaira Paegle, Dagnija Staķe, Jānis Strazdiņš... Paldies, redzu! Un Viktors Ščerbatihs.

Paldies par uzmanību! Uz redzēšanos!

Sēdes vadītājs. Paldies.

Līdz ar to Saeimas šodienas, 2010.gada 12.jūlija, trešo ārkārtas sēdi pasludinu par slēgtu un arī Saeimas ārkārtas sesiju pasludinu par slēgtu.

Paldies.

 

 

SATURA RĀDĪTĀJS
9. Saeimas ārkārtas sesijas 4. sēde
2010. gada 12. jūlijā

Likumprojekts „Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums” (Nr. 1870/Lp9) (1.lasījums)
(Dok. Nr. 6219, 6233)
Ziņo - dep. J.Dalbiņš
Likumprojekts „Grozījumi Ieroču aprites likumā” (Nr. 1869/Lp9) (1.lasījums)
(Dok. Nr. 6218, 6234)
Ziņo - dep. J.Dalbiņš
Likumprojekts „Par nekustamā īpašumā esošas zemes daļas kompensēšanu” (Nr. 1876/Lp9) (1.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 6226)
Ziņo - dep. A.Seile
Likumprojekts „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums” (1874/Lp9) (1.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 6223, 6230)
Ziņo - dep. V.A.Krauklis
Paziņojumi
- dep. V.A.Krauklis
- dep. O.Spurdziņš
- dep. V.Ģīlis
Reģistrācijas rezultāti
Nolasa - Saeimas sekretāra biedrs A.Klementjevs

Balsojumi

Datums: 12.07.2010 13:57:41 bal001
Par - 72, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 88)
Balsošanas motīvs: Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums (1870/Lp9), 1.lasījums

Datums: 12.07.2010 13:58:44 bal002
Par - 79, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 91)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Ieroču aprites likumā (1869/Lp9), 1.lasījums

Datums: 12.07.2010 14:01:44 bal003
Par - 83, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 94)
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Par nekustamā īpašumā esošas zemes daļas kompensēšanu (1876/Lp9), 1.lasījums

Datums: 12.07.2010 14:02:13 bal004
Par - 84, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 94)
Balsošanas motīvs: Par nekustamā īpašumā esošas zemes daļas kompensēšanu (1876/Lp9), 1.lasījums

Datums: 12.07.2010 14:03:37 bal005
Par - 64, pret - 0, atturas - 20. (Reģistr. - 94)
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums (1874/Lp9), 1.lasījums

Datums: 12.07.2010 14:04:05 bal006
Par - 86, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 94)
Balsošanas motīvs: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums (1874/Lp9), 1.lasījums

Piektdien, 23.februārī
09:00  Baltijas Asamblejas Ekonomikas, enerģētikas un inovācijas komitejas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Konference “Tā ir arī mūsu nauda! Ko darīt, lai Eiropas Savienības fondu investīcijas Latvijā būtu pārdomātākas?”