1991.gada 9.janvāra sēdes stenogramma

Rīta sēde

*/ Šeit un turpmāk atzīme, ka sākas teksta tulkojums no krievu valodas; / - atzīme, ka tulkojums beidzas. Šīs sēdes materiālos - Jāņa Britāna tulkojums.

Sēdi vada Latvijas Republikas Augstākās padomes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Krastiņš.

Priekšsēdētājs: Cienījamie deputāti, ieņemiet vietas! Ir jau vairākas minūtes pāri desmitiem.

Godājamie kolēģi! Saskaņā ar mūsu vakardienas apstiprināto darba kārtību mums ir divi darba kārtības punkti. Pirmais - likumprojekts "Par Aizkraukles rajona pašvaldības reorganizāciju", un otrais darba kārtības jautājums - likumprojekts "Par Augstākās padomes kārtības rulli". Tos izskatīsim šādā secībā.

Taču, pirms mēs sākam darbu, es visiem godājamiem kolēģiem gribētu nodot sveicienu no Daiņa Īvāna, no Somijas, viņš tur aktīvi darbojas. Vakar ir bijusi liela preses konference ar vairāk nekā 100 žurnālistu piedalīšanos no daudzām pasaules valstīm. Pēc ziņām, ko man nodeva Dainis, vakar Zviedrijas Karalistes ārlietu ministrs izsauca pie sevis PSRS sūtni Zviedrijā un izteica viņam kategorisku protestu sakarā ar PSRS vadības un tās Bruņoto spēku aktivitātēm Baltijā. Arī citās valstīs notiek šādi procesi.

Un tagad, lūdzu, pie darba! Par darba kārtību, lūdzu, otrais mikrofons.

E.Cilinskis: Man būtu priekšlikums papildus ietvert šodienas darba kārtībā jautājumu, kuru mēs varētu izskatīt pēcpusdienā, piemēram, pulksten 15.00, sakarā ar preses izdevumu izplatīšanu Latvijas Republikā. Jo mēs zinām, ka Preses namā tagad drukā tikai komunistu presi, bet šī prese tiek izplatīta Preses apvienības kioskos un droši vien arī pa pastu, un tādēļ šā likumprojekta būtība ir uzdot Latvijas Republikas Ministru padomei pārtraukt šo preses izdevumu, kuri iespiesti tā saucamajā LKP CK izdevniecībā, izplatīšanu pa pastu un Preses apvienības kioskos.

Priekšsēdētājs: Paldies. Taču ir vajadzīgs lēmuma projekts, lai mēs to iekļautu.

E.Cilinskis: Projekts ir. Tas varētu tikt nodrukāts un izplatīts līdz pulksten 15.00.

Priekšsēdētājs: Paldies, par to mēs lemsim. Lūdzu, trešais mikrofons.

I.Ivanovs: */Es lūdzu iekļaut dienas kārtībā frakcijas "Līdztiesība" priekšlikumu par Ministru padomes lēmuma par cenu paaugstināšanu apturēšanu, kuru mēs iesniedzām vakar. Ja tas netiks iekļauts, frakcija "Līdztiesība" aizies no sesijas sēdes. Vēlētāji gaida signālu, manu telefona zvanu. Ja tas netiks iekļauts, viņi tūlīt būs šeit. Paldies./

Priekšsēdētājs: Godājamais deputāta kungs! Pirmkārt, es jums aizrādu par ultimatīvu prasību izvirzīšanu Augstākajai padomei. Es jums gribu atgādināt, ka te ir demokrātisks institūts, nevis tā vieta, kur izteikt ultimātus. Otrkārt, es ļoti nožēloju, ka jūs vakar nepiedalījāties plenārsēdē, kurā tika nolemts šo frakcijas "Līdztiesība" lēmumu nodot izskatīšanai komisijā, kā tas ir paredzēts, un pēc tam iesniegt izskatīšanai Augstākajā padomē. Lūdzu, pirmais mikrofons.

A.Vidavskis: */1991.gada ceturtajā janvārī notika Daugavpils pilsētas 160 uzņēmumu, organizāciju un iestāžu sapulce, kurā piedalījās 32 tūkstoši strādājošo pilsētnieku. Ar 97 procentiem balsu pieņemtajā rezolūcijā, kura man rokās, ir konkrēti priekšlikumi par iedzīvotāju sociālo aizsardzību pret nepamatoto cenu uzskrūvēšanu. Sapulces gaitā izskanēja daudzbalsīgas prasības valdībai demisionēt par tās prettautisko politiku, aicinājumi streikot. Pilsētas padome Daugavpils pilsētas deputātu vārdā steidzamības kārtā prasa izskatīt Daugavpils pilsētas iedzīvotāju prasības Latvijas Republikas Augstākās padomes sesijā./

Priekšsēdētājs: Paldies. Es ceru, ka šis dokuments arī rakstiski tiks iesniegts sekretariātā, ja gadījumā mēs nolemsim... Lūdzu, trešais mikrofons.

A.Aleksejevs: */Godāto pilsoni Krastiņ! Man jums ir jautājums. Sakiet, lūdzu, vai Preses apvienība ir, kā teikt, tautai piederoša organizācija vai organizācija, piederoša kādai partijai?/

Priekšsēdētājs: Es ļoti atvainojos, deputāt Aleksejev! Šeit nav tā vieta, kur mēs rīkosim jautājumu un atbilžu pusstundu. Šeit mēs apspriežam darba kārtību.

A.Aleksejevs: */Pateicos jums. Tad es gribu dienas kārtību papildināt ar jautājuma izskatīšanu par informācijas līdzekļu - radio un televīzijas - izmantošanu visu republikas iedzīvotāju interesēs. Lūdzu to iekļaut pēcpusdienas darba kārtībā./

Priekšsēdētājs: Jā, lūdzu, iesniedziet lēmuma projektu, tad mēs apspriedīsim tā iekļaušanu. Lūdzu, pirmais mikrofons.

P.Šapovālovs: */Godātais Krastiņa kungs! Tas, ka jūs nobalsojāt par to, lai frakcijas "Līdztiesība" lēmuma projektu nodotu komisijai, - tas bija vakar. Šodien mēs iesniedzam jaunu priekšlikumu: šodienas darba kārtībā iekļaut analoģisku lēmuma projektu. Un prasām par to nobalsot./

Priekšsēdētājs: Paldies. Lūdzu, otrais mikrofons.

G.Grūbe: Es gribu kolēģiem atkārtot to, ko teicu jau vakardien, frakcija "Līdztiesība" nav iesniegusi nevienu konkrētu materiālu izskatīšanai ne komisijā, ne arī Augstākajā padomē - ko tad darīt? Varbūt noraidīt? Es domāju, ka tā vienkārši ir provokācija. Manā skatījumā - noraidīt. Un tāda darbība nav konkrēta darbība, tāpēc vienkārši prasīt noraidīšanu. Bet šeit tomēr būtu lūgums iesniegt konkrētus materiālus, lai varētu izskatīt, ko darīt. Jo šī cenu pacelšana nenotiek tikai Latvijas Republikā vien, tā notiek visā PSRS. Un es domāju, ka deputāti vienkārši šeit veic demagoģisku darbību.

Priekšsēdētājs: Paldies. Mēs jau vakar par to runājām un nolēmām. Lūdzu, pirmais mikrofons.

V.Priščepovs: */Es atbalstu priekšlikumu, ko iesniedza frakcijas "Līdztiesība" deputāti, par cenu politikas iekļaušanu darba kārtībā šodien vai rīt, bet steidzīgi to apspriest detalizēti. To, kas notika vakardien, var salīdzināt ar kvēlojošu ogļu grābšanu baltos cimdos. Cilvēki nezina neko, vēlētāji prasa šo jautājumu pamatīgi noskaidrot./

Priekšsēdētājs: Paldies. Lūdzu, trešais mikrofons.

L.Kucāns: */Man rokās Lauceses pagasta iedzīvotāju, manu vēlētāju, aicinājums, kurā viņi prasa pārskatīt valdības un Augstākās padomes politiku cenu jautājumā. Arī es atbalstu Daugavpils pilsētas prasību jautājumu par cenu pārskatīšanu iekļaut darba kārtībā. Aicinājumu es nododu Prezidijam./

Priekšsēdētājs: Paldies, tikai, lūdzu, iesniedziet sekretariātā! Lūdzu, otrais mikrofons.

L.Kurdjumovs: */Es lūdzu atvainot mani par to, ka es atkal esmu pie mikrofona. Man jāatgādina, arī deputātam Grūbem, ka pagājusi jau nedēļa, kopš es iesniedzu konkrētus priekšlikumus apspriešanai Augstākajā padomē par kompensāciju izmaksāšanas organizēšanu. Līdz šim laikam mēs tos neesam izskatījuši ne kopumā, ne pa punktiem. Es lūdzu atbildēt, kā un kad tos izskatīsim, vai arī pasakiet iemeslus, kāpēc mani priekšlikumi atkal tiek noraidīti./

Priekšsēdētājs: Paldies. To mēs noskaidrosim, un jums, protams, tiks atbildēts. Lūdzu, pirmais mikrofons.

J.Škapars: Tas, ko ierosina daži frakcijas "Līdztiesība" deputāti, man nedaudz atgādina Lietuvas variāciju. Tas viss ir saistībā ar zināmām akcijām pie Augstākās padomes un bruņmašīnām un tamlīdzīgi. Tāpēc es vēlreiz aicinātu visus deputātus pieiet ļoti lietišķi šim ārkārtīgi sarežģītajam jautājumam. Cenu pacelšana notiek ne tikai Latvijā vien, tā notiek visā Savienībā. Tāpēc man būtu konkrēts priekšlikums šim jautājumam pieiet ļoti nopietni un iesniegt konkrētus priekšlikumus. Mēs aicinām frakciju "Līdztiesība" nākt klajā nevis ar ultimātiem, bet ar ļoti konkrētu priekšlikumu, izskatīt to ne tikai vienā komisijā vien, bet vairākās komisijās un nākamajā nedēļā sagatavot jautājumu Augstākajā padomē. Es tomēr ierosinu nākamnedēļ - vai nu otrdien, vai trešdien - izskatīt šo jautājumu ļoti nopietni Augstākajā padomē. Tas tik tiešām ir nopietns jautājums.

Priekšsēdētājs: Paldies. Lūdzu, trešais mikrofons.

J.Lagzdiņš: Piekrītot tam, ko teica kolēģis Škapars, ka jautājums ir ļoti nopietns, ka tā politiskais mērķis ir redzams un ka šis jautājums pēc būtības ir jāizskata šeit, Augstākajā padomē, es ierosinātu godātajiem kolēģiem padomāt par to, vai nebūtu lietderīgi šobrīd izveidot speciālu komisiju šā cenu jautājuma detalizētai, fundamentālai izstudēšanai, dokumenta pamatotības pārbaudei, lai beidzot būtu patiess atzinums par šīs cenu pacelšanas un kompensācijas sistēmas pamatotību.

Priekšsēdētājs: Lūdzu, otrais mikrofons.

A.Kiršteins: Cienījamie kolēģi! Es esmu ārkārtīgi nobažījies, ka šīs cenas būs jāceļ vēl vairāk. Un tāpēc, atbalstot gan kolēģi Škaparu, gan Lagzdiņu, es ierosinu ekonomiskās domas gigantiem no frakcijas "Līdztiesība" nākamnedēļ iesniegt savus konkrētos priekšlikumus, kā šīs cenas noturēt pašreizējā līmenī, ja vien frakcija "Līdztiesība" netaisās ēst šos "koka rubļus" un solidarizējoties gavēt kopā ar badacietējiem Krievijā. Paldies.

