Saeima otrajā lasījumā atbalsta komercķīlas regulējuma modernizāciju

(27.02.2014.)

Saeima ceturtdien, 27.februārī, otrajā lasījumā pieņēma grozījumus Komercķīlas likumā, kas paplašina komercķīlas devēju loku un reģistrācijai pakļauto lietu uzskaitījumu, paredz iespēju komercķīlu reģistrēt elektroniski, kā arī citus pasākumus normatīvā regulējuma pilnveidošanai.

 Ar likuma grozījumiem tiks paplašināts komercķīlas devēju loks, attiecinot to uz visām juridiskām personām. Tādējādi arī biedrībām, tostarp dzīvokļu īpašnieku biedrībām, būs iespēja saņemt kredītus pret komercķīlas nodrošinājumu. 

 Ņemot vērā pieaugošo tendenci ieķīlāt intelektuālo īpašumu, likuma grozījumi paplašinās reģistrācijai pakļauto lietu uzskaitījumu ar preču zīmēm, patentiem, dizainparaugiem un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijām un šos objektus varēs ieķīlāt jebkura persona, kurai šis objekts pieder. Jauna kārtība tiks noteikta arī SIA pamatkapitāla daļu ieķīlāšanai.

Likumprojekts paredz pāreju uz komercķīlas elektronisku reģistrāciju, kas ļaus samazināt birokrātiju un paātrināt reģistrācijas procesu. Pēc likuma izmaiņām visi pieteikumi komercķīlu reģistra turētājam tiek iesniegti elektroniski, izmantojot īpašu tiešsaistes formu. Tādējādi iesniedzējam būtiski samazināsies izdevumi, jo komercķīlas ņēmējam un devējam vairs nebūs jāmaksā notāram par komercķīlas pieteikuma noformēšanu. Patlaban komercķīlas reģistrācijas pieteikumu var iesniegt vienīgi papīra formā, parakstus uz tā apstiprinot notariāli.

Plānots arī atteikties no komercķīlas reģistrācijas akta, ņemot vērā, ka tas apliecina iepriekš notikušu komercķīlas reģistrācijas faktu, taču nav uzskatāms par apliecinājumu, ka šie ieraksti komercķīlu reģistrā joprojām ir aktuāli.

Paredzēts, ka Uzņēmumu reģistrs bez maksas tiešsaistē nodrošinās piekļuvi būtiskākajiem komercķīlu reģistra ierakstiem, kas nepieciešami trešo pušu aizsardzībai. Tādējādi ikvienam būs iespēja pārliecināties, vai darījuma partneris ir komercķīlas devējs, proti, vai ir risks, ka atsavināmā manta ir ieķīlāta kā komercķīla. Detalizētāka informācija trešajām personām būs pieejama par maksu.

Likumprojekts izslēdz vienu no komercķīlas dzēšanas nosacījumiem – ja pagājuši pieci gadi kopš komercķīlas reģistrācijas. Turpmāk komercķīlas dzēšana būs iespējama tikai divos gadījumos – ja ir saņemts attiecīgs komercķīlas ņēmēja pieteikums vai tiesas nolēmums.

 

Saeimas Preses dienests 

 

 

Trešdien, 31.maijā
09:00  Saeimas 2023.gada 31.maija ārkārtas sēde