Diplomātisko pasi izsniegs arī darbā starptautiskajās organizācijās apstiprinātiem Ārlietu ministrijas diplomātiem

(02.10.2014.)

Turpmāk diplomātisko pasi izsniegs arī Ārlietu ministrijas pārziņā esošajiem diplomātiem, kuri diplomātiskā un konsulārā dienesta interesēs apstiprināti darbā starptautiskajās organizācijās un to institūcijās, kurās Latvijas Republika ir dalībvalsts. To paredz ceturtdien, 2.oktobrī, Saeimā trešajā lasījumā pieņemtie grozījumi likumā „Par diplomātisko pasi”.

Līdz ar grozījumu stāšanos spēkā diplomātisko pasi varēs izsniegt arī tiem Latvijas diplomātiem, kuri dienesta interesēs nosūtīti strādāt Eiropas Ārējās darbības dienestā vai Eiropas Savienības (ES) institūcijā vai arī kādā citā starptautiskā organizācijā vai tās institūcijā.

Tāpat turpmāk diplomātisko pasi varēs izsniegt Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja, Ministru prezidenta un ārlietu ministra laulātajam, ja tas nepieciešams dalībai minēto amatpersonu valsts vai oficiālajās vizītēs. Un, ņemot vērā pamatotu nepieciešamību, diplomātisko pasi varēs izsniegt starptautiskas tiesas vai pārnacionālas tiesas tiesnešiem, kurus amatam izvirzījusi Latvijas Republika, uz to amata pilnvaru laiku, kā arī viņu laulātajiem un apgādībā esošajiem bērniem, ja viņi uzturas kopā ar attiecīgo personu, kura pilda amata pienākumus ārvalstīs.

Šobrīd diplomātisko pasi izsniedz Valsts prezidentam, Saeimas deputātiem, Ministru prezidentam, ministriem un parlamentārajiem sekretāriem, kā arī personām, kuras Saeima vai Valsts prezidents, vai Ministru kabinets pilnvarojis pārstāvēt Latvijas Republiku vai Latvijas valdību ārvalstīs. Tāpat diplomātisko pasi izsniedz diplomātiskajā un konsulārajā dienestā esošajām personām, kā arī Latvijas Republikā ievēlētajiem Eiropas Parlamenta (EP) deputātiem un mūsu valsts izvirzītajiem EP apstiprinātajiem ES komisāriem, noteic likums „Par diplomātisko pasi”.

Tāpat likumā noteikts, ka diplomātisko pasi atsevišķos gadījumos izsniedz diplomātiskajā un konsulārajā dienestā esošo personu, Latvijas Republikā ievēlēto EP deputātu un mūsu valsts izvirzīto EP apstiprināto ES komisāru laulātajiem un apgādībā esošajiem bērniem.

Diplomātiskās pases izsniedz un to uzskaiti veic Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.
Saeimas Preses dienests

Sestdien, 25.maijā