Latvijas Republikas 9.Saeimas

ārkārtas sesijas piektā sēde

2009.gada 20.augustā

Sēdi vada Latvijas Republikas 9.Saeimas priekšsēdētājs

Gundars Daudze.

 

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi

Sēdes vadītājs. Labdien, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas!

Sākam Saeimas 2009.gada 20.augusta ārkārtas sesijas sēdi.

Pirms mēs sākam izskatīt sēdes darba kārtību, es gribu jūs informēt par to, ka ir noslēdzies, liekas, trīs gadus ilgs darbs pie Saeimas jaunas balsošanas un sēdes vadības sistēmas, un šodien mēs pirmo reizi ar šo sistēmu strādāsim Saeimas sēdē. Tāpēc es lūdzu jums izpratni un toleranci gadījumā, ja nu pēkšņi ar šo sistēmu kaut kas notiek un ir kaut kādas kavēšanās.

Un tā sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību tradicionāli ar Prezidija ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Par Konvenciju par centralizētu muitošanu attiecībā uz tādu valsts iekasēšanas izmaksu piešķiršanu, ko patur, nododot tradicionālos pašu resursus ES budžetā” nodot Ārlietu komisijai un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Par Konvencijas par prettiesisku darbību pret kuģošanas drošību apkarošanu 2005.gada Protokolu un Protokola par tādu nelikumīgu darbību novēršanu, kas vērstas pret kontinentālajā šelfā esošu stacionāru platformu drošību, 2005.gada Protokolu” nodot Ārlietu komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums Krimināllikumā” nodot Juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā” nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums likumā „Par Latvijas Banku”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums likumā „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”” nodot Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums Tūrisma likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu „Grozījums Alkoholisko dzērienu aprites likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums likumā „Par Konvenciju par dokumentu legalizācijas atcelšanu Eiropas Kopienu dalībvalstu starpā”” nodot Ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā” nodot Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Par Latvijas Republikas un Tadžikistānas Republikas līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem” nodot Ārlietu komisijai un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Zinātniskās darbības likumā” nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Valsts materiālo rezervju likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums Civilās aizsardzības likumā” nodot Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina deputātu Brigmaņa, Kāposta, Strazdiņa, Līdakas un Bērziņa iesniegto likumprojektu „Grozījums Vispārējās izglītības likumā” nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Saskaņa ar Saeimas kārtības rulli viens deputāts var runāt „par”, viens - „pret” likumprojekta nodošanu komisijai. Vārds deputātam Jānim Dukšinskim.

J.Dukšinskis (LPP/LC frakcija).

Labdien, cienījamais Saeimas priekšsēdētāja kungs! Cienījamie deputāti! Šim grozījumam Vispārējās izglītības likumā it kā teksts ir ļoti vienkāršs, bet būtība un rezultāts, un sekas var būt diezgan neprognozējamas un plašas. Tāpēc es šodien gribu vienkārši izteikt brīdinājumu, ja Saeimas deputāti nobalsos un atbalstīs, ka šos grozījumus tālāk skatītu komisija; vienkārši gribu brīdināt, kādas sekas un kādi aspekti varētu būt. Jā, es domāju, ka to ir nepieciešams zināt.

Par projekta būtību. Šo grozījumu būtību mēs redzam anotācijā. Galvenais ir tas, ka paredzēts atļaut arī ģimnāzijām pēc nepieciešamības īstenot pilnu pamatizglītības programmu no pirmās līdz devītajai klasei.

Es projekta būtību saprotu tā, ka, iespējams, nepieciešams palīdzēt kāda novada vai pašvaldības skolām, lai saglabātu ģimnāzijas statusu, bet, nu ja tā mēs gribam rīkoties, es piedāvāju divus citus ceļus. Ja tiešām pievieno kādu nelielu pamatskolu ģimnāzijai un grib šo statusu samazināt, nu tad jāiet to ceļu, ka ģimnāzijai tomēr varētu arī nosaukumu, ja tā ir pašvaldības ģimnāzija, mainīt vienkārši uz „vidusskola”, un tad problēmu nav un bērni apgūs gan pamatizglītības programmu, gan vidējās izglītības programmu no pirmās līdz divpadsmitajai klasei.

