Saeima pieņem Filmu likumu

(17.06.2010.)

Saeima ceturtdien, 17.jūnijā, pieņēma Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sagatavoto Filmu likumu, kura mērķis ir nodrošināt Latvijas filmu nozares attīstību, atbalstīt Latvijas filmu veidošanu, popularizēšanu un saglabāšanu.

Likumā definēts, ka par Latvijas filmām tiks uzskatītas tādas, kuras producē Nacionālajā kino centrā reģistrēts producents un vismaz viens no filmas veidotāju galvenās radošās komandas ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju.

Lai filmas veidotāji varētu pretendēt uz publisko finansējumu, filmai būs jāatbilst vismaz trim no sešiem likumā noteiktajiem kritērijiem. Kritēriji saistīti ar filmas darbības vietu, radošo komandu, tēmu, valodu un scenāriju. Filmas darbībai galvenokārt būs jānorisinās Latvijā vai citā Eiropas valstī, kādam no galvenajiem varoņiem jābūt saistībai ar Latviju, režisoram vai scenārija autoram jābūt Latvijas pilsonim, nepilsonim, jābūt ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju vai arī scenārija autoram jārunā latviešu valodā. Tāpat kā kritērijs noteikts, ka filmas tēmai jāattiecas uz Latviju, vienai no galaversijām jābūt latviešu valodā vai arī filmas pamatā jābūt Latvijas literārajam oriģināldarbam.

Lai nodrošinātu Latvijas filmu saglabāšanu, gada laikā pēc filmas pabeigšanas tās oriģināls vai kopija būs jāiesniedz Latvijas Nacionālajam arhīvam. Šāda prasība attieksies uz filmām, kuru veidošanai saņemts publiskais finansējums.

Valstij piederošo filmu izmantošanas autortiesības izsniegs Nacionālais kino centrs. Filmu izmantošanas maksa tiks noteikta, pamatojoties uz Ministru kabineta metodiku.

Likumā noteikta Nacionālā kino centra un Latvijas Filmu padomes kompetence. Nacionālais kino centrs īstenos valsts politiku filmu nozarē, organizēs filmu projektu konkursus, sadalīs finansējumu un būs atbildīgs par tā izlietojuma kontroli. Centrs arī reģistrēs filmu producentus un popularizēs Latvijas audiovizuālās kultūras vērtības. Likumā noteikts Latvijas Filmu padomes sastāvs. Tā būs kultūras ministra izveidota konsultatīva institūcija, kas konsultēs nozares politikas izstrādi.

Filmu likums trešajā galīgajā lasījumā tika pieņemts, 86 deputātiem balsojot „par”, nevienam deputātam nebalsojot „pret” un neatturoties.
Saeimas Preses dienests

Otrdien, 30.maijā
08:30  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde
09:00  Ārlietu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
09:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde (turpinājums)
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas sēde
12:00  Juridiskās komisijas Satversmes un tiesu politikas apakškomisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
13:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisijas sēde
13:00  Ārlietu komisijas sēde
13:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Itālijas parlamentu tikšanās ar Itālijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku V.E. Alessandro Monti
13:30  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
13:40  Saeimas priekšsēdētāja biedra Jāņa Grasberga tikšanās ar Polijas Republikas Sejma Ārlietu komisijas priekšsēdētāju Radosław Fogiel
14:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas kopsēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas kopsēde
15:00  EDSO PA Latvijas delegācijas vadītāja Riharda Kola organizēta sanāksme ar līdzīgi domājošu valstu delegāciju vadītājiem
15:30  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Polijas parlamentu tikšanās ar Polijas Republikas Sejma Ārlietu komisijas priekšsēdētāju Radosław Fogiel