Tautsaimniecības komisija: vēl līdz gada beigām pilsētās būs iespējams noslēgt līgumus par zemes izpirkšanu

(15.06.2010.)

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija otrdien, 15.jūnijā, galīgajam lasījumam atbalstīja likumu grozījumus, kas līdz šī gada beigām pagarina termiņu, kādā iespējams noslēgt zemes izpirkuma līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”. Komisija ar šādu likumdošanas iniciatīvu nākusi klajā, lai cilvēkiem, kuri veikuši zemes uzmērīšanu, dotu iespēju pabeigt īpašumu privatizācijas procesu.

Pašreizējā kārtība nosaka, ka dzīvojamās ēkas īpašnieki vai augļu dārzu lietotāji, kuriem zeme pilsētās piešķirta ar apbūves tiesībām, zaudē zemes lietošanas tiesības, ja līdz 2009.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma līgums ar Latvijas Hipotēku un zemes banku.

„Kaut arī daudzi cilvēki jau bija veikuši zemes gabala uzmērīšanu un pat samaksājuši priekšapmaksu, tomēr nevarēja atļauties ar banku noslēgt pirkuma līgumu. Šīs likumu izmaiņas attiecas uz pilsētām, līdzīga pretimnākšana ir bijusi arī lauku apvidiem,” skaidro komisijas priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati liecina, ka līdz pagājušā gada beigām līgumu nebija noslēgušas gandrīz 2000 personas, kurām zeme pilsētās bija piešķirta lietošanā ar apbūves tiesībām.

Plānots, ka termiņa pagarinājums neattieksies uz tiem cilvēkiem, par kuru lietošanā bijušo zemi pašvaldība ir pieņēmusi atsavināšanas lēmumu. Šajā gadījumā zemi atsavina Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Likumu izmaiņas arī paredz atvieglotu maksājumu kārtību laikā līdz 2012.gada 31.decembrim. Maksājumi, ko veiks valsts vai pašvaldību īpašuma objekta vai apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala pircējs, vispirms tiks ieskaitīti pirkuma maksas pamatsummas un procentu maksājuma dzēšanai. Tas pircēju neatbrīvos no soda naudas maksājumiem.

Likumprojektu sagatavošanas gaitā komisija konsultējusies ar Tieslietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Valsts zemes dienesta, Centrālās zemes komisijas, Latvijas Hipotēku un zemes bankas un Latvijas Pašvaldību savienības ekspertiem.

Grozījumi tiek veikti četros ar zemes privatizācijas pabeigšanu saistītos likumos - Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā, likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”, likumā „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”.

Plānots, ka Saeima par likumprojektiem galīgajā lasījumā lems ceturtdien, 17.jūnijā, un tie stāsies spēkā 1.jūlijā.
Saeimas Preses dienests

Sestdien, 25.maijā