1991.gada 17.janvāra sēdes stenogramma

Rīta sēde

*/ Šeit un turpmāk atzīme, ka sākas teksta tulkojums no krievu valodas; /- atzīme, ka tulkojums beidzas. Šīs sēdes materiālos- JāņaBritāna tulkojums.

Sēdi vada Latvijas Republikas Augstākās padomes priekšsēdētājs Anatolijs Gorbunovs.

Priekšsēdētājs: Labrīt, godātie kolēģi! Sākot mūsu plenārsēdi, lūdzu, reģistrēsimies. Lūdzu rezultātu. 113 deputāti. Godātie kolēģi! Es domāju, ka vakar mūs visus satrieca ziņa par neģēlīgo slepkavību pie Mangaļu tilta. Es lūdzu godināt kritušā autovadītāja Roberta Mūrnieka piemiņu ar klusuma brīdi. Paldies.

Runājot par šodienas darbu, pirms katrs izteiks savu viedokli, es tomēr lūgšu frakcijas vadītāju Dineviča kungu izteikt savas domas, pēc tam varbūt kolēģi gribēs izteikties, lai mēs varētu apspriest tālāk.

J.Dinevičs: Cienījamie kolēģi! Vakar Prezidija sēde pieņēma mūsu darba kārtību. Un man liekas, ka mums ir jāstrādā šādā ritmā. Mums ir jāveic savs tiešais darbs, izstrādājot attiecīgo stratēģisko domu un apkopojot to informāciju, kas ienāk. Varbūt dažbrīd būs nepieciešams pārtraukums, lai varētu noorganizēt frakcijas sēdi. Tādai vajadzētu būt mūsu darba kārtībai, kuru vakar apstiprināja Augstākās padomes Prezidijs.

Priekšsēdētājs: Lai būtu skaidrāk, papildināšu, ka strādāsim arī komisijās.

J.Dinevičs: Tā tika nolemts.

Priekšsēdētājs: Lūdzu, deputāt Bērz! Es ļoti atvainojos, vispirms deputāts Eglājs.

V.Eglājs: Es vakar nebiju klāt. Es sapratu, ka vispirms strādāsim plenārsēdē, pēc tam mēs pārejam komisijās, un kaut kad sanāks frakcija. Man ierosinājums: mums vajadzētu tomēr sākt strādāt komisijās un izskatīt likumu par cilvēku tiesībām. Es ceru, ka tas komisijās ir izdalīts. Tika darīts arī zināms, kur šis pavairotais materiāls ir saņemams.

Priekšsēdētājs: Pededzes kundze, nāciet tribīnē, šeit ir runa par dokumentu "Par cilvēku tiesībām". Kolēģis Eglājs runāja par šo dokumentu.

Dz.Pededze: Vai tas ir dokuments, kuru darba grupa izstrādāja kā konstitucionālo likumu? To var pavairot. Ja to ietver darba kārtībā, pavairot var apmēram 20 minūšu laikā.

Priekšsēdētājs: Paldies. Es domāju, ka komisijas deputāta Eglāja priekšlikumu ņems vērā, lai gan katrai ir savs darba plāns, bet es domāju, ka tomēr ņems vērā. Godātie kolēģi, tagad tieši par darbu. Mēs šo plenārsēdi nevis beidzam, bet pārtraucam un orientēsimies pēc zvaniem. Tagad strādāsim komisijās, bet es lūdzu jūs neizklīst.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas Augstākās padomes priekšsēdētājs Anatolijs Gorbunovs.

Priekšsēdētājs: Cienītie kolēģi! Es ļoti atvainojos, ka jums tik ilgi bija jāgaida, jo ir ieradusies PSRS tautas deputātu komisija un man bija saruna ar komisijas locekļiem. Tika uzdots ļoti daudz jautājumu, arī organizatoriski jautājumi, kuri viņus interesē. Un, lai gan jūs gaidījāt, es tomēr uzskatīju par vajadzīgu atbildēt uz visiem jautājumiem un sniegt pirmo informāciju atbilstoši tam, kā es saprotu mūsu pašreizējo situāciju un problēmas, jo šobrīd pats galvenais ir informēt, ko mēs patlaban darām. Un tāpēc iznāca šī pauze. Mani lūdza, lai mēs atsākam darbu pulksten 16.00, jo tad ir iespēja pieslēgt radio.

Lūdzu, pie pirmā mikrofona, deputāt Gavar! Vai jūs varat mums kaut ko teikt šajā sakarībā?

J.Gavars: Jā, es varu informēt, ka pulksten 16.00 translēs pa radio.

Priekšsēdētājs: Vai mēs varam pagaidīt?

No zāles: Jā.

Priekšsēdētājs: Paldies. Es šajā laikā varu jūs informēt, ka pašlaik daži PSRS tautas deputāti, cik es saprotu, iepazīstas ar situāciju Vecrīgā. Viņus pavada Imants Daudišs un Andrejs Krastiņš. Tā mani informēja. Pārējie tikko aizbrauca uz Ministru padomi pie Ivara Godmaņa. Lūdzu, pie trešā mikrofona.

V.Dozorcevs: */Anatolij Valerianovič! Kādu jūs no mūsu puses redzat komisijas locekļu lomu? Vai viņiem ir kāda programma? Vai jūs kopā ar viņiem sastādījāt kādu programmu? Varbūt tomēr kaut kāda skaidrība ir? Kāda ir jūsu loma šajā tikšanās reizē?/

Priekšsēdētājs: */Jā. Es paziņoju, ka arī mums ir komisija. Bet viņi sāka, ja tā var teikt, ar oficiālām vizītēm, tiekoties ar mani kā priekšsēdētāju, ar Ministru padomes priekšsēdētāju, un šodien vakarā viņi būs izlēmuši. Kaut gan jau varu teikt, ka viena grupa interesēsies par zemnieku un karavīru jautājumu./

Viņi strikti apgalvoja, ka tādas tikšanās būs. Es arī teicu, ja viņus interesē kaut kas attiecībā uz parlamentu, ja viņi vēlas tikties ar kādu komisijas vadītāju darba pieredzes apmaiņā, tad, protams, par to ir iepriekš jāpaziņo.

Lūdzu, pie otrā mikrofona.

A.Teikmanis: Vai drīkstētu uzzināt par viņu iespējamo maršrutu? Vai viņi paši šo maršrutu ir izvēlējušies vai mēs, vai arī kāds cits to viņiem ieteicis?

Priekšsēdētājs: Es domāju, ka par maršrutu mēs uzzināsim rīt, jo šodien mēs tikai apspriedām šīsdienas programmu.

Kolēģi, lūdzu reģistrēsimies. Lūdzu rezultātu. 105 deputāti. Par mūsu plenārsēdes darba kārtību vārds deputātam Dinevičam.

J.Dinevičs: Cienījamais priekšsēdētāj! Frakcija liek priekšā izskatīt šīsdienas plenārsēdē šādus jautājumus:

1) par Latvijas Republikas pilsoņa Roberta Mūrnieka bēru organizēšanu;

2) Latvijas Republikas Augstākās padomes paziņojums par tā saucamo Latvijas sabiedrības glābšanas komiteju;

3) Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmums "Par preses un informācijas grupas izveidošanu".

Priekšsēdētājs: Paldies. Vai ir kādi jautājumi vai citi priekšlikumi?

No zāles: Nav.

Priekšsēdētājs: Nav. Vai varam balsot? Lūdzu, izsakiet savu attieksmi pret piedāvāto darba kārtību. Lūdzu rezultātu. Par - 104, pret un atturas - nav. Paldies. Par pirmo jautājumu ziņo deputāte Buķele. Lūdzu.

E.Buķele: Kolēģi, man ir jāatvainojas, ka šis dokuments, pretēji mūsu parastajai pieņemtajai kārtībai, nav pavairots un jums izdalīts. Bet situācija ir ārkārtēja, un dokuments ir ļoti īss. Es ceru, ka jūs neiebildīsiet, ja es to nolasīšu.

"Sakarā ar to, ka PSRS Iekšlietu ministrijas sevišķo uzdevumu milicijas vienības bandītiskās rīcības rezultātā 1991.gada 16.janvārī tika nogalināts Roberts Mūrnieks, Latvijas Republikas Augstākā padome nolemj:

1. Izteikt līdzjūtību Roberta Mūrnieka piederīgajiem.

2. Izveidot komisiju Roberta Mūrnieka bēru organizēšanai šādā sastāvā: Ojārs Blumbergs, Latvijas Republikas Augstākās padomes deputāts, komisijas priekšsēdētājs; Uldis Pētersons, Latvijas Republikas satiksmes ministra vietnieks; Emerita Buķele, Latvijas Republikas Augstākās padomes deputāte; Jānis Pujats, prelāts, Rīgas dekāns; Alberts Auziņš, Arhitektūras un celtniecības ministrijas Komunālā departamenta direktors; Valdis Zeikats, Latvijas Republikas Ministru padomes valdības lietu ministra vietnieks; un Valdis Ziemelis, Latvijas Republikas Augstākās padomes lietu pārvaldnieka vietnieks."

Priekšsēdētājs: Paldies. Kolēģi, ja ir kādi papildinājumi, lūdzu. Es ierosinu nebalsot, bet piekrist un organizēt šīs komisijas darbu. Vai papildinājumu nav? Paldies.

Par Latvijas Republikas Augstākās padomes paziņojumu, kas ir otrais darba kārtības jautājums, izteiksies deputāts Endziņš.

A.Endziņš: Cienījamo priekšsēdētāj, cienījamie deputāti! Jūs zināt, ka pēdējā laikā mūsu politiskās dzīves praksē sāk izpausties tādas parādības kā dažāda veida glābšanas komitejas, kuru asiņainais raksturs jau ir izpaudies Lietuvas Republikā. Tagad mēs esam nostādīti fakta priekšā, ka arī Latvijas Republikā savu darbību ir uzsākusi analoģiska komiteja, kura ir deklarējusi kompartijas preses izdevumos un pa radio, kā arī nosūtījusi savus oficiālos dokumentus Ministru padomei un republikas Augstākajai padomei par varas pārņemšanu. Šinī sakarībā ierosinu Augstākajai padomei pieņemt paziņojumu. Tekstu jūs esat saņēmuši. Tā kā tajā ir izdarīti nelieli redakcionāli labojumi, tad es atļaušos šo tekstu nolasīt.

Priekšsēdētājs: Lūdzu.

A.Endziņš: Pirms teksta nolasīšanas gribētu vērst jūsu, kā arī televīzijas skatītāju uzmanību uz to, ka šī sabiedrības glābšanas komiteja deklarē, ka tā atbalsta PSRS Konstitūciju un ir par tās atjaunošanu Latvijas teritorijā, kā arī par Latvijas PSR Konstitūcijas atjaunošanu un par mūsu pieņemto likumu atcelšanu. Ja mēs mēģinātu analizēt šīs komitejas darbības atbilstību šīm spēkā esošās Konstitūcijas normām, tad redzētu, ka tā ir pretlikumīga. PSRS Konstitūcijas 2.pants jau parāda šīs komitejas antikonstitucionālo, pretlikumīgo darbību. Šī darbība neatbilst arī šīs Konstitūcijas 69.panta prasībām un satur bīstama valsts nozieguma pazīmes.

Un tagad atļaujiet nolasīt konkrēto paziņojumu.

"Latvijas Republikas Augstākā padome paziņo, ka LKP presē izplatītās tā saucamās Latvijas sabiedrības glābšanas komitejas paziņojums par varas pārņemšanu Latvijas Republikā vērsts uz iedzīvotāju dezinformēšanu un situācijas destabilizēšanu. Visas Latvijas Republikas valsts varas un pārvaldes iestādes turpina darbu Latvijas Republikas likumu ietvaros. Minētās "komitejas" paziņojums un darbība pārkāpj Latvijā spēkā esošās konstitucionālās normas un satur valsts nozieguma pazīmes. Latvijas Republikas ģenerālprokuroram uzdots izskatīt jautājumu par krimināllietas ierosināšanu."

Tāds ir šī paziņojuma teksts.

Priekšsēdētājs: Paldies. Vai ir kādi jautājumi attiecībā uz piedāvāto paziņojuma teksta projektu? Deputāt Cilinski, lūdzu, pie otrā mikrofona.

E.Cilinskis: Man ir divi redakcionāli labojumi. Pirmajā teikumā nevis "tā saucamās", bet "kādas Latvijas sabiedrības glābšanas komitejas". Un otrajā vietā, kur bija "komiteja" (pēdiņās), rakstīt nevis "minētās komitejas", bet "minētās sabiedriskās organizācijas paziņojums", tālāk kā tekstā.

A.Endziņš: Tie ir redakcionāli labojumi, bet, vai tie būtiski uzlabos tekstu, - par to es stipri šaubos. Taču lai deputāti izsaka savu viedokli.

Priekšsēdētājs: Kolēģi Cilinski, jūs uzstājat par balsošanu? Nē. Paldies. Vēl ir kādi priekšlikumi? Nav. Lūdzu, apsēdieties. Vai vajag reģistrēties? Vai ir nākuši klāt deputāti? Nav. Lūdzu, balsosim par šo paziņojuma projektu. Lūdzu rezultātu. Par - 102, pret - 2, atturas - nav. Paziņojums ir pieņemts.

Par preses un informācijas grupas izveidošanu ziņos deputāts Kinna.

J.Kinna: Tātad ir priekšlikums izveidot preses un informācijas grupu. Lai savlaicīgi un objektīvi informētu Latvijas iedzīvotājus par Latvijas Republikas Augstākās padomes darbu, Latvijas Republikas Augstākā padome nolemj izveidot preses un informācijas grupu šādā sastāvā: deputāts Jānis Škapars tiek rekomendēts par grupas vadītāju; grupas locekļi: deputāts Jānis Gavars, deputāts Jānis Krūmiņš, deputāts Jānis Lagzdiņš, deputāts Igors Movels un deputāts Druvis Skulte. Pēdējā laika informācijas pārbagātība pierāda to, ka šāda grupa ir nepieciešama, un es tāpēc aicinu lieki nedebatēt un pieņemt lēmumu par šādas grupas izveidošanu.

Priekšsēdētājs: Paldies. Ja kolēģiem ir kādi priekšlikumi, papildinājumi vai citi ierosinājumi vai kāds arī grib debatēs uzstāties, lūdzu, izsakieties neatkarīgi no Jāņa Kinnas uzaicinājuma. Paldies. Tādā gadījumā varam balsot par lēmuma projektu. Lūdzu rezultātu. Par - 98, pret - 3, atturas - 3. Lēmums ir pieņemts.

Darba kārtība ir izskatīta. Acīmredzot varam teikt paldies par šīs sēdes translāciju. Vai ir kādi paziņojumi?

J.Dinevičs: Neliels paziņojums. Kolēģi, tūlīt sekos Prezidija sēde, es lūdzu frakcijas locekļus palikt dažas minūtes, lai vienotos, kā mēs strādāsim šonakt un kāda būs mūsu turpmākā darba gaita.

Priekšsēdētājs: Paldies. Līdz ar to pie vadības pults nāk frakcijas vadība, jo turpinās darbs frakcijā.

(Sēdes stenogrammas beigas)

Otrdien, 27.februārī
08:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēde
08:30  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde
08:30  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Azerbaidžānas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Elnur Sultanov
12:00  Saeimas frakcijas JAUNĀ VIENOTĪBA priekšsēdētāja Edmunda Jurēvica tikšanās ar Nīderlandes Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Claudia Magdalena Njoo Pieterse
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
13:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijas sēde
13:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Spānijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Manuel Alhama Orenes
14:00  Saeimas Prezidija un parlamenta komisiju priekšsēdētāju tikšanās ar Saeimas un nevalstisko organizāciju foruma koordinējošās grupas dalībniekiem, kā arī atvērto durvju dienas dalībnieku pārstāvjiem
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
14:30  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēde
15:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde