Latvijas Republikas Saeimas Administrācija izsludina atklātu konkursu uz vakanto Saeimas Administrācijas Stenogrammu nodaļas korektora amatu (uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenās prasības pretendentiem/-ēm:

–        augstākā izglītība latviešu filoloģijā;

–        prasme labot tekstu saskaņā ar ortogrāfijas un interpunkcijas normām, rediģēt tekstu atbilstoši satura specifikai;

–        prasme strādāt ar datoru (MS Office);

–        spēja strādāt ātri un kvalitatīvi spriedzes apstākļos;

–        spēja ātri apgūt jaunu informāciju;

–        labas komunikācijas un saskarsmes spējas;

–        augsta atbildības izjūta.

Pieredze korektora vai redaktora darbā, kā arī svešvalodu prasme tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Obligāti jāiesniedz šādi dokumenti:

–        pieteikuma vēstule;

–        dzīves un darba gaitu apraksts (Curriculum Vitae);

–        augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija.

Vēlams iesniegt arī citus dokumentus, kas raksturo kandidāta kvalifikāciju korektora amatam.

 

Galvenie pienākumi:

-        veikt Saeimas dokumentu korektūru, labojot ortogrāfijas, interpunkcijas un stila kļūdas atbilstoši latviešu literārās valodas normām;

-        konsultēt Saeimas deputātus un darbiniekus latviešu valodas gramatikas un interpunkcijas jautājumos.

 

Piedāvājam:

–        atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;

–        iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un zināšanas;

–        stabilu atalgojumu;

–        sociālās garantijas.

Minētos dokumentus līdz 2018.gada 24.aprīlim lūdzam iesniegt personīgi Saeimas Dokumentu nodaļas Lietvedībā Jēkaba ielā 11, Rīgā, vai nosūtīt pa pastu uz adresi: Jēkaba ielā 11, Rīgā, LV-1811, Saeimas Personāla nodaļai. Uz aploksnes norādīt: “Konkursam: Saeimas Administrācijas Stenogrammu nodaļas korektors”. Tālrunis uzziņām: 67087217.

 

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Saeima informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Saeima, adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811.

Ceturdien, 19.aprīlī
09:00  Saeimas kārtējā sēde
10:30  Juridiskās komisijas sēde
17:00  Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem