Noteiks notiesātajam nekonfiscējamo mantu sarakstu

(17.04.2013.)

Saeimas Juridiskā komisija trešdien, 17.aprīlī, trešajā galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”, nosakot notiesātajam nepieciešamo mantu sarakstu, kas nav konfiscējamas.

Nekonfiscējamo mantu sarakstā pārsvarā ietvertas lietas, kas Kriminālprocesa likuma pielikumā uzskaitītas to mantu sarakstā, kam nav uzliekams arests. Saraksts ietver minimālo personai ikdienā nepieciešamo mantas apjomu – mājas iekārtu, apģērbu, mājturības priekšmetus, iztikai nepieciešamo pārtiku. 

Likuma grozījumi paredz, ka nav konfiscējams notiesātā īpašumā vai kopīpašumā esošais mājoklis, kurš ir notiesātā vienīgais mājoklis un kurā viņš dzīvo ikdienā. Nav konfiscējama arī nauda minimālās mēneša darba algas apmērā uz notiesāto un katru viņa ģimenes locekli, ja ģimenes loceklis ir notiesātā apgādībā un viņam nav citu ienākumu.


Tāpat sarakstā ir tehnika un darbarīki, kas nepieciešami saimnieciskajā vai profesionālajā darbībā, kā arī manta, kas nepieciešama lauksaimniecības turpināšanai, tostarp lauksaimniecības dzīvnieki, lopbarība, sēkla un stādāmais materiāls.


Mantas konfiskācijas mērķis nav panākt, ka persona nespēj pati nodrošināt sev iztiku, paliek bez pajumtes un iztikas līdzekļiem vai nonāk valsts apgādībā, tādēļ nekonfiscējamo mantu sarakstā iekļautas mantas un priekšmeti, lai notiesātais varētu nodrošināt sevi un savā apgādībā esošas personas.
Nekonfiscējamo mantu uzskaitījumā ietverts arī laulības gredzens un reliģiskie priekšmeti rituālo darbību veikšanai.


Mantas konfiskācija ir viens no Krimināllikumā paredzētajiem soda veidiem. Ar to saprot notiesātā īpašumā esošās mantas piespiedu bezatlīdzības atsavināšana valsts īpašumā.

Līdz šim nekonfiscējamo mantu saraksts nebija izstrādāts, un praksē normu piemērotāji mantas konfiskācijas gadījumā par nekonfiscējamo mantu uzskatīja īpašumu, kam saskaņā ar likumu nav uzliekams arests, taču šāda pieeja nav korekta, norāda likumprojekta autori Tieslietu ministrijā.

Par grozījumiem likumā „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” trešajā lasījumā vēl jālemj Saeimai.


Saeimas Preses dienests

Ceturtdien, 1.jūnijā
08:45  Saeimas 2023.gada 1.jūnija ārkārtas sēde
09:30  Saeimas 2023.gada 1.jūnija kārtējā sēde
11:05  Saeimas Prezidija sēde
11:05  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijas sēde
12:00  Pieprasījumu komisijas sēde
12:35  Saeimas priekšsēdētāja biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Polijas Republikas ārlietu ministra vietnieku, Valsts sekretāru Arkadiusz Mularczyk
17:00  2023.gada 1.jūnija atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem - atcelta