Latvijas Republikas 13. Saeimas
pavasara sesijas vienpadsmitā (ārkārtas) sēde
2020. gada 7. maijā

Sēdi vada Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs un balsojumi
Sēdes videotranslācija
Sēžu videotranslācijas (arhīvs)
Audio balsojumi (frakcijās)

Sēdes vadītāja. Godātie deputāti! Sākam 2020. gada 7. maija otro ārkārtas sēdi.

Deputāti Feldmans, Butāns, Eglītis, Mārtuža, Jurašs, Rancāns un citi lūdz Saeimas 2020. gada 7. maija otrajā ārkārtas sēdē noteikt debašu laiku: trīs minūtes – runājot pirmo reizi, viena minūte – otro reizi. Tas attiektos uz visiem darba kārtības jautājumiem.

Vai deputātiem ir iebildumi? (Starpsaucieni: “Jā!”; “Ir iebildumi!”) Tātad deputātiem ir iebildumi.

Lūdzu zvanu! Balsosim par to, lai 2020. gada 7. maija otrajā ārkārtas sēdē noteiktu visiem darba kārtības jautājumiem debašu laiku: trīs minūtes – runājot pirmo reizi, viena minūte – otro reizi! Lūdzu, balsosim!

(Notiek balsošana.)

Sēdes vadītāja. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.

R. Kols (NA).

Cienījamie, godātie kolēģi! Balsošanas rezultāts par debašu laika saīsināšanu: par – 52, pret – 26, atturas – nav.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Līdz ar to debašu laiks visiem darba kārtības jautājumiem 2020. gada 7. maija otrajā ārkārtas sēdē ir šāds: trīs minūtes – runājot pirmo reizi, viena minūte – otro reizi.

Darba kārtībā – likumprojektu izskatīšana.

Likumprojekts “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, pirmais lasījums.

Sociālo un darba lietu komisijas vārdā – deputāts Ilmārs Dūrītis.

I. Dūrītis (AP!).

Sveicināti! Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Prezidija locekļi! Augsti godātie deputāti!

Sociālo un darba lietu komisija šodien savā sēdē ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”.

Kā lasām anotācijā, likumprojekts paredz, ka:

“1) pabalstu krīzes situācijā nepiešķir atsevišķi dzīvojošai personai vai par personu ģimenē, kurai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ir piešķirts dīkstāves pabalsts vai dīkstāves palīdzības pabalsts;

2) pašvaldība nepalielina izmaksājamo pabalstu krīzes situācijā vai samazina to par attiecīgo daļu par laikposmu, kad personai, kura saņem dīkstāves pabalstu vai dīkstāves palīdzības pabalstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ir piešķirta piemaksa par apgādībā esošu bērnu.

Vienlaicīgi viennozīmīgai Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma izpratnei likumprojekts paredz precizēt likuma pārejas noteikumu 37. punkta pirmā apakšpunkta otrā teikuma redakciju.

Likumprojektā ietvertās normas tiks piemērotas ar tā spēkā stāšanās brīdi.”

Tātad pēc būtības likumprojekts paredz, ka persona vienlaicīgi nevar pretendēt uz diviem pabalstiem (tātad – uz pabalstu krīzes situācijā un dīkstāves palīdzības pabalstu); tas izslēdz šo dubultfinansējumu un ļauj pašvaldībām nepalielināt izmaksājamā pabalsta krīzes situācijā apmēru par 50 eiro mēnesī katram bērnam – gadījumā, ja personai tas jau būs piešķirts kā piemaksa, saņemot dīkstāves palīdzības pabalstu.

Noslēgumā. Sociālo un darba lietu komisija aicina likumprojektam piešķirt steidzamību.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” atzīšanu par steidzamu! Lūdzu, balsosim!

(Notiek balsošana.)

Sēdes vadītāja. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.

R. Kols (NA).

Cienījamie, godātie kolēģi! Balsošanas rezultāts par likumprojekta “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” atzīšanu par steidzamu: par – 79, pret un atturas – nav.

Sēdes vadītāja. Paldies. Likumprojekts ir atzīts par steidzamu.

I. Dūrītis. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā es aicinu likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti debatēt nav pieteikušies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” pirmajā lasījumā! Lūdzu, balsosim!

(Notiek balsošana.)

Sēdes vadītāja. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.

R. Kols (NA).

Cienījamie, godātie kolēģi! Balsošanas rezultāts par likumprojektu “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” pirmajā lasījumā: par – 79, pret un atturas – nav.

Sēdes vadītāja. Paldies. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.

I. Dūrītis. Paldies, cienījamie kolēģi, par atbalstu pirmajā lasījumā.

Komisijas vārdā lūdzu pieņemt šo likumprojektu otrajā lasījumā šajā Saeimas sēdē – bez otrreizējas izskatīšanas atbildīgajā komisijā.

Sēdes vadītāja. Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojekta izskatīšanu bez iepriekšējas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? (Starpsauciens: “Nav!”) Deputātiem nav iebildumu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu, balsosim!

(Notiek balsošana.)

Sēdes vadītāja. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.

R. Kols (NA).

Cienījamie, godātie deputāti! Balsošanas rezultāts par likumprojektu “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” otrajā, galīgajā, lasījumā: par – 78, pret un atturas – nav.

Sēdes vadītāja. Paldies. Likums pieņemts.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību””, pirmais lasījums.

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā – deputāts Juris Rancāns.

J. Rancāns (JK).

Labvakar, kolēģi! Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”” paredz, ka administratīvo aktu izpilde netiek apturēta attiecībā uz Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmumu par piespiedu izpildi.

Likumprojekts precizē civilprocesuālos termiņus un ar tiem saistītos jautājumus ārkārtas situācijas laikā.

Tāpat likumprojekts paredz termiņa pagarināšanu audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanai bērniem un to izpildes noilguma termiņus.

Bez tam ir noteikts, ka zvērinātiem advokātiem var piešķirt atvaļinājumu uz 12 mēnešiem, pamatojoties uz ārkārtas situāciju.

Ir arī paredzēts, ka, ja Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas vai Šveices Konfederācijas pilsoņiem vai personām, kuras dzīvo šajās valstīs, ir beidzies dokumenta derīguma termiņš, tad viņi drīkst ieceļot un izceļot no Latvijas, izmantojot šo dokumentu, lai atgrieztos savā mītnes zemē.

Paredzēts, ka Aizsardzības ministrijai ir tiesības individuālos aizsardzības līdzekļus atsavināt bez izsoles sabiedroto valstu bruņotajiem spēkiem Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Paredzēts arī, ka Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram ir tiesības bez iepirkumu procedūras piemērošanas iepirkt individuālos aizsardzības līdzekļus un dezinfekcijas līdzekļus, lai sniegtu atbalstu Covid-19 izplatības visvairāk skartajām valstīm. Iepirkto līdzekļu nogādāšanu uz ārvalstīm un to nodošanu iestādēm organizē Ārlietu ministrija.

Likumprojekts paredz arī to, ka tiem Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem, kuri bija cietuši nelaimes gadījumos un kuriem bija noteikts rehabilitācijas kurss, kurš beidzas ārkārtas situācijas laikā, ir tiesības saņemt šo kursu pilnā apjomā trīs mēnešu laikā pēc ārkārtas situācijas beigām.

Tāpat likumprojekts precizē nosacījumus attālinātai ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmu apspriešanai vietējām pašvaldībām.

Un visbeidzot – likumprojekts paredz arī to, ka Juridiskās palīdzības administrācija organizē konsultācijas ārkārtas situācijas dēļ radušos problēmu risināšanai. Likumprojektā paredzēti detalizētāki nosacījumi, kādā veidā tas tiks darīts.

Komisijā likumprojekts ir atbalstīts konceptuāli.

Komisija lūdz noteikt steidzamību šim likumprojektam.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”” atzīšanu par steidzamu! Lūdzu, balsosim!

(Notiek balsošana.)

Sēdes vadītāja. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.

R. Kols (NA).

Cienījamie, godātie kolēģi! Balsošanas rezultāts par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”” atzīšanu par steidzamu: par – 82, pret un atturas – nav.

Sēdes vadītāja. Paldies. Likumprojekts ir atzīts par steidzamu.

Uzsākam debates.

Vārds deputātam Viktoram Valainim.

V. Valainis (ZZS).

Kolēģi! Pavisam īsi.

Konceptuāli, manuprāt, visiem vajadzētu pārdomāt to, cik ļoti šajos ārkārtas apstākļos valdība... cik pareizi īsteno tai dotās pilnvaras attiecībā uz procedūrām... iepirkumu veikšanai bez iepirkuma procedūras... Uzsvars tieši uz to – bez iepirkuma procedūras... Jo te arvien vairāk parādās dažādi tiešām apšaubāmi līgumi, iepirkumi, kas ir veikti šajā ārkārtas stāvoklī. Tāpēc gribētu aicināt valdību un koalīcijas deputātus nodarboties ar tādu stingrāku paškontroli. Jo visas šīs lietas, to skaitā arī jautājumi par tām maskām un citi jautājumi, nepaliks nepamanītas.

Es domāju, ka konceptuāli par šo jautājumu šeit vēl jāiesniedz (un es arī iesniegšu)... Jautājums par teritorijas plānošanas dokumentiem, par to izstrādi, lai nekavētu teritoriju attīstības projektus. Un tajā pašā laikā arī – par iestāžu darbu... Es domāju, šobrīd galvaspilsēta Rīga ir vieta, kur, manuprāt, visvairāk jāpievērš uzmanība... saistībā ar to, kas notiek krīzes laikā... Un šeit gribētu pievērst uzmanību sabiedriskajam transportam, šīm atņemtajām atlaidēm... tām, ko jaunā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrācija ir atņēmusi šajā laikā. Manuprāt, tās būtu jāatgriež atpakaļ. Un, protams, valdībai jāizstrādā arī mehānisms, lai cilvēki droši varētu pārvietoties sabiedriskajā transportā. Un ar šo likumu, es domāju, mēs tagad to varētu jau uzdot un noteikt arī laiku, kādā seniori droši var pārvietoties... tieši tajā laikā, kad ir vismazāk pasažieru, nevis rīta stundās... Nu, es domāju, no pulksten 10.00 līdz 17.00 viņi varētu droši pārvietoties sabiedriskajā transportā, aizbraukt uz veikalu... un sabiedrisko transportu izmantot arī citām ikdienas vajadzībām, kas viņiem ir.

Tā ka šobrīd aicinu atbalstīt konceptuāli – pirmajā lasījumā. Uz otro lasījumu iesniegšu priekšlikumus.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Debates slēdzu.

Komisijas vārdā...?

J. Rancāns. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”” pirmajā lasījumā! Lūdzu, balsosim!

(Notiek balsošana.)

Sēdes vadītāja. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.

R. Kols (NA).

Cienījamie, godātie kolēģi! Balsošanas rezultāts par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”” pirmajā lasījumā: par – 83, pret un atturas – nav.

Sēdes vadītāja. Paldies. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.

J. Rancāns. Jā, labi. Paldies par doto vārdu.

Pirms noteikt termiņu, vēlos precizēt: tikko saņēmu informāciju, ka es nokļūdījos, pasakot, ka 12 mēnešu atvaļinājums ir advokātiem. Bet domāts ir un likumprojektā ir, ka zvērinātiem notāriem...

Bet nu par termiņu. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 15 minūtes.

Savukārt izskatīšana otrajā lasījumā ir 2020. gada 7. maija trešajā ārkārtas sēdē.

Sēdes vadītāja. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir... līdz cikiem? Līdz pulksten cikiem?

J. Rancāns. ... (Skaņas pārrāvums.)... 55...

Sēdes vadītāja. Līdz pulksten 18.55.

Izskatīšana – šā gada 7. maija trešajā ārkārtas sēdē.

Paldies.

Darba kārtībā – lēmuma projekta izskatīšana.

Lēmuma projekts – “Par Ministru kabineta 2020. gada 28. aprīļa rīkojumu Nr. 221 un 2020. gada 30. aprīļa rīkojumu Nr. 235, ar kuriem grozīts 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu””.

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā – deputāts Juris Rancāns.

J. Rancāns (JK).

Labvakar vēlreiz, kolēģi! Komisija vakar, 6. maijā, savā sēdē izskatīja kārtējos grozījumus Ministru kabineta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

Nosaukšu būtiskākos papildinājumus.

Pirmais. Epidemioloģiskās drošības pasākumus attiecībā uz ārvalstu bruņotajiem spēkiem, kuri uzturas Latvijā vai šķērso tranzītā mūsu teritoriju, nosaka aizsardzības ministrs pēc saskaņošanas ar veselības ministru.

Otrais. Noteikts, ka konvojēšanas aizliegums neattiecas uz personām, kas apcietinātas Krimināllikuma... krimināllietās, kuru materiālos iekļauts valsts noslēpumu saturošs objekts.

Trešais. Ekonomikas ministrs, saskaņojot ar veselības ministru, nosaka kritērijus, pēc kuriem komersantu saistību izpildei nepieciešamajiem ārvalstu speciālistiem nenosaka prasības par pašizolāciju.

Tāpat ir paredzēts, ka tiks atļauts izsniegt individuālos aizsardzības līdzekļus vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm, ārstniecības iestādēm, kas nav līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, pašvaldībām un to iestādēm, kā arī Iekšlietu ministrijas institūcijām.

Noteikts, ka informācija par iepirkumiem, kuriem netika piemērota publisko iepirkumu procedūra, jāpublisko: par kārtējo nedēļu – līdz nākamās nedēļas trešdienai, bet par laika posmu no šā gada 12. marta līdz šā gada 6. maijam – līdz 6. maijam.

Ir noteikta arī kārtība, kādā izmaksājamas kompensācijas Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centram, lai varētu nodrošināt veselības ekspertīzes komisiju gatavības režīmu.

Uzklausījusi iestāžu ziņojumus, komisija ārkārtas stāvokļa pagarināšanu un attiecīgos grozījumus atzina par pamatotiem, situācijai atbilstošiem un nepieciešamiem.

Komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt iesniegto Saeimas lēmuma projektu.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Deputāti debatēt nav pieteikušies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu “Par Ministru kabineta 2020. gada 28. aprīļa rīkojumu Nr. 221 un 2020. gada 30. aprīļa rīkojumu Nr. 235, ar kuriem grozīts 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu””! Lūdzu, balsosim!

(Notiek balsošana.)

Sēdes vadītāja. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.

R. Kols (NA).

Cienījamie, godātie kolēģi! Balsošanas rezultāts par lēmuma projektu “Par Ministru kabineta 2020. gada 28. aprīļa rīkojumu Nr. 221 un 2020. gada 30. aprīļa rīkojumu Nr. 235, ar kuriem grozīts 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu””: par – 82, pret – 1, atturas – nav.

Sēdes vadītāja. Paldies. Līdz ar to lēmums pieņemts.

Sēdes darba kārtība izskatīta.

Laiks paziņojumiem.

Vārds deputātam Jurim Rancānam.

J. Rancāns (JK).

Kolēģi! Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas attālinātā sēde pēc 10 minūtēm.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Godātie kolēģi! Saeimas ārkārtas... šodienas trešās ārkārtas sēdes sākuma laiks atkarīgs no tā, cikos darbu beigs Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Sekosim līdzi komisijas darbam.

Paldies.Satura rādītājs un balsojumi
13. Saeimas pavasara sesijas 11. (ārkārtas) sēde
2020. gada 7. maijā

Par procedūru
   
Likumprojekts “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” (Nr. 675/Lp13) (1.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 2414, 2452,
[1.Deb, 2452Steidz, 2452Balsojums] )
   
- Ziņo - dep. I. Dūrītis
   
Likumprojekts “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” (Nr. 675/Lp13) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 2414, 2452,
[2452Bals] )
   
- Ziņo - dep. I. Dūrītis
   
   
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”” (Nr. 676/Lp13) (1.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 2415, 2453 ,
[2453Steidz, 2453Balsojums] )
   
- Ziņo - dep. J. Rancāns
   
- Debates - dep. V. Valainis
   
Lēmuma projekts “Par Ministru kabineta 2020. gada 28. aprīļa rīkojumu Nr. 221 un 2020. gada 30. aprīļa rīkojumu Nr. 235, ar kuriem grozīts 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” (Nr. 392/Lm13)
(Dok. Nr. 2433 ,
[2433Balsojums, 2433Reg])
   
- Ziņo - dep. J. Rancāns
   
Paziņojumi
  - dep. J. Rancāns
   
Informācija par ārkārtas sēdes sasaukšanuSēdes videotranslācija

07a2.05.2020 18.00
Audio balsojumi (frakcijās)
Frakcijas SASKAŅA balsojumi
Frakcijas KPV LV balsojumi
Saeimas priekšsēdētājas I. Mūrnieces, JK frakcijas, pie frakcijām nepiederošo deputātu A. Blumberga, A. Kaimiņa un A. Gobzema balsojumi
Frakcijas AP! balsojumi
NA frakcijas un pie frakcijām nepiederošās deputātes I. Rībenas balsojumi
ZZS frakcijas balsojumi
Frakcijas JV un pie frakcijām nepiederošās deputātes A. Čakšas balsojumi
Pie frakcijām nepiederošo deputātu L. Liepiņas, J. Stepaņenko un D. Šmita balsojumi


Ceturtdien, 5.oktobrī
08:30  Saeimas Prezidija sēde
08:55  Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Turcijas parlamentu darba sanāksme- grupas vadītāja vietnieka vēlēšanas
09:00  Saeimas 2023. gada 5. oktobra kārtējā sēde
10:30   Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Moldovas parlamentu darba sanāksme – grupas vadītāja vēlēšanas
10:30  Nacionālās drošības komisijas sēde
10:35  Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Kazahstānas parlamentu darba sanāksme – grupas vadītāja vēlēšanas
12:30  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Riharda Kola un komisijas deputātu tikšanās ar Palestīnas Valsts ārlietu minisitra vietnieci Amal Jadou