1991.gada 24.oktobra sēdes stenogramma

Vakara sēde

Sēdi vada Latvijas Republikas Augstākās padomes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Krastiņš.

Priekšsēdētājs: Reģistrēsimies. Pašlaik ir iespējas uzstādīt rekordu. Rezultāts! Šis ekrāns rāda- 44, bet nu tas tā. 45. ir Laķa kungs. Bet es domāju, ka izskaitīs. Te jau visi skaita. Tam nekādas sevišķas nozīmes nav. Mūsu Preses centra vadītājs skaita pašlaik no aizmugures un arī laikam taisās dot informāciju. Vienkārši turpmāk būs jālemj, kā organizēt savas plenārsēdes. Laikam Mandātu un deputātu ētikas komisijai jādod priekšlikums par procentu atvilkšanu no algas par plenārsēžu neapmeklēšanu. Tas laikam būtu interesantāk.

Turpinām Medību likuma apspriešanu. Lūdzu, Bojāra kungs!

J.Bojārs: Cienījamie kolēģi! Tātad es ierosinu nobalsot par pēdējā teikuma izslēgšanu. Ja pieņemsim pēdējo teikumu, tad izdarīsim, respektīvi, nostiprināsim, likumā absolūti prettiesisku normu. Saskaņā ar visiem esošajiem tiesību principiem no manis var iekasēt naudu tikai par manu noziedzīgo darbību jeb noziedzīgu kaut kā nedarīšanu. Starp citu, medniekiem nav uzlikts par pienākumu apsargāt laukus lauksaimniekiem. Lauksaimniekiem būtu jāmaksā par to, ka mēs dirnam pa naktīm un sargājam šos laukus un viņu ražu. Tātad- iekasēt no kāda par kaitējumu.

Ja tās būtu manas govis vai manas aitas, kas būtu noganījušas Šļakotas kunga lauku, noēdušas to, tad man būtu jāatbild. Bet ne tie ir mani aļņi, ne mani brieži, ne manas cūkas. Jo, kā mēs vienojāmies, vislabākajā gadījumā varētu piederēt valstij. Tātad ar manu nodarījumu te nekāda tieša saistījuma nav. Ja šo normu pieņemsim, tad tā būs absolūti prettiesiska un neizies ne caur vienu tiesu. To es jums varu garantēt. Un bez tiesas mednieki nemaksās.

Priekšsēdētājs: Lūdzu, deputāt Grūbe!

G.Grūbe: Cienījamie pilsētas mednieki! Arī Bojāra kunga uzmanību es vēršu... Es tikai gribu redzēt, kādā veidā cīnīties pret šiem meža zvēriem, kuri nav jūsu un nav arī tās lauku tantiņas. Kā šai lauku tantiņai cīnīties? Es saprotu, tātad uz šo brīdi mednieku biedrības ir aizgājušas tik tālu, ka iebrauc atsevišķos lauku rajonos kā viesmednieki. Bez šaubām, lielākā daļa vietējo cilvēku nevar kļūt par medniekiem, jo mednieku biedrībās pamatā vairs neuzņem biedrus. Es nezinu, kādā veidā lauku tantiņai aizsargāties no šo meža zvēru ekspansijas. Bojāra kungs viņai piedāvā apdrošināties. Tad es nezinu, par kādiem līdzekļiem, jo viņai šobrīd daudzos gadījumos nav arī no kā pārtikt. Bet Bojāra kungs domā (cik es saprotu, tad liela daļa arī šeit klātesošo tā domā), ka tantiņai tomēr šie meža zvēri ir jāuzrauga, lai atsevišķiem kungiem būtu ļoti labi iebraukt šajās telpās un vienkārši pamedīt, kad gribas. Kad negribēs, tad, bez šaubām, viņi nemedīs. Es tāpēc uzskatu, ka šo daļu nedrīkst svītrot. Bez šaubām, te var būt runa, kādā veidā šos zaudējumus atlīdzina, bet es uzskatu, ka tēze ir pareiza un tieši šādā formā tai ir jābūt.

K.Šļakota: Es gribētu nelielu uzziņu. Konsultējoties apdrošināšanas uzņēmumā- firmā "Latva", uzzinājām, ka tā kategoriski atsakās slēgt līgumus par meža zvēru postījumiem lauksaimniecībā, it sevišķi mežsaimniecībā. Es domāju, ka saprotu pareizi. Neviena firma taču neies slēgt apdrošināšanas līgumu, kas nes skaidru zaudējumu, ja jau pašreiz mēs esam tik tālu, ka, runājot par meža zvēru postījumiem, tās vairs nav negadījuma sekas, bet sistemātiska lauksaimniecības produkcijas iznīcināšana. Par tādu, protams, šī apdrošināšanas firma līgumu neslēgs.

Priekšsēdētājs: Lūdzu, deputāte Seile!

