1991.gada 4.marta sēdes stenogramma

Rīta sēdē

*/ Šeit un turpmāk atzīme, ka sākas teksta tulkojums no krievu valodas; /- atzīme, ka tulkojums beidzas. Šīs sēdes materiālos-
JāņaBritāna tulkojums.

Sēdi vada Latvijas Republikas Augstākās padomes priekšsēdētājs Anatolijs Gorbunovs.

Priekšsēdētājs: Labrīt, godātie kolēģi! Labrīt, dāmas un kungi, visi klātesošie, kuri pašreiz atrodas Latvijas Republikas Augstākās padomes plenārsēžu zālē!

Latvijas Republikas Augstākās padomes Prezidijs šodien ir aicinājis šeit uz plenārsēdi Augstākās padomes deputātus, lai uzklausītu īsu informāciju. Kā jūs zināt, mūsu ieplānotā plenārsēde saskaņā ar grafiku būs rīt pulksten 10.00, bet šodien mēs jūs aicinājām, lai uzklausītu Centrālās aptaujas komisijas priekšsēdētāja Gunāra Blūma informāciju, bez tam Augstākās padomes Prezidijs ierosina uzklausīt īsu Augstākās padomes priekšsēdētāja informāciju. Un tāpēc es ceru, ka visi jautājumi, kuri saistīti ar mūsu tālāko darbu plenārsēdēs, tiks apspriesti rīt no rīta, kad mēs atklāsim savu oficiālo plenārsēdi, bet tagad, netērējot laiku, jo mums šodien vēl priekšā saspringta darba diena kopā ar ārzemju novērotājiem, kopā ar neskaitāmiem žurnālistiem, kuri šeit piedalās, es jūs lūdzu uzklausīt šīs divas informācijas.

Es dodu vārdu Gunāram Blūmam, Centrālās aptaujas komisijas priekšsēdētājam.

G.Blūms, Centrālās aptaujas komisijas priekšsēdētājs: Cienījamais priekšsēdētāj! Augsti godātie deputāti un viesi! Atļaujiet man ļoti īsi informēt jūs par aptaujas gaitu Latvijas Republikā. Aptaujas gaita ir beigusies normāli, bez kādiem lieliem, es gribētu teikt, ekscesiem, un es jums atļaušos paziņot tehniskos rezultātus, kurus mēs apstiprināsim republikas Centrālās aptaujas komisijas sēdē šodien pulksten 14.00. Pašreiz notiek protokolu pieņemšana no mūsu republikas rajonu, pilsētu un pilsētu rajonu komisiju priekšsēdētājiem. Šie rezultāti, kā jūs saprotat, nav izskatīti mūsu Centrālās aptaujas komisijas sēdē, nav izskatīti arī komisijas sēdē iesniegtie protesti un ziņojumi, taču to mēs izdarīsim un pēc tam dosim savu slēdzienu Augstākajai padomei. Latvijas Republikā aptaujā piedalījās 87,56 procenti iedzīvotāju. Uz jautājumu "jā" pozitīvi Latvijas Republikā atbildējis 73,61 procents aptaujas dalībnieku. (Aplausi.) Uz jautājumu "nē" Latvijas Republikā pozitīvi atbildējuši 24,78 procenti aptaujas dalībnieku. 1,63 procentus aptaujas biļetenu komisijas atzinušas par nederīgiem. Tas bija relatīvais procents. Es paziņoju absolūto procentu pret visu dalībnieku skaitu, kas bija ietverti aptaujas sarakstos. Latvijas Republikā "par" atbildēja absolūti 64,4 procenti iedzīvotāju. (Aplausi.)

Runājot par teritoriālajiem rajoniem, pēc datu apkopošanas redzams, ka Rīgas pilsētas rajonos aptaujā piedalījušies 84,43 procenti iedzīvotāju. Uz uzdoto jautājumu "jā" pozitīvi atbildējuši 60,68 procenti iedzīvotāju, uz jautājumu "nē" pozitīvi atbildējuši 39,98 procenti iedzīvotāju, un 1,93 procenti biļetenu Rīgas pilsētas rajonos tika atzīti par nederīgiem.

Republikas pakļautības pilsētās - Daugavpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī - aptaujā piedalījās 78,77 procenti iedzīvotāju. Par jautājumu "jā" pozitīvi izteicās 62,12 procenti iedzīvotāju. Uz jautājumu "nē" pozitīvas atbildes sniedza 34,79 procenti. 3,09 procenti aptaujas biļetenu republikas pakļautības pilsētās tika atzīti par nederīgiem. Absolūtais skaits pret visiem, kas ietverti vēlētāju sarakstos, procentuāli par jautājumu "jā" pozitīvi atbildēja 48,92 procenti.

Latvijas Republikas 26 lauku rajonos aptaujā piedalījās 93,11 procenti dalībnieku, kas bija ietverti sarakstos. Uz jautājumu "jā" pozitīvi atbildēja 85,76 procenti iedzīvotāju. Uz jautājumu "nē" pozitīvi atbildēja 13,29 procenti iedzīvotāju. Vienu procentu biļetenu lauku rajonu komisijas atzina par nederīgu. Absolūtais procents pret visu lauku iedzīvotāju skaitu par "jā" pozitīvi izteikušies 79,85 procenti iedzīvotāju. Paldies. (Aplausi.)

Priekšsēdētājs: Paldies.

A.Aleksejevs: */Anatolij Valerianovič! Jautājums referentam./

Priekšsēdētājs: Godātais kolēģi! Es jūs informēju, ka mēs debates neatklāsim, mēs debates atklāsim tad, kad būs oficiāls ziņojums un kad mēs pēc komisijas sēdes apspriedīsim šos rezultātus. Un tāpēc tagad atļaujiet runāt, kā mēs bijām norunājuši, par šīsdienas informāciju.

A.Aleksejevs: */Man bija jautājums, nevis debates./

A.Krastiņš: Vārds paziņojumam Augstākās padomes priekšsēdētājam Anatolijam Gorbunovam.

A.Gorbunovs: Godātie kolēģi! Kā jau es pašā sākumā teicu, šo informāciju mēs sniedzam deputātiem. Šī informācija, kuru sniedza mums Centrālās aptaujas komisijas vadītājs, šodien tiks izskatīta aptaujas komisijā. Un pēc tam mums būs iespēja to sīki analizēt, atklāt debates un dot savu vērtējumu par šo aptauju.

Un tomēr, klausoties šo informāciju un piedaloties šajā procesā visas šīs dienas, es gribētu vispirms ierosināt, lai mūsu Latvijas Republikas parlaments izteiktu pateicību visiem Latvijas iedzīvotājiem- kā to šodien arī apliecināja starptautiskie novērotāji - par aktīvu piedalīšanos šajā aptaujā, un visām vēlēšanu komisijām - par aktīvu un ļoti lietpratīgu un ieinteresētu šīs aptaujas organizāciju. (Aplausi.) Mēs varam secināt, ka Latvijas Republikas Augstākā padome šajā aptaujā ir piedāvājusi jautājumu par demokrātisku un neatkarīgu Latviju un šis jautājums bija tieši tas, kurš interesēja lielum lielo vairākumu mūsu republikas iedzīvotāju.

Es ceru, ka mēs ar pilnu atbildību varam konstatēt arī otru faktu. Pirmo reizi Latvijas Republikas vēsturē aptaujā piedalījās, varētu teikt, mūsu republikai neparasti liels starptautisko novērotāju skaits, nemaz nerunājot par žurnālistiem. Pirmo reizi mūsu vēsturē bija starptautisko novērotāju klātbūtne, un vispirms es gribētu izteikt paldies visiem tiem kolēģiem, kuri šīs dienas pavadīja starptautiskos novērotājus un kuri radīja viņiem apstākļus, lai viņi pilnīgi demokrātiski varētu vērot šos aptaujas procesus mūsu republikā. Pašreiz, kā jūs zināt, mūsu programmā ir tikšanās ar starptautiskajiem novērotājiem atsevišķi, kur mēs apspriedīsim viņu viedokļus, bet viņi izteiks mums savus vērojumus. Taču es jau tagad parlamenta vārdā, tieši parlamenta vārdā, ierosinu visiem starptautiskajiem novērotājiem no dažādu zemju parlamentiem, sabiedriskajām organizācijām, politiskajām un starptautiskajām organizācijām izteikt mūsu parlamenta pateicību. (Aplausi.)

Līdz ar to mēs esam iekļāvušies starptautiskajā demokrātiskajā procesā. Mūsu parlaments de facto šodien nav starptautisko organizāciju biedrs vai loceklis. Un tāpēc, es domāju, mēs šeit nevaram, es uzsveru, runāt de facto par novērotāju statusu šajās organizācijās vai par biedra statusu. Taču mēs ar pilnu atbildību šodien varam apgalvot, ka, tā kā starptautiskie novērotāji ir piedalījušies šajā aptaujā, mēs esam jau iesaistījušies starptautiskajā demokrātiskajā procesā. Un tieši šodien mūsu parlamentam, vēl jo vairāk klausoties preses konferenci, kurā starptautiskie novērotāji izteica savu viedokli, un šis viedoklis, vismaz man tā likās, bija visai augsts. Bet šodien acīmredzot tas nav galvenais. Galvenais šajā demokratizācijas procesā ir tas, lai mēs tālāk attīstītu demokrātiju mūsu parlamentā, lai arī mūsu republikas iedzīvotāji justu, ka mūsu parlaments mācās ne tikai no savām kļūdām, bet tas mācās arī no starptautiskās pieredzes, kuru mēs guvām šajā aptaujā. Un tad, es ceru, mūsu Latvijas Republikā pieaugs tā drošības un stabilitātes, politiskās stabilitātes sajūta, kura mums vajadzīga ikvienam.

Es, protams, nekādā ziņā negribētu komentēt šos aptaujas rezultātus, pirms tie nav oficiāli apstiprināti aptaujas komisijā un pirms mēs šeit, plenārsēdē, uzklausot arī citus dažādus viedokļus, oficiāli neesam tos izskatījuši. Taču man liekas, ka šie rezultāti, tie, kuri mums pašreiz ir, vēlreiz un vēlreiz apliecina, ka mūsu Deklarācija, ko pieņēmām 4.maijā, par neatkarīgu un demokrātisku valsti, nav tikai Augstākās padomes deputātu jeb Latvijas parlamenta deklarācija, bet ka tā ir Latvijas tautas deklarācija un tā parāda, kā tā grib veidot savu dzīvi nākotnē. Ja šis demokratizācijas process, kuru mēs esam uzsākuši, attīstīsies tādā veidā, tad es gribu teikt, ka, neskatoties uz to, ka daudzi mūsu republikas iedzīvotāji, it sevišķi citu tautību, līdz galam visās detaļās varbūt nevarēja izprast, ko nozīmē šī jaunā demokrātiskā un neatkarīgā valsts, taču viņi balsoja tieši par demokrātisko valsti, un es domāju, ka mēs viņu vēlmes noteikti apliecināsim savā konkrētajā darbā un rīcībā, lai visi republikas iedzīvotāji veidotu šo savu valsti un lai šo valsti mēs veidotu demokrātiskā un miermīlīgā procesā. Tas mums šodien ir pats galvenais.

Pagājušajā nedēļā es biju Ziemeļvalstu parlamentā, un, jūtot tā nostāju Latvijas Republikas valstiskuma atjaunošanā, jūtot tā pilnīgo atbalstu Latvijas tautas vēlmei atjaunot šo neatkarīgo un demokrātisko republiku, demokrātiskā ceļā ar miermīlīgiem līdzekļiem, es, protams, nevaru neizteikt nožēlu par to, ka šo acīm redzamo faktu līdz šim tomēr nav sapratusi PSRS Augstākā padome un PSRS prezidents Mihails Gorbačovs. Tomēr es domāju, ka tā ir tautas griba un mēs to konsekventi apliecināsim arī PSRS Augstākajai padomei, apliecināsim PSRS prezidentam un tiešām sarunu ceļā, sarunās par Latvijas kā neatkarīgas un demokrātiskas valsts atjaunošanu mēs virzīsim šo procesu uz priekšu. Es uzaicinu visus starptautiskos novērotājus uz tikšanos, kura jums ir paziņota, un es ceru, ka jums tur būs iespēja izteikt savus viedokļus vēl plašāk un vairāk, nekā bija iespēja tos izteikt šeit, preses konferencē.

Es vēlreiz atgādinu, ka Centrālās aptaujas komisijas sēde notiks šodien pulksten 13.00 un tie deputāti, kuriem pašreiz šeit bija arī jautājumi, varēs tos risināt kopā ar Centrālo aptaujas komisiju un pēc tam apspriest to mūsu plenārsēdē, kad mēs atklāsim mūsu plenārsēdi. Plenārsēde notiks rīt pulksten 10.00, un līdz ar to es aicinu šodien mūsu informācijas uzklausīšanu beigt un turpināt darbu rīt pulksten 10.00 plenārsēdē. Paldies.

A.Aleksejevs: */Anatolij Valerianovič! Vai jums var uzdot vienu jautājumu. Anatolij Valerianovič.../

A.Krastiņš: Paldies. Plenārsēde slēgta. (Aplausi.)

Sestdien, 24.februārī