Latvijas Republikas 9.Saeimas

rudens sesijas devītā sēde

2006.gada 30.novembrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 9.Saeimas priekšsēdētājs

Indulis Emsis.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi


Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas!

Godātie kolēģi, sākam Saeimas 30.novembra sēdi. Izskatīsim darba kārtības pirmo sadaļu „Prezidija ziņojumi”.

Saeimas Prezidijs ierosina deputātu Grīnblata, Dobeļa, Tabūna, Kalniņa, Rasnača un citu deputātu iesniegto likumprojektu „Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums” nodot Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai ir iebildumi? (No zāles dep. J.Dobelis: „Es esmu pieteicies!”) „Par” pieteicies runāt deputāts Juris Dobelis.

J.Dobelis (TB/LNNK frakcija).

Cienītie kolēģi! Frakcija „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK nolēma atgriezties pie likumprojekta „Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums”. Mēs nolēmām arī turpmāk atbalstīt tos, kuri darbojas korupcijas novēršanas un apkarošanas laukā. Par to mēs runājām jau pagājušajā, 8.Saeimā, un tagad atliek vienkārši pie šā jautājuma atgriezties. Tātad virzīsim tālāk minēto likumprojektu un atgādināsim arī to, kāpēc šāds likumprojekts ir vajadzīgs.

Tas jau tikai turpina iesākto darbu, nekā jauna te nav, bet atšķirībā no citām tiesībaizsardzības iestādēm Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām netiek paredzētas izdienas pensijas. Līdz ar to šīs amatpersonas ir nostādītas nevienlīdzīgā situācijā, ja mēs viņas salīdzinām ar citu tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām.

Bez tam, ja darbinieki no citām tiesībaizsardzības iestādēm pārnāk strādāt uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, viņi savukārt tad zaudē iespēju ar laiku tālāk saņemt šo izdienas pensiju. Līdz ar to, ja jau mēs tik ļoti cienām šos cilvēkus, kuri cīnās pret korupciju, tad, šķiet, ir pienācis īstais laiks viņiem arī praktiski palīdzēt. Un, protams, līdz ar to, izvērtējot sociālās sekas, ir skaidrs, ka šis likumprojekts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām nodrošina sociālās garantijas. Līdz šim tādu nebija, jo nebija arī šāda likuma.

Tātad aicinu atbalstīt šo likumprojektu un pēc iespējas ātrāk to pieņemt arī galīgajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Paldies. Neviens nav pieteicies runāt „pret”. Balsosim par likumprojekta nodošanu komisijām! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 92, pret un atturas - nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina deputātu Čepānes, Druvietes, Kalnietes, Šadurska un Latkovska iesniegto likumprojektu „Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā” nodot Juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi?

„Par” runās deputāte Ilma Čepāne.

I.Čepāne (frakcija „Jaunais laiks”).

Labrīt, godātais priekšsēdētāja kungs! Labrīt, godātie deputāti! „Jaunais laiks” ir iesniedzis divus grozījumus: vieni ir grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā, bet otri - Saeimas kārtības rullī. Abi šie grozījumi savā starpā ir ļoti cieši un nesaraujami saistīti. Proti, Ministru kabineta iekārtas likuma 29.panta pašreizējā redakcija paredz to, ka Ministru kabineta locekļi, ieskaitot valsts ministrus, kā arī parlamentāros sekretārus, saņem viņiem paredzēto atalgojumu, bet ne reprezentācijas un braukšanas naudu vēl trīs mēnešus pēc amata pienākumu izbeigšanās.

Kāda ir šīs normas jēga un mērķis? Tiesībnormas piemērotāji, manuprāt, nekad nav padomājuši par šā panta jēgu un mērķi; proti, tas ir tādēļ, lai neatstātu ministru bez iztikas līdzekļiem, ja viņš nesaņem atalgojumu (tas ir līdzīgi kā darba tiesībās bezdarbnieka pabalsta gadījumā). Un tas, protams, dod nepieciešamo stabilitāti ikvienam ministram, un tā zināmā mērā ir arī viņa neatkarības garantija.

Nav tā, kā pagājušajā reizē no šīs tribīnes mums mēģināja apgalvot apvienības „Saskaņas Centrs” pārstāvis, ka ministriem būtu gandrīz vai jāstājas bezdarbnieku uzskaitē, ja viņi paši labprātīgi ir aizgājuši no valdības locekļa darba.

Es gribētu pievērst jūsu uzmanību tam, ka pabalstu izmaksāšanas tiesiskais regulējums nav jāveic ar Darba likuma normu palīdzību. Šīs deputātiem ir īpašas nodarbinātības tiesiskās attiecības, tāpēc to regulēšanai ir nepieciešama speciāla kārtība. Taču Saeimas kārtības rullī un Ministru kabineta iekārtas likumā minētās normas diemžēl tiek tulkotas tikai gramatiski, absolūti nevērtējot to sistēmiskumu, kā arī šo teleoloģisko interpretācijas metodi vai arī vēsturisko interpretācijas metodi. Proti, situācija ir izveidojusies tāda, ka valdības krišanas gadījumā valdības loceklis vai parlamentārais sekretārs… var būt tāda situācija, ka viņš jau pēc nedēļas vai pēc divām nedēļām atgriežas Saeimā. Un līdz ar to faktiski salīdzinājumā ar to ministru, kurš paliek valdībā, šis valdības loceklis atrodas labākā situācijā, salīdzinot ar to ministru, kurš paliek… Tātad tas ministrs, kas paliek valdībā, faktiski tiek diskriminēts, jo viņš šo triju mēnešu pabalstu nesaņem.

Es esmu pētījusi vairāku valstu praksi šajās lietās - apmēram desmit Eiropas Savienības valstu praksi gan saistībā ar valdības locekļu kompensācijām, gan arī saistībā ar deputātu kompensācijām. Par to es sīkāk parunāšu, debatējot par nākamo likumprojektu. Tas mums ir daudz jutīgāks, jo mēs paši lemsim par savu atalgojumu un par saviem pabalstiem. Bet šajā gadījumā, manuprāt, šāds tiesiskais regulējums nevairo tautas uzticību, jo šāda te normu piemērošanas kārtība sabiedrībā ir radījusi pamatotu sašutumu, un tāpēc, godātie kolēģi, es lūgtu atbalstīt šo „Jaunā laika” izvirzīto priekšlikumu par Ministru kabineta iekārtas likuma 29.pantu.

Paldies.

Sēdes vadītājs. Neviens deputāts nav pieteicies runāt „pret”. Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā” nodošanu Juridiskajai komisijai! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 38, pret - 3, atturas - 43. Likumprojekts komisijai nav nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina deputātu Čepānes, Kalnietes, Druvietes, Šadurska un Latkovska iesniegto likumprojektu „Grozījumi Saeimas kārtības rullī” nodot Juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija.

Deputāte Ilma Čepāne ir pieteikusies runāt „par”.

I.Čepāne (frakcija „Jaunais laiks”).

Godātie kolēģi, man ļoti žēl, ka jūs neatbalstījāt iepriekšējo priekšlikumu. Es ceru, ka vismaz tagad, lemjot par saviem pabalstiem un atalgojumiem, jums būs godaprāts un jūs šo priekšlikumu atbalstīsiet. Proti, Saeimas kārtības ruļļa 13.panta otrā daļa paredz: „Deputāts, kura mandāts izbeidzas līdz ar Saeimas pilnvaru izbeigšanos, ja viņš nav ievēlēts nākamajā Saeimā, saņem vienreizēju pabalstu triju vidējo mēnešalgu apmērā.” Šai normai ir tāda pati jēga kā Ministru kabineta iekārtas likuma 29.pantam: proti, ja deputāts nav ievēlēts parlamentā, neatstāt viņu bez iztikas līdzekļiem, lai viņam nenāktos zināmā mērā pazemoties - stāties bezdarbnieku rindās un prasīt šo pabalstu. Tā tas ir tādās valstīs kā Somija, Igaunija, Polija, Ungārija, Čehija, Slovākija, Lietuva, Nīderlande, arī Krievijā un arī Kanādā.

Taču, tāpat kā Ministru kabineta iekārtas likuma 29.pants, arī Saeimas kārtības rullis tiek piemērots, nevērtējot šīs normas jēgu un mērķi, un acīmredzot tāpēc šeit ir nepieciešami grozījumi.

Kāda ir izveidojusies situācija?

Bijušais Saeimas deputāts, kuru tauta nav ievēlējusi, saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likuma 41.pantu un Saeimas kārtības ruļļa 6.pantu atgriežas Saeimā kā nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta, ja ievēlētais deputāts ir, piemēram, nolicis savu mandātu sakarā ar kļūšanu par ministru. Kā es jau teicu, arī bijušais demisionējušās valdības loceklis uz karstām pēdām atgriežas Saeimā un turpina saņemt ministra algu un deputāta algu. Un, treškārt, tas deputāts, kas valdības krišanas gadījumā ir spiests atstāt Saeimas deputāta krēslu, atkal var pretendēt uz pabalstu triju mēnešu algas apmērā.

Es aizgāju uz Saeimas grāmatvedību un pārliecinājos, ka atsevišķiem politiķiem šis tiesiskais regulējums ir kļuvis par naudas pelnīšanas avotu. Lielisku peļņas avotu! Es nenosaukšu šeit uzvārdus. Pagājušajā sasaukumā bija viens politiķis, kurš saņēma šādus pabalstus pavisam trīs reizes.

Ja modelējam situāciju, tad redzam, ka, piedodiet, atsevišķos gadījumos, kuros ir runa par valdības krišanu, šeit, godātie kolēģi, var pat būt ļaunprātīga darbība. Nu, pieņemsim, kāds no ministriem ir nonācis parādos, un viņam ir šie četri vai pieci tūkstoši acīm redzami nepieciešami. Es negribu tiešām vainot kādu, ka tas tā varētu būt, bet var notikt tā, ka var būt tāda situācija, ka sakarā ar to, ka kādam deputātam nepieciešams steidzams materiālais finansējums, var tikt gāzta valdība, jo viņš tad var saņemt samērā prāvu kompensāciju.

Tālāk. No deputātu vienlīdzības viedokļa, godātie kolēģi, nav attaisnojams tas, ka tie deputāti, kas saņēmuši tā saucamos „mīkstos” mandātus, atrodas labākā situācijā nekā tie deputāti, kuri ir saņēmuši tautas uzticību, kuriem tauta ir atkārtoti uzticējusies. Proti, pirmie saņem pabalstu, turpretim otrie - nesaņem. Šāda kārtība nav objektīva un samērota, un tas ir pretrunā ar Satversmes 91.pantu, jo visiem parlamenta locekļiem savā starpā ir jābūt formāli vienlīdzīgiem. (Šeit es citēju Satversmes tiesas spriedumu, kas 2002.gada 22.februārī tika pieņemts tā saucamajā Silāra lietā.)

Katrā ziņā es, stāvēdama jūsu priekšā, varu likt roku uz sirds un teikt, ka tas ir elementārs konstitucionālo tiesību jautājums. Un to vajadzētu saprast vismaz deputātam, kas šeit ir ievēlēts par Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāju. Kaut vai no deputāta ētikas skatapunkta raugoties, šādu amatu ieņemošam politiķim, kuram obligāti ir nepieciešams sekot līdzi Satversmes 91.panta piemērošanai, vajadzētu nevis klāstīt sašutušajai tautai par vajadzībām, kurām nu tagad šī naudiņa tiks izlietota, bet gan atteikties no šā pabalsta vai arī iesniegt grozījumus Saeimas kārtības rullī.

Bez tam es esmu ļoti pārsteigta, ka tā saucamie deputāti „ilgdzīvotāji”, kas šeit, Saeimas telpās, dzīvo jau no 90.gadu sākuma, jeb, kā medijos viņi tiek saukti, deputāti no „Juras laikmeta parka”, pret to nav protestējuši, piemēram, iesniegdami pieteikumu Satversmes tiesā. Jo citās valstīs, piemēram, Nīderlandē, Somijā, deputātu pabalsta apmērs ir atkarīgs tieši no parlamentā pavadītā gadu skaita. Somijā šādu pabalstu sāk maksāt tikai, ja pagājuši ir septiņi gadi.

Godātie kolēģi! Parlamentārās demokrātijas apstākļos mēs nevaram novērst to, ka parlaments pieņem lēmumus pats savās lietās, ieskaitot jautājumus par deputātu atalgojuma, kompensāciju un pabalstu tiesisko regulējumu.

Kā jūs redzat, mūsu iesniegtie grozījumi paredz, ka izmaksājamo pabalstu apmēram jābūt proporcionālam deputātu dīkstāvē pavadītajam laikam.

Savu uzstāšanos es gribētu pabeigt ar citātu no iepriekš minētā Satversmes tiesas sprieduma, kur citēts ir viena klātesoša pozīcijas deputāta viedoklis. Viņš ir teicis tā: „Es kā viens no Saeimas deputātiem esmu atbildīgs par Saeimas godu.” Diemžēl Latvijas valstī Saeima un Saeimas deputāts tiek uzskatīts par kaut ko tādu, par ko katrs var pasmaidīt. Es ļoti nevēlētos, lai deputāti tiktu uzskatīti tikai par pašlabuma meklētājiem.

Un tāpēc es aicinu arī pozīcijas deputātus atbalstīt šo priekšlikumu un to nodot attiecīgajai komisijai.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītājs. Jautājumā par likumprojekta nodošanu komisijai neviens nav pieteicies runāt „pret”.

Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Saeimas kārtības rullī” nodošanu Juridiskajai komisijai! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 40, pret - nav, atturas - 45. Likumprojekts komisijai nav nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums Kriminālprocesa likumā” nodot Juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Bāriņtiesu likumā” nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un Juridiskajai komisijai un noteikt, ka Juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par dzīvojamo telpu īri”” nodot Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijām nodots.

Godātie kolēģi! Mēs esam saņēmuši deputātes Barčas iesniegumu ar lūgumu piešķirt bezalgas atvaļinājumu šā gada 30.novembrī. Balsosim par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 94, pret - nav, atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Godātie kolēģi! Izskatīsim darba kārtības otro sadaļu „Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana…”. Saeimas Prezidijs ir saņēmis lēmuma projektu „Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu”. Delegācijas sastāvā Saeimai būtu jāievēlē trīs deputāti, bet pieteiktas ir četras kandidatūras. Šādos gadījumos saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 31.panta astoto daļu balsošana notiek ar vēlēšanu zīmēm. Balsu skaitīšanas komisijas vārdā deputāts Pēteris Tabūns varētu mūs informēt par balsošanas kārtību.

P.Tabūns (TB/LNNK frakcija).

Kārtīb - kā parasti. Jūs to jau zināt. Pulcēsimies šeit. Tātad, ja ir pieteikušies četri kandidāti, pretī katram jūs varat izdarīt tādu atzīmi, kādu vēlaties. Un tādā gadījumā trīs kandidāti tiks ievēlēti.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Tātad esiet uzmanīgi: būs zvans, kas pavēstīs jums balsošanas sākumu, un tāpat ar zvanu jūs tiksiet aicināti atkal Sēžu zālē.

Paldies. Pārtraukums, kura laikā veiksim balsošanu ar balsošanas zīmēm.

(Pārtraukums.)

Sēdi vada Latvijas Republikas 9.Saeimas priekšsēdētājs

Indulis Emsis.

Sēdes vadītājs. Godātie deputāti! Lūdzu, ieņemiet vietas!

Turpināsim lēmuma projekta „Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu” izskatīšanu.

Balsu skaitīšanas komisijas vārdā - deputāts Pēteris Tabūns.

P.Tabūns (TB/LNNK frakcija).

Cienījamie kolēģi! Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols Nr.8 - par balsošanas rezultātiem, ievēlot Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas locekļus.

2006.gada 30.novembrī.

Kopumā izgatavotas 120 vēlēšanu zīmes. Deputātiem izsniegtas 96 vēlēšanu zīmes. Sabojātas un nomainītas - nav. Dzēstas atlikušās 24 vēlēšanu zīmes. No vēlēšanu kastes izņemtas 96 vēlēšanu zīmes. Par derīgām atzītas 88 vēlēšanu zīmes. Par nederīgām atzītas 8 vēlēšanu zīmes. Pret visiem kandidātiem balsots nav.

Par kandidātiem nodotās balsis:

par Māri Krastiņu - 59 balsis,

par Sandru Kalnieti - 23 balsis,

par Andreju Klementjevu - 61 balss,

par Gunāru Laicānu - 49 balsis.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26.pantu par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas locekļiem ievēlēti šādi deputāti: Māris Krastiņš, Andrejs Klementjevs un Gunārs Laicāns.

Komisijas locekļu paraksti.

Paldies.

Sēdes vadītājs. Paldies. Lēmums pieņemts.

Izskatīsim lēmuma projektu „Par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu”.

Ir sagatavots Saeimas lēmuma projekts.

„Latvijas Republikas Saeima nolemj:

1. Apstiprināt Baltijas Asamblejas Latvijas delegāciju šādā sastāvā:

Jānis Eglītis, Vents Armands Krauklis, Vineta Muižniece, Mareks Segliņš, Ērika Zommere, Indulis Emsis, Leopolds Ozoliņš, Pauls Putniņš, Staņislavs Šķesters, Silva Bendrāte, Uldis Ivars Grava, Sarmīte Ķikuste, Jānis Reirs, Valērijs Agešins, Ivans Ribakovs, Aleksejs Vidavskis, Dzintars Jaundžeikars, Anatolijs Mackevičs, Pēteris Tabūns, Jakovs Pliners.

2. Par delegācijas vadītāju apstiprināt Ēriku Zommeri.”

Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 91, pret - nav, atturas - 3. Lēmums pieņemts.

Godātie kolēģi! Izskatīsim nākamo darba kārtības punktu - lēmuma projektu „Par NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu”. Latvijas Republikas Saeima nolēmusi apstiprināt NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegāciju šādā sastāvā: pastāvīgie pārstāvji - Vaira Paegle, Visvaldis Lācis, Dzintars Rasnačs; pastāvīgo pārstāvju aizstājēji - Ainars Latkovskis, Nils Ušakovs, Jānis Šmits; par delegācijas vadītāju apstiprināt Vairu Paegli. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 93, pret - nav, atturas - 1. Lēmums pieņemts.

