Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004.gada 24.-25.marta
(24.martā 15:30, 25.martā 9:00)
sēdes darba kārtībaI. Prezidija ziņojumi
1.         1. Likumprojekts "Par Starptautisko līgumu par augu ģenētiskajiem resursiem pārtikai un lauksaimniecībai". (Reģ. nr.723)
                        (Dok. nr.2267, 2267A)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Konvenciju par savstarpēju izdošanu Eiropas Savienības dalībvalstīs, kas sastādīta, pamatojoties uz K 3.pantu Līgumā par Eiropas Savienību"". (Reģ. nr.724)
                        (Dok. nr.2268, 2268A)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Par konvenciju, ar kuru nosaka valsti, kura ir atbildīga par vienā no Eiropas Kopienu dalībvalstīm iesniegta patvēruma pieteikuma izskatīšanu". (Reģ. nr.725)
                        (Dok. nr.2335, 2335A, 2335B)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par vides aizsardzību"". (Reģ. nr.726)
                        (Dok. nr.2336, 2336A)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-1)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā". (Reģ. nr.727)
                        (Dok. nr.2337, 2337A)        (Balsojums: par-64, pret-11, atturas-6)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.728)
                        (Dok. nr.2338, 2338A)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-7)
                         Deputāti Roberts Jurķis, Ainars Latkovskis, Guntis Bērziņš, Baiba Brigmane, Ēriks Škapars, Sarmīte Ķikuste, Silva Bendrāte, Ināra Ostrovska, Alberts Krūmiņš, Viesturs Šiliņš
7.         7. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.729)
                        (Dok. nr.2339, 2339A)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-5)
                         Deputāti Roberts Jurķis, Ainars Latkovskis, Guntis Bērziņš, Baiba Brigmane, Ēriks Škapars, Sarmīte Ķikuste, Silva Bendrāte, Ināra Ostrovska, Alberts Krūmiņš, Viesturs Šiliņš
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā". (Reģ. nr.730)
                        (Dok. nr.2331, 2331A)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-1)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums". (Reģ. nr.731)
                        (Dok. nr.2332, 2332A, 2332B)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
10.         10. Likumprojekts "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību Protokolu par cilvēku tirdzniecības, jo sevišķi tirdzniecības ar sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un sodīšanu par to". (Reģ. nr.732)
                        (Dok. nr.2345, 2345A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
58.         Likumprojekts "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā" (Reģ. nr.733)
                        (Dok. nr.2359)        (Balsojums: par-74, pret-6, atturas-4)
64.         Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātei Inesei Šleserei
                         Deputāti: Inese Šlesere


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
61.         Lēmuma projekts "Par deputātes Antas Rugātes ievēlēšanu Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā" (Lēm. proj. reģ. nr.396)
                        (Dok. nr.2363)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-5)
                         Deputāti: Aigars Kalvītis, Mihails Pietkevičs, Andris Ārgalis, Jānis Lagzdiņš, Dzintars Ābiķis, Anta Rugāte, Ērika Zommere, Māris Kučinskis, Uldis Briedis, Jānis Esta
62.         Lēmuma projekts "Par deputāta Aigara Kalvīša ievēlēšanu Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālās grupas sastāvā" (Lēm. proj. reģ. nr.397)
                        (Dok. nr.2364)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-5)
                         Deputāti: Aigars Kalvītis, Mihails Pietkevičs, Raimonds Pauls, Elita Šņepste, Gundars Bērziņš, Silva Golde, Mareks Segliņš, Jānis Esta, Uldis Briedis, Māris Kučinskis
63.         Lēmuma projekts "Par deputātes Silvas Goldes apstiprināšanu par Eiropas parlamenta novērotāju" (Lēm. proj. reģ. nr.398)
                        (Dok. nr.2365)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-5)
                         Deputāti:, Aigars Kalvītis,, Gundars Bērziņš, Mihails Pietkevičs, Silva Golde, Andris Ārgalis, Mareks Segliņš, Raimonds Pauls, Jānis Esta, Elita Šņepste, Uldis Briedis
12.         2. Lēmuma projekts "Par deputāta Pauļa Kļaviņa ievēlēšanu Saeimas Juridiskajā komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.392)
                        (Dok. nr.2347)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-5)
                         Deputāti Ainars Latkovskis, Arturs Krišjānis Kariņš, Edgars Jaunups, Linda Mūrniece, Liene Liepiņa, Kārlis Šadurskis, Silva Bendrāte, Pēteris Ontužāns, Dzintars Zaķis, Valdis Dombrovskis
13.         3. Lēmuma projekts "Par deputāta Pauļa Kļaviņa ievēlēšanu Saeimas Eiropas lietu komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.393)
                        (Dok. nr.2348)        (Balsojums: par-64, pret-0, atturas-4)
                         Deputāti Ainars Latkovskis, Arturs Krišjānis Kariņš, Edgars Jaunups, Linda Mūrniece, Liene Liepiņa, Kārlis Šadurskis, Silva Bendrāte, Pēteris Ontužāns, Dzintars Zaķis, Valdis Dombrovskis
14.         4. Lēmuma projekts "Par deputātes Lindas Mūrnieces ievēlēšanu Eiropas drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā". (Lēm. proj. reģ. nr.394)
                        (Dok. nr.2349)        (Balsojums: par-73, pret-1, atturas-4)
                         Deputāti Ainars Latkovskis, Arturs Krišjānis Kariņš, Edgars Jaunups, Linda Mūrniece, Liene Liepiņa, Kārlis Šadurskis, Silva Bendrāte, Pēteris Ontužāns, Dzintars Zaķis, Valdis Dombrovskis
15.         5. Lēmuma projekts "Par deputāta Edgara Jaunupa ievēlēšanu Einara Repšes finansiālo darbību pārbaudes parlamentārās izmeklēšanas komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.395)
                        (Dok. nr.2350)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-5)
                         Deputāti Ainars Latkovskis, Arturs Krišjānis Kariņš, Edgars Jaunups, Linda Mūrniece, Liene Liepiņa, Kārlis Šadurskis, Silva Bendrāte, Pēteris Ontužāns, Dzintars Zaķis, Valdis Dombrovskis


