Latvijas Republikas 9.Saeimas

pavasara sesijas astotā (ārkārtas) sēde

2009.gada 4.jūnijā

Sēdi vada Latvijas Republikas 9.Saeimas priekšsēdētājs

Gundars Daudze.

 

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi

Sēdes vadītājs. Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas!

Sākam Saeimas 2009.gada 4.jūnija ārkārtas sēdi.

Šodienas ārkārtas sēdes darba kārtībā ir Prezidija ziņojumi par likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” un budžeta likumprojektu pavadošās paketes nodošanu komisijām.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” nodot visām Saeimas komisijām un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? (No zāles: „Balsot!”) Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” nodošanu visām Saeimas komisijām, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 59, pret - 5, atturas - 7. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Militārā dienesta likumā” nodot Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par radiācijas drošību un kodoldrošību”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu vadības likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. (No zāles: „Balsot!”) Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” nodošanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā darba lietu komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 57, pret - 17, atturas - 5. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums Elektroenerģijas nodokļa likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums Ieroču aprites likumā” nodot Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums likumā „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums Enerģētikas likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums likumā „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā” nodot Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. (No zāles: „Balsot!”) Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojektu „Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā”. nodošanu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 58, pret - 18, atturas - 7. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. (No zāles: „Balsot!”) Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli”” nodošanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 56, pret - 17, atturas - 3. Likumprojekts komisijai nodots.

nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? (No zāles: „Balsot!”) Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījumi likumā „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”” nodošanu Budžeta un finanšu nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”” nodošanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 60, pret - 21, atturas - 1. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? (No zāles: „Balsot!”) Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”” nodošanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā darba lietu komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 63, pret - 22, atturas - nav. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Juridiskajai komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums Civilprocesa likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Juridiskajai komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Juridiskajai komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Juridiskajai komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums Informācijas atklātības likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Juridiskajai komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. (No zāles: „Balsot!”) Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā” nodošanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Juridiskajai komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 62, pret - 20, atturas - 1. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums Elektronisko sakaru likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par atbilstības novērtēšanu”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums Vides aizsardzības likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Standartizācijas likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? (No zāles: „Nav!) Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par mērījumu vienotību”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums likumā „Par valsts pensijām”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījums likumā „Par valsts pensijām”” nodošanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 67, pret - 23, atturas - 1. Likumprojekts komisijām nodots.

ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 67, pret - 23, atturas - 1. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Tiesībsarga likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums Bāriņtiesu likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Juridiskajai komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. (No zāles: „Balsot!”) Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījums Bāriņtiesu likumā” nodošanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Juridiskajai komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret - 4, atturas - 9. Likumprojekts balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret - 4, atturas - 9. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? (No zāles: „Balsot!”) Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” nodošanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā lietu komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret - 7, atturas - 4. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Jaunatnes likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst… (No zāles: „Balsot!”) Es atvainojos, deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījumi Jaunatnes likumā” nodošanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret - 9, atturas - 2. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? (No zāles: „Balsot!”) Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā” nodošanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā lietu komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 72, pret - 6, atturas - 2. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? (No zāles: „Balsot!”) Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā” nodošanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 55, pret - 24, atturas - 3. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums likumā „Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju”” nodot Ārlietu komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? (No zāles: „Balsot!”) Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījums likumā „Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju”” nodošanu Ārlietu komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret - 7, atturas - 2. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums likumā „Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu”” nodot Ārlietu komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? (No zāles: „Balsot!”) Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījums likumā „Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu”” nodošanu Ārlietu komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) piemērošanu”” nodošanu Ārlietu komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 66, pret - 7, atturas - 2. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums likumā „Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību”” nodot Ārlietu komisijai un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? (No zāles: „Balsot!”) Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījums likumā „Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz Konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību”” nodošanu Ārlietu komisijai un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret - 7, atturas - 3. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums likumā „Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem”” nodot Ārlietu komisijai un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? (No zāles: „Balsot!”) Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījums likumā „Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem”” nodošanu Ārlietu komisijai un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret - 8, atturas - 1. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos”” nodot Ārlietu komisijai un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? (No zāles: „Balsot!”) Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījumi likumā „Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos”” nodošanu Ārlietu komisijai un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos”” nodošanu Ārlietu komisijai un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret - 8, atturas - nav. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums likumā „Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem”” nodot Ārlietu komisijai un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? (No zāles: „Balsot!”) Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījums likumā „Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem”” nodošanu Ārlietu komisijai un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 78, pret - 9, atturas - 1. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums likumā „Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu”” nodot Ārlietu komisijai un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? (No zāles: „Balsot!”) Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījums likumā „Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu”” nodošanu Ārlietu komisijai un Budžeta un finanšu (nodokļu) pilsoņu apmaiņu”” nodošanu Ārlietu komisijai un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 70, pret - 8, atturas - 2. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums likumā „Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos”” nodot Ārlietu komisijai un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? (No zāles: „Balsot!”) Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījums likumā „Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos”” nodošanu Ārlietu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos”” nodošanu Ārlietu komisijai un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret - 9, atturas - 1. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums likumā „Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību”” nodot Ārlietu komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? (No zāles: „Balsot!”) Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījums likumā „Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību”” nodošanu Ārlietu komisijai, Budžeta un finanšu minoritāšu aizsardzību”” nodošanu Ārlietu komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret - 9, atturas - nav. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? (No zāles: „Balsot!”) Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā”” nodošanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret - 4, atturas - 1. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums likumā „Par zemes komisijām”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Augstskolu likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Profesionālās izglītības likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Izglītības likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Zinātniskās darbības likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums likumā „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Juridiskajai komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā” nodot Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” nodot Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Juridiskajai komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? (No zāles: „Balsot!”) Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījumi Kriminālprocesa likumā” nodošanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Juridiskajai komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 56, pret - 3, atturas - 14. Likumprojekts komisijām nodots.

(nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 56, pret - 3, atturas - 14. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Krimināllikumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Juridiskajai komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Juridiskajai komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? (No zāles: „Balsot!”) Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā” nodošanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Juridiskajai komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 57, pret - 21, atturas - 1. Likumprojekts komisijām nodots.

(nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 57, pret - 21, atturas - 1. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Par likuma „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām” atzīšanu par spēku zaudējušu” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Juridiskajai komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par tiesu varu”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Juridiskajai komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par pašvaldībām”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par zemes dzīlēm”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija.

Sākam debates… Es atvainojos! Nevis debates… Viens deputāts var runāt „par”, viens - „pret” likumprojekta nodošanu komisijām. Vārds deputātam Jānim Dukšinskim.

J.Dukšinskis (LPP/LC frakcija).

Augsti godājamais Saeimas priekšsēdētāja kungs! Cienījamie deputāti! Mēs tā raiti strādājam, bet es iesaku nedaudz padomāt, par ko mēs balsojam, un iedziļināties dažreiz arī jautājuma būtībā.

Godīgi runājot, šis likumprojekts, kas atnāca no Ministru kabineta un kas saka par Izglītības inovācijas fonda likuma spēka zaudēšanu, būtībā nozīmē šā fonda pilnīgu likvidāciju, kaut arī daļēji Izglītības un zinātnes ministrija pamato ar to, ka šīs funkcijas tiek nodotas Izglītības attīstības aģentūrai, un arī Izglītības likuma 61.panta grozījumā tas nedaudz parādās. Bet būtībā tā ir fonda likvidācija. Tie deputāti, kas ir strādājuši iepriekšējās Saeimās, droši vien atceras, cik ilgi un pamatīgi notika debates un kāds darbs arī komisijās notika pie šā likuma, tātad Izglītības inovācijas fonda likuma, izstrādes, un kā tas tika pieņemts, un ar kādu gandarījumu arī visi Latvijas izglītības darbinieki uzņēma šo fondu. Esošajā situācijā, kad izglītības sfērai, un īpaši pedagogiem, visai saimei, trūkst finansējuma, tiek samazinātas algas, štata vienības, atbalsta personāls, kad nav kur ņemt finanšu līdzekļus, lai domātu par inovācijām… Neskatoties uz to, ka Eiropas Savienība 2009.gadu ir pasludinājusi par inovāciju gadu, mēs nonākam pie šā likuma likvidācijas.

Es domāju, ka tas nav pieļaujams. Šo jautājumu mēs esam apsprieduši arī Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, un deputāti viennozīmīgi ir atbalstījuši, ka šāds lēmums ir nepieņemams. Un es domāju, ka reālākais būtu tas, ka mēs nevis likvidējam likumu, kurā ir ļoti daudz labu momentu atrunāts, bet grozām šo likumu. Skaidrs, ka jārunā par līdzekļu ekonomiju, un esošā situācija budžetā… Mēs redzam, ka fondam no 112 000 līdzekļu, kas paredzēti dažādiem projektiem, ir palikuši reāli tikai 26 000 latu. Skaidrs, ka tas ir ļoti maz. Un var runāt par šo līdzekļu esamību tik, cik ir, bet runāt par fonda kā tāda likvidāciju… Es domāju, tas ir neprāta darbs.

Tāpēc es piedāvāju tomēr šo likumprojektu, kas nāca no Ministru kabineta un kas zināmā mērā bija pārsteigums gan komisijas deputātiem, gan arī lielākajai daļai pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju, noraidīt un tad komisijām - gan Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, gan arī Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai - piedāvāt alternatīvu projektu, kurš ir jau sagatavots un šodien varētu tikt apspriests komisijās, tas ir, projektu par grozījumiem Izglītības inovācijas fonda likumā, kurā norādīti attiecīgi panti, ka šīs funkcijas tiešām nonāk šajā Izglītības attīstības aģentūrā. Tādā veidā mēs samazinām gan šā fonda finansējumu, gan administratīvos izdevumus, bet tomēr saglabājam fonda būtību un likumu.

Es aicinu tomēr noraidīt šo likumprojektu.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu” nodošanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteiksim, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 65, pret - 10, atturas - 1. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Ciltsdarba likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”” nodot Budžeta un finanšu nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Juridiskajai komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Tūrisma likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, Sociālo un darba lietu komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? (No zāles: „Balsot!”) Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”” nodošanu Budžeta un institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”” nodošanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, Sociālo un darba lietu komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 57, pret - 23, atturas - nav. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Būvniecības likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija.

Vārds deputātam Aigaram Štokenbergam. Viens deputāts var runāt „par”, viens - „pret” likumprojekta nodošanu komisijām.

A.Štokenbergs (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs! Godātie kolēģi! Es vēršu jūsu uzmanību uz to, ka šajā likumā tiek iestrādāts viens princips… Tas, ko Ministru kabinets šeit ir piedāvājis, ir nodot turpmāk sertifikāciju attiecībā uz būvniekiem… nodot to privātai personai. Es domāju, tā ir ābeces patiesība, ka vissliktākais, kas var notikt šajā valstī, ir tas, ka viens monopols - valsts monopols - tiek aizstāts ar privātmonopolu. Un uz to es vēršu atbildīgās komisijas locekļu uzmanību. Lūdzu, vismaz to normu „izravējiet” ārā tad, kad jūs skatīsiet šo likumprojektu atbildīgajā komisijā!

Paldies.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījumi Būvniecības likumā” nodošanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret - 4, atturas - nav. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Juridiskajai komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst... (No zāles: „Balsot!”) Deputāti tomēr prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” nodošanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 60, pret - 20, atturas - 1. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. (No zāles: „Balsot!”) Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā” nodošanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 66, pret - nav, atturas - 11. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par Valsts ieņēmumu dienestu”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Par likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem” atzīšanu par spēku zaudējušu” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? (No zāles: „Balsot!”) Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā” nodošanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka Budžeta, un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 59, pret - 19, atturas - nav. Likumprojekts komisijām nodots.