Godātie kolēģi! Izskatīsim nākamo darba kārtības punktu - lēmuma projektu „Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu”. Saeimas lēmuma projekts - apstiprināt Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentu Asamblejas Latvijas delegāciju šādā sastāvā: Valdis Ģīlis, Nikolajs Kabanovs; par delegācijas vadītāju apstiprināt Valdi Ģīli. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret - 3, atturas - 16. Lēmums pieņemts.

Izskatīsim nākamo darba kārtības punktu - lēmuma projektu „Par Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālās grupas un grupas vadītāja apstiprināšanu”. Ir sagatavots lēmuma projekts - apstiprināt Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālo grupu šādā sastāvā: Jānis Porietis, Gundars Daudze, Ina Druviete, Oļegs Deņisovs, Karina Pētersone, Juris Dobelis, Juris Sokolovskis; par nacionālās grupas vadītāju apstiprināt Karinu Pētersoni. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 94, pret - nav, atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Godātie kolēģi! Izskatīsim nākamo darba kārtības punktu - lēmuma projektu „Par Rietumeiropas Savienības Asamblejas (Eiropas drošības un aizsardzības Parlamentārās asamblejas) Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu”. Ir sagatavots lēmuma projekts - apstiprināt Rietumeiropas Savienības Asamblejas (Eiropas drošības un aizsardzības Parlamentārās Asamblejas) Latvijas delegāciju šādā sastāvā: Jānis Strazdiņš, Sarmīte Ķikuste, Dainis Turlais; par delegācijas vadītāju apstiprināt Daini Turlo. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 92, pret - nav, atturas - 2. Lēmums pieņemts.

Godātie deputāti! Izskatīsim nākamo darba kārtības punktu - lēmuma projektu „Par Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu”. Sagatavotais lēmuma projekts - apstiprināt Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegāciju šādā sastāvā: pastāvīgie pārstāvji - Anta Rugāte, Andris Bērziņš, Ingrīda Circene, pastāvīgo pārstāvju aizstājēji: Boriss Cilevičs, Vjačeslavs Stepaņenko, Juris Dobelis; par delegācijas vadītāju apstiprināt Andri Bērziņu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 95, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Godātie deputāti! Izskatīsim nākamo darba kārtības punktu - lēmuma projektu „Par Leldes Graudas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”!

Juridiskās komisijas vārdā ziņo deputāts Dzintars Rasnačs.

Dz.Rasnačs (TB/LNNK frakcija).

Labdien, godātie kolēģi! Saeimas Juridiskā komisija saņēma tieslietu ministra Gaida Bērziņa ieteikumu - apstiprināt Leldi Graudu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneša amata.

Juridiskā komisija aizklātā balsojumā vienprātīgi atbalstīja šo ieteikumu.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Balsosim par Leldes Graudas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 93, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Godātie kolēģi! Izskatīsim nākamo darba kārtības punktu - lēmuma projektu „Par Daces Ābeles iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”!

Lūdzu! Vārds Dzintaram Rasnačam.

Dz.Rasnačs (TB/LNNK frakcija).

Juridiskā komisija ir saņēmusi bijušā tieslietu ministra Guntara Grīnvalda ieteikumu - iecelt Daci Ābeli par administratīvās rajona tiesas tiesnesi.

Juridiskā komisija aizklātā balsojumā vienprātīgi atbalstīja šo ieteikumu.

Sēdes vadītājs. Paldies. Balsosim par tiesneses iecelšanu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 91, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Izskatīsim nākamo darba kārtības punktu - lēmuma projektu „Par Alda Vīksnes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”!

Vārds Dzintaram Rasnačam.

Dz.Rasnačs (TB/LNNK frakcija).

Juridiskā komisija izskatīja iepriekšējā tieslietu ministra Guntara Grīnvalda ieteikumu - iecelt Aldi Vīksni par administratīvās rajona tiesas tiesnesi.

Un arī šajā gadījumā, aizklāti balsojot, kandidatūra komisijā vienbalsīgi tika atbalstīta.

Sēdes vadītājs. Paldies. Godājamie kolēģi! Balsosim par tiesneša iecelšanu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 91, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Godātie kolēģi! Pārejam pie darba kārtības nākamās sadaļas - „Priekšlikumi par 8.Saeimas likumprojektu izskatīšanas turpināšanu”.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.pantu deputāti Pliners, Buzajevs, Buhvalovs, Kabanovs un citi deputāti ierosina turpināt 9.Saeimā likumprojekta „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” izskatīšanu.

Atklājam debates. Debatēs pirmais ir pieteicies deputāts Valērijs Buhvalovs.

V.Buhvalovs (PCTVL frakcija).

Cienījamais Prezidij! Godātie deputāti! Ir pagājušas tikai divas nedēļas kopš tā laika, kad no šīs tribīnes Kalvīša kungs stāstīja mums par to, ka valdības galvenais uzdevums ir rūpēties par cilvēku labklājību. Skaisti vārdi! Šodien ir pienācis laiks ar darbiem pierādīt šo skaisto vārdu patiesumu. Valdošās koalīcijas balsojums šodien demonstrēs Latvijas tautai, vai valdības vārdi atbilst tās darbiem.

Mūsu frakcija uzskata, ka ienākuma nodokļa likmes pakāpeniska pazemināšana ir reāls solis, kas spēs aizsargāt tautu no pieaugošās inflācijas, kā arī lielāko daļu Latvijas iedzīvotāju - no dzīves kvalitātes pazemināšanās.

Daudzus gadus varas pārstāvji centās mums iestāstīt, cik kolosāli mēs dzīvošot pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, cik lielas summas, miljoni un simtiem miljonu, plūdīšot uz Latviju. Vārdu sakot, iestāšoties tādi laiki, ka piena upes plūdīšot gar ķīseļa krastiem. Ko mēs redzējām šo divu gadu laikā pēc iestāšanās Eiropas Savienībā? Strauju cenu pieaugumu, visu, bez izņēmuma, komunālo pakalpojumu tarifu pieaugumu, strauju iztikas minimuma celšanos (tas patlaban jau pārsniedz 120 latus), dzīves līmeņa krišanos pensionāriem un maznodrošinātajiem, kas jau sen novesti līdz ubaga stāvoklim. Faktiski valdība ir atteikusies risināt iedzīvotāju reālo ienākumu paaugstināšanas problēmu. Sabiedrībai tika uzspiesti projekti, kuri lielākajai daļai iedzīvotāju nav vajadzīgi vispār, - piemēram, Gaismas pils, akustiskā koncertzāle, modernās mākslas muzejs. Valdošajai koalīcijai acīmredzami ir izveidojies priekšstats, ka tauta ir apmierināta ar dzīvi; ka visiem ir mājoklis, darbs, augsta darba alga. Ka, lai varētu baudīt absolūtu laimi, cilvēkiem trūkst vienīgi superbibliotēkas un superkoncertzāles. Tomēr patiesībā tautas vairākums ar lielām pūlēm, izsīkstot pēdējiem spēkiem, cenšas pabarot savu ģimeni, bet tie, kas ir noguruši dzīvot ubaga līmenī, jau sen ir aizbraukuši pelnīt naudu uz ārzemēm. Diez vai viņi atgriezīsies Latvijā, lai varētu, sēdēdami Gaismas pilī, palasīt laikrakstus un žurnālus. Likt šiem cilvēkiem atgriezties no ārzemēm spēs tikai augstas darba algas un zemi nodokļi. Ne tā, ne cita Latvijā pagaidām nav.

Kungi no valdošās koalīcijas! Ir pienācis laiks pamosties un palūkoties apkārt! Cilvēki ar cerību gaida nodokļu pazemināšanu. Un pirmām kārtām tas attiecas uz ienākuma nodokli. Šodien ir lieliska iespēja demonstrēt tautai, ka valdība patiesi risina problēmas, nevis nodarbojas ar lētu populismu.

Aicinu visus balsot par piedāvāto likumprojektu!

Sēdes vadītājs. Paldies. Nākamais debatēs ir pieteicies deputāts Kārlis Leiškalns. Vai jums, Leiškalna kungs, pietiks ar piecām minūtēm? `(No zāles dep. K.Leiškalns: „Pietiks!”) Pietiks. Lūdzu!

K.Leiškalns (Tautas partijas frakcija).

Priekšsēdētāja kungs! Dāmas un kungi! Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir izskatījusi iespēju atstāt tās darba kārtībā 8.Saeimas atbalstīto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””. Taču, ņemot vērā to, ka valdība šajās dienās gatavojas iesniegt Saeimā budžetu, un to, ka šādi likumi, neapšaubāmi, ir budžeta paketes sastāvdaļa, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija nolēma neatbalstīt likumprojekta tālāko izskatīšanu.

Šeit nav vērts lietot skaistus vārdus, stāstīt par Latviju kā augstu nodokļu zemi. Kā jūs zināt, Latvijā ir vieni no viszemākajiem nodokļiem Eiropā, par pasauli es gan nezinu.

Un tāpēc aicinu deputātus neatbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā un ļaut valdībai risināt šīs ar budžetu saistītās problēmas. Turklāt valdība to jau dara, ir paaugstinājusi neapliekamo minimumu.

