Novērsīs Latvijas un Gērnsi Valstu uzņēmēju izvairīšanos no nodokļu nomaksas

(28.02.2013.)

Lai novērstu Latvijas un Gērnsi Valstu uzņēmēju izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tiks radīts tiesisks pamats Latvijas un Gērnsi Valstu nodokļu administrāciju tiešai sadarbībai, paredzot to regulāru apmainīšanos ar informāciju. To nosaka ceturtdien, 28.februārī, Saeimā ratificētais Latvijas Republikas valdības un Gērnsi Valstu līgums par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem.

Turpmāk Valsts ieņēmumu dienestam Latvijā būs likumīgs pienākums atbildēt uz Gērnsi Valstu nodokļu administrācijas informācijas pieprasījumu par nodokļu maksātāju darījumu partneriem un saņemtajiem ienākumiem. Tāpat arī Gērnsi Valstu kompetentajai iestādei būs pienākums atbildēt, ja Latvija pieprasīs šādu informāciju.

Līdz šim bez minētās informācijas bija apgrūtināta abu pušu iedzīvotāju ārvalstīs gūto ienākumu aplikšana ar nodokļiem un bija problemātiski piemērot vairākas speciālās nacionālo nodokļu normatīvo aktu normas.
Latvijas un Gērnsi Valstu līgums par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem tika parakstīts 2012.gada 5.septembrī Londonā.

Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Gērnsi Valstu līgumu par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.


Saeimas Preses dienests

Sestdien, 25.maijā