Otrs ceļš. Nav izslēgts arī, ka divas skolas var vadīt vienota administrācija, ja pašvaldība vai novads grib veidot, nu, kaut kādu vienotu… ekonomēt līdzekļus sakarā ar šo reformu - nauda seko skolēnam. Līdz ar to vienota administrācija varētu būt gan ģimnāzijai, gan nelielai pamatskolai. Bet šis projekts dod iespēju arī ļoti daudzām vidusskolām Latvijā pretendēt uz ģimnāzijas statusu, un ir jautājums, vai mēs nesākam maldināt sabiedrību. Tomēr ar šīm strukturālajām un nosaukumu maiņām jābūt diezgan uzmanīgiem, jo līdz šim ar vārdu „ģimnāzija” tomēr gan Latvijā, gan Eiropā mēs vairāk saprotam vidējo izglītības posmu. Tas ir Latvijā; pie tam tā ir arī proģimnāzija, sākot ar septīto, astoto un arī devīto klasi, - tas ir, nepilnā pamatizglītības programmu realizācija. Agrāk bija arī piektā klase, bet pakāpeniski palika tikai proģimnāzijas klases.

Tad, ja pieņemtu šos grozījumus, jebkurš pirmklasnieks skolā, arī nesekmīgs skolēns sākumskolā, varētu saukt sevi par otrās vai pirmās klases ģimnāzistu. Nu, es nedomāju, ka tāds nosaukums, kā saka, atbilst būtībai. Turklāt te ir arī jāizanalizē, vai šis grozījums nav pretrunā ar Izglītības likuma 26.pantu, kas tomēr traktē, kādā veidā nosaukumu piešķir izglītības iestādēm, kā jānorāda arī izglītības pakāpe.

Vēl var rasties arī situācija, ka pašvaldībām zudīs motivācija veidot spēcīgas vidējās izglītības iestādes, kā tas ir dotajā brīdī paredzēts, ka pašvaldības, lai skola saņemtu ģimnāzijas statusu, tomēr atdala šos posmus un koncentrē gan budžeta līdzekļus, gan pedagogu kadrus, gan spējīgākos bērnus tieši vidējā izglītības posmā, kā tas tagad notiek gan valsts ģimnāzijās, gan arī pašvaldību ģimnāzijās.

Ja tāds pievienošanas variants notiks un veidosies ģimnāzija arī ar sākumskolu, tad noteikti būs problēmas arī ar finansējumu, jo tādā gadījumā arī sākumskola prasīs finanšu līdzekļus, kas pienākas ģimnāzijas posmam, un tie ir daudz lielāki nekā pamatizglītības programmu realizācijai.

Turklāt šis lēmuma projekts… šie grozījumi būtu jāsaskaņo gan ar LIVA, gan ar valsts ģimnāziju asociācijām vai padomēm, jo es esmu sazvanījies ar dažiem valsts ģimnāziju direktoriem, un viņi noteikti iebilst pret šādu traktējumu, šādu grozījumu.

Tāpēc es gribu rosināt neatbalstīt šos grozījumus, bet, ja gadījumā arī atbalstītu, tad vēlāk uzmanīgi strādāt pie tiem.

Paldies.

Sēdes vadītājs. Paldies.

„Par” likumprojekta nodošanu komisijām neviens nav pieteicies runāt. Lūdzu zvanu! Balsosim par deputātu Brigmaņa, Kāposta, Strazdiņa, Līdakas un Bērziņa iesniegtā likumprojekta „Grozījums Vispārējās izglītības likumā” nodošanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 81, pret - 7, atturas - 2. Likumprojekts komisijai nodots.

Vai deputāts Agešins vēlas kaut ko par procedūru teikt? Jā…

Tātad, godātie kolēģi, turpinām skatīt nākamo - 19. - likumprojektu.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija.

Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli viens deputāts var runāt „par”, viens - „pret” likumprojekta nodošanu komisijai. Vārds deputātam Valērijam Agešinam. Viņš runās „pret”.

V.Agešins (frakcija „Saskaņas Centrs”).

Labdien, cienījamie kolēģi! Likumprojektā tiek piedāvāts pašvaldībām pagarināt termiņu lēmuma pieņemšanai par dzīvokļa neatliekamās palīdzības sniegšanu. Likumprojektā paredzēts svītrot normu, kas paredz, ka pašvaldībai šāds lēmums ir jāpieņem 48 stundu laikā. Un valdība piedāvā pagarināt šo termiņu līdz vienam mēnesim.

Mēs uzskatām, ka termiņa pagarinājums ietekmēs personas, kurām nepieciešama neatliekama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā. Mēs uzskatām, ka diemžēl kārtējā sociālā garantija no imperatīvas kļūs tikai par rekomendējošu. Cilvēks, kuram ir applūdināts dzīvoklis, nevar gaidīt palīdzību viena mēneša garumā.

Mēs lūdzam negrozīt likumu un aicinām balsot „pret”.

Paldies.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījums likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 57, pret - 21, atturas - 9. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par uzņēmuma ienākuma nodokli”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots.

Godātie kolēģi! Pārejam pie nākamās darba kārtības sadaļas „Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana”.

Lēmuma projekts „Par deputātes Ērikas Zommeres ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā”. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu „Par deputātes Ērikas Zommeres ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā”! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 85, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Lēmuma projekts „Par Evijas Apīnes apstiprināšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Jaunais laiks”).

Augsti godātais priekšsēdētāja kungs! Godātie kolēģi! Jūsu uzmanībai ir lēmuma projekts „Par Evijas Apīnes apstiprināšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi”. Juridiskā komisija ir izskatījusi šo lēmuma projektu un, aizklāti balsojot, atbalstījusi. Lūdzu Saeimu atbalstīt lēmuma projektu.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu „Par Evijas Apīnes apstiprināšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi”! Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret - 6, atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Lēmuma projekts „Par Andas Brīzes apstiprināšanu par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Jaunais laiks”).

Kolēģi, jūsu uzmanībai lēmuma projekts „Par Andas Brīzes apstiprināšanu par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi”. Juridiskā komisija ir izskatījusi šo lēmuma projektu un, aizklāti balsojot, atbalstījusi. Lūdzu kolēģus atbalstīt lēmuma projektu.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu „Par Andas Brīzes apstiprināšanu par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi”! Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 81, pret - 2, atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Lēmuma projekts „Par Imanta Dzeņa apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Jaunais laiks”).

Juridiskā komisija piedāvā lēmuma projektu „Par Imanta Dzeņa apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi”. Komisija ir izskatījusi savā sēdē šo lēmuma projektu un, aizklāti balsojot, atbalstījusi. Lūdzu Saeimu atbalstīt lēmuma projektu.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu „Par Imanta Dzeņa apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi”. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 85, pret - nav, atturas - 1. Lēmums pieņemts.

Lēmuma projekts „Par Renara Jūrmaļa apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Jaunais laiks”).

Tiek piedāvāts lēmuma projekts „Par Renara Jūrmaļa apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”. Juridiskā komisija ir izskatījusi savā sēdē šo lēmuma projektu un, aizklāti balsojot, atbalstījusi. Lūdzu Saeimu atbalstīt lēmuma projektu.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu „Par Renara Jūrmaļa apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”! Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 85, pret - nav, atturas - 1. Lēmums pieņemts.

Lēmuma projekts „Par Dzintara Melbārža iecelšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Jaunais laiks”).

Juridiskā komisija piedāvā lēmuma projektu „Par Dzintara Melbārža iecelšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi”.

Komisija ir izskatījusi šo lēmuma projektu un, aizklāti balsojot, atbalstījusi.

Lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo lēmuma projektu.

Sēdes vadītājs. Paldies. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu „Par Dzintara Melbārža iecelšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi”! Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 85, pret - 1, atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Lēmuma projekts „Par Daiņa Plauža apstiprināšanu par Ogres rajona tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Jaunais laiks”).

Jūsu uzmanībai tiek piedāvāts lēmuma projekts „Par Daiņa Plauža apstiprināšanu par Ogres rajona tiesas tiesnesi”. Arī šo lēmuma projektu Juridiskā komisija ir izskatījusi un, aizklāti balsojot, atbalstījusi. Lūdzu arī Saeimu to atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu „Par Daiņa Plauža apstiprināšanu par Ogres rajona tiesas tiesnesi”! Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 85, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Lēmuma projekts „Par Intas Rubenes apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Jaunais laiks”).

Juridiskā komisija piedāvā lēmuma projektu „Par Intas Rubenes apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”. Komisija ir izskatījusi šo lēmuma projektu, aizklāti balsojot, ir atbalstījusi un lūdz arī Saeimu to atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu „Par Intas Rubenes apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”! Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 85, pret - 1, atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Lēmuma projekts „Par Ivetas Silickas apstiprināšanu par Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Jaunais laiks”).

Juridiskā komisija ir sagatavojusi lēmuma projektu „Par Ivetas Silickas apstiprināšanu par Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”. Tā izskatīja komisijas sēdē šo lēmuma projektu, aizklāti balsojot, atbalstīja un lūdz arī Saeimu atbalstīt šo lēmuma projektu.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu „Par Ivetas Silickas apstiprināšanu par Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”! Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 86, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Lēmuma projekts „Par Kārļa Stārasta apstiprināšanu par Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Jaunais laiks”).

Juridiskā komisija ir sagatavojusi un piedāvā lēmuma projektu „Par Kārļa Stārasta apstiprināšanu par Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi”. Komisija izskatīja savā sēdē šo lēmuma projektu, aizklāti balsojot, atbalstīja un lūdz arī Saeimu atbalstīt šo lēmuma projektu.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu „Par Kārļa Stārasta apstiprināšanu par Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi”! Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 86, pret - 1, atturas - 1. Lēmums pieņemts.

Godātie kolēģi! Pārejam pie nākamās darba kārtības sadaļas - „Likumprojektu izskatīšana”.

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām””. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Vents Armands Krauklis.

V.A.Krauklis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu Nr.1333/Lp9.

Tātad 1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 5. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. 6. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 7. - Juridiskā biroja priekšlikums. Tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. 8. - Juridiskā biroja priekšlikums. Tas ir atbalstīts, redakcionāli precizējot.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. 9. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. 10. - Juridiskā biroja priekšlikums. Tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 11. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 12. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. 13. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. 14. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 15. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. 16. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts, redakcionāli precizējot.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 17. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 18. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. 19. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts, iekļauts 17.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. 20. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 21. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 22. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. 23. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. 24. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. 25. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Arī tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. 26. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 27. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 28. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 29. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 30. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 31. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. Un vēl ir precizēts panta nosaukums. Tas ir 32. -atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. 33. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. 34. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. 35. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. 36. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. 36. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 38. - atbildīgās komisijas priekšlikums, ļoti apjomīgs. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 39. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. 40. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 41. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts, iekļauts 42.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. 42. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 43. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. 44. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts, redakcionāli precizējot.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 45. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. 46. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 47. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts, iekļauts 48.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. Un 48. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. 49. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts, redakcionāli precizējot.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 50. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 51. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 52. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 53. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 54. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 55. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. 56. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 57. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. 58. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. 59. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.A.Krauklis. Un visbeidzot 60. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.A.Krauklis. Lūdzu deputātus nobalsot par visu likumprojektu kopumā, par tā pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā.

 

Sēdes vadītājs. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”” otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Likumprojekts „Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likums”, trešais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Igors Aleksandrovs.

I.Aleksandrovs (frakcija „Jaunais laiks”).

Izskatām likumprojektu „Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likums”, trešais lasījums. Priekšlikumi nav saņemti. Lūdzu balsot par likumprojektu.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu „Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likums” trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Likumprojekts „Par Garantiju līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un Aizjūras zemēs un teritorijās un par Ieilgušo parādu pārvaldes līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku, kas uzrauga maksājumu un atmaksu procedūras atbilstīgi dalībvalstu Garantiju līgumiem Eiropas Investīciju bankas labā”, pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Andris Bērziņš.

A.Bērziņš (LPP/LC frakcija).

Godājamie kolēģi! Augsti godātais Prezidij! Strādāsim ar dokumentiem Nr.4554 un 4631. Likumprojekts „Par Garantiju līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti (No zāles: „No otra gala vajag!”), Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs…”. Kolēģi! Turpinājumā likumprojekta nosaukumā ir vēlreiz atkārtotas visas šīs valstis (No zāles: „Vēl vienu reizi!”); tāpēc es tās vairs nenolasīšu.

Godājamie kolēģi! Īsi par sagatavotā dokumenta būtību. Dokumenta būtība: Latvijai kļūstot par Eiropas Savienības dalībvalsti, tika parakstīts līgums par Latvijas iestāšanos Eiropas Investīciju un attīstības bankā, kur arī Latvija kļuvusi par tās dalībvalsti. 2005.gada jūnijā Luksemburgā tika grozīts Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu noslēgtais Partnerattiecību nolīgums ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm. Šā nolīguma ietvaros katram budžeta gadam Eiropas Savienība sagatavo kopējo finanšu protokolu par kopējo apjomu, kādā Eiropas Savienība palīdz šīm valstīm. Lai izveidotu 10. Eiropas Attīstības fondu, kas būtu domāts laikam no 2008. līdz 2013.gadam, Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvjiem bija nepieciešams parakstīt Iekšējo nolīgumu, un to ir parakstījuši arī mūsu valsts vadītāji.

