Latvijas Republikas 9.Saeimas

rudens sesijas pirmā sēde

2006.gada 7.novembrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi


Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Labrīt! Es aicinu visus ieņemt savas vietas Sēžu zālē.

Labrīt, cienījamā Valsts prezidente! Labrīt, cienījamie kolēģi!

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 12.pantu jaunievēlētā 9.Saeima ir sanākusi uz savu pirmo sēdi novembra pirmajā otrdienā, kad beidzas iepriekšējās Saeimas pilnvaras.

Atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 17.pantam man, iepriekšējās Saeimas priekšsēdētājai, ir uzdots atklāt un vadīt šo pirmo 9.Saeimas sēdi.

Līdz ar to es paziņoju, ka 9.Saeimas rudens sesijas pirmā sēde ir uzskatāma par atklātu.

Es gribētu novēlēt visiem 9.Saeimas deputātiem atcerēties to, ka jūs visi, tāpat kā iepriekšējo Saeimu deputāti, pārstāvat Latvijas tautu un paužat mūsu Latvijas tautas gribu. Es aicinu jūs 9.Saeimas pilnvaru laikā vienmēr atcerēties to, ka mēs esam tikai tautas kalpi.

(Skan Latvijas valsts himna.)

Cienījamie kolēģi! Šodien uz sēdi ir ieradušies 97 deputātu kandidāti, un es gribētu atgādināt, ka šodienas sēde notiks pēc iepriekšējas vienošanās ar 9.Saeimā ievēlēto partiju pārstāvjiem. Tātad darba kārtība ir šāda: būs Valsts prezidentes uzruna, balsu skaitītāju ievēlēšana, pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ievēlēšana, pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ziņojums, Saeimas Prezidija vēlēšanas un Ministru kabineta paziņojums par savu pilnvaru nolikšanu.

Vai klātesošajiem deputātu kandidātiem ir iebildumi pret šādu darba kārtību? Ja iebildumu nav, mēs sākam izskatīt sēdes darba kārtību.

Vārds uzrunai Latvijas Valsts prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai.

V.Vīķe-Freiberga (Valsts prezidente).

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze!

Godātais Saeimas Prezidij!

Ļoti cienījamās deputātes un augsti godātie deputāti!

Dāmas un kungi!

Šodien man ir gods jūs sveikt jūsu pirmajā savas darbības dienā 9.Saeimā. Pēc neilga brīža jūs dosiet zvērestu savai valstij, tautai un valsts pamatdokumentam – Latvijas Republikas Satversmei, svinīgi solot darboties valsts labā. No sirds novēlu, lai visa jūsu darbība nākamo četru gadu laikā būtu vērsta uz šī zvēresta pildīšanu un lai 9.Saeimas darbs ieietu vēsturē kā labākais, kas līdz šim vēl piedzīvots, un arī kā tāds, kam izdosies būtiski palielināt Saeimas kā institūcijas prestižu tautas acīs.

Latvijas Republikas Satversmes 6.pants nosaka, ka Saeimu ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. Kā pats par sevi saprotams tiek pieņemts priekšnoteikums, ka vēlēšanām ir jābūt godīgām, bez vēlētāju vardarbīgas iespaidošanas, iebiedēšanas, traucēšanas vai uzpirkšanas. Pret vēlēšanu rezultātu falsifikācijas mēģinājumiem demokrātiskā valstī ir jāvēršas ar visu iespējamo likuma bardzību. Jebkurai partijai, kuras biedrs vai atbalstītājs ir iejaukts ar vēlēšanām saistītās nelikumībās, ir publiski un skaidri jānorobežojas no šādiem pārkāpumiem un jādara viss, lai palīdzētu tiesībsargājošajām instancēm panākt vainīgā sodīšanu.

Latvija ir parlamentāra republika, kurā valda stingrs varas dalījuma princips starp likumdevēju, izpildvaru un tiesu varu un kurā Valsts prezidenta funkcijas spēlē nopietnu starpnieka un līdzsvarotāja lomu ar savām specifiskajām tiesībām, kas vismaz lielākā vai mazākā mērā aptver zināmus elementus no visiem trim varas atzariem, it sevišķi jau likumdošanas jomā. Jūs esat jau trešā Saeima pēc kārtas, ar kuru man kā Valsts prezidentei būs iespēja sadarboties. Šajā darbā esmu vienmēr vadījusies pēc Latvijas Republikas Satversmes gara un burta, vispāratzītiem demokrātijas principiem.

9.Saeima savā pirmajā darbības gadā vēlēs jaunu Valsts prezidentu. Prezidenta institūcija atjaunotās valsts neatkarības laikā ir paguvusi apliecināt savu būtisko lomu valstiskuma stiprināšanā un varas līdzsvara nodrošināšanā. Jauna prezidenta vēlēšana uzliek Saeimai milzīgu atbildību. Vēsture 9.Saeimu vērtēs arī pēc tā, kādā kvalitātē būs noritējusi šī izvēle un ar to saistītās debates. Būtu ļoti svarīgi, lai Saeima raudzītos uz Valsts prezidenta ievēlēšanu no valsts ilgtermiņa interešu viedokļa, spējot pacelties pāri šauri partejiskām interesēm un īstermiņa politiskajai konjunktūrai. Es patiesi ceru, ka nākamais prezidents spēs turpināt un stiprināt abu iepriekšējo prezidentu jau panāktās iestrādes, sniedzot Latvijai un Latvijas tautai arvien jaunas iespējas savā tālākajā izaugsmē, un kopā ar Saeimu turpinās atbalstīt tādas struktūras kā Latvijas Vēsturnieku komisiju, Stratēģiskās analīzes komisiju un Valsts valodas komisiju.

Es pati savas prezidentūras laikā par pirmo un vissvarīgāko pienākumu esmu uzskatījusi Latvijas suverenitātes un Latvijas prestiža nostiprināšanu, kas manās acīs nozīmē Latvijas valstiskuma un valsts institūciju respektēšanu un Latvijas interešu aizstāvēšanu kā pašu mājās, tā ārzemēs. Esam brīvību atguvuši un ieguvuši ne cita iemesla dēļ, kā vien lai dzīvotu taisnīgā un demokrātiskā valstī. Taču demokrātija nav kaut kas gatavs un galēji pilnveidots, ko kā preci var iegādāties un vienreiz par visām reizēm mierīgi novietot plauktā. Demokrātija ir dinamisks process, kur noteiktu vērtību un pamatprincipu pielietošana praktiskajā dzīvē nozīmē nemitīgu un aktīvu īstenošanas, iemiesošanas un pilnveidošanas darbu.

Cienītās deputātes un godātie deputāti!

Jūsu kā deputātu iespējās ir kaldināt Saeimas darbības pieredzi un uzlabot tās prestižu ar nopietnu, atbildīgu un tālredzīgu darbu pie demokrātijas vērtību dziļākas iesakņošanas un nodrošināšanas Latvijā. Mūsu atvērtajā sabiedrībā tauta pietiekami cieši seko Saeimas aktivitātēm, un līdz ar to jūsu nostāja un Saeimas debašu kvalitāte būs tie rādītāji, pēc kuriem tautā veidosies vai nu pieaugoša uzticība parlamentārai daudzpartiju sistēmai, vai arī bērnišķīgi populistiskas ilgas pēc tēvišķiem tautas glābēju tēliem un mānīgi vienkāršotiem autoritāriem risinājumiem.

Jūsu mandāta laikā Saeima kopš neatkarības atjaunošanas būs nostrādājusi ilgāk, nekā to paguva vēlētais likumdevējs starp abiem pasaules kariem aizvadītajā gadsimtā. Satversmes sapulce un pirmās četras Saeimas nostrādāja kopumā tikai 14 gadus, savukārt šobrīd kopš 5.Saeimas ievēlēšanas ir pagājuši jau 13 gadi. Vēsturiski tas ir ārkārtīgi īss laiks, un nav pārsteidzoši konstatēt, ka plašākās tautas masās vēl joprojām valda pietiekami nopietna neizpratne par varas sadales un demokrātijas pamatprincipiem parlamentārā republikā.

Ļoti daudziem Latvijas iedzīvotājiem brīvā prese un izteiksmes brīvība radījusi nelīdzsvarotu pārliecību, ka Latvijā sliktas lietas vien notiek un ka pašreizējā valsts iekārta nekam neder. Citiem vēl šodien šķiet, ka viedokļu daudzveidība, ko garantē daudzpartiju demokrātija, nav nekas cits kā nevajadzīga strīdēšanās un kašķēšanās un ka daudz labāk būtu, ja stingra saimnieka roka visu ņemtu un sakārtotu pēc vienas vienīgas – īstenās patiesības.

Mums dažreiz vēl nav īstas izpratnes par to, ka gaisma šķiļas no viena krama berzes pret otru un ka patiesība dzimst, lietas būtību aplūkojot no pēc iespējas vairākām pusēm. Neaizmirsīsim arī to, ka Eiropas Savienības projekts savos pamatu pamatos ir izaudzis no politiskās gribas pārvarēt kategoriskas pretrunas starp kādreizējiem niknākajiem ienaidniekiem, dialogā un debatēs izstrādājot kompromisus – tādus kompromisus, ar ko visiem būtu iespējams dzīvot un samierināties.

Vēl mazāka izpratne nereti ir par demokrātiskiem procesiem daudzpartiju sistēmā. Nediferencēti noraidošā attieksme, kas politiskos procesus kā tādus nekonkrēti un vispārināti nosoda jau kā pašā būtībā odiozus, netīrus un negodīgus, faktiski kavē demokrātijas pilnveidošanos un veicina pilsonisko nihilismu iedzīvotāju starpā.

Pēc vēlēšanām bija cilvēki, kas mēdza izteikties, ka nekad vairs nepiedalīšoties vēlēšanās, ja tā partija, par ko viņi balsojuši, nebūs iekļuvusi valdībā. Atgādināšu, ka demokrātiskā iekārta zaudētu jebkuru jēgu, ja visi pilsoņi atsacītos no savām tiesībām. Tāda nu reiz ir daudzpartiju demokrātijas būtība, ka nekad ne viss parlaments pilnā sastāvā, bet tikai zināms tā vairākums veido valdību.

Ļoti vēlētos uzsvērt, ka valstij lojālas opozīcijas darbība demokrātiskā iekārtā spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu. Opozīcijai ir iespējas rūpīgi sekot līdzi un kritiski izvērtēt pozīcijas darbu, tā pasargājot valsti no pozīcijas ieslīgšanas augstprātīgā pašapmierinātībā. Opozīcijai ir arī iespējas nākt klajā ar konstruktīviem priekšlikumiem, ko pozīcijai vienmēr vajadzētu taisnīgi izvērtēt pēc to būtības, nevis izcelsmes.

