Darba grupa Valsts prezidenta pilnvaru iespējamai paplašināšanai un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai

"Mums vienmēr pietrūkst laika pārdomāt nianses, toties pietiek laika n-tās reizes grozīt! Ir nepieciešams izdiskutēt lietas savlaicīgi, nesteidzoties."

Bijušais Saeimas Juridiskā biroja vadītājs, Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš (Latvijas Avīze, 06.06.2016.).


Darba grupas atzinums

Par darba grupu

Darba grupas locekļi

Darba grupas piesaistītie eksperti

Sēžu video/audio ieraksti

Sēžu protokoli un materiāli

Publikācijas par darba grupas darbību

Materiāli par Valsts prezidenta institūtu

Foto