III. Saeimas 2004.gada 18.marta sēdē iekļautie, bet neizskatītie likumprojekti un lēmumu projekti
1. Neizskatītie likumprojekti

25.         10. Likumprojekts "Lauksaimniecības un lauku attīstības likums". (Reģ. nr.598)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1875, 2238)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
17.         2. Likumprojekts "Likums par lauksaimniecības produktu krājumu deklarēšanu un maksājuma piemērošanu liekajiem krājumiem saistībā ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai". (Reģ. nr.676)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2123, 2205)        (Balsojums: par-71, pret-3, atturas-3)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
29.         14. Likumprojekts "Cukura nozares likums". (Reģ. nr.684)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2159, 2257)        (Balsojums: par-72, pret-5, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
32.         17. Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā". (Reģ. nr.717)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2199, 2316)        (Balsojums: par-71, pret-1, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
33.         18. Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā". (Reģ. nr.716)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2198, 2317)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
67.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par vides aizsardzību"". (Reģ. nr.726)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2336, 2336A)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
68.         8. Likumprojekts "Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā". (Reģ. nr.730)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2331, 2331A)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
16.         1. Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā". (Reģ. nr.672)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2101, 2175)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
18.         3. Likumprojekts "Likums par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos". (Reģ. nr.674)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2104, 2206)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
19.         4. Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā". (Reģ. nr.577)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1803, 2207)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
20.         5. Likumprojekts "Grozījums Mobilizācijas likumā". (Reģ. nr.616)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1919, 2219)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
69.         5. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā". (Reģ. nr.727)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2337, 2337A)        (Balsojums: par-66, pret-10, atturas-7)
                         Ministru kabinets
71.         Lēmuma projekts Par deputāta Jāņa Šmita ievēlēšanu Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.399)
                        (Dok. nr.2371)        (Balsojums: par-69, pret-3, atturas-5)
                         Deputāti: Jānis Šmits, Pēteris Simsons, Dzi ntars Jaundžeikars, Valērijs Karpuškins, Jevgenija Stalidzāne, Krišjānis Peters, Inta Feldmane, Pāvels Maksimovs, Anatolijs Mackevičs, Andrejs Naglis, Andrejs Radzevičs
70.         Likumprojekts "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā" (Reģ. nr.733)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2359)        (Balsojums: par-68, pret-11, atturas-6)


Pārtraukums līdz 25.marta plkst. 9.oo!72.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bijušās PSRS pilsoņu statusa, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības""
                        (Dok. nr.2374)
21.         6. Likumprojekts "Grozījumi Detektīvdarbības likumā". (Reģ. nr.617)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1920, 2220)        (Balsojums: par-75, pret-9, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
22.         7. Likumprojekts "Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā". (Reģ. nr.615)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1918, 2225)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
23.         8. Likumprojekts "Par Līgumu par izmēģinājumu vietu Kioto mehānismu izmantošanai Baltijas jūras reģiona enerģētikas projektos". (Reģ. nr.650)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2033, 2230)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
73.         8. Likumprojekts "Par Līgumu par izmēģinājumu vietu Kioto mehānismu izmantošanai Baltijas jūras reģiona enerģētikas projektos". (Reģ. nr.650)
                         (2. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2033, 2230)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-1)
                         Ārlietu komisija
24.         9. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Bulgārijas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību". (Reģ. nr.652)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2035, 2231A)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
26.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts proves uzraudzību"". (Reģ. nr.686)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2161, 2254)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
27.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"". (Reģ. nr.685)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2160, 2255)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
28.         13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbildību par preces un pakalpojuma trūkumiem"". (Reģ. nr.679)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2146, 2256)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
30.         15. Likumprojekts "Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā". (Reģ. nr.711)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2193, 2314)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-4)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
31.         16. Likumprojekts "Preču un pakalpojumu drošuma likums". (Reģ. nr.707)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2189, 2315)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
2. Neizskatītie lēmumu projekti

