Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 29. aprīļa
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījums Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā". (Reģ. nr.763)
                        (Dok. nr.2503, 2503A)        (Balsojums: par-40, pret-0, atturas-41)
                         Deputāti Andrejs Klementjevs, Aleksandrs Bartaševičs, Boriss Cilevičs, Jānis Urbanovičs, Vitālijs Orlovs
2.         2. Likumprojekts "Par Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību Protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 pantu". (Reģ. nr.764)
                        (Dok. nr.2506, 2506A)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Par Līgumu par Protokola par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitātēm izpildīšanu Latvijas Republikā". (Reģ. nr.777)
                        (Dok. nr.2520, 2520A)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"". (Reģ. nr.778)
                        (Dok. nr.2527, 2527A)        (Balsojums: par-18, pret-1, atturas-59)
                         Deputāti Juris Sokolovskis, Nikolajs Kabanovs, Vladimirs Buzajevs, Andrejs Aleksejevs, Andris Tolmačovs, Jakovs Pliners
18.         Likumprojekts 'Grozījums likumā "Par akcīzes nodokli"" (Reģ. nr.782)
                        (Dok. nr.2544)        (Balsojums: par-41, pret-0, atturas-27)
                         Deputāti: Augusts Brigmanis, Krišjānis Peters, Jevgenija Stalidzāne, Mihails Pietkevičs, Aigars Kalvītis
2. Par atvaļinājumu piešķiršanu

5.         1. Deputātam Ainaram Latkovskim.
                        (Dok. nr.2535)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
6.         2. Deputātam Valdim Dombrovskim.
                        (Dok. nr.2536)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
7.         Lēmuma projekts "Par Borisa Cileviča ievēlēšanu Saeimas Mandātu un iesniegumu komisijā". (Reģ. nr.420)
                        (Dok. nr.2525)        (Balsojums: par-69, pret-1, atturas-2)
                         Deputāti Jānis Jurkāns, Boriss Cilevičs, Martijans Bekasovs, Aleksejs Vidavskis, Ivans Ribakovs, Jānis Urbanovičs, Valērijs Agešins, Vitālijs Orlovs, Aleksandrs Bartaševičs, Andrejs Klementjevs


III. Saeimas deputātu pieprasījums
8.         Pieprasījums Saeimas deputātu pieprasījums ārlietu ministram Rihardam Pīkam par Latvijas Republikas bruņoto spēku dalību Irākas okupācijā. (Lēm. proj. reģ. nr.421)
                         (Deputāti ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2528)
                         Deputāti Jakovs Pliners, Nikolajs Kabanovs, Vladimirs Buzajevs, Juris Sokolovskis, Andris Tolmačovs, Andrejs Aleksejevs, Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs, Igors Solovjovs, Sergejs Fjodorovs, Martijans Bekasovs
25.         Likumprojekts 'Grozījums likumā "Par akcīzes nodokli"" (Reģ. nr.782)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2544)        (Balsojums: par-1, pret-80, atturas-0)
                         Deputāti: Augusts Brigmanis, Krišjānis Peters, Jevgenija Stalidzāne, Mihails Pietkevičs, Aigars Kalvītis

                 1. Alternatīvais likumprojekts "Grozījums likumā "Par akcīzes nodokli"" (Reģ.nr.783)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.2556)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
26.         Likumprojekts 'Grozījums likumā "Par akcīzes nodokli"" (Reģ. nr.783)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2556)        (Balsojums: par-53, pret-0, atturas-27)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


IV. Likumprojektu izskatīšana
9.         1. Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā". (Reģ. nr.672)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2101, 2101B)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-1)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
10.         2. Likumprojekts "Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā". (Reģ. nr.734)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2372, 2372B)        (Balsojums: par-44, pret-3, atturas-30)
                         Juridiskā komisija
27.         Likumprojekts Par Līgumu par Protokola par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitātēm izpildīšanu Latvijas Republikā" (Reģ. nr.777)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2557)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
28.         Likumprojekts 'Par Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību Protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu" (Reģ. nr.764)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2557)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
11.         3. Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.1 ) (Reģ. nr.586)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1835, 2499)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
12.         4. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.478)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2522)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
13.         5. Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā". (Reģ. nr.577)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2523)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
14.         6. Likumprojekts "DNS (dezoksiribonukleīnskābes) nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likums". (Reģ. nr.736)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2385, 2521)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
15.         7. Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā". (Reģ. nr.678)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2145, 2524)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
16.         8. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu"". (Reģ. nr.665)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2074, 2530)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-1)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
17.         9. Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā". (Reģ. nr.590)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1867, 2531)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
19.         Lēmuma projekts "Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas Einara Repšes finansiālo darbību pārbaudei darbības laika pagarināšanu līdz 2004.gada 1.novembrim" (Lēm. proj. reģ. nr.422)
                        (Dok. nr.2545)        (Balsojums: par-48, pret-24, atturas-6)
                         Parlamentārās izmeklēšanas komisija Einara Repšes finansiālo darbību pārbaudei
20.         Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā" (Reģ. nr.755)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2547)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
21.         Likumprojekts "Grozījumi Zvejniecības likumā" (Reģ. nr.762)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2548)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
22.         Likumprojekts "Par Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Līgumu par šīs Konvencijas pagaidu piemērošanu starp noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto šīs Konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Deklarāciju par vienlaicīgu minētās Konvencijas un Protokola pieņemšanu un Deklarāciju, kas sniegta saskaņā ar Protokola pieņemšanu un Deklarāciju, kas sniegta saskaņā ar Protokola 2.pantu" (Reģ. nr.751)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2549)        (Balsojums: par-66, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
23.         Likumprojekts "Par Konvenciju par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu, Padomes Deklarāciju par Konvencijas 10.panta devīto daļu, Apvienotās Karalistes deklarāciju par Konvencijas 20.pantu un Konvencijas Protokolu, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu" (Reģ. nr.759)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2550)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
32.         Likumprojekts "Par Konvenciju par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu, Padomes Deklarāciju par Konvencijas 10.panta devīto daļu, Apvienotās Karalistes deklarāciju par Konvencijas 20.pantu un Konvencijas Protokolu, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu" (Reģ. nr.759)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2550)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
24.         Likumprojekts "Par Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, kas sastādīts, pamtojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Dkelarāciju par Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību un Protokola par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto minētās konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, vienlaicīgu pieņemšanu, Deklarāciju, kas pieņemta saskaņā ar Protokola 2.pantu, Vācijas Federatīvās Republikas, Grieķijas Republikas, Nīderlandes Karalistes un Austrijas Republikas deklarāciju, Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību Otro Protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Kopējo deklarāciju par Otrā Protokola 13.panta 2.daļu un Komisijas deklarāciju par Otrā protokola 13.panta 2.daļu un Komisijas deklarāciju par Otrā protokola 7.pantu" (Reģ. nr.758)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2551) &nbs p;      (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
33.         Likumprojekts "Par Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, kas sastādīts, pamtojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Dkelarāciju par Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību un Protokola par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto minētās konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, vienlaicīgu pieņemšanu, Deklarāciju, kas pieņemta saskaņā ar Protokola 2.pantu, Vācijas Federatīvās Republikas, Grieķijas Republikas, Nīderlandes Karalistes un Austrijas Republikas deklarāciju, Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību Otro Protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Kopējo deklarāciju par Otrā Protokola 13.panta 2.daļu un Komisijas deklarāciju par Otrā protokola 13.panta 2.daļu un Komisijas deklarāciju par Otrā protokola 7.pantu" (Reģ. nr.758)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2551)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
29.         Likumprojekts Par Līgumu par Protokola par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitātēm izpildīšanu Latvijas Republikā" (Reģ. nr.777)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2520B)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
30.         Likumprojekts 'Par Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību Protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu" (Reģ. nr.764)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2506B)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
31.         Likumprojekts "Par Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Līgumu par šīs Konvencijas pagaidu piemērošanu starp noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto šīs Konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Deklarāciju par vienlaicīgu minētās Konvencijas un Protokola pieņemšanu un Deklarāciju, kas sniegta saskaņā ar Protokola pieņemšanu un Deklarāciju, kas sniegta saskaņā ar Protokola 2.pantu" (Reģ. nr.751)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2549)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
Sēde beigusies 12:09!!!