Spriedze un debates starp pozīciju un opozīciju ir būtiska parlamentārās demokrātijas sastāvdaļa. Diemžēl Latvijā jau kopš Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma laikiem, kas, varu pārņēmis apvērsuma ceļā, centās nomelnot demokrātiju un noliegt Satversmes un parlamenta leģitimitāti, tautā ir apzināti kultivēts uzskats, ka parlamentārās domstarpības un debates jau savā būtībā ir neauglīgas un negodīgas. Šo nediferencēti negatīvo attieksmi pēc tam ilgi turpināja kultivēt komunisma perioda propaganda pret Rietumu buržuāziskajām demokrātijām kā līdz kaulam sapuvušām un pret tautām netaisnām.

Negatīvā attieksme pret demokrātisko iekārtu un sabiedrības plurālismu nereti iet roku rokā arī ar tādu pašu attieksmi pret brīvā tirgus principiem. Te parādās no sociālistiskā kolektīvisma laikiem mantotie uzskati, ka jebkuras biznesa aktivitātes jau pēc definīcijas ir savā būtībā netīras, ka jebkura peļņas iegūšana ir neattaisnojama spekulācija un ka visi biznesa projekti var nest labumu tikai to veicējiem, bet kopībai – tikai ļaunumu un zaudējumus. Lieki piebilst, ka nespēja atšķirt godīgu un perspektīvu uzņēmējdarbību no krāpnieciskām afērām var tikai traucēt Latvijas ekonomiskajai izaugsmei un Latvijas konkurētspējai globālā brīvā tirgus ekonomikā.

Ne velti lielākais izaicinājums visās pēckomunistiskajās valstīs ir bijis panākt reformas, kas nostiprina gan demokrātijas, gan brīvā tirgus principus. Un vislielākais progress ir ticis panākts tieši tādās valstīs kā Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, kur gatavība un spēja pārslēgties un pielāgoties demokrātijas un brīvā tirgus principiem ir bijusi lielāka nekā citās zemēs ar līdzīgu pagātni.

Cienītās deputātes un godātie deputāti!

No šīs dienas likumdošanas process nu būs jūsu ikdiena. Šajā jomā Saeimas un Valsts prezidenta darbība cieši saskaras, jo, piešķirot prezidentam veto tiesības, Satversme tam atvēl kaut ko līdzīgu Otrās palātas lomai. Ar dažiem izņēmumiem iepriekšējās Saeimas ir tiešām ieklausījušās Valsts prezidenta argumentācijā likumu otrreizējās caurlūkošanas gadījumos. Diemžēl ir nācies saskarties arī ar to, ka likumdevējs pieņem nesagatavotus, pretrunīgus, ar konkrētu nozari regulējošiem likumiem vai pat visas valsts tiesību sistēmu nesaskaņotus likumus. Līdzīgi var spriest par likumu stabilitāti. Negatīvi vērtējams arī tas, ja likuma redakcija nav skaidri saprotama, tā normas ir sarežģītas un pretrunīgas pat viena likuma ietvaros. Tikpat būtiski ir tas, lai likuma darbības nodrošināšanai praksē tiktu paredzēti tā iedzīvināšanas mehānismi un arī resursi.

Par likumu ievērošanu dzīvē atbildīgas ir tiesībsargājošās instances un iekšlietu struktūras, kuru vajadzībām tikai nesen kā ir pievērsta pietiekama Saeimas uzmanība. Latvijai ir jādara viss, lai paredzētajā laikā tā pievienotos Šengenas līguma valstīm. Iekšējai drošībai ir jākļūst par nopietnu valsts prioritāti, nodrošinot tās darbiniekus ar adekvātu atalgojumu, uzlabojot infrastruktūru un palīdzot panākt profesionālās izaugsmes iespējas, tajā pašā laikā turpinot attīrīt sistēmu no korumpētiem darbiniekiem.

Tiesu sistēmai jābūt vienam no valsts visstingrākajiem pamatiem, tamdēļ starp valsts prioritātēm tiesiskuma nostiprināšanā ir bijusi un paliek gan tiesu infrastruktūras uzlabošana, gan tiesnešu kvalifikācijas paaugstināšana mūža garumā, kam nākotnē vajadzētu iekļaut arī jaunas pāratestācijas sistēmas ieviešanu. Latvijas Republikas Satversmes 83.pants garantē tiesu varas neatkarību, deklarējot, ka tiesneši ir neatkarīgi un vienīgi likumam padoti, taču neatkarīga tiesa nekādā ziņā nedrīkst būt bezatbildīga vai korumpēta tiesa. Pēdējo nedēļu notikumi rāda, ka ilggadīgās aizdomas par korupciju tiesu sistēmā diemžēl ir apstiprinājušās ar konkrētiem pierādījumiem. Tas nozīmē, ka lielāka atbildība ir jāuzņemas Tiesnešu disciplinārkolēģijai, kam jāsper enerģiskāki soļi, lai turpinātu savas profesijas tālāku attīrīšanos un atgūtu iedzīvotāju ticību Latvijas tiesu sistēmai.

9.Saeimas deputātiem būs jāturpina iesāktais darbs Tiesu iekārtas likuma projekta apspriešanā, rūpīgi vērtējot, kā likumprojektā paredzētās izmaiņas ietekmēs tiesas spriešanas kvalitāti. Jaunajam likumdevējam būs jārealizē tās priekšvēlēšanu programmu prioritātes, kas veicinās valsts iekšējās drošības stabilitāti un mazinās sabiedrības nihilismu tieslietās un iekšlietās.

Augsti godātā Saeima!

Viens no visatbildīgākajiem jūsu pienākumiem būs izvērtēt un apstiprināt nākamos Satversmes tiesas un Augstākās tiesas tiesnešus, kā arī Augstākās tiesas priekšsēdētāja, ģenerālprokurora un tiesībsarga amata kandidātus. Jūsu lēmumi vēl ilgi iespaidos to, vai Latvija turpinās grūti iesākto, bet tik ļoti nepieciešamo tiesu sistēmas sakārtošanas un pilnveidošanas darbu.

Saskaņā ar iepriekšējās Saeimas apstiprināto likumu, kura pieņemšanu es kā Valsts prezidente esmu ierosinājusi, jums, 9.Saeimai, būs jāizvirza un jāapstiprina amatā Latvijas pirmais tiesībsargs. Jums būs arī jānodrošina adekvāts finansējums, lai šī iestāde, kā likumā paredzēts, varētu sākt savu darbu jau 2007.gada 1.janvārī. Aicinu jūs savlaicīgi un nopietni pievērsties tiesībsarga amata kandidāta izvirzīšanai un iecelšanai, jo šī cilvēka personība, drosme, kompetence un godaprāts lielā mērā noteiks to, vai tiesībsarga institūcijas darbība būs veiksmīga un vai tā attaisnos iedzīvotāju cerības uz efektīvu un ātru valsts aizstāvību pret netaisnību un nekompetenci pārvaldē.

Tiesībsarga funkcijas ir saistītas arī ar vispārējo cilvēktiesību jomu. Laiks ir pierādījis, ka neatlaidīgais darbs pie saliedētas sabiedrības veidošanas un pie pretrunu mazināšanas nes augļus, taču tas jāturpina. Vislielākās bažas pēdējā gada laikā radīja tas, ka populistisku motīvu dēļ notika spekulācija ar tolerances un savstarpējās iecietības jēdzieniem, kurai bija pakļauta visa sabiedrība. Latvija nedrīkst kļūt par valsti, kur valda savdabīga, tikai tai vien saprotama demokrātijas izpratne. Mums jāturpina nopietnas debates par savām vērtībām, kuras civilizētā pasaulē iekļauj arī iecietību pret citādi domājošiem un dzīvojošiem.

Augsti godātā Saeima!

Latvija nu jau vairāk nekā divus gadus atrodas vienā asinsrites sistēmā ar Eiropas Savienību. Jo veiksmīgāk mēs sevi šajā sistēmā pārstāvēsim, jo lielākas Latvijas iespējas panākt savu un kopējo interešu īstenošanu. Pēc pieciem mēnešiem Eiropa kopā svinēs Romas līguma 50.gadskārtu. Līguma, kas lika pamatus kopējam Eiropas tirgum un arī kā vienu no mērķiem deklarēja Eiropas cilvēku tuvināšanu. Tas rosina uz pārdomām par to, kāda šobrīd mūsu iedzīvotāju uztverē ir šī Eiropa. Diemžēl vispārējās sabiedriskās aptaujas Latvijā rāda, ka Eiropas Savienība cilvēku uztverē netiek uzskatīta kā pietiekoši būtiska, nozīmīga un pozitīva.

Varētu aizbildināties, ka šībrīža Latvijas cilvēku reakcija ir atbilde uz pārāk asajām dzīves pārmaiņām, kuru tempam vidusmēra labklājība nebūt netiek līdzi. Tomēr – ar ko tad mūsu situācija atšķiras no Igaunijas, kurā šobrīd ir turpat vai augstākais atbalsts Eiropas Savienībai no tautas puses? Gribu vērst uzmanību uz Igaunijas pozitīvo parlamentāro pieredzi, nu jau vairākus gadus organizējot konferences parlamentā par visbūtiskākajiem Eiropas attīstības jautājumiem. Arī Latvijas parlamentārieši varētu aktīvāk parlamenta sienās debatēt par Eiropas jautājumiem, lai pēc iespējas plašāki iedzīvotāju slāņi izprastu Eiropas Savienības darbības mehānismus un prastu gūt labumu no Eiropas resursiem.

Nenoliedzami, tautas uzticības pamatā ir arī pašas Eiropas Savienības spēja risināt būtiskus jautājumus tā, lai tas nebūtu tikai atsevišķu valstu interesēs, piemēram, enerģētikas politikas vai pakalpojumu direktīvas sakarā, bet lai lēmumi tiktu pieņemti atklātā un taisnīgā veidā. Jums kā Eiropas Savienības parlamentārās sistēmas sastāvdaļai ir iespējas izmantot parlamentāro sadarbības grupu tīklu un Eiropas parlamentu, lai aktīvi runātu par Latvijas interesēm, reizē gādājot par to, lai Eiropa kļūtu arvien tuvāka ikdienas pilsoņa redzējumam. Svarīgi, lai jūs būtu aktīvi arī Eiropas Padomes un EDSO parlamentārajās asamblejās, ne tikai aizstāvot Latviju no nepamatotiem uzbrukumiem, bet arī iepazīstinot ar mūsu pozitīvo pieredzi visdažādākajās jomās.