Iekšējā nolīguma 4.panta 2.punkts paredz, ka Eiropas Savienības dalībvalstis uzņemas saistības attiecībā uz šiem aizdevumiem tādā apjomā, kādā Eiropas Savienības dalībvalstis piedalās Eiropas Investīciju un attīstības bankas darbā. Likuma „Par valsts budžetu 2009.gadam” grozījumos valsts izsniedzamo galvojumu sarakstā tika iekļauts arī galvojums Eiropas Investīciju bankai projektu finansēšanai šajās manis nosauktajās Klusā okeāna un Karību jūras reģiona valstīs, kā arī Āfrikas un Aizjūras zemēs un teritorijās par 0,99 miljoniem latu un pilnvarojums finanšu ministram izsniegt šo galvojumu. Galvojuma segtais periods ir atkarīgs no specifiskā projekta realizēšanas termiņa.

Godājamie kolēģi! Lai pilnībā sakārtotu mūsu likumdošanu, mums ir faktiski jāpievienojas šim nolīgumam un tas ir jāratificē Saeimā. Šis likumprojekts tika izskatīts Ārlietu komisijā. Ārlietu komisija, uzmanīgi uzklausījusi Finanšu ministrijas viedokļus par visām saistībām un visām problēmām, kādas varētu rasties, konstatēja, ka nekādas nopietnas problēmas nevar rasties un saistības, kuras mēs uzņemamies, ir pamatotas un nepieciešamas, un atbilst tai praksei un pieredzei, kāda ir izveidojusies Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Komisija šo dokumentu atbalstīja vienbalsīgi. Aicinu jūs šo dokumentu atbalstīt, balsojot pozitīvi - balsojot “par”. (No zāles dep. K.Leiškalns: „Vai mēs tur varam ko mainīt?”)

Sēdes vadītājs. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 88, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.

A.Bērziņš. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 5.septembris.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

Likumprojekts „Grozījumi Sēklu aprites likumā”, pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Madars Lasmanis.

M.Lasmanis (frakcija „Jaunais laiks”).

Godātie kolēģi! Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi pirmajā lasījumā likumprojektu „Grozījumi Sēklu aprites likumā”. Grozījumu būtība ir saistīta ar Eiropas direktīvas ieviešanu nacionālajā likumdošanā, kas noteiks prasības un kārtību ģenētisko resursu saglabāšanai, šķirņu atzīšanai, iekļaušanai katalogā, kā arī prasības šo šķirņu sēklu tirdzniecībai, saiņošanai un etiķēšanai. Komisija kopumā atbalstīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Sakarā ar to, ka šīs direktīvas ieviešana ir jāpaveic šinī gadā un jāizstrādā vēl vesela virkne Ministru kabineta noteikumu, komisija aicina piešķirt likumprojektam steidzamību.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli vispirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Lūdzu zvanu! Balsosim par steidzamības piešķirš Lūdzu rezultātu! Par - 87, pret - nav, atturas - 1. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

M.Lasmanis. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš…

Sēdes vadītājs. Pirmajā lasījumā jāpieņem.

M.Lasmanis. Aicinu balsot par pirmo lasījumu.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu „Grozījumi Sēklu aprites likumā” pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 85, pret - nav, atturas - 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad otrajā, galīgajā, lasījumā likumprojekts tiks skatīts Saeimas sēdē.

M.Lasmanis. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 27.augusts. Izskatīšana - Saeimas 3.septembra sēdē.

Sēdes vadītājs. 27.augusts - priekšlikumu iesniegšanas termiņš, 3.septembrī - otrais, galīgais, lasījums. Deputāti neiebilst. Paldies.

Un pēdējais šodien izskatāmais likumprojekts - „Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā”, pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Mārtiņš Roze.

M.Roze (ZZS frakcija).

Augsti godātais priekšsēdētāja kungs! Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu Nr.4544 - „Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā”. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija izskatīja likumprojektu un atbalstīja virzīšanai uz pirmo lasījumu. Aicinu deputātus likumprojektu atbalstīt un pieņemt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu „Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā” pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 88, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.

M.Roze. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 4.septembris.

Sēdes vadītājs. 4.septembris. Deputāti neiebilst. Paldies.

Godātie kolēģi, līdz ar to šodienas darba kārtība izskatīta. Mums pienācis laiks reģistrācijai. Es gribu pievērst jūsu uzmanību tam, ka reģistrēšanās jaunajā sistēmā notiek savādāk. Karte nav jāizņem no balsošanas iekārtas un jāievieto atpakaļ. Karte paliek tur, kur tā ir visu laiku; mēs nospiežam pogu - pirmo pogu no kreisās puses -, virs kuras parādīsies uzraksts „Reģistrācija”. Par to, ka jūs esat piereģistrēts, liecina tas, ka iedegas trīs zaļās gaismas diodes zem pogām „par”, „pret”, „atturas”.

