Latvijas Republikas 9.Saeimas

ārkārtas sesijas otrā sēde

2007.gada 8.jūlijā

Sēdi vada Latvijas Republikas 9.Saeimas priekšsēdētājs

Indulis Emsis.

 

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs

Sēdes vadītājs. Godātie deputāti! Ekselences! Dāmas un kungi!

Saeimas ārkārtas svinīgo sēdi, kas veltīta Valsts prezidenta inaugurācijai, pasludinu par atklātu.

Saeimas kārtība, Satversmes 40.pants paredz, ka Valsts prezidents, uzņemoties amata pienākumus, Saeimas sēdē dod svinīgo solījumu.

Aicinu Sēžu zālē Valsts prezidentu Valdi Zatleru dot svinīgo solījumu.

V.Zatlers (Valsts prezidents).

Es zvēru, ka viss mans darbs būs veltīts Latvijas tautas labumam. Es darīšu visu, kas stāvēs manos spēkos, lai sekmētu Latvijas valsts un tās iedzīvotāju labklājību. Es turēšu svētus un ievērošu Latvijas Satversmi un valsts likumus. Pret visiem es izturēšos taisni un savus pienākumus izpildīšu pēc labākās apziņas.

Sēdes vadītājs. Godātais Zatlera kungs! Lūdzu, parakstiet svinīgā solījuma tekstu!

Valsts prezidenta svinīgā solījuma teksts tiks nodots glabāšanai Valsts arhīvā.

Godātais Zatlera kungs! Lūdzu, ieņemiet Valsts prezidenta vietu Saeimas zālē!

(Skan valsts himna.)

Godātais Prezidenta kungs! Aicinu jūs teikt uzrunu!

(Aplausi.)

V.Zatlers (Latvijas Valsts prezidents).

Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāj!

Cienījamās deputātes un godājamie deputāti!

Ekselences!

Klātesošie un Latvijas tauta!

Man ir tas gods šodien kā Valsts prezidentam pirmoreiz jūs uzrunāt no Saeimas tribīnes.

Kā Latvijas pilsonis es vēlos pateikties visu pēdējo sasaukumu Saeimām, prezidentam Guntim Ulmanim, prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai, visai Latvijas sabiedrībai par darbu, atjaunojot un stiprinot mūsu valsti – Latviju!

Pirms 38 dienām no šīs tribīnes jau teicu – ceļā uz mērķiem nedrīkst pazaudēt ideālus.

Brīva Latvijas valsts un tās valstiskā neatkarība vienmēr ir bijusi un būs mūsu tautas mērķis un lielākā vērtība. Vērtība, kura iemieso tautas ilgu gadu centienus un demokrātijas principus.

Tā ir vērtība, pret kuru jāizturas ar lielu atbildību. Gan politiķiem, gan sabiedrībai. Politiķiem – ar saviem lēmumiem, sabiedrībai – ar savu līdzdalību. Un visiem kopā – ar savu darbu – savā, savas ģimenes un savas valsts labā.

Savā līdzšinējā – ārsta darbā vienmēr esmu strādājis ar lielu atbildību. Un atbildība ir tā, ko pirmo esmu ielicis arī savā Valsts prezidenta ceļasomā.

Atbildību kā neapstrīdamu vērtību es vēlētos redzēt katrā valsts institūcijā, nevalstiskajā organizācijā, uzņēmumā, katra cilvēka dzīvē.

Mana – Valsts prezidenta – atbildība ir būt neatkarīgam no politiskajām partijām. Turpināt iepriekšējo prezidentu veiksmīgi nodrošināto līdzsvaru starp Valsts prezidenta institūtu, Saeimu un valdību.

Mana – Valsts prezidenta – atbildība ir vienot un saliedēt sabiedrību.

Šobrīd varam teikt, ka mums Latvijā ir izveidojusies pilsoniska sabiedrība. Latvijā kopā veiksmīgi strādā dažādu tautību cilvēki un sadzīvo dažādas reliģiskās konfesijas. Tas neapšaubāmi ir liels mūsu valsts sasniegums un vērtība.

Vienlaikus sabiedrībā dažkārt vērojama neiecietība un necieņa pret pretējiem viedokļiem. Pat vienkāršos jautājumos. Tas gluži kā neārstēts augonis rada drudzi mūsu sabiedrībā. Karo dažādu uzskatu pārstāvji, nespējot un pat nevēloties veidot cilvēka cieņu neaizskarošu dialogu.

Ir būtiski, lai sabiedrībā izskanētu dažādi viedokļi, taču uzskatu dažādībai jābūt tai, kas veicina izsvērtu lēmumu pieņemšanu.

Mēs esam ekonomiski augoša valsts. Tautas labklājība no tālas vīzijas pārtop par sasniedzamu mērķi. Taču tikai labklājība vien ne cilvēku, ne sabiedrību nedarīs laimīgu. To var panākt tikai tad, ja visi Latvijas ļaudis atbildīgi iesaistās valsts dzīvē. Darboties un nevis cīnīties ir mūsu kopējais uzdevums. Labklājībā valsts ir tikai ietvars, kurā katram ir iespējas sasniegt savus mērķus un būt drošam par savu, savu bērnu un mazbērnu nākotni.

Mana – Valsts prezidenta – atbildība ir turpināt un attīstīt Latvijas ārpolitikas kursu.

Latvijas valsts sasniegumus raksturo tas, ka mēs pirmo reizi Latvijas valsts vēsturē varam justies droši un dalība Eiropas Savienībā vairs nav tikai ārpolitika.

Mums ir jābūt un jāturpina būt uzticamiem sabiedrotajiem. Jāveicina transatlantiskais dialogs. Eiropas Savienībā mums ar aktīvu darbu jāapliecina, ka esam atbildīgi partneri. Stipra Eiropas Savienība un NATO ir Latvijas labklājības un drošības garants.

Mums augstu godā jātur Baltijas valstu vienotība. Tie ir mūsu tuvākie draugi un sabiedrotie.

Ar citām kaimiņvalstīm uzturēsim konstruktīvu dialogu un attīstīsim sadarbību, jo mēs visi kopā esam atbildīgi par šī reģiona ilgtspējīgu attīstību.

Ārpolitika pieprasa izsvērtus un atbildīgus iekšpolitiskos lēmumus, jo bez tiem nav iespējama veiksmīga sadarbība ar tuvākiem un tālākiem partneriem.

Godātie klātesošie! Latvijas tauta!

Mans ideāls un mērķis ir laimīga un lepna Latvijas tauta.

Dievs, svētī Latviju!

(Aplausi.)

Sēdes vadītājs. Latvijas Republikas Saeimas vārdā sveicu jūs, Zatlera kungs, ar stāšanos šajā godpilnajā un atbildīgajā amatā! Vēlu jums un jūsu ģimenei veiksmi un izturību un ceru uz konstruktīvu Saeimas un Valsts prezidenta institūciju sadarbību!

(Aplausi.)

Saeimas ārkārtas sesijas svinīgo sēdi pasludinu par slēgtu.

 

 

SATURA RĀDĪTĀJS

9.Saeimas ārkārtas sesijas 2.sēde

2007.gada 8.jūlijā

Valsts prezidenta svinīgais solījums

 
 

- Valsts prezidents Valdis Zatlers

  dod svinīgo solījumu

   

Valsts prezidenta Valda Zatlera uzruna

   

Saeimas priekšsēdētāja I.Emša uzruna (apsveikums)

Piektdien, 23.februārī
09:00  Baltijas Asamblejas Ekonomikas, enerģētikas un inovācijas komitejas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Konference “Tā ir arī mūsu nauda! Ko darīt, lai Eiropas Savienības fondu investīcijas Latvijā būtu pārdomātākas?”