Augsti godātā Saeima! Pēc dažām nedēļām pasaules uzmanība būs pievērsta NATO galotņu sanāksmei Rīgā, kas notiek tikai divarpus gadus pēc mūsu iestāšanās šajā organizācijā. Šobrīd tiek spriests, kā NATO atdzimt atkal jaunā kvalitātē kā globālās drošības organizācijai. Rīgā, paredzams, tiks pieņemti lēmumi, kuri panāks jaunu kāpumu organizācijas politiskajā un drošības filozofijā. Rīgas izvēle galotņu sanāksmei pierāda uzticību no mūsu starptautisko partneru puses un liecina par mūsu spējām iekļauties NATO kopējās aizsardzības sistēmā atbilstoši visaugstākajiem standartiem. Šis NATO sammits aizslaucīs pēdējās „dzelzs priekškara” paliekas, kas pa laikam vēl parādās dažviet pasaulē, un apliecinās, ka Latvija nu ir kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu NATO kopējā drošības telpā.

Vienlaikus ar šo nozīmīgo starptautisko sanāksmi Latvija iezīmē vēl kāda attīstības posma noslēgšanos savu bruņoto spēku izaugsmē: 24.novembrī dienestu beigs pēdējā obligātā iesaukuma 151 karavīrs, būs noslēgusies pāreja uz profesionālas armijas veidošanu.

Saeimai ir sava nopietna loma, lemjot par Latvijas iesaistīšanos starptautiskās drošības pasākumos un miera misijās. Starptautiskās operācijās Latvijas karavīri ir sevi apliecinājuši no vislabākās puses – šobrīd tie piedalās miera uzturēšanas misijās Irākā, Afganistānā, Kosovā, Bosnijā un Hercegovinā un EDSO misijā Gruzijā. Šis ir tikai viens no iemesliem, kāpēc svarīgi ir nodrošināt adekvātu finansējumu aizsardzības izdevumiem – bez līdzekļiem mēs nevarēsim nodrošināt ne citu valstu drošību, ne savējo.

Iepriekšējās Saeimas pilnvaru beigās ir aktualizējušies jautājumi par mūsu attiecībām ar Krieviju, kuras Latvija vienmēr ir vēlējusies veidot cieņas pilnas, savstarpēji izdevīgas un draudzīgas kaimiņu sadarbības garā. Šīm attiecībām nepieciešams gan starpvalstu dialogs politiskā līmenī, gan nopietna iekšpolitiska diskusija par mūsu nacionālajām interesēm. Šāda attieksme pilnībā saskan ar mūsu kaimiņattiecību veidošanas vispārējo politiku. Šai Saeimai kopā ar nākamo valdību ir nepieciešams nonākt pie veiksmīga risinājuma Latvijas un Krievijas robežlīguma jautājumā un attīstīt pārrobežu sadarbību, kas uzlabotu dzīves apstākļus ļaudīm, kuri dzīvo abās robežas pusēs. Svarīgi, lai robežlīguma jautājumu Saeimā pārstāvētās partijas risinātu konstruktīvi, nemēģinot gūt punktus politiskā sāncensībā.

Dāmas un kungi! Pievēršoties ekonomiskiem jautājumiem, jāatzīmē, ka mēs patiesi varam lepoties ar savas valsts augstajiem izaugsmes rādītājiem, tomēr nopietna vērība jāvelta tam, lai līdzsvarotas attīstības pamatā būtu ilgtspējīgas politikas redzējums. Šobrīd bažas rada tas, ka IKP pieaugumu arvien vairāk stimulē iekšzemes patēriņš, bet eksporta apjomi salīdzinājumā ar importu pieaug pārāk lēni, apdraudot tālāko attīstību un konkurētspēju. Latvijas eksporta veicināšanai un Latvijas ekonomiskās drošības garantēšanai svarīgi, lai 9.Saeima un valdība nodrošinātu Latvijas pievienošanos eirozonai, tiklīdz tas būs fiziski iespējams.

Lai panāktu ilgtermiņa ekonomisko izaugsmi, Latvijā ir svarīgi veicināt inovācijas, celt darba ražīgumu un paaugstināt pievienoto vērtību Latvijas precēm un pakalpojumiem. Saeimas iespējās ir veicināt birokrātiskā sloga samazināšanu un turpināt likumdošanas sakārtošanu, tā sekmējot ekonomisko aktivitāti Latvijā. Gan likumdevējam, gan valdībai ir jāveicina ciešāka sadarbība starp zinātniekiem un uzņēmējiem, panākot nepieciešamo lēcienu šajā ziņā. Latvijas ilgtspējīgā attīstība prasa, lai Saeima īstenotu vairāku partiju priekšvēlēšanu solījumus par tādiem ieguldījumiem pētniecībā un zinātnē, kas pamazām, bet sistemātiski tuvotos Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem.

Dāmas un kungi! Iepriekšējās Saeimas deputāti ir pieņēmuši vairākus sabiedrības attīstībai svarīgus dokumentus, kuru centrā ir dzīves kvalitātes jautājumi. Nepietiekama uzmanība šiem dzīves kvalitātes jautājumiem ir viens no faktoriem, kas veicinājis cilvēku aizplūšanu no Latvijas labāk apmaksāta darba meklējumos ārzemēs. Tas radījis bīstamu ekonomiskās aktivitātes kritumu ārpus lielajām pilsētām un arī sociālo problēmu saasināšanos, kas reģionālās nevienlīdzības problemātiku izvirza par vienu no nākamo gadu visaugstākajām prioritātēm.

Jau kādu laiku pētnieki brīdināja, ka arī mums ir jārēķinās ar to, ka mūsu ekonomiku var iespaidot darbaspēka trūkums. Ir pēdējais laiks ķerties pie šīs akūtās problēmas risināšanas. Saeimai un valdībai jāpievēršas valsts migrācijas politikai kopumā, nosakot, kāda būs valsts attīstības plānošana darbaspēka nodrošināšanai Latvijā un kādi varētu būt piedāvājumi, kas nākotnē palīdzētu jau izbraukušajam darbaspēkam atgriezties Latvijā. Tāpat jāvienojas par veidiem, kā nodrošināt ar darbaspēku tās nozares, kurās jau šodien notiek darbaspēka stihiska ievešana no citām valstīm. Izaicinājums būs nodrošināt Latviju ar darbaspēku, tomēr neizjaucot valstī jau tā diezgan trauslo demogrāfisko līdzsvaru.

Augsti godātā Saeima! Ir vispāratzīts, ka Eiropas kontinents, it īpaši Baltijas jūras reģions, varēs būt spēcīgs un konkurētspējīgs pasaules mērogā, ja turpinās pievērsties augsti kvalificēta darbaspēka un neatslābstošas inovācijas jautājumiem. Ņemot vērā, ka izglītības sektoram ir paredzami vieni no vislielākajiem Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, ir ļoti nopietni jāraugās uz to tālredzīgu un efektīvu izlietojumu un apsaimniekošanu. Latvijai, kā jau Eiropas Savienības dalībvalstij, jābalstās uz savām vērtīgajām tradīcijām izglītības sistēmā, taču vienlaicīgi tai jābūt atvērtai pasaules pieredzei neatkarīgi no tā, vai tie būtu visprogresīvākie sasniegumi izglītības programmu satura attīstībā, apmācības metožu apguvē vai skolēnu talantu atklāšanā.

Par Latvijas pieredzi demokratizācijas un strauju pārvērtību gaitā interesējas gan austrumos, gan dienvidos – Moldovā, Gruzijā, Ukrainā, pilsoniskajā Baltkrievijā, Balkānu valstīs. Atcerēsimies, cik augstu mēs novērtējām savulaik mums sniegto palīdzību un cik nozīmīgu devumu tā sniedza mūsu reformu procesā! Brīvāk atverot mūsu izglītības sistēmu citu valstu studentiem, mums pavērtos jaunas iespējas savu zināšanu un pieredzes nodošanā tiem, kas augstu vērtē Latvijas panākumus. Būtu patiesi jāraugās, lai izdabāšana atsevišķām partejiskām nostādnēm nekavētu izglītības sistēmas potenciālo attīstību un daudzveidību.

Dāmas un kungi! Vadoties pēc visiem iespējamiem objektīviem rādītājiem, Latvija nekad vēl nav bijusi tik izdevīgā stāvoklī, kādā tā atrodas šobrīd. Ne tādā nozīmē, ka visi valsts iedzīvotāji nu tagad dzīvotu, cepures kuldami, gluži kā Leiputrijā, bet gan tādā nozīmē, ka nekad vēl vēsturē Latvijas iedzīvotājiem nav bijušas tik plašas tiesības, tik nopietna drošība un tik lielas izaugsmes perspektīvas kā tieši tagad. Būdama demokrātiska, neatkarīga valsts, Latvija ir aktīva starptautisko sadarbības sistēmu dalībniece. Kopējā Eiropas politiskajā kartē Latvija patiesi tiek uztverta kā valsts, kura veiksmīgi pratusi pārvarēt biežo valdību maiņu radītos politiskās nestabilitātes draudus. Būtu gandarījums redzēt, ka Latvijas attīstība nes pēctecības vārdu un ka nākamajos gados tā turpinās nest politiski un sabiedriski stabilas valsts godu ar visstraujāko ekonomisko izaugsmi Eiropā.

Tas, protams, nenozīmē, ka mēs drīkstētu ieslīgt pašapmierinātībā, jo, kā sacījis Tomass Džefersons, brīvības cena ir mūžīga modrība (the price of freedom is eternal vigilance). Patiesi, valsts neatkarībai, brīvībai un demokrātijai mūsu rūpju nekad nebūs par daudz.

Augsti godātā Saeima! Novēlu jums ražīgu, profesionālu un gandarījuma pilnu darbu Latvijas un Latvijas tautas labā! (Aplausi.)

Sēdes vadītāja. Paldies, cienījamā Valsts prezidentes kundze, par jūsu uzrunu!

Nākamais šīsdienas sēdes darba kārtības jautājums ir balsu skaitītāju ievēlēšana.

Es gribētu atgādināt visiem klātesošajiem, ka 9.Saeimas frakciju pārstāvji ir vienojušies, ka nepieciešami balsu skaitītāji – pa vienam no katras frakcijas.

Tā kā pašreiz 9.Saeimā ir izveidotas septiņas frakcijas, vai deputāta amata kandidātiem nav iebildumu pret to, ka ir tātad nepieciešami septiņi balsu skaitītāji? Ja deputātiem iebildumu nav, tad es nosaukšu izvirzītos balsu skaitītājus (kandidatūru iesniegšanas secībā):

Uldis Briedis – Tautas partijas frakcija;

Juris Sokolovskis – politisko organizāciju apvienības „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija;

Pēteris Tabūns – apvienības „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija;

Uldis Grava – frakcija „Jaunais laiks”;

Vitālijs Orlovs – politisko organizāciju (partiju) apvienības „Saskaņas centrs” frakcija;

Jānis Dukšinskis – Latvijas Pirmās partijas un partijas „Latvijas ceļš” vēlēšanu apvienības frakcija;

Ingmārs Līdaka – Zaļo un zemnieku savienības frakcija.

