Saeima veic grozījumus Kriminālprocesa likumā

(20.12.2012.)

Saeima ceturtdien, 20.decembrī, trešajā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Kriminālprocesa likumā, kas saskaņo procesuālo regulējumu ar jauno Krimināllikuma redakciju, kurā būtiski mainīta kriminālsodu politika.

Ar likuma grozījumiem no trim mēnešiem uz 30 dienām tiek samazināts pieļaujamais apcietinājuma termiņš par kriminālpārkāpumu. Ņemot vērā, ka saskaņā ar jauno Krimināllikumu par kriminālpārkāpumu var piemērot brīvības atņemšanu, kas nav ilgāka par trim mēnešiem, nav samērīgi paredzēt, ka personu apcietinājumā var turēt maksimāli iespējamo soda termiņu.

Likums nosaka konkrētus apcietinājuma termiņus nepilngadīgajiem. Iepriekš bija noteikts, ka tas nevar pārsniegt pusi no maksimālā iespējamā termiņa, kas atsevišķos gadījumos radījis neskaidrības apcietinājuma termiņa noteikšanā.

Saskaņā ar jauno regulējumu par pamatu apcietinājumam varēs būt ne tikai pirmās instances tiesas spriedums, bet jebkuras instances spriedums, kurā piemērota brīvības atņemšana. Var būt situācija, kad pirmās instances tiesa personu attaisno, bet apelācijas kārtībā šīs spriedums tiek atcelts un tiek piemērota brīvības atņemšana. Tādēļ likumā jānosaka pamats apcietinājuma piemērošanai šādos gadījumos.

Procesa virzītājam tiek paredzēts pienākums gadījumos, ja noziedzīgu nodarījumu izdarījis nepilngadīgais un kriminālprocesā ir iespējams izlīgums, par to informēt Valsts probācijas dienestu (VPD). Patlaban tas nav obligāti, un procesa virzītāji salīdzinoši reti izmanto iespēju ar VPD starpnieku palīdzību veicināt izlīgumu.

Likumā tāpat paredzēts noteikt, ka kriminālprocesu var izbeigt arī gadījumā, ja persona noziedzīgu nodarījumu ir izdarījusi laikā, kad tā bija pakļauta cilvēku tirdzniecībai un tika piespiesta to izdarīt.

Grozījumi Kriminālprocesa likumā, kā arī saistītie grozījumi Krimināllikumā un šodien pieņemtie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā stāsies spēkā 2013.gada 1.aprīlī.

Ja līdz ar Krimināllikuma grozījumiem nākamā gada 1.aprīlī noziedzīga nodarījuma klasifikācija mainās no smagāka uz vieglāku, līdz tam uzsāktajos kriminālprocesos procesuālie termiņi nosakāmi atbilstoši tai noziedzīga nodarījuma klasifikācijai, kāda tā bija līdz 2013.gada 31.martam.

Savukārt, ja pēc Krimināllikuma grozījumu spēkā stāšanās apcietinājuma termiņš aizdomās turētai vai apsūdzētai personai pārsniedz  maksimālo brīvības atņemšanas soda termiņu, ko saskaņā ar jauno likuma redakciju tiesa var piespriest par noziedzīgu nodarījumu, apcietinātā persona būs nekavējoties jāatbrīvo. Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 27.maijā
10:35  Grāmatas “Latvijas Satversmes sapulce deputātu biogrāfijās, 1920-1922” atklāšanas pasākums