Saeima konceptuāli atbalsta tiesisko regulējumu sociālajai uzņēmējdarbībai Latvijā

(15.12.2016.)
Gallery

Saeima ceturtdien, 15.decembrī, pirmajā lasījumā pieņēma jaunu Sociālās uzņēmējdarbības likumu, kas radīs labvēlīgu vidi sociālajai uzņēmējdarbībai.

Līdz šim Latvijā nebija izstrādāts tiesiskais regulējums, kas ļautu nošķirt sociālos uzņēmumus no ikviena cita uzņēmuma vai nevalstiskās organizācijas, tāpat nav radīti arī kādi īpaši valsts atbalsta instrumenti, kas veicinātu šādu uzņēmumu izveidi vai darbības paplašināšanos.

Likumprojekts izstrādāts Sociālo un darba lietu komisijas izveidotajā darba grupā ar mērķi veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju nodarbinātību. Jaunais likums dos tiesisko ietvaru, paredzot gan kritērijus sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai, gan kārtību, kā valsts atbalstīs šāda veida uzņēmējdarbību.

Sociālā uzņēmuma statusu Latvijā varēs iegūt komersants, kas atbilst likumā noteiktiem kritērijiem. Valsts sociālajiem uzņēmumiem sniegs noteiktu atbalstu,  bet tiem būs aizliegts sadalīt peļņu starp uzņēmuma īpašniekiem – tā būs jāiegulda statūtos noteikto mērķu sasniegšanai jeb sabiedriskā labuma radīšanā.

Viena daļa atbalsta instrumentu – tiesības piemērot uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidi, tiesības saņemt ziedojumus, tiesības piesaistīt brīvprātīgā darba veicējus statūtos noteikto mērķu sasniegšanai - ir formulēti kā sociālā uzņēmuma tiesības saņemt noteiktus atvieglojumus.

Otra daļa atbalsta instrumentu formulēti kā valsts un pašvaldību tiesības, bet ne pienākums, piešķirt noteiktus atvieglojumus un atbalstu – tiesības dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus un kustamu mantu, piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, nodot piederošo mantu bezatlīdzības lietošanā.

Par sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu un attīstību būs atbildīga Labklājības ministrija.

Kā norāda likumprojekta autori, Latvijā ir apmēram 60 uzņēmumu, vai biedrību nodibinājumu, kas atbilst sociālā uzņēmuma kritērijiem. Pieņemot šo likumu, vidējā termiņā Latvijā vajadzētu izveidoties vismaz 200 sociālajiem uzņēmumiem, lēsts likumprojekta anotācijā.

Sociālās uzņēmējdarbības koncepts Eiropā izveidojās 20.gadsimta 90 gados kā  atbilde uz sabiedrībai nozīmīgiem  sociālajiem izaicinājumiem, ar kurām valsts netika galā, konvencionālie uzņēmēji nevēlējās darboties un nevalstisko organizāciju ietekme nebija pietiekoša.

Pēdējos 30 gados sociālās uzņēmējdarbības koncepts pasaulē ir attīstījies un pilnveidojies, sociālie uzņēmumi risina dažādas sabiedrībai svarīgas problēmas – vides jomā, kultūras jomā, izglītības sfērā, sniedz atbalstu sociāli mazaizsargātiem cilvēkiem, kā arī nodrošina darba vietas  noteiktām personu grupām, kuru nodarbinātība ir apgrūtināta. Sociālie uzņēmumi izmanto biznesa metodes un pieejas, lai rastu  ilgtspējīgu un drošu risinājumu sabiedrībā nozīmīgai problēmai, mērķtiecīgi ieguldot resursus tās risināšanā. 

Patlaban, piemēram, Lielbritānijā, pieci procenti no visiem uzņēmumiem jeb 70 000 ir sociālie uzņēmumi.

Likumprojekts atbildīgajā Sociālo un darba lietu komisijā un Saeimā vēl jāskata otrajā un trešajā lasījumā.

 

 

Saeimas Preses dienests

Sestdien, 18.septembrī