Cienījamie kolēģi! Atgādinu, ka Saeimas kārtības rullis šajā gadījumā atļauj balsot par visiem balsu skaitītājiem kopā, ņemot vērā, ka katra frakcija ir deleģējusi vienu pārstāvi. Vai jums nav iebildumu?

Man diemžēl jums jāpaziņo, ka, kamēr balsu skaitītāji nav pārbaudījuši balsu skaitīšanas elektronisko iekārtu, deputātiem būs jābalso, vienkārši paceļot rokas.

Tātad lūdzu balsot par balsu skaitītāju kopējo sarakstu. Tie, kas balso par izvirzītajiem balsu skaitītājiem, lūdzu, paceliet rokas! Redzu, ka vairākums balso „par”. Vai ir deputāti, kas balso „pret” vai atturas? Nav. Tātad balsu skaitītāji ir ievēlēti.

Cienījamie kolēģi! Es aicinu ievēlētos balsu skaitītājus tātad organizēties, lai viņi varētu pildīt savus pienākumus. Ierosinu, ka balsu skaitītāji starpbrīdī varētu pulcēties Kuluāru zālē.

Nākamais jautājums, kas mums ir jāatrisina, ir pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ievēlēšana.

Gribu atgādināt, ka 9.Saeimas frakciju pārstāvji ir vienojušies par to, ka pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas locekļu skaits būs atbilstošs frakciju skaitam, tātad – septiņi deputātu amata kandidāti.

Vai deputātu amata kandidātiem nav iebildumu pret pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas locekļu skaitu? Ja deputātiem iebildumu nav, tad nosaukšu izvirzītos kandidātus:

Aija Barča – Tautas partijas frakcija;

Miroslavs Mitrofanovs – politisko organizāciju apvienības „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija;

Dzintars Rasnačs – apvienības „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija;

Ainars Latkovskis – frakcija „Jaunais laiks”;

Sergejs Dolgopolovs – politisko organizāciju (partiju) apvienības „Saskaņas centrs” frakcija;

Oskars Kastēns – Latvijas Pirmās partijas un partijas „Latvijas ceļš” vēlēšanu apvienības frakcija;

Jānis Strazdiņš – Zaļo un zemnieku savienības frakcija.

Balsošana notiks līdzīgi, kā mēs balsojām par balsu skaitītājiem, tātad – paceļot rokas. Cienījamie kolēģi, kas ir „par”? Balsosim par nosauktajiem kandidātiem! Manuprāt, izskatās, ka vienbalsīgi šis lēmums ir pieņemts. Deputātu, kas balso „pret” vai atturas, nav.

Cienījamie kolēģi! Lai mēs varētu turpināt šīsdienas sēdes darbu, ir ierosinājums izsludināt pārtraukumu uz vienu stundu. Vai ir citi priekšlikumi par pārtraukuma ilgumu? Ja citu priekšlikumu nav, tad tiekamies Sēžu zālē pulksten 11.45.

Aicinu ievēlētos pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas locekļus pulcēties Dzeltenajā zālē – blakus Sēžu zālei.

Tātad izsludinu pārtraukumu līdz pulksten 11.45.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

Sēdes vadītāja. Cienījamie deputātu kandidāti! Pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija lūdz pagarināt pārtraukumu līdz pulksten 12.30, lai pilnvērtīgi veiktu savu darbu.

Vai deputātu kandidātiem ir iebildumi? Ja iebildumu nav, tad pārtraukumu mēs pagarinām līdz pulksten 12.30, kad tiksimies Sēžu zālē.

Paldies.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātu kandidātus pagaidām ieņemt vietas Sēžu zālē.

Nākamais darba kārtības punkts ir pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ziņojums.

Un es dodu vārdu, lai pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas vārdā ziņotu Ainars Latkovskis.

A.Latkovskis (pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija).

Kolēģi! 9.Saeimas pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija jūsu ievēlētajā sastāvā – pa vienam pārstāvim no katras Saeimā pārstāvētās frakcijas – ir noturējusi savu pirmo sēdi un sagatavojusi ziņojumu Saeimai.

Komisija tika ievēlēta, lai pildītu Satversmes 18.pantā noteikto, ka Saeima pati pārbauda savu locekļu pilnvaras. Par pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdes vadītāju un ziņotāju Saeimas sēdē ievēlēja komisijas locekli Ainaru Latkovski.

Komisija noklausījās Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Arņa Cimdara informāciju par sagatavošanās darbu 9.Saeimas vēlēšanām, to organizēšanu un norisi. Komisija iepazinās arī ar Centrālās vēlēšanu komisijas dokumentiem. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars informēja komisiju, ka vēlēšanas bijušas atklātas un profesionāli organizētas. Vēlēšanās ir piedalījušies vairāk nekā 60 procenti balsstiesīgo vēlētāju. Vēlēšanu rezultāti tika apstiprināti šā gada 25.oktobrī.

Centrālā vēlēšanu komisija nav saņēmusi nevienu sūdzību, kas ļautu apstrīdēt 9.Saeimas vēlēšanu rezultātus, tomēr likumā noteiktajā termiņā četras kandidātu sarakstu iesniedzējas tiesā apstrīdēja CVK lēmumu par 9.Saeimā ievēlētajiem deputātiem. Augstākās tiesas Senāts iesniegtos pieteikumus noraidīja. Pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija saņēma no Latgales tiesas apgabala prokuratūras informāciju, ka ir pieņemts lēmums par 9.Saeimā ievēlētā Jura Boldāna saukšanu pie kriminālatbildības par līdzdalību 9.Saeimas vēlēšanu dokumentu viltošanā Balvu rajona Kubulu pagasta vēlēšanu iecirknī Nr.328. Es, kolēģi, jums citēšu arī visu Latgales tiesas apgabala prokuratūras vēstuli. Tātad: „Informēju Jūs, ka 2006.gada 3.novembrī krimināllietā Nr.12110001006, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 402.pantu, 403.panta pirmās daļas 1.punktu un 405.pantu, ir pieņemts lēmums par 9.Saeimas deputātu ievēlētā Jura Boldāna, personas kods 230451-11954, saukšanu pie kriminālatbildības par līdzdalību (organizētājs un uzkūdītājs) 9.Saeimas vēlēšanu dokumentu viltošanā Balvu rajona Kubulu pagasta vēlēšanu iecirknī Nr.328, tas ir, par Krimināllikuma 20.panta otrajā daļā, trešajā daļā un 92.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, un šī lēmuma kopija, vadoties pēc Kriminālprocesa likuma 406.panta piektās daļas, nosūtīta J.Boldānam pa pastu.

2006.gada 25.oktobrī J.Boldānam minētajā kriminālprocesā kā drošības līdzeklis piemērots noteiktas nodarbošanās aizliegums – ieņemt Balvu rajona Kubulu pagasta padomes priekšsēdētāja amatu.”

Ņemot vērā to, ka J.Boldāns tiek turēts aizdomās par 9.Saeimas vēlēšanu dokumenta viltošanu, komisija vienbalsīgi nolēma atlikt Jura Boldāna 9.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu un jautājumu par Jura Boldāna deputāta mandāta apstiprināšanu lemt kādā no tuvākajām komisijas sēdēm, uzaicinot uz sēdi Ģenerālprokuratūras pārstāvi un Latgales tiesas apgabala prokuratūras pārstāvi.

Izskatījusi visus komisijas rīcībā esošos dokumentus, Latvijas Republikas 9.Saeimas pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija ir konstatējusi, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 18.pantu zvērestu (svinīgo solījumu) ir aicināti dot šādi deputātu kandidāti: Dzintars Ābiķis, Solvita Āboltiņa, Māris Ārbergs, Valērijs Agešins, Vitālijs Aizbalts, Aija Barča, Ainars Baštiks, Silva Bendrāte, Andris Bērziņš no Latvijas Pirmās partijas un „Latvijas ceļa” vēlēšanu apvienības, Andris Bērziņš no Zaļo un zemnieku savienības, Gundars Bērziņš, Guntis Blumbergs, Uldis Briedis, Augusts Brigmanis, Valērijs Buhvalovs, Vladimirs Buzajevs, Boriss Cilevičs, Ingrīda Circene, Ilma Čepāne, Juris Dalbiņš, Gundars Daudze, Helēna Demakova, Oļegs Deņisovs, Juris Dobelis, Sergejs Dolgopolovs, Ina Druviete, Jānis Dukšinskis, Jānis Eglītis, Indulis Emsis, Sergejs Fjodorovs, Ivars Godmanis, Aleksandrs Golubovs, Uldis Ivars Grava, Māris Grīnblats, Pēteris Hanka, Nikolajs Kabanovs, Sandra Kalniete, Imants Kalniņš, Aigars Kalvītis, Artis Kampars, Arturs Krišjānis Kariņš, Oskars Kastēns, Jānis Klaužs, Andrejs Klementjevs, Ivans Klementjevs, Vents Armands Krauklis, Māris Kučinskis, Sarmīte Ķikuste, Visvaldis Lācis, Jānis Lagzdiņš, Gunārs Laicāns, Ainars Latkovskis, Ingmārs Līdaka, Leons Līdums, Anatolijs Mackevičs, Aleksandrs Mirskis, Sergejs Mirskis, Miroslavs Mitrofanovs, Vineta Muižniece, Linda Mūrniece, Vitālijs Orlovs, Leopolds Ozoliņš, Artis Pabriks, Raimonds Pauls, Karina Pētersone, Jakovs Pliners, Pauls Putniņš, Dzintars Rasnačs, Jānis Reirs, Einars Repše, Ivans Ribakovs, Inguna Rībena, Baiba Rivža, Mārtiņš Roze, Artūrs Rubiks, Anta Rugāte, Mareks Segliņš, Anna Seile, Atis Slakteris, Juris Sokolovskis, Oskars Spurdziņš, Dagnija Staķe, Jānis Strazdiņš, Kārlis Šadurskis, Viktors Ščerbatihs, Staņislavs Šķesters, Inese Šlesere, Ainārs Šlesers, Aigars Štokenbergs, Pēteris Tabūns, Jānis Tutins, Gunārs Upenieks, Jānis Urbanovičs, Nils Ušakovs, Imants Valers, Raimonds Vējonis, Aleksejs Vidavskis, Dzintars Zaķis, Ausma Ziedone-Kantāne.

Sēdes vadītāja. Paldies par ziņojumu.

Cienījamie kolēģi! Viena no deputātu kandidātiem – Ingrīda Circene –tikko ir ieradusies no komandējuma, un viņa acīmredzot vēl kavējas, lai ierastos Saeimas sēžu zālē un dotu savu svinīgo solījumu.

Saskaņā ar Kārtības rulli deputātu kandidātiem svinīgais solījums ir jādod alfabēta kārtībā. Vai deputātiem būtu iebildumi, ja mēs aicinātu Ingrīdu Circeni dot svinīgo solījumu kā pēdējo deputāta kandidāti? Tātad, ja deputātiem nav iebildumu, es aicinu deputātus pa vienam alfabēta secībā nākt tribīnē un dot svinīgo solījumu vai zvērestu, kā tas ir rakstīts Kārtības rullī.