Lūdzu zvanu reģistrācijai! Lūdzu reģistrācijas režīmu! Lūdzu reģistrācijas rezultātu!

Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, es gribētu mūsu visu vārdā sveikt mūsu kolēģi Alekseju Holostovu, kuram pavisam nesen bija dzimšanas diena. (Aplausi.)

Tagad paziņojumam vārds deputātei Vinetai Muižniecei.

V.Muižniece (Tautas partijas frakcija).

Godātie kolēģi, kas strādā Juridiskajā komisijā! Juridiskās komisijas sēde pulksten 11.30 Juridiskās komisijas zālē. Paldies.

Sēdes vadītājs. Paziņojumam vārds deputātam Ventam Armandam Krauklim.

V.A.Krauklis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Pulksten 11.00 Enerģētikas apakškomisijas sēde komisijas telpās, un pulksten 12.00 - Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde.

Sēdes vadītājs. Paziņojumam vārds deputātam Andrim Bērziņam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas.

A.Bērziņš (ZZS frakcija).

Kolēģi! Sociālo un darba lietu komisija notiks pulksten 10.50, un Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde notiks pulksten 11.30 - 106.telpā.

Sēdes vadītājs. Paziņojumam vārds deputātam Mārim Ārbergam.

M.Ārbergs (Tautas partijas frakcija).

Godātie Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas locekļi! Aicinu uz sēdi pulksten 10.50 mūsu telpās.

Sēdes vadītājs. Paziņojumam vārds deputātam Guntim Bērziņam.

G.Bērziņš (frakcija „Jaunais laiks”).

Cienītie kolēģi! Aicinu uz Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdi pulksten 11.30 Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas telpās. Paldies.

Sēdes vadītājs. Paziņojumam vārds deputātam Oskaram Spurdziņam.

O.Spurdziņš (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde pulksten 11.00 komisijas telpās.

Sēdes vadītājs. Paziņojumam vārds deputātam Jānim Strazdiņam.

 

J.Strazdiņš (ZZS frakcija).

Godātie Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas locekļi! Mums sēde pēc piecām minūtēm komisijas telpās.

Sēdes vadītājs. Reģistrācijas rezultātu nolasīšanai vārds Saeimas sekretāram Dzintaram Rasnačam.

Dz.Rasnačs (9.Saeimas sekretārs).

Godātie kolēģi! Jums ir izdevusies izcili laba reģistrācija, praktiski bez kļūdām. Nav reģistrējušies: Ingrīda Circene, Sergejs Fjodorovs, Pēteris Hanka, Andrejs Klementjevs un Vaira Paegle. Visi pārējie ir precīzi reģistrējušies. Paldies.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Līdz ar to Saeimas 2009.gada 20.augusta ārkārtas sesijas sēdi pasludinu par slēgtu.

 

 

 

SATURA RĀDĪTĀJS

9.Saeimas ārkārtas sesijas 5.sēde (plkst.10.00)

2009.gada 20.augustā

Par likumprojektu „Par Konvenciju par centralizētu muitošanu attiecībā uz tādu valsts iekasēšanas izmaksu piešķiršanu, ko patur, nododot tradicionālos pašu resursus ES budžetā” (Nr.1383/Lp9)
(Dok. Nr.4626, 4626A)
Par likumprojektu „Par Konvencijas par prettiesisku darbību pret kuģošanas drošību apkarošanu 2005.gada Protokolu un Protokola par tādu nelikumīgu darbību novēršanu, kas vērstas pret kontinentālajā šelfā esošu stacionāru platformu drošību, 2005.gada Protokolu” (Nr.1384/Lp9)
(Dok. Nr.4627, 4627A)
Par likumprojektu „Grozījums Krimināllikumā” (Nr.1385/Lp9)
(Dok. Nr.4628, 4628A)
Par likumprojektu „Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā” (Nr.1386/Lp9)
(Dok. Nr.4629, 4629A)
Par likumprojektu „Grozījums likumā „Par Latvijas Banku””
(Nr.1387/Lp9)
(Dok. Nr.4630, 4630A)
Par likumprojektu „Grozījums likumā „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu””
(Nr.1388/Lp9)
(Dok. Nr.4632, 4632A)
Par likumprojektu „Grozījums Tūrisma likumā” (Nr.1389/Lp9)
(Dok. Nr.4634, 4634A)
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”” (Nr.1390/Lp9)
(Dok. Nr.4635, 4635A)
Par likumprojektu „Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā” (Nr.1391/Lp9)
(Dok. Nr.4636, 4636A)
Par likumprojektu „Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (Nr.1392/Lp9)
(Dok. Nr.4637, 4637A)
Par likumprojektu „Grozījums Alkoholisko dzērienu aprites likumā” (Nr.1393/Lp9)
(Dok. Nr.4638, 4638A)
Par likumprojektu „Grozījums likumā „Par Konvenciju par dokumentu legalizācijas atcelšanu Eiropas Kopienu dalībvalstu starpā”” (Nr.1394/Lp9)
(Dok. Nr.4641, 4641A)
Par likumprojektu „Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā” (Nr.1395/Lp9)
(Dok. Nr.4642, 4642A)
Par likumprojektu „Par Latvijas Republikas un Tadžikistānas Republikas līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem” (Nr.1396/Lp9)
(Dok. Nr.4643, 4643A)
Par likumprojektu „Grozījumi Zinātniskās darbības likumā”
(Nr.1397/Lp9)
(Dok. Nr.4653, 4653A)
Par likumprojektu „Grozījumi Valsts materiālo rezervju likumā”
(Nr.1398/Lp9)
(Dok. Nr.4655, 4655A)
Par likumprojektu „Grozījums Civilās aizsardzības likumā”
(Nr.1399/Lp9)
(Dok. Nr.4656, 4656A)
Par likumprojektu „Grozījums Vispārējās izglītības likumā” (Nr.1400/Lp9)
(Dok. Nr.4657, 4657A)
Priekšlikums - dep. J.Dukšinskis (pret)
Par likumprojektu „Grozījums likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” (Nr.1401/Lp9)
(Dok. Nr.4658, 4658A)
Priekšlikums - dep. V.Agešins (pret)
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par uzņēmuma ienākuma nodokli”” (Nr.1402/Lp9)
(Dok. Nr.4659, 4659A)
Lēmuma projekts „Par deputātes Ērikas Zommeres ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā” (Nr.765/Lm9)
(Dok. Nr.4640)
Lēmuma projekts „Par Evijas Apīnes apstiprināšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi” (Nr.766/Lm9)
(Dok. Nr.4644)
Ziņo - dep. J.Reirs
Lēmuma projekts „Par Andas Brīzes apstiprināšanu par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi” (Nr.767/Lm9)
(Dok. Nr.4645)
Ziņo - dep. J.Reirs
Lēmuma projekts „Par Imanta Dzeņa apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi” (Nr.768/Lm9)
Ziņo - dep. J.Reirs
Lēmuma projekts „Par Renara Jūrmaļa apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi” (Nr.769/Lm9)
(Dok. Nr.4647)
Ziņo - dep. J.Reirs
Lēmuma projekts „Par Dzintara Melbārža iecelšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi” (Nr.770/Lm9)
(Dok. Nr.4648)
Ziņo - dep. J.Reirs
Lēmuma projekts „Par Daiņa Plauža apstiprināšanu par Ogres rajona tiesas tiesnesi” (Nr.771/Lm9)
(Dok. Nr.4649)
Ziņo - dep. J.Reirs
Lēmuma projekts „Par Intas Rubenes apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi” (Nr.772/Lm9)
(Dok. Nr.4650)
Ziņo - dep. J.Reirs
Lēmuma projekts „Par Ivetas Silickas apstiprināšanu par Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi” (Nr.773/Lm9)
(Dok. Nr.4651)
Ziņo - dep. J.Reirs
Lēmuma projekts „Par Kārļa Stārasta apstiprināšanu par Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi” (Nr.774/Lm9)
(Dok. Nr.4652)
Ziņo - dep. J.Reirs
Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”” (Nr.1333/Lp9) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr.4429B)
Ziņo - dep. V.A.Krauklis
Likumprojekts „Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likums” (Nr.1219/Lp9) (3.lasījums)
(Dok. Nr.4587)
Ziņo - dep. I.Aleksandrovs
Likumprojekts „Par Garantiju līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās un Ieilgušo parādu pārvaldes līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku, kas uzrauga maksājumu un atmaksu procedūras atbilstīgi dalībvalstu Garantiju līgumiem Eiropas Investīciju bankas labā” (Nr.1365/Lp9)
(1.lasījums)
(Dok. Nr.4554, 4631)
Ziņo - dep. A.Bērziņš (LPP/LC)
Likumprojekts „Grozījumi Sēklu aprites likumā” (Nr.1376/Lp9)
(1.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr.4568, 4639)
Ziņo - dep. M.Lasmanis
Likumprojekts „Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā” (Nr.1363/Lp9) (1.lasījums)
(Dok. Nr.4544, 4654)
Ziņo - dep. M.Roze
Paziņojumi
- dep. V.Muižniece
- dep. V.A.Krauklis
- dep. A.Bērziņš (ZZS)
- dep. M.Ārbergs
- dep. G.Bērziņš
- dep. O.Spurdziņš
- dep. J.Strazdiņš
Reģistrācijas rezultāti
Nolasa - Saeimas sekretārs Dz.Rasnačs

Balsojumi

Datums: 20.08.2009 10:10:51 bal001
Par - 81, pret - 7, atturas - 2. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Vispārējās izglītības likumā (1400/Lp9), Nodošana komisijām

Datums: 20.08.2009 10:13:14 bal002
Par - 57, pret - 21, atturas - 9. (Reģistr. - 95)
Balsošanas motīvs: Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (1401/Lp9), Nodošana komisijām

Datums: 20.08.2009 10:14:17 bal003
Par - 85, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 95)
Balsošanas motīvs: Par deputātes Ērikas Zommeres ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā (765/Lm9)

Datums: 20.08.2009 10:15:21 bal004
Slēgtais balsojums
Par - 83, pret - 6, atturas - 0. (Reģistr. - 95)
Balsošanas motīvs: Par Evijas Apīnes apstiprināšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi (766/Lm9)

Datums: 20.08.2009 10:16:14 bal005
Slēgtais balsojums
Par - 81, pret - 2, atturas - 0. (Reģistr. - 95)
Balsošanas motīvs: Par Andas Brīzes apstiprināšanu par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi (767/Lm9)

Datums: 20.08.2009 10:17:09 bal006
Slēgtais balsojums
Par - 85, pret - 0, atturas - 1. (Reģistr. - 95)
Balsošanas motīvs: Par Imanta Dzeņa apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi (768/Lm9)

Datums: 20.08.2009 10:18:04 bal007
Slēgtais balsojums
Par - 85, pret - 0, atturas - 1. (Reģistr. - 95)
Balsošanas motīvs: Par Renara Jūrmaļa apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi (769/Lm9)

Datums: 20.08.2009 10:18:55 bal008
Slēgtais balsojums
Par - 85, pret - 1, atturas - 0. (Reģistr. - 95)
Balsošanas motīvs: Par Dzintara Melbārža iecelšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi (770/Lm9)

Datums: 20.08.2009 10:19:44 bal009
Slēgtais balsojums
Par - 85, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 95)
Balsošanas motīvs: Par Daiņa Plauža apstiprināšanu par Ogres rajona tiesas tiesnesi (771/Lm9)

Datums: 20.08.2009 10:20:30 bal010
Slēgtais balsojums
Par - 85, pret - 1, atturas - 0. (Reģistr. - 95)
Balsošanas motīvs: Par Intas Rubenes apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi (772/Lm9)

Datums: 20.08.2009 10:21:24 bal011
Slēgtais balsojums
Par - 86, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 95)
Balsošanas motīvs: Par Ivetas Silickas apstiprināšanu par Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi (773/Lm9)

Datums: 20.08.2009 10:22:16 bal012
Slēgtais balsojums
Par - 86, pret - 1, atturas - 1. (Reģistr. - 95)
Balsošanas motīvs: Par Kārļa Stārasta apstiprināšanu par Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi (774/Lm9)

Datums: 20.08.2009 10:27:23 bal013
Par - 89, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 95)
Balsošanas motīvs: Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" (1333/Lp9), 2. lasījums, steidzams

Datums: 20.08.2009 10:28:18 bal014
Par - 76, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 95)
Balsošanas motīvs: Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likums (1219/Lp9), 3. lasījums

Datums: 20.08.2009 10:34:03 bal015
Par - 88, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 95)
Balsošanas motīvs: Par Garantiju līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, ... (1365/Lp9), 1. lasījums

Datums: 20.08.2009 10:35:36 bal016
Par - 87, pret - 0, atturas - 1. (Reģistr. - 95)
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Sēklu aprites likumā (1376/Lp9), 1. lasījums

Datums: 20.08.2009 10:36:14 bal017
Par - 85, pret - 0, atturas - 1. (Reģistr. - 95)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Sēklu aprites likumā (1376/Lp9), 1. lasījums

Datums: 20.08.2009 10:37:44 bal018
Par - 88, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 95)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā (1363/Lp9), 1. lasījums

Piektdien, 23.februārī
09:00  Baltijas Asamblejas Ekonomikas, enerģētikas un inovācijas komitejas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Konference “Tā ir arī mūsu nauda! Ko darīt, lai Eiropas Savienības fondu investīcijas Latvijā būtu pārdomātākas?”