Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

 

 

2005.gada  14.decembrī    Nr.9/9-4.2.

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

    

      Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut  Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Par izdienas pensijām  diplomātiskajā un konsulārajā dienestā” (Reģ.Nr. 1139) izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                               J.Stalidzāne