Es aicinu tribīnē deputātu Dzintaru Ābiķi. (No zāles dep. Dz.Rasnačs: „Dzintar, ar izteiksmi!”)

Dz.Ābiķis (Tautas partija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Cienījamie kolēģi!

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Solvita Āboltiņa.

S.Āboltiņa (partija „Jaunais laiks”).

Es, Solvita Āboltiņa, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Māris Ārbergs.

M.Ārbergs (Tautas partija).

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Valērijs Agešins.

V.Agešins (politisko organizāciju (partiju) apvienība Saskaņas centrs”).

Es, Valērijs Agešins, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Vitālijs Aizbalts.

V.Aizbalts (Latvijas Pirmās partijas un partijas „Latvijas ceļš” vēlēšanu apvienība).

Es, Vitālijs Aizbalts, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aija Barča.

A.Barča (Tautas partija).

Es, Aija Barča, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Ainars Baštiks.

A.Baštiks (Latvijas Pirmās partijas un partijas „Latvijas ceļš” vēlēšanu apvienība).

Es, Ainars Baštiks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Silva Bendrāte.

S.Bendrāte (partija „Jaunais laiks”).

Es, Silva Bendrāte, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Andris Bērziņš, Latvijas Pirmās partijas un partijas „Latvijas ceļš” vēlēšanu apvienība.

A.Bērziņš (Latvijas Pirmās partijas un partijas „Latvijas ceļš” vēlēšanu apvienība).

Godājamā priekšsēdētāja, godājamie kolēģi! Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Andris Bērziņš, Zaļo un zemnieku savienība.

A.Bērziņš (Zaļo un zemnieku savienība).

Es, Andris Bērziņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Gundars Bērziņš.

G.Bērziņš (Tautas partija).

Es, Gundars Bērziņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Guntis Blumbergs.

G.Blumbergs (Zaļo un zemnieku savienība).

Es, Guntis Blumbergs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Uldis Briedis.

U.Briedis (Tautas partija).

Es, Uldis Briedis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Augusts Brigmanis.

A.Brigmanis (Zaļo un zemnieku savienība).

Es, Augusts Brigmanis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Valērijs Buhvalovs.

V.Buhvalovs (politisko organizāciju apvienība „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Valērijs Buhvalovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Vladimirs Buzajevs.

V.Buzajevs (politisko organizāciju apvienība „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Boriss Cilevičs.

B.Cilevičs (politisko organizāciju (partiju) apvienība „Saskaņas centrs”).

Es, Boriss Cilevičs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Ingrīda Circene.

I.Circene (partija „Jaunais laiks”).

Es, Ingrīda Circene, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Ilma Čepāne.

I.Čepāne (partija „Jaunais laiks”).

Godātie klātesošie! Es, Ilma Čepāne, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Juris Dalbiņš.

J.Dalbiņš (Tautas partija).

Es, Juris Dalbiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Gundars Daudze.

G.Daudze (Zaļo un zemnieku savienība).

Es, Gundars Daudze, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Helēna Demakova.

H.Demakova (Tautas partija).

Godājamā priekšsēdētāja! Godājamie kolēģi! Es, Helēna Demakova, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Oļegs Deņisovs.

O.Deņisovs (politisko organizāciju (partiju) apvienība „Saskaņas centrs”).

Es, Oļegs Deņisovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Juris Dobelis.

J.Dobelis (apvienība „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Es, Juris Dobelis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Sergejs Dolgopolovs.

S.Dolgopolovs (politisko organizāciju (partiju) apvienība „Saskaņas centrs”).

Cienījamā priekšsēdētāja! Kolēģi!

Es, Sergejs Dolgopolovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Ina Druviete.

I.Druviete („Jaunais laiks”).

Es, Ina Druviete, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Jānis Dukšinskis.

J.Dukšinskis (Latvijas Pirmās partijas un partijas „Latvijas ceļš” vēlēšanu apvienība).

Es, Jānis Dukšinskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Jānis Eglītis.

J.Eglītis (Tautas partija).

Es, Jānis Eglītis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solos būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Indulis Emsis.

I.Emsis (Zaļo un zemnieku savienība).

Es, Indulis Emsis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Segejs Fjodorovs.

S.Fjodorovs (politisko organizāciju (partiju) apvienība „Saskaņas centrs”).

Es, Sergejs Fjodorovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Ivaram Godmanim lūdzu ieslēgt mikrofonu!

I.Godmanis (Latvijas Pirmās partijas un partijas „Latvijas ceļš” vēlēšanu apvienība).

Cienījamā priekšsēdētāja! Cienījamie kolēģi! Es, Ivars Godmanis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aleksandrs Golubovs.

A.Golubovs (politisko organizāciju (partiju) apvienība „Saskaņas centrs” frakcija).

Es, Aleksandrs Golubovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Uldis Ivars Grava.

U.I.Grava (frakcija „Jaunais laiks”).

Es, Uldis Grava, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu: būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Māris Grīnblats.

M.Grīnblats (apvienība „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Es, Māris Grīnblats, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Pēteris Hanka.

P.Hanka (Zaļo un zemnieku savienība).

Es, Pēteris Hanka, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Nikolajs Kabanovs.

N.Kabanovs (politisko organizāciju apvienība „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Nikolajs Kabanovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Sandra Kalniete.

S.Kalniete (partija „Jaunais laiks”).

Godātie kolēģi! Es, Sandra Kalniete, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Imants Kalniņš.

I.Kalniņš (apvienība „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Es, Imants Kalniņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aigars Kalvītis.

A.Kalvītis (Tautas partija).

Es, Aigars Kalvītis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Artis Kampars.

A.Kampars (partija „Jaunais laiks”).

Es, Artis Kampars, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Arturs Krišjānis Kariņš.

A.K.Kariņš (partija „Jaunais laiks”).

Es, Arturs Krišjānis Kariņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Oskars Kastēns.

O.Kastēns (Latvijas Pirmās partijas un partijas „Latvijas ceļš” vēlēšanu apvienība).

Es, Oskars Kastēns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Jānis Klaužs.

J.Klaužs (Tautas partija).

Godājamā priekšsēdētāja! Cienījamie kolēģi! Es, Jānis Klaužs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Andrejs Klementjevs.

A.Klementjevs (politisko organizāciju (partiju) apvienība „Saskaņas centrs”).

Es, Andrejs Klementjevs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Ivans Klementjevs.

I.Klementjevs (politisko organizāciju (partiju) apvienība „Saskaņas centrs”).

Es, Ivans Klementjevs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Vents Armands Krauklis.

V.A.Krauklis (Tautas partija).

Es, Vents Armands Krauklis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Māris Kučinskis.

M.Kučinskis (Tautas partija).

Es, Māris Kučinskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Sarmīte Ķikuste.

S.Ķikuste („Jaunais laiks”).

Es, Sarmīte Ķikuste, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Visvaldis Lācis.

V.Lācis (Zaļo un zemnieku savienība).

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Jānis Lagzdiņš.

J.Lagzdiņš (Tautas partija).

Es, Jānis Lagzdiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Gunārs Laicāns.


G.Laicāns (apvienība „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Es, Gunārs Laicāns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Ainars Latkovskis.

A.Latkovskis (partija „Jaunais laiks”).

Es, Ainars Latkovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Ingmārs Līdaka.

I.Līdaka (Zaļo un zemnieku savienība).

Es, Ingmārs Līdaka, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Leons Līdums.

L.Līdums (Tautas partija).

Es, Leons Līdums, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Anatolijs Mackevičs.

A.Mackevičs (Latvijas Pirmās partijas un partijas „Latvijas ceļš” vēlēšanu apvienība).

Es, Anatolijs Mackevičs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aleksandrs Mirskis.

A.Mirskis (politisko organizāciju (partiju) apvienība „Saskaņas centrs”).

Es, Aleksandrs Mirskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Sergejs Mirskis.

S.Mirskis (politisko organizāciju (partiju) apvienība „Saskaņas centrs”).

Es, Sergejs Mirskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Miroslavs Mitrofanovs.

M.Mitrofanovs (politisko organizāciju apvienība „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Miroslavs Mitrofanovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Vineta Muižniece.

V.Muižniece (Tautas partija).

Es, Vineta Muižniece, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Linda Mūrniece.

L.Mūrniece (partija „Jaunais laiks”).

Es, Linda Mūrniece, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Vitālijs Orlovs.

V.Orlovs (politisko organizāciju (partiju) apvienība „Saskaņas centrs”).

Es, Vitālijs Orlovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Leopolds Ozoliņš.

L.Ozoliņš (Zaļo un zemnieku savienība).

Es, Leopolds Ozoliņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas un sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Artis Pabriks.

A.Pabriks (Tautas partija).

Dāmas un kungi! Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Raimonds Pauls.

R.Pauls (Tautas partija).

Es, Raimonds Pauls, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Karina Pētersone.

K.Pētersone (Latvijas Pirmās partijas un partijas „Latvijas ceļš” vēlēšanu apvienība).

Priekšsēdētājas kundze! Cienījamie kolēģi! Es, Karina Pētersone, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Jakovs Pliners.

J.Pliners (politisko organizāciju apvienība „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Jakovs Pliners, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Pauls Putniņš.

P.Putniņš (Zaļo un zemnieku savienība).

Es, Pauls Putniņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Dzintars Rasnačs.

Dz.Rasnačs (apvienība „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi! Godātie tautieši! Es, Dzintars Rasnačs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Jānis Reirs.

J.Reirs (partija „Jaunais laiks”).

Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Godātie kolēģi! Es, Jānis Reirs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Einars Repše.

E.Repše (partija „Jaunais laiks”).

Godātie kolēģi! Es, Einars Repše, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus veikt pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Ivans Ribakovs.

I.Ribakovs (politisko organizāciju (partiju) apvienība „Saskaņas centrs”).

Es, Ivans Ribakovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Inguna Rībena.

I.Rībena („Jaunais laiks”).

Es, Inguna Rībena, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi, pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Baiba Rivža.

B.Rivža (Zaļo un zemnieku savienība).

Priekšsēdētājas kundze! Godātie klātesošie! Es, Baiba Rivža, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt pēc labākās sirdsapziņas, godprātīgi. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Mārtiņš Roze.

M.Roze (Zaļo un zemnieku savienība).

Es, Mārtiņš Roze, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Artūrs Rubiks.

A.Rubiks (politisko organizāciju (partiju) apvienība „Saskaņas centrs”).

Es, Artūrs Rubiks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Anta Rugāte.

A.Rugāte (Tautas partija).

Cienījamā sēdes vadītāja! Augsti godātā Saeima! Es, Anta Rugāte, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partija).

Es, Mareks Segliņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Anna Seile.

A.Seile (apvienība „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Godātā Saeima!

Es, Anna Seile, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Atis Slakteris.

A.Slakteris (Tautas partija).

Es, Atis Slakteris, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Juris Sokolovskis.

J.Sokolovskis (politisko organizāciju apvienība „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Juris Sokolovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Oskars Spurdziņš.

O.Spurdziņš (Tautas partija).

Es, Oskars Spurdziņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc vislabākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Dagnija Staķe.

D.Staķe (Zaļo un zemnieku savienība).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godātie deputāti!

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt pēc vislabākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Jānis Strazdiņš.

J.Strazdiņš (Zaļo un zemnieku savienība).

Cienītā sēdes vadītāja! Augsti godātie kolēģi!

Es, Jānis Strazdiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Kārlis Šadurskis.

K.Šadurskis („Jaunais laiks”).

Es, Kārlis Šadurskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Viktors Ščerbatihs.

V.Ščerbatihs (Zaļo un zemnieku savienība).

Es, Viktors Ščerbatihs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Staņislavs Šķesters.

S.Šķesters (Zaļo un zemnieku savienība).

Es, Staņislavs Šķesters, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Inese Šlesere.

I.Šlesere (Latvijas Pirmās partijas un partijas „Latvijas ceļš” vēlēšanu apvienība).

Es, Inese Šlesere, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Ainārs Šlesers.

A.Šlesers (Latvijas Pirmās partijas un partijas „Latvijas ceļš” vēlēšanu apvienība).

Es, Ainārs Šlesers, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aigars Štokenbergs.

A.Štokenbergs (Tautas partija).

Es, Aigars Štokenbergs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Pēteris Tabūns.

P.Tabūns (apvienība „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Es, Pēteris Tabūns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Jānis Tutins.

J.Tutins (politisko organizāciju (partiju) apvienība „Saskaņas centrs”).

Es, Jānis Tutins, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Gunārs Upenieks.

G.Upenieks (Zaļo un zemnieku savienība).

Cienījamā priekšsēdētāja! Kolēģi! Es, Gunārs Upenieks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Jānis Urbanovičs.

J.Urbanovičs (politisko organizāciju (partiju) apvienība „Saskaņas centrs”).

Es, Jānis Urbanovičs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Nils Ušakovs.

N.Ušakovs (politisko organizāciju (partiju) apvienība „Saskaņas centrs”).

Es, Nils Ušakovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Imants Valers.

I.Valers (Tautas partija).

Es, Imants Valers, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Raimonds Vējonis.

R.Vējonis (Zaļo un zemnieku savienība).

Es, Raimonds Vējonis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aleksejs Vidavskis.

A.Vidavskis (politisko organizāciju (partiju) apvienība „Saskaņas centrs”).

Es, Aleksejs Vidavskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Dzintars Zaķis.

Dz.Zaķis (partija „Jaunais laiks”).

Es, Dzintars Zaķis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Ausma Ziedone-Kantāne.

A.Ziedone-Kantāne (partija „Jaunais laiks”).

Es, Ausma Ziedone-Kantāne, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus. Paldies.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Visi pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ziņojumā ietvertie deputāti ir devuši savu svinīgo solījumu vai zvērestu, un pašreiz jums ir jābalso par Saeimas lēmuma projektu par 9.Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu. Joprojām mēs balsosim, paceļot rokas. (Starpsauciens no zāles: „Labo vai kreiso?”)

Cienījamie kolēģi, kas ir „par” 9.Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu, lūdzu pacelt roku! „Pret” vai atturas? Nav. Tātad lēmums ir pieņemts vienbalsīgi, un es paziņoju, ka ar šo balsojumu atbilstoši Satversmes 18.pantam ir apstiprinātas deviņdesmit deviņu 9.Saeimā ievēlēto deputātu pilnvaras. Vienam deputātam šīs pilnvaras ir atliktas līdz komisijas nākamajai sēdei un paziņojumam.

Cienījamie kolēģi! Ir ierosinājums mainīt darba kārtību un pirms Saeimas Prezidija locekļu ievēlēšanas nolasīt paziņojumu par Ministru kabineta pilnvaru nolikšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? (Starpsaucieni: „Nav!”) Ja deputātiem iebildumu nav, tad darba kārtība ir mainīta.

Cienījamie kolēģi! Ir Ministru prezidenta Aigara Kalvīša paziņojums Latvijas Republikas 9.Saeimai.

„Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 12.pantu līdz ar 8.Saeimas pilnvaru izbeigšanos paziņoju, ka līdzšinējais Ministru kabinets noliek savas pilnvaras. Atbilstoši Ministru kabineta iekārtas likuma 9.pantam Ministru kabinets turpinās pildīt savus amata pienākumus līdz brīdim, kad pie amata pienākumu pildīšanas stāsies jaunais Ministru kabinets.

Ministru prezidents Aigars Kalvītis.”

Cienījamie kolēģi! Ir saņemts arī Latvijas Valsts prezidentes rīkojums Nr.2 „Par Ministru kabinetu”, kas skan šādi: „Ar šo atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 56.pantam aicinu Aigaru Kalvīti sastādīt Ministru kabinetu.

Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.

Rīgā 2006.gada 7.novembrī.” Paldies. (Aplausi.)

Nākamais darba kārtības jautājums ir Latvijas Republikas 9.Saeimas Prezidija locekļu vēlēšanas. Pirmais apakšpunkts šajā darba kārtības jautājumā ir Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas. Ir saņemts deputātu Brigmaņa, Līdakas, Lāča, Rozes, Vējoņa, Šķestera, Upenieka un citu deputātu iesniegums ar paziņojumu – izvirzīt Induli Emsi par Latvijas Republikas 9.Saeimas priekšsēdētāja kandidātu.

Ir saņemts arī deputātu Druvietes, Kampara, Ziedones-Kantānes, Čepānes, Bendrātes un citu deputātu iesniegums un arī lēmuma projekts par to, ka par Saeimas priekšsēdētāja kandidātu tiek izvirzīta deputāte Sandra Kalniete. Tātad mums Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanām ir divas kandidatūras.

Vai citu iesniegumu pašreiz nav? Ja citu iesniegumu nav, tad mums Saeimas priekšsēdētāja amatam ir izvirzītas divas kandidatūras. Vai balsu skaitītāji ir sagatavojušies savam darbam?

Cienījamie kolēģi! Vai balsu skaitītāju vārdā kāds varētu pastāstīt deputātu kandidātiem par balsošanas norisi?

Vārds balsu skaitītāju vārdā deputātam Pēterim Tabūnam.

P.Tabūns (apvienība „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Cienījamie deputāti! Balsu skaitīšanas komisijā tika ievēlēts pa vienam deputātam no visiem ievēlētajiem sarakstiem. Balsu skaitīšanas komisija sanāca uz savu pirmo sēdi un nolēma par balsu skaitīšanas komisijas vadītāju ievēlēt Pēteri Tabūnu.

Balsu skaitīšanas komisijas otrais protokols liecina par to, ka mēs pārbaudījām balsu skaitīšanas iekārtas un pārliecinājāmies, ka iekārtas ir derīgas un izmantojamas Saeimas sēdēs.

Cienījamie deputāti! Saeimas priekšsēdētāja amatam kandidatūras ir izvirzītas. Balsu skaitītājus lūdzu pēc brītiņa ieņemt vietas Kuluāru zālē, bet jūs, pārējie deputāti, aicinu pa šīm durvīm (te jau rinda ir sastājusies) doties uz Kuluāru zāli un ieiet zālē pa vienam, lai reģistrētos un saņemtu balsošanas zīmes. Saņēmuši balsošanas zīmes, jūs ieiesiet balsošanas kabīnē un izdarīsiet attiecīgas atzīmes.

Atgādināšu, kā aizpildīt biļetenus, lai nenotiktu kļūdas, kuras bieži vien tiek pieļautas.

Pirmām kārtām jāizdara atzīme pretī tā kandidāta uzvārdam, kuru vēlaties atbalstīt, – attiecīgajā rombiņā jāieliek plusa zīme pretī konkrētajam uzvārdam.

Biļetens tiks atzīts par nederīgu (iegaumējiet!), ja abas kandidatūras būs atzīmētas ar plusa zīmi vai arī nebūs atzīmēta neviena.

Ja abi kandidāti ir izsvītroti, vēlēšanu zīme ir derīga.

Tā. Ķersimies pie darba!

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Es aicinu jūs uzmanīgi izlasīt arī instrukciju, kas ir uz vēlēšanu biļeteniem. Noteikti! Es ceru, ka jūs sapratāt, kā ir jābalso. Un lūdzu uzmanīgi visus pēc tam klausīties signālu, kas paziņos par to, ka vēlēšanu rezultāti ir saskaitīti. Un tad mēs atkal tiksimies sēžu zālē un balsu skaitītāji paziņos par vēlēšanu rezultātiem.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Lūdzu deputātus ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē un aicinu balsu skaitītājus ziņot par rezultātiem!

Balsu skaitītāju vārdā – deputāts Pēteris Tabūns.

P.Tabūns (apvienība „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols Nr.3 – par balsošanas rezultātiem, ievēlot Saeimas priekšsēdētāju.

2006.gada 7.novembrī.

Kopumā izgatavotas 119 vēlēšanu zīmes. Deputātiem izsniegtas 99 vēlēšanu zīmes. Sabojātu un nomainītu zīmju nav. Dzēstas atlikušās 20 vēlēšanu zīmes.

No vēlēšanu kastes izņemtas 99 vēlēšanu zīmes. Par derīgām atzītas 97 vēlēšanu zīmes, par nederīgām – divas. Pret visiem kandidātiem balsots vienā vēlēšanu zīmē.

Par kandidātiem nodotās balsis:

par Induli Emsi – 74 balsis; (Aplausi.)

par Sandru Kalnieti – 22 balsis.

Tātad saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26.pantu absolūto balsu vairākumu – 74 balsis – ir ieguvis Indulis Emsis un ir ievēlēts par Saeimas priekšsēdētāju. (Aplausi.)

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Līdz ar to Saeimas sēdi turpmāk vadīs Latvijas Republikas 9.Saeimas priekšsēdētājs Indulis Emsis.

Es pateicos visiem saviem kolēģiem no 8.Saeimas par kopīgi pavadīto laiku un darbu. Es novēlu jums visiem panākumus likumdošanas darbā, lai jūsu darbs nāktu par svētību mūsu tautai. Lai Dievs mums visiem stāv klāt!

Paldies. (Aplausi.)

Sēdi vada Latvijas Republikas 9.Saeimas priekšsēdētājs

Indulis Emsis.

Sēdes vadītājs. Godātie Saeimas deputāti! Es pateicos jums par izteikto uzticību. Un es gribu izteikt vislielāko pateicību 8.Saeimas priekšsēdētājai Ingrīdai Ūdres kundzei, kura vadīja arī šo pirmo 9.Saeimas sēdi.

