Saeima pilnveido Civilprocesa likumu saskarsmes un aizgādības tiesību nodrošināšanā

(29.10.2015.)

Saeima ceturtdien, 29.oktobrī, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Civilprocesa likumā, lai pilnveidotu lietu izskatīšanas, kā arī tiesas nolēmumu izpildes kārtību lietās par aizgādības vai saskarsmes tiesībām. 

Civilprocesa likums grozīts, jo līdzšinējais regulējums bija nepilnīgs, un tas apgrūtināja Civillikumā noteikto vecāku aizgādības, kā arī saskarsmes tiesību īstenošanu, grozījumu izskatīšanas gaitā iepriekš norādīja grozījumu autori Tieslietu ministrijā. 

Ņemot vērā Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto, ka lietas, kas saistītas ar bērna tiesību vai interešu nodrošināšanu, tiesā izskatāmas ārpus kārtas, grozījumi nosaka, ka civillietās, kas skar bērnu, rakstveida paskaidrojumu iesniegšanas termiņš būs ne garāks par 15 dienām no prasības pieteikuma nosūtīšanas dienas. Līdz šim maksimāli pieļaujamais termiņš varēja būt 30 dienas. 

Tāpat ar grozījumiem precizēts prasības pieteikuma saturs lietās par saskarsmes tiesībām un to, kāda informācija jānorāda tiesas nolēmumā un kāda izpildu rakstā, kas izdots, lai izpildītu nolēmumu lietā par saskarsmes un aizgādības tiesībām. 

Civilprocesa likums papildināts ar divām jaunām nodaļām, kas precizē nolēmumu izpildes kārtību lietās par saskarsmes un aizgādības tiesībām. Paredzēts, ka par ļaunprātīgu tiesas nolēmuma nepildīšanu tiesa vecākam varēs uzlikt naudas sodu līdz 1500 eiro. Savukārt, ja vecāks atkārtoti, piemēram, liegs otram vecākam satikties ar bērnu, tiesu izpildītājs varēs vērsties prokuratūrā, lai tā izlemtu par kriminālprocesa uzsākšanu par ļaunprātīgu tiesas nolēmuma nepildīšanu. 

Grozījumi arī paredz regulējumu, lai vienkāršotu un paātrinātu saskarsmes tiesību izmantošanas laika un vietas pārskatīšanas kārtību gadījumos, ja tiesas nolēmuma izpilde nav iespējama. 

Tāpat ar grozījumiem noteikta kārtība, kādā izskata puses lūgumu par bērna pagaidu aprūpi, saskarsmes tiesībām, uzturlīdzekļiem vai aizliegumu izvest no valsts, kā arī to, kāda informācija pēc tiesas pieprasījuma bāriņtiesai jāsniedz. Šādi lūgumi tiesai būs jāizskata un pagaidu lēmums jāpieņem viena mēneša laikā no lūguma saņemšanas dienas. 

Civilprocesa likums arī papildināts ar regulējumu, kas nosaka saskarsmes personas tiesības un pienākumus šo lietu izskatīšanas laikā tiesā. Saskaņā ar Civillikumu, ja nepieciešams, tiesības attiecībā uz bērnu var ierobežot, piemēram, noteikt, ka ar bērnu var tikties tikai saskarsmes personas klātbūtnē. 

Civilprocesa likuma grozījumi saistīti ar Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtajiem grozījumiem Bāriņtiesu likumā un Civillikumā.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 31.maijā
09:00  Saeimas 2023.gada 31.maija ārkārtas sēde