Precizēs noziedzīga nodarījuma kaitīgo seku kvalificēšanas kritērijus

(23.04.2015.)

Saeima ceturtdien, 23.aprīlī, otrajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”, kas paredz precizēt noziedzīga nodarījuma kaitīgo seku kvalificēšanas kritērijus. 

Grozījumi ir nepieciešami saistībā ar praksē konstatētajām problēmām noziedzīga nodarījuma kaitīgo seku kvalificēšanā. 

Grozījumi paredz paplašināt atbildības robežas, nosakot, ka neliela apmēra kritērijs tiek attiecināts ne tikai uz kriminālpārkāpumiem, bet arī uz noziegumiem. Patlaban atbildība par Krimināllikumā paredzēto kriminālpārkāpumu, kas izdarīts nelielā apmērā, iestājas, ja vainīgajam bijis nodoms iegūt kriminālpārkāpuma priekšmetu, kura vērtība nepārsniedz minimālo mēnešalgu. 

Tāpat likuma grozījumi precizē neliela apjoma noteikšanas kritērijus, papildinot, ka priekšmetu vērtība nosakāma atbilstoši tirgus cenām vai tām pielīdzinātām cenām nodarījuma izdarīšanas laikā. 

Saeimā iesniegtajos grozījumos plānots precizēt arī mantisko zaudējumu lielā apmērā kvalificēšanu, norādot mantiskā zaudējuma apjomu ne mazāku par piecdesmit noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu. 

Ar grozījumiem tiek precizēts arī būtiska kaitējuma saturs, nosakot, ka par būtisku kaitējumu atzīstams nodarīts mantisks zaudējums, kura apjoms nav mazāks par 10 minimālajām mēnešalgām, un šādā gadījumā nav nepieciešams konstatēt arī citu ar likumu aizsargātu interešu apdraudējumu.

Patlaban, lai konstatētu būtisku kaitējumu, vienlaikus jākonstatē gan mantisks zaudējums, kas gan pārsniedz piecas minimālās mēnešalgas, gan cits ar likumu aizsargātu interešu apdraudējumu. 

Likumā tiks noteikts jauns apmēra kritērijs – ievērojams apmērs, kas būs konstatējams gadījumos, kad nozieguma priekšmeta kopējā vērtība nodarījuma izdarīšanas brīdī nebūs bijusi mazāka par desmit minimālajām mēnešalgām. Kā norāda likumprojekta autori, pašreiz starp nelielu apmēru un lielu apmēru nav noteikts „vidēja” līmeņa apmērs, kas praksē rada problēmas, jo to ne vienmēr spēj aizstāt būtiska kaitējuma kritērijs, kurš balstīts uz citiem noteikšanas principiem. 

Savukārt, definējot smagas sekas, likumā tiek precizēts mantiska zaudējuma lielā apmērā jēdziens, nosakot, ka ar to saprot zaudējuma apjomu, kas pārsniedz 15 minimālās mēnešalgas. 

Likumā arī tiek papildināta spīdzināšanas definīcija atbalstoši atbilstoši ANO konvencijā ietvertajam termina skaidrojumam.  

Grozījumi likumā „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” Saeimā vēl būs jāskata trešajā lasījumā. 

 

Saeimas Preses dienests

Ceturtdien, 1.jūnijā
08:45  Saeimas 2023.gada 1.jūnija ārkārtas sēde
09:30  Saeimas 2023.gada 1.jūnija kārtējā sēde
11:05  Saeimas Prezidija sēde
11:05  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijas sēde
12:00  Pieprasījumu komisijas sēde
12:35  Saeimas priekšsēdētāja biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Polijas Republikas ārlietu ministra vietnieku, Valsts sekretāru Arkadiusz Mularczyk
17:00  2023.gada 1.jūnija atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem - atcelta