Paldies viņai par ieguldīto darbu Saeimas darba organizēšanā!

Nākamais mūsu darba kārtības punkts ir Saeimas priekšsēdētāja biedru vēlēšanas.

Ir saņemts iesniegums, ka Tautas partijas frakcija par Saeimas priekšsēdētāja biedri izvirza Vinetu Muižnieci.

Vai deputātiem ir vēl kādi priekšlikumi jautājumā par kandidatūru izvirzīšanu Saeimas priekšsēdētāja biedra amatam? Citu priekšlikumu nav.

Mums ir atkal jāorganizē vēlēšanas ar vēlēšanu zīmēm.

Lūdzu kādu kolēģi no balsu skaitīšanas komisijas dot skaidrojumu, kā mums rīkoties.

Lūdzu! Deputāts Tabūns.

P.Tabūns. Cienījamie kolēģi! Kārtība ir iepriekšējā. Starpība ir vienīgi tā, ka tagad ir viens kandidāts. Tātad pretī kandidāta uzvārdam jābūt vienai atzīmei vai svītrojumam.

Viss pārējais notiks tādā pašā kārtībā. Balsu skaitītājus lūdzu Kuluāru zālē!

Sēdes vadītājs. Tātad tiek izziņots sēdē pārtraukums.

Es aicinu deputātus klausīties, kad skanēs zvans, – tad atkal būs jāatgriežas zālē.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 9.Saeimas priekšsēdētājs

Indulis Emsis.

Sēdes vadītājs. Godātie deputāti, lūdzu ieņemt vietas!

Lūdzu balsu skaitītāju ziņot par Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanu rezultātiem.

P.Tabūns. Cienījamie kolēģi!

Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols Nr.4 – par balsošanas rezultātiem, ievēlot Saeimas priekšsēdētāja biedru.

2006.gada 7.novembrī.

Kopumā izgatavotas 116 vēlēšanu zīmes. Deputātiem izsniegtas 95 vēlēšanu zīmes. Bojātu un nomainītu zīmju nav. Dzēsta atlikusī 21 vēlēšanu zīme.

No vēlēšanu kastes izņemtas 95 vēlēšanu zīmes. Par derīgām atzītas 94, par nederīgu – viena.

Pret kandidātu nobalsots 20 vēlēšanu zīmēs, par – 74 vēlēšanu zīmēs. Tātad par Vinetu Muižnieci nobalsots 74 vēlēšanu zīmēs. (Aplausi.)

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26.pantu absolūto balsu vairākumu – 74 balsis – ir ieguvusi Vineta Muižniece un ir ievēlēta par Saeimas priekšsēdētāja biedri. (Aplausi.)

Sēdes vadītājs. Paldies.

Aicinu Vinetu Muižnieci ieņemt vietu Saeimas Prezidijā. Apsveicam!

Godātie kolēģi! Turpinām sēdi.

Saskaņā ar darba kārtību mums ir jāturpina Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas. Esam saņēmuši priekšlikumu no Latvijas Pirmās partijas un partijas „Latvijas ceļš” vēlēšanu apvienības: par Saeimas priekšsēdētāja biedra amata kandidāti tiek izvirzīta Karina Pētersone.

Vai ir vēl kādi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav.

Lūdzu Pēteri Tabūnu informēt mūs par balsošanas gaitu.

P.Tabūns. Cienījamie deputāti! Vēlēšanu kārtība paliek iepriekšējā. Balsosim tāpat, kā jau balsojām. Nekādas kļūdas nav pieļautas, tā ka jūs zināt, kā to darīt.

Balsu skaitītājus lūdzu ieņemt savas vietas blakus esošajā zālē, un deputātus lūdzu doties vēlēt.

Paldies.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Pasludinu pārtraukumu.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 9.Saeimas priekšsēdētājs

Indulis Emsis.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet savas vietas Sēžu zālē! Vai Balsu skaitīšanas komisija ir ziņojumam gatava? Jā, Pēteris Tabūns ir gatavs ziņot par rezultātiem. Lūdzu!

P.Tabūns. Jā, tieši tā.

Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols Nr.5 – par balsošanas rezultātiem, ievēlot Saeimas priekšsēdētāja biedru.

2006.gada 7.novembrī.

Kopumā izgatavotas 120 vēlēšanu zīmes. Deputātiem izsniegtas 89 vēlēšanu zīmes. Sabojātu un nomainītu nav. Dzēsta atlikusī 31 vēlēšanu zīme.

No vēlēšanu kastes izņemtas 89 vēlēšanu zīmes. Par derīgām atzītas 87 vēlēšanu zīmes, par nederīgām – divas.

Pret kandidāti Karinu Pētersoni nobalsots 17 vēlēšanu zīmēs.

Par kandidāti Karinu Pētersoni nodotas 70 balsis.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26.pantu absolūto balsu vairākumu – 70 balsis – ir ieguvusi Karina Pētersone un ir ievēlēta par Saeimas priekšsēdētāja biedri. (Aplausi.)

Sēdes vadītājs. Apsveicam Karinu Pētersoni! Lūdzu ieņemt vietu Prezidijā.

Godātie kolēģi! Nākamais darba kārtības punkts ir Saeimas sekretāra vēlēšanas. Jautājumā par kandidatūru Saeimas sekretāra amatam esam saņēmuši vienu priekšlikumu, un to ir iesniegusi apvienības „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija. Tiek izvirzīts par Saeimas sekretāru Dzintars Rasnačs.

Godātie deputāti! Vai ir kādi citi priekšlikumi? (No zāles: „Lai strādā! Mēs piekrītam!”) Citu priekšlikumu nav.

Tātad, lūdzu, Pēteri Tabūn, sniedziet informāciju par vēlēšanu gaitu.

P.Tabūns. Kārtība paliek iepriekšējā.

Balsu skaitītājus lūdzu doties uz blakus zāli. Pārējos deputātus lūdzu, kā parasti, rindas kārtībā ierasties uz balsošanu.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Izsludinu pārtraukumu.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 9.Saeimas priekšsēdētājs

Indulis Emsis.

Sēdes vadītājs. Godātie deputāti! Lūdzu, ieņemiet vietas! Balsu skaitīšanas komisija ir gatava ziņot par rezultātiem. Lūdzu Pēteri Tabūnu ziņot par balsu skaitīšanas komisijas darbu.

P.Tabūns (apvienība „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols Nr.6 – par balsošanas rezultātiem, ievēlot Saeimas sekretāru.

2006.gada 7.novembrī.

Kopumā izgatavotas 120 vēlēšanu zīmes. Deputātiem izsniegtas 93 vēlēšanu zīmes. Sabojāta un nomainīta viena. Dzēstas atlikušās 27 vēlēšanu zīmes.

No vēlēšanu kastes izņemtas 92 vēlēšanu zīmes. Par derīgām atzītas 90 vēlēšanu zīmes, par nederīgām – divas.

Pret kandidātu Dzintaru Rasnaču nobalsots 26 vēlēšanu zīmēs, par – 64 vēlēšanu zīmēs.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26.pantu absolūto balsu vairākumu – 64 balsis – ir ieguvis Dzintars Rasnačs un ir ievēlēts par Saeimas sekretāru. (Aplausi.)

Sēdes vadītājs. Apsveicam Saeimas sekretāru Dzintaru Rasnaču! Lūdzu ieņemt vietu Saeimas Prezidijā.

Godātie kolēģi! Nākamais darba kārtības punkts ir Saeimas sekretāra biedra vēlēšanas.

Par kandidatūrām Saeimas sekretāra biedra amatam ir saņemti divi iesniegumi.

Politisko organizāciju apvienības „Saskaņas centrs” frakcija ir izvirzījusi Andreju Klementjevu.

Un ir izvirzīta arī Ingunas Rībenas kandidatūra Saeimas sekretāra biedra amatam, un to ir izvirzījuši deputāti no frakcijas „Jaunais laiks”.

Vai ir vēl kādi priekšlikumi par kandidatūrām Saeimas sekretāra biedra amatam? Citu priekšlikumu nav.

Lūdzu Pēteri Tabūnu informēt mūs par balsošanas gaitu.

P.Tabūns (apvienība „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Cienījamie kolēģi! Balsošanas kārtība ir tāda pati kā tad, kad balsojām par Saeimas priekšsēdētāju, jo ir divas kandidatūras. Tātad lūdzu izdarīt atzīmes pretī katra kandidāta uzvārdam. Pārējais jums ir skaidrs.

Balsu skaitītāji, lūdzu, zālē!

Sēdes vadītājs. Paldies.

Izsludinu pārtraukumu.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 9.Saeimas priekšsēdētājs

Indulis Emsis.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas! Balsu skaitītāju vārdā ziņos Pēteris Tabūns. Lūdzu!

P.Tabūns. Cienījamie kolēģi!

Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols Nr.7 – par balsošanas rezultātiem, ievēlot Saeimas sekretāra biedru.

2006.gada 7.novembrī.

Kopumā izgatavotas 120 vēlēšanu zīmes. Deputātiem izsniegtas 99 vēlēšanu zīmes. Sabojātu un nomainītu nav. Dzēsta atlikusī 21 vēlēšanu zīme. No vēlēšanu kastes izņemtas 98 vēlēšanu zīmes. Par derīgām atzītas 97 vēlēšanu zīmes, par nederīgu – viena.

Pret visiem kandidātiem nav balsots.

Par kandidātiem nodotās balsis:

par Ingunu Rībenu – 30 balsis;

par Andreju Klementjevu – 67 balsis.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26.pantu absolūto balsu vairākumu –
67 balsis – tātad ir ieguvis Andrejs Klementjevs un ir ievēlēts par Saeimas sekretāra biedru. (Aplausi.)

Sēdes vadītājs. Apsveicam Andreju Klementjevu! Lūdzu ieņemt vietu Saeimas Prezidijā.

Godātie kolēģi! Saeimas Prezidijs ir saņēmis piecu deputātu iesniegumu. Deputāti Jānis Lagzdiņš, Anta Rugāte, Māris Grīnblats, Augusts Brigmanis, Jānis Tutins un Ainārs Šlesers ierosina mainīt 7.novembra sēdes darba kārtību – iekļaut pēc 5.jautājuma „Saeimas Prezidija locekļu vēlēšanas” papildu jautājumu – Saeimas lēmuma projektu „Par speciālas komisijas izveidošanu grozījumu sagatavošanai Saeimas kārtības rullī un citos ar šiem grozījumiem saistītajos likumos”.

Man ir jautājums: vai ir iebildumi pret to, ka Saeimas Prezidijs ziņos par šo jautājumu? (No zāles: „Jā! Ir!”) Ir iebildumi pret to, ka Prezidijs ziņos. Ja ir iebildumi, tad divi deputāti var uzstāties: viens – „par”, un viens – „pret”. Un tad mēs balsosim par to, vai Prezidijs ziņos par šo patstāvīgo priekšlikumu.

