Latvijas Republikas 11.Saeimas
ziemas sesijas pirmā sēde
2014.gada 9.janvārī

Sēdi vada Latvijas Republikas 11.Saeimas priekšsēdētāja
Solvita Āboltiņa.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi
Frakciju viedokļi

Sēdes vadītāja. Labrīt, cienījamie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas! Ir pulksten 9.00. Sākam 11.Saeimas 2014.gada pavasara sesiju... un Saeimas 9.janvāra sēdi. Ziemas sesiju...

Tātad, pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, informēju jūs, ka ir iesniegti astoņi priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīsdienas sēdes darba kārtībā.

Saeimas Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 9.janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu „Par Erlena Ernstsona iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība grozīta.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 9.janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā komisijas sagatavoto likumprojektu „Grozījums likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās””. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība grozīta.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 9.janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu „Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos””. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība grozīta.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 9.janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu „Grozījums likumā „Par zemes komisijām””. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība grozīta.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 9.janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība grozīta.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 9.janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu „Grozījumi likumā „Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās””. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība grozīta.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 9.janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība grozīta.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 9.janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu „Grozījums likumā „Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību””. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība grozīta.

Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsts valdību, no otras puses” nodot Ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Inguna Rībena!... Paldies.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Kredītu reģistra likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par aviāciju”” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” nodot Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. (Zālē ir pieaudzis troksnis.) Andrej! Andrej Klementjev! Paldies.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” nodot Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā” nodot Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Šķīrējtiesu likums” nodot Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina deputātu Judina, Ašeradena, Buiķa, Loskutova un Liepiņas iesniegto likumprojektu „Grozījumi Kredītiestāžu likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

„Par” pieteicies runāt deputāts Andrejs Judins.

A.Judins (VIENOTĪBA).

Godātie kolēģi! Likumprojekts paredz... ierosina grozīt Kredītiestāžu likuma 70.pantu.

Kā visiem ir zināms, ir Gregora kalendārs, ir Jūlija kalendārs, ir lunārais kalendārs. Bet ir arī - saskaņā ar Kredītiestāžu likumu - Latvijas banku kalendārs. Runa ir par procentiem, ko maksā kredītņēmēji saskaņā ar noslēgtiem līgumiem, saskaņā ar Kredītiestāžu likumā paredzēto. Mūsu likumā ir noteikts, ka nosacīti gads sastāv no 360 dienām. Protams, kāds var teikt, ka tā nav nekāda problēma: ja puses tam piekrīt, ja viņas tā domā, lai tad viņas uzskata, ka gadā ir 360 dienas! Bet diemžēl jautājums nav tikai par kalendāru un par dienām. Kredītņēmēji maksā procentus. Noslēdzot līgumu, ir paredzēts, ka gadā ir jāmaksā noteikti procenti. Bet, ja gadā ir 360 dienas, tad summa, kas jāmaksā kredītņēmējiem, pieaug.

Par cik lielu starpību mēs varam runāt? Ko mēs varam redzēt? Protams, tas ir atkarīgs no procentu likmes, tas ir atkarīgs no kredīta apjoma. Bet, ja cilvēks vai kāda juridiskā persona paņem kredītu 80 tūkstošu latu... 80 tūkstošu eiro apjomā un ja tiek paredzēts, ka ir jāmaksā 3 procenti gadā, tad, ņemot vērā viltību, kas ir paredzēta šajā likumā un līgumos, sanāk tā, ka gadā persona pārmaksā apmēram 30 eiro. Un 20 gadu laikā personai ir jāsamaksā par aptuveni 300 eiro vairāk nekā tad, ja būtu atzīts, ka gadā ir 365 dienas. Tas nav pareizi! Principā tā ir viltība, ko... kas varbūt ļoti patīk kredītdevējiem, jo, saprotams, tas dod iespēju gūt papildu ienākumus, bet to nedrīkst pieļaut. Es uzskatu, ka ir svarīgi nostiprināt likumā, ka gads sastāv no 365 dienām, bet garais gads - no 366 dienām. Protams, mūsu bankas tad būs zaudētājas, bet mēs nodrošināsim patērētāju interešu aizsardzību.

Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu.

Sēdes vadītāja. Paldies. Neviens nav pieteicies runāt „pret”.

Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. (No zāles starpsauciens: „Kuram?!”)

Lūdzu zvanu! Balsosim par to, lai deputātu Judina, Ašeradena, Buiķa, Loskutova un Liepiņas iesniegto likumprojektu „Grozījumi Kredītiestāžu likumā” nodotu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 92, pret - nav, atturas - 1. Likumprojekts komisijai nodots. Paldies.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Kredītiestāžu likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Paldies.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Par Grozīto Latvijas Republikas valdības un Starptautiskā kriminālā tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai līgumu par liecinieku, kuri uzstājušies vai uzstāsies Starptautiskā tribunāla tiesvedības procedūrā, un nepieciešamības gadījumā arī viņu tuvāko radinieku pārvietošanu uz Latvijas Republikas teritoriju” nodot Ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu „Grozījums likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu „Grozījums likumā „Par zemes komisijām”” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās”” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu „Grozījums likumā „Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību”” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Paldies.

Nākamā darba kārtības sadaļa - „Par likuma otrreizēju caurlūkošanu”.

Tātad Valsts prezidents ir atgriezis otrreizējai caurlūkošanai likumu „Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā”. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Sergejam Dolgopolovam, lai noteiktu priekšlikumu iesniegšanas termiņu šim likumprojektam.

S.Dolgopolovs (SC).

Komisijas vārdā es aicinu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikt šā gada 23.janvāri.

Sēdes vadītāja. Un izskatīšana?

S.Dolgopolovs. Izskatīšana - šā gada 6.februārī.

Sēdes vadītāja. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - šā gada 23.janvāris, izskatīšana - šā gada 6.februāra sēdē. Paldies.

Nākamā darba kārtības sadaļa - „Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana”.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts „Par Erlena Ernstsona iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Valērijs Agešins.

V.Agešins (SC).

Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas Juridiskās komisijas šā gada 8.janvāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Erlena Ernstsona iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas Juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Erlenu Ernstsonu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu „Par Erlena Ernstsona iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi”! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 87, pret - 1, atturas - nav. Lēmums pieņemts. Paldies.

Pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, informēju jūs, ka ir saņemti vēl septiņi priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīsdienas sēdes darba kārtībā.

Tātad Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 9.janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas sagatavoto likumprojektu „Grozījums likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās””. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība grozīta.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 9.janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas sagatavoto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos””. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība grozīta.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 9.janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas sagatavoto likumprojektu „Grozījums likumā „Par zemes komisijām””. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība grozīta.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 9.janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība grozīta.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 9.janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas sagatavoto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās””. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība grozīta.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 9.janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas sagatavoto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība grozīta.

Un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 9.janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas sagatavoto likumprojektu „Grozījums likumā „Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību””. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība grozīta. Paldies.

Nākamā darba kārtības sadaļa - „Likumprojektu izskatīšana”.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā”, trešais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Klāvs Olšteins. (No zāles: „Slikti sagatavots!” Dep. J.Vucāns: „Pastāsti mums!” Zālē starpsaucieni.)

K.Olšteins (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Atvainojos (No zāles dep. V.Agešins: „Par sagādātajām...”) par sagādātajām neērtībām.

Likumprojekta „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” trešajam lasījumam iesniegts 41 priekšlikums.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Olšteins. 2. - deputāta Dzintara Zaķa priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Olšteins. 3. - deputāta Zaķa priekšlikums. Komisijā daļēji atbalstīts, iekļauts 4.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

K.Olšteins. 4. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Olšteins. 5. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Olšteins. 6. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Olšteins. 7. - deputāta Zaķa priekšlikums. Komisijā daļēji atbalstīts, iekļauts 9.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

K.Olšteins. 8. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Viktora Valaiņa priekšlikums. Komisijā daļēji atbalstīts, iekļauts 9.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

K.Olšteins. 9. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Olšteins. 10. - deputāta Ivara Zariņa priekšlikums. Komisijā daļēji atbalstīts, iekļauts 11.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

K.Olšteins. 11. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Olšteins. 12. - deputāta Zaķa priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Olšteins. 13. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Olšteins. 14. - deputāta Zaķa priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Olšteins. 15. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā daļēji atbalstīts, iekļauts 16.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

K.Olšteins. 16. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Olšteins. 17. - deputāta Zaķa priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

K.Olšteins. 18. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Olšteins. 19. - deputātes Ingas Bites priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 20.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

K.Olšteins. 20. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Olšteins. 21. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Olšteins. 22. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

K.Olšteins. 23. - deputāta Zaķa priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 24.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

K.Olšteins. 24. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Olšteins. 25. - deputāta Zaķa priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Olšteins. 26. - deputāta Zaķa priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Olšteins. 27. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Olšteins. 28. - deputāta Zariņa priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 29.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

K.Olšteins. 29. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Olšteins. 30. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Olšteins. 31. - deputāta Zariņa priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

K.Olšteins. 32. - deputāta Zariņa priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

K.Olšteins. 33. - deputāta Zaķa priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 34.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

K.Olšteins. 34. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts, redakcionāli precizējot.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

K.Olšteins. 35. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 36.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

K.Olšteins. 36. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Olšteins. 37. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji... Nē, atbalstīts un iekļauts 41.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

K.Olšteins. 38. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 41.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

K.Olšteins. 39. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 41.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

K.Olšteins. 40. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 41.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

K.Olšteins. 41. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Olšteins. Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” atbalstīšanu trešajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 85, pret un atturas - nav. Likums pieņemts. Paldies.

K.Olšteins. Paldies.

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā”, pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Jānis Dūklavs.

Lūdzu, deputāts Jānis Dūklavs!

J.Dūklavs (ZZS).

Godātā priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Ķersimies pie ciltsdarba! Komisija ir izskatījusi grozījumus Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā. Un pamatbūtība šeit ir tāda: ministrija uzskata, ka vienu valsts nodevu vajadzētu pārveidot par maksas pakalpojumu un izslēgt to no šī likuma. Tātad komisija ir izskatījusi. Aicinu jūs atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā” atbalstīšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.

J.Dūklavs. Aicinām priekšlikumus iesniegt līdz 16.janvārim.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - šā gada 16.janvāris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Meliorācijas likumā”, pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Jānis Dūklavs.

J.Dūklavs (ZZS).

Paldies. Komisija ir izskatījusi, un es gribu pāris teikumos jums raksturot būtību. Tātad būtība ir pašvaldību aicinājums - jau daudzkārtējs aicinājums! - ministrijai, ka vajadzētu arī meliorācijas sistēmas, kuras ir saistītas ar pašvaldībām, iekļaut likumā, lai var normāli šīs sistēmas apkalpot. Šeit ir runa par koplietošanas sistēmām. Kā jūs saprotat, ir polderi, ir meliorācijas sistēmas, kas būtiski skar arī pašvaldību darbu un pašvaldību zemes.

Komisija ir atbalstījusi. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Meliorācijas likumā” atbalstīšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.

J.Dūklavs. Priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 23.janvārim.

Sēdes vadītāja. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - šā gada 23.janvāris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”, otrais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Andrejs Judins.

A.Judins (VIENOTĪBA).

Godātie kolēģi! Strādājam ar likumprojektu „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” otrajā lasījumā.

Ir saņemti četri priekšlikumi. Divi saistīti ar grozījumiem, kuri stājās spēkā 2012.gadā likumā „Par Latvijas Republikas valsts robežu” un Ceļu satiksmes likumā, kā arī Ceļu satiksmes noteikumos. Atbilstoši minētajiem normatīvajiem aktiem vairs nenosaka pierobežas... pierobežu gar iekšējo sauszemes robežu, un tas nozīmē, ka Latvijas robežsargi, lai apkarotu nelegālo imigrāciju, var apstādināt, apturēt transportlīdzekļus visā Latvijas teritorijā. Un, ņemot vērā grozījumus, kuri jau ir spēkā, ir svarīgi, lai arī Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā nebūtu lietots tāds vārds - „pierobeža”.

1. - iekšlietu ministra Riharda Kozlovska priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 2. - iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 3. un 4.priekšlikums saistīti ar pāreju uz eiro un paredz mainīt sankcijas.

3. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 4. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” atbalstīšanu otrajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 84, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.

A.Judins. 14.janvāris.

Sēdes vadītāja. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - šā gada 14.janvāris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Ārstniecības likumā”, pirmais lasījums.

Sociālo un darba lietu komisijas vārdā - deputāts Ilmārs Latkovskis.

I.Latkovskis (VL-TB/LNNK).

Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāja! Kolēģi deputāti! Komisija izskatīja likumprojektu „Grozījumi Ārstniecības likumā” pirmajam lasījumam. Šis likumprojekts ir cieši saistīts ar patlaban aktuālo likumprojektu „Veselības aprūpes finansēšanas likums”.

Nedaudz par būtību. Likumprojekts „Grozījumi Ārstniecības likumā” paredz izslēgt no šī likuma 17. un 18.pantu, kā arī 4.panta pirmo daļu, to būtību ietverot topošajā Veselības aprūpes finansēšanas likumā. Šie panti nosaka personu loku un kārtību no valsts pamatbudžeta apmaksāto ārstniecības pakalpojumu saņemšanai.

Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Uzsākam debates.

Vārds deputātam Ņikitam Ņikiforovam.

Ņ.Ņikiforovs (SC).

Cienījamie kolēģi! Saeima pagājušā gada nogalē atbalstīja nu jau bijušās veselības ministres Ingrīdas Circenes senloloto sapņu piepildījumu - likumprojektu paketi, kas paredzēs valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus nodrošināt tikai tām personām, kuras būs samaksājušas iedzīvotāju ienākuma nodokli vai attiecībā uz kurām šādu pienākumu īstenos pati valsts, vai arī gādību uzņemsies visi nodokļu maksātāji. Pati ministre, piesakot šos projektus, norādīja, ka projektu mērķis ir nevis risināt sabiedrības veselības problēmas, optimizēt veselības pakalpojumu sniegšanu, samazināt pacientu rindas vai nodrošināt papildu aprūpi personām, kurām tas nepieciešams, bet tikai un vienīgi piesaistīt savai nozarei konkrētu finansējuma apjomu, kas pēc būtības ir nepareizi.

Projekti pēc būtības plāno ieviest jaunu nodokli - valsts veselības apdrošināšanas iemaksu, kaut arī ministre mēģina maskēt to zem iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Faktiski tiek ieviests jauns nodoklis, kas pēc sava iekasēšanas regulējuma ir līdzīgs iedzīvotāju ienākuma nodoklim, bet pēc izlietojuma - atšķirīgs. Savukārt tām personām, kam nav pienākuma maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli, tiek uzlikts pienākums maksāt par ārstniecības pakalpojumiem papildus vairāk nekā 300 eiro gadā, neskatoties uz to, ka tās maksā citus valsts uzliktos obligātos maksājumus.

Ar savu degsmi ministres kundze panākusi to, ka medicīnas iestāžu darbinieki ir nokļuvuši ķīlnieku lomā, jo valsts savus nodokļu piedziņas pienākumus deleģēs medicīnas māsiņām un ārstiem. Proti, ja slimnieks netiks iekļauts par valsts līdzekļiem ārstējamo personu sarakstā, ārsts nevis sniegs viņam palīdzību, bet tērēs savu darbalaiku, sazinoties ar valsts kompetentajām institūcijām, lai personai piešķirtu, piemēram, bezdarbnieka statusu vai sociālās palīdzības saņēmēja statusu.

Vienīgais iemesls šāda nodokļa ieviešanai ir nozares vadītāja nespēja risināt nozares problēmas citādi, kā vien uzliekot jaunu slogu uz iedzīvotāju pleciem. Šobrīd iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi veido tikai 7 procentus no valsts budžeta nodokļu ieņēmumiem, līdz ar to arī no veselības finansēšanas avotiem. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta un Centrālās statistikas pārvaldes datiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli maksā 66,8 procenti no darbspējas vecumā esošajiem Latvijas iedzīvotājiem.

Kas notiks ar tām personām, kuras gan attaisnojošu, gan neattaisnojošu iemeslu dēļ nav maksājušas iedzīvotāju ienākuma nodokli? Nav arī izvērtēts, cik samērīgi ir attiecināt veselības nodokli uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem, uz nekustamā īpašuma, uz komercsabiedrības atsavināšanas vai uz apdrošināšanas atlīdzībām vai uz dividendēm. Tā vietā, lai ieviestu jaunus nodokļus, Veselības ministrijai būtu lietderīgāk pievērsties arvien biežāk pēdējā laikā izskanējušo gadījumu par ārstniecības iestāžu nesaimniecisku rīcību izvērtēšanai un novēršanai.

Aicinu neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Ārstniecības likumā” atbalstīšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 56, pret - 30, atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.

I.Latkovskis. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 24.janvāris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - šā gada 24.janvāris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”, otrais lasījums.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā - deputāts Oļegs Hļebņikovs.

O.Hļebņikovs (SC).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi! Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz izskatīt otrajā lasījumā likumprojektu „Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”.

Komisija saņēma 11 priekšlikumus.

1. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

O.Hļebņikovs. 2. - labklājības ministres Ilzes Viņķeles kundzes priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 4. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

O.Hļebņikovs. 3. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 4. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

O.Hļebņikovs. 4. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

O.Hļebņikovs. 5. - labklājības ministres Viņķeles kundzes priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

O.Hļebņikovs. 6. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

O.Hļebņikovs. 7. - Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 8. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

O.Hļebņikovs. 8. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

O.Hļebņikovs. 9. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

O.Hļebņikovs. 10. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

O.Hļebņikovs. 11. - Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāres Evikas Siliņas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

O.Hļebņikovs. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” atbalstīšanu otrajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.

O.Hļebņikovs. Termiņš priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam - 30.janvāris.

Sēdes vadītāja. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - šā gada 30.janvāris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Reklāmas likumā”, otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Jānis Ozoliņš.

J.Ozoliņš (RP).

Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Kolēģi! Skatām likumprojektu „Grozījumi Reklāmas likumā”.

Likumprojekta otrajam lasījumam Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir saņēmusi astoņus priekšlikumus un tos izskatījusi.

1. - frakcijas VIENOTĪBA priekšlikums. Ir atsaukts, es tā sapratu. Tā ir?

Sēdes vadītāja. Jā.

J.Ozoliņš. Ir, jā?

2. - zemkopības ministres Laimdotas Straujumas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 3. - ekonomikas ministra Daniela Pavļuta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 4. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums attiecībā uz soda naudas apmēru. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Ir atbalstīts. 4.priekšlikums ir atbalstīts.

J.Ozoliņš. Atbalstīts, jā.

Sēdes vadītāja. Jā.

J.Ozoliņš. 5. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 6. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 7. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Arī ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 8. - komisijas priekšlikums, kas paredz izslēgt atsauci uz likuma spēkā stāšanos. Arī ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. Tā. Visus priekšlikumus esam izskatījuši. Lūgums atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Reklāmas likumā” atbalstīšanu otrajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 90, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.

J.Ozoliņš. 23.janvāris.

Sēdes vadītāja. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - šā gada 23.janvāris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās””, pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Jānis Ozoliņš.

J.Ozoliņš (RP).

Kolēģi! Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi likumprojektu paketi, kas sastāv no... par zemes reformas pabeigšanu pilsētās, par zemes privatizāciju lauku apvidos... un par zemes komisijām...

Lūdzu Saeimu piešķirt likumprojektam steidzamību un izskatīt divos lasījumos.

Šie grozījumi saistīti ar to, ka 2013.gada 19.decembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir pieņēmusi lēmumu ar 2014.gada 1.janvāri anulēt valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Hipotēku un zemes banka” kredītiestādes licenci. Šie tehniskie grozījumi ir jāpieņem sakarā ar šiem reorganizācijas jautājumiem. Tāpēc lūdzam steidzamības kārtībā to arī darīt.

Tieši tāpat grozījumi paredz arī to, ka, tā kā Latvijas Hipotēku un zemes banka jau 27.decembrī ir mainījusi savu nosaukumu un ir nodibināta Latvijas attīstības finanšu institūcija... tas jau ir noticis, tad Latvijas Hipotēku un zemes bankas nosaukums pēc šī likuma spēkā stāšanās - protams, mēs to pieņemsim - būs ALTUM. Tā ka šādi grozījumi ir pēc būtības.

Lūdzu piešķirt likumprojektam „Grozījums likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”” steidzamību.

Sēdes vadītāja. Tātad mums vispirms ir jābalso par likumprojekta atzīšanu par steidzamu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”” atzīšanu par steidzamu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 86, pret un atturas - nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

Lūdzu vēlreiz zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”” atbalstīšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 86, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma laiku.

J.Ozoliņš. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 13.janvāris, otrais lasījums - 2014.gada 16.janvārī.

Sēdes vadītāja. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 13.janvāris, izskatīšana - Saeimas 16.janvāra sēdē. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos””, pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Jānis Ozoliņš.

J.Ozoliņš (RP).

Ņemot vērā to, ka turpmāk valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” vietā likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” noteiktās darbības veiks Ministru kabineta noteikta institūcija, likumprojekts paredz šos tehniskos grozījumus, aizstājot vārdus „valsts akciju sabiedrība „Latvijas Hipotēku un zemes banka”” ar vārdiem „Ministru kabineta noteikta institūcija”. Tāda ir šo grozījumu būtība. Lūgums piešķirt likumprojektam steidzamību. Komisijas vārdā lūdzu.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” atzīšanu par steidzamu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 87, pret un atturas - nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

Lūdzu vēlreiz zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” atbalstīšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 86, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma laiku.

J.Ozoliņš. 13.01.2014. - priekšlikumu iesniegšanas termiņš, 16.janvārī - otrais lasījums.

Sēdes vadītāja. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 13.janvāris, izskatīšana - Saeimas 16.janvāra sēdē. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums likumā „Par zemes komisijām””, pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Jānis Ozoliņš.

J.Ozoliņš (RP).

Likumprojekta būtība ir izslēgt no Centrālās zemes komisijas sastāva Latvijas Hipotēku un zemes bankas pārstāvi, jo viņa dalība šajā grupā vairs nav aktuāla. Tad nebūs vairs administratīvā sloga. Lūgums piešķirt likuma grozījumam steidzamību.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums likumā „Par zemes komisijām”” atzīšanu par steidzamu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 88, pret un atturas - nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

Lūdzu vēlreiz zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums likumā „Par zemes komisijām”” atbalstīšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 90, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma laiku.

J.Ozoliņš. 13.janvāris - priekšlikumu iesniegšanas termiņš, 16.janvārī - izskatīšana otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 13.janvāris, izskatīšana - Saeimas 16.janvāra sēdē. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā”, pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Jānis Ozoliņš.

J.Ozoliņš (RP).

Šo grozījumu būtība. Šie grozījumi paredz Ministru kabinetam tiesības noteikt institūciju, kura, sākot ar šī gada 1.martu, īstenos deleģētu valsts pārvaldes uzdevumu, tas ir, nodrošinās zemes izpirkšanas procesu. Turklāt šis ir likumprojekts, kurā pirmo reizi parādās Latvijas Hipotēku un zemes bankas jaunais nosaukums. Latvijas Hipotēku un zemes banka savu nosaukumu ir mainījusi uz „Latvijas attīstības finanšu institūcija ALTUM”.

Tāda ir šo grozījumu būtība.

Komisijas vārdā lūgums piešķirt likumprojektam steidzamību.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā” atzīšanu par steidzamu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 87, pret un atturas - nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

Lūdzu vēlreiz zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā” atbalstīšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 88, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma laiku.

J.Ozoliņš. 13.janvāris - priekšlikumu iesniegšanas termiņš, un 16.janvārī - otrais lasījums.

Sēdes vadītāja. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 13.janvāris, likumprojekta izskatīšana - Saeimas 16.janvāra sēdē. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi likumā „Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās””, pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Jānis Ozoliņš.

J.Ozoliņš (RP).

Šo grozījumu būtība. Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir pieņēmusi lēmumu anulēt kredītiestādes licenci valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Hipotēku un zemes banka”. Pēc kredītiestādes licences anulēšanas virkne līdz šim veikto darbību... to izpilde pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas un zemes reformas jomā ir neatbilstoša pašlaik spēkā esošajos normatīvos aktos, to skaitā likumā „Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās”, noteiktajam. Šie ir tehniski grozījumi saistībā ar šo likumprojektu paketi.

Saistībā ar Latvijas Hipotēku un zemes bankas reorganizāciju lūgums piešķirt likumprojektam steidzamību un atbalstīt to pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi likumā „Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās”” atzīšanu par steidzamu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 90, pret un atturas - nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

Lūdzu vēlreiz zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi likumā „Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās”” atbalstīšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 92, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma laiku.

J.Ozoliņš. 13.janvāris - priekšlikumu iesniegšanas termiņš, un 16.janvārī - otrais lasījums.

Sēdes vadītāja. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 13.janvāris, izskatīšana - Saeimas 16.janvāra sēdē. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””, pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Jānis Ozoliņš.

J.Ozoliņš (RP).

Šie grozījumi ir analogi visiem iepriekšējiem. Ņemot vērā to, ka valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” vietā likumā noteiktās darbības veiks Ministru kabineta deleģēta institūcija, likumprojekts paredz tehniskus grozījumus - aizstāt vārdus „Latvijas Hipotēku un zemes banka” ar vārdiem „Ministru kabineta noteikta institūcija”.

Lūgums piešķirt likumprojektam steidzamību un to atbalstīt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” atzīšanu par steidzamu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 90, pret un atturas - nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

Lūdzu vēlreiz zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” atbalstīšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma laiku.

J.Ozoliņš. 13.janvāris - priekšlikumu iesniegšanas termiņš, un 16.janvārī - otrais lasījums.

Sēdes vadītāja. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 13.janvāris, likumprojekta izskatīšana - Saeimas 16.janvāra sēdē. Paldies.

Un pēdējais mūsu šīsdienas sēdes darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums likumā „Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību””, pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Jānis Ozoliņš.

J.Ozoliņš (RP).

Šis ir analogs... šie faktiski ir analogi grozījumi visai iepriekšējai likumprojektu paketei, kas paredz to, ka Latvijas Hipotēku un zemes bankas jaunizveidotā iestāde... kredītiestādes licences zaudēšanas rezultātā izveidotā valsts akciju sabiedrība „Latvijas attīstības finanšu institūcija ALTUM” turpinās pildīt Zemesgrāmatu likumā noteiktos pienākumus līdz brīdim, kamēr Ministru kabinets noteiks institūciju, kura pārņems šo funkciju izpildi. Lūgums atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā... piešķirt tam steidzamību, es atvainojos!

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums likumā „Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību”” atzīšanu par steidzamu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 92, pret un atturas - nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

Lūdzu vēlreiz zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums likumā „Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību”” atbalstīšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 92, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma laiku.

J.Ozoliņš. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 13.janvāris, izskatīšana - 2014.gada 16.janvārī.

Sēdes vadītāja. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 13.janvāris, izskatīšana - Saeimas 16.janvāra sēdē. Paldies.

Līdz ar to visi mūsu šīsdienas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti, bet, pirms mēs reģistrējamies, vēlos jūs informēt, ka ir saņemts deputātu Elksniņa, Cvetkovas, Zariņa, Agešina un Rubika jautājums Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par lobēšanas tiesisko regulējumu”. Jautājums tiks nodots Ministru prezidentam.

Tāpat ir saņemts deputātu Elksniņa, Cvetkovas, Zariņa, Agešina un Rubika jautājums vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājam Danielam Pavļutam „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”. Jautājums tiks nodots ministram.

Ir saņemts deputātu Elksniņa, Cvetkovas, Zariņa, Agešina un Rubika jautājums Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par Lattelecom un LMT kapitāldaļu pārvaldīšanu”. Jautājums tiks nodots Ministru prezidentam.

Ir saņemts arī deputātu Elksniņa, Cvetkovas, Zariņa, Agešina un Rubika jautājums Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja neatkarības stiprināšanas tiesisko regulējumu”. Arī šis jautājums tiks nodots Ministru prezidentam.

Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu! Paldies. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Dāvim Staltam.

D.Stalts (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Cienījamie kolēģi, kolēģes! Pulksten 12.30 notiks parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēde.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.

J.Vucāns (11.Saeimas sekretāra biedrs).

Godātie kolēģi! Nav reģistrējušies: Augusts Brigmanis... nav, Daina Kazāka... nav, Inga Vanaga... nav. Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Līdz ar to Saeimas 9.janvāra sēdi pasludinu par slēgtu.

SATURA RĀDĪTĀJS
11. Saeimas ziemas sesijas 1. sēde
2014. gada 9. janvārī

Par darba kārtību
   
Par likumprojektu „Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsts valdību, no otras puses” (Nr. 1030/Lp11)
(Dok. Nr. 3283, 3283A)
   
Par likumprojektu „Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā” (Nr. 1032/Lp11)
(Dok. Nr. 3287, 3287A)
   
Par likumprojektu „Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā” (Nr. 1031/Lp11)
(Dok. Nr. 3286, 3286A)
   
Par likumprojektu „Grozījumi Kredītu reģistra likumā” (Nr. 1033/Lp11)
(Dok. Nr. 3288, 3288A)
   
Par likumprojektu „Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā” (Nr. 1035/Lp11)
(Dok. Nr. 3300, 3300A)
   
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par aviāciju”” (Nr. 1036/Lp11)
(Dok. Nr. 3301, 3301A)
   
Par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (Nr. 1037/Lp11)
(Dok. Nr. 3302, 3302A)
   
Par likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā” (Nr. 1038/Lp11)
(Dok. Nr. 3307, 3307A)
   
Par likumprojektu „Šķīrējtiesu likums” (Nr. 1039/Lp11)
(Dok. Nr. 3308, 3308A)
   
Par likumprojektu „Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (Nr. 1040/Lp11)
(Dok. Nr. 3309, 3309A)
   
Priekšlikums - dep. A.Judins (par)
   
Par likumprojektu „Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (Nr. 1041/Lp11)
(Dok. Nr. 3310, 3310A)
   
Par likumprojektu „Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums” (Nr. 1042/Lp11)
(Dok. Nr. 3311, 3311A)
   
Par likumprojektu „Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” (Nr. 1043/Lp11)
(Dok. Nr. 3312, 3312A)
   
Par likumprojektu „Par Grozīto Latvijas Republikas valdības un Starptautiskā kriminālā tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai līgumu par liecinieku, kuri uzstājušies vai uzstāsies Starptautiskā tribunāla tiesvedības procedūrā, un nepieciešamības gadījumā arī viņu tuvāko radinieku pārvietošanu uz Latvijas Republikas teritoriju” (Nr. 1044/Lp11)
(Dok. Nr. 3316, 3316A)
   
Par likumprojektu „Grozījums likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”” (Nr. 1045/Lp11)
(Dok. Nr. 3322)
   
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” (Nr. 1046/Lp11)
(Dok. Nr. 3323)
   
Par likumprojektu „Grozījums likumā „Par zemes komisijām”” (Nr. 1047/Lp11)
(Dok. Nr. 3324)
   
Par likumprojektu „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā” (Nr. 1048/Lp11)
(Dok. Nr. 3325)
   
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās”” (Nr. 1049/Lp11)
(Dok. Nr. 3326)
   
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” (Nr. 1050/Lp11)
(Dok. Nr. 3327)
   
Par likumprojektu „Grozījums likumā „Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību”” (Nr. 1051/Lp11)
(Dok. Nr. 3328)
   
Par likuma „Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā” otrreizēju caurlūkošanu (Nr. 143/Lp11)
(Dok. Nr. 3306)
   
Priekšlikums - dep. S.Dolgopolovs
   
Lēmuma projekts „Par Erlena Ernstsona iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 531/Lm11)
(Dok. Nr. 3319)
   
Ziņo - dep. V.Agešins
   
Par darba kārtību
   
Likumprojekts „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” (Nr. 479/Lp11) (3.lasījums)
(Dok. Nr. 3314)
   
Ziņo - dep. K.Olšteins
   
Likumprojekts „Grozījumi Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā” (Nr. 992/Lp11) (1.lasījums)
(Dok. Nr. 3129, 3297)
   
Ziņo - dep. J.Dūklavs
   
Likumprojekts „Grozījumi Meliorācijas likumā” (Nr. 999/Lp11) (1.lasījums)
(Dok. Nr. 3153, 3298)
   
Ziņo - dep. J.Dūklavs
   
Likumprojekts „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (Nr. 950/Lp11) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 3303)
   
Ziņo - dep. A.Judins
   
Likumprojekts „Grozījumi Ārstniecības likumā” (Nr. 1014/Lp11) (1.lasījums)
(Dok. Nr. 3194, 3304)
   
Ziņo - dep. I.Latkovskis
   
Debates - dep. Ņ.Ņikiforovs
   
Likumprojekts „Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” (Nr. 743/Lp11) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 3313)
   
Ziņo - dep. O.Hļebņikovs
   
Likumprojekts „Grozījumi Reklāmas likumā” (Nr. 321/Lp11) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 3315)
   
Ziņo - dep. J.Ozoliņš
   
Likumprojekts „Grozījums likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”” (Nr. 1045/Lp11) (1.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 3322)
   
Ziņo - dep. J.Ozoliņš
   
Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” (Nr. 1046/Lp11) (1.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 3323)
   
Ziņo - dep. J.Ozoliņš
   
Likumprojekts „Grozījums likumā „Par zemes komisijām”” (Nr. 1047/Lp11) (1.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 3324)
   
Ziņo - dep. J.Ozoliņš
   
Likumprojekts „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā” (Nr. 1048/Lp11) (1.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 3325)
   
Ziņo - dep. J.Ozoliņš
   
Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās”” (Nr. 1049/Lp11) (1.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 3326)
   
Ziņo - dep. J.Ozoliņš
   
Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” (Nr. 1050/Lp11) (1.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 3327)
   
Ziņo - dep. J.Ozoliņš
   
Likumprojekts „Grozījums likumā „Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību”” (Nr. 1051/Lp11)

(1.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 3328)

   
Ziņo - dep. J.Ozoliņš
   
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, I.Zariņa, V.Agešina un A.Rubika jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par lobēšanas tiesisko regulējumu” (Nr. 124/J11)
   
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, I.Zariņa, V.Agešina un A.Rubika jautājumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra p.i. Danielam Pavļutam „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” (Nr. 127/J11)
   
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, I.Zariņa, V.Agešina un A.Rubika jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par Lattelecom un LMT kapitāldaļu pārvaldīšanu” (Nr. 125/J11)
   
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, I.Zariņa, V.Agešina un A.Rubika jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja neatkarības stiprināšanas tiesisko regulējumu” (Nr. 126/J11)
   
Paziņojums
  - dep. D.Stalts
   
Reģistrācijas rezultāti
Nolasa - Saeimas sekretāra biedrs J.Vucāns

 

Balsojumi

Datums: 09.01.2014 09:09:11 bal001
Par - 92, pret - 0, atturas - 1. (Reģistr. - 95)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1040/Lp11), nodošana komisijām

Datums: 09.01.2014 09:14:25 bal002
Par - 87, pret - 1, atturas - 0. (Reģistr. - 96)
Balsošanas motīvs: Par Erlena Ernstsona iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi (531/Lm11)

Datums: 09.01.2014 09:22:42 bal003
Par - 85, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 96)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Elektronisko sakaru likumā (479/Lp11), 3.lasījums

Datums: 09.01.2014 09:23:58 bal004
Par - 89, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 96)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā (992/Lp11), 1.lasījums

Datums: 09.01.2014 09:25:19 bal005
Par - 89, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 96)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Meliorācijas likumā (999/Lp11), 1.lasījums

Datums: 09.01.2014 09:27:45 bal006
Par - 84, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 96)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (950/Lp11), 2.lasījums

Datums: 09.01.2014 09:33:21 bal007
Par - 56, pret - 30, atturas - 0. (Reģistr. - 95)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Ārstniecības likumā (1014/Lp11), 1.lasījums

Datums: 09.01.2014 09:35:59 bal008
Par - 89, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 96)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (743/Lp11), 2.lasījums

Datums: 09.01.2014 09:38:12 bal009
Par - 90, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 96)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Reklāmas likumā (321/Lp11), 2.lasījums

Datums: 09.01.2014 09:40:21 bal010
Par - 86, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 96)
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums likumā “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” (1045/Lp11), 1.lasījums

Datums: 09.01.2014 09:40:43 bal011
Par - 86, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 96)
Balsošanas motīvs: Grozījums likumā “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” (1045/Lp11), 1.lasījums

Datums: 09.01.2014 09:41:59 bal012
Par - 87, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 96)
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (1046/Lp11), 1.lasījums

Datums: 09.01.2014 09:42:17 bal013
Par - 86, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 96)
Balsošanas motīvs: Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (1046/Lp11), 1.lasījums

Datums: 09.01.2014 09:43:27 bal014
Par - 88, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 96)
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums likumā “Par zemes komisijām” (1047/Lp11), 1.lasījums

Datums: 09.01.2014 09:43:46 bal015
Par - 90, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 96)
Balsošanas motīvs: Grozījums likumā “Par zemes komisijām” (1047/Lp11), 1.lasījums

Datums: 09.01.2014 09:45:08 bal016
Par - 87, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 96)
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā (1048/Lp11), 1.lasījums

Datums: 09.01.2014 09:45:29 bal017
Par - 88, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 96)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā (1048/Lp11), 1.lasījums

Datums: 09.01.2014 09:46:59 bal018
Par - 90, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 96)
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās” (1049/Lp11), 1.lasījums

Datums: 09.01.2014 09:47:18 bal019
Par - 92, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 96)
Balsošanas motīvs: Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās” (1049/Lp11), 1.lasījums

Datums: 09.01.2014 09:48:27 bal020
Par - 90, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 97)
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (1050/Lp11), 1.lasījums

Datums: 09.01.2014 09:48:45 bal021
Par - 89, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 97)
Balsošanas motīvs: Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (1050/Lp11), 1.lasījums

Datums: 09.01.2014 09:50:24 bal022
Par - 92, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 97)
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums likumā “Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību” (1051/Lp11), 1.lasījums

Datums: 09.01.2014 09:50:47 bal023
Par - 92, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 97)
Balsošanas motīvs: Grozījums likumā “Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību” (1051/Lp11), 1.lasījums
 

Frakciju viedokļi
2014.gada 9.janvārī

Vadītāja. Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Šodien Saeima sanāca uz pirmo sēdi 2014.gada ziemas sesijā.

Tiešraidē no Saeimas nama Sēžu zāles skan „Frakciju viedokļi”, un nākamajās minūtēs deputāti jums pastāstīs par Saeimas šodienas sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem.

Pirmajai šodien vārds Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcijas deputātei Inesei Laizānei. Lūdzu!

I.Laizāne (VL–TB/LNNK).

Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Šajā ļoti svarīgajā politisko pārmaiņu laikā es vēlos jūs informēt, ka Nacionālā apvienība ir gandarīta, ka turpina uzņemties atbildību par kultūras nozari un kultūras ministres pienākumus turpinās pildīt Dace Melbārde. Līdz ar to Nacionālā apvienība ļoti nopietni pievēršas deklarācijas sastādīšanai, rūpīgi pārvērtējot kultūras jomā veicamos uzdevumus.

Vēlos jums izstāstīt, ka mēs turpināsim visas iesāktās ieceres. Un ļoti svarīgi ir strādāt, lai Kultūrkapitāla fonds, kas ļauj īstenot radošas ieceres visā Latvijā ļoti daudziem māksliniekiem visās mākslas jomās... lai Kultūrkapitāla fondam palielinātu ikgadējo finansējumu, izskatot iespēju nodrošināt finansējuma pieaugumu no azartspēļu nodevām, alkohola un tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa.

Kā ļoti svarīgu veicamu darbu Nacionālā apvienība uzskata Radošas personas statusa likuma izstrādi, tādējādi nodrošinot Latvijas māksliniekiem sociālo aizsardzību, sociālās garantijas un stabilitāti. Īpaši svarīgi tas ir šajā brīdī, kad ir paredzētas reformas veselības aprūpes jomā.

Nodrošinot Dziesmu svētku procesu, sekosim līdzi tam, lai tiktu uzsākta Daugavas stadiona rekonstrukcija un pielāgošana Deju svētku koncertiem, šim nolūkam piesaistot Eiropas fondu līdzekļus.

Ir ļoti svarīgi sākt sagatavoties Latvijas simtgades svinībām, gatavojot plašu programmu, iekļaujot gan kino projektus, gan enciklopēdijas izveidošanu un daudzus citus pasākumus.

Kultūras jomā ir jāturpina visas līdz šim iesāktās iestrādes. Ir jārūpējas par mākslinieku konkurētspējīgu atalgojumu, par profesionālās mākslas pieejamību reģionos, par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, par nemateriālo kultūras vērtību saglabāšanu.

Ļoti rūpīgi jādomā par mūsu tautiešu iespēju atgriezties mājās, nodrošinot, lai arī ārzemēs, diasporā, mūsu bērniem ir iespēja apgūt latviešu valodu.

Mums ir svarīgi turpināt iesākto, lai noteiktu Brīvības piemineklim un Brāļu kapiem īpašu statusu un izslēgtu jebkādu necieņas izrādīšanu pret mums tik svētiem objektiem.

Aicinu Latvijas iedzīvotājus apmeklēt programmas „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā” pasākumus, kas notiek gan Rīgā, gan Siguldā. Un aicinu atcerēties, ka janvāris mūsu valstij ir vēsturiski būtisks un drīz vien notiks barikāžu piemiņas pasākumi.

Lai mums visiem, mūsu ģimenēm gaišs gada sākums un 2014.gads atnes veselību, sirdsgudrību un sapņu piepildīšanos!

Paldies.

Vadītāja. Paldies deputātei Inesei Laizānei.

Nākamajam vārds Reformu partijas frakcijas deputātam Jānim Ozoliņam. Lūdzu!

J.Ozoliņš (RP).

Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Mēs šodien esam ļoti ražīgi pastrādājuši, esam no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas puses veselu likumprojektu paketi apstiprinājuši saistībā ar Latvijas finanšu institūcijas izveidi; iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kuriem būs nepieciešami līdzekļi uzņēmējdarbības veikšanai, tas ļaus tos saņemt zināmā mērā ar valsts atbalstu. Tātad Latvijas Hipotēku un zemes bankas reorganizācijas process virzās sekmīgi uz priekšu. Ir paredzēts vai, precīzāk sakot, jau ir noteikts, ka jaunais nosaukums būs ALTUM. Tātad saistībā ar Saeimas šīsdienas sēdi tā ir tā galvenā, būtiskā lieta attiecībā uz tautsaimniecību.

Otra, manuprāt, ne mazāk svarīga lieta ir tā, ka apstiprināts trešajā lasījumā likumprojekts „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā”, kas faktiski pēc būtības paredz to, ka tām infrastruktūras lietām, kas tiek raktas zem ceļiem, tas ir, kabeļiem, caurulēm... ka tas viss ir jābūvē pietiekoši plaši, lai pēc tam katram nākamajam komersantam, kurš vēlas ievilkt kādu kabeli vai sakaru vadu, nevajadzētu vēlreiz bojāt šo ceļu vai trotuāru. Tātad šie grozījumi paredz to, ka šai infrastruktūrai jābūt pietiekoši plašai, lai to varētu izdarīt arī katrs nākošais komersants, kurš vēlas šo infrastruktūru izmantot. To mēs esam apstiprinājuši trešajā lasījumā, tā ka es ceru, ka vismaz kādu brīdi pēc šo grozījumu pieņemšanas būs... nu nebūs tā, ka mēs uzlejam asfaltu un pēc trim mēnešiem to laužam augšā un liekam jaunu kabeli.

Tā ka man prieks, ka mēs to esam izdarījuši.

Paldies.

Vadītāja. Paldies Ozoliņa kungam.

Nākamajam vārds frakcijas VIENOTĪBA deputātam Arvilam Ašeradenam. Lūdzu!

A.Ašeradens (VIENOTĪBA).

Labdien, cienījamie radioklausītāji! Atļaujiet, lai arī novēloti, novēlēt jums laimīgu Jauno gadu!

Saeima šodien strādāja, jāsaka gan, īsu brīdi (bet tā jau tas parasti ir pēc brīvdienām, likumprojektu nav daudz sakrājies), taču nobalsoja par diezgan lielu skaitu diezgan svarīgu likumprojektu.

Es gribu pieminēt tikai vienu no likumprojektu paketes – „Grozījumi Ārstniecības likumā”. Šodien Saeima to atbalstīja... nu, es neteiktu, ka vienbalsīgi. Protams, opozīcija iebilda, un tas ir saprotami.

Jāsaka, ka Ārstniecības likuma grozījumu virzība šodien nostiprina tā sauktās reformas ārstniecības jomā un ārstniecības finansēšanas jomā. Es, frakcijas VIENOTĪBA politiķis, piekrītu vairāk tiem iedzīvotājiem... tiem ekspertiem, kuri saka, ka šis likums neatrisina, iespējams, jautājumu par papildu finansējumu veselības nozarei, bet ļoti skaidri sāk sakārtot definīcijas tādos ārstniecības nozarei būtiskos jautājumos: kam konkrētais pakalpojums pienākas un kam nepienākas. Un jāsaka, ka tas ir ļoti svarīgi, jo Latvija ir atvērta ekonomika. Liela daļa valsts iedzīvotāju atrodas ārpus valsts, strādā un maksā nodokļus citās valstīs (piemēram, ja mēs ieliekam to dubultpilsonības kontekstā vai arī runājam par tiem mūsu valsts cilvēkiem, kas pašlaik atrodas un strādā Īrijā vai Anglijā, vai citās Eiropas valstīs, vai tā sauktajās trešajās valstīs). Tāpat Latvijā sāk ierasties arvien vairāk cilvēku, kas šeit dzīvo un strādā. Un šajā situācijā ir skaidrs, ka mums jānosaka, kam tad pienākas apmaksāts valsts pakalpojums un kam nepienākas.

Otra daļa ir saistīta varbūt mazāk ar šo likumu, bet tomēr... Ir tātad virzība, ļoti skaidras definīcijas, kas šo likumu virzīs... Piespiedīs mūs nodefinēt, kas ir neatliekamās palīdzības jautājums un kas ir plānveida pakalpojumu grozā.

Tā ka kopumā es ļoti pozitīvi raugos uz šā likumprojekta virzību, tas ir tikai pats sākums, pirmie soļi, bet ir... sāk tātad noskaidroties, kam par ko... kam par medicīniskajiem pakalpojumiem maksās valsts, kas paši maksās nodokļu formā vai veiks iemaksu un kuriem šie pakalpojumi vienkārši nepienāksies. Un tad būs jāatrod risinājumi, kā samaksāt par šiem pakalpojumiem, jo tie maksās tirgus cenu. Tā ka tas, man liekas, ir ļoti labi.

Nākamā lieta, par ko mums vajadzētu noteikti runāt, ir jaunās valdības veidošana. Šī Saeimas sēde notika, protams, zem jaunās valdības veidošanas zvaigznes. Manuprāt, Straujumas kundze ir sākusi šo procesu ļoti labi, un ir sākušās partiju konsultācijas par atbildības jomu uzņemšanos jaunajā valdībā. Protams, mēs redzam pirmās pretrunas, bet, protams, nav bijis tādas valdības, kura būtu sastādīta bez pretrunām. Es domāju, ka tās vienkārši ir atrisināmas, un tātad nākamo nedēļu sarunas rādīs to, kā tas viss virzīsies uz priekšu.

Nākamā lieta, kuru, man liekas, būtu ļoti svarīgi klausītājiem zināt, – ka Labklājības ministrija virza valdībā pensiju indeksācijas jauno modeli, kas ir saistīts ar nelielām izmaiņām... es drīzāk teiktu, ar būtiskām izmaiņām esošajā modelī. Turpmāk paredzēts indeksēt visas pensijas līdz 200 latiem. Tātad neatkarīgi no tā, cik liela jums pensija, tā summa līdz 200 latiem, kas jums ir, tiks indeksēta, bet tiks indeksēta ar kombinētu modeli... ar kombinētu indeksu. Līdz šim indeksācija tika veikta tikai par cenu pieaugumu, bet tagad inflācijas indekss tiks kombinēts ar darba algas pieauguma indeksu. Tas ļautu palielināt pensiju indeksāciju vai potenciāli, kā mums izskatās, varētu saglabāt pensiju indeksāciju līdzšinējā līmenī. Tāds līmenis, kāds bija šogad, varētu būt arī nākamajā gadā.

Protams, pāragri to teikt, jo jāskatās, kā pieaugs darba algas, bet šinī brīdī, kā mēs zinām, inflācija ir ļoti zema, savukārt iemaksas sociālajā budžetā pieaug daudz straujāk, un šāda indeksu kombinācija ļautu tiešām palielināt šīs pensijas līdz 200 latiem. Liekas, ka šis modelis ir sociāli ļoti atbildīgs, jo ātrāk augs pensiju apmērs tiem iedzīvotājiem, kuriem tās ir mazākas. Kā mēs redzam, tā būtu laba virzība sociālās atbildības virzienā.

Tie īsumā būtu, tā teikt, svarīgākie jautājumi frakcijas VIENOTĪBA darba kārtībā šobrīd.

Paldies.

Vadītāja. Paldies deputātam Ašeradena kungam.

„Frakciju viedokļus” turpina Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Ingmārs Līdaka. Lūdzu!

I.Līdaka (ZZS).

Labdien, cienījamie radioklausītāji! Ziemas sesijas pirmā sēde jau nu sanāca tāda diezgan miegaina, un tas ir diezgan loģiski, jo vairumam deputātu prātus laikam pārņem tomēr jaunās valdības veidošana. Taču, protams, darba kārtībā bija arī vairāki svarīgi jautājumi, nu, piemēram... jā, nu, piemēram, jau pieminētais, Ozoliņa kunga pieminētais, jautājums par Latvijas Hipotēku un zemes bankas likvidācijas seku novēršanu, veidojot jaunu valsts attīstības finanšu instrumentu ar nosaukumu ALTUM.

Viss jau, protams, būtu labi, strādājam šeit diezgan intensīvi un produktīvi. Taču atkal vēršu uzmanību uz to, ka vairāki jautājumi, laikam kādi astoņi darba kārtības jautājumi, tika skatīti, atkal prasot steidzamību, atkal sasteigti. Un tas varbūt rada bažas par šo, nu, kā lai saka, darba organizāciju dažā labā ministrijā, jo jautājumi, par kuriem jau sen bija skaidri zināms, ka tie būs darba kārtībā, tagad atkal jāvirza ir sasteigti, steidzamības kārtībā, neizskatot kārtīgi un rūpīgi. Un tā varbūt ir šīs Saeimas darba problēma.

Būtisks jautājums bija arī likuma „Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā” nodošana otrreizējai caurlūkošanai Saeimā. Valsts prezidents to ir nodevis atpakaļ Saeimai. Kāda ir būtība? Šajos grozījumos tika paredzēts, ka ārzemēs esošie Latvijas pilsoņi, Saeimas vēlēšanās balsojot pa pastu, savu balsi nodod jebkuram vēlēšanu apgabalam, kuru ir izvēlējušies paši, bet tie, kas apmeklē vēlēšanu iecirkņus ārzemēs, savas balsis nodod tikai un vienīgi Rīgas vēlēšanu iecirknim. Nu, acīmredzot Valsts prezidents šeit bija saskatījis zināmu nekonsekvenci, jo visiem ārzemēs mītošajiem Latvijas pilsoņiem būtu jābūt vienādām iespējām balsot, proti, balsot visiem vai nu tikai par Rīgas vēlēšanu iecirkni, vai par vēlēšanu apgabalu, kuru katrs pats ir izvēlējies. Nu, acīmredzot Saeimas komisijām būs šis likums jāskata tagad cauri un, iespējams, šīs pretrunas jānovērš.

Protams, nevaru izvairīties no skaidrojuma par Zaļās partijas attieksmi attiecībā uz valdības veidošanu. Ir tiesa, ka neviena valdība nav izveidota vienā dienā vai pat vienā nedēļā, vienmēr ir bijušas dažādas problēmas, valdību veidojot. Ir vienmēr bijušas kādas partiju vēlmes, reizēm tās varbūt ir neizskaidrojamas, taču šo Zaļās partijas vēlmi tomēr kontrolēt vides jomu, es domāju, jūs katrs varat saprast, jo Zaļās partijas nosaukumā jau skaidri un gaiši ir pateikta tā galvenā prioritāte, kas ir iekļauta Zaļās partijas programmā. Zaļā partija bez iespējām ietekmēt vides aizsardzības sektoru kļūst politikā varbūt diezgan bezjēdzīga. Un, ja runājam par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amata kandidātiem, tad es pieminēšu, ka Vējoņa kungs septiņu gadu darba laikā panāca tādu situāciju, ka Latvija tika atzīta par otru zaļāko valsti pasaulē. Nu, bet šogad mēs spriedām par Eiropas Komisijas ziņojumu, kurā atzīts, ka vairumam apdraudēto sugu un biotopu stāvoklis Latvijā ir krasi pasliktinājies. Šogad mēs spriedām, ka Eiropas Komisija teju teju sāks pārkāpuma procedūru par pārmērīgu gaisa piesārņojumu Rīgā. Tātad vides problēmas, manuprāt, tomēr Latvijā pēdējos gados ir saasinājušās, un, protams, Zaļās partijas vēlme atrotīt piedurknes un ķerties klāt pie to risināšanas ir pilnīgi loģiska. Un jāņem vērā vēl arī tas, ka krietnu laiku Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pat bija bez valsts sekretāra vietnieka vides jautājumos, tātad praktiski ministrijā nebija nevienas atbildīgas personas, kura tiešām būtu atbildīga par vides problēmu risināšanu! Uzskatām, ka tomēr šī situācija ir noteikti jāmaina, un Zaļā partija to, protams, spēj izdarīt. Un mūsu viedoklis ir tāds, ka jāstrādā ministriem, kuri spēj profesionāli strādāt no pirmās dienas, jo tāda ieskrējiena jau vairs nevar būt. Un līdz ar to nav skaidrs, kāpēc, piemēram, būtu jānomaina līdzšinējais iekšlietu ministrs, kuru pat Valsts prezidents atzinis par labu esam. Nav saprotams, kāpēc būtu jāmaina ārlietu ministrs, kad tūdaļ Latvijai būs jāpārņem prezidentūra Eiropas Savienībā.

Tā šķiet tāda rotaļāšanās ar krēsliem, krēslu pārstumdīšana, nevis nopietns darbs un nevis nopietna vēlme radīt patiešām profesionālu, strādātspējošu valdību.

Tā ka Zaļā partija, kā jau visā pasaulē zaļajiem tas pieņemts, reizēm tāda varbūt skarba un asa savos izteikumos... Un tāpēc mēs šoreiz arī izvēlamies šo ceļu, ka visai asi un skarbi sakām, ka Zaļā partija bez Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, bez iespējas ietekmēt vides jautājumu risināšanu neies nekādā valdībā un nekādu valdību neatbalstīs.

Paldies. Lai jums jauka nedēļas nogale!

Vadītāja. Paldies deputātam Ingmāram Līdakam.

Un „Frakciju viedokļos” šodien pēdējais runās Politisko partiju apvienības „Saskaņas Centrs” frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu!

V.Agešins (SC).

Paldies.

Labdien, cienījamie radioklausītāji! Valsts prezidents ir atdevis otrreizējai caurlūkošanai likumu „Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā” koalīcijas deputātu pieļauto kļūdu dēļ.

Saeima 2013.gada 12.decembrī pieņēma likumu „Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā”, ar kuru vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs un Saeimas vēlēšanās balso pa pastu, piešķirtas tiesības brīvi izvēlēties vēlēšanu apgabalu, par kurā pieteiktajiem deputātu kandidātiem tie vēlas nodot savu balsi.

Patlaban Saeimas vēlēšanu likums noteic, ka vēlētāji, kas vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs, balso, personiski ierodoties kādā no ārvalstīs izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem, piemēram, vēstniecībās, vai arī pa pastu. Turklāt vēlētāji, kas balso ārvalstīs izveidotajos vēlēšanu iecirkņos vai pa pastu, saņem tikai Rīgas vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes un viņu balsis pieskaita Rīgas vēlēšanu apgabalā nodotajām balsīm.

Ar grozījumiem Saeimas vēlēšanu likuma 45.panta pirmajā daļā paredzēts, ka vēlētājs, kurš uzturas ārvalstīs un vēlas balsot pa pastu, ir tiesīgs izvēlēties vēlēšanu apgabalu, par kurā pieteiktajiem deputātu kandidātiem viņš vēlas nobalsot. Tādējādi pret vienādos un salīdzināmos apstākļos esošām personām, proti, personām, kuras atrodas ārvalstīs, tiek īstenota atšķirīga attieksme, jo vēlētājiem, kuri izmantos tiesības balsot iecirkņos, kas izveidoti diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās, nav tādu izvēles tiesību.

Uz šo apstākli norādīja arī „Saskaņas Centrs”, debatējot par šo jautājumu Saeimā.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas 1966.gada 16.decembrī pieņemtā Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 25.pantā uzsvērts, ka katram pilsonim bez jebkādas diskriminācijas un bez nepamatotiem ierobežojumiem jābūt tiesībām un iespējai balsot īstās periodiskās vēlēšanās, kas notiek uz vispārēju un vienlīdzīgu vēlēšanu tiesību pamata, aizklāti balsojot, un kas nodrošina vēlētāju brīvas gribas izpaudumu. Valstīm, kuras pievienojušās paktam, jānodrošina gan atbilstoša likuma pieņemšana, gan jāveic citi pasākumi, lai paktā garantētās tiesības (arī tiesības vēlēt) tiktu efektīvi īstenotas.

Savukārt šis Saeimā pieņemtais regulējums, šis tiesiskais regulējums, pēc „Saskaņas Centra” domām, vēl jo vairāk veicinātu nevienlīdzību starp dažādām vēlētāju grupām. Ar grozījumiem Saeimas vēlēšanu likumā vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs, piešķirts atšķirīgs tiesību apjoms atkarībā no tā, kādu balsošanas procedūru cilvēks izvēlas.

Lai novērstu nevienlīdzīgo attieksmi starp vienādos un salīdzināmos apstākļos esošiem vēlētājiem, nepieciešama izšķiršanās attiecībā uz to tiesību apjomu, kādu baudīs vēlētāji, kuri uzturas ārvalstīs. Un tā ir likumdevēja izvēle, vai atsevišķa vēlētāju grupa, kura savas vēlēšanu tiesības īsteno ārvalstīs, ir tiesīga izvēlēties, par kuru vēlēšanu apgabalu balsot. Tomēr, ja likumdevējs vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs, dod iespēju izvēlēties vēlēšanu apgabalu, par kuru balsot, šādas tiesības jāattiecina uz jebkuru no ārvalstīs īstenotiem vēlēšanu procedūras veidiem.

Attiecībā uz pastāvošo sistēmu, kas paredz vēlētāju, kuri uzturas ārvalstīs, balsu pieskaitīšanu tieši Rīgas vēlēšanu apgabalam, norādāms, ka minētais princips tika ieviests vēl 1995.gadā, izstrādājot Saeimas vēlēšanu likumu. Tomēr nepieciešams ņemt vērā, ka, attīstoties valsts tiesību sistēmai kopumā un mainoties valsts attīstības ekonomiskajiem un sociālpolitiskajiem apstākļiem, ir nepieciešams izvērtēt, vai būtu pārskatāma vēlēšanu tiesību sistēma saskaņā ar aktuālo situāciju valstī. Proti, ekonomiskās lejupslīdes apstākļos uz ārvalstīm devās liels skaits balsstiesīgo vēlētāju (protams, ne tikai rīdzinieki!). Turklāt 2013.gadā Pilsonības likumā tika ieviests dubultās pilsonības institūts. Minētie apstākļi nepastāvēja laikā, kad konceptuāli tika izstrādāts vēlētāju, kuri uzturas ārvalstīs, vēlēšanu kārtības tiesiskais regulējums, kas paredzēja vēlētāju, kuri uzturas ārvalstīs, balsu pieskaitīšanu tieši Rīgas vēlēšanu apgabalam. Ņemot vērā būtiski pieaugošo ārvalstīs dzīvojošo vēlētāju skaitu un to, ka Rīgas vēlēšanu apgabalā iegūto deputātu mandātu skaits proporcionāli palielinās, ievērojot pieskaitītās vēlētāju, kuri uzturas ārvalstīs, balsis, es domāju, ka būtu vērtējams jautājums par šādas vēlētāju balsu pieskaitīšanas sistēmas samērīgumu. Es domāju, ka cilvēkiem, kuri strādā ārvalstīs, ir jānodrošina iespēja balsot ne tikai par Rīgas vēlēšanu apgabala, bet arī par Kurzemes, Vidzemes, Zemgales vai Latgales vēlēšanu apgabala kandidātiem.

Ņemot vērā minēto un ieklausoties „Saskaņas Centra” argumentos, Valsts prezidents ir atdevis Saeimai otrreizējai caurlūkošanai grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā. Un Saeima labos atsevišķu koalīcijas deputātu pieļautās kļūdas.

Paldies par uzmanību.

Vadītāja. Paldies deputātam Valērijam Agešinam.

Līdz ar to šodien raidījums „Frakciju viedokļi” ir izskanējis.

Paldies, ka klausījāties. Visu labu!

Svētdien, 14.aprīlī