Latvijas Republikas 9.Saeimas

rudens sesijas trīspadsmitā sēde

2006.gada 21.decembrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 9.Saeimas priekšsēdētājs

Indulis Emsis.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi


Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas!

Godātie kolēģi! Sākam Saeimas 21.decembra sēdi. Vispirms mums ir jālemj par darba kārtības papildināšanu.

Saskaņā ar Kārtības ruļļa 51.pantu Juridiskā komisija lūdz izdarīt izsludinātajā Saeimas 21.decembra sēdes darba kārtībā grozījumus – iekļaut darba kārtības otrajā sadaļā šādus lēmumu projektus.

Pirmais ir lēmuma projekts „Par Ineses Puntes iecelšanu par Ogres zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Papildinām darba kārtību.

Juridiskā komisija lūdz iekļaut darba kārtībā lēmuma projektu „Par Leona Baumaņa atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesneša amata”. Vai deputātiem ir iebildumi? Nav iebildumu. Iekļaujam darba kārtībā.

Un visbeidzot Juridiskā komisija lūdz papildināt darba kārtību ar lēmuma projektu „Par Venta Sobočevska atcelšanu no Balvu rajona tiesas tiesneša amata”. Vai deputātiem ir iebildumi? (No zāles: „Nav!”) Nav iebildumu.

Tātad darba kārtība ir papildināta ar trim punktiem, kas ir iekļauti otrajā sadaļā.

Godātie kolēģi, izskatīsim Saeimas Prezidija ziņojumus!

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi” nodot Ārlietu komisijai un Tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai ir iebildumi pret šo Saeimas Prezidija ziņojumu? Iebildumu nav. Likumprojektu nododam komisijām.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai ir iebildumi par šo ziņojumu? Iebildumu nav. Nododam komisijai.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Likums par cilvēku tirdzniecības upura uzturēšanos Latvijas Republikā” nodot Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt? Piekrīt. Tātad nododam komisijām.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Imigrācijas likumā” nodot Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Tātad nododam komisijai.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” nodot Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav. Nododam komisijai.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums Cilvēka genoma izpētes likumā” nodot Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt. Nododam komisijai.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanas līgumu”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt. Nododam komisijai.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā „Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”” nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt šim Saeimas Prezidija ziņojumam.

Godātie kolēģi! Tagad mums jāizskata darba kārtības pirmās sadaļas otrā daļa – „Par atvaļinājuma piešķiršanu”. Esam saņēmuši iesniegumu: „Lūdzu piešķirt man bezalgas atvaļinājumu šā gada 21.decembrī. Deputāts Boriss Cilevičs.” Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu! Lūdzu rezultātu! Par – 84, pret – 1, atturas – nav. Bezalgas atvaļinājums deputātam ir piešķirts.

Tagad mums ir jāizskata lēmumu projekti, kas ir iekļauti darba kārtības otrajā sadaļā. Pirmo izskatām lēmuma projektu „Par Anitas Čerņavskas apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi”.

Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.

Dz.Rasnačs (TB/LNNK frakcija).

Labrīt, godātie deputāti! Saeimas Juridiskā komisija izskatīja Augstākās tiesas priekšsēdētāja Andra Guļāna ieteikumu – apstiprināt Anitu Čerņavsku Augstākās tiesas tiesneša amatā. Aizklātā balsojumā komisija vienprātīgi atbalstīja šo lēmuma projektu.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Atgādinu, ka balsojums aizklāts. Lūdzu zvanu! Lūdzu rezultātu! Par - 61, pret - 16, atturas - 4. Lēmums pieņemts.

Izskatām nākamo darba kārtības punktu - lēmuma projektu „Par Ineses Puntes iecelšanu par Ogres zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”.

Dz.Rasnačs (TB/LNNK frakcija).

Juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra Gaida Bērziņa ieteikumu - iecelt Ogres zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amatā Inesi Punti. Aizklātā balsojumā Juridiskā komisija vienprātīgi atbalstīja šo lēmuma projektu.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Izskatīsim lēmuma projektu „Par Leona Baumaņa atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesneša amata”. (No zāles dep. L.Ozoliņš: „Sen jau vajadzēja!”)

Dz.Rasnačs (TB/LNNK frakcija).