Godātie kolēģi! Līdz ar to visi ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.

Lūdzu zvanu reģistrācijai! Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm!

Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātei Vinetai Muižniecei.

Kamēr Vineta Muižniece gatavojas, vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.

G.Bērziņš (frakcija „Jaunais laiks”).

Godātie Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas locekļi! Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde komisijas telpās pēc piecām minūtēm.

Sēdes vadītājs. Vārds paziņojumam deputātei Ingrīdai Circenei.

I.Circene (frakcija „Jaunais laiks”).

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde pēc piecām minūtēm komisijas telpās.

Sēdes vadītājs. Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam - ZZS frakcija.

A.Bērziņš (ZZS frakcija).

Sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks pēc piecām minūtēm Sociālo un darba lietu komisijas telpās.

Sēdes vadītājs. Vārds paziņojumam deputātam Guntim Blumbergam.

G.Blumbergs (ZZS frakcija).

Godātie Tautsaimniecības komisijas locekļi, lūdzu uz komisijas sēdi pēc piecām minūtēm mūsu telpās.

Sēdes vadītājs. Vārds paziņojumam deputātam Jurim Dalbiņam

J.Dalbiņš (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas locekļi, lūdzu uz komisijas sēdi komisijas telpās. Tūlīt!

Sēdes vadītājs. Vārds paziņojumam deputātei Vinetai Muižniecei.

V.Muižniece (Tautas partijas frakcija).

Paldies.

Godātie kolēģi, kas strādā Juridiskajā komisijā! Juridiskās komisijas sēde tūdaļ Juridiskās komisijas telpās.

Sēdes vadītājs. Vārds paziņojumam deputātam Augustam Brigmanim.

A.Brigmanis (ZZS frakcija).

Pieprasījumu komisijas sēde šeit pat, blakus, tūlīt, nekavējoši.

Sēdes vadītājs. Vārds paziņojumam deputātam Jānim Dukšinskim.

J.Dukšinskis (LPP/LC frakcija).

Cienījamie deputāti! Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde notiks pēc piecām minūtēm komisijas telpās.

Paldies.

Sēdes vadītājs. Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam no Latvijas Pirmās partijas un partijas „Latvijas Ceļš” frakcijas.

A.Bērziņš (LPP/LC frakcija).

Godājamie kolēģi, Ārlietu komisijas sēde pēc piecām minūtēm komisijas telpās.

Sēdes vadītājs. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.

A.Klementjevs (9.Saeimas sekretāra biedrs).

Labrīt, augsti godātie deputāti! Nav reģistrējušies: Aija Barča, Ilma Čepāne, Andrejs Klementjevs, Aleksandrs Mirskis, Sergejs Mirskis, Vitālijs Orlovs, Dzintars Rasnačs, Jānis Reirs, Anna Seile, Atis Slakteris un Jānis Strazdiņš.

Paldies par darbu.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Līdz ar to Saeimas 2009.gada 4.jūnija ārkārtas sēdi pasludinu par slēgtu. Saeimas kārtējā sēde sāksies pulksten 10.30.

 

 