Tā ka aicinu balsot „pret”. (No zāles dep. Dz.Ābiķis: „Pareizi, Kārli!”)

Sēdes vadītājs. Paldies.

Nākamais debatēs pieteicies deputāts Miroslavs Mitrofanovs.

Vai jums, Mitrofanova kungs, pietiks ar četrām minūtēm? Lūdzu!

M.Mitrofanovs (PCTVL frakcija).

Cienījamie kolēģi! Mūsu frakcija, politisko organizāciju apvienības „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija, aicina tomēr turpināt likumprojekta „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” izskatīšanu.

Likumprojekts paredz, sākot jau ar 2007.gada janvāri, pakāpeniski triju gadu laikā samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokli līdz 15 procentiem. Pirms šodienas sēdes un šodienas sēdes laikā, apspriežot likumprojekta likteni, mums nācās dzirdēt iebildumus, kurus es varētu sadalīt divās daļās: politiska rakstura argumenti un iebildumi, kuriem ir tehniska daba.

Galvenais politiskais arguments pret likumprojekta izskatīšanas turpināšanu skan aptuveni tā: 8.Saeima par ienākuma nodokļa samazināšanu nobalsoja pirmsvēlēšanu gaisotnē, kad normāli bija solīt vēlētājiem visādus brīnumus, bet tagad, pēc vēlēšanām, mēs varam nopietni strādāt, aizmirstot un atmetot visus populistiskos solījumus.

Šī pieeja ir ciniska, tā ir vēlētāju krāpšana, un to mēs nevaram pieņemt, nevaram atbalstīt. Vēlētājiem nedrīkst melot, un pat vēlēšanu laiks nav nekāds attaisnojums politiskajai krāpšanai! Pirms vēlēšanām valdošās koalīcijas partijas daļēji nobalsoja par iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazināšanu. Pēc vēlēšanām, balsojot atbildīgās komisijas sēdē, to pašu valdošās koalīcijas partiju deputāti jau balsoja pret likumprojekta turpmāko izskatīšanu. Tas nav godīgi! Ja vēlētājiem ir kaut kas apsolīts pirms vēlēšanām, tas ir jāpilda bez jebkādām atrunām.

Taču mums ir jāatzīst, ka tehniska rakstura iebildumi pret likumprojekta tālāku virzīšanu izskatās daudz nopietnāki. Pastāv divi galvenie pretargumenti.

Pirmais: sagatavotais 2007.gada budžeta projekts neparedz iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazināšanu. Budžets ir izstrādāts, balstoties uz šodien spēkā esošo nodokļa likmi. Tas ir nopietni. Bet pastāv arī risinājums. Neviens mums neaizliedz turpmāk grozīt esošo likumprojektu un paredzēt, ka nodoklis samazināsies, teiksim, sākot ar 2008.gada 1.janvāri. To mēs varam jau tagad ieplānot un negaidīt, kamēr pēc sešiem mēnešiem saņemsim līdzīgu likumprojektu no valdības, bet tad jau būs par vēlu sākt reformu no 2008.gada.

Otrs nopietnais iebildums pret likumprojekta izskatīšanas turpināšanu ir saistīts ar iespējamo negatīvo ietekmi uz pašvaldību budžetiem, kuriem tieši iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir viens no galvenajiem ienākuma avotiem. Atbildot uz šo argumentu, ir jāatgādina, ka esošais likumprojekts jau paredz iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pārdalīšanu par labu pašvaldību budžetiem. Taču precīzi prognozēt, kas notiks ar pašvaldību budžetiem pēc šīs reformas, neviens pašlaik nevar. Vienīgais drošais paņēmiens ir izmantot analoģiju ar uzņēmumu ienākuma nodokļa samazināšanu. Varu atgādināt, ka līdzīgs pilnvērtīgs eksperiments tika realizēts vēl 7.Saeimas pilnvaru laikā. Toreiz tika samazināta uzņēmumu ienākuma nodokļa likme. Rezultāts ir zināms, un tas ir pozitīvs: nodokļa likme samazinājās līdz 15 procentiem, bet budžeta ieņēmumi, iekasējot uzņēmumu ienākuma nodokli, piecu gadu laikā palielinājās līdz 73 procentiem. Varam…

Sēdes vadītājs. Godātais kolēģi, jūs varētu turpināt pēc pārtraukuma…

M.Mitrofanovs. Vēl tikai trīs teikumus!

Sēdes vadītājs. Lūdzu!

M.Mitrofanovs. Varam prognozēt, ka pašvaldību ienākumi palielināsies arī tad, kad izmainīsies iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Mēs aicinām visus deputātus tomēr strādāt pie likumprojekta pilnveidošanas un nobalsot par likumprojekta izskatīšanas turpināšanu.

Paldies.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Godātie kolēģi! Debates turpināsim pēc pārtraukuma.

Tagad lūdzu reģistrēties ar balsošanas kartēm. Lūdzu reģistrācijas režīmu!

Godātie kolēģi! Sekos daži paziņojumi.

Pirmajam vārds deputātam Dzintaram Ābiķim… Atvainojos, vārds Dzintaram Rasnačam.

Dz.Rasnačs (9.Saeimas sekretārs).

Godātie kolēģi! Divi paziņojumi.

Pirmais ir paziņojums frakciju priekšsēdētājiem. Frakciju padomes sēde notiks pulksten 10.45 Sarkanajā zālē. Lemsim par rudens sesijas slēgšanas termiņu un ziemas sesijas sākšanas termiņu.

Otrs ir paziņojums deputātiem, kuri reģistrējušies Šveices, Horvātijas, Itālijas un Bulgārijas sadraudzības grupās. Šo grupu vadības vēlēšanas būs tūlīt pēc pārtraukuma: Dzeltenajā zālē - Šveice un Itālija, Sarkanajā zālē - Horvātija un Bulgārija.

Paldies.

Sēdes vadītājs. Vārds Jānim Strazdiņam.

J.Strazdiņš (ZZS frakcija).

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas locekļi! Mēs tūlīt sanākam kopā pie Sarkanās zāles uz īsu sanāksmi.

Sēdes vadītājs. Vārds Mārim Krastiņam!

M.Krastiņš (Tautas partijas frakcija).

Godājamie Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas locekļi, aicinu jūs uz sēdi komisijas telpās! Paldies.

Sēdes vadītājs. Vārds Andrejam Klementjevam!

A.Klementjevs (9.Saeimas sekretāra biedrs).

Nav reģistrējušies: Aija Barča, Valērijs Buhvalovs, Vladimirs Buzajevs (Starpsauciens: „Ir!”) un Pēteris Hanka (Starpsauciens: „Ir!”).

Sēdes vadītājs. Paldies.

Godātie kolēģi! Mēs atkal esam ļoti patīkamu notikumu priekšā. Sveicam Māri Kučinski viņa jubilejā! (Aplausi.)

Paldies.

Pārtraukums līdz pulksten 11.00.

(Pārtraukums.)

Sēdi vada Latvijas Republikas 9.Saeimas priekšsēdētājs

Indulis Emsis.

Sēdes vadītājs. Godātie deputāti, lūdzu, ieņemiet vietas sēžu zālē! Mēs 9.Saeimā turpināsim skatīt likumprojektu „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””. Debatēs ir pieteicies deputāts Krišjānis Kariņš. Lūdzu!

A.K.Kariņš (frakcija „Jaunais laiks”).

Godātais priekšsēdētāj! Cienījamie kolēģi! Es atgādināšu visiem par priekšvēlēšanu solījumiem. Priekšvēlēšanu solījumos partijas, kuras šobrīd ir valdības koalīcijā, apņēmās un apsolīja vēlētājiem, ka pieņems likumu, kurā paredzēs samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokli no 25 procentiem uz 15 procentiem. Runa bija, ka to izdarīs triju gadu laikā.

Kas mums šodien tiek paredzēts piedāvātajos priekšlikumos? Mums visiem tie ir, mēs visi tos varam izlasīt, un mēs redzam, ka šeit konkrētajā priekšlikumā ir uzrakstīts tieši tas pats solījums, proti, triju gadu laikā samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokli no 25 procentiem uz 15 procentiem.

Un nu par tām bažām, kas ir izskanējušas, ka tas pašvaldību budžetos radīs grūtības. Likumprojekta vai likuma grozījumu iesniedzēji jau ir paredzējuši, ka pakāpeniski palielinās arī procentuālo daļu no nodokļa, ko saņems pašvaldības. Tur, pieņemot un izskatot šo likumprojektu komisijā, vēl vajadzētu izdarīt precizējumu, kā saka, nedaudz piekoriģēt tās attiecības. Bet es domāju, ka būtībā tas, par ko mums šodien ir jādomā un jārunā, ir mūsu solījumi un solījumu pildīšana.