34.         1. Lēmuma projekts "Par deputāta Pāvela Maksimova atsaukšanu no Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas". (Lēm. proj. reģ. nr.389)
                        (Dok. nr.2327)        (Balsojums: par-85, pret-1, atturas-0)
                         Deputāti Oskars Kastēns, Dzintars Jaundžeikars, Jevgenija Stalidzāne, Inta Feldmane, Inese Šlesere, Krišjānis Peters, Jānis Šmits, Andrejs Naglis, Anatolijs Mackevičs, Pāvels Maksimovs
35.         2. Lēmuma projekts "Par deputāta Pāvela Maksimova ievēlēšanu Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.390)
                        (Dok. nr.2328)        (Balsojums: par-57, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti Oskars Kastēns, Dzintars Jaundžeikars, Jevgenija Stalidzāne, Inta Feldmane, Inese Šlesere, Krišjānis Peters, Jānis Šmits, Andrejs Naglis, Anatolijs Mackevičs, Pāvels Maksimovs


IV. Likumprojektu izskatīšana
37.         2. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". [Iekļauts likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (reģ.nr.537)] (Reģ. nr.545)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2246)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
38.         3. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas Padomes līgumu par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) nodibināšanu"". (Reģ. nr.556)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2263)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
39.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par prakses ārstiem"". (Reģ. nr.493)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2342)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
40.         5. Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā". (Reģ. nr.421)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2343)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
41.         6. Likumprojekts "Par Grozījumu protokolu līgumam par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas parlamentu un valdību sadarbību". (Reģ. nr.627)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1950, 2261)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
42.         7. Likumprojekts "Par Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSŽD) nolikumu". (Reģ. nr.621)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1936, 2262)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
43.         8. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.675)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2105, 2244)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
44.         9. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.671)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2100, 2245)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
45.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"". (Reģ. nr.681)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2148, 2259)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
46.         11. Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā". (Reģ. nr.678)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2145, 2260)        (Balsojums: par-72, pret-5, atturas-5)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
47.         12. Likumprojekts "Par Papildu protokolu Latvijas Republikas Valdības un Amerikas Savienoto Valstu Valdības 1995.gada 13.janvāra līgumam par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību un Latvijas Republikas Valdības un Amerikas Savienoto Valstu Valdības līguma par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību iztulkojošiem paziņojumiem". (Reģ. nr.651)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2034, 2264)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
48.         13. Likumprojekts "Par Konvenciju par cīņu pret korupciju, kurā iesaistītas Eiropas Kopienas amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 panta 2.punkta "c" apakšpunktu". (Reģ. nr.666)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2078, 2265)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
49.         14. Likumprojekts "Grozījums Elektronisko dokumentu likumā". (Reģ. nr.655)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2038, 2266)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
50.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas valsts karogu"". (Reģ. nr.643)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2005, 2269)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
51.         16. Likumprojekts "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā". (Reģ. nr.569)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1779, 2334)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
52.         17. Likumprojekts "Grozījums Kredītiestāžu likumā". (Reģ. nr.659)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2049, 2330)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
53.         18. Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā". (Reģ. nr.680)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2147, 2341)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
54.         Likumprojekts "Grozījumi Robežsardzes likuma" (Reģ. nr.701)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2354)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-14)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
55.         Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā" (Reģ. nr.715)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2356)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-11)
                         Juridiskā komisija
56.         Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā" (Reģ. nr.712)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2357)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-9)
                         Juridiskā komisija
57.         Likumprojekts "Par likumu vai atsevišķu to normu spēkā esību saistībā ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai" (Reģ. nr.714)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2358)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
59.         Likumprojekts "Grozījumi Apsardzes darbības likumā" (Reģ. nr.698)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2361)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-11)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
60.         Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā" (Reģ. nr.703)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2362)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-16)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
74.         Lēmuma projekts Par Ineses Šleseres apstiprināšanu par Eiropas Parlamenta novērotāju (Lēm. proj. reģ. nr.400)
                        (Dok. nr.2375)        (Balsojums: par-47, pret-1, atturas-29)
75.         Lēmuma projekts Par Oskara Kastēna ievēlēšanu Eiropas Parlamenta Asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā (Lēm. proj. reģ. nr.401)
                        (Dok. nr.2376)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-6)
76.         Lēmuma projekts Par Intas Feldmanes ievēlēšanu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.402)
                        (Dok. nr.2377)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
77.         Lēmuma projekts Par uzticības izteikšanu veselības ministram Rinaldam Muciņam (Lēm. proj. reģ. nr.403)
65.         5. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā". (Reģ. nr.727)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2337, 2337A,2337B)        (Balsojums: par-75, pret-12, atturas-2)
                         Ministru kabinets
66.         Likumprojekts "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā" (Reģ. nr.733)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2359,2359B)        (Balsojums: par-71, pret-12, atturas-7)

Sēde beigusies 11:48!!!