Vēl līdz 1.jūnijam var pieteikt kandidātus ikgadējai Baltijas Asamblejas balvai

(17.05.2012.)

Vēl līdz šī gada 1.jūnijam iespējams pieteikt darbus ikgadējai Baltijas Asamblejas (BA) balvai literatūrā, mākslā un zinātnē.

BA balvas ir nodibinātas, lai sekmētu literatūras, mākslas un zinātnes attīstību Baltijas valstīs un novērtētu izcilākos sasniegumus šajās jomās. Katras balvas apjoms ir 5000 eiro. Tās konkursa uzvarētājiem pasniegs nākamajā BA sesijā, kas notiks šā gada rudenī Lietuvā.

Balvu literatūrā piešķir igauniski, latviski vai lietuviski uzrakstīta romāna, lugas, dzejoļu, stāstu un apcerējumu krājuma vai tamlīdzīga sacerējuma autoram. Darba pirmpublicējumam jābūt izdotam pēdējo triju gadu laikā.

Balvu mākslā piešķir autoram vai izpildītājam par pēdējo triju gadu laikā radītu mākslas darbu vai darbu ciklu tēlotājmākslā, lietišķajā mākslā, mūzikā, arhitektūrā un teātra mākslā vai kinomākslā. To piešķir režisoram, solistam, aktierim, baleta māksliniekam vai izpildītājmākslinieku grupai par izcilu māksliniecisku sniegumu pēdējo triju gadu laikā.

Savukārt balvu zinātnē piešķir izcila zinātniska darba vai pētījumu sērijas autoram humanitārajās, sociālajās vai dabas zinātnēs, ja darbam ir starptautiska nozīme, tas veicina zinātnes attīstību Baltijas reģionā un publicēts pēdējo triju gadu laikā.

Balvai iesniegtos literatūras, mākslas un zinātnes darbus vērtē attiecīgās jomas eksperti, kuri kopā veido BA balvas žūrijas komiteju, un tās sastāvā ir deviņi cilvēki katrā Baltijas valstī.

Darbus līdz ar pretendenta biogrāfiju, divām recenzijām un citiem papildu materiāliem (atsaucēm presē, CD vai DVD) jāiesniedz Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas sekretārei Ingrīdai Putniņai – Saeima, Rīgā, M.Trokšņu ielā 2, LV-1811 līdz šī gada 1.jūnijam (ieskaitot). Papildu informāciju var saņemt pa e-pastu Ingrida.Putnina@saeima.lv.

2011.gadā Baltijas Asamblejas balvu mākslā par izciliem sasniegumiem izpildītājmākslas popularizēšanā un par pozitīva Latvijas tēla veidošanu pasaulē saņēma diriģents Andris Nelsons. BA balva literatūrā par grāmatu „Rīga – civilizācija nevienam” pērn tika piešķirta lietuviešu filozofam Arvīdam Jozaitim (Arvydas Juozaitis). Savukārt balvu par sasniegumiem zinātnē pērn saņēma profesors Andress Ilmars Kasekamps (Andres Ilmar Kasekamp) no Igaunijas par grāmatu „Baltijas valstu vēsture”. BA balvas tradīcija tika iedibināta 1993.gadā.

Informācija par BA:

Baltijas Asambleja ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcija, kas izveidota 1991.gada 8.novembrī. Asamblejā katru Baltijas valstu parlamentu pārstāv 12-20 deputāti. Asambleja ir koordinējoša un konsultatīva institūcija. Tā ir tiesīga nacionālajiem parlamentiem, valdībām un Baltijas Ministru padomei izteikt savu viedokli rezolūciju, lēmumu, deklarāciju un ieteikumu formā un pieprasīt atbildes, kā risināti BA dienaskārtības aktuālie pārrobežu jautājumi.


Saeimas Preses dienests

Svētdien, 26.maijā