Otrs, par ko mums būtu jārunā, ir jautājums, kuru savā uzrunā minēja Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vadītājs Leiškalna kungs. Viņš norādīja, ka Latvijā nodokļi nebūt nav augsti. Protams, ja mēs salīdzinām savu nodokļu sistēmu ar citu valstu nodokļu sistēmu, tad tik tiešām ir jāpiekrīt, ka pie mums uzņēmējiem visnotaļ ir diezgan pievilcīga nodokļu vide. Bet, redz, uzņēmēji, kolēģi, maksā 15 procentu lielu nodokli. 15 procentu nodoklis - tas ir uzņēmuma peļņas nodoklis, bet darba ņēmējiem - tiem cilvēkiem, kuri strādā šajos uzņēmumos, ir jāmaksā 25 procentus liels nodoklis. Un tātad runa vairs nav par to, vai Latvijā ir augsti nodokļi vai zemi nodokļi. Tie kopumā jau ir diezgan palabi noteikti.

Runa ir par taisnīguma ieviešanu! Kā tas var būt, ka uzņēmēji mūsu valstī - un viņi ir nepieciešami un godājami cilvēki - maksā zemāku nodokļa likmi nekā parastie darba ņēmēji, parastie valsts iedzīvotāji?

Protams, tas nav taisnīgi! Un tātad šis likumprojekts arī uzrunā mūs, lai mēs ieviestu taisnīgumu - ieviestu 15 procentu nodokļa likmi visiem. Tad tas būtu taisnīgi, tas būtu pareizi. Tas dotu arī pareizo signālu uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā. Turklāt tas ir arī visu valdošo koalīcijas partiju priekšvēlēšanu solījums.

Aicinu atbalstīt!

Sēdes vadītājs. Paldies. Nākamais debatēs ir pieteicies deputāts Kārlis Šadurskis.

K.Šadurskis (frakcija „Jaunais laiks”).

Godātie kolēģi! Es gribu runāt par mūsu parlamentārās demokrātijas pamatu. Par deputātu mandātiem sacenšas politiskās partijas, un vēlētājiem būtībā vienīgais informācijas avots ir šo partiju programmas. Visas no mūsu labējām un pat no kreisajām partijām pirmsvēlēšanu laikā savās programmās, savos pirmsvēlēšanu solījumos ierakstīja šo vienu - iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazināšanas jautājumu. Bija pat izstrādāts grafiks - trijos gados izlīdzināt iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmumu ienākuma nodokli. Un vēlētāji atdeva savas balsis par tām partijām, kuras bija to solījušas, - par Tautas partiju, par Zaļo un Zemnieku savienību, par „Jauno laiku”, par „Saskaņas Centru”, par apvienību „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK un par PCTVL. Visas šīs partijas bija izteikušās „par” šo jautājumu.

Kas notiek tagad? Inteliģents cilvēks vienmēr atradīs argumentāciju, lai nepildītu solīto. Šodien te runā par neapliekamā minimuma palielināšanu, kas esot daudz svarīgāks jautājums. Jā, tas ir daudz svarīgāks jautājums, bet tas ir pilnīgi cits jautājums! Ja mēs solījām vienu un solījām otru, tad pēcvēlēšanu laiks nav iemesls, lai atteiktos no pirmā un liktu akcentu uz otro, jo, godātie kolēģi, vēlētāji taču nobalsoja par jums un par mums tāpēc, ka mēs solījām abas šīs lietas.

Arguments - nogaidīt, jo šobrīd notiek darbs pie budžeta likumiem, - arī nav vērā ņemams, jo kāpēc gan mēs nevarētu šodien atvērt šo likumu un pievienot to budžeta paketei tad, kad budžeta pakete nonāks Saeimā?

Godātie kolēģi! Es ļoti rūpīgi iepazinos ar Zīles ekonomisko programmu, un man tur daudz kas likās ļoti labs. Šis ir viens no Zīles ekonomiskās programmas elementiem. Iesaku to atbalstīt. Jo pretējā gadījumā būtu jājautā: vai mēs nenonākam tādas īpatnēji kontrolētas demokrātijas apstākļos, kad mēs ļoti demokrātiski solām un tiekam ievēlēti parlamentā, bet pēc tam šī demokrātija kaut kā aizmirstas? Tad šīs demokrātijas vietā nāk koalīcijas disciplīna (No zāles dep. Dz.Ābiķis: „Nost ar demokrātiju!”), un šodien mēs koalīcijas disciplīnas vārdā jau redzam ļoti īpatnējus balsojumus. Šis laimīgā kārtā būs atklāts balsojums, un mēs ļoti labi redzēsim, kuras partijas pilda savus priekšvēlēšanu solījumus un kurām partijām priekšvēlēšanu solījumi atkal būs tikai priekšvēlēšanu solījumi, kad tuvosies nākamās vēlēšanas.

Es ļoti ceru, ka vēlētāji izdarīs pareizo izvēli, ja redzēs, cik viegli dažām partijām vienkārši ir divas politikas - priekšvēlēšanu politika un pēcvēlēšanu politika.

Godātā valdošā koalīcija! Es aicinu jūs pielikt visas pūles, lai jums šīs divas politikas būtu pēc iespējas tuvākas.

Es aicinu atbalstīt šo likumprojektu!

Paldies.

Sēdes vadītājs. Deputāts Vitālijs Orlovs.

V.Orlovs (frakcija „Saskaņas Centrs”).

Cienījamais Prezidij! Godājamie deputāti! Frakcija „Saskaņas Centrs”, protams, atbalstīs šo likumprojektu, taču neviens no debatētājiem netika pieminējis, kāpēc mēs šodien atkal balsosim par to.

Diemžēl tas 8.Saeimā bija sagatavots nekvalitatīvi. Deputāts Tolmačovs piedāvāja grozīt likmi, bet nepiedāvāja laiku, kad tas varētu stāties spēkā. Tas vienkārši parādīja, kā strādā atsevišķi deputāti vai atsevišķa frakcija. Un līdz ar to 8.Saeimā deputātu vairākums to atbalstīja, turpretī Valsts prezidente to nosūtīja atpakaļ uz Saeimu. Diemžēl šodien, kā mēs to redzam, atsevišķas frakcijas vai deputāti, kuri 8.Saeimā nobalsoja „par”, šodien laikam balsos „pret”.

Bet es tomēr aicinu deputātus un frakcijas, visus tos, kuri 8.Saeimā atbalstīja šo likumprojektu, to atbalstīt arī šodien un varbūt ņemt vērā to, kas bija piedāvāts, - to, lai šie grozījumi stājas spēkā jau 8.Saeimā. Taču mēs dosim priekšrocības pašnodarbinātajiem biznesmeņiem, zinot to, ka viņiem nodokļa likme būs samazināta.

Paldies.

Sēdes vadītājs. Deputāts Kārlis Leiškalns, otro reizi.

K.Leiškalns (Tautas partijas frakcija).

Dāmas un kungi! Liekas, ka tad, ja valdošās partijas ir solījušas triju gadu laikā atrisināt šo problēmu, tās triju gadu laikā to arī atrisinās. Es vienkārši runāju par šā budžeta gada ietvariem, par šo budžetu, kas tiek veidots, neparedzot nodokļa atvieglojumu iedzīvotājiem, tāpēc šajā paketē šis likumprojekts neiederas. Acīmredzot Finanšu ministrijai un Ministru kabinetam būs jāvienojas ar pašvaldībām, finanšu analītiķiem, būs jāizrēķina, kā tas ietekmēs pašvaldību budžetus, un tad visi kopā, es domāju, triju gadu laikā mēs šo problēmu arī atrisināsim, kā tas bija solīts pirms vēlēšanām.

Paldies. (No zāles dep. Dz.Ābiķis: „Pareizi, Kārli, tu runā!”)

Sēdes vadītājs. Deputāts Kārlis Šadurskis, otro reizi.

K.Šadurskis (frakcija „Jaunais laiks”).

Godātie kolēģi! Tad man laikam ir jāatgādina godātajam Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vadītājam, kāds izskatījās šis solījums - triju gadu laikā (jā, tiešām triju gadu laikā!) samazināt nodokļa likmi par 10 procentiem. Sākot jau ar 2007.gada 1.janvāri, 3 procenti nost! Tā ka, ja mēs patiesi gribam pildīt savus solījumus, tad vislabāk ir tos vienkārši ņemt un pildīt, nevis izdomāt dažādas atrunas: „Sak’, trijos gados jau būs: pirmajā gadā - nemaz, otrajā gadā - nemaz, bet trešajā gadā varbūt jau būs aizmirsies…”

Tā ka, godātie kolēģi, paliksim vien pie tā, ko sabiedrībai solījām, jo tikai tāpēc, ka bija šie solījumi, un tāpēc, ka mūsu vēlētāji mums noticēja, mēs arī esam šeit, parlamentā. Tad nu nepievilsim mūsu vēlētāju uzticību, bet ņemsim un izpildīsim visu to, ko solījām!

Paldies.

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu.

Godātie kolēģi! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” izskatīšanas turpināšanu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 40, pret - 17, atturas - 36. Likumprojekta izskatīšanas turpināšana netiek atbalstīta.

Godātie kolēģi! Pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ierosina 9.Saeimā turpināt likumprojekta „Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” izskatīšanu, jo 8.Saeimas pilnvaru laikā tā nav pabeigta. Debatēs neviens deputāts nav pieteicies. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim! Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret un atturas - nav. Likumprojekta izskatīšanas turpināšana ir atbalstīta.