Priekšsēdētājs: Paldies. Lūdzu, trešais mikrofons.

J.Biezais: Par šo pašu tēmu. Es iepazinos ar īso un lakonisko frakcijas paziņojumu par cenām. Tur ir kāda detaļa. Kamēr valdība nebūs izstrādājusi indeksācijas programmu, varbūt tiks izmantots mūsu premjera neuzmanīgais izteiciens, ka ar to ir jānodarbojas arodbiedrībai. Taču indeksācijas jautājumus, kā man zināms, ministrija ļoti rūpīgi skatās, un te ir vismaz trīs indeksācijas mehānismi. Tie noteikti tiks laisti darbībā. Te varbūt trūkst vārda "programma", bet to jau iepriekš nevar paredzēt, kā kurš mehānisms darbosies. Taču pārējām prasībām nav nopietna pamata.

Es atvainojos, runājot par kolēģa Kurdjumova priekšlikumu, varu teikt, ka tas man ir zināms, un mums, vairākiem kolēģiem no Ekonomikas komisijas, tas atsevišķos punktos likās ļoti vērtīgs, kā vispār var skatīt cenu jautājumu, un mēs to skatīsim. Piemēram, projekta daļa par to, ka mēs, deputāti un valsts pārstāvji, kuri saņem lielāku algu, varētu no kompensācijas atteikties. Man šis priekšlikums liekas ļoti simpātisks.

Priekšsēdētājs: Paldies. Lūdzu, pirmais mikrofons.

V.Zatuliviters: */Es gribu ieteikt godātiem deputātiem un Prezidijam iepazīties ar divas nedēļas vecām mūsu sēžu stenogrammām. Tajās redzēsim, ka praktiski pirms katras plenārsēdes mūsu frakcija ir iesniegusi priekšlikumus, lai dienas kārtībā tiktu iekļauti jautājumi par cenu veidošanu. Mūsu priekšlikumi tiek ignorēti, es nezinu - kāpēc. Arī tagad, republikā valdot šādai situācijai, mūsu priekšlikumi tiek noraidīti. Man ir tāds viedoklis: ja Augstākā padome pretendē uz to, ka var saukties par augstāko valsts varas orgānu, tad tai ir pienākums šo jautājumu iekļaut darba kārtībā./

Priekšsēdētājs: Paldies. Lūdzu, otrais mikrofons. Deputāti, lūdzu, klusāk, visas diskusijas izvērsiet pie mikrofoniem, nevis zālē!

O.Kehris: Cienījamie kolēģi! Es gribētu informēt, ka jautājumu par cenām mēs esam iekļāvuši rīt pulksten 10.30 mūsu Ekonomikas un Tirdzniecības un pakalpojumu komisijas kopējās sēdes darba kārtībā. Mēs gatavojamies izskatīt visus deputātu iesniegtos materiālus, noklausīties valdības informāciju un īpaši izskatīt jautājumu par paredzamo indeksāciju un par kompensācijas mehānisma realizēšanu. Vēl es gribētu teikt, ka nekādus citus materiālus no cienījamajiem kolēģiem, ekonomistiem no pretējās frakcijas, arī komisijas sēdēs mēs neesam saņēmuši, kuri nebūtu iesniegti šeit, sesijā. Tie pašlaik ir bijuši tikai aicinājumi šeit, sesijā. Tādēļ es uzskatu, ka izvirzīt nesagatavotu, kaut arī ļoti svarīgu jautājumu sesijā bez tā izskatīšanas komisijās nebūtu lietderīgi un nebūtu lietderīgi to šodien iekļaut darba kārtībā. Paldies.

Priekšsēdētājs: Godājamie kolēģi! Tagad vārds Augstākās padomes priekšsēdētājam Gorbunova kungam, un pēc tam turpināsim pēc kārtas izteikties pie mikrofoniem. Es lūdzu zālē ievērot klusumu! Deputāt Šapovālov, te ir Augstākās padomes plenārsēžu zāle, nevis iela... Man jums ir jāaizrāda, ka jūsu rīcība ir necienīga.

Lūdzu, Gorbunova kungs!

A.Gorbunovs: Godātie kolēģi! Mēs visi ļoti labi saprotam, ka cenu jautājums pašlaik tiešām ir pats sāpīgākais jautājums varbūt ne tikai mūsu praktiskajā ekonomiskajā darbībā, bet arī politiskajā darbībā. Un tā vai citādi parlamentam būs jāizsaka sava attieksme pret šo jautājumu. Es ļoti labi saprotu, un, man liekas, visi to saprot, arī frakcija "Līdztiesība" saprot, ka valdībai bija jāļauj rīkoties un lemt, tai bija jābūt brīvām rokām, lai tā varētu veikt savus pasākumus, ko bija iecerējusi. Tā šos pasākumus ir veikusi. Tagad mums sākas šī konfrontācija.

Kāda būs mūsu attieksme? Es vēlreiz gribu pateikt, ka mēs nevarēsim izvairīties no šā jautājuma detalizētas apspriešanas. Es ierosinātu šādu priekšlikumu: tūlīt iekļaut darba kārtībā šo jautājumu, bet pārtraukt plenārsēdes darbu un tālāk darbu turpināt komisijās, kamēr komisijām būs savs konkrēts slēdziens, vai arī izmantot Lagzdiņa kunga ieteikto variantu - izveidot speciālu komisiju un tikai tad atgriezties plenārsēdē un strādāt, jo citādi mēs tagad sāksim nevajadzīgu konfrontāciju, taču tik un tā mums visiem kopā būs jādod atbilde uz šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs: Paldies. Lūdzu, trešais mikrofons.

S.Beskrovnovs: */Godātie deputāti! Mēs šodien esam nonākuši tādā situācijā, uz kādu praktiski virzīja Augstākās padomes darba loģika. Vissvarīgāko jautājumu mēs apspriedām aiz slēgtām durvīm, iedzīvotājus praktiski neinformējot, un tas, ka arī šodien mums nav tiešās translācijas, to vēlreiz pasvītro. Paradoksāli skan to deputātu priekšlikumi, kuri aicina mūs strādāt komisijās, detalizēti izstudēt jautājumu pēc tam, kad tas jau realizēts, praktiski īstenots.
Mēs uzskatām, ka komisijās būs iespējams šo jautājumu apspriest tikai pēc tam, kad konkrēti būs izskatīts frakcijas "Līdztiesība" priekšlikums. Tas noņems spriedzi sabiedrībā. Tur precīzi un skaidri rakstīts: apturēt lēmuma Nr.237 darbību. Pēc tam, nomierinājuši sabiedrību, mēs varam strādāt komisijās. Droši vien citu kompromisu šodien panākt ir sarežģīti un pat neiespējami./

Priekšsēdētājs: Lūdzu, trešais mikrofons.

A.Kodoliņš: Es gribu teikt cienījamiem kolēģiem arī no pretējās frakcijas, ka mēs praktiski jau esam akceptējuši valdības cenu politiku. Tad mēs pieņēmām budžetu, un es gribu teikt, ka katrs cilvēks, kas kaut ko saprot no ekonomikas, redzēja, ka tur ir ielikta cenu politika. Tur bija skaidrs, ka pagājušajā gadā cenu kompensācija bija divarpus miljardi, pašlaik sakarā ar šīm kompensācijām zināmām iedzīvotāju kategorijām ir paredzēti 700 miljoni. Tāpēc, manuprāt, pateikt, ka šis pacēlums kādam cilvēkam ir uzkritis kā sniegs uz galvas, un teikt, ka mūsu pretējā frakcija nav zinājusi par cenām, ir pilnīgi nepareizi. Es uzskatu, ka pašlaik tie ir demagoģiski apgalvojumi. Apspriežot projektu, es, piemēram, ļoti daudz runāju tieši par šo aspektu, un tāpēc uzskatu, ka jautājums nav negaidīts un jautājums var tikt risināts tikai konkrēti un tieši komisijās. Plenārsēdē mēs tikai politiski mītiņosim.

Priekšsēdētājs: Paldies. Es tomēr lūgšu kolēģus izteikties ļoti precīzi, jo mēs sākam atkārtoties. Pie tam ļoti būtiski. Lūdzu, trešais mikrofons. Lūdzu klusumu zālē!

J.Freimanis: Kolēģi! Man būtu konstruktīvs priekšlikums šīs diskusijas neturpināt. Taču es gribētu, lai mēs visi varētu pievienoties dažiem iepriekšējiem izteikumiem un nekavējoties nodibināt komisiju, teiksim, sešu cilvēku sastāvā, obligāti iekļaujot tajā ievērojamus ekonomistus no pretējās frakcijas, un šo jautājumu konkrēti un bez populisma apspriest. Tas būtu pirmais.

Un otrais jautājums. Kolēģi, mēs šodien nedrīkstam to atlikt! Mēs katru dienu izsaucam Godmani un liekam, lai viņš skaidro, bet paši neklausāmies, ko viņš mums stāsta. Vakar Godmanis stāstīja par šo situāciju, vakar televīzijā bija runa par indeksāciju, bet mēs gribam tikai atgriezties atpakaļ. Daži kolēģi vēlas atgriezties Lietuvas situācijā. Cita mērķa šeit nav, tā ka lūdzu apspriest manu priekšlikumu un izveidot šo komisiju sešu cilvēku sastāvā.

Priekšsēdētājs: Godājamie kolēģi! Es domāju, ka tie, kuri stāv pie mikrofoniem, vēl varētu izteikties, bet tad mums tiešām būtu jāpārtrauc. Ir vienpadsmit runātāji; no tiem, kā esmu saskaitījis, astoņiem bija pilnīgi analoģiskas uzstāšanās. Lūdzu, otrais mikrofons.

J.Dobelis: Vispirms es gribētu atbildēt cienījamajam Beskrovnovam, kurš mēnešiem ilgi šeit plenārsēdēs vispār nav rādījies. Liels paldies, ka viņš ir ieradies... Es esmu kategoriski pret jelkāda lēmuma atcelšanu. Lēmums ir pieņemts, un šim lēmumam ir jādarbojas. Tas ir pirmais.

Un otrais. Mēs turpināsim savu darbu plenārsēdē, un nekas nedrīkst mums traucēt strādāt šeit, plenārsēdē. Visi šie ieteikumi pārtraukt mūsu darbu ir vienkārši politiska demagoģija, nekas cits.

Trešais. Lai mēs varētu turpināt šā jautājuma risināšanu, kuru, kā jūs dzirdējāt, jau risina Ekonomikas komisija un Tirdzniecības un pakalpojumu komisija, mēs varam pastiprināt šo darbu un tiešām nodibināt vēl vienu komisiju, kura ciešā sadarbībā ar Ekonomikas un Tirdzniecības un pakalpojumu komisiju turpinātu šo darbu, bet ārpus plenārsēdes.

Priekšsēdētājs: Lūdzu, pirmais mikrofons.

V.Eglājs: Es tomēr ierosinātu šodien apspriest kārtības rulli un ievērot arī to, kas mums ir pieņemts, proti, ievērot lēmumu izskatīšanas kārtību, jo pašreiz ir tāda situācija, ka frakcijas "Līdztiesība" iesniegto lēmumu var vienīgi likt uz balsošanu, jo šeit vairs nav ko spriest. Tajā nav nekā konstruktīva, un var balsot, kas ir par tā atcelšanu, apturēšanu un kas ir pret to. Tādēļ es ierosinātu pret to izturēties nopietni. Šo jautājumu paralēli varētu apspriest ieinteresētās grupas - Ekonomikas un Tirdzniecības un pakalpojumu komisija, bet pārējie tomēr varētu strādāt šeit un apspriest mūsu kārtības rulli, kas ir nepieciešams.

Priekšsēdētājs: Paldies. Lūdzu, pirmais mikrofons. Mūsu debates noslēdz deputāts Dinevičs, un, kā es teicu, tad mums ir jābalso, jo mēs bijām norunājuši, ka runā tikai tie, kuri jau ir pie mikrofoniem. Lūdzu, deputāte Albertiņa!

S.Albertiņa: Godātie kolēģi! Man ir tāds priekšlikums: mēs šodien varētu pieņemt mūsu priekšsēdētāja Gorbunova priekšlikumu, tātad sanākt kopā komisijās un formulēt savu komisiju viedokli, kas, manuprāt, būtu ļoti normāli, jo, protams, mūsu komisijai ir savs viedoklis, vēl jo vairāk tādēļ, ka mēs šajā komisijā esam divas sievietes. Varbūt godātie kolēģi no "Līdztiesības" tagad būtu ar mieru paklausīties? Es pagaidīšu, kamēr kungs beigs kliegt... Mūsu komisijā ir divas sievietes, un es domāju, ka mums varētu būt ļoti konkrēts viedoklis par cenu jautājumu. Bez tam arī es pa šīm dienām esmu izdarījusi pamatīgu aptauju Pārogres 157.apgabalā un Ogres rajona padomē, tā ka es šo to zinu. Ja gadījumā kolēģi varbūt nebūs ar mieru rīkot visu komisiju sēdes, tad arī es atbalstītu apspriedes frakcijā. Paldies.

Priekšsēdētājs: Paldies. Lūdzu, otrais mikrofons.

J.Drobots: */Es gribu atgādināt mūsu kolēģiem, ka neviens no mūsu frakcijas nav uzstājies pret to, lai pārskatītu cenu politiku. Jautājuma būtība slēpjas tur, kādā mērogā pārskatīt cenas. Tās var pacelt par 10, par 50 procentiem, var divas trīs reizes, var desmitkārt. Es zinu: ja Itālijā cenas paceltos par 10 procentiem, tur būtu liela viļņošanās. Mums cenas paceltas trīskārt un pieckārt. Tā ir tikai pirmā cenu celšana. Es piekrītu otrās frakcijas daudzo deputātu, kā arī Anatolija Gorbunova priekšlikumam par to, ka šis jautājums jāapspriež kā komisijās, tā plenārsēdēs. Taču pirms šī jautājuma apspriešanas komisijās jāpieņem lēmums par cenu atcelšanu, tā kā tās jau nedarbojas. Visi runātāji no pretējās frakcijas apgalvoja, ka jautājums nav sagatavots. Tas liecina, ka valdība jaunās cenas ir ieviesusi nepārdomāti, neizsverot visus pasākumus, kā šeit tas tika apgalvots. Augstākajā padomē jautājums līdz šim laikam nav sagatavots, bet cenas jau uzliktas./

Priekšsēdētājs: Lūdzu, trešais mikrofons. Un debates noslēgs Dinevičs.

A.Providenko: */Vakar frakcijas "Līdztiesība" vadītāja Dīmaņa runā tika izklāstīta frakcijas "Līdztiesība" pozīcija. Kāpēc mēs pieprasām to iekļaut dienas kārtībā? Iespējams, šodien to daudzi jau aizmirsuši, es pāris vārdos to gribu atgādināt. Runa ir par to, ka mēs, Augstākā padome, izsakām savu piekrišanu vai noliegumu valdības cenu politikai. Ja mēs vēlamies valdību atstāt viens pret vienu ar tautu, tad tas mums skaidri jāpasaka šeit, Augstākās padomes sesijā.

Un otrais. Acīmredzot tas ir ekonomiski pierādīts, ka Ministru padome patiesībā ir uzlikusi sev daļu likumdošanas funkciju, tas ir, paplašinājusi savas pilnvaras, un tas mums šeit ir jāapspriež. Tāpēc ka cenu politikā valdība ir ielikusi arī nodokļu politiku, kas ir saistīta ar budžetu. Par to vakar runāja frakcijas vadītājs. Un šo jautājumu mēs nevaram izskatīt līdz tam laikam, kamēr netiks atcelts Latvijas Republikas valdības nelikumīgi pieņemtais lēmums par cenām./

Priekšsēdētājs: Paldies. Mūsu debates par darba kārtību noslēdz Dineviča kungs pie pirmā mikrofona.

J.Dinevičs: Cienījamie kolēģi! Katrā ziņā šeit izvirzīt jautājumus par to, ko kurš atbalsta, kas ir likumīgs vai kas nav likumīgs, nav vērts. Ir saņemts pāri par miljonu parakstu Augstākās padomes un valdības atbalstam, lai frakcijas ar to rēķinātos. Lai izkļūtu no šīs konkrētās, sarežģītās diskusijas jautājumā par mūsu darba kārtību, es aicinu noturēt frakciju sēdes un apmēram pēc stundas, kad katra frakcija savā lokā būs izdiskutējusi savu nostāju, mēs varam atgriezties zālē, lai pabeigtu mūsu šīsdienas darba kārtību.

Priekšsēdētājs: Paldies. Vēlreiz vēlas uzstāties Augstākās padomes priekšsēdētājs Gorbunova kungs.

A.Gorbunovs: Kolēģi! Pirms frakcijas sāk savu darbu, ja tāds lēmums jautājumā par cenām tiks pieņemts, es vēlreiz gribētu vērst jūsu vērību uz šādu momentu - arī frakcijas "Līdztiesība" deputātus, ja viņi tiešām šajā atbildīgajā momentā grib nodarboties nevis ar politikānismu, bet grib nodarboties ar praktisku rīcību, lai izkļūtu no šīs situācijas. Tātad ir iesniegts lēmuma projekts, vakar es šeit runāju par šo lēmuma projektu un pats to piedāvāju. Šeit bija klāt Dīmanis, un viņš necēla iebildumus. Es vakar teicu, ka šo jautājumu tūlīt jāsāk apspriest komisijās. Un tiešām, ja jūs gribat šo lietu risināt konstruktīvi, ja jūs paši sakāt, ka jautājums ir sarežģīts, tad tāpēc sāksim balsot tūlīt. Jums ir vajadzīgs tikai fakts, ka nobalso pret. Es piedāvātu ko citu: nobalsot šo jautājumu, iekļaut to darba kārtībā un sākt tiešām strādāt komisijās. Turklāt vajadzētu noteikt termiņu, jo tik un tā mēs nekur no tā neizvairīsimies. Neatkarīgi no tā, vai tā būs puse dienas vai visa diena, ko gan jums dod šis laiks? Neko nedos. Tāpat kā mums visiem diena it neko nedod. Bet tā mums dos vismaz kaut cik skaidru prātu. No kā tad šis skaidrais prāts rodas? Tas rodas tad, kad mēs strādājam komisijās, nevis tad, kad stāvam pie šiem mikrofoniem un viens otru apmētājam ar epitetiem, argumentiem un pretargumentiem.

Tāpēc es ļoti lūdzu nobalsot par to, lai šo jautājumu iekļautu dienas darba kārtībā, lai tūlīt varētu sākt darboties komisijās. Ja ir vajadzīga vēl kāda speciāla komisija - lūdzu, bet, manuprāt, katra komisija var formulēt savu attieksmi, un mums tik un tā vai nu pēc pusdienas, vai pēc dienas, vai pēc divām dienām būs jāpasaka sava attieksme republikai. Bet tad šī attieksme tiks izteikta nevis šajā cīņā pie šiem mikrofoniem, bet tiks nopietni izsvērta, lai gan mēs neiztiksim bez demonstrācijām, mēs neiztiksim arī bez pretdarbības. Bet tad parlaments vismaz būs savu uzdevumu augstumos, tas izteiks savus argumentus ļoti konkrēti un labi formulētus.

Priekšsēdētājs: Paldies. Jūs runāsit frakcijas vārdā, kā es saprotu? Lūdzu, pirmais mikrofons.

J.Dinevičs: Cienījamie kolēģi! Priekšsēdētāja priekšlikums izslēdz nepieciešamību pēc frakcijas sēdes, tāpēc es aicinu pirms tam nobalsot, vai mums būs šī frakcijas sēde vai nebūs.

Priekšsēdētājs: Jā, protams, mēs visi balsosim. Tātad, ņemot vērā atkārtotās uzstāšanās, mēs šodien esam noklausījušies kopā 20 deputātu priekšlikumus, bet tie ir visai vienveidīgi.

Godājamie kolēģi! Es domāju, ka mēs varētu nomierināties, ja sākumā reģistrētos. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu godājamos kolēģus reģistrēties, jo mums uzreiz būs jābalso. Paldies. Lūdzu rezultātu. Ir reģistrējušies 149 deputāti.

Godājamie deputāti, tātad mums sākumā būtu jābalso par kardinālākajiem jautājumiem un pēc tam atkal par atsevišķiem darba kārtības punktiem. Ir divi šādi priekšlikumi: viskardinālākie ierosinājumi ir - tagad neturpināt darbu plenārsēdē. Taču ir divas nianses: deputāts Dinevičs piedāvā pirms balsošanas par darba kārtību un veidu noturēt frakcijas sēdes un pēc tam atgriezties šeit, plenārsēdē, jau ar vienotu frakciju viedokli par to, kādā kārtībā ir jāietver šie punkti un kādā veidā tas notiek. Otrs radikālākais piedāvājums bija deputāta Anatolija Gorbunova priekšlikums par šā cenu jautājuma iekļaušanu darba kārtībā un pārtraukt darbu plenārsēdē, bet turpināt to komisijā, papildus izlemjot, vai ar to nodarbosies jau esošā Ekonomikas komisija un Tirdzniecības un pakalpojumu komisija kopējā darbā, vai tiks radīta speciāla jauna komisija. Gorbunova kungs mani labo, ka viņš neizslēdz frakcijas sēdi pirms nobalsošanas par šiem jautājumiem.

Lūdzu, trešais mikrofons.

A.Providenko: */Deputātiem bija arī trešais priekšlikums: likt uz balsošanu jautājumu par lēmuma pieņemšanu par apturēšanu.../

Priekšsēdētājs: Es ļoti atvainojos, tas ir cits...

A.Providenko: */Tāds priekšlikums bija. Jūsu pienākums ir likt to.../

Priekšsēdētājs: Es ļoti atvainojos, tas ir cits jautājums, mēs sākumā lemjam vispār par to, kādā veidā un kad mēs balsosim par darba kārtību, vai kādu jautājumu iekļaut darba kārtībā... Tā ka vai nu bijis nekvalitatīvs tulkojums, vai kaut kas nav saprasts.

Godājamie kolēģi! Man liekas, ka ir skaidrs, un mums sākumā ir jānobalso, vai mēs turpinām darbu šeit vai turpinām darbu frakcijas sēdē.

No zāles: */Par procedūru.../

Priekšsēdētājs: Jā, lūdzu, pirmais mikrofons.