SATURA RĀDĪTĀJS

9.Saeimas pavasara sesijas 8.(ārkārtas) sēde

2009.gada 4.jūnijā

Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” (Nr.1328/Lp9)
(Dok. Nr.4410A, 4411, 4411A, 4411B)
Par likumprojektu „Grozījumi Militārā dienesta likumā” (Nr.1233/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4312, 4312A)
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par radiācijas drošību un kodoldrošību”” (Nr.1234/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4313, 4313A)
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”” (Nr.1235/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4314, 4314A)
Par likumprojektu „Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā” (Nr.1236/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4315, 4315A)
Par likumprojektu „Grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā” (Nr.1238/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4317, 4317A)
Par likumprojektu „Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu vadības likumā” (Nr.1239/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4318, 4318A)
Par likumprojektu „Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā” (Nr.1240/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4319, 4319A)
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” (Nr.1241/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4320, 4320A)
Par likumprojektu „Grozījums Elektroenerģijas nodokļa likumā” (Nr.1242/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4321, 4321A)
Par likumprojektu „Grozījums Ieroču aprites likumā” (Nr.1243/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4322, 4322A)
Par likumprojektu „Grozījums likumā „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu”” (Nr.1244/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4323, 4323A)
Par likumprojektu „Grozījums Enerģētikas likumā” (Nr.1245/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4324, 4324A)
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”” (Nr.1246/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4325, 4325A)
Par likumprojektu „Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā” (Nr.1247/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4326, 4326A)
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” (Nr.1248/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4327, 4327A)
Par likumprojektu „Grozījums likumā „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu”” (Nr.1249/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4328, 4328A)
Par likumprojektu „Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” (Nr.1250/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4329, 4329A)
Par likumprojektu „Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā” (Nr.1251/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4330, 4330A)
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli”” (Nr.1252/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4331, 4331A)
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” (Nr.1253/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4332, 4332A)
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”” (Nr.1254/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4333, 4333A)
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”” (Nr.1255/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4334, 4334A)
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”” (Nr.1256/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4335, 4335A)
Par likumprojektu „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā” (Nr.1257/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4336, 4336A)
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”” (Nr.1258/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4337, 4337A)
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”” (Nr.1259/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4338, 4338A)
Likumprojekts „Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā” (Nr.1260/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4339, 4339A)
Par likumprojektu „Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā” (Nr.1261/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4340, 4340A)
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” (Nr.1262/Lp9)
(Dok. Nr.4311, 4341, 4341A)
Par likumprojektu „Grozījums Civilprocesa likumā” (Nr.1263/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4343, 4343A)
Par likumprojektu „Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” (Nr.1264/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4344, 4344A)
Par likumprojektu „Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā” (Nr.1265/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4345, 4345A)
Par likumprojektu „Grozījums Informācijas atklātības likumā” (Nr.1266/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4346, 4346A)
Par likumprojektu „Grozījums likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”” (Nr.1267/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4347, 4347A)
Par likumprojektu „Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā” (Nr.1268/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4348, 4348A)
Par likumprojektu „Grozījums Elektronisko sakaru likumā” (Nr.1269/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4349, 4349A)
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par atbilstības novērtēšanu”” (Nr.1270/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4350, 4350A)
Par likumprojektu „Grozījums Vides aizsardzības likumā” (Nr.1271/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4351, 4351A)
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”” (Nr.1272/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4352, 4352A)
Par likumprojektu „Grozījumi Standartizācijas likumā” (Nr.1273/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4353, 4353A)
Par likumprojektu „Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” (Nr.1274/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4354, 4354A)
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par mērījumu vienotību”” (Nr.1275/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4355, 4355A)
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”” (Nr.1276/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4356, 4356A)
Par likumprojektu „Grozījums likumā „Par valsts pensijām”” (Nr.1277/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4357, 4357A)
Par likumprojektu „Grozījumi Tiesībsarga likumā” (Nr.1278/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4358, 4358A)
Par likumprojektu „Grozījums Bāriņtiesu likumā” (Nr.1279/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4359, 4359A)
Par likumprojektu „Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” (Nr.1280/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4360, 4360A)
Par likumprojektu „Grozījumi Jaunatnes likumā” (Nr.1281/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4361, 4361A)