Tiesu administrācijā ir saņemts Kurzemes rajona tiesas tiesneša Leona Baumaņa iesniegums, kurā viņš lūdz atbrīvot viņu no tiesneša amata sakarā ar darbības termiņa pilnvaru izbeigšanos un aiziešanu pensijā. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa sagatavoto lēmuma projektu Juridiskā komisija atbalstīja vienprātīgi.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par Leona Baumaņa atbrīvošanu no tiesneša amata! Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Izskatīsim nākamo darba kārtības punktu!

Dz.Rasnačs (TB/LNNK frakcija).

Juridiskā komisija izskatīja Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja iesniegto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, kā arī sagatavoto lēmuma projektu „Par Venta Sobočevska atcelšanu no Balvu rajona tiesas tiesneša amata”. Komisija uzklausīja gan Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju un vienlaikus arī Augstākās tiesas priekšsēdētāju Andri Guļānu, gan Ventu Sobočevski un aizklātā balsojumā vienprātīgi atbalstīja lēmuma projektu par atcelšanu no amata.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par lēmuma projektu „Par Venta Sobočevska atcelšanu no Balvu rajona tiesas tiesneša amata”! Lūdzu rezultātu! Par - 88, pret - nav, atturas - 1. Lēmums pieņemts.

Godātie kolēģi! Izskatīsim nākamo darba kārtības sadaļu - „Priekšlikumi par 8.Saeimas likumprojektu izskatīšanas turpināšanu”.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra sēdē nolemto esam saņēmuši no Ministru kabineta protokollēmumu, un šajā protokollēmumā Ministru kabinets ierosina 9.Saeimā turpināt 8.Saeimā nepabeigto likumprojekta „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā” izskatīšanu.

Debatēs neviens deputāts nav pieteicies. Vispirms mums ir jāizšķiras par to, vai turpināsim likumprojekta izskatīšanu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Godātie kolēģi! Mums tagad jālemj par to, kurai komisijai nodot likumprojektu izskatīšanai. Līdz šim likumprojektu ir izskatījusi Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Vai deputātiem ir iebildumi pret to, ka par atbildīgo komisiju nosakām Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju? Deputātiem iebildumu nav.

Tagad ir nepieciešams noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Kādi būtu priekšlikumi par priekšlikumu iesniegšanas termiņu? Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Jānim Šmitam.

J.Šmits (LPP/LC frakcija).

22.decembris.

Sēdes vadītājs. Mums ir nepieciešamas piecas dienas.

J.Šmits. 5.janvāris.

Sēdes vadītājs. 5.janvāris. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 5.janvāris.

Izskatīsim nākamo darba kārtības punktu. Esam saņēmuši priekšlikumu no Ministru kabineta - 9.Saeimā turpināt 8.Saeimā nepabeigto likumprojekta „Grozījums Krimināllikumā” izskatīšanu. Šā dokumenta numurs ir 234.

Neviens deputāts nav debatēs pieteicies. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta izskatīšanas turpināšanu! Lūdzu rezultātu! Par - 93, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Godātie kolēģi! Šis likumprojekts ir nodots izskatīšanā Juridiskajai komisijai. Vai ir citi priekšlikumi par atbildīgo komisiju? Citu priekšlikumu nav. Tātad nododam Juridiskajai komisijai.

Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Marekam Segliņam priekšlikumu iesniegšanas termiņa noteikšanai!

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

2007.gada 10.janvāris.

Sēdes vadītājs. 10.janvāris. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Tātad lēmums pieņemts.

Godātie kolēģi! Izskatīsim nākamo darba kārtības punktu. Esam saņēmuši priekšlikumu no Ministru kabineta - 9.Saeimā turpināt 8.Saeimā nepabeigto likumprojekta „Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā” izskatīšanu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta izskatīšanas turpināšanu! Lūdzu rezultātu! Par - 91, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Likumprojektu līdz šim izskatīja Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav.

Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Mārim Krastiņam priekšlikumu iesniegšanas termiņa noteikšanai! Lūdzu!

M.Krastiņš (Tautas partijas frakcija).

Komisija ierosina par termiņu noteikt 2007.gada 20.janvāri.

Sēdes vadītājs. 20.janvāris. Vai ir citi priekšlikumi par termiņu? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts.

Godātie kolēģi! Izskatīsim nākamo darba kārtības punktu. Ministru kabinets ierosina 9.Saeimā turpināt 8.Saeimā nepabeigto likumprojekta „Grozījums Jūras kodeksā” izskatīšanu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 91, pret - nav, atturas - 1. (No zāles dep. L.Ozoliņš: „Kurš ir tas, kurš atturējās?”) Lēmums pieņemts.

Līdz šim likumprojektu ir izskatījusi Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija. Tagad tā būtu Tautsaimniecības komisija. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Ir citi priekšlikumi?

Lūdzu! Vārds deputātam Andrejam Klementjevam.

A.Klementjevs (frakcija „Saskaņas Centrs”).

Ierosinu nodot arī Sociālo un darba lietu komisijai.

Sēdes vadītājs. Ir ierosinājums nodot arī Sociālo un darba lietu komisijai. Taču par atbildīgo nosakām Tautsaimniecības komisiju. Vai pret šādu priekšlikumu iebildumi ir? Iebildumu nav.

Lūdzu nosaukt Tautsaimniecības komisijas vārdā priekšlikumu iesniegšanas termiņu.

Tautsaimniecības komisijas vārdā priekšlikumu iesniegšanas termiņu nosauks deputāts Guntis Blumbergs.

Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Blumbergam!

G.Blumbergs (ZZS frakcija).

22.janvāris.

Sēdes vadītājs. 22.janvāris. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts.

Godātie kolēģi! Pāriesim pie darba kārtības nākamās sadaļas „Likumprojektu izskatīšana”.

Izskatīsim likumprojektu „Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā”. Otrais lasījums. Likumprojekts ir atzīts par steidzamu.

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāte Ligita Silaraupa. Lūdzu!

L.Silaraupa (ZZS frakcija).

Godātie kolēģi! Agrārās, vides un reģionālas politikas komisija ir saņēmusi astoņus priekšlikumus, kurus tagad arī izskatīsim.

1.priekšlikums ir no atbildīgās komisijas. Atbildīgā komisija nolēma atbalstīt savu priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav.

L.Silaraupa. 2.priekšlikums - no Juridiskā biroja. Daļēji atbalstīts un iekļauts 3.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas viedokli.

L.Silaraupa. 3.priekšlikums - atbildīgās komisijas iesniegtais priekšlikums. Atbildīgā komisija ir nolēmusi atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

L.Silaraupa. 4.priekšlikums - no Juridiskā biroja. Arī to ir nolemts atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

L.Silaraupa. 5.priekšlikums. Iesniedzis Juridiskais birojs. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

L.Silaraupa. 6.priekšlikums. Iesniegusi atbildīgā komisija. Nolemts atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

L.Silaraupa. 7.priekšlikums. Iesniegusi atbildīgā komisija. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

L.Silaraupa. 8.priekšlikums. Iesniegusi atbildīgā komisija. Nolemts atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

L.Silaraupa. Vairāk priekšlikumu nav.

Sēdes vadītājs. Jā, visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu balsot par likumprojekta „Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā” pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 91, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Izskatīsim nākamo darba kārtības punktu - likumprojektu „Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā”. Otrais lasījums. Likumprojekts ir atzīts par steidzamu.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Andris Bērziņš no Latvijas Pirmās partijas un partijas „Latvijas Ceļš” frakcijas. Lūdzu!

A.Bērziņš (LPP/LC frakcija).

Godājamais Prezidij! Godājamie kolēģi! Priekšlikumi nav saņemti. Aicinu balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojektu „Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā”! Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Izskatīsim nākamo darba kārtības punktu - likumprojektu „Grozījumi likumā „Par dzīvojamo telpu īri””. Likumprojekts izskatāms otrajā lasījumā. Likumprojekts ir atzīts par steidzamu.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Māris Krastiņš. Lūdzu!

M.Krastiņš (Tautas partijas frakcija).

Godājamie kolēģi! Izskatām likumprojektu „Grozījumi likumā „Par dzīvojamo telpu īri”” (Nr.35/Lp9). Komisija ir izvērtējusi iesniegtos priekšlikumus.

1. - deputāta Valērija Buhvalova priekšlikums. Komisija ir nolēmusi neatbalstīt. (Starpsauciens: „Balsot!”)

Sēdes vadītājs. Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim! Lūdzu rezultātu! Par - 25, pret - 46, atturas - 21. Priekšlikums nav atbalstīts.

M.Krastiņš. Arī 2. - deputāta Valērija Buhvalova priekšlikumu - komisija ir nolēmusi neatbalstīt.

Sēdes vadītājs. Debatēs pieteicies deputāts Vladimirs Buzajevs. Lūdzu!

V.Buzajevs (PCTVL frakcija).

Godātais Prezidij! Cienījamie kolēģi! Šā priekšlikuma būtība ir papildināt likumu ar jaunu pantu šādā redakcijā: „Ja ierosināta civillieta par īres līguma grozījumiem attiecībā uz īres maksas noteikšanu un viena no pusēm ir maznodrošināta persona, tiesa triju dienu laikā pēc lietas ierosināšanas paziņo par to attiecīgajai pašvaldībai. Atkārtotu paziņojumu tiesa nosūta pašvaldībai pēc tam, kad ir stājies spēkā tiesas spriedums par īres maksas noteikšanu.”

Un pats svarīgākais: „Pašvaldībai ir tiesības piedalīties lietā kā trešajai personai.” Faktiski pašvaldībai tiek dotas tiesības būt par vidutāju tiesas strīdos, kas rodas, nosakot īres maksu apstākļos, kad īres maksas griestus ir atcēlusi Satversmes tiesa. Priekšlikums ir ļoti ierobežots, jo tas attiecas tikai uz tiem īrniekiem, kuri ir atzīti par maznodrošinātiem. Domei ir pienākums dzēst viņam īres maksas daļu, un tās apmērs tieši ietekmē pašvaldības budžetu.

Raugoties no otras puses, maznodrošinātie nevar būt par tiesas procesa pilntiesīgiem subjektiem, tāpēc pašvaldības pieaicināšana dalībai tiesas prāvā ir vienīgais veids, kā viņiem nodrošināt Satversmes garantētās tiesības uz aizstāvību tiesās.

Cienījamie kolēģi, es gribētu atgādināt jums, ka tas nav PCTVL frakcijas izgudrojums. Šo priekšlikumu ir izstrādājuši Rīgas Domes deputāti, un PCTVL frakcija Saeimā ir tikai starpnieks. Starp dažiem politiskajiem spēkiem, kas strādā Rīgas Domē, šeit ir pilnīgs konsenss, un sakarā ar to lūdzu atbalstīt Rīgas pilsētas pašvaldības praktiski saskaņoto un vienādo viedokli. Es ceru uz Saeimas atbalstu, jo problēma ir ļoti svarīga un smaga.

Es aicinu atbalstīt arī divus pārējos kolēģa Buhvalova priekšlikumus, kuros ir runa par īres valžu funkciju paplašināšanu. Es neredzu nevienu cēloni, kura dēļ Saeima nevarētu to atbalstīt. Aicinu nobalsot un atbalstīt 2., 3. un 4.priekšlikumu. Aksenoks arī teiks jums paldies, ja mēs to izdarīsim. (No zāles dep. K.Šadurskis: „Pareizi!”)

Paldies.

Sēdes vadītājs. Vai deputāts Jānis Lagzdiņš ir pieteicies debatēs? (No zāles dep. J.Lagzdiņš: „Nē, nē!”) Debates slēdzu.

Lūdzu! Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?

M.Krastiņš. Komisijas vārdā nekas piebilstams par 2.priekšlikumu nav.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par 2. - deputāta Buhvalova priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 35, pret - 49, atturas - 6. Priekšlikums nav atbalstīts.

M.Krastiņš. 3.priekšlikumu komisija nav atbalstījusi. (Starpsauciens: „Balsot!”).

Sēdes vadītājs. Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par 3.priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 36, pret - 50, atturas - 4. Priekšlikums nav atbalstīts.

M.Krastiņš. Arī 4.priekšlikumu komisija nav atbalstījusi. (Starpsauciens: „Balsot!”)

Sēdes vadītājs. Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par 4.priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 35, pret - 49, atturas - 5. Priekšlikums nav atbalstīts.

M.Krastiņš. Un pēdējais ir 5. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Tāpēc komisijas vārdā lūdzu to atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi likumā „Par dzīvojamo telpu īri”” pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 90, pret - nav, atturas - 1. Likums pieņemts.

Godātie kolēģi! Izskatām nākamo darba kārtības punktu - likumprojektu „Grozījumi Bāriņtiesu likumā”. Otrais lasījums. Likumprojekts ir atzīts par steidzamu.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Kolēģi! Par likumprojektu nav saņemts neviens priekšlikums. Lūdzu atbalstīt likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Bāriņtiesu likumā” pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret - nav, atturas - 1. Likums pieņemts.

Godātie kolēģi! Izskatīsim nākamo darba kārtības punktu - likumprojektu „Grozījums Kriminālprocesa likumā”. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Likumprojekta „Grozījums Kriminālprocesa likumā” otrajam lasījumam ir saņemts viens priekšlikums, ko Juridiskā komisija atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

M.Segliņš. Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Kriminālprocesa likumā” pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Godātie kolēģi! Izskatīsim nākamo darba kārtības punktu - likumprojektu „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā”. Pirmais lasījums.

Tautsaimniecības komisijas vārdā - deputāts Vitālijs Aizbalts.

V.Aizbalts (LPP/LC frakcija).

Cienījamais Prezidij! Godātie kolēģi! Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi un atbalstījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā”. Lūdzu Saeimu atbalstīt mūsu lēmumu - pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā. Dokuments Nr.156.

Paldies.

Sēdes vadītājs. Paldies. Neviens deputāts nav pieteicies debatēs.

Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.

V.Aizbalts. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 2007.gada 15.janvāris.

Sēdes vadītājs. 15.janvāris. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Paldies.

Izskatīsim nākamo darba kārtības punktu - likumprojektu „Grozījumi Dizainparaugu likumā”. Otrais lasījums.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā - deputāts Dzintars Ābiķis.

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Augti godātais priekšsēdētāj! Cienījamie kolēģi! Aicinu paņemt dokumentu Nr.254.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 2. - atbildīgās komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas viedokli par 1. un 2.priekšlikumu.

Dz.Ābiķis. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 4. - atbildīgās komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas atzinumiem par 3. un 4.priekšlikumu.

Dz.Ābiķis. Cienījamie kolēģi! Aicinu balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Dizainparaugu likumā” pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 90, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.

Dz.Ābiķis. Cienījamie kolēģi! (No zāles dep. J.Dobelis: „Paldies par vienprātīgu atbalstu!”) Lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 29.decembrim.

Sēdes vadītājs. Šā gada 29.decembris. Vai ir citi viedokļi? Citu viedokļu nav. Paldies. (No zāles dep. J.Dobelis: „Paldies par atbalstu!”)

Dz.Ābiķis. Paldies, kolēģi, par vienprātīgo atbalstu!

Sēdes vadītājs. Izskatīsim likumprojektu „Grozījumi likumā „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm””. Otrais lasījums.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā - deputāts Dzintars Ābiķis.

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu Nr.255.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts, precizētā redakcijā iekļauts atbildīgās komisijas iesniegtajā 2.priekšlikumā, kurš arī ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas atzinumu par 1. un 2.priekšlikumu.

Dz.Ābiķis. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.4, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas atzinumu par 3. un 4.priekšlikumu.

Dz.Ābiķis. 5. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas iesniegtajā 6.priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas atzinumu par 5. un 6.priekšlikumu.

Dz.Ābiķis. Cienījamie kolēģi, aicinu balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi likumā „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”” pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 90, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu!

Dz.Ābiķis. Cienījamie kolēģi! Lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz 29.decembrim šajā gadā.

Sēdes vadītājs. 29.decembris. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Paldies.

Izskatīsim nākamo darba kārtības punktu - likumprojektu „Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā”. Otrais lasījums.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā - deputāts Dzintars Ābiķis.

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Paldies par vienprātīgo atbalstu iepriekšējā likumprojekta izskatīšanā.

Cienījamie kolēģi! Aicinu izskatīt dokumentu Nr.256. Komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu. Aicinu balsot par likumprojektu kopumā!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Godātie kolēģi, balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā!

Dz.Ābiķis. Paldies, kolēģi, par vienprātīgo atbalstu. Aicinu iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 29.decembrim.

Sēdes vadītājs. Mazliet uzmanības! Man vēl jānolasa balsojuma rezultāti.

Dz.Ābiķis. Jā, lūdzu!

Sēdes vadītājs. Par - 89, pret un atturas - nav. Likumprojekts ir otrajā lasījumā pieņemts.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš?

Dz.Ābiķis. 29.decembris.

Sēdes vadītājs. 29.decembris. Paldies. Citu priekšlikumu nav. (No zāles dep. J.Dobelis: „Paldies par vienprātīgu atbalstu!”)

Dz.Ābiķis. Paldies, kolēģi!

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Mēs esam saņēmuši deputātu jautājumu satiksmes ministram Aināram Šleseram - „Par Satiksmes ministrijas plānotajiem pasākumiem”. Deputāti lūdz atbildēt uz sekojošiem jautājumiem.

„Ķegumā uz dzelzceļa pārbrauktuves traktors „Belarus” ar piekabi sadūries ar starptautisko pasažieru vilcienu Maskava-Rīga. Kādus līdzekļus ir plānots ieguldīt regulējamu dzelzceļa pārbrauktuvju iekārtošanā 2007.gadā?”

„Kā tiks risināta Kārsavas iedzīvotāju problēma, kurus dzelzceļa stacijas nožogojums ir atgriezis no ārpasaules?”

Un beidzamais: „Kādus pasākumus plāno veikt Satiksmes ministrija, lai izlīdzinātu lidostas nodevas lidostā „Rīga”?”

Nododam šos jautājumus satiksmes ministram.

Godātie kolēģi! Līdz ar to esam izskatījuši visus šīsdienas sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus.

Taču, pirms slēdzam sēdi, daru zināmu, ka tikko esam saņēmuši Tautsaimniecības komisijas priekšlikumu. Tautsaimniecības komisija, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 51.pantu, lūdz izdarīt Saeimas 21.decembra sēdes darba kārtībā izmaiņas - iekļaut tajā Saeimas lēmuma projektu par likumprojekta „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums” nodošanu Tautsaimniecības komisijai. Komisija, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 82.pantu, lūdz pārskatīt Saeimas 21.decembra sēdes lēmumu un nodot likumprojektu „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums” Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Vai pret šādu priekšlikumu ir iebildumi? (No zāles: „Nav!”) Deputātiem iebildumu nav. Tātad, manuprāt, balsojums nav nepieciešams. Likumprojektu nododam abām šīm komisijām, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt? (No zāles: „Jā!”) Deputāti piekrīt. Lēmums pieņemts. Paldies.

Godātie kolēģi! Tagad varam reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu reģistrācijai!

Pirms tiek paziņoti reģistrācijas rezultāti, noklausīsimies paziņojumus!

Pirmajam vārds deputātam Andrim Bērziņam no ZZS frakcijas. Lūdzu!

A.Bērziņš (ZZS frakcija).

Kolēģi! Sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks pulksten 9.50 Sociālo un darba lietu komisijas telpās.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Šodien pulksten 10.30 Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas telpās notiks Sporta apakškomisijas sēde. Es atvainojos, ka jāgaida līdz pulksten 10.30, bet nav iespējams mainīt šo laiku, jo ir uzaicināti cilvēki un viņi ātrāk vienkārši nevar ierasties. Tā ka, cienījamie kolēģi, tos, kuri var, lūdzu ierasties pulksten 10.30 ceturtajā stāvā - Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā.

Sēdes vadītājs. Vārds deputātam Mārim Krastiņam.

M.Krastiņš (Tautas partijas frakcija).

Godājamie Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas locekļi! Aicinu uz sēdi pēc piecām minūtēm komisijas telpās. Paldies.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Godātie kolēģi! Es arī gribu jūs uzaicināt: šovakar pulksten 20.00 Saeimā ir Saeimas egle. Tiem deputātiem, kas ir labi uzvedušies, būs arī Salavecis atnesis kādu dāvanu. Tā ka, lūdzu, visi laipni aicināti!

Un tagad vārds deputātam Andrejam Klementjevam - reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.

A.Klementjevs (9.Saeimas sekretāra biedrs).