V.Zatuliviters: */Es domāju, ka sēdes priekšsēdētājs pieļauj zināmu jucekli. Vispirms tomēr bija priekšlikums par jautājuma par cenu veidošanu iekļaušanu dienas kārtībā, bet pēc tam nāca godātā Gorbunova kunga priekšlikums. Es lūdzu šādā secībā par jautājumiem nobalsot./

Priekšsēdētājs: Ja kolēģis Zatuliviters būtu konsekvents, viņš atcerētos, ka pirmais priekšlikums bija deputāta Cilinska priekšlikums par aizliegumu pārdot kompartijas presi Rīgā, bet mēs arī to neliekam uz balsošanu, tātad pirmais radikālākais priekšlikums... Es atvainojos, Dineviča kungs, varbūt pietiks? Lūdzu balsošanas režīmu. Mani labo, ka man esot obligāti jādod vārds Dineviča kungam kā frakcijas vadītājam. Lūdzu, pirmais mikrofons.

J.Dinevičs: Es gribētu atgādināt cienījamam Krastiņa kungam, ka saskaņā ar mūsu darbības nolikumu - pretēji tam, ko piedāvā mūsu kolēģi, - frakcijai ir tiesības pieprasīt pārtraukumu jebkurā situācijā.

Priekšsēdētājs: Paldies. Tad šoreiz jūs formulējāt to, ka jūs pieprasāt pārtraukumu frakcijas sēdei? Paldies. Uz cik ilgu laiku?

J.Dinevičs: Mēs gribētu frakcijas sēdi pusotru stundu.

Priekšsēdētājs: Paldies...

J.Dinevičs: Līdz pulksten divpadsmitiem.

Priekšsēdētājs: Tā, godājamie kolēģi, tā kā mums ir... Es domāju, ka šeit viss ir skaidrs - frakcija pieprasa šo frakcijas sēdi, un balsošana nav nepieciešama. Līdz ar to līdz pulksten 12.15 būs sēdes pārtraukums.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas Augstākās padomes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Krastiņš.

Priekšsēdētājs: Godājamie kolēģi! Ieņemiet, lūdzu, savas vietas, lai turpinātu darbu plenārsēdē.

Godājamie kolēģi! Pēc Latvijas Tautas frontes frakcijas pieprasījuma notika Tautas frontes frakcijas sēde. Par frakcijas "Līdztiesība" sēdi mums nav informācijas, bet, lai mēs konstruktīvi varētu virzīt uz priekšu savu darbu, es gribētu dot vārdu frakciju priekšsēdētājiem, kas frakciju vārdā izteiktu savus priekšlikumus par tālāko plenārsēdes darbu. Un tad mēs varētu arī nobalsot, kā turpmāk strādāt. Lūdzu, vārds Dineviča kungam pie pirmā mikrofona, lai viņš izteiktu Tautas frontes frakcijas viedokli. Pēc tam, lūdzu, gatavoties Dīmaņa kungu.

J.Dinevičs: Cienījamie kolēģi! Es varbūt atļaušos mazliet garāku šo uzrunu. Mums visiem ir skaidrs, ka šeit pamatā ir ne tik daudz ekonomiskas, cik politiskas problēmas. Un tāpēc varbūt tie risinājumi, kurus pašreiz piedāvā Tautas frontes frakcija, ir gan ekonomiski, gan arī pietiekami politiski.

Mēs uzskatām, ka jautājums par šo cenu politiku, par kompensācijas mehānisma pilnveidošanu ir ļoti aktuāls, un tāpēc frakcija aicina šodien Augstāko padomi nobalsot, lai to kā ļoti steidzamu un neatliekamu jautājumu ietvertu Augstākās padomes nākamnedēļas darba kārtībā, tas ir, otrdien vai trešdien. Kā ļoti steidzamu un neatliekamu jautājumu.

Taču, lai varētu šo problēmu risināt konstruktīvi, tā ir attiecīgi jāsagatavo. Šādā nolūkā Tautas frontes frakcija ierosina izveidot ārkārtēju apvienoto komisiju. Tās būtu Ekonomikas komisija un Tirdzniecības un pakalpojumu komisija, kuras apkopotu visus rezultātus, lai varētu tos darīt zināmus Augstākajai padomei. Visas pastāvīgās komisijas, iegūstot nepieciešamo informāciju, pašas izvērtēs šo situāciju un tad sniegs savus priekšlikumus šīm divām apvienotajām komisijām, kuras gatavos konkrētos priekšlikumus Augstākās padomes sesijai. Mēs pat ierosinām arī konkrētu formulējumu, ar kuru šis jautājums varētu tikt iekļauts Augstākās padomes darba kārtībā. Un šis formulējums būtu šāds: "Par ārkārtējiem pasākumiem cenu politikas un kompensācijas mehānisma pilnveidošanai".

Tautas frontes frakcija uzskata, ka pašreizējā brīdī nav nepieciešams apturēt to pasākumu darbību, kurus ir pieņēmusi Ministru padome. Mēs strādāsim, mēs izvērtēsim, varbūt mēs valdībai kaut ko ieteiksim, un varbūt arī valdība būs izdarījusi nedaudz citus secinājumus, tomēr tas viss būs pilnveidošanas darbs, un mēs neuzskatām, ka pašreiz būtu kaut kas jāatceļ. Mēs piedāvājam šīsdienas darba gaitai šādu kārtību: pašreiz mēs beigsim - izdiskutēsim visas šīs problēmas, kas saistītas ar mūsu darba kārtību, un pēc tam, ja mēs par to nobalsosim, izveidosim šādu komisiju; tad šī apvienotā komisija dosies projām un jau šodien sāks strādāt, gatavojot materiālus nākamajai plenārsēdei, kas notiks otrdien vai trešdien. Paldies, kolēģi!

Priekšsēdētājs: Paldies. Lūdzu, vārds deputātam Dīmanim, frakcijas "Līdztiesība" priekšsēdētājam. Pēc tam debatēs ir pieteicies deputāts Aleksejevs kā neatkarīgais deputāts, lai sniegtu paziņojumu.

S.Dīmanis: Cienījamie kolēģi! Frakcijas lēmums ir šāds: Ministru padomes lēmums par cenām ir jāaptur. Tā ir tīri ekonomiska problēma, kura pārvēršas politikā, un par to liecina notikumi Lietuvā. Jūsu noraidošā attieksme pret mūsu frakciju manī izraisa izbrīnu. Jo, ja mēs vakar nebūtu aizgājuši, tad varbūt šodien pie jums ienāktu, kā tas bija Lietuvā. Tāpēc, es domāju, jums mūsu frakcija ir jāuzskata kā zināms stabilizējošs moments, un, lūdzu, strādāsim kopā! Tieši tāpēc, es uzsveru vēlreiz, Ministru padomes lēmums ir jāaptur un jāizveido saskaņošanas komisija uz paritātes principa pamata. Tas nozīmē, ka no divām frakcijām vienādā skaitā jāizvirza pārstāvji - un tieši tie deputāti, kurus frakcija uzskatīs par vajadzīgu iekļaut šajā komisijā. Lēmuma izspriešana visās niansēs, detaļās, skaitļos ir jāatstāj nevis komisijām, bet frakcijām. Tātad visai jautājuma analīzei ir jānotiek frakcijās, un tad saskaņošanas komisijā tiks apspriesti attiecīgie rezultāti. Ja mēs to paspēsim izdarīt šīs nedēļas beigās, tad tiešām būtu ļoti lietderīgi saskaņošanas komisijas darba rezultātus izskatīt otrdien.

Runa nav par to, vai celt vai necelt cenas. Runa ir par to, kā nodrošināt iedzīvotāju dzīves līmeni, kā nodrošināt sociālās garantijas. Šeit varētu būt dažādi risinājumi - gan lēmumu atcelšana, gan cenu pieauguma procentu samazināšana, gan kompensācijas paaugstināšana, gan darba algu indeksācija un tā tālāk. Es domāju, ka saskaņošanas komisijā jābūt speciālistiem, kas visus šos jautājumus varētu apskatīt. Šodien frakcija ir ielūgusi pie sevis Ministru padomes priekšsēdētāju, lai izteiktu viņam savas domas šajā sakarībā, jo vakardienas apspriede bija ļoti pliekana, mēs nevarējām izteikt savas domas, un arī viņa atbildes mūs neapmierināja, tāpēc šodien mēs ar viņu tiekamies un rīt būsim gatavi darboties saskaņošanas komisijā. Paldies.

Priekšsēdētājs: Paldies. Lūdzu vārds paziņojumam deputātam Aleksejevam kā neatkarīgajam deputātam.

A.Aleksejevs: */Cienījamie biedri! Es šodien atgriežos 27.jūlijā, kad mēs šeit izskatījām Godmaņa kunga valdības programmu. Un, par nožēlu, man jāatceras sava šeit teiktā frāze: "Valdībai, kas piedāvā tādu programmu, jādemisionē." Todien un tajā laikā tāds paziņojums vairākuma vidū radīja aizdomas par manu radikālismu. Šodien mūsu tauta, republikas tauta ir vienoti valdības darbības vērtējumā. Mēs vairs nevaram noslēpt, ka šodienas politikas rezultāti ir ne tikai valdības, bet arī deputātu vairākuma darbības rezultāti, kuri vismaz divreiz ir tikušies ar premjerministru, izskatījuši viņa programmu un atbalstījuši to. Tāpēc atbildība par radušos situāciju nu jānes ne tikai valdībai, bet arī vairākuma frakcijas deputātiem.

No otras puses, vakar premjerministrs Godmaņa kungs teica, ka valdība pilnā mērā nekontrolē cenas, tas ir, to, ka parādījusies torte par 30 rubļiem, gaļa par 20 rubļiem, un Dievs to zina, kas vēl var parādīties. Vakar Latvijas televīzijā varējām redzēt, ka pircējiem tiek piedāvāta kā augstākās kategorijas gaļa, kura jāpārdod pavisam citā kategorijā. Es šos piemērus nosaucu tādēļ, lai parādītu, ka valdība nekontrolē situāciju cenu jomā, no kā cieš darbaļaudis. Tāpēc jaunās cenas nekavējoties jāatsauc līdz tam laikam, kamēr komisija izstrādās vienotu pieeju, kamēr valdība pārņems savā kontrolē ne tikai cenu politiku, bet arī šīs politikas izpildi, kamēr nebūs publicēts dokuments par kompensāciju. Bet jūs atcerieties, ka šeit, no šīs tribīnes, cienījamais finansu ministra vietnieks apgalvoja, ka instrukcija par kompensācijām vēl nav pat uzrakstīta.

Šādos apstākļos cenu paaugstināšana ir tīša darbaļaužu interešu neievērošana, tāpēc es vēlreiz prasu, lai cenas tiktu iesaldētas līdz visu šo jautājumu atrisināšanai. Paldies./

Priekšsēdētājs: Lūdzu, vai vairāk neatkarīgo deputātu mums nav? Mēs nolēmām, ka izskatīsim frakciju priekšlikumus. Arī neatkarīgajiem deputātiem ir vienlīdzīgas tiesības izteikties paralēli frakcijām. Tātad mums atliks tikai izlemt, kādā veidā mēs strādāsim turpmāk. Lūdzu, reģistrēsimies. Rezultātu! Ir reģistrējušies 143 deputāti.

