Saeima pieņem Filmu likumu

(17.06.2010.)

Saeima ceturtdien, 17.jūnijā, pieņēma Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sagatavoto Filmu likumu, kura mērķis ir nodrošināt Latvijas filmu nozares attīstību, atbalstīt Latvijas filmu veidošanu, popularizēšanu un saglabāšanu.

Likumā definēts, ka par Latvijas filmām tiks uzskatītas tādas, kuras producē Nacionālajā kino centrā reģistrēts producents un vismaz viens no filmas veidotāju galvenās radošās komandas ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju.

Lai filmas veidotāji varētu pretendēt uz publisko finansējumu, filmai būs jāatbilst vismaz trim no sešiem likumā noteiktajiem kritērijiem. Kritēriji saistīti ar filmas darbības vietu, radošo komandu, tēmu, valodu un scenāriju. Filmas darbībai galvenokārt būs jānorisinās Latvijā vai citā Eiropas valstī, kādam no galvenajiem varoņiem jābūt saistībai ar Latviju, režisoram vai scenārija autoram jābūt Latvijas pilsonim, nepilsonim, jābūt ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju vai arī scenārija autoram jārunā latviešu valodā. Tāpat kā kritērijs noteikts, ka filmas tēmai jāattiecas uz Latviju, vienai no galaversijām jābūt latviešu valodā vai arī filmas pamatā jābūt Latvijas literārajam oriģināldarbam.

Lai nodrošinātu Latvijas filmu saglabāšanu, gada laikā pēc filmas pabeigšanas tās oriģināls vai kopija būs jāiesniedz Latvijas Nacionālajam arhīvam. Šāda prasība attieksies uz filmām, kuru veidošanai saņemts publiskais finansējums.

Valstij piederošo filmu izmantošanas autortiesības izsniegs Nacionālais kino centrs. Filmu izmantošanas maksa tiks noteikta, pamatojoties uz Ministru kabineta metodiku.

Likumā noteikta Nacionālā kino centra un Latvijas Filmu padomes kompetence. Nacionālais kino centrs īstenos valsts politiku filmu nozarē, organizēs filmu projektu konkursus, sadalīs finansējumu un būs atbildīgs par tā izlietojuma kontroli. Centrs arī reģistrēs filmu producentus un popularizēs Latvijas audiovizuālās kultūras vērtības. Likumā noteikts Latvijas Filmu padomes sastāvs. Tā būs kultūras ministra izveidota konsultatīva institūcija, kas konsultēs nozares politikas izstrādi.

Filmu likums trešajā galīgajā lasījumā tika pieņemts, 86 deputātiem balsojot „par”, nevienam deputātam nebalsojot „pret” un neatturoties.
Saeimas Preses dienests

Svētdien, 26.maijā