Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2005. gada 14. decembrī Nr. 8/6-2.2.-90

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””.

 

Pielikumā: Likumprojekts

 

Saeimas deputāti:

 

 

 1. ___________________     _______________________

 

 2. ___________________      _______________________

 

 3. ___________________     _______________________

 

 4. ___________________     _______________________

 

5. ___________________      _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

“Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””

 

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” šādus grozījumus:

 

1. Izteikt likuma 15. panta 2. daļu šādā redakcijā:

 

“2. Nodokļa likme, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, ir 15 procenti. Algas nodokļa maksātājam nodokļa likme 15 procentu apmērā jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma”.

 

2. Aizstāt likuma 17. panta 17. daļā skaitli “25” ar skaitli “15”.

 

3. Aizstāt likuma 17. panta 19. daļā skaitli “25” ar skaitli “15”.