2005

 

 

 

 

 

2005. gada ____. decembrī

Nr.__________________

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņa ar Saeimas lēmumu ir izveidota Parlamentārās izmeklēšanas komisija Einara Repšes finansiālo darbību pārbaudei.

Pildot Saeimas doto uzdevumu, komisija ir pieprasījusi no vairākām valsts iestādēm tās darbībai nepieciešamo informāciju, lai atbilstoši noteiktajiem mērķiem sagatavotu galaziņojumu.

Tā kā attiecīgās valsts iestādes vēl nav sniegušas komisijai visu informāciju, kas nepieciešama, lai sagatavotu galaziņojumu, komisija lūdz iekļaut Saeimas š.g. 22. decembra sēdes darba kārtībā lēmuma projektu par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas Einara Repšes finansiālo darbību pārbaudei darbības laika pagarināšanu līdz 2006. gada 15. maijam.

 

Pielikumā: minētā lēmuma projekta teksts uz 1 lpp.

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja biedrs                                                                      J.Lagzdiņš 


 

 

 

 

 

 

 

Projekts

 

 

 

 

 

Saeimas lēmums

 

 

Saeima nolemj:

 

pagarināt Parlamentārās izmeklēšanas komisijas Einara Repšes finansiālo darbību pārbaudei darbības laiku līdz 2006. gada 15. maijam.

 

 

 

 

 

Saeimas priekšsēdētāja