Debatēs ir pieteicies Arturs Krišjānis Kariņš. Lūdzu!

A.K.Kariņš (frakcija „Jaunais laiks”).

Godātais jaunievēlētais priekšsēdētāja kungs! Cienījamie kolēģi!

Piedāvātais lēmuma projekts – izveidot speciālu komisiju grozījumu sagatavošanai Saeimas kārtības rullī. Izklausās samērā sarežģīti! Topošajai koalīcijai tas acīmredzot šķiet svarīgi, bet svarīgi ir arī mums saprast, par ko ir runa.

Ir runa konkrēti par divām komisijām, kurās grib ieviest diezgan kardinālas maiņas. Pirmā no šīm komisijām ir Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisija jeb tā dēvētā Pretkorupcijas komisija. Priekšlikums ir likvidēt šo komisiju, tās darbību iekļaujot citā komisijā.

Kolēģi! Šis nav pareizs solis, ko spert mums, Latvijas Republikas Saeimai. Piekrist likvidēt Pretkorupcijas komisiju nozīmē atņemt parlamentam šo ruporu – iespēju tiešā veidā sadarboties ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, lai mazinātu, izskaustu šo sērgu mūsu valstī.

Mēs zinām, ka valstī vēl joprojām šī problēma pastāv. Kā mēs zinām, piemēram, tagad vairāki tiesneši ir aizturēti, jo ir pierādījumi par kukuļņemšanu. Tas ir bēdīgs gadījums, bet virzība vismaz ir pareiza – tagad pie mums tiesu sistēma sāks strādāt pareizajā virzienā. Mums, Saeimai, nevajag dot iespēju šo komisiju likvidēt, un es ierosinu tāpēc neatbalstīt šo lēmuma projektu. Tātad aicinu, lai mēs par šīm maiņām nebalsotu!

Otra komisija, par kuru ir runa, ir Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija. Ir priekšlikums šo komisiju sadalīt divās daļās. Varbūt beigu beigās to sadalīs trijās vai varbūt pat četrās daļās?! Kolēģi, par ko ir runa Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas gadījumā? Tā ir par amatiem! Par tiem pašiem vecajiem amatiem! Man ir ieteikums topošajai koalīcijai: ja jums ir grūti un jūs nevarat atrast vietu Seiles kundzei, kur viņu ievietot tā, lai viņa justos ērti, un jūs neesat gatavi viņai uzdot visas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vadību, tad izveidojiet papildus vēl vienu ministriju – Speciālo uzdevumu ministriju – un ieceliet tos cilvēkus, kuriem ir nepieciešami tie amati, par ministriem, bet netraucējiet Saeimas parlamentāro darbību! Tā ir parlamentārās darbības traucēšana, tas viss notiek tikai amatu dēļ. Neiesim šo ceļu!

Es atkārtoju: Pretkorupcijas komisijas likvidēšana nav atbalstāma, un Tautsaimniecības komisijas mākslīgā sadalīšana, kas tiek plānota tikai tādēļ, lai izveidotu koalīcijas deputātiem amatus, – tas, maigi izsakoties, ir neloģiski! Asi izsakoties, tas ir absurdi!

Es aicinu neatbalstīt mūsu šīsdienas sēdes darba kārtības maiņu. Kārtības rullis ir jau izveidots, ir jau izdomāts, komisijas ir zināmas: deviņas – likumdošanas komisijas, deviņas – tā dēvētās mazās komisijas. Turēsimies pie tās kārtības un strādāsim visi kopā!

Sēdes vadītājs. Paldies.

Jautājumā par Saeimas Prezidija ziņojumu viens deputāts ir izteicies „pret”, neviens nav pieteicies debatēt „par”. Aicinu deputātus balsot par to, vai Saeimas Prezidijs ziņos par šo jautājumu.

Lūdzu deputātus, kuri ir ar ilgāku pieredzi, palīdzēt jaunajiem deputātiem rīkoties ar šīm balsošanas iekārtām, jo mēs balsosim ar elektronisko balsošanas ierīci.

Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu balsot! Lūdzu rezultātu! Par – 72, pret – 23… Tātad Saeimas Prezidijs ziņos par šo jautājumu.

Tātad, godātie deputāti, Saeimas Prezidijs ir saņēmis desmit deputātu iesniegumu. Proti, deputāti Lagzdiņš, Šlesers, Grīnblats, Tutins, Kučinskis, Brigmanis, Rugāte, Strazdiņš, Ārbergs un Kastēns ir ierosinājuši Saeimas lēmuma projektu „Par speciālas komisijas izveidošanu grozījumu sagatavošanai Saeimas kārtības rullī un citos ar šiem grozījumiem saistītajos likumos”.

Vai deputātiem ir iebildumi pret to, ka mēs šo jautājumu iekļautu šīsdienas sēdes darba kārtībā? (No zāles: „Ir!”) Ja deputātiem ir iebildumi – ja kaut viens deputāts iebilst! –, tad mums ir jābalso par to, lai jautājums tiktu iekļauts nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā.

Lūdzu, balsosim par šā jautājuma iekļaušanu nākamās kārtējās darba sēdes darbā! Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu balsot! Lūdzu rezultātu! Par – 74, pret – 23. Tātad jautājums ir iekļauts nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā.

Godātie kolēģi! Saeimas Prezidijs ierosina sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi 2006.gada 7.novembrī pulksten 18.00 un izsludina šādu sēdes darba kārtību: „Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam”.

Godātie kolēģi! Līdz ar to visi šīs sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Sēdi slēdzu.

Tiekamies pēc piecām minūtēm nākamajā, ārkārtas, sēdē.

SATURA RĀDĪTĀJS

9.Saeimas rudens sesijas 1.sēde

2006.gada 7.novembrī

9.Saeimas rudens sesijas 1.sēdes atklāšana

8.Saeimas priekšsēdētājas I.Ūdres uzruna

Valsts prezidentes V.Vīķes-Freibergas uzruna
Balsu skaitītāju ievēlēšana
Pagaidu Mandātu un iesniegumu komisijas ievēlēšana
Pagaidu Mandātu un iesniegumu komisijas ziņojums

Ziņo

- A.Latkovskis

Svinīgais solījums

- Dz.Ābiķis

- S.Āboltiņa

- M.Ārbergs

- V.Agešins

- V.Aizbalts

- A.Barča

- A.Baštiks

- S.Bendrāte

- A.Bērziņš (LC)

- A.Bērziņš (ZZS)

- G.Bērziņš

- G.Blumbergs

- U.Briedis

- A.Brigmanis

- V.Buhvalovs

- V.Buzajevs

- B.Cilevičs

- I.Circene

- I.Čepāne

- J.Dalbiņš

- G.Daudze

- H.Demakova

- O.Deņisovs

- J.Dobelis

- S.Dolgopolovs

- I.Druviete

- J.Dukšinskis

- J.Eglītis

- I.Emsis

- S.Fjodorovs

- I.Godmanis

- A.Golubovs

- U.I.Grava

- M.Grīnbalts

- P.Hanka

- N.Kabanovs

- S.Kalniete

- I.Kalniņš

- A.Kalvītis

- A.Kampars

- A.K.Kariņš

- O.Kastēns

- J.Klaužs

- A.Klementjevs

- I.Klementjevs

- V.A.Krauklis

- M.Kučinskis

- S.Ķikuste

- V.Lācis

- J.Lagzdiņš

- G.Laicāns

- A.Latkovskis

- I.Līdaka

- L.Līdums

- A.Mackevičs

- A.Mirskis

- S.Mirskis

- M.Mitrofanovs

- V.Muižniece

- L.Mūrniece

- V.Orlovs

- L.Ozoliņš

- A.Pabriks

- R.Pauls

- K.Pētersone

- J.Pliners

- P.Putniņš

- Dz.Rasnačs

- J.Reirs

- E.Repše

- I.Ribakovs

- I.Rībena

- B.Rivža

- M.Roze

- A.Rubiks

- A.Rugāte

- M.Segliņš

- A.Seile

- A.Slakteris

- J.Sokolovskis

- O.Spurdziņš

- D.Staķe

- J.Strazdiņš

- K.Šadurskis

- V.Ščerbatihs

- S.Šķesters

- I.Šlesere

- A.Šlesers

- A.Štokenbergs

- P.Tabūns

- J.Tutins

- G.Upenieks

- J.Urbanovičs

- N.Ušakovs

- I.Valers

- R.Vējonis

- A.Vidavskis

- Dz.Zaķis

- A.Ziedone-Kantāne

9.Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšana

Par darba kārtību

Ministru prezidenta paziņojums par Ministru kabineta pilnvaru nolikšanu

Latvijas Valsts prezidentes V.Vīķes-Freibergas rīkojums Nr.2 par Ministru kabinetu

Saeimas Prezidija locekļu vēlēšanas
Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas

Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (prot. Nr.2)

Ziņo

- dep. P.Tabūns

Balsu skaitītāju komisijas informācija par Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanām

Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (prot. Nr.3)

(Saeimas priekšsēdētājs – I.Emsis)

Ziņo

- dep. P.Tabūns

8.Saeimas priekšsēdētājas I.Ūdres uzruna

9.Saeimas priekšsēdētāja I.Emša uzruna

Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas

Balsu skaitītāju komisijas informācija par Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanām

Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (prot. Nr.4)

(Saeimas priekšsēdētāja biedre – V.Muižniece)

Ziņo

- dep. P.Tabūns

Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas

Balsu skaitītāju komisijas informācija par Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanām

Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (prot. Nr.5)

(Saeimas priekšsēdētāja biedre – K.Pētersone)

Ziņo

- dep. P.Tabūns

Saeimas sekretāra vēlēšanas

Balsu skaitītāju komisijas informācija par Saeimas sekretāra vēlēšanām

Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (prot. Nr.6)

(Saeimas sekretārs – Dz.Rasnačs)

Ziņo

- dep. P.Tabūns

Saeimas sekretāra biedra vēlēšanas

Balsu skaitītāju komisijas informācija par Saeimas sekretāra biedra vēlēšanām

Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (prot. Nr.7)

(Saeimas sekretāra biedrs – A.Klementjevs)

Ziņo

- dep. P.Tabūns

Par darba kārtību

Priekšlikums

- dep. A.K.Kariņš (pret)

Par darba kārtību

Balsojumi

Datums: 07.11.2006. 17:54:10 bal001
Balsošanas motīvs: Par Prezidija ziņojumu

Datums: 07.11.2006. 17:56:04 bal002
Balsošanas motīvs: Par izmaiņām darba kārtībā

Piektdien, 23.februārī
09:00  Baltijas Asamblejas Ekonomikas, enerģētikas un inovācijas komitejas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Konference “Tā ir arī mūsu nauda! Ko darīt, lai Eiropas Savienības fondu investīcijas Latvijā būtu pārdomātākas?”