Saeimas priekšsēdētājs Gundars Daudze: valsts finanšu plānošana tiks sasaistīta ar stratēģiskajiem attīstības plāniem

(19.05.2010.)

Saeimas priekšsēdētāja Gundara Daudzes vadītā darba grupa nolēmusi virzīt izskatīšanai Saeimā grozījumus Attīstības plānošanas sistēmas likumā un Likumā par budžetu un finanšu vadību, lai valsts budžeta izstrādi sasaistītu ar valsts stratēģiskās attīstības dokumentiem.

Darba grupa trešdien, 19.maijā, vienojās konsultēties ar Saeimas Juridisko biroju par sagatavotajiem priekšlikumiem grozījumiem abos likumos. Tāpat tos skatīs arī atbildīgās komisijas - Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija.

„Ar Valsts kontroles atbalstu sagatavotie grozījumi paredz valsts budžetu izstrādāt kontekstā ar Valsts stratēģiskās attīstības plānu, nosakot skaidras prioritātes un paredzot tām nepieciešamo finansējumu,” norāda G.Daudze. 

Izstrādātie priekšlikumi grozījumiem Likumā par budžetu un finanšu vadību paredz, ka valsts budžeta izstrādei jānotiek atbilstoši Latvijas Stratēģiskās attīstības plānam vidējam termiņam, nosakot un iekļaujot valsts budžeta likumā katrai budžeta programmai skaidrus sasniedzamos rezultātus.

Savukārt ar izmaiņām Attīstības plānošanas sistēmas likumā iecerēts noteikt, ka vienīgais augstākais vidēja termiņa plānošanas dokuments ir Stratēģiskās attīstības plāns vidējam termiņam, kas tiek aktualizēts atbilstoši izmaiņām globālajā un valsts ekonomikā. 

Par darba grupas izveidi 16.martā vienojās Saeimas priekšsēdētājs Gundars Daudze un valsts kontroliere Inguna Sudraba, apspriežot turpmāko sadarbību likumdošanas uzlabošanā, kas veicinātu mērķtiecīgu un efektīvu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.

Līdzās G.Daudzem un I.Sudrabai darba grupā strādā arī Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs Guntis Bērziņš, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oskars Spurdziņš, Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš un Nacionālā attīstības plāna īstenošanas uzraudzības apakškomisijas priekšsēdētājs Māris Kučinskis.


Saeimas Preses dienests

Sestdien, 25.maijā