Viena no Saeimas darba prioritātēm ir atvērtība, sadarbība ar sabiedrību un tās iesaistīšana likumdošanā.

Būtiska nozīme Saeimas dialogā ar sabiedrību ir Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram (turpmāk arī – Centrs), kas ikvienam iedzīvotājam sniedz iespēju klātienē un bez caurlaides iegūt informāciju par Saeimas  darbu, iesniegt iesniegumus Saeimai un tikties ar tās deputātiem un amatpersonām. Kopš Centra atvēršanas apmeklētāju skaits Saeimā ir būtiski pieaudzis. To apliecina statistika: līdz 2009.gadam Saeimā pieņemšanā bijuši vidēji 150 cilvēki gadā, bet kopš Centra atvēršanas – vidēji 3 000 cilvēki gadā. Savukārt uzziņas pa Saeimas informatīvo tālruni kopš Centra atvēršanas sniegtas vairāk nekā 10 100 interesentiem un iespēju sazināties pa informatīvo e-pastu izmantojuši teju 11 000 interesenti.

Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrā iespējams:

iegūt informāciju par:

 • Saeimas darbu,
 • iespējām sazināties ar Saeimas deputātiem un amatpersonām,
 • likumprojektu virzību Saeimā,
 • Saeimas sēžu stenogrammām, balsojumiem, video un audio arhīvu,
 • ekskursijām Saeimas namā,
 • iespēju apmeklēt Saeimas sēdes un komisijas,
 • skolu programmu "Iepazīsti Saeimu";

tikties:

 •  ar Saeimas deputātiem un amatpersonām, iepriekš vienojoties;

iepazīties:

 • ar informatīvajiem materiāliem par Saeimu, tās vēsturi un darbu.  

Iesniegumus Saeimai var iesniegt:

 • nosūtot pa pastu:
  Latvijas Republikas Saeima,
  Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811; 
 • nosūtot uz e-pastu info@saeima.lv;
 • klātienē Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrā, Jēkaba ielā 16
  (darbdienās no pulksten 9.00 līdz 16.30);
 • iemetot pastkastītē Saeimas nama vestibilā, Jēkaba ielā 11;
 • aizpildot iesnieguma veidlapu “Rakstīt Saeimai” Saeimas mājaslapā www.saeima.lv;
 • portālā www.latvija.lv;
 • nosūtot pa faksu 67087100.

Saeima pieņem arī dokumentus ar drošu elektronisko parakstu.

Pēc iesnieguma iesniedzēja pieprasījuma informācija par viņa iesnieguma virzību un atbildes sniegšanas termiņu var tikt sniegta pa Saeimas informatīvo tālruni 67087321 (darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00), e-pastu info@saeima.lv vai personīgi Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrā. Šo informāciju sniedz, ievērojot Iesniegumu likumu, Informācijas atklātības likumu un Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Plašāk PDF formātā

Centra kompetencē neietilpst:

 • juridiskas konsultācijas;
 • sociālā palīdzība;
 • sūdzības par valsts pārvaldes, tiesībaizsardzības iestāžu un amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem;
 • konkrētu privātpersonu problēmas;
 • oficiālu likumu skaidrojumu sniegšana.

Saeimas deputātiem un amatpersonām adresētus sūtījumus Centrā nevar nodot. Šādos gadījumos ar adresātu jāsazinās personiski vai sūtījumi jānogādā Saeimas lietvedībā, Jēkaba ielā 11.

Ja Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram tiek uzdoti jautājumi, kas nav tā kompetencē, Centrs var sniegt attiecīgajos jautājumos kompetentu institūciju kontaktinformāciju.

Centrs sniedz tikai informatīva rakstura atbildes, un neviena no tām nav uzskatāma par juridiski saistošu.

Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs katru mēnesi ziņo par Saeimas Apmeklētāju un informācijas centra darbu Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai. Visi pārskati ir publiski pieejami Saeimas mājaslapā.

Saeimas namā rīkojamo ekskursiju dalībniekiem (līdz 25 personām) tiek piedāvāta iespēja Centra telpās iepazīties ar informatīvajiem materiāliem, kuros ietverta svarīgākā informācija par Saeimas darbu, likumdošanas procesu, vēsturi un tradīcijām. Apmeklējuma laikā var iepazīties arī ar citiem informatīvi izglītojošiem materiāliem – videosižetiem, prezentācijām, infografikiem un faktu lapām.

Centra kontaktinformācija:

Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrs atrodas:
Rīgā, Jēkaba ielā 16
(ieeja no Trokšņu ielas)
Saeimas informatīvais tālrunis: 67087321,
e-pasts: info@saeima.lv

 

Centrs pieņem apmeklētājus katru darba dienu no pulksten 9.00 līdz 16.30

 

 

 

 

 

 

Prezentācija par Saeimas Apmeklētāju un informācijas centru

Infografika: Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram 8 gadi (2017.gada janvāris)

 

Apmeklētāju un informācijas centra informatīvie pārskati

Ikmēneša pārskatos tiek apkopota informācija par Centra apmeklētājiem un uz informatīvo tālruni saņemtiem zvaniem. Tostarp pārskatā ietverta informācija par apmeklējumu un zvanu tematiku.

2018.gads

Janvāris Februāris    

 

2017.gads

2016.gads

2015.gads

2014.gads

2013.gads

2012.gads

2011.gads

2010.gads

2009.gads


Svētdien, 22.aprīlī