Tagad ir jālemj par komisiju, kurā šis likumprojekts būtu izskatāms. Es saprotu, ka tad, ja grozījumus ir iesniegusi Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, šī komisija arī turpinās likumprojekta tālāko izskatīšanu. Vai ir kādi citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav.

Lūdzu informēt par priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Jānim Šmitam.

J.Šmits (LPP/LC frakcija).

12.decembris.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vai ir kādi citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Tātad lēmums ir pieņemts.

Godātie kolēģi! Izskatīsim nākamo darba kārtības punktu.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ierosina 9.Saeimā turpināt likumprojekta „Erotikas un pornogrāfijas ierobežošanas likums” izskatīšanu, jo tā 8.Saeimas pilnvaru laikā nav pabeigta.

Debatēs neviens deputāts nav pieteicies. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta izskatīšanas turpināšanu! Lūdzu rezultātu! Par - 87, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Tātad šo likumprojektu izskatīs Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Jānim Šmitam priekšlikumu iesniegšanas termiņa noteikšanai.

J.Šmits (LPP/LC frakcija).

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 22.decembris.

Sēdes vadītājs. Paldies. 22.decembris. Vai ir kādi citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav… Vai tomēr ir citi priekšlikumi? Nē, nav. Lēmums ir pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības punkts. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ierosina 9.Saeimā turpināt likumprojekta „Grozījumi Repatriācijas likumā” izskatīšanu, jo 8.Saeimas pilnvaru laikā tā nav pabeigta.

Debatēs neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta izskatīšanas turpināšanu! Lūdzu rezultātu! Par - 93, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Jānim Šmitam.

J.Šmits (LPP/LC frakcija).

8.decembris.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vai ir kādi citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 8.decembris. Lēmums ir pieņemts.

Godātie kolēģi! Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir nolēmusi 9.Saeimā turpināt likumprojekta „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” izskatīšanu.

Debatēs neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta izskatīšanas turpināšanu! Lūdzu rezultātu! Par - 94, pret un atturas - nav.

Tātad šo likumprojektu tālāk izskatīs Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, bet priekšlikumu iesniegšanas termiņu ierosinās deputāts Māris Krastiņš. Lūdzu, ieslēdziet deputātam mikrofonu!

M.Krastiņš (Tautas partijas frakcija).

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 2007.gada 1.februāris.

Sēdes vadītājs. 2007.gada 1.janvāris. Vai ir kādi citi priekšlikumi?

M.Krastiņš. 1.februāris.

Sēdes vadītājs. 1.februāris. Citu priekšlikumu nav. Tātad lēmums ir pieņemts.

Godātie kolēģi! Tāpat saskaņā ar Kārtības ruļļa 39.panta otro daļu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ierosina 9.Saeimā turpināt likumprojekta „Priekšlikumu un sūdzību likums” izskatīšanu.

Debatēs ir pieteicies deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu!

V.Agešins (frakcija „Saskaņas Centrs”).

Labdien, cienījamie kolēģi! Es aicinu šo likumprojektu noraidīt vairāku iemeslu pēc. Nosaukšu tikai vienu, bet ļoti būtisku. Šis likumprojekts paredz iestādei tiesības neatbildēt uz sūdzību pēc būtības. Tas nozīmē, ka daži mūsu ierēdņi acīmredzot vienkārši nevēlas strādāt. Lūdzu balsot „pret”!

Sēdes vadītājs. Paldies. Debatēs vairs neviens nav pieteicies. Debates slēdzu. Godātie kolēģi, mēs lemsim par likumprojekta „Priekšlikumu un sūdzību likums” izskatīšanas turpināšanu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 67, pret - 22, atturas - nav. Lēmums ir pieņemts.

Tālāk mums ir jālemj par komisijām, kurām šis likumprojekts būtu nododams izskatīšanai. Ir priekšlikums šo likumprojektu nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Vai ir kādi citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav... Ir citi priekšlikumi? Lūdzu ieslēgt mikrofonu Vladimiram Buzajevam.

V.Buzajevs (PCTVL frakcija).

Ņemot vērā to, ka šis likumprojekts būtiski ierobežo cilvēktiesības, es aicinu to nodot arī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Paldies.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vai ir iebildumi? Deputātiem nav iebildumu. Citu priekšlikumu arīdzan nav. Tātad šo likumprojektu mēs nododam divām komisijām un nosakām… Ir vēl viens priekšlikums? Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Sergejam Dolgopolovam!

S.Dolgopolovs (frakcija „Saskaņas Centrs”).

Man būtu priekšlikums šo likumprojektu tomēr izskatīt arī Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vai kādam ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Tātad šo likumprojektu mēs nododam izskatīšanai arī Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai un nosakām, ka Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Mārim Krastiņam.

M.Krastiņš (Tautas partijas frakcija).

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 22.decembris.

Sēdes vadītājs. 22.decembris. Vai ir kādi citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Paldies.

Godātie kolēģi! Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ierosina 9.Saeimā turpināt 8.Saeimā neizskatītā likumprojekta „Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā” sagatavošanu. Neviens deputāts debatēs nav pieteicies… Vai kādi deputāti ir pieteikušies debatēs? Nav?

Vārds deputātei Ligitai Silaraupai.

L.Silaraupa (ZZS frakcija).

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi likumprojektu „Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā” un ierosina to pieņemt pirmajā lasījumā. Likumprojekts jau ir izskatīts 8.Saeimā un pieņemts pirmajā lasījumā kā steidzams, taču tālāku virzību nav guvis tā iemesla dēļ, ka tas skar normas, kas attiecas uz autortiesībām un Civilprocesa likumu. Gan Autortiesību likums, gan Civilprocesa likums arī ir atvērti un tiek izskatīti Saeimas komisijās. Tādējādi šajā jomā veidojas triju likumprojektu pakete, kurā attiecīgajām normām jābūt saskaņotām.

Taču saistībā ar Augu šķirņu aizsardzības likumu ir vēl kāda problēma. Proti, grozījumi paredz, ka maksa par pakalpojumiem tiek aizstāta ar valsts nodevu, jo tāda ir attiecīgā Eiropas Savienības direktīvas prasība. Turklāt šai normai par valsts nodevu jāstājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

Tāpēc komisija lūdz noteikt steidzamību likumprojektam „Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā” un lūdz tāpat rīkoties arī tās komisijas, kuras strādā ar Civilprocesa likuma un Autortiesību likuma grozījumiem.

Lūdzam noteikt par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 11.decembri.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Mums vispirms ir jālemj par likumprojekta izskatīšanas turpināšanu. Vairāk deputātu debatēs nav pieteicies.

Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta izskatīšanas turpināšanu! Lūdzu rezultātu! Par - 93, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Vispirms mums ir saskaņā ar Saeimas kārtības rulli jāizlemj, kurām komisijām mēs šo jautājumu nodosim izskatīšanai. Jautājumu ir izskatījusi Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija un ierosinājusi noteikt šo komisiju par atbildīgo. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav.

Nākamais, kas mums jāizlemj, ir jautājums par to, vai atzīt likumprojektu par steidzamu. Komisija ierosina atzīt likumprojektu par steidzamu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta steidzamību! Lūdzu rezultātu! Par - 85, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Tagad ir jānosaka priekšlikumu iesniegšanas termiņš un likumprojekta izskatīšanas laiks.

L.Silaraupa. Lūdzam noteikt par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 11.decembri, kā arī lūdzam noteikt, ka likumprojekta izskatīšana otrajā, galīgajā, lasījumā veicama 21.decembra sēdē.

Sēdes vadītājs. 11.decembris un 21.decembris. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts.

Godātie kolēģi, izskatīsim nākamo darba kārtības punktu!

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu Ārlietu komisija ierosina izskatīt 9.Saeimā likumprojektus, kura izskatīšana 8.Saeimas pilnvaru laikā nav pabeigta.

Pirmais ir likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par izdošanu”.

Neviens deputāts debatēs nav pieteicies. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta izskatīšanas turpināšanu! Lūdzu rezultātu! Par - 90, pret - nav, atturas - 1. Lēmums pieņemts.

Priekšlikums tātad ir likumprojektu izskatīt Ārlietu komisijā un uzskatīt šo komisiju par atbildīgo komisiju. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Tagad jānosaka priekšlikumu iesniegšanas termiņš. Vārds deputātam Andrim Bērziņam no Latvijas Pirmās partijas un partijas „Latvijas Ceļš” frakcijas.

A.Bērziņš (LPP/LC frakcija).

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 11.decembris.

Sēdes vadītājs. 11.decembris. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Paldies.

Ārlietu komisija iesniedza arī priekšlikumu izskatīt 9.Saeimā likumprojektu „Par Frankofonijas statūtiem”, kura izskatīšana ir uzsākta 8.Saeimā, bet nav pabeigta.

Neviens deputāts nav pieteicies debatēs. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta izskatīšanas turpināšanu! Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Tātad priekšlikums ir Ārlietu komisiju noteikt par atbildīgo komisiju.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Ieslēgt mikrofonu deputātam Andrim Bērziņam no LPP/LC frakcijas!

A.Bērziņš (LPP/LC frakcija).

Līdzīgi kā iepriekšējā gadījumā: priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 11.decembris.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts.