Augsti godātie deputāti! Nav reģistrējušies: Dzintars Ābiķis, Inta Feldmane, Boriss Cilevičs, Ilma Čepāne, Jānis Dukšinskis, Dzintars Jaundžeikars, Uldis Grava, Pēteris Hanka, Sandra Kalniete, Jānis Klaužs, Leons Līdums, Linda Mūrniece, Valdis Ģīlis, Jānis Strazdiņš, Māris Krastiņš, Gunārs Upenieks un Jānis Urbanovičs.

Laimīgus Ziemassvētkus!

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Šodien pulksten 17.00 būs vēl arī atbildes uz deputātu uzdotajiem jautājumiem.

Paziņoju, ka līdz ar to sesija ir slēgta.

SATURA RĀDĪTĀJS

9.Saeimas rudens sesijas 13.sēde

2006.gada 21.decembrī

Par darba kārtību
Par likumprojektu “Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi” (Nr.131/Lp9)

(Dok. Nr.231, 231A)

Par likumprojektu “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums” (Nr.132/Lp9)

(Dok. Nr.232, 232A)

Par likumprojektu “Likums par cilvēku tirdzniecības upura uzturēšanos Latvijas Republikā” (Nr.137/Lp9)

(Dok. Nr.243, 243A)

Par likumprojektu “Grozījumi Imigrācijas likumā” (Nr.138/Lp9)

(Dok. Nr.244, 244A)

Par likumprojektu “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” (Nr.139/Lp9)

(Dok. Nr.245, 245A)

Par likumprojektu “Grozījums Cilvēka genoma izpētes likumā” (Nr.140/Lp9)

(Dok. Nr.248, 248A)

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanas līgumu”” (Nr.141/Lp9)

(Dok. Nr.249, 249A)

Par likumprojektu “Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”” (Nr.142/Lp9)

(Dok. Nr.250, 250A)

Lēmuma projekts “Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Borisam Cilevičam”

(Dok. Nr.257)

Lēmuma projekts “Par Anitas Čerņavskas apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi” (Nr.62/Lm9)

(Dok. Nr.252)

Ziņo - dep. Dz.Rasnačs
Lēmuma projekts “Par Ineses Puntes iecelšanu par Ogres zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi” (Nr.64/Lm9)

(Dok. Nr.265)

Ziņo - dep. Dz.Rasnačs
Lēmuma projekts “Par Leona Baumaņa atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesneša amata” (Nr.65/Lm9)

(Dok. Nr.266)

Ziņo - dep. Dz.Rasnačs
Lēmuma projekts “Par Venta Sobočevska atcelšanu no Balvu rajona tiesas tiesneša amata” (Nr.66/Lm9)

(Dok. Nr.267)

Ziņo - dep. Dz.Rasnačs
Par likumprojektu “Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā” (Nr.133/Lp9) (8.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.1143)

(Dok. Nr.233)

Par likumprojektu “Grozījums Krimināllikumā” (Nr.134/Lp9) (8.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.1221)

(Dok. Nr.234)

Par likumprojektu “Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā”. (Nr.135/Lp9) (8.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.1656)

(Dok. Nr.235)

Par likumprojektu “Grozījums Jūras kodeksā”. (Nr.136/Lp9) (8.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.1761)

(Dok. Nr.242)

Likumprojekts “Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā” (Nr.32/Lp9) (2.lasījums) (Steidzams)

(Dok. Nr.86)

Ziņo - dep. L.Silaraupa
Likumprojekts “Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā” (Nr.5/Lp9) (2.lasījums) (Steidzams)

(Dok. Nr.24)

Ziņo - dep. A.Bērziņš (LPP/LC)
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par dzīvojamo telpu īri”” (Nr.35/Lp9) (2.lasījums) (Steidzams)

(Dok. Nr.89)

Ziņo - dep. M.Krastiņš
Debates - dep. V.Buzajevs
Likumprojekts “Grozījumi Bāriņtiesu likumā” (Nr.34/Lp9) (2.lasījums) (Steidzams)

(Dok. Nr.88)

Ziņo - dep. M.Segliņš
Likumprojekts “Grozījums Kriminālprocesa likumā” ((Nr.33/Lp9) (2.lasījums) (Steidzams)

(Dok. Nr.87)

Ziņo - dep. M.Segliņš
Likumprojekts “Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” (Nr.81/Lp9) (1.lasījums)

(Dok. Nr.156, 239)