A.Seile: Es esmu no tā vēlēšanu apgabala, kur mežacūkas rok laukā, aļņi un brieži posta. Bet es ar pilnu atbildību varu paziņot, ka laucinieki ar saviem medījumiem vieni paši spēj tikt galā. Līdz šim Bojāra kungs visu laiku taču cīnās par to, lai iedotu rīdziniekiem medību tiesības. Tātad medīt gribas, atbildēt negribas. Ja negrib medīt, laucinieki paši savas cūkas nošaus.

Priekšsēdētājs: Savas jau var. Lūdzu, kolēģi, kas vēl par kaitējumu, postījumiem un tā tālāk? Tēma, man liekas, aptver visu likumprojektu līdz pat beigām. Lūdzu, deputāt Budovski!

M.Budovskis: Cienījamie kolēģi! Es jūs pilnīgi labi saprotu. Mans mednieka stāžs ir ļoti garš. Visus laukus nevarēs ne apsargāt, ne arī tikt galā ar visām cūkām. Bet tajā pašā laikā gribu atgādināt, ka 14.pantā esam runājuši par nomu un arī par līgumu. Šā līguma ietvaros, teiksim, tur uz vietas var spriest, ko darīt un ko nedarīt. Ja tiek pārkāptas līgumsaistības, tad ir cita lieta, par ko atlīdzināt, nevis atlīdzināt par visiem postījumiem. Tas vienkārši fiziski nav iespējams. Ne tiem lauciniekiem, par kuriem šeit nupat teica, ka var apšaut visus medījamos dzīvniekus, ne arī tiem, kurus te nupat nosauca par viesmedniekiem.

K.Šļakota: Ja es varētu pateikt uzziņai. Mūsu komisija vadījās pēc šāda kritērija, ja tā varētu teikt, proti, kurš gūst ienākumu, tam arī jāatbild. Tikai pēc šāda. Mēs nevarējām atrast citu mehānismu, kādā veidā ieinteresēt visas puses noregulēt šo dzīvnieku skaitu optimālā lielumā, jo šai regulēšanai nepieciešama visu pušu ieinteresētība. Jums varu pateikt, godājamie kolēģi, ka katru gadu paliek neatšauts ļoti liels mežacūku skaits. Netiek izmantots ļoti liels skaits atļauju. Ja tās tiktu izmantotas, varbūt mums tādu problēmu pat nebūtu.

Priekšsēdētājs: Vēl deputāts Bojārs runās, un tad lemsim, par ko balsot un vai vispār balsot.

J.Bojārs: Jūs ļoti pareizi pateicāt, Šļakotas kungs, ka paliek neatšauts ļoti liels skaits mežacūku. Ja tas atbilstu jūsu iepriekšējai tēzei par to, ka mednieki iegūst ļoti lielu ienākumu, tad tās būtu noslaktētas līdz pēdējai. Bet vai jūs, Šļakotas kungs, rakstot šo likumu, esat salīdzinājis, kādi ir mednieku izdevumi? Tas ir absolūti neracionāls, ja tā varētu teikt, bizness ar milzīgiem zaudējumiem. Cik tagad maksā transports, cik maksā benzīns, cik maksā visa uzkabe un viss pārējais, to nevar sarēķināt! Kādi tur var būt ienākumi? Skaidrs, ja tas bizness dotu ienākumus, es jums garantēju, ka tās cūkas būtu "iztīrītas", viss mežs būtu izlasīts laukā, bet lieta tā, ka mednieki nevar katru nakti sēdēt mežā un medīt, viņiem ir arī jāstrādā. Te nevar būt runa ne par kādiem ienākumiem. Medības nevienā valstī pasaulē neatmaksājas, izņemot profesionālās medības uz kažokzvēriem. Visas pārējās neatmaksājas. Mūsu valstī vēl jo sevišķi.

Priekšsēdētājs: Lūdzu, deputāt Grūbe!

G.Grūbe: Es gan saprotu, ka medības nav piespiedu lieta, Bojāra kungs šo bisi vai munīciju var turēt un var neturēt. Tā ir viņa personiskā darīšana. Otra lieta tomēr ir tā, ka nezin kāpēc mednieki, piemēram, uz tām pašām Skandināvijas valstīm šos medījumus pārdod par puscenu vai, pareizāk sakot, par kādiem nieka grašiem. Es nezinu, kāpēc tā. Vai tur atsevišķi mednieku vadītāji ir ieinteresēti vai arī paši mednieki pārdod zem pašizmaksas? Es domāju: ja šos jautājumus kārtotu, tad arī kaut cik būtu rentabla tā lieta.

Priekšsēdētājs: Godājamie kolēģi, šeit izteica ļoti plašas domas par sasāpējušo tematu, par meža zvēru postījumiem lauksaimniecībā. Kas par to atbildīgs, kas maksās un kā to regulēt? Tas arī presē tiek apskatīts jau daudzus gadus tamlīdzīgās sarunās. Bet te nav bijuši konkrēti priekšlikumi par 23., 24. un 25.panta redakciju. Pašlaik mēs spriežam tieši par to, nevis par kaut ko citu.

