Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 26. februāra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā". (Reģ. nr.661)
                        (Dok. nr.2054, 2054A)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"". (Reģ. nr.663)
                        (Dok. nr.2062, 2062A)        (Balsojums: par-77, pret-1, atturas-0)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā". (Reģ. nr.664)
                        (Dok. nr.2073, 2073A)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
4.         4. Likumprojekts "Par Konvenciju par cīņu pret korupciju, kurā iesaistītas Eiropas Kopienas amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 panta 2.punkta "c" apakšpunktu". (Reģ. nr.666)
                        (Dok. nr.2078, 2078A)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā". (Reģ. nr.667)
                        (Dok. nr.2079, 2079A)        (Balsojums: par-71, pret-18, atturas-0)
                         Deputāti Jānis Strazdiņš, Inese Šlesere, Ina Druviete, Jānis Reirs, Jānis Straume
6.         6. Likumprojekts "Dizainparaugu likums". (Reģ. nr.668)
                        (Dok. nr.2087, 2087A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
28.         Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Atim Slakterim 2004.gada 26.februārī
                        (Dok. nr.2091A)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Atis Slakteris


II. Likumprojektu izskatīšana
7.         1. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"". (Reģ. nr.600)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1877, 1877B)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
8.         2. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ. nr.632)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1964, 1964B)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
9.         3. Likumprojekts "Par Ziemeļatlantijas līgumu". (Reģ. nr.648)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2020, 2020B)        (Balsojums: par-77, pret-6, atturas-5)
                         Ārlietu komisija
10.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām"". (Reģ. nr.662)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2058, 2058B)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
11.         5. Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā". (Reģ. nr.518)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2065)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
12.         6. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts noslēpumu"". (Reģ. nr.558)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2086A)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Nacionālās drošības komisija
13.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem"". (Reģ. nr.407)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2082)        (Balsojums: par-73, pret-7, atturas-1)
                         Ārlietu komisija
14.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ievedmuitas nodokļa (tarifa) likmēm, muitas tarifu kvotām un papildu kontroles un informēšanas kārtību, kas piemērojama Eiropas Kopienas izcelsmes lauksaimniecības precēm"". (Reģ. nr.555)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2083)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
15.         9. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par grāmatvedību"". (Reģ. nr.559)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2084)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
16.         10. Likumprojekts "Par 1999.gada 3.jūnija Protokolu par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)". (Reģ. nr.399)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1137, 2081)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
17.         11. Likumprojekts "Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā". (Reģ. nr.615)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1918, 2059)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
18.         12. Likumprojekts "Grozījumi Detektīvdarbības likumā". (Reģ. nr.617)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1920, 2060)        (Balsojums: par-83, pret-6, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
19.         13. Likumprojekts "Grozījums Mobilizācijas likumā". (Reģ. nr.616)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1919, 2061)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
20.         14. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām"". [Likumprojektā kā priekšlikumi 2.lasījumam iekļauti Ministru kabineta iesniegtie likumprojekti ar reģ.nr.352 (dok.nr.1055) un reģ.nr.355 (dok.nr.1058).] (Reģ. nr.138)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.287, 2064)        (Balsojums: par-77, pret-6, atturas-2)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
22.         16. Likumprojekts "Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru un teātru mākslinieku izdienas pensiju likums". (Reģ. nr.624)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1939, 2067)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-20)
                         Sociālo un darba lietu komisija
23.         17. Likumprojekts "Grozījumi Valsts statistikas likumā". (Reģ. nr.635)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1984, 2076)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
24.         18. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību dzelzceļa transporta jomā". (Reģ. nr.602)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1880, 2080)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
25.         19. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ. nr.631)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1963, 2085)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
26.         20. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"". (Reģ. nr.531)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1640, 2088)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
29.         3. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā". (Reģ. nr.664)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2073, 2073A)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
21.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par cukuru"". (Reģ. nr.626)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1949, 2024)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-5)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
Sēde beigusies 10:47!!!