Darba grupa vienojas par pasākumiem abortu skaita mazināšanai

(02.10.2012.)

Saeimas Demogrāfijas lietu apakškomisijas izveidotā darba grupa, noslēdzot darbu pie iesniegto priekšlikumu izskatīšanas, vienojusies par konkrētiem atbalsta pasākumiem sievietēm, kuras pieļauj iespēju veikt mākslīgu grūtniecības pārtraukšanu. Darba grupas vadītājs Imants Parādnieks norāda, ka ar atbalstītajiem priekšlikumiem iepazīstinās apakškomisijas deputātus.

Viens no atbalstītajiem priekšlikumiem paredz, ka sievietei, kas izsaka vēlmi veikt mākslīgu grūtniecības pārtraukšanu, jāsaņem atbilstoša un pilnīga informācija par grūtniecības pārtraukšanas procedūru un iespējamajiem medicīniskajiem sarežģījumiem un sekām.

Lai sieviete varētu izdarīt brīvu un pārdomātu izvēli, valstij jānodrošina konsultatīvais atbalsts, īstenojot Seksuālās un reproduktīvās veselības likuma 1.pantā noteikto valsts pienākumu aizsargāt nedzimušu dzīvību. Konceptuāli tika atbalstīts priekšlikums, ka sievietēm jābūt pieejamai valsts apmaksātai speciālista, piemēram, sociālā darbinieka, jurista, psihologa, konsultācijai, kas sniegtu informāciju sievietei un topošā bērna tēvam, ja sieviete ir izteikusi vēlmi veikt mākslīgu grūtniecības pārtraukšanu. Pirmajā grūtniecības reizē šādos gadījumos konsultants jāapmeklē obligāti. Ja sievietei tā būs atkārtota grūtniecība, konsultācija nebūs obligāta. Šādas konsultācijas būtu jāsniedz sadarbībā ar jau pašvaldībās izveidotajiem sociālajiem dienestiem.

Darba grupa konceptuāli vienojās par pārdomu laika pagarināšu līdz 120 stundām līdzšinējo 72 stundu vietā, aicinot šo diskusiju turpināt ar Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociāciju, kā arī sagatavojot informāciju par praksi citās Eiropas Savienības valstīs. Garākā pārdomu periodā sievietei būs iespēja saņemt konsultācijas, iesaistīt bērna tēvu lēmuma pieņemšanā un laiks sarunām ar tuviniekiem.

Tāpat darba grupa lēma, ka sievietes, kas jau audzina bērnu, var strādāt, tādējādi nezaudējot pabalstu, savukārt sievietēm, kas studē, jānodrošina iespēja arī pēc bērna kopšanas atvaļinājuma turpināt studijas budžeta grupā. Savukārt pašvaldībām jānodrošina dzīvesvieta topošajām māmiņām, kas vēlas izrauties no nelabvēlīgas vides.

Skolās jāievieš ģimenes-veselības mācība, kas vērsta uz personas atbildību, ģimenisko un tikumisko vērtību apguvi, fizisko un garīgo veselību, vienojās darba grupa. Kā priekšmets tiks ieviests un kāds būs tā ietvars, Demogrāfijas lietu apakškomisija diskutēs ar Izglītības, zinātnes un kultūras komisiju, Izglītības ministriju un Veselības ministriju (VM).

VM parlamentārā sekretāre Liene Cipule apstiprināja, ka jau pašlaik ministrija strādā pie darba grupas apstiprinātās kārtības maiņas, kas paredz nodrošināt sievieti ar plašu informatīvo materiālu klāstu.

Jāpilnveido normatīvo aktu bāze, lai aizsargātu nedzimušu dzīvību no ieņemšanas brīža un nodrošinātu likumā lietojamo jēdzienu vienveidīgu izpratni. Likumos skaidri jānosaka, ka valsts atbalsta jaunu ģimeņu rašanos un ģimene ir visaugstākā vērtība, tāpēc galvenais mērķis izmaiņām likumdošanā ir aktualizēt sabiedrībā morāli ētiskās vērtības.

Priekšlikumu izskatīšanas gaitā darba grupa arī nolēma, ka atbildīgajām ministrijām jāiesniedz savs redzējums, kā uzlabot darba devēja ieinteresētību saglabāt darba vietu sievietei pēc bērna kopšanas
atvaļinājuma, kā arī apkopot informāciju par iespējām valstī nodrošināt vienotu uzticības tālruni gadījumiem, kad vecāki tiek diskriminēti bērna gaidīšanas vai piedzimšanas dēļ.

Lai izskatītu priekšlikumus par abortu skaita mazināšanu Latvijā, Demogrāfijas lietu apakškomisijas šī gada 19.jūnijā izveidoja īpašu darba grupu „Par valsts atbalsta programmu krīzes grūtniecības gadījumos, aizsargājot nedzimušu dzīvību”.Saeimas Preses dienests

Sestdien, 25.maijā