Lūdzu, kādi ir priekšlikumi par balsojumu? Par šo 5.nodaļu?

K.Šļakota: Ir Bojāra kunga variants- svītrot pēdējo teikumu. Ja mēs šo jautājumu izlemjam, tad es varu runāt tālāk par citiem priekšlikumiem, kuri ir iesniegti rakstiskā veidā. Viss atkarīgs no tā, kā beigsies balsojums, vai tas paliks vai nepaliks.

Priekšsēdētājs: Balsosim! 25.panta trešās daļas pēdējais teikums. Visi, lūdzu, izlasiet! Sākas ar vārdiem "lauksaimniecībai nodarītos zaudējumus..." un beidzas ar "...medību ienākumu daļu". Lūdzu, reģistrēsimies vēlreiz. Rezultāts: reģistrējušies 52 deputāti. Viens balsojums pašlaik pēc 364.dokumenta. Tas ir deputāta Bojāra ierosinājums par 25.panta trešās daļas pēdējā teikuma svītrošanu. Viena balss papildus "pret". Rezultāts: par- 22, pret- 17, atturas- 9. Labojums nav pieņemts.

K.Šļakota: Tādā gadījumā es varu runāt par nākamajiem labojumiem. Deputāts Caune komisijas vietā, kas noteiktu zaudējumus, iesaka norīkot kompetentu agronomu. Deputāta Caunes šeit nav, bet mēs ar viņu tikāmies vakar, un viņš lūdza, lai viņa prasību uzturot spēkā. Es, godīgi sakot, esmu pret to, bet viņa lūgums man jāizpilda.

Priekšsēdētājs: Tādējādi par Caunes labojumu.

K.Šļakota: "Valsts mežziņu" vietā- "kompetents agronoms".

Priekšsēdētājs: Balsosim par deputāta Caunes priekšlikumu.

K.Šļakota: Varbūt to papildu informāciju deputātiem...

Priekšsēdētājs: Nobalsosim! Papildus viena balss "pret". Rezultāts: 8 ir par. Nav pieņemts arī šis labojums.

K.Šļakota: Lauksaimniecības ministrija ierosināja šajā pašā pantā par šo komisiju, ka visu komisiju izveido vietējā pašvaldība, nevis valsts mežzinis.

Informācija deputātiem. Latvijas Republikas Medību likumā zaudējumus noteica viens pats valsts mežzinis. Šeit mēs ejam uz tādu kā demokrātiju, veidojot komisiju. Toreiz noteica viens pats mežzinis. No viņa lēmuma bija atkarīgs, vai zaudējumus atlīdzina vai neatlīdzina.

Priekšsēdētājs: Vai kāds uztur Lauksaimniecības ministrijas labojumu pašlaik šeit? Nav. Lauksaimniecības ministrija nav atsūtījusi atbildīgos pārstāvjus, lai šo labojumu uzturētu.

K.Šļakota: Tas ir viss. Pēc tam ir deputātes Briņķes labojums 27.pantā, ko es pilnībā pieņemu. Tas ir pilnajā tekstā iestrādāts.

Priekšsēdētājs: Nav iebildumu deputātei Briņķei? Tādā gadījumā mēs varam balsot par visu no 23. līdz 27.pantam. Par akceptēšanu tādā formā, kā mēs pēc balsojumiem esam piekrituši. Balsosim par to, vai akceptējam pantus no 23. līdz 27. otrajā lasījumā. Viena balss papildus "par". Rezultāts: 36- par, 3- pret, 6- atturas. Likumprojekts akceptēts otrajā lasījumā.

Godājamie kolēģi! Spriedīsim, ko darīt tālāk. Mums ir divi pirmie lasījumi- par grozījumiem Latvijas Republikas likumā "Par Latvijas Republikas budžeta tiesībām" un likumprojekts "Par valsts kontroli". Vai ir ziņotāji par šiem jautājumiem? Lūdzu, Endziņa kungs, jūs vēlaties izteikties?

A.Endziņš: Es atvainojos, ziņotājs Ozola kungs pašreiz ir slims.

Priekšsēdētājs: Tātad ziņotājs ir slims. Tas ir par budžeta tiesībām? Par valsts kontroli. Un par budžeta tiesībām? Nav ziņotāja.

Godājamie kolēģi! Varbūt pieteiktos kāds no komisiju pārstāvjiem par vēl kādu darba kārtības jautājumu, ko būtu gatavi izskatīt? Brīvprātīgo nav. Nav neviena no komisijas, Bojāra kungs, kas būtu gatavs kaut ko ziņot?

Godājamie kolēģi, līdz ar to šīsdienas plenārsēde ir slēgta. Es atgādinu, ka pulksten 17.00 ir Prezidija sēde. Prezidija locekļus lūdzu ierasties Prezidija sēžu zālē.

(Sēdes beigas)

Sestdien, 24.februārī