Un tagad mums būtu jāizlemj par savu tālāko šīsdienas darba kārtību un arī par visu tālāko darbību. Kā es esmu pierakstījis, būtībā ir divi priekšlikumi. Tātad Tautas frontes frakcijas priekšlikums ir iekļaut nākamās nedēļas plenārsēdes darba kārtībā kā sevišķi steidzamu un izskatāmu jautājumu par šo cenu politiku, cenu regulāciju, kompensāciju un indeksāciju visā kopumā. Precīzu formulējumu varbūt mums dod Dineviča kungs. Un formulējums ir šāds: "Iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā steidzamu plenārsēdē jautājumu par ārkārtējiem pasākumiem cenu politikas un kompensācijas mehānisma pilnveidošanai." Un vienlaikus apvienotajai Ekonomikas un Tirdzniecības un pakalpojumu komisijai līdz šā jautājuma izskatīšanai plenārsēdē izstrādāt priekšlikumus plenārsēdei par mūsu iespējamajiem lēmumiem šajā jautājumā. Komisija sāk darbu nekavējoties, bet plenārsēde turpinās tālāk par mūsu darba kārtību.

Otrais priekšlikums bija frakcijas "Līdztiesība" priekšlikums - iekļaut darba kārtībā un izskatīt lēmumu par Ministru padomes lēmuma "Par cenu paaugstināšanu" apturēšanu un tālākajā gaitā izveidot komisiju, bet tikai pēc citiem principiem, tas ir, saskaņošanas komisiju, kurā vienādā skaitā būtu pārstāvēti frakcijas "Līdztiesība" un Latvijas Tautas frontes frakcijas pārstāvji, kuriem šie paši jautājumi būtu jāizskata, vienīgi ar to atšķirību, ka darba kārtībā šis jautājums par cenām, kompensācijām un indeksācijām ir jāizskata šīs darba nedēļas beigās. Es saprotu, tā laikam varētu būt piektdiena.

Neatkarīgais deputāts Aleksejevs piedāvāja, kā es sapratu, iekļaut darba kārtībā jautājumu par cenu iesaldēšanu, jo bija šis termins: */"iesaldēt cenas"/, turklāt tādā līmenī, kādā tās ir šodien - 9.janvārī. Bez tam viņš informēja, ka uztur spēkā ierosinājumu par valdības demisiju.

A.Aleksejevs: */Man paskaidrojums, lūdzu!/

Priekšsēdētājs: Tā jūs formulējāt savā paziņojumā...

A.Aleksejevs: */Paskaidroju. Es teicu, iesaldēt cenas tādā līmenī, kādā tās bija līdz.../

Priekšsēdētājs: Es ļoti atvainojos, Aleksejeva kungs, kad jūs paņemsit stenogrammu, jūs izlasīsit jūsu...

A.Aleksejevs: */Ja es neprecīzi izteicu savu domu, tad lūdzu piedošanu. Es, protams, saprotu, ka jums otrais variants ir patīkamāks, jo to bēdas, par kuriem mēs rūpējamies, jums ir pilnīgi svešas./

Priekšsēdētājs: Tātad mums ir trīs šādi... Deputāts Aleksejevs ir precizējis savu domu - ka viņš tomēr to iesaldēšanu domā uz citu datumu. Tātad mums ir šādi trīs piedāvājumi, par kuriem mums ir jābalso. Deputāts Grūbe laikam par balsošanas motīviem vēlas izteikties? Lūdzu.

G.Grūbe: Es saprotu, ka frakcijas "Līdztiesība" pārstāvjiem šodien ļoti gribas dzīt politiku. Taču padomājiet arī par to, ko nozīmē atgriezties pie vecajām cenām. Tas nozīmē, ka lauksaimniecība uzreiz, jau ar rītdienu, praktiski var beigt eksistēt, jo lauksaimniekiem vispār nav ko maksāt uz priekšu par produkciju. Es domāju, ka par to vajadzētu padomāt, nevis vienkārši iesniegt kaut kādus priekšlikumus. Tāpēc es arī vakardien prasīju, kā varētu apturēt šo cenu celšanu. Ir vajadzīgs vēl speciāls dokuments klāt - ko tad īsti darīt ar lauksaimniecību? Frakcija "Līdztiesība", kā es saprotu, lauksaimniecību vispār aizmirsusi. Un tāpēc es nevaru balsot par šādu priekšlikumu, lai vienkārši apturētu šīs cenas. Ko tad darīt ar lauksaimniecību? Šeit ir priekšlikums, ka lauksaimniecībai vispār vajag pārtraukt savu darbību.

Priekšsēdētājs: Paldies. Godājamie kolēģi! Man liekas, ka katrā no mūsu frakcijām mēs esam visus šos jautājumus pārrunājuši. Es nesaprotu, kāpēc mēs tagad viens otru aģitējam. Taču demokrātija ir demokrātija, un par balsošanas motīviem ir jāizsakās. Pirmais pie pirmā mikrofona bija deputāts Ābiķis. Lūdzu.

Dz.Ābiķis: Cienījamie kolēģi! Jautājums tiešām ir ļoti nopietns. Mums tas ir ļoti rūpīgi jāizskata, taču iedomāsimies tādu situāciju: mēs tūlīt pat apturam valdības lēmumu par cenu paaugstinājumu un atgriežam cenas līdzšinējā, es domāju, agrākajā līmenī. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tiek aizslēgti veikali, cilvēki iepriekš uz to nav gatavojušies. Nav uzkrājuši nekādus produktus. Tiek aizslēgti veikali, varbūt uz dienu, uz divām, jo tas nav tik vienkārši. Tāpēc, cienījamā frakcija "Līdztiesība", padomājiet, ko cilvēki ēdīs šīs dienas, kamēr šie veikali būs ciet? Tagad nav tāda situācija, kāda bija iepriekšējā reizē, kad pacēla cenas. Tad bija svētki, tad cilvēkiem bija laiks pirms svētkiem iepirkties, tad viņi bija gatavi, ka veikali būs slēgti. Tāpēc es uzskatu, ka mums šis jautājums ir rūpīgi jāizskata komisijā un tad mēs tiešām varam dot kādu slēdzienu. Taču, ja mēs izlemsim pozitīvi, ka mēs cenas tiešām samazināsim, mēs dosim tautai iespēju to uzzināt un izdarīt attiecīgus iepirkumus. Tāpēc, pirms jūs balsojat, lūdzu, padomājiet!

Priekšsēdētājs: Paldies, lūdzu, otrais mikrofons.

F.Stroganovs: */Cienījamie kolēģi! Frakcija "Līdztiesība" - varat pacelt visas izdrukas - nekad nav balsojusi par lauksaimniecības stāvokļa pasliktināšanu. Personīgi savā un frakcijas vārdā to paziņoju. Un šodien dažu deputātu apgalvojumi par to, ka frakciju "Līdztiesība" vairāk interesē tīrā politika un politikānisms - tie ir meli! Jo mēs vienmēr esam uzstājušies pret kailiem politiskiem jautājumiem un vienmēr pastāvam uz ekonomisku problēmu risināšanu. Trīs mēnešus mēs neatlaidīgi esam centušies panākt, lai jautājums par cenām tiktu izskatīts parlamentā, bet pēc vairākuma frakcijas gribas ar balsošanas mašīnas palīdzību tas tiek noraidīts. Un, ja šodien, kolēģi Grūbe, jūs mēģināt apgalvot, ka mēs esam pret to, ka lauksaimniecība saņemtu paaugstinātu cenu par lauku produkcijas pārdošanu, tad tā nav taisnība! Jo jūs jaucat divas cenas - iepirkuma cenu un mazumtirdzniecības realizācijas cenu. Tāpēc tagad ir varianti. Un, ja mēs, Augstākā padome, būtu budžetu izskatījuši pārdomātāk, tad būtu atraduši, kur ieekonomēt, lai atgrieztu līdzekļus lauksaimniecībā. Tad mēs vienpadsmit reizes nepalielinātu līdzekļus valsts aparāta uzturēšanai, bet, salīdzinot ar 1990.gadu, dubultotu ieguldījumus lauksaimniecībā.

Frakcija "Līdztiesība" vienmēr stāvēs par lauksaimnieku interesēm. Jautājums par cenu iesaldēšanu, pazemināšanu 1.janvāra līmenī - tas nav trieciens lauksaimniecībai, kā to cenšas pasniegt masu informācijas līdzekļi un Latvijas radio, kas pirmdien izplatīja melus par manu uzstāšanos Ludzas rajona darbaļaužu priekšā. Es uzskatu, ka tādi gājieni ir nosodāmi un neuzlabo atmosfēru mūsu parlamenta darbā./

Priekšsēdētājs: Lūdzu, pirmais mikrofons.

S.Buka: */Cienījamie vairākuma frakcijas un opozīcijas frakcijas deputāti! Es domāju, ka no lielās politikas sfēras un darba uz publiku mums jāatiet. Pašlaik notiek tieši tā, pat vairākuma frakcijas deputāti pēkšņi atcerējās savus vēlētājus. Šodien ir valdības pieņemta programma, katram saprotams, ka valdība pārstāv vairākuma frakciju, tā ir vairākuma frakcijas izveidota. Ir frakcijas "Līdztiesība" pozīcija, par to arī visi labi zina. Kā viena, tā otra frakcija ir piedāvājusi savus variantus. Diezin vai ir jēga šodien šos variantus apspriest vēl sīkāk un apvainot vienam otru politiskā demagoģijā, vai to, ka kāds no mums neievēro savu vēlētāju intereses.

Tiešām priekšsēdētājs ir nosaucis variantus, par kuriem var balsot. Vienīgais, par ko vēl gribu informēt, ir tas, ka gadījumā, ja tiek apturēts Ministru padomes lēmums, veikalus nav nepieciešams uz ilgu laiku slēgt. To rāda Lietuvas pieredze. Ar šo rītu Lietuvas veikalos tirgo par vecajām cenām. Tas neprasa ilgu pārkārtošanos.

Mans priekšlikums: abu frakciju un neatkarīgā deputāta priekšlikumus likt balsošanai un nolemt, ko darīt tālāk. Citādi tas pārvēršas neauglīgā un nevajadzīgā diskusijā./

Priekšsēdētājs: Paldies deputātam Bukam par konstruktīvo priekšlikumu. Lūdzu, trešais mikrofons, deputāts Škapars! Pēc tam runās deputāts Biezais, un tad, es domāju, mēs tiešām varētu beigt apspriest šo jautājumu.

J.Škapars: Arī es ierosinu beigt šīs debates pēc būtības, jo mums sākas diezgan neganta aģitācija par to, kurš ir darījis pareizāk vai nepareizāk, un tāpēc es ierosinātu pārtraukt debates un balsot ierosinātos jautājumus. Es domāju, ka jautājums visumā ir skaidrs.

Priekšsēdētājs: Paldies. Lūdzu, otrais mikrofons.

J.Biezais: Ja frakcijas "Līdztiesība" priekšlikums attiecas uz 395.lēmumprojektu, tad tur ir šāds teksts: "...līdz republikas iedzīvotajiem sniedzamo sociālo garantiju, cenu pieauguma kompensācijas un ienākuma indeksācijas valsts programmas pieņemšanai". Un tālāk runa ir par apturēšanu, tātad, atskaitot jēdzienu "programma", viss pārējais tiek darīts un tiks pilnveidots, tā ka arī pēc formas šā lēmuma pieņemšanai nav nekāda formāla pamata.