Godātie kolēģi! Izskatīsim nākamo darba kārtības punktu! Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu Sociālo un darba lietu komisija ierosina izskatīt 9.Saeimā likumprojektu „Grozījumi likumā „Valsts sociālo pabalstu likums””, kura izskatīšana 8.Saeimā nav pabeigta.

Debatēs neviens deputāts nav pieteicies. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta izskatīšanas turpināšanu! Lūdzu rezultātu! Par - 94, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Ir ierosināts likumprojektu nodot Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt to par atbildīgo komisiju. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav.

Lūdzu priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Ieslēgt mikrofonu deputātei Silvai Bendrātei!

S.Bendrāte (frakcija „Jaunais laiks”).

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 15.decembris.

Sēdes vadītājs. 15.decembris. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Paldies.

Godātie deputāti, izskatīsim nākamo darba kārtības punktu!

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ierosina izskatīt 9.Saeimā likumprojektu „Grozījumi likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””, kura izskatīšana 8.Saeimā nav pabeigta.

Debatēs deputāti nav pieteikušies. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta izskatīšanas turpināšanu. Lūdzu rezultātu! Par - 94, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Tātad priekšlikums ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju noteikt par atbildīgo. Vai ir citi priekšlikumi par komisijām? Citu priekšlikumu par komisijām nav.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Mārim Krastiņam.

M.Krastiņš (Tautas partijas frakcija).

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 5.decembris.

Sēdes vadītājs. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Paldies.

Izskatām nākamo darba kārtības punktu. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ierosina izskatīt 9.Saeimā likumprojektu „Grozījumi Autortiesību likumā”, kura izskatīšana 8.Saeimā nav pabeigta.

Neviens deputāts nav pieteicies debatēs. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta izskatīšanas turpināšanu! Lūdzu rezultātu! Par - 93, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Ir priekšlikums Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju noteikt par atbildīgo komisiju. Vai ir citi priekšlikumi par komisiju? Nav citu priekšlikumu.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Ieslēgt mikrofonu deputātam Dzintaram Ābiķim!

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 12.decembris.

Sēdes vadītājs. 12.decembris. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts.

Godātie kolēģi! Esam saņēmuši Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas ierosinājumu izskatīt 9.Saeimā arī likumprojektu „Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā”, kura izskatīšana 8.Saeimā nav pabeigta.

Neviens deputāts nav pieteicies debatēs. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta izskatīšanas turpināšanu! Lūdzu rezultātu! Par - 95, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Ir tātad priekšlikums noteikt par atbildīgo Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju. Vai ir citi priekšlikumi par komisijām? Citu priekšlikumu nav.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Ieslēgt mikrofonu deputātam Dzintaram Ābiķim!

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 5.decembris.

Sēdes vadītājs. 5.decembris. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts.

Godātie kolēģi! Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ierosina izskatīt 9.Saeimā arī likumprojektu „Grozījumi likumā „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm””, kura izskatīšana 8.Saeimā nav pabeigta.

Neviens deputāts nav pieteicies debatēs. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta izskatīšanas turpināšanu! Lūdzu rezultātu! Par - 96, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Ir priekšlikums noteikt Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju par atbildīgo komisiju. Vai ir citi priekšlikumi par komisijām? Citu priekšlikumu nav.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Ieslēgt mikrofonu deputātam Dzintaram Ābiķim!

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 12.decembris.

Sēdes vadītājs. 12.decembris. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts.

Godātie kolēģi! Izskatām nākamo darba kārtības punktu. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ierosina izskatīt 9.Saeimā arī likumprojektu „Grozījumi Dizainparaugu likumā”, kura izskatīšana 8.Saeimā nav pabeigta.

Neviens deputāts nav pieteicies debatēs. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta izskatīšanas turpināšanu! Lūdzu rezultātu! Par - 96, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Priekšlikums ir noteikt Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju par atbildīgo. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Ieslēgt mikrofonu deputātam Dzintaram Ābiķim!

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 12.decembris.

Sēdes vadītājs. 12.decembris. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts.

Godātie kolēģi! Esam saņēmuši Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegumu izskatīt 9.Saeimā arī likumprojektu „Patentu likums”, kura izskatīšana 8.Saeimā nav pabeigta.

Neviens deputāts nav pieteicies debatēs. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta izskatīšanas turpināšanu! Lūdzu rezultātu! Par - 95, pret - nav, atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Priekšlikums ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju noteikt par atbildīgo komisiju. Vai ir citi priekšlikumi par komisijām? Citu priekšlikumu nav.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu… Deputāts Vents Krauklis grib noteikt? … Pārpratums? Ieslēgt mikrofonu deputātam Dzintaram Ābiķim!

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 12.decembris.

Sēdes vadītājs. 12.decembris. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts.

Godātie kolēģi! Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu Tautsaimniecības komisija ierosina izskatīt 9.Saeimā likumprojektu „Koncesiju likums”, kura izskatīšana 8.Saeimā nav pabeigta.

Debatēs ir pieteicies deputāts Vents Krauklis. Lūdzu!

V.A.Krauklis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Likumprojekts ir ārkārtīgi svarīgs, jo jaunais Koncesiju likums pavērs valstij un pašvaldībām tādas iespējas, kādas līdzšinējais, spēkā esošais Koncesiju likums nedod. Un tāpēc es aicinu jūs - īpaši tos deputātus, kuriem ir pieredze pašvaldību darbā, - iesaistīties likumprojekta pilnveidē, lai gan arī iepriekšējā Saeima, protams, tur diezgan daudz ir izdarījusi. Bez tam likumprojektu mums vajadzētu pieņemt maksimāli ātri, tāpēc ka faktiski ir diezgan iekavēta arī Eiropas Savienības direktīvas izpilde.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Neviens cits deputāts debatēs nav pieteicies. Debates slēdzu.

Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta izskatīšanas turpināšanu! Lūdzu rezultātu! Par - 92, pret - nav, atturas - nav. Lēmums pieņemts. Priekšlikums ir tātad par atbildīgo komisiju noteikt Tautsaimniecības komisiju. Vai ir citi priekšlikumi? (Starpsaucieni: „Nav!”) Citu priekšlikumu nav.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.

V.A.Krauklis. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 5.decembris.

Sēdes vadītājs. 5.decembris. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts.

Godātie kolēģi! Izskatām nākamo darba kārtības punktu. Tautsaimniecības komisija ierosina izskatīt 9.Saeimā arī likumprojektu „Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”, kura izskatīšana ir uzsākta 8.Saeimā, bet nav pabeigta.

Neviens deputāts nav pieteicies debatēs. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta izskatīšanas turpināšanu! Lūdzu rezultātu! Par - 94, pret - nav, atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Godātie kolēģi, ir priekšlikums par atbildīgo komisiju noteikt Tautsaimniecības komisiju. Vai ir citi priekšlikumi? (Starpsaucieni: „Nav!”) Citu priekšlikumu nav.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Ieslēgt mikrofonu deputātam Guntim Blumbergam!

G.Blumbergs (ZZS frakcija).

12.decembris.

Sēdes vadītājs. Paldies. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 12.decembris. Vai ir citi priekšlikumi? (Starpsaucieni: „Nav!”) Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts.

Godātie kolēģi, esam izskatījuši visus darba kārtības jautājumus. Lūdzu reģistrēties ar reģistrācijas kartēm!

Kamēr tiek sagatavoti reģistrācijas rezultāti, paziņojumam vārds deputātam Andrim Bērziņam no ZZS frakcijas.

A.Bērziņš (ZZS frakcija).

Cienītie kolēģi! Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde notiks, kā mēs vienojāmies, pulksten 12.30 Sarkanajā zālē. Paldies.

Sēdes vadītājs. Paziņojumam vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.

Dz.Rasnačs (9.Saeimas sekretārs).

Godātie deputāti! Tūlīt pēc sēdes tiks Dzeltenajā zālē dibināta deputātu grupa sadarbībai ar Taivānu, un 10 minūtes vēlāk - grupa sadarbībai ar Kubu.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Reģistrācijas rezultātu nolasīšanai vārds Andrejam Klementjevam.

A.Klementjevs (9.Saeimas sekretāra biedrs).

Nav reģistrējušies: Aija Barča, Inta Feldmane, Ausma Ziedone-Kantāne… (Starpsauciens: „Esmu!”) Redzu! Vladimirs Buzajevs, Ilma Čepāne (Starpsauciens: „Ir!”), Sandra Kalniete, Leons Līdums, Linda Mūrniece, Jakovs Pliners, Pauls Putniņš, Staņislavs Šķesters un Gunārs Upenieks.

Sēdes vadītājs. Paldies. Sēdi slēdzu.

SATURA RĀDĪTĀJS

9.Saeimas rudens sesijas 9.sēde

2006.gada 30.novembrī

Par likumprojektu “Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums”(Nr.27/Lp9)(Dok. Nr.75, 75A)
Priekšlikums - dep. J.Dobelis (par)
Par likumprojektu “Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā” (Nr.28/Lp9) (Noraidīts) (Dok. Nr.81, 81A)
Priekšlikums - dep. I.Čepāne (par)
Par likumprojektu “Grozījumi Saeimas kārtības rullī” (Nr.29/Lp9) (Noraidīts) (Dok. Nr.82, 82A)
Priekšlikums - dep. I.Čepāne (par)
Par likumprojektu “Grozījums Kriminālprocesa likumā” (Nr.33/Lp9) (Dok. Nr.87, 87A)
Par likumprojektu “Grozījumi Bāriņtiesu likumā” (Nr.34/Lp9) (Dok. Nr.88, 88A)
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par dzīvojamo telpu īri”” (Nr.35/Lp9) (Dok. Nr.89, 89A)
Lēmuma projekts “Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātei Aijai Barčai” (Dok. Nr.112)
Lēmuma projekts “Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu” (Nr.39/Lm9) (Dok. Nr.101)
Balsu skaitīšanas komisijas informācija par delegācijas vēlēšanām
Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums (prot. Nr.8)
Ziņo - dep. P.Tabūns
Lēmuma projekts “Par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu” (Nr.40/Lm9) (Dok. Nr.102)
Lēmuma projekts “Par NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu” (Nr.41/Lm9) (Dok. Nr.103)
Lēmuma projekts “Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu” (Nr.42/Lm9) (Dok. Nr.104)
Lēmuma projekts “Par Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālās grupas un grupas vadītāja apstiprināšanu” (Nr.43/Lm9) (Dok. Nr.105)
Lēmuma projekts “Par Rietumeiropas Savienības Asamblejas (Eiropas drošības un aizsardzības Parlamentārās Asamblejas) Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu” (Nr.44/Lm9) (Dok. Nr.106)
Lēmuma projekts “Par Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu” (Nr.45/Lm9) (Dok. Nr.107)
Lēmuma projekts “Par Leldes Graudas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi” (Nr.46/Lm9) (Dok. Nr.109)
Ziņo - dep. Dz.Rasnačs
Lēmuma projekts “Par Daces Ābeles iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi” (Nr.47/Lm9) (Dok. Nr.110)
Ziņo - dep. Dz.Rasnačs
Lēmuma projekts “Par Alda Vīksnes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi” (Nr.48/Lm9) (Dok. Nr.111)
Ziņo - dep. Dz.Rasnačs
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” (Nr.23/Lp9) (8.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.1768) (Noraidīts) (Dok. Nr.66)
Debates - dep. V.Buhvalovs
- dep. K.Leiškalns
- dep. M.Mitrofanovs
Paziņojumi
- dep. Dz.Rasnačs
- dep. J.Strazdiņš
- dep. M.Krastiņš
Reģistrācijas rezultāti
Nolasa - Saeimas sekretāra biedrs   A.Klementjevs
Debašu turpinājums - dep. A.K.Kariņš
- dep. K.Šadurskis
- dep. V.Orlovs
- dep. K.Leiškalns
- dep. K.Šadurskis
Par likumprojektu “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” (Nr.24/Lp9) (8.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.1923) (Dok. Nr.71)
Par likumprojektu “Erotikas un pornogrāfijas ierobežošanas likums” (Nr.25/Lp9) (8.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.1872) (Dok. Nr.72)
Par likumprojektu “Grozījumi Repatriācijas likumā” (Nr.26/Lp9) (8.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.1646) (Dok. Nr.73)
Par likumprojektu “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” (Nr.30/Lp9) (8.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.1792) (Dok. Nr.84)
Par likumprojektu “Priekšlikumu un sūdzību likums” (Nr.31/Lp9) (8.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.1830) (Dok. Nr.85)
Debates - dep. V.Agešins
Par likumprojektu “Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā” (Nr.32/Lp9) (8.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.1712) (Steidzams) (Dok. Nr.86)
Debates - dep. L.Silaraupa
Par likumprojektu “Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par izdošanu” (Nr.36/Lp9) (8.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.1521) (Dok. Nr.90)
Par likumprojektu “Par Frankofonijas statūtiem” (Nr.37/Lp9) (8.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.1857) (Dok. Nr.91)
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Valsts sociālo pabalstu likums”” (Nr.38/Lp9) (8.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.1706) (Dok. Nr.92)
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” (Nr.39/Lp9) (8.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.1914) (Dok. Nr.93)
Par likumprojektu “Grozījumi Autortiesību likumā” (Nr.40/Lp9) (8.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.1713) (Dok. Nr.94)
Par likumprojektu “Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā” (Nr.41/Lp9) (8.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.1709) (Dok. Nr.95)
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”” (Nr.42/Lp9) (8.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.1711) (Dok. Nr.96)
Par likumprojektu “Grozījumi Dizainparaugu likumā” (Nr.43/Lp9) (8.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.1714) (Dok. Nr.97)
Par likumprojektu “Patentu likums” (Nr.44/Lp9) (8.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.1775) (Dok. Nr.98)
Par likumprojektu “Koncesiju likums” (Nr.45/Lp9) (8.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.1601) (Dok. Nr.99)
Debates - dep. V.A.Krauklis
Par likumprojektu “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” (Nr.46/Lp9) (8.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.1796) (Dok. Nr.100)
Paziņojumi
- dep. A.Bērziņš (ZZS)
- dep. Dz.Rasnačs
Reģistrācijas rezultāti
Nolasa - Saeimas sekretāra biedrs   A.Klementjevs

Atbildes uz deputātu jautājumiem

2006.gada 30.novembrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 9.Saeimas priekšsēdētāja biedre

Vineta Muižniece.

Sēdes vadītāja. Godātie kolēģi! Ir pienācis laiks deputātu jautājumu izskatīšanai.

Šīsdienas darba kārtībā ir viens jautājums, un tas ir deputātu Agešina, Urbanoviča, Ušakova, Mirska un Orlova jautājums „Par Satversmes tiesas sprieduma izpildi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdē” (1/J9) . Jautājums tika uzdots Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim.

Esam saņēmuši Ministru prezidenta vēstuli, ar kuru deputāti tiek informēti, ka Ministru prezidenta Kalvīša kunga uzdevumā jautājums atbildes sniegšanai ir pārsūtīts ekonomikas ministram Jurijam Strodam.

Tā kā šodien vēl nav saņemta ministra rakstveida atbilde, jo viņš ir vēlējies sniegt mutvārdu atbildi, taču ir attaisnotā prombūtnē, šis jautājums tiek pārcelts uz jautājumu izskatīšanas nākamo sēdi.

Līdz ar to šodien visi jautājumi ir izskatīti. Paldies.

Balsojumi

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums
Datums: 30.11.2006. 09:05:40 bal001
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.75 nodošanu komisijai

Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā
Datums: 30.11.2006. 09:10:42 bal002
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.81 nodošanu komisijai

Grozījumi Saeimas kārtības rullī
Datums: 30.11.2006. 09:17:32 bal003
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.82 nodošanu komisijai

Lēmuma projekts "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātei Aijai Barčai"
Datums: 30.11.2006. 09:19:28 bal004
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.112

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (1.lasījums)
Datums: 30.11.2006. 11:12:58 bal014
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.66 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1.lasījums)
Datums: 30.11.2006. 11:14:10 bal015
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.71 pieņemšanu 1.lasījumā

Erotikas un pornogrāfijas ierobežošanas likums (1.lasījums)
Datums: 30.11.2006. 11:16:14 bal016
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.72 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Repatriācijas likumā (1.lasījums)
Datums: 30.11.2006. 11:17:36 bal017
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.73 pieņemšanu 1.lasījumā

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (1.lasījums)
Datums: 30.11.2006. 11:18:44 bal018
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.84 pieņemšanu 1.lasījumā

Priekšlikumu un sūdzību likums (1.lasījums)
Datums: 30.11.2006. 11:20:56 bal019
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.85 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā (1.lasījums)
Datums: 30.11.2006. 11:25:48 bal020
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.86 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā (1.lasījums)
Datums: 30.11.2006. 11:26:52 bal021
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.86 steidzamību

Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par izdošanu (1.lasījums)
Datums: 30.11.2006. 11:28:26 bal022
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.90 pieņemšanu 1.lasījumā

Par Frankofonijas statūtiem (1.lasījums)
Datums: 30.11.2006. 11:29:48 bal023
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.91 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi likumā "Valsts sociālo pabalstu likums" (1.lasījums)
Datums: 30.11.2006. 11:31:06 bal024
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.92 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (1.lasījums)
Datums: 30.11.2006. 11:32:24 bal025
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.93 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Autortiesību likumā (1.lasījums)
Datums: 30.11.2006. 11:33:42 bal026
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.94 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā (1.lasījums)
Datums: 30.11.2006. 11:35:06 bal027
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.95 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" (1.lasījums)
Datums: 30.11.2006. 11:36:20 bal028
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.96 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Dizainparaugu likumā (1.lasījums)
Datums: 30.11.2006. 11:37:34 bal029
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.97 pieņemšanu 1.lasījumā

Patentu likums (1.lasījums)
Datums: 30.11.2006. 11:38:46 bal030
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.98 pieņemšanu 1.lasījumā

Koncesiju likums (1.lasījums)
Datums: 30.11.2006. 11:41:04 bal031
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.99 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (1.lasījums)
Datums: 30.11.2006. 11:42:06 bal032
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.100 pieņemšanu 1.lasījumā

Sestdien, 24.februārī