Par likumprojektu „Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā” (Nr.1282/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4362, 4362A)
Par likumprojektu „Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā” (Nr.1283/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4363, 4363A)
Par likumprojektu „Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā” (Nr.1284/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4364, 4364A)
Par likumprojektu „Grozījums likumā „Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju”” (Nr.1285/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4365, 4365A)
Par likumprojektu „Grozījums likumā „Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu”” (Nr.1286/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4366, 4366A)
Par likumprojektu „Grozījums likumā „Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību”” (Nr.1287/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4367, 4367A)
Par likumprojektu „Grozījums likumā „Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem”” (Nr.1288/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4368, 4368A)
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos”” (Nr.1289/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4369, 4369A)
Par likumprojektu „Grozījums likumā „Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem”” (Nr.1290/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4370, 4370A)
Par likumprojektu „Grozījums likumā „Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu”” (Nr.1291/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4371, 4371A)
Par likumprojektu „Grozījums likumā „Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos”” (Nr.1292/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4372, 4372A)
Par likumprojektu „Grozījums likumā „Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību”” (Nr.1293/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4373, 4373A)
Par likumprojektu „Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā”. (Nr.1294/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4374, 4374A)
Par likumprojektu „Grozījums likumā „Par zemes komisijām”” (Nr.1295/Lp9)
(Dok. Nr.4342, 4375, 4375A)
Par likumprojektu „Grozījumi Augstskolu likumā” (Nr.1296/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4376, 4376A)
Par likumprojektu „Grozījumi Profesionālās izglītības likumā” (Nr.1297/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4377, 4377A)
Par likumprojektu „Grozījumi Izglītības likumā” (Nr.1298/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4378, 4378A)
Par likumprojektu „Grozījumi Zinātniskās darbības likumā” (Nr.1299/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4379, 4379A)
Par likumprojektu „Grozījums likumā „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”” (Nr.1300/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4380, 4380A)
Par likumprojektu „Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā” (Nr.1301/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4381, 4381A)
Par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (Nr.1302/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4382, 4382A)
Par likumprojektu „Grozījumi Kriminālprocesa likumā” (Nr.1303/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4383, 4383A)
Par likumprojektu „Grozījumi Krimināllikumā” (Nr.1304/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4384, 4384A)
Par likumprojektu „Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā” (Nr.1305/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4385, 4385A)
Par likumprojektu „Par likuma „Par tiesu piesēdētāju vēlēšanām” atzīšanu par spēku zaudējušu” (Nr.1306/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4386, 4386A)
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par tiesu varu”” (Nr.1307/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4387, 4387A)
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par pašvaldībām”” (Nr.1308/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4388, 4388A)
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par zemes dzīlēm”” (Nr.1309/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4389, 4389A)
Par likumprojektu „Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu” (Nr.1310/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4390, 4390A)
Priekšlikums - dep. J.Dukšinskis (pret)
Par likumprojektu „Grozījumi Ciltsdarba likumā” (Nr.1311/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4391, 4391A)
Par likumprojektu „Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā” (Nr.1312/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4394, 4394A)
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”” (Nr.1313/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4395, 4395A)
Par likumprojektu „Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību” (Nr.1314/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4396, 4396A)
Par likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā” (Nr.1315/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4397, 4397A)
Par likumprojektu „Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā” (Nr.1316/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4398, 4398A)
Par likumprojektu „Grozījumi Tūrisma likumā” (Nr.1317/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4399, 4399A)
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”” (Nr.1318/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4400, 4400A)
Par likumprojektu „Grozījumi Būvniecības likumā” (Nr.1319/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4401, 4401A)
Par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (Nr.1320/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4402, 4402A)
Par likumprojektu „Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā” (Nr.1321/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4403, 4403A)
Par likumprojektu „Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” (Nr.1322/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4404, 4404A)
Par likumprojektu „Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā” (Nr.1323/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4405, 4405A)
Par likumprojektu „Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā” (Nr.1324/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4406, 4406A)
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par Valsts ieņēmumu dienestu”” (Nr.1325/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4407, 4407A)
Par likumprojektu „Par likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem” atzīšanu par spēku zaudējušu” (Nr.1326/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4408, 4408A)
Par likumprojektu „Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā” (Nr.1327/Lp9)
(Dok. Nr.4392, 4409, 4409A)
Paziņojumi
- dep. G.Bērziņš
- dep. I.Circene
- dep. A.Bērziņš (ZZS)
- dep. G.Blumbergs
- dep. J.Dalbiņš
- dep. V.Muižniece
- dep. A.Brigmanis
- dep. J.Dukšinskis
- dep. A.Bērziņš (LPP/LC)
Reģistrācijas rezultāti
Nolasa - Saeimas sekretāra biedrs   A.Klementjevs

Balsojumi

Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"
Datums: 04.06.2009. 09:02:40 bal001
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4410 nodošanu komisijām

Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"
Datums: 04.06.2009. 09:05:06 bal002
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4320 nodošanu komisijām

Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā
Datums: 04.06.2009. 09:08:08 bal003
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4330 nodošanu komisijām

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"
Datums: 04.06.2009. 09:08:44 bal004
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4331 nodošanu komisijām

Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"
Datums: 04.06.2009. 09:09:44 bal005
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4333 nodošanu komisijām

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
Datums: 04.06.2009. 09:10:28 bal006
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4334 nodošanu komisijām

Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā
Datums: 04.06.2009. 09:14:10 bal007
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4348 nodošanu komisijām

Grozījums likumā "Par valsts pensijām"
Datums: 04.06.2009. 09:16:38 bal008
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4357 nodošanu komisijām

Grozījums Bāriņtiesu likumā
Datums: 04.06.2009. 09:17:32 bal009
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4359 nodošanu komisijām

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā
Datums: 04.06.2009. 09:18:16 bal010
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4360 nodošanu komisijām

Grozījumi Jaunatnes likumā
Datums: 04.06.2009. 09:18:56 bal011
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4361 nodošanu komisijām

Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā
Datums: 04.06.2009. 09:19:40 bal012
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4362 nodošanu komisijām

Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā
Datums: 04.06.2009. 09:20:20 bal013
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4363 nodošanu komisijām

Grozījums likumā "Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju"
Datums: 04.06.2009. 09:21:16 bal014
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4365 nodošanu komisijām

Grozījums likumā "Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu"
Datums: 04.06.2009. 09:22:00 bal015
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4366 nodošanu komisijām

Grozījums likumā "Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību"
Datums: 04.06.2009. 09:22:50 bal016
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4367 nodošanu komisijām

Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem"
Datums: 04.06.2009. 09:23:40 bal017
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4368 nodošanu komisijām

Grozījumi likumā "Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos"
Datums: 04.06.2009. 09:24:22 bal018
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4369 nodošanu komisijām

Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem"
Datums: 04.06.2009. 09:25:06 bal019
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4370 nodošanu komisijām

Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu"
Datums: 04.06.2009. 09:25:52 bal020
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4371 nodošanu komisijām

Grozījums likumā "Par Konvencijas par bērnu tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos"
Datums: 04.06.2009. 09:26:42 bal021
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4372 nodošanu komisijām

Grozījums likumā "Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību"
Datums: 04.06.2009. 09:27:26 bal022
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4373 nodošanu komisijām

Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā
Datums: 04.06.2009. 09:28:08 bal023
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4374 nodošanu komisijām

Grozījumi Kriminālprocesa likumā
Datums: 04.06.2009. 09:30:34 bal024
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4383 nodošanu komisijām

Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā
Datums: 04.06.2009. 09:31:22 bal025
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4385 nodošanu komisijām

Par Izglītības inovācijas fonda atzīšanu par spēku zaudējušu
Datums: 04.06.2009. 09:36:26 bal026
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4390 nodošanu komisijām

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"
Datums: 04.06.2009. 09:38:42 bal027
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4400 nodošanu komisijām

Grozījumi Būvniecības likumā
Datums: 04.06.2009. 09:40:28 bal028
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4401 nodošanu komisijām

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā
Datums: 04.06.2009. 09:41:40 bal029
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4404 nodošanu komisijām

Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā
Datums: 04.06.2009. 09:42:24 bal030
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4405 nodošanu komisijām

Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā
Datums: 04.06.2009. 09:43:50 bal031
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4409 nodošanu komisijām

Sestdien, 24.februārī