No zāles: */Par procedūru.../

Priekšsēdētājs: Paldies, godājamie kolēģi, mums ir jāizlemj. Mēs tikko norunājām, ka beigsim, un uz to aicināja arī frakciju pārstāvji - beigt šīs diskusijas un balsot... Vai deputāts Aleksejevs vēlas kaut ko papildināt? Lūdzu.

A.Aleksejevs: */Par procedūru. Es prasu personālo balsošanu./

Priekšsēdētājs: Paldies par šo priekšlikumu, tikai laikam vajadzēs šo priekšlikumu iesniegt kopā ar pārējiem neatkarīgajiem deputātiem vai to deputātu grupu, kuri pievienojas deputātam Aleksejevam un arī to prasa. Lūdzu, deputāt Dīmani, pie pirmā mikrofona! Kā frakcijas pārstāvis.

S.Dīmanis: Frakcija "Līdztiesība" arī pievienojas Aleksejeva priekšlikumam.

Priekšsēdētājs: Tātad frakcija "Līdztiesība" arī pieprasa, lai būtu personālā balsošana. Tas ir pēc mūsu jau izmēģinātā varianta - mēs balsojam ar elektronisko balsošanas sistēmu, un pēc tam, saņemot izdruku, tā tiek nolasīta, un tie deputāti, kuri iebilst pret šo elektroniskās balsošanas rezultātu tehnikas vai citas kļūdas dēļ, dara to zināmu plenārsēdei. Vai Tautas frontes frakcijai ir kādi iebildumi pret šādu balsošanas metodi? Nav nekādu iebildumu. Paldies. Lai gan mēs esam jau reģistrējušies, taču, atklāti sakot, esmu pamanījis nelielas izmaiņas deputātu sastāvā, tāpēc es lūdzu vēlreiz reģistrēties, lai šī balsošana tiešām būtu objektīva. Lūdzu, reģistrēsimies. Rezultātu! Reģistrējušies 146 deputāti.

Tātad, godājamie deputāti, pirmā balsošana mums būs par tālāko savu darbību. Tā kā šie piedāvājumi tika saņemti šādā secībā, tad pirmais ir Latvijas Tautas frontes frakcijas piedāvājums - iekļaut darba kārtībā kā steidzamu un izskatīt nākamās nedēļas plenārsēdē... Apvienotajai Ekonomikas un Tirdzniecības un pakalpojumu komisijai, vienlaikus arī pārējām komisijām iesniegt piedāvājumus šai komisijai, kura izstrādās mūsu iespējamo lēmuma projektu un arī turpinās darbu plenārsēdē. Šāds ir pirmais balsojums.

Un otrais balsojums tātad mums būs frakcijas "Līdztiesība" piedāvātais priekšlikums - iekļaut darba kārtībā un izskatīt jautājumu par šo lēmumu par cenu paaugstināšanas apturēšanu, izveidot kopēju komisiju no abām frakcijām uz paritātes principiem, tas ir, ar vienādu skaitu deputātu no abām frakcijām, un arī šo jautājumu skatīt tālāk, taču iepriekš apturot šo cenu pacelšanu.

Neatkarīgā deputāta Aleksejeva piedāvājums ir iesaldēt šīs cenas tādā līmenī, kādā tās bija uz 2.janvāri, bez tam viņš laboja savu piedāvājumu un ierosināja darba kārtībā iekļaut jautājumu par neuzticības izteikšanu valdībai, līdz ar to viņš atkārtoja savu piedāvājumu, kuru tika izvirzījis 27.jūlijā.

Ir trīs balsojumi, un es domāju, ka nav vērts tos vairs atkārtot, tāpēc lūdzu balsošanas režīmu. Vispirms balsosim par Latvijas Tautas frontes piedāvāto variantu. Lūdzu gatavot arī izdrukas! Vai visi deputāti ir nobalsojuši? Deputāts Kehris balso ar roku. Paldies. Lūdzu rezultātu. Tātad 107 deputāti, ieskaitot deputātu Kehri, ir balsojuši par, 37 - pret, un atturējušies ir divi deputāti. Paldies. Lūdzu, dzēsiet šo rezultātu un sagatavojiet izdruku par šo balsojumu!

Nākamais balsojums ir frakcijas "Līdztiesība" piedāvātais variants. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par šo variantu. Paldies. Lūdzu rezultātu. 39 - par, 79 - pret, 27 - atturas. Paldies. Lūdzu, dzēsiet šo rezultātu un sagatavojiet arī šo izdruku.

Un tagad, lūdzu, būs trešais balsojums - neatkarīgā deputāta Aleksejeva ierosinātais priekšlikums. Lūdzu, balsosim. Rezultātu! Par - 35, pret - 103, atturas - 5. Līdz ar to, pamatojoties uz mūsu šo elektronisko balsošanu, vairākumu ir ieguvis Latvijas Tautas frontes piedāvātais tālākās darbības variants. Taču, tā kā mēs visi piekritām tam, ka šī būs personālbalsošana, tad galīgos balsošanas rezultātus mēs varēsim paziņot pēc tam, kad būs izdruka un kad balsu skaitīšanas komisija būs gatava, lūk, šādas izdrukas nolasīšanai, un kad mēs būsim gatavi apstiprināt vai noliegt šīs balsošanas rezultātus. Izdruka tūlīt būs.

Godājamie kolēģi! Ja mēs tīri burtiski pieturamies pie likuma burta, tad mums būtu jāpagaida šo balsošanas rezultātu nosaukšana. Taču vai mēs nevarētu pašreiz lietderīgi izmantot laiku un izlemt jautājumu par tālāko mūsu šodienas darbu šeit, plenārsēdē? Tas, ka jāstrādā komisijai, - tas ir skaidrs gan vienā, gan otrā variantā. Taču, runājot par šodienas plenārsēdi, bija vairāki priekšlikumi par dažādu jautājumu iekļaušanu mūsu darba kārtībā. Kā atceraties, pirmo priekšlikumu izvirzīja deputāts Cilinskis, taču viņš noņēma savu ierosinājumu par preses izdevumiem, tā ka tas atkrīt. Pēc tam mums bija deputāta Ivanova priekšlikums, un tas faktiski sakrita ar frakcijas "Līdztiesība" priekšlikumu, un mēs redzēsim, kā būs tālāk. Bez tam bija deputāta Vidavska priekšlikums - izskatīt plenārsēdē Daugavpils iedzīvotāju un organizāciju sapulces lēmumu, kurš arī papildus tika, kā es saprotu, iesniegts sekretariātā. Deputāta Kucāna priekšlikums bija vēlētāju iesniegums par šo cenu jautājumu, tas ir tas, kas mums atšķīrās no iepriekš balsotajiem lēmumiem. Jā, savu priekšlikumu mūsu darba kārtībai iesniedza vēl arī deputāts Aleksejevs, tas ir nodots sekretariātā pavairošanai, tas ir lēmuma projekts par līdztiesīgu pārstāvību masu informācijas līdzekļos. Tā ka arī par to mums būtu jābalso. Šo priekšlikumu viņš jau vakar izteica plenārsēdes laikā. Lūk, šādi ir papildu priekšlikumi par mūsu šodienas un arī turpmāko darbu plenārsēdēs.

Vai mēs esam gatavi balsot? Varbūt jāsagaida šie rezultāti? Tātad ir jāsagaida balsošanas rezultāti. Tūlīt balsošanas komisija būs gatava ziņot par tiem, taču, lūdzu, apdomājiet manis teikto! Balsu skaitīšanas komisija tās priekšsēdētāja Geidāna kunga personā ziņo, ka ir gatava izdruka un balsu skaitīšanas komisija ir gatava mums ziņot par balsošanas rezultātiem. Lūdzu, Geidāna kungs!

I.Geidāns: Godājamā plenārsēdes vadība, cienījamie kolēģi! Mēs nebalsojām par vienu momentu un arī nevienojāmies, vai lasīt visus trīs balsojumus vai tikai pirmo, ko pieņēma...

Priekšsēdētājs: Visus trīs, Geidāna kungs. Lūdzu, atgādiniet deputātiem, Geidāna kungs, kāda ir procedūra šai personālbalsošanai.

I.Geidāns: Cienījamie kolēģi! Līdz stāsies spēkā jaunais kārtības rullis, mēs paši esam pieņēmuši tādu sistēmu, ka nolasīsim to, ko fiksējusi elektroniskā balsošanas sistēma. Ja jums ir pretenzijas, tad tūlīt to pasakiet, un tad mēs labosim. Pēc tam, kad tas viss būs nolasīts, es vēlreiz noprasīšu - vai pretenziju nav? Un no tā brīža mēs vairs nedrīkstam neko mainīt. Varēsim protestēt, bet juridiski mainīt vairs nevarēsim. Man ir lūgums: ja kādam tiešām būs kaut kāda kļūme šajā fiksācijā, tad tūlīt piecelieties un pasakiet, lai es redzu, ka kāds piecēlies, jo es skatīšos uz šejieni.

Cienījamie kolēģi! Man saraksts ir apgabalu secībā. Jūs neapvainosities, ja es saukšu tikai uzvārdus, ja? Paldies. Tātad pirmais bija Tautas frontes piedāvātais variants.

Panteļejevs - par

Marjaša - par

Eglājs - par

Kiršteins - par

Ģirts Krūmiņš - par

Ozols - par

Batarevskis - par

Cālītis - par

Garajevs - pret

Ivars Krastiņš - par

Ļaļins - pret

Dzintars - pret

Žuks - pret

Gulbis - par

Peršins - pret

Rikards - par

Ābiķis - par

Zaļetajevs - pret

Morozļi - pret

Mihailovs - atturas

Kehris - atturas

Priekšsēdētājs: Es atvainojos, Geidāna kungs, apstāsimies pie deputāta Kehra uzvārda, kurš ir pacēlis kartīti, mēs labojam, balsošanas laikā viņš balsoja ar roku un balsoja par.

I.Geidāns: Jūs apstiprināt to?

Priekšsēdētājs: Lūdzu, otrais mikrofons.

O.Kehris: Es, manuprāt, nebiju reģistrējies un tādēļ balsoju atklāti par.

Priekšsēdētājs: Paldies, mēs esam precizējuši.

I.Geidāns:

Rolands Repša - par

Apsītis - par

Jānis Krūmiņš - par

Kostins - pret

Romašovs - pret

Gerasimovs - pret

Kurdjumovs - pret

Ivans Ivanovs - pret

Buka - pret

Šapovālovs - pret

Blumbergs - par

Prokofjevs - pret

Briņķe - par

Safonovs - pret

Aleksejevs - pret

Eglītis - pret

Builovs - pret

Salītis - par

Karlsons - par

Cīrulis - par

Ēlerts - par

Cilinskis - par

Dīmanis - par

Smoļuks - pret

Freimanis - par

Zatuliviters - pret

Endziņš - par

Priščepovs - pret

Kramiņš - par

Mihails Ivanovs - pret

Vidavskis - pret

Providenko - pret

Beskrovnovs - pret

Drobots - pret

Preinbergs - par

Tomašūns - par

Geidāns - par

Indulis Bērziņš - par

Leonīds Alksnis - par

Čebotarenoka - par

Silārs - par

Einiņš - par

Bērzs - par

Lagzdiņš - par

Muciņš - par

Mantuļņikovs - pret

Eniņš - par

Feršalovs - pret

Rjabiņins - pret

Bartaševičs - pret

Bekasovs - pret

Rešetņikovs - pret

Mačtams - par

Kalnbērzs - par

Apinītis - par

Caune - par

Cibulis - par

Georgs Andrejevs - par

Birkavs - nebalsoja

Buķele - par

Kide - par

Endele - par

Skulte - par

Kinna - par

Kucāns - pret

Rāzna - par

Teteris - par

Černajs - par

Zaščerinskis - par

Laķis - par

Gabrānovs - par

Mednis - par

Radionovs - pret

Felss - par

Kokorišs - par

Koroševskis - par

Lange - par

Zeltkalne - par

Jurševics - par

Aizezers - par

Imants Kalniņš - par

Lucāns - par

Škapars - par

Emsis - par

Kārkla - par

Stroganovs - pret

Berklavs - par

Gavars - par

Šteins - par

Kārlis Liepiņš - par

Albertiņa - par

Grūbe - par

Beļskis - par

Puzo - par

Špoģis - par

Seiksts - par

Klindžāns - par

Ūdris - par

Kodoliņš - par

Biezais - par

Grūtups - par

Gorbunovs - par

Buls - par

Bojārs - par

Bels - par

Daudišs - par

Mārtiņš Bērziņš - par

Ulme - par

Imants Ziedonis - par

Kostanda - par

Raimonds Krūmiņš - par

Seile - par

Einars Repše - par

Seleckis - par

Lazda - par

Jaunkļaviņš - par

Čepānis - par

Andrejs Krastiņš - par

Andris Bērziņš - par

Dinevičs - par

Ziediņš - par

Edmunds Krastiņš - par

Blažēvičs - par

Geige - par

Strīķis - par

Vai izlaists nav neviens?

Priekšsēdētājs: Pie mikrofona, lūdzu! Lūdzu, trešais mikrofons.

J.Celmiņš: Es ļoti atvainojos, es laikam esmu nokavējis reģistrāciju! Balsoju - par. Un, lai man nebūtu otro un trešo reizi jānāk pie mikrofona, paziņoju par frakcijas "Līdztiesība" variantu - pret, un par Aleksejeva variantu - pret.

Priekšsēdētājs. Paldies. Lūdzu balsu skaitīšanas komisiju ņemt to vērā pirms galīgo rezultātu pasludināšanas. Vai vēl kādam no deputātiem... Lūdzu, pie mikrofona, jo mums tas viss ir jāfiksē stenogrammā. Lūdzu, pirmais mikrofons.

M.Rogaļs: */Es balsoju tā, kā balsoja frakcija "Līdztiesība". Es nokavēju balsošanu./

J.Celmiņš: */Tas ir - kā?/

M.Rogaļs: */Pret./

Priekšsēdētājs: Es atvainojos, vai jūs piedalījāties balsošanā? Ja jūs neesat bijis zālē, tad ir cits jautājums. Lūdzu, nāciet pie mikrofona, varbūt jūs varat paskaidrot...

I.Geidāns: Es ļoti atvainojos... Pasakiet, vai jūs balsošanas brīdī...

M.Rogaļs: */Es nebiju reģistrējies./

Priekšsēdētājs: Bet jūs balsojāt, ja?

M.Rogaļs: */Esmu pret./

Priekšsēdētājs: Paldies. Lūdzu balsu skaitīšanas komisiju arī šo iesniegumu izskatīt. Vai deputātiem ir vēl kādas pretenzijas, papildinājumi? Nav. Tad lūdzu balsu skaitīšanas komisiju mums nolasīt otrās balsošanas rezultātus.

I.Geidāns: Balsošanas secībā otrais variants bija tas, kuru piedāvāja frakcija "Līdztiesība". Par šo variantu nobalsots šādi:

Panteļejevs - pret

Marjaša - pret

Eglājs - pret

Kiršteins - pret

Ģirts Krūmiņš - pret

Ozols - pret

Batarevskis - pret

Cālītis - pret

Garajevs - par

Ivars Krastiņš - atturas

Ļaļins - par

Dzintars - par

Žuks - par

Gulbis - atturas

Peršins - par

Rikards - atturas

Ābiķis - pret

Zaļetajevs - par

Morozļi - par

Mihailovs - par

Kehris - pret

Rolands Repša - atturas

Apsītis - atturas

Jānis Krūmiņš - atturas

Kostins - par

Romašovs - par

Gerasimovs - par

Kurdjumovs - par

Ivans Ivanovs - par

Buka - par

Šapovālovs - par

Blumbergs - par

Prokofjevs - par

Briņķe - pret

Safonovs - par

Aleksejevs - par

Eglītis - par

Builovs - par

Salītis - pret

Karlsons - pret

Cīrulis - atturas

Ēlerts - pret

Cilinskis - pret

Dīmanis - par

Smoļuks - par

Freimanis - atturas

Priekšsēdētājs: Es atvainojos, pie deputāta Freimaņa uzvārda apstāsimies. Deputāts Freimanis labo, ka viņš ir balsojis - pret. Lūdzu balsu skaitīšanas komisiju to atzīmēt. Lūdzu, turpiniet!

I.Geidāns:

Zatuliviters - par

Endziņš - pret

Priščepovs - par

Kramiņš - pret

Mihails Ivanovs - par

Vidavskis - par

Providenko - par

Beskrovnovs - par

Drobots - par

Preinbergs - pret

Tomašūns - pret

Geidāns - pret

Indulis Bērziņš - atturas

Leonīds Alksnis - pret

Čebotarenoka - pret

Silārs - pret

Einiņš - pret

Bērzs - pret

Lagzdiņš - pret

Muciņš - pret

Mantuļņikovs - par

Eniņš - pret

Feršalovs - par

Rjabiņins - par

Bartaševičs - par

Bekasovs - par

Rešetņikovs - par

Mačtams - atturas

Kalnbērzs - pret

Apinītis - pret

Caune - pret

Cibulis - pret

Andrejevs - pret

Birkavs - nebalsoja

Buķele - pret

Kide - pret

Endele - atturas

Skulte - atturas

Kinna - pret

Kucāns - par

Rāzna - atturas

Teteris - pret

Černajs - pret

Zaščerinskis - pret

Laķis - atturas

Gabrānovs - pret

Mednis - pret

Radionovs - par

Felss - atturas

Kokorišs - atturas

Koroševskis - atturas

Lange - pret

Zeltkalne - pret

Jurševics - pret

Aizezers - atturas

Imants Kalniņš - pret

Lucāns - atturas

Škapars - pret

Emsis - pret

Kārkla - pret

Stroganovs - par

Berklavs - pret

Gavars - atturas

Šteins - pret

Liepiņš - pret

Albertiņa - pret

Grūbe - pret

Beļskis - pret

Puzo - pret

Špoģis - pret

Seiksts - atturas

Priekšsēdētājs: Es atvainojos, apstāsimies... Lūdzu komisiju atzīmēt, ka deputāts Seiksts ir balsojis - pret. Un, lūdzu, turpināsim.

I.Geidāns:

Klindžāns - pret

Ūdris - pret

Kodoliņš - pret

Biezais - atturas

Grūtups - atturas

Gorbunovs - atturas

Buls - pret

Bojārs - pret

Bels - pret

Daudišs - pret

Mārtiņš Bērziņš - pret

Ulme - pret

Imants Ziedonis - pret

Kostanda - pret

Raimonds Krūmiņš - pret

Seile - pret

Einars Repše - pret

Seleckis - pret

Lazda - pret

Jaunkļaviņš - pret

Čepānis - pret

Andrejs Krastiņš - pret

Andris Bērziņš - atturas

Dinevičs - pret

Ziediņš - atturas

Edmunds Krastiņš - pret

Blažēvičs - atturas

Geige - pret

Strīķis - pret

Priekšsēdētājs: Paldies. Lūdzu, atzīmējiet! Komisija dos savu slēdzienu par to, kādā veidā tiks paziņoti galīgie rezultāti. Lūdzu, vēl trešais izraksts. Deputāts Krūmiņš lūdza vārdu priekšlikumam. Varbūt... Pēc, ja? Paldies.

Lūdzu Geidāna kungs, turpiniet!

I.Geidāns: Trešais balsošanas secībā bija neatkarīgā deputāta Aleksejeva priekšlikums. Balsošanas rezultāti:

Panteļejevs - pret

Marjaša - pret

Eglājs - pret

Kiršteins - atturas

Ģirts Krūmiņš - pret

Ozols - pret

Batarevskis - pret

Cālītis - pret

Garajevs - atturas

Ivars Krastiņš - pret

Ļaļins - par

Dzintars - par

Žuks - par

Gulbis - pret

Peršins - par

Rikards - pret

Ābiķis - pret

Zaļetajevs - par

Morozļi - par

Mihailovs - par

Kehris - pret

Rolands Repša - atturas

Apsītis - nebalsoja

Jānis Krūmiņš - pret

Kostins - par

Romašovs - par

Gerasimovs - par

Kurdjumovs - par

Ivans Ivanovs - par

Buka - par

Šapovālovs - par

Blumbergs - pret

Prokofjevs - atturas

Briņķe - pret

Safonovs - par

Aleksejevs - par

Eglītis - par

Builovs - par

Salītis - pret

Karlsons - pret

Cīrulis - pret

Ēlerts - pret

Cilinskis - pret

Dīmanis - par

Smoļuks - par

Freimanis - pret

Zatuliviters - par

Endziņš - pret

Priščepovs - par

Kramiņš - pret

Mihails Ivanovs - par

Vidavskis - par

Providenko - par

Beskrovnovs - par

Drobots - par

Preinbergs - pret

Tomašūns - pret

Geidāns - pret

Indulis Bērziņš - pret

Leonīds Alksnis - pret

Čebotarenoka - pret

Silārs - pret

Einiņš - pret

Bērzs - pret

Lagzdiņš - pret

Muciņš - pret

Mantuļņikovs - par

Eniņš - pret

Feršalovs - par

Rjabiņins - par

Bartaševičs - par

Bekasovs - atturas

Rešetņikovs - par

Mačtams - pret

Kalnbērzs - pret

Apinītis - pret

Caune - pret

Cibulis - pret

Andrejevs - pret

Birkavs - nebalsoja

Buķele - pret

Kide - pret

Endele - pret

Skulte - pret

Kinna - pret

Kucāns - par

Rāzna - pret

Teteris - pret

Černajs - pret

Zaščerinskis - pret

Laķis - pret

Gabrānovs - pret

Mednis - pret

Radionovs - par

Felss - pret

Kokorišs - pret

Koroševskis - pret

Lange - pret

Zeltkalne - pret

Jurševics - pret

Aizezers - pret

Imants Kalniņš - pret

Lucāns - pret

Škapars - pret

Emsis - pret

Kārkla - pret

Stroganovs - par

Berklavs - pret

Gavars - pret

Šteins - pret

Liepiņš - pret

Albertiņa - pret

Grūbe - pret

Beļskis - pret

Puzo - pret

Špoģis - pret

Seiksts - pret

Klindžāns - pret

Ūdris - pret

Kodoliņš - pret

Biezais - pret

Grūtups - pret

Gorbunovs - pret

Buls - pret

Bojārs - pret

Bels - pret

Daudišs - pret

Mārtiņš Bērziņš - pret

Ulme - pret

Imants Ziedonis - pret

Kostanda - pret

Raimonds Krūmiņš - pret

Seile - pret

Einars Repše - pret

Seleckis - pret

Lazda - pret

Jaunkļaviņš - pret

Čepānis - pret

Andrejs Krastiņš - pret

Andris Bērziņš - pret

Dinevičs - pret

Ziedonis Ziediņš - pret

Edmunds Krastiņš - pret

Blažēvičs - pret

Geige - pret

Strīķis - nebalsoja

Priekšsēdētājs: Paldies. Lūdzu, izsakieties par šā balsojuma rezultātiem. Kādi būtu deputātu ieteikumi vai labojumi? Nav. Paldies. Tātad balsu skaitīšanas komisija, kā es saprotu, var apstiprināt balsošanas rezultātus ar tām izmaiņām, kuras šeit tika ieviestas pēc deputātu izdarītajiem labojumiem. Man liekas, nav nekādu šaubu par to, ka vairākumu ir ieguvis Latvijas Tautas frontes piedāvātais tālākās rīcības priekšlikums gan attiecībā uz šodienas darba kārtību, gan arī turpmāk.

Runājot par šodienas tālāko darba kārtību, jāteic, ka par to mums būtu jālemj atsevišķi. Man negribētos liegt deputātiem par esošajām cenām paēst pusdienas, jo, kā es saprotu, ēdnīcā ir pusdienu laiks, un tas ir laikam jāizmanto - vai nu šeit, vai citur. Vēl ir 15 minūtes laika, un man ir jāpaskaidro. Tādējādi šajās 15 minūtēs mums ir jāizlemj par savu tālāko šodienas darba kārtību.

Tātad es tos priekšlikumus, kuri mums bija iesniegti, izteicu. Vai vēl ir kādi? Lūdzu, pirmais mikrofons.

S.Dīmanis: Sakarā ar to, ka mūsu priekšlikumi tika izbalsoti, mums pēcpusdienā ir nepieciešama stunda frakcijas sēdei, lai izlemtu, ko tālāk darīt cenu jautājumā.

Priekšsēdētājs: Tātad jūs prasāt no pulksten 15.00 līdz 16.00?

S.Dīmanis: Jā. No pulksten 15.00 līdz 16.00.

Priekšsēdētājs: Paldies. Kādi vēl ir paziņojumi? Jau iepriekš priekšlikumu izteikšanai bija pierakstījušies deputāti Jānis Krūmiņš un Raimonds Krūmiņš. Lūdzu, trešais mikrofons.

J.Krūmiņš: Es domāju, ka gan Dīmaņa, gan Dineviča priekšlikumā bija konstruktīva jēga. Vai mums tomēr nevajadzētu nobalsot sakarā ar to, ka tiks izskatīts šis sāpīgais un visiem aktuālais jautājums arī frakcijās? Vai mums nevajadzētu nobalsot par apmēram vienāda sastāva starpfrakciju komisiju, kas koordinētu gan Ekonomikas, gan Tirdzniecības un pakalpojumu komisijas darbu, gan arī varbūt darbu starp frakcijām? Varbūt tiešām ir jēga apstiprināt šādu mazu komisiju sešu cilvēku sastāvā, lai šo jautājumu vispusīgi un dziļi izanalizētu?

Priekšsēdētājs: Paldies. Tas ir viens priekšlikums. Lūdzu, deputāt Raimond Krūmiņ!

R.Krūmiņš: Es gribu teikt, ka man nav priekšlikuma, man ir paziņojums. Es sapratu, ka mēs tagad jau beidzam šo mūsu darba cēlienu. Tāpēc es gribu vērst visu deputātu, kurus interesē jautājums par Ventspili, uzmanību uz to, ka piektdien pulksten 8.15 no rīta no Lauksaimniecības ministrijas ir izbraukšana uz Ventspili. Turp izbrauc valdības komisija, lai risinātu jautājumus uz vietas. Tāpēc es lūdzu Lauksaimniecības komisijā pieteikties visus tos deputātus, kuri vēlas šajā izbraukumā piedalīties, lai varētu visus nodrošināt ar transportu.

Priekšsēdētājs: Paldies. Tas tiešām bija paziņojums. Godājamie deputāti, mums vēl ir 12 minūtes laika, lai izlemtu šo jautājumu. Lūdzu, otrais mikrofons!

O.Kehris: Atbilstoši sesijas lēmumam par to, ka šis cenu jautājums ir jāizskata kopējā Ekonomikas komisijas un Tirdzniecības un pakalpojumu komisijas sēdē, un turklāt tas jādara nekavējoties, man būtu priekšlikums šodien pulksten 15.00 noorganizēt šo komisiju sēdi. Protams, ja sesija lems citādi, mēs esam gatavi koriģēt šo laiku.

Priekšsēdētājs: Paldies.

O.Kehris: Jā. Ordeņu zālē. Ordeņu zālē šodien pulksten 15.00.

Priekšsēdētājs: Sesija ir nolēmusi, ka komisijai ir jāuzsāk darbs, taču to, kad, kur un kā tas notiks, - to lemj komisiju vadītāji un pašas komisijas. Godājamie deputāti, līdz pārtraukumam mums ir jāizlemj jautājums par šodienas tālāko darba kārtību plenārsēdē. Lūdzu, trešais mikrofons.

R.Rikards: Tātad mēs pieņēmām lēmumu, tā saucamo pirmo lēmumu, kurā ir teikts, ka deputāti sadalās - strādā Tirdzniecības un pakalpojumu un Ekonomikas apvienotā komisija un plenārsēde. Es ierosinu pulksten 15.00 plenārsēdē skatīt kārtības ruļļa jautājumu un sākt ar to pēcpusdienas plenārsēdi, vienalga, cikos - pulksten 15.00, 15.30 vai 16.00.

Priekšsēdētājs: Paldies. Taču mums, kā jau minēju, bija vairāki ierosinājumi, ar ko papildināt šodienas plenārsēdi. Par tiem mums būs jābalso. Lūdzu, pirmais mikrofons.

J.Dinevičs: Lai gan frakcija "Līdztiesība" ir pieprasījusi reglamentā paredzēto pārtraukumu, tas ir, no pulksten 15.00 līdz 16.00, es tomēr gribēju lūgt mūsu frakcijas deputātiem varbūt tajā laikā, kad jau strādās šīs divas pastāvīgās komisijas, pārējos pulcēties šeit, šajā zālē, lai mēs no pulksten 15.00 līdz 16.00 turpinātu apspriest šīs problēmas.

Priekšsēdētājs: Paldies. Es domāju, ka šis jautājums ir jāatrisina. Lūdzu, otrais mikrofons.

I.Cupruns: Man ir paziņojums. Vai drīkstu?

Priekšsēdētājs: Es atvainojos, varbūt sākumā izlemsim par plenārsēdes darba kārtību un pēc tam sniegsim paziņojumus, jo mums paziņojumi vēl būs. Mums sākumā ir jāizlemj par darba kārtību, un tad beigās būs paziņojumi.

Tātad ir saņemti, lūk, šie trīs iesniegumi par darba kārtību; ir deputāta Aleksejeva iesniegums par masu informācijas līdzekļiem, tā lēmumprojekts pašlaik ir nodots pavairošanai. Un tad vēl ir deputāta Vidavska un deputāta Kucāna divi iesniegumi ar lūgumu izskatīt vēlētāju lēmumus vai iesniegumus, kuri ir adresēti Augstākajai padomei un nodoti sekretariātā. Mums ir jābalso par šo jautājumu iekļaušanu šodienas darba kārtībā. Lūdzu, balsosim iesniegšanas secībā.

Pirmais bija deputāta Vidavska iesniegums - izskatīt Daugavpils iedzīvotāju un sabiedrisko organizāciju sapulcē pausto viedokli, kas ir iesniegts mums Augstākajā padomē. Tas ir sekretariātā un pagaidām, protams, nav izdalīts deputātiem. Nav, nav, es ļoti labi zinu, ka nav! Taču mums ir jālemj, vai mēs plenārsēdē izskatīsim šādu jautājumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Klāt neviens deputāts nav nācis, ir gājuši tikai projām, tā ka mēs varam balsot bez papildu reģistrācijas. Lūdzu, balsosim par deputāta Vidavska priekšlikumu par šodienas plenārsēdi. Lūdzu balsot - par, pret vai atturoties. Ja deputāti būtu klausījušies, tad viss būtu kārtībā... Rezultātu! Tātad 51 - par un 69 - pret. Tas nav vairākums no balsojošo skaita, un tādējādi šis jautājums netiek iekļauts mūsu plenārsēdes darba kārtībā. Taču, tā kā šis Daugavpils iedzīvotāju un arī sabiedrisko organizāciju iesniegums attiecas uz cenu jautājumu, tad es domāju, ka tas, gluži dabiski, ir nekavējoties jānodod apvienotajai komisijai.

Nākamais bija deputāta Kucāna analoģisks lūgums par šādu pašu darba kārtības punktu - tikai attiecībā uz viņu vēlēšanu apgabala deputātu iesniegumu. Tātad mums tas ir jābalso tāpat kā jebkurš iesniegums vai pieprasījums, ja to nav atsaucis pats autors. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par deputāta Kucāna priekšlikumu. Rezultātu! 49 - par, 24 - pret un 42 - atturas. Tātad arī šis priekšlikums nav ieguvis vairākumu no balsojošo skaita. Līdz ar to lūdzu sekretariātu, lūk, šo dokumentu iesniegt apvienotajai komisijai un sākt nekavējoties pie tā strādāt.

Trešais bija deputāta Aleksejeva iesniegums. Tas ir ienācis rakstiski, un es to iesniedzu sekretariātā pavairošanai. Šis iesniegums bija par masu informācijas līdzekļiem; jūs arī vakar plašā izklāstā dzirdējāt šo priekšlikumu, lai mēs uzliktu par pienākumu masu informācijas līdzekļiem visu un visus publicēt un uzklausīt, kaut gan liekas, ka tas iespēju robežās tiek darīts. Taču šāds priekšlikums ir, arī lēmuma projekts rakstiski ir iesniegts un nodots sekretariātā pavairošanai, tāpēc mums ir jālemj, vai mēs šā lēmumprojekta izskatīšanu iekļausim darba kārtībā. Man vienīgi ir jautājums deputātam Aleksejevam - vai tas attiecas uz šodienas plenārsēdi?

A.Aleksejevs: */Man ir divi protesti. Pirmais protests. Kad es šodien ierosināju savu jautājumu, tad man teica, ka to nevar iekļaut darba kārtībā, jo nav iesniegts rakstiski. Bet tagad tas tiks nobalsots bez rakstiska iesnieguma. Es nesaprotu, vai pirms pusdienām mēs kļūstam labestīgāki?

Otrais jautājums. Es kategoriski iebilstu pret mana priekšlikuma Krastiņa kunga pārstāstu, kas nevar būt objektīvs vairāku iemeslu dēļ, tāpēc es iebilstu un esmu par to, ka lēmuma projekts jāizdala deputātiem un tikai tad var tikt likts balsošanai./

Priekšsēdētājs: Paldies. Tātad deputāts Aleksejevs ierosina atlikt šā jautājuma izskatīšanu, kamēr lēmuma projekts tiks nodrukāts.

Paldies, godājamie kolēģi! Es domāju, ka mēs izmantosim pusdienu laiku. Lūdzu, pulksten 15.00 Latvijas Tautas frontes frakcijai pulcēties šajā zālē. Kā mēs dzirdējām, plenārsēdē darbs tiks atjaunots pulksten 16.00.

(Pārtraukums)

Pirmdien, 4.martā
13:50  Saeimas Prezidija sēde