Ziņo - dep. V.Aizbalts
Likumprojekts “Grozījumi Dizainparaugu likumā” (Nr.43/Lp9) (2.lasījums)

(Dok. Nr.97, 254)

Ziņo - dep. Dz.Ābiķis
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”” (Nr.42/Lp9) (2.lasījums)

(Dok. Nr.96, 255)

Ziņo - dep. Dz.Ābiķis
Likumprojekts “Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā” (Nr.41/Lp9) (2.lasījums)

(Dok. Nr.95, 256)

Ziņo - dep. Dz.Ābiķis
Par Saeimas deputātu jautājumu satiksmes ministram A.Šleseram “Par Satiksmes ministrijas plānotajiem pasākumiem” (Nr.5/J9))
Par darba kārtību
Par likumprojektu “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums” (Nr.132/Lp9)

(Dok. Nr.232, 232A)

Paziņojumi
- dep. A.Bērziņš (ZZS)
- dep. Dz.Ābiķis
- dep. M.Krastiņš
Reģistrācijas rezultāti
Nolasa - Saeimas sekretāra biedrs   A.Klementjevs

Atbildes uz deputātu jautājumiem

2006.gada 21.decembrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 9.Saeimas priekšsēdētājs

Indulis Emsis.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Sākam sēdi - atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem.

Ir deputātu Kalnietes, Kariņa, Repšes, Šadurska un Gravas jautājums Ministru prezidentam Kalvītim „Par Latvijas Republikas robežlīgumu ar Krievijas Federāciju”.

Ministru prezidents ir sagatavojis rakstisku atbildi, un deputātus šī atbilde apmierina. Līdz ar to varam uzskatīt, ka atbilde uz jautājumu ir sniegta.

Paldies. Citi jautājumi šodien mums izskatīšanai nav paredzēti.

Atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu

2006.gada 21.decembrī

Latvijas Republikas Ministru prezidenta A.Kalvīša atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu “Par Latvijas Republikas robežlīgumu ar Krievijas Federāciju” (Rakstiska atbilde)

 

- 1.lpp.

Balsojumi

Lēmuma projekts "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam B.Cilevičam"
Datums: 21.12.2006. 09:07:10 bal001
Balsošanas motīvs: Par atvaļinājuma piešķiršanu dep. B.Cilevičam

Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā (1.lasījums)
Datums: 21.12.2006. 09:12:50 bal006
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.233 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums Krimināllikumā (reģ. nr.134) (1.lasījums)
Datums: 21.12.2006. 09:15:06 bal007
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.234 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (reģ. nr.135) (1.lasījums)
Datums: 21.12.2006. 09:16:30 bal008
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.235 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums Jūras kodeksā (reģ. nr.136) (1.lasījums)
Datums: 21.12.2006. 09:17:40 bal009
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.242 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 21.12.2006. 09:21:54 bal010
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.86 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 21.12.2006. 09:22:44 bal011
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.24 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 21.12.2006. 09:23:52 bal012
Balsošanas motīvs: Par 1.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 21.12.2006. 09:28:18 bal013
Balsošanas motīvs: Par 2.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 21.12.2006. 09:28:46 bal014
Balsošanas motīvs: Par 3.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 21.12.2006. 09:29:10 bal015
Balsošanas motīvs: Par 4.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 21.12.2006. 09:29:44 bal016
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.89 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Bāriņtiesu likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 21.12.2006. 09:30:38 bal017
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.88 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums Kriminālprocesa likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 21.12.2006. 09:31:32 bal018
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.87 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Elektronisko sakaru likumā (1.lasījums)
Datums: 21.12.2006. 09:32:34 bal019
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.156 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Dizainparaugu likumā (2.lasījums)
Datums: 21.12.2006. 09:34:08 bal020
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.254 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" (2.lasījums)
Datums: 21.12.2006. 09:35:54 bal021
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.255 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā (2.lasījums)
Datums: 21.12.2006. 09:37:12 bal022
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.256 pieņemšanu 2.lasījumā

Piektdien, 23.februārī
09:00  Baltijas Asamblejas Ekonomikas, enerģētikas un inovācijas komitejas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Konference “Tā ir arī mūsu nauda! Ko darīt, lai Eiropas Savienības fondu investīcijas Latvijā būtu pārdomātākas?”