Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 02. septembra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par saņemtajiem Satversmes 81.panta kārtībā izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem

1.         1. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.707 "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"". (Reģ. nr.904)
                        (Dok. nr.2921,2921A,2921B)        (Balsojums: par-75, pret-2, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2.         2. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.708 "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"". (Reģ. nr.905)
                        (Dok. nr.2922,2922A)        (Balsojums: par-49, pret-3, atturas-35)
                         Ministru kabinets
3.         3. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.709 "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"". (Reģ. nr.906)
                        (Dok. nr.2923,2923A)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-6)
                         Ministru kabinets
4.         4. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.710 "Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā". (Reģ. nr.907)
                        (Dok. nr.2924,2924A)        (Balsojums: par-64, pret-23, atturas-2)
                         Ministru kabinets
5.         5. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.711 "Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā". (Reģ. nr.908)
                        (Dok. nr.2925, 2925A)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
6.         6. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.712 "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā". (Reģ. nr.909)
                        (Dok. nr.2926, 2926A)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
7.         7. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.713 "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā". (Reģ. nr.910)
                        (Dok. nr.2927, 2927A)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2. Par iesniegtajiem likumprojektiem

8.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"". (Reģ. nr.889)
                        (Dok. nr.2900, 2900A)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
9.         2. Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā". (Reģ. nr.890)
                        (Dok. nr.2901, 2901A)        (Balsojums: par-74, pret-10, atturas-7)
                         Ministru kabinets
10.         3. Likumprojekts "Valsts civildienesta ierēdņu disciplinārās atbildības likums". (Reģ. nr.891)
                        (Dok. nr.2902, 2902A)        (Balsojums: par-68, pret-25, atturas-0)
                         Ministru kabinets
11.         4. Likumprojekts "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā". (Reģ. nr.892)
                        (Dok. nr.2905, 2905A)        (Balsojums: par-78, pret-6, atturas-6)
                         Ministru kabinets
12.         5. Likumprojekts "Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā". (Reģ. nr.893)
                        (Dok. nr.2906, 2906A)        (Balsojums: par-80, pret-4, atturas-6)
                         Ministru kabinets
13.         6. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.894)
                        (Dok. nr.2910, 2910A)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
14.         7. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Luksemburgas Lielhercogistes valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem". (Reģ. nr.895)
                        (Dok. nr.2911, 2911A)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
15.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.896)
                        (Dok. nr.2912, 2912A)        (Balsojums: par-23, pret-0, atturas-68)
                         Deputāti Andrejs Klementjevs, Vitālijs Orlovs, Boriss Cilevičs, Ivans Ribakovs, Valērijs Agešins
16.         9. Likumprojekts "Par Līgumu par Starptautiskās Krimināltiesas privilēģijām un imunitātēm". (Reģ. nr.897)
                        (Dok. nr.2913, 2913A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
17.         10. Likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā". (Reģ. nr.898)
                        (Dok. nr.2914, 2914A)        (Balsojums: par-17, pret-76, atturas-0)
                         Deputāti Jakovs Pliners, Vladimirs Buzajevs, Nikolajs Kabanovs, Andris Tolmačovs, Andrejs Aleksejevs, Juris Sokolovskis
18.         11. Likumprojekts "Par Protokolu par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības nolīgumā par tranzīta kārtību". (Reģ. nr.899)
                        (Dok. nr.2915, 2915A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
19.         12. Likumprojekts "Par Līgumu starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu Investīciju banku". (Reģ. nr.900)
                        (Dok. nr.2917, 2917A)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
20.         13. Likumprojekts "Par grozījumiem Pasaules veselības organizācijas Konstitūcijā". (Reģ. nr.901)
                        (Dok. nr.2918, 2918A)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
21.         14. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"". (Reģ. nr.902)
                        (Dok. nr.2919, 2919A)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
22.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.903)
                        (Dok. nr.2920, 2920A)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
23.         16. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"". (Reģ. nr.911)
                        (Dok. nr.2928, 2928A)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-5)
                         Deputāti Jānis Lagzdiņš, Mihails Pietkevičs, Ērika Zommere, Māris Kučinskis, Andris Ārgalis, Aigars Kalvītis
24.         17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"". (Reģ. nr.912)
                        (Dok. nr.2929, 2929A)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti Jānis Lagzdiņš, Mihails Pietkevičs, Ērika Zommere, Māris Kučinskis, Andris Ārgalis, Aigars Kalvītis
25.         18. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"". (Reģ. nr.913)
                        (Dok. nr.2930, 2930A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti Jānis Lagzdiņš, Mihails Pietkevičs, Ērika Zommere, Māris Kučinskis, Andris Ārgalis, Aigars Kalvītis
26.         19. Likumprojekts "Par Apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu". (Reģ. nr.914)
                        (Dok. nr.2935, 2935A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
27.         20. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.915)
                        (Dok. nr.2936, 2936A)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-1)
                         Ministru kabinets
28.         21. Likumprojekts "Grozījumi Valsts statistikas likumā". (Reģ. nr.916)
                        (Dok. nr.2937, 2937A)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
29.         22. Likumprojekts "Grozījums Izglītības inovācijas fonda likumā". (Reģ. nr.917)
                        (Dok. nr.2938, 2938A)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
30.         23. Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā". (Reģ. nr.918)
                        (Dok. nr.2939, 2939A)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-1)
                         Ministru kabinets
3. Par atvaļinājuma piešķiršanu

