Latvijas Republikas Saeimas Eiropas lietu komisijas un Ārlietu komisijas paziņojums par situāciju Ukrainā

(19.02.2014.)

2014. gada 19. februārī

Rīgā

 
Saeimas Eiropas lietu komisija un Saeimas Ārlietu komisija pauž dziļu nožēlu un nosodījumu par to, ka sadursmju laikā Kijevā ir cietuši un bojā gājuši cilvēki, un izsaka līdzjūtību cietušo un bojā gājušo piederīgajiem. Vainīgie jāsauc pie pilnas atbildības.

Komisijas uzsver, ka 2014.gada 18.februāra nakts bija traģēdija gan Ukrainas tautai, kas to piedzīvoja, gan Ukrainas varas iestādēm, kas to pieļāva.

Komisijas stingri nosoda vardarbību un aicina visas iesaistītās puses nekavējoties to pārtraukt, lai nepieļautu jaunus cilvēku upurus. Vienīgais krīzes risinājums šajā situācijā ir atgriešanās pie dialoga. Tikai dialogs var apturēt tālāku vardarbības eskalāciju un upuru skaita pieaugumu.

Ievērojot, ka 2014.gada 19.februārī ASV, Ņujorkā, notiek ANO Drošības padomes sanāksme, un ņemot vērā situācijas smagumu, komisijas aicina ANO iesaistīties situācijas noregulēšanā, lai pārtrauktu un novērstu turpmāku vardarbības eskalāciju un cilvēku upurus Ukrainā.

Aicinām Eiropas Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos Ketrinu Eštoni sasaukt ārkārtas Eiropas Savienības Ārlietu padomi, lai lemtu par sankciju piemērošanu Ukrainas amatpersonām, kuras ir atbildīgas par pārmērīga spēka lietošanu pret demonstrantiem Kijevā.

Komisijas aicina ES dalībvalstu valdības un parlamentus stingri nosodīt vardarbību Kijevā un, apliecinot uzticību ES vērtībām un solidaritāti ar Ukrainas tautu, kopīgi lemt par Eiropas Savienības finansiālo sankciju un pārvietošanās ierobežojumu piemērošanu Ukrainas amatpersonām, kuras ir atbildīgas par pārmērīga spēka lietošanu pret demonstrantiem Kijevā.

Komisijas pilnībā atbalsta Ministru kabineta pieņemto lēmumu par ārstēšanās iespēju sniegšanu un ārstniecības izdevumu segšanu desmit protesta demonstrācijās cietušajiem Ukrainas iedzīvotājiem un mudina Ministru kabinetu nekavējoties lemt par plašāku medicīnisko palīdzību vardarbībā cietušajiem.

Ceturtdien, 1.jūnijā
08:45  Saeimas 2023.gada 1.jūnija ārkārtas sēde
09:30  Saeimas 2023.gada 1.jūnija kārtējā sēde
11:05  Saeimas Prezidija sēde
11:05  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijas sēde
12:00  Pieprasījumu komisijas sēde
12:35  Saeimas priekšsēdētāja biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Polijas Republikas ārlietu ministra vietnieku, Valsts sekretāru Arkadiusz Mularczyk
17:00  2023.gada 1.jūnija atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem - atcelta