Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2005.gada 22.decembra
sēdes darba kārtība (9:00)
I. Prezidija ziņojumi


1. Par iesniegtajiem likumprojektiem


1.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā ''Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju''". (Reģ. nr.1464)

(Dok. nr.5140, 5140A)        (Balsojums: par-53, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


2.         2. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"". (Reģ. nr.1466)

(Dok. nr.5158, 5158A)        (Balsojums: par-40, pret-1, atturas-43)   Noraidīts   
Deputāti Jānis Urbanovičs, Ivans Ribakovs, Aleksejs Vidavskis, Valērijs Agešins, Aleksandrs Bartaševičs


3.         3. Likumprojekts "Par Otrā pasaules kara dalībnieku, kas cīnījās Antihitleriskās koalīcijas pusē un dzīvo Latvijā, statusu". (Reģ. nr.1467)

(Dok. nr.5159, 5159A)        (Balsojums: par-20, pret-63, atturas-2)   Noraidīts   
Deputāti Aleksandrs Golubovs, Martijans Bekasovs, Sergejs Fjodorovs, Igors Solovjovs, Oļegs Deņisovs


4.         4. Likumprojekts "Grozījums likumā ''Par Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumu par zemes lietošanas tiesību nodošanu''". (Reģ. nr.1469)

(Dok. nr.5163, 5163A)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Ārlietu komisijai (atbildīgā)


5.         5. Likumprojekts "Grozījumi Valsts statistikas likumā". (Reģ. nr.1470)

(Dok. nr.5164, 5164A)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā". (Reģ. nr.1471)

(Dok. nr.5165, 5165A)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā)


7.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā ''Par biržām''". (Reģ. nr.1472)

(Dok. nr.5166, 5166A)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


8.         8. Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā". (Reģ. nr.1473)

(Dok. nr.5167, 5167A)        (Balsojums: par-9, pret-27, atturas-33)   Noraidīts   
Deputāti Jakovs Pliners, Juris Sokolovskis, Vladimirs Buzajevs, Andris Tolmačovs, Andrejs Aleksejevs, Nikolajs Kabanovs


9.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1474)

(Dok. nr.5172, 5172A)        (Balsojums: par-28, pret-12, atturas-41)   Noraidīts   
Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Dzintars Rasnačs, Pēteris Tabūns, Imants Kalniņš, Anna Seile


10.         10. Likumprojekts "Par Līgumu starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku (Eiropas Savienības dalībvalstis) un Bulgārijas Republiku un Rumāniju par Bulgārijas Republikas, Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai". (Reģ. nr.1475)

(Dok. nr.5176, 5176A)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Ārlietu komisijai (atbildīgā)


2. Par atvaļinājuma piešķiršanu


11.         Deputātam Jānim Straumem

(Dok. nr.5177)        (Balsojums: par-73, pret-1, atturas-0)   Pieņemts   


II. Likumprojektu izskatīšana


12.         1. Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā". (Reģ. nr.1322) (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.611)

(3. lasījums)       (38 priekšlikumi)
(Dok. nr.5174)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)   Likums   
Juridiskā komisija


13.         2. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.924) (Iekļauti likumprojekti ar reģ. nr.1181, 1184, 1233, 1250, 1305, 1339, 1354, 1417)

(3. lasījums)       (63 priekšlikumi)
(Dok. nr.5169)        (Balsojums: par-66, pret-13, atturas-0)   Likums   
Juridiskā komisija


14.         3. Likumprojekts "Latvijas vides aizsardzības fonda likums". (Reģ. nr.1401)

(3. lasījums)       (7 priekšlikumi)
(Dok. nr.5170)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Likums   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


15.         4. Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā". (Reģ. nr.641)

(3. lasījums)       (44 priekšlikumi)
(Dok. nr.5171, 5171A)        (Balsojums: par-49, pret-41, atturas-2)   Likums   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


17.         6. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas atklātības likumā". (Reģ. nr.1408)

(3. lasījums)       (30 priekšlikumi)
(Dok. nr.5175)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)   Likums   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


18.         7. Likumprojekts "Obligāto eksemplāru likums". (Reģ. nr.1297)

(1. lasījums)
(Dok. nr.4489, 5141)        (Balsojums: par-64, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


19.         8. Likumprojekts "Zemes ierīcības likums". (Reģ. nr.1352)

(1. lasījums)
(Dok. nr.4664, 5147)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-5)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


20.         9. Likumprojekts "Grozījumi Patvēruma likumā". (Reģ. nr.1440)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5008, 5151)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija


21.         10. Likumprojekts "Par izdienas pensijām diplomātiskajā un konsulārajā dienestā". (Reģ. nr.1139)

(1. lasījums)
(Dok. nr.3880, 5153)        (Balsojums: par-67, pret-1, atturas-9)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija


22.         11. Likumprojekts "Tiesnešu izdienas pensiju likums". (Reģ. nr.1449)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5056, 5154)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija


23.         12. Likumprojekts "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā". (Reģ. nr.1447)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5050, 5155)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija


24.         13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts proves uzraudzību"". (Reģ. nr.1451)

(1. lasījums) (Steidzams)
(Dok. nr.5076, 5156)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


25.         14. Likumprojekts "Grozījumi Iekšējā audita likumā". (Reģ. nr.1455)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5085, 5157)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


16.         5. Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā". (Reģ. nr.1287)

(3. lasījums)       (6 priekšlikumi)
(Dok. nr.5173)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Likums   
Juridiskā komisija


III. Lēmuma projekta izskatīšana


26.         Lēmuma projekts "Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas Einara Repšes finansiālo darbību pārbaudei darbības laika pagarināšanu līdz 2006.gada 15.maijam". (Lēm. proj. reģ. nr.877)

(Dok. nr.5150)        (Balsojums: par-63, pret-3, atturas-0)   Paziņojums   
Parlamentārās izmeklēšanas komisija Einara Repšes finansiālo darbību pārbaudei


27.         Lēmuma projekts "Par piekrišanu Saeimas deputāta Pētera Ontužāna saukšanai pie administratīvās atbildības". (Lēm. proj. reģ. nr.880)

(Dok. nr.5182)        (Balsojums: par-33, pret-32, atturas-7)   Noraidīts   
Mandātu un iesniegumu komisija


28.         Lēmuma projekts "Par Ministru kabineta iesniegto "Latvijas Republikas 2004.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem" un Valsts kontroles "Ziņojuma par Latvijas Republikas 2004.gada pārskatu par valsts budžeta izpldi un par pašvaldību budžetiem"apstiprināšanu". (Lēm. proj. reģ. nr.881)

(Dok. nr.5184)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Publisko izdevumu un revīzijas komisija

Sēde beigusies 12:34