31.         Deputātam Vladimiram Buzajevam.
                        (Dok. nr.2941)        (Balsojums: par-21, pret-52, atturas-19)


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
32.         1. Lēmuma projekts "Par Saeimas priekšsēdētājas Ingrīdas Ūdres atsaukšanu". (Lēm. proj. reģ. nr.504)
                        (Dok. nr.2909)        (Balsojums: par-29, pret-58, atturas-0)
                         Deputāti Kārlis Šadurskis, Arturs Krišjānis Kariņš, Einars Repše, Artis Kampars, Liene Liepiņa, Aigars Pētersons, Paulis Kļaviņš, Ainars Latkovskis, Ingrīda Circene, Edgars Jaunups, Sarmīte Ķikuste, Inguna Rībena, Alberts Krūmiņš, Viesturs Šiliņš, Kārlis Strēlis, Pēteris Ontužāns, Dzintars Zaķis, Ina Druviete, Jānis Reirs, Silva Bendrāte, Ausma Ziedone-Kantāne, Linda Mūrniece
33.         2. Lēmuma projekts "Par deputāta Jāņa Šmita ievēlēšanu Saeimas Nacionālās drošības komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.505)
                        (Dok. nr.2934)        (Balsojums: par-55, pret-31, atturas-7)
                         Deputāti Dzintars Jaundžeikars, Oskars Kastēns, Jevgenija Stalidzāne, Pāvels Maksimovs, Anatolijs Mackevičs, Andrejs Naglis, Valērijs Karpuškins, Inta Feldmane, Inese Šlesere, Jānis Šmits


III. Pieprasījumu komisijas atzinums
34.         Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu Kārļa Šadurska, Edgara Jaunupa, Dzintara Zaķa, Aigara Pētersona, Sarmītes Ķikustes, Einara Repšes, Ingunas Rībenas, Ulda Mārtiņa Klausa, Kārļa Strēļa un Artura Krišjāņa Kariņa pieprasījumu (Lēm. proj. reģ. nr.452)Ministru prezidentam Indulim Emsim "Par iespējami pretlikumīgu rīcību, apdraudot augstākās izglītības kvalitāti".
                        (Dok. nr.2718, 2718A, 2718B)        (Balsojums: par-33, pret-62, atturas-1)


IV. Likumprojektu izskatīšana
36.         2. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Reģ. nr.636)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2833)        (Balsojums: par-78, pret-13, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
37.         3. Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā". (Reģ. nr.680)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2837)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
38.         4. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas konsulāro konvenciju". (Reģ. nr.793)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2590, 2835)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
39.         5. Likumprojekts "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā". (Reģ. nr.831)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2697, 2809)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-1)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
40.         6. Likumprojekts "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā". (Reģ. nr.841)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2730, 2811)        (Balsojums: par-94, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
41.         7. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Reģ. nr.827)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2691, 2812)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
42.         8. Likumprojekts "Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā". (Reģ. nr.822)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2680, 2825)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
43.         9. Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā". (Reģ. nr.836)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2725, 2826)        (Balsojums: par-86, pret-4, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
44.         10. Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā". (Reģ. nr.838)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2727, 2827)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
45.         11. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Ķīnas Tautas Republikas līgumu par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās". (Reģ. nr.820)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2675, 2847)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
46.         12. Likumprojekts "Rīgas Doma likums". (Reģ. nr.875)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2873, 2916)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
47.         13. Likumprojekts "Invalīdu biedrību uzņēmumi, kuriem nepiemēro likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" noteiktās iepirkuma procedūras". (Reģ. nr.883)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2885, 2940)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija


V. Lēmuma projekta izskatīšana
48.         Lēmuma projekts "Par piekrišanu Saeimas deputāta Vladimira Buzajeva saukšanai pie administratīvās atbildības". (Lēm. proj. reģ. nr.487)
                        (Dok. nr.2839)        (Balsojums: par-73, pret-19, atturas-1)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